ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapest 2014.

2 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány hallgatói számára Vállalkozástan Projektmenedzsment Tevékenységmenedzsment Marketing stratégia Vállalati kockázatmenedzsment alapjai Összesen: 6 kredit 3 kredit 4 kredit 4 kredit 3 kredit 20 kredit 2

3 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Gazdálkodás Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány hallgatói számára 1. Az üzleti vállalkozások a modern gazdaságban. A vállalkozások lehetséges szervezeti és jogi formái. egyéni és társadalmi szükségletek köre szükséglet kielégítési szférák gazdaság működésének alapjai információs társadalom, gazdasági versenykörnyezeti hatásai globalizáció és hatásai vállalkozás, vállalat általános jellemzői, alapvető céljai, küldetése vállalatok szervezeti jogi formái a vállalkozások jelenlegi helyzetének bemutatása, a vállalkozási struktúra jellemzése Magyarországon az MKKV szektor helye és szerepe a hazai nemzetgazdaságban 2. A vállalkozás működésének feltételei, szükséges erőforrásai a szervezet belső adottságai. A vállalkozás környezete, a működés érintettjei, társadalmi felelőssége. erőforrások, adottságok makro környezet jellemzői, szintjei piaci környezet, elemzési kerete (Porter-i erőtér elemzés) belső környezet a vállalkozás külső és belső érintettjei vállalatokkal szembeni stakeholder elvárások vállalkozások elvárásai a tevékenysége által érintettekkel szemben érintettek hozzájárulása formái vállalatok társadalmi felelőssége színvonala, szintjei, témakörei vállalatok társadalmi felelőssége és a vállalati teljesítmény kapcsolata 3. Stratégiai menedzsment fogalma, tevékenységei. A stratégiai elemzés és alternatíva választás módszerei. stratégiai menedzsment folyamatábrája, stratégiák szintjei SWOT mátrix PESTEL elemzés Versenyhelyzet elemzések Porter versenyelőny modellje alkalmazási keretei Portfolióelemzés módszerei termék életciklus elemzés PIMS modell vállalati versenyképesség értékelés növekedési stratégiák kisvállalati stratégiák 3

4 4. Értékteremtés vállalati rendszere értékteremtés részfolyamatai, összetevői értékteremtés szervezeti keretei értéklánc modell értéklánc szemlélet alkalmazása területei ellátási lánc koncepció megközelítése szempontjai innováció, lehetséges megvalósulási formái innovációs folyamatmenedzsment, innovációs lánc innováció szerepe az értékteremtésben, innovációs stratégiák innováció lehetséges teljesítménymutatói 5. Vállalati folyamatok és fejlesztésük, projektmenedzsment folyamat, üzleti folyamat fogalma, jellemzői vállalati folyamatok felépítése, folyamatmodell elemei vállalati folyamatok ábrázolási modelljei értékteremtő folyamatok tagolása folyamatmenedzsment lépései projektek szerepe a vállalati működésben és fejlesztésben projektmenedzsment tevékenységi területei, szervezetei projektmenedzsment jellemzői 6. Vállalati folyamatok teljesítménye és azok menedzsmentje költséginformációk az értékteremtésben költség, mint információ, hatékony költséggazdálkodás rendszere költségszámítás új technikái teljesítménymérés és szerepe teljesítményre ható tényezők, teljesítménymérés rendszere teljesítménymutatók típusai vállalati versenyelőny források szerkezete, sikeres működés feltételei a projektek tervezésének módszertana, tervezési technikák a Gantt diagram módszertana hálótervezési technikák a költségtervezés elvi és gyakorlati problémái EVRS költség és idő kontroll 7. Vevő és keresletmenedzsment vevői érték kategóriái, vevő szerepe az értékteremtésben vevőkapcsolatok stratégiai kezelése elvi, módszertani kérdései vevőszegmentálás célja, módszerei vevői életciklusok szakaszai vevői élettartam érték vevő (ügyfél) portfolió és értékelése keresletmenedzsment természete kereslet előrejelzés szerepe és módszerei 4

5 8. A marketing fogalma és jellemzői. A marketing tevékenységrendszere. A marketingstratégia lényege és elemei. Marketing vállalati működése, szervezeti keretei. a piacok típusai, fogyasztói és szervezeti piac a kereslet és kínálat fogalma, elemei a versenyelőny, mint a marketing célja versenystratégia meghatározása marketingmix elemeinek részletes bemutatása a fizikai termékek és a szolgáltatástermékek piacán marketing szervezeti formái 9. A marketingstratégia fogalma, típusai és azok jellemzői. Versenyelőny szerzés az egyes stratégiatípusokban. a marketing menedzsment fogalma, folyamatrendszere a marketingstratégia fogalma és helye a vállalati stratégiák rendszerében piacválasztási stratégiák piacfedezési stratégiák versenystratégiák piaci pozíció szerinti stratégiák nemzetközi marketing stratégiák a kisvállalkozások komparatív versenyelőnyei 10. A termékpiac fogalma. A termékpiaci életfolyamat (termék, életciklus), és az egyes folyamatszakaszok a technológia fejlődés, mint a piacok létrejöttének és fejlődésének magyarázata a piaci életfolyamatok szakaszolása a termékelfogadás elmélete a marketing szempontú termékfejlesztés fogalma, típusai a bevezetési szakasz általános jellemzői és stratégiai lehetőségei a növekedési szakasz általános jellemzői és stratégiai lehetőségei a telített szakasz általános jellemzői és stratégiai lehetőségei a hanyatló szakasz általános jellemzői és stratégiai lehetőségei 11. A marketing szemlélet fejlődése a piacok keresleti csoportokra történő felbontása szempontjából, a piacszegmentáció alkalmazása a marketingben. Kialakult módszerek és azok hatáslehetőségei. homogén keresleti csoportok a heterogén piacon a piaci szegmens fogalma a piacszegmentálás folyamatának lépései, és az egyes szakaszok tevékenységei a tömegmarketing stratégia jellemzői a szegmentált marketing stratégia a célpiaci marketing fogalma és stratégiai típusai direkt- és interaktív marketing a gerilla marketing újszerű szemlélete a nice marketing, mint a kisvállalkozások jellegzetes stratégiája 5

6 12. Termelésmenedzsment elemei termelési rendszerek létrehozása, döntési kérdései termelési erőforrások szerkezete termelési erőforrások tulajdonságai termelésirányítás feladata és szerkezete termelésirányítás integrált rendszere tényezői szükséglettervezés módszerei (MRPT, MRP II, OPT) termelési és szolgáltatási folyamatok kiegyensúlyozása (kapacitás számítás, ciklusidő, átfutási idő) 13. Termelésszervezés korszerű módszerei, szervezeti keretei Toyota Termelésszervezés (TPS) fogalma, filozófiája, szemlélete, céljai, JIT előnyei a termelésszervezésben termelésirányítás módszerei (Kanban rendszer) munkahely és környezet megszervezése módszerei (5S) termeléshatékonyságot segítő módszerek (SMED, TPM) létesítménnyel kapcsolatos döntések szempontjai infrastrukturális döntések szempontjai folyamatfejlesztési eszközei (PDCA ciklus, DMAIC ciklus) 14. Termelési és logisztikai stratégia kérdései termelési és logisztikai stratégia tartalma és tényezői termelési és logisztikai rendszer stratégiai döntései termelési és logisztikai stratégiai helye az összvállalati stratégiában igény kielégítés és stratégiai kapcsolata beszerzés termelés értékesítési folyamatok összehangolása 15. Marketing és a logisztika kapcsolata, disztribúció megvalósítása elemei marketing elosztás politikája tartalma, céljai, jellemző megvalósítási módja elosztási stratégiai kérdései és kapcsolata a disztribúcióval logisztika kiszolgálási színvonala jellemzői, mutatói elosztási hálózat elemei, kialakítása szempontjai értékesítés és az elosztás működési elemei (szállítás, raktárgazdálkodás) logisztikai elosztási folyamat költségei 16. Készletezés menedzsmentje feladatai készletek fogalmi meghatározása, csoportosításai készlettipizálás lehetséges módszerei készletgazdálkodási rendszerek, készletprioritások meghatározása készletezési célok, folyamatok készletezési döntések költségei készletezési folyamat teljesítménymutatói 6

7 17. Beszerzésmenedzsment feladatai beszerzés feladatai beszerzés kapcsolódása a vállalati tevékenységhez vevő szállító kapcsolatok menedzsmentje vevő szállító kapcsolatok modelljei beszállító kiválasztása szempontjai beszállítók értékelése módszerei, alkalmazási gyakorlata 18. A projektek célja, létrehozásának indokai, életciklusa, projektszervezet működése a projektek tulajdonságai, csoportosításuk a projektek célok szerinti osztályozása a projektek végrehajtó szervezet szerinti osztályozása a projektek a megbízók jogállása s kivitelezők szerinti osztályozása a projekt szerződések típusai projektkialakítás és stratégia megvalósíthatósági tanulmányok stratégiai analízisek a projektindítás folyamata a projektszervezet típusai döntési jogosultságok tipikus szervezeti formák a szervezeti kultúra szerepe a projekt szervezetben 19. Jellegzetes ügyleti üzleti formák a kisvállalkozások számára. Az egyes formák hatáslehetőségei, előnyei, hátrányai. Vállalkozások kezdése feladatai. franchise részvétel a nagyvállalatok disztribúciós hálózatában ügynöki tevékenység multilevel marketing (MLM) licenc szerződés szerződéses termelés, bérmunka kezdő vállalkozás indítási feladatai (vállalkozói ötletek, befektetési lehetőségek értékelése) 20. A kisvállalkozások működésének menedzsmentje. A kisvállalkozói menedzsment megkülönböztető vonásai. A kisvállalkozások társadalmi beágyazottságának hatása a menedzsmentre. A családi vállalkozás. a kisvállalkozások menedzselésének általános jellemzői a kisvállalkozás növekedési fázisai, és azok hatása a menedzsmentre az egyes menedzsment tevékenységek jellemzői (tervezés, irányítás és ösztönzés, szervezés, ellenőrzés) kapcsolatszerveződési minták és típusok a kisvállalkozás és a társadalmi környezet között (családiasság, paternalizmus, kaláka, patrónus-kliens kapcsolat, együttműködés a kisvállalkozók között) családi szerepek és kapcsolatok a kisvállalkozásoknál a családi utódlás problematikája 7

8 21. A vállalati kockázatmenedzsment (ERM) alapfogalmai és alkotóelemei A vállalati kockázatkezelés meghatározása A célkitűzések megvalósítása A vállalati kockázatkezelés alkotóelemei A célkitűzések és az alkotóelemek összefüggése A kockázatkezelés és a belső kontrollrendszer kapcsolata 22. A vállalati kockázatmenedzsment technikái A kockázatok típusai A kockázatkezelési folyamat elemei A kockázati térkép alkalmazása és korlátai Kockázatértékelési technikák Költség-haszon elemzés a kockázati válaszok értékelésében 23. Kockázatkezelési és kontroll keretrendszerek (COSO, COBIT) A belső kontrollrendszer meghatározása A belső kontrollrendszer integrálása a kockázatkezelési rendszerbe A COSO (1992, 2004 és 2006) modellek áttekintése és alkalmazási körük Az informatikai kontrollok meghatározása Informatikai kockázatok kezelésének alapelvei A COBIT keretrendszer felépítése és alkalmazási köre 24. Stratégiai-, üzleti-, működési célok és a kockázatviselési szintek kapcsolata A vállalati kockázatkezelés korlátai A kontrollrendszer célkitűzései és a kockázatviselési szintek kapcsolata A COBIT teljesítménymérési és érettségi modellje Az ISO/IEC szabvány folyamatképesség mérési kerete A képességi- és érettségi modellek alkalmazása a kockázatviselési szintek és a kontrollcélkitűzések meghatározására 25. A kontrollkockázatok értékelése A kontrollkockázat fogalma A belső pénzügyi kontrollrendszer (COSO 2006) mint a folyamatfelmérés referenciamodellje Az ISO/IEC szabvány alkalmazása a kontrollkockázat értékelésére A folyamatfelmérés eredményeinek felhasználása A folyamatfelmérés és az ellenőrzési megközelítések kapcsolata 26. A csalás kockázatkezelése A csalás és szabálytalanságok felderítésének és megelőzésének alapfogalmai A belső kontrollok vezetés általi megszegése A COSO belső kontroll keretrendszere és a csalás elleni tevékenységek irányítása A csalás kockázata kontrollfolyamat elemei és a kontrollhiányosságok következményei 8

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

2011. Tisztelt Hallgatók!

2011. Tisztelt Hallgatók! Tisztelt Hallgatók! Összeállítottunk önök számára egy fogalomlistát, amely tartalmazza Ckikán A (2008) Vállalatgazdaságtan tankönyv legfontosabb fogalmait, koncepcióit. E fogalomlista célja a fejezetek

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01.

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU

Részletesebben

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE 1 Bevezetés Bármely cél elérése csak tudatos emberi tevékenységek láncolatával, folyamatokkal lehetséges. Az emberek a

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

Vállalkozások gazdaságtana I.

Vállalkozások gazdaságtana I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozások gazdaságtana I. A vállalati stratégia A vállalkozás nem értelmezhető a környezete nélkül A formális szervezeti

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A magyar gazdaság állandóan változó és egyben fejlődő ágazata a kereskedelem. A piac bővülésével, az Európai Unióhoz csatlakozással,

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái Kockázatmenedzsment - biztosításgazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján

ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján Leonardo da Vinci Innováció Transzfer projekt A projekt száma: 2011-1-HU1-LEO05-03632 Főpályázó:

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek szakirány

Vállalati információs rendszerek szakirány Vállalati információs rendszerek szakirány A szakirány hallgatói megismerkednek a korszerû ERP I és ERP II (ERP I + e-business + felsõ vezetés támogatás) rendszerek funkcionális felépítésével és architektúrájával,

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiáinak minőségügyi megalapozása és módszertani eljárások kidolgozása Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT ÁLLAMVŐZSGA/DISSZERTÁCIÓ TÉMÁK A 2012-2013-AS TANÉVRE dr. Vorzsák

Részletesebben

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01)

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) A 26/2001. (VII.27) OM sz. és a 29/1998. (V.13.) IKIM sz. rendeletek

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE KÖZGAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY, VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

A vállalat céljai és küldetése A küldetés főbb területei Vállalati célok Vállalatok érintettjei Az ösztönzési rendszer, Maslow-piramis

A vállalat céljai és küldetése A küldetés főbb területei Vállalati célok Vállalatok érintettjei Az ösztönzési rendszer, Maslow-piramis A vállalat céljai és küldetése A küldetés főbb területei Az alapvető célból vezethető le -Meghatározza:a működési kört(milyen fogyasztók, milyen igényeit,milyen eljárással akarja kielégíte), a belső működés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Kockázatkezelési Esettanulmány

Kockázatkezelési Esettanulmány Oldal: 1/40 Kockázatkezelési Esettanulmány Integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása készült a kezdeményezésére az állami tulajdonban lévő társaságok irányítási gyakorlatainak fejlesztésére

Részletesebben

Nemzetközi logisztika szakirány

Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 2012/2013. tanév A szakirány indításának célja A szakirány indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános

Részletesebben