ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY"

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011.

2 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3 Tevékenységmenedzsment C 4 Marketing stratégia C 4 Vállalati kockázatmenedzsment alapjai C 3 Összesen 20 2

3 1. Az üzleti vállalkozások a modern gazdaságban. A vállalkozások lehetséges szervezeti és jogi formái. Egyéni és társadalmi szükségletek köre Szükséglet kielégítési szférák Gazdaság mőködésének alapjai Információs társadalom, gazdasági versenykörnyezeti hatásai Globalizáció és hatásai Vállalkozás, vállalat általános jellemzıi, alapvetı céljai, küldetése A vállalkozások jelenlegi helyzetének bemutatása, a vállalkozási struktúra jellemzése Magyarországon Az MKKV szektor helye és szerepe a hazai nemzetgazdaságban 2. A vállalkozás mőködésének feltételei, szükséges erıforrásai a szervezet belsı adottságai. A vállalkozás környezete, a mőködés érintettjei, társadalmi felelıssége. Erıforrások, adottságok Makro környezet jellemzıi, szintjei Piaci környezet, elemzési kerete (Porter-i erıtér elemzés) Belsı környezet A vállalkozás külsı és belsı érintettjei Vállalatokkal szembeni stakeholder elvárások Vállalkozások elvárásai a tevékenysége által érintettekkel szemben Érintettek hozzájárulása formái Vállalatok társadalmi felelıssége színvonala, szintjei, témakörei Vállalatok társadalmi felelıssége és a vállalati teljesítmény kapcsolata 3. Stratégiai menedzsment fogalma, tevékenységei. A stratégiai elemzés és alternatíva választás módszerei. Stratégiai menedzsment folyamatábrája, stratégiák szintjei SWOT mátrix PESTEL elemzés Versenyhelyzet elemzések Porter versenyelıny modellje alkalmazási keretei Portfolióelemzés módszerei Termék életciklus elemzés PIMS modell Vállalati versenyképesség értékelés Növekedési stratégiák Kisvállalati stratégiák 4. Értékteremtés vállalati rendszere Értékteremtés részfolyamatai, összetevıi Értékteremtés szervezeti keretei Értéklánc modell értéklánc szemlélet alkalmazása területei Ellátási lánc koncepció megközelítése szempontjai Innováció, lehetséges megvalósulási formái Innovációs folyamatmenedzsment, innovációs lánc Innováció szerepe az értékteremtésben, innovációs stratégiák Innováció lehetséges teljesítménymutatói 3

4 5. Vállalati folyamatok és fejlesztésük, projektmenedzsment Folyamat, üzleti folyamat fogalma, jellemzıi Vállalati folyamatok felépítése, folyamatmodell elemei Vállalati folyamatok ábrázolási modelljei Értékteremtı folyamatok tagolása Folyamatmenedzsment lépései Projektek szerepe a vállalati mőködésben és fejlesztésben Projektmenedzsment tevékenységi területei, szervezetei Projektmenedzsment jellemzıi 6. Vállalati folyamatok teljesítménye és azok menedzsmentje Költséginformációk az értékteremtésben Költség, mint információ, hatékony költséggazdálkodás rendszere Költségszámítás új technikái Teljesítménymérés és szerepe Teljesítményre ható tényezık, teljesítménymérés rendszere Teljesítménymutatók típusai Vállalati versenyelıny források szerkezete, sikeres mőködés feltételei A projektek tervezésének módszertana, tervezési technikák A Gantt diagram módszertana Hálótervezési technikák A költségtervezés elvi és gyakorlati problémái EVRS költség és idı kontroll 7. Vevı és keresletmenedzsment Vevıi érték kategóriái, vevı szerepe az értékteremtésben Vevıkapcsolatok stratégiai kezelése elvi, módszertani kérdései Vevıszegmentálás célja, módszerei Vevıi életciklusok szakaszai Vevıi élettartam érték Vevı (ügyfél) portfolió és értékelése Keresletmenedzsment természete Kereslet elırejelzés szerepe és módszerei 8. A marketing fogalma és jellemzıi. A marketing tevékenységrendszere. A marketingstratégia lényege és elemei. Marketing vállalati mőködése, szervezeti keretei. A piacok típusai, fogyasztói és szervezeti piac A kereslet és kínálat fogalma, elemei A versenyelıny, mint a marketing célja Versenystratégia meghatározása Marketingmix elemeinek részletes bemutatása a fizikai termékek és a szolgáltatástermékek piacán Marketing szervezeti formái 4

5 9. A marketingstratégia fogalma, típusai és azok jellemzıi. Versenyelıny szerzés az egyes stratégiatípusokban. A marketing menedzsment fogalma, folyamatrendszere A marketingstratégia fogalma és helye a vállalati stratégiák rendszerében Piacválasztási stratégiák Piacfedezési stratégiák Versenystratégiák Paci pozíció szerinti stratégiák. Nemzetközi marketing stratégiák A kisvállalkozások komparatív versenyelınyei 10. A termékpiac fogalma. A termékpiaci életfolyamat (termék, életciklus), és az egyes folyamatszakaszok A technológiafejlıdés, mint a piacok létrejöttének és fejlıdésének magyarázata A piaci életfolyamatok szakaszolása A termékelfogadás elmélete A marketing szempontú termékfejlesztés fogalma, típusai A bevezetési szakasz általános jellemzıi és stratégiai lehetıségei A növekedési szakasz általános jellemzıi és stratégiai lehetıségei A telített szakasz általános jellemzıi és stratégiai lehetıségei A hanyatló szakasz általános jellemzıi és stratégiai lehetıségei 11. A marketing szemlélet fejlıdése a piacok keresleti csoportokra történı felbontása szempontjából, a piac szegmentáció alkalmazása a marketingben. Kialakult módszerek és azok hatáslehetıségei. Homogén keresleti csoportok a heterogén piacon A piaci szegmens fogalma A piacszegmentálás folyamatának lépései, és az egyes szakaszok tevékenységei. A tömegmarketing stratégia jellemzıi A szegmentált marketing stratégia A célpiaci marketing fogalma és stratégiai típusai Direkt- és interaktív marketing A gerilla marketing újszerő szemlélete A nice marketing, mint a kisvállalkozások jellegzetes stratégiája 12. Termelésmenedzsment elemei Termelési rendszerek létrehozása, döntési kérdései Termelési erıforrások szerkezete Termelési erıforrások tulajdonságai Termelésirányítás feladata és szerkezete Termelésirányítás integrált rendszere tényezıi. Szükséglettervezés módszerei (MRPT, MRP II, OPT) Termelési és szolgáltatási folyamatok kiegyensúlyozása (kapacitás számítás, ciklusidı, átfutási idı) 5

6 13. Termelésszervezés korszerő módszerei, szervezeti keretei Toyota Termelésszervezés (TPS) fogalma, filozófiája, szemlélete, céljai, JIT elınyei a termelésszervezésben Termelésirányítás módszerei. (Kanban rendszer) Munkahely és környezet megszervezése módszerei (5S) Termeléshatékonyságot segítı módszerek (SMED, TPM) Létesítménnyel kapcsolatos döntések szempontjai Infrastrukturális döntések szempontjai Folyamatfejlesztési eszközei (PDCA ciklus, DMAIC ciklus) 14. Termelési és logisztikai stratégia kérdései Termelési és logisztikai stratégia tartalma és tényezıi Termelési és logisztikai rendszer stratégiai döntései Termelési és logisztikai stratégiai helye az összvállalati stratégiában Igény kielégítés és stratégiai kapcsolata Beszerzés termelés értékesítési folyamatok összehangolása 15. Marketing és a logisztika kapcsolata, disztribúció megvalósítása elemei Marketing elosztás politikája tartalma, céljai, jellemzı megvalósítási módja Elosztási stratégiai kérdései és kapcsolata a disztribúcióval Logisztika kiszolgálási színvonala jellemzıi, mutatói Elosztási hálózat elemei, kialakítása szempontjai Értékesítés és az elosztás mőködési elemei (szállítás, raktárgazdálkodás) Logisztikai elosztási folyamat költségei 16. Készletezés menedzsmentje feladatai Készletek fogalmi meghatározása, csoportosításai Készlettipizálás lehetséges módszerei Készletgazdálkodási rendszerek, készletprioritások meghatározása Készletezési célok, folyamatok Készletezési döntések költségei Készletezési folyamat teljesítménymutatói 17. Beszerzésmenedzsment feladatai Beszerzés feladatai Beszerzés kapcsolódása a vállalati tevékenységhez Vevı szállító kapcsolatok menedzsmentje Vevı szállító kapcsolatok modelljei Beszállító kiválasztása szempontjai Beszállítók értékelése módszerei, alkalmazási gyakorlata 6

7 18. A projektek célja, létrehozásának indokai, életciklusa, projektszervezet mőködése A projektek tulajdonságai, csoportosításuk A projektek célok szerinti osztályozása A projektek végrehajtó szervezet szerinti osztályozása A projektek a megbízók jogállása s kivitelezık szerinti osztályozása A projekt szerzıdések típusai Projektkialakítás és stratégia Megvalósíthatósági tanulmányok Stratégiai analízisek A projektindítás folyamata A projektszervezet típusai Döntési jogosultságok Tipikus szervezeti formák A szervezeti kultúra szerepe a projekt szervezetben 19. Jellegzetes ügyleti üzleti formák a kisvállalkozások számára. Az egyes formák hatáslehetıségei, elınyei, hátrányai. Vállalkozások kezdése feladatai. Fanchise Részvétel a nagyvállalatok disztribúciós hálózatában Ügynöki tevékenység Multilevel marketing (MLM) Licenc-szerzıdés Szerzıdéses termelés, bérmunka Kezdı vállalkozás indítási feladatai (vállalkozói ötletek, befektetési lehetıségek értékelése) 20. A kisvállalkozások mőködésének menedzsmentje. A kisvállalkozói menedzsment megkülönböztetı vonásai. A kisvállalkozások társadalmi beágyazottságának hatása a menedzsmentre. A családi vállalkozás. A kisvállalkozások menedzselésének általános jellemzıi A kisvállalkozás növekedési fázisai, és azok hatása a menedzsmentre Az egyes menedzsment tevékenységek jellemzıi (tervezés, irányítás és ösztönzés, szervezés, ellenırzés) Kapcsolatszervezıdési minták és típusok a kisvállalkozás és a társadalmi környezet között (családiasság, paternalizmus, kaláka, patrónus-kliens kapcsolat, együttmőködés a kisvállalkozók között) Családi szerepek és kapcsolatok a kisvállalkozásoknál A családi utódlás problematikája 21. A vállalati kockázatmenedzsment (ERM) alapfogalmai és alkotóelemei A vállalati kockázatkezelés meghatározása A célkitőzések megvalósítása A vállalati kockázatkezelés alkotóelemei A célkitőzések és az alkotóelemek összefüggése A kockázatkezelés és a belsı kontrollrendszer kapcsolata 7

8 22. A vállalati kockázatmenedzsment technikái A kockázatok típusai A kockázatkezelési folyamat elemei A kockázati térkép alkalmazása és korlátai Kockázatértékelési technikák Költség-haszon elemzés a kockázati válaszok értékelésében 23. Kockázatkezelési és kontroll keretrendszerek (COSO, COBIT) A belsı kontrollrendszer meghatározása A belsı kontrollrendszer integrálása a kockázatkezelési rendszerbe A COSO (1992, 2004 és 2006) modellek áttekintése és alkalmazási körük Az informatikai kontrollok meghatározása Informatikai kockázatok kezelésének alapelvei A COBIT keretrendszer felépítése és alkalmazási köre 24. Stratégiai-, üzleti-, mőködési célok és a kockázatviselési szintek kapcsolata A vállalati kockázatkezelés korlátai A kontrollrendszer célkitőzései és a kockázatviselési szintek kapcsolata A COBIT teljesítménymérési és érettségi modellje Az ISO/IEC szabvány folyamatképesség mérési kerete A képességi- és érettségi modellek alkalmazása a kockázatviselési szintek és a kontrollcélkitőzések meghatározására 25. A kontrollkockázatok értékelése A kontrollkockázat fogalma A belsı pénzügyi kontrollrendszer (COSO 2006) mint a folyamatfelmérés referenciamodellje Az ISO/IEC szabvány alkalmazása a kontrollkockázat értékelésére A folyamatfelmérés eredményeinek felhasználása A folyamatfelmérés és az ellenırzési megközelítések kapcsolata 26. A csalás kockázatkezelése A csalás és szabálytalanságok felderítésének és megelızésének alapfogalmai A belsı kontrollok vezetés általi megszegése A COSO belsı kontroll keretrendszere és a csalás elleni tevékenységek irányítása A csalás kockázata kontrollfolyamat elemei és a kontrollhiányosságok következményei 8

9 ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK PÉNZÜGY SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011.

10 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Pénzügy Számvitel szak Pénzügy szakirány hallgatói számára Vállalkozások pénzügyi alapjai Vállalati pénzügyek Pénz- és tıkepiacok Adózás Közfeladatok finanszírozása Összesen: 3 kredit 5 kredit 3 kredit 4 kredit 6 kredit 21 kredit 2

11 1. Fogalmazza meg a klasszikus kötvény lényegét és fıbb jellemzıit! Ismertesse a kötvénnyel kapcsolatos fontosabb fogalmakat (névérték, kuponráta, kibocsátási árfolyam, aktuális piaci árfolyam, piaci érték, minısítés)! Mutassa be a leggyakoribb kötvényhozamokat és számításuk módszereit! Ismertesse a kötvény értékelésének célját, az elméleti árfolyam számításának gyakorlati lépéseit! Mutassa be a klasszikus kötvény nettó és bruttó árfolyama közötti összefüggést! Ismertesse a kötvény árfolyamára ható fıbb tényezıket! Értelmezze a kötvényárfolyam konvergencia tulajdonságát és az árfolyam kamatláb-érzékenységének mérésére szolgáló mutatókat (duration, módosított duration)! 2. Ismertesse a törzsrészvény fogalmát és fıbb jellemzıit! Ismertesse a törzsrészvénnyel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat (névérték, kibocsátási árfolyam, aktuális piaci árfolyam, elméleti árfolyam, osztalék)! Mutassa be a leggyakoribb részvényhozamokat, és számításuk módszereit! Értelmezze az EPS és a P/E mutatókat! Foglalja össze a részvény elméleti árfolyamának becsléséhez szükséges információkat! Mutassa be a növekedési ütem (g) nagyságát befolyásoló tényezıket és a növekedési ütem becslésének módszerét! Ismertesse a fıbb osztalékértékelési modellek jellemzıit és alkalmazásuk feltételeit! 3. Értelmezze a kockázat fogalmát a vállalati pénzügyekben! Ismertesse a kockázat fıbb mérıszámait! Foglalja össze a kockázat mérséklésének módszereit, lehetıségeit és korlátait! Mutassa be a részvényportfoliók hozamát és kockázatát meghatározó tényezıket! Értelmezze a hatékony portfoliók tételét! Foglalja össze a tıkepiaci árfolyamok modelljének (CAPM) lényegét és a modell mőködésének feltételeit! Ismertesse a modell kulcsparamétereit (kockázatmentes kamatláb, piaci portfolió hozama, béta)! Vázolja fel és értelmezze a kockázat és hozam kapcsolatát leíró értékpapír-piaci egyenest (SML)! 4. Foglalja össze a vállalati beruházások célját és fıbb jellemzıit! Fejtse ki részletesen a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok becslésekor követendı elveket! Ismertesse a kezdı, a mőködési és a végsı pénzáram tartalmát, és becslésének módszereit! Ismertesse a beruházásokkal kapcsolatos döntési problémákat! Mutassa be a beruházások értékelésekor leggyakrabban használatos döntési kritériumokat! Foglalja össze az egyes döntési kritériumok elınyeit és hátrányait! Mutassa be az eltérı élettartamú, egymást kölcsönösen kizáró projektek értékelésének módszereit! 5. Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvetı formáit, a belsı és külsı finanszírozás fıbb módozatait! Mutassa be az alapvetı forrástípusok (saját tıke, bankhitel, kereskedelmi hitel, technikai hitel) jellemzı költségeit és a vállalat eredményére gyakorolt hatásukat! Rendszerezze a kis- és középvállalkozásokat! Ismertesse a kkv-szektor makrogazdasági szerepét és tevékenységének jellemzıit! Mutassa be az üzleti angyalok és a kockázati tıke bevonásának lehetıségeit a kezdı vállalkozások finanszírozásába! Ismertesse a kifejlett kis- és középvállalkozások számára elérhetı fıbb finanszírozási forrásokat! 3

12 6. Ismertesse a forgóeszközök finanszírozásával kapcsolatos döntési problémákat! Fejtse ki a tartós és az átmeneti forgóeszköz-lekötés elválasztásának jelentıségét! Fogalmazza meg az illeszkedési elv lényegét! Mutassa be a különbözı finanszírozási stratégiák fıbb jellemzıit! Értékelje a finanszírozási stratégiákat a vállalatok hozamára és a hozamok kockázatára gyakorolt hatásuk szempontjából! Ismertesse a készletekkel kapcsolatos költségek fıbb csoportjait, azok tartalmát! Mutassa be az egyes költségek és a készletszint közötti kapcsolatot! Ismertesse a gazdaságos rendelési mennyiség (EOQ) modell alapgondolatát és a számítások során alkalmazott egyszerősítı feltételezéseket! Mutassa be a mennyiségi diszkont nyújtásának célját és az elfogadásával kapcsolatos döntési problémákat! 7. Ismertesse a mérlegterv (státusz) felépítését és szerkezeti sajátosságát! Mutassa be az eszközszükséglet tervezését, kiemelten a tárgyi eszközök, a készletek, a vevıállomány és a pénzeszközök tervezését! Foglalja össze az egyes eszközféleségek tervezésénél használatos módszereket! Ismertesse a mérlegterv (státusz) forrás oldalának összeállítását! Mutassa be a meglévı források tervezését, kiemelten a mérleg szerinti eredmény és a szállítóállomány tervezését! Ismertesse az új hiteligény szerkezetének meghatározását a választott finanszírozási stratégia függvényében! 8. Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a fıbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának menetét! Foglalja össze a fıbb bevételtípusok tervezésénél használatos módszereket! Ismertesse a folyó mőködés kiadásainak tervezését, kiemelten a beszerzési kiadás és az adófizetés tervezését! Mutassa be a pénzügyi mőveletek ráfordításai és az egyéb folyó kiadások tervezését! Magyarázza meg az eredményterv egyéb ráfordítások sora és az egyéb folyó kiadások közötti eltérés okait! 9. Mutassa be a kkv szektor által igénybe vehetı bankhitelek fıbb fajtáit! Foglalja össze, hogy ez egyes hitelfajták mit finanszíroznak, és mibıl történik a visszafizetésük! Ismertesse a vállalati hitelkérelem összeállításának fıbb kérdéseit! Sorolja fel a hitelkérelem legfontosabb tartalmi elemeit! Mutassa be a hitelezés folyamatának egyes szakaszait a hitelkérelem befogadásától a hitelügylet lezárásáig! Részletesen ismertesse a hitelbírálati tevékenység szokásos elemeit; az ügyfélminısítést, a felajánlott biztosítékok értékelését és az ügyletminısítést! Mutassa be a hitel-monitoring szerepét! 10. Mutassa be a kkv szektor számára elérhetı fontosabb alternatív finanszírozási megoldásokat! Ismertesse a kereskedelmi hitel igénybevételének hatását a vállalkozás mérlegére és eredményére! Hasonlítsa össze a kereskedelmi hitelt a bankhitellel (elınyök, hátrányok)! Mutassa be a faktoringot mint a forráshiány áthidalásának sajátos módját! Mutassa be a lízinget mint alternatív finanszírozási forrást! Ismertesse a lízing lényegét! Hasonlítsa össze a pénzügyi és az operatív lízinget! Ismertesse a pénzügyi lízing fajtáit és különbözı változatait! Értelmezze és értékelje a lízingszorzót! Sorolja fel a lízing elınyeit és hátrányait a tárgyi eszközök beruházás útján történı bıvítésével szemben! 4

13 11. Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzıit! Mutassa be az általános forgalmi adó törvény személyi, területi és tárgyi hatályát! Térjen ki az adóalanyiságra, a csoportos adóalanyiságra, továbbá az adófizetési kötelezettség keletkezésére és a fordított adózás szabályaira! Mutassa be a termékértékesítés értelmezését az áfa rendszerében! Térjen ki az értékesítéssel egy tekintet alá esı gazdasági eseményekre! Ismertesse a termékértékesítés számlázási szabályait! Mutassa be a szolgáltatásnyújtás értelmezését az áfa rendszerében! Térjen ki a szolgáltatásnyújtással egy tekintet alá esı gazdasági eseményekre! Ismertesse a szolgáltatásnyújtás számlázási szabályait! 12. Ismertesse az általános forgalmi adó alapjának meghatározását belföldi és külkereskedelmi ügyletek esetében! Térjen ki a nettó ár és az adóalap közötti különbségre! Mutassa be az ingyenes ügyletek, valamint a nem független felek közötti tranzakciók adóalapjának meghatározását! Ismertesse az adómentesség fajtáit az áfa rendszerében! Mutassa be az alanyi adómentesség választásának és alkalmazásának szabályait! Térjen ki a határon átívelı termékértékesítés és termékbeszerzés áfa szabályaira! 13. Ismertesse az áfa-levonási jog alkalmazásának feltételeit! Mutassa be az áfa-megosztás és az áfa-arányosítás szabályait! Térjen ki az adószám felfüggesztésének áfa-levonási jog gyakorlását érintı jogkövetkezményeire! Ismertesse a különös adózási módok választásának feltételeit az áfa rendszerében! Térjen ki a fizetendı áfa kiszámítására az egyes különleges adózási módok esetében! Ismertesse az áfa-elszámolásra alkalmas bizonylatokat! Részletesen mutassa be a számla, egyszerősített számla, győjtıszámla, számlával egy tekintet alá esı okirat, érvénytelenítı számla, módosító számla kiállításának szabályait! 14. Ismertesse az adóalanyiság keletkezését a személyi jövedelemadó rendszerében! Térjen ki a magánszemélyek kettıs adóztatásának lehetıségeire és elkerülésének szabályaira! Ismertesse a személyi jövedelemadóztatásban felmerülı összevonandó jövedelmek fıbb típusait! Térjen ki az egyes jövedelemtípusokkal kapcsolatos költségelszámolási és adóelıleg-megállapítási szabályokra! Ismertesse a magánszemélyek különadózó jövedelmeinek fıbb típusait! Mutassa be az egyes jövedelemtípusok adóalapjának meghatározását! Térjen ki az esetlegesen felmerülı adókedvezményekre! Ismertesse a béren kívüli juttatások, a béren kívülinek nem minısülı egyes meghatározott juttatások és további meg nem határozott juttatások adóztatási szabályait a személyi jövedelemadó rendszerében! 15. Ismertesse a személyi jövedelemadó rendszerében a magánszemélyek által igénybe vehetı adóalap csökkentı tételeket, adókedvezményeket és adójóváírási lehetıségeket! Ismertesse a személyi jövedelemadó bevallás elkészítésének és benyújtásának lehetıségeit! Mutassa be az egyes bevallási módok választásának feltételrendszerét! Térjen ki a bevallási kötelezettség alá nem esı jövedelmekre! Ismertesse az egyéni vállalkozók adóztatásának a személyi jövedelemadó törvény által elıírt szabályait! Térjen ki az egyéni vállalkozói kivét, a VSZJA és az osztalékalap adóztatási szabályaira! 5

14 16. Ismertesse a társasági adóalanyiság keletkezésének szabályait! Térjen ki a belföldi társas vállalkozások és a külföldi vállalkozások adókötelezettségének keletkezésére! Mutassa be a kettıs adóztatás elkerülésének szabályait! Ismertesse a társasági adóalap megállapításakor alkalmazható adóalap-csökkentı tételeket! Térjen ki az adóalap korrekciós tételek alkalmazásának okaira! Mutassa be a jövedelem- (nyereség-) minimum kiszámításának és adóalapként történı alkalmazásának szabályait! Ismertesse a társasági adóalap megállapításakor alkalmazandó adóalap-növelı tételeket! 17. Mutassa be a társasági adó rendszerében alkalmazható adókedvezményeket! Térjen ki a de minimis támogatásokra! Ismertesse a társasági adóbevallás elkészítésének és benyújtásának szabályait! Mutassa be az adóelıleg bevallásának és fizetésének elıírásait! Térjen ki az adóelıleg-feltöltési kötelezettség szabályaira és a feltöltési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére is! Ismertesse a fizetendı társasági adó, az adózott eredmény és a mérleg szerinti eredmény megállapításának szabályait! Térjen ki az adóbevallás benyújtása után fizetendı társasági adókülönbözet rendezési lehetıségeire! 18. Ismertesse az állam funkcióit, feladatait, az állami szerepvállalás terjedelmét kifejezı mutatókat. Mutasson rá az államháztartás, a kormányzati szektor, a közszektor fogalmi különbségeire, a közjavak, kollektív javak elıállításában lehetséges munkamegosztásra a kormányzati szektor szintjei, illetve a kormányzati szektor és a magánszektor között! Ismertesse a költségvetési politika cél- és eszközrendszerét! Mutassa be a költségvetési rendszereket, közpénzügyi alapelveket! Mutassa be a költségvetési tervezés információs bázisát, makro környezetét, elırejelzéseket, folyamatát és módszereit! Világítson rá a folyamatban részvevık közötti feladat-, felelısség- és hatáskör megosztására! 19. Ismertesse a közbevételek és közkiadások adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozási rendjét! Mutassa be a COFOG rendszer és a költségvetési szakfeladat-rend célját, szerkezetét! Mutassa be az államháztartás mérlegrendszerének szerkezetét, a központi költségvetés és az államháztartás helyi szintjének pénzügyi kapcsolatrendszerét! Mutassa be a költségvetési egyenleg és az államadósság számszerősítésének különbözı statisztikai rendszereit, módszereit! Ismertesse a hazai adatokat, az adatközlés rendjét! Ismertesse a költségvetési hiány finanszírozásának és az államadósság kezelésének intézményrendszerét: szabályozási és szervezeti kereteit, instrumentumait! 20. Mutassa be a közfeladatok államháztartáson kívüli ellátásának lehetséges szervezeti kereteit, a feladatellátással szemben támasztott jogi, pénzügyi-gazdasági, adatközlési, elszámolási követelményeket! Ismertesse a költségvetési szerv fogalmát, tevékenységeit, típusait, alapítását, irányítását/felügyeletét, gazdálkodásával szemben támasztott követelményeket, a kapcsolódó dokumentumokat! 21. Mutassa be a kincstári költségvetés és az elemi költségvetés felépítését, készítıit, készítésük célját, módszereit! Világítson rá a költségvetési törvény, az elemi költségvetés, a kincstári költségvetés és a pénzügyi jelentések, elemi beszámoló kapcsolatrendszerére! Ismertesse a költségvetési pénzgazdálkodás vertikális folyamatát, az egyes szakaszokban támasztott célokat és követelményeket, a nyilvántartás, információadás rendjét! 6

15 22. Ismertesse a közpénzügyi rendszer emberi erıforrás-gazdálkodását! Mutassa be a létszámgazdálkodás célját, kulcsterületeit és sajátosságait! Ismertesse a kormánytisztviselıkkel és köztisztviselıkkel szemben támasztott követelményeket, személyi juttatásaikat, a személyi juttatások és közterheik tervezését! Ismertesse a közalkalmazottak foglalkoztatásának követelményeit, sajátosságait, személyi juttatásaik és közterheik tervezését! 23. Ismertesse az államháztartás vagyonának összetevıit! Mutassa be az állami vagyongazdálkodás intézményrendszerét: szabályozási és szervezeti kereteit, a gazdálkodás kulcsterületeit! Ismertesse a helyi önkormányzati alrendszer feladatait, szereplıit és az önkormányzati feladatellátás gazdasági alapját! Mutassa be az önkormányzatok stratégiai és operatív terveit, részletesen a költségvetési rendelet felépítését és kapcsolódását a többi tervhez! Mutassa be a helyi önkormányzatok vagyongazdálkodását, a vagyongazdálkodás önkormányzati szabályozását, a gazdálkodás kulcsterületeit! 24. Ismertesse a kincstári rendszer lényegét, a Magyar Államkincstár jogállását, feladatait, ügyfeleit, számlavezetı tevékenységét, az alkalmazott fizetési módokat! Ismertesse az államháztartáson belül keletkezı pénzügyi nehézségek kezelésének intézményrendszerét! Ismertesse a kincstári és önkormányzati biztosi, valamint a költségvetési (fı) felügyelıi rendszer célját, feladat- és hatáskörét! Mutassa be a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának lényegét! Mutassa be az államháztartás kontrollrendszerét! Ismertesse a Magyar Államkincstár folyamatba épített ellenırzését, a FEUVE és az Állami Számvevıszék szerepét! Irodalom: Dr. Gyulai László: Kis- és középvállalkozások üzletfinanszírozása Saldo Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo Sztanó Imréné dr.: Kiegészítı az Adózás évi kiadásához Saldo Sándorné Új Éva Benkıné dr. Deák Ibolya: Adózási feladatok és megoldások Saldo Koháriné dr. Papp Edit: Államháztartási ismeretek Perfekt Ajánlott irodalom: A közpénzügyek nagy kézikönyve COMPLEX Az adózási témaköröknél követelmény a január 1-én hatályos adójogszabályok ismerete! Mivel a jogszabályi változások döntıen az adós és a közpénzügyi témaköröket érintik, ezért a Pénzügyi Intézeti tanszék ezekbıl a tárgyakból külön konzultációt fog tartani. A konzultációk idıpontját - a jogszabályok megjelenésének függvényében késıbb tesszük közzé a honlapokon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a záróvizsga témakörök nem azonosak a záróvizsga tételekkel. A komplex záróvizsga 20 tételének mindegyike a), b) és c) részbıl áll, tehát vállalati pénzügyekkel, adózással és közpénzügyekkel kapcsolatos ismereteket egyaránt tartalmaz. Eredményes felkészülést kívánunk! Pénzügyi Intézeti tanszék 7

16 ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011.

17 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Pénzügy - Számvitel szak A Számvitel szakirány hallgatói számára Számvitel alapjai Pénzügyi számvitel 1 Pénzügyi számvitel 2 Elemzés ellenőrzés módszertana Komplex elemzés Összesen: 5 kredit 6 kredit 5 kredit 3 kredit 4 kredit 23 kredit 2

18 1. A költségek elszámolása. A költség, ráfordítás, kiadás értelmezése. A bekerülési érték/költség megállapítása. A költségelszámolás rendjének kialakítása, a választott módszer összefüggése az eredménykimutatással. A termelés számvitele, a hozamok, teljesítmények elszámolása. A termelő-szolgáltató tevékenység elemzési sajátosságai. A termelés mérése, számbavétele. Termelési érték mutatók átfogó elemzése. Termelési érték és volumen globális elemzése. A termelés összetételének elemzése. A termelés ütemességének vizsgálata. 2. A céltartalékok számvitele. A céltartalékok tartalma, csoportosítása, szerepe, értékelése és megjelenése a mérlegben. A céltartalékok értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. A céltartalékok megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A céltartalékok analitikus elszámolásának követelményei. Minőség elemzése. Termékek, szolgáltatások minőségének elemzésére felhasználható elemzések Vevői elégedettség vizsgálata. Gyártási folyamat, illetve késztermékek minőségének vizsgálata. Minőséggel kapcsolatos költségek vizsgálata. 3. A követelések számvitele. A követelések csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A követelések értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása A követelések megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A követelések analitikus elszámolásának követelményei. Az áruforgalom elemzése. Az üzletági portfólió-elemzés módszerei és szerepe a forgalom értékelésében. A belkereskedelmi áruforgalom elemzése. A fogyasztás és az áruforgalom kapcsolata. Az áruforgalom jellemző szakaszai. Az áruforgalom átfogó értékelése. Az értékesítési forgalom részletes elemzése. Az értékesítési forgalom elemzésére alkalmas mérőszámok, módszerek. Az értékesítés összetételének, struktúrájának változása. A külkereskedelmi áruforgalom elemzési sajátosságai, az áruszerkezet elemzése. A külkereskedelmi forgalom viszonylati szerkezetének elemzése. A külkereskedelmi áruforgalom elemzése ügylettípusonként. 4. A befektetett pénzügyi eszközök számvitele. A befektetett pénzügyi eszközök csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A befektetett pénzügyi eszközök értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. Az értékpapírok elszámolásának sajátosságai. A befektetett pénzügyi eszközök megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A befektetett pénzügyi eszközök analitikus elszámolásának követelményei. Az emberi erőforrás gazdálkodás elemzése. Létszám nagyságának és összetételének elemzése. Munkaidő-kihasználás elemzése. Az emberi erőforrás felhasználás és a termelés kapcsolata. A munka termelékenységének elemzése a termelőtevékenységet folytató vállalkozásoknál. A munkatermelékenység mutatói, a befolyásoló tényezők hatásainak számszerűsítése. A teljesítmények elemzése a kereskedelemben. A teljesítmény forgalomra gyakorolt hatása. A termelékenység időbeli alakulásának vizsgálata. A munkaigényesség elemzése. Speciális teljesítménymutatók a kereskedelemben. 5. Személyi jellegű ráfordítások tartalma. Személyi jövedelmek számvitele, juttatások elszámolása, nyilvántartása. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek nyilvántartása, elszámolása, rendezése. Személyi jellegű ráfordítások megjelenése a kiegészítő mellékletben. Az emberi erőforrás felhasználásához kapcsolódó költségek elemzése. Munkaerőköltségek elemzése. Személyi jellegű ráfordítások elemzése. A bérgazdálkodás átfogó elemzése. Bérfelhasználás gazdaságosságának vizsgálata. A bérgazdálkodás vizsgálatának kereskedelmi sajátosságai. 3

19 6. Tárgyi eszközök számvitele. A tárgyi eszközök csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A tárgyi eszközök értékét növelő és csökkenő esetek elszámolása. A beruházások elszámolásának sajátosságai. A tárgyi eszközök megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A tárgyi eszközök analitikus elszámolásának követelményei. A tárgyieszköz-gazdálkodás kiemelt elemzési feladatai. Tárgyi eszköz-állomány összetételének, állagának, használhatóságának vizsgálata. Tárgyi eszközök kapacitáskihasználásának vizsgálata. Kapacitáskihasználás változásának hatása a vállalkozás költségeire. A gazdasági kapacitáskihasználás vizsgálata. A kapacitáskihasználtság kereskedelmi sajátosságai. Az áruforgalom technikai feltételei. A hálózat elemzése. 7. A készletek számvitele. A készletek csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A készletek értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. Anyagfelhasználás elszámolása választott költségelszámolás típusa szerint. A készletek megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A készletek analitikus elszámolásának követelményei. A készletgazdálkodás kiemelt témakörei. Termelőtevékenységet folytató vállalkozás anyagellátási tevékenységének elemzése. Anyagfelhasználás elemzése. Anyagfelhasználás dinamikus elemzése. Anyagfelhasználási normáktól való eltérések vizsgálata. Készletalakulás vizsgálata a termelőtevékenységet folytató vállalkozásoknál. Készletállományok elemzése a készletnormákhoz viszonyítva. Készletstruktúra, készlethatékonyság vizsgálata. Készletek alakulásának dinamikus elemzése. Készletgazdálkodási tevékenységre vonatkozó figyelmeztető adatok. 8. Az áruk és a közvetített szolgáltatások számvitele. Az áruk értékelésére vonatkozó szabályok. Az áruk értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. Árukészletek nyilvántartási lehetőségei. A közvetített elszámolások tartalma és elszámolása. A készletgazdálkodás elemzési sajátosságai a kereskedelemben. Az árukészletek és az árukészlet és a forgalom viszonyának elemzése. Az átlagkészlet változására ható. A készletezési költségek, az optimális rendelési tételnagyság vizsgálata. 9. A beszámoló készítési kötelezettség és annak törvényi szabályozása. A számviteli beszámolók rendszere, fajtái, alkalmazási köre, a választási lehetőségek. Beszámoló készítés folyamata, a könyvelés technikai egyeztetése, az évközi könyvelés teljessé tétele kapcsán felmerülő elszámolások, a számlák technikai zárásának menete. Az eredményfelosztás, a beszámoló elkészítése. Éves beszámoló és egyszerűsített éves beszámoló felépítése, információ tartalma. Az éves beszámoló elemzésének szükségessége, hasznosítási lehetőségei. A beszámolók, mint az elemzés információforrásai. Az üzleti jelentés, mint információforrás. Az üzleti jelentés célja, jellemzői, főbb tartalmi elemei. Az üzleti jelentés kötelező tartalma, ajánlott elemei. 10. A mérleg általános jellemzői, szerkezete, felépítése a számviteli törvény előírásai alapján. A mérlegelméletek. A mérleg tartalma, formái, tagolása. A mérleg főbb összefüggései. A mérleg és az eredménykimutatás összefüggése. Éves beszámoló és egyszerűsített éves beszámoló mérlegének információ tartalma. A mérleg átfogó elemzésének célja és módszertana. Az eszköz- és forrásállomány összetételének elemzése. A vagyoni helyzet átfogó elemzése. Vertikális és horizontális elemzés. Eszközszerkezeti és forrásszerkezeti mutatók. Az egyes mérlegtételek részletes elemzése. 4

20 11. A kötelezettségek számvitele. A rövid-, a hosszú és a hátrasorolt kötelezettségek csoportosítása, megjelenése a mérlegben. A kötelezettségek értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. A kötelezettségek megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A kötelezettségek analitikus elszámolásának követelményei. A mérleg átfogó elemzésének célja és módszertana. A pénzügyi helyzet alakulásának elemzése. Az adósságállomány és a rövidtávú likviditás elemzése. A pénzügyi helyzet elemzése a likviditási mérleg alapján. 12. A leltár és leltározás. A leltár, leltározás fajtái, a leltározás módja, időpontja. A számviteli törvény leltározással kapcsolatos előírásai. Leltárkészítési és értékelési szabályzat összeállítása. A leltári eltérések fajtái, azok rendezési lehetőségei. Az ellenőrzések, önellenőrzések számvitele. Az ellenőrzés, önellenőrzés megállapításainak elszámolása. Elemzés az éves beszámoló mérlegének adatai alapján. Az egyes mérlegtételek elemzésének célja és módszerei. Az abszolút és a relatív eltérések módszertana. 13. A pénzeszközök számvitele. A pénzeszközök csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A pénzeszközök értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. A pénzeszközök megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A pénzeszközök analitikus elszámolásának követelményei. A pénzügyi helyzet alakulásának elemzése a cash flow kimutatás alapján. A cash flow kimutatás összeállításának célja, szerkezete és alapinformációi. A cash flow kimutatás elkészítésének lehetséges módszerei. A cash flow kimutatásból indítható elemzések és levonható következtetések. 14. A beszámoló eredménykimutatása. Az eredménykimutatások összeállításának célja, általános jellemzői, felépítése, szerkezete. Az egyes eredménykategóriák tartalma, számítása. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének megállapítása összköltség és forgalmi költség eljárással. Az üzemi hozam és az üzemi ráfordítás számbavétele. A mérleg szerinti eredmény levezetése, megállapítása. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése. Az elemzés célja, a jövedelmezőség számításánál figyelembe vehető eredménykategóriák és vetítési alapok. A jövedelmezőségi mutatókból levonható következtetések. A mutatók rendszerbe foglalása, és tényezőkre bontási lehetőségek. A jövedelmezőség és a fenntartható növekedési ütem összefüggése. 15. A saját tőke számvitele A saját tőke megjelenése a mérlegben. A saját tőke tartalma, egyes elemeinek szerepe. A saját tőke értékelésére vonatkozó szabályok. A saját tőke értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. A saját tőke megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A saját tőke analitikus elszámolásának követelményei. A vállalkozási tevékenység hatékonyságának értékelése a beszámoló adatai alapján. A hatékonysági mutatók struktúrája, számítások módszertana, alapinformációi és az elemzés hasznosítási lehetőségei. A hatékonyság mérésének kereskedelmi és mezőgazdasági sajátosságai. A hatékonyság és a termelékenység értékelésének összefüggései, azonosságai és különbségei 5

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK. PÉNZÜGY szakirány

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK. PÉNZÜGY szakirány ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK PÉNZÜGY szakirány 1. Mutassa be a pénzügyi piacok helyét és szerepét a pénzügyi rendszerben! Melyek a pénzügyi piacok főbb szegmensei? Melyek a vállalkozások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SPECIALIZÁCIÓ

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SPECIALIZÁCIÓ Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SPECIALIZÁCIÓ Budapest 2016 ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodási és menedzsment

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!...

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!... TARTALOMJEGYZÉK 1.a. Határozza meg a pénzügyi ellenőrzés fogalmát és célját, valamint mutassa be a vállalati és intézményi belső kontrollrendszer felépítését, funkcióját, helyét a vállalkozás, illetve

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR 2014. Összeállította: dr. Pucsek József Dr. Siklósi

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR TÉTELHÚZÓS VIZSGA BA alapszak (Pénzügy és számvitel) 2012. november Az immateriális javak fogalma, csoportjai, szerepük a vállalkozásoknál. Az immateriális javak helye a mérlegben.

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok egy szervezetben 3 Korszerű gyakorlati vezetési rendszer

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2151-06 Ellenőrzési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Ellenőrzési ismeretek

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek 1. Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása Az érték, ár és volumenindex A standardizálás módszere Standardizálás különbségfelbontással Főátlagok eltérése

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR 2015. június Összeállította: dr. Pucsek József Dr. Siklósi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges A/1 Edutus Főiskola Név:. A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont Dátum..... 30ponttól elégséges A dolgozathoz csak számológép használható! feladat ( 15 p) Az ÉRTÉKESITŐ Kft. főkönyvi kivonatából az eredményszámlák

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Számviteli-elemzési

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozások pénzügyi alapjai Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Minden szakügyintéző szakirány számára 2011/2012.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben