Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy"

Átírás

1 Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű módszerei egy vállalkozásnál 5 Vállalatok társadalmi felelősségvállalása 6 Egy vállalkozás marketingstratégiájának kialakítása és megvalósulása 7 A termékmarketing 8 A marketingcsatornák kialakítása és működési tapasztalatai egy vállalkozásnál 9 A marketingkommunikáció egy vállalkozásnál 10 Közönségkapcsolatok menedzselése egy vállalkozásnál 11 Családi vállalkozások utódlási kérdései 12 A hazai termékek marketingkommunikációja 13 A coaching bevezetésének és/vagy alkalmazásának lehetőségei egy szervezetben 14 Mediáció az üzleti életben és/vagy a szervezetben 15 Innováció és technológia -menedzsment eszközök (módszerek) stratégiák 16 Folyamatmenedzsment, folyamatinnováció Pénzügyi Intézeti Tanszék A költségvetési szervek pénzügyi gazdasági ellenőrzésének sajátosságai. Közgazdasági elemzési 1 rendszerek alkalmazása a gazdaságosabb működés érdekében Az önkormányzatok érdekeltségi rendszere és a központi szabályozási rendszer hatékonyságának 2 vizsgálata 3 Az önkormányzatok pénzügyi szabályozásának módszerei Az önkormányzatok és önálló gazdálkodó intézményei költségvetési beszámolóinak elemzése és a 4 beszámolási rendszer funkciója 5 Az adórendszer változásai és annak hatása a vállalati gazdálkodásra 6 Döntési alternatívák egy vállalkozás megalakításánál 7 Jelzáloghitelezés elmélete és gyakorlata

2 8 A vállalatok, vállalkozások finanszírozási szerkezetének vizsgálata 9 A hitelképesség vizsgálatára kialakult módszerek és alkalmazásuk 10 A vállalat forgóeszköz finanszírozási stratégiájának vizsgálata cash - flow analízis felhasználásával 11 Egy költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben A vállalkozási tevékenység elemzése a költségvetési szervezeteknél (pl. kutató intézeteknél, 12 felsőoktatásban, stb.) 13 A vállalatok pénzügyi helyzetének megítélése 14 A vállalatok finanszírozási döntései 15 A vállalatok befektetési döntései 16 Megtakarításpolitika, lakossági befektetések 17 Új irányzatok a biztosítási gyakorlatban 18 A költségvetési feladatok kiadásainak tervezése, finanszírozása, elemzése 19 Az államháztartás gazdaságtana. Az államháztartás bevételeinek és kiadásainak elemzése az állam közhatalmi, lakosságellátási és gazdasági feladatainak függvényében. Államadósság 20 A társadalombiztosítási feladatok, a bevételek és kiadások tervezése 21 A nonprofitszervezetek (nem 22 eredményérdekeltségű) gazdálkodása, beszámolórendszere 23 Lakossági hitelállomány alakulásának elemzése 24 Az elektronikus banki szolgáltatások főbb típusai és a szolgáltatásokban rejlő kockázatok 25 A bankközi pénzpiac működésének áttekintése 26 Likviditás-menedzselés valemely banknál 27 Eszköz-forrás gazdálkodás gyakorlata valamely banknál 28 Részvények tőzsdei bevezetése (konkrét példa alapján) 29 A vállalati kötvénypiac hazai jellemzői 30 A kamatláb-menedzsment elmélete és gyakorlata 31 A teljesítmények értékelése valamely konkrét banknál 32 A tőke-menedzsment elmélete és gyakorlata 33 A befektetési alapok hazai piacának jellemzői 34 A hazai pénzintézeti rendszer struktúrájának jellemzői (nemzetközi összehasonlítás) 35 A vállalatok (vállalkozások) árfolyamkockázatának kezelése

3 36 A tőzsdei cégek osztalékpolitikájának vizsgálata 37 A határidős és származékos termékek piacának hazai sajátosságai Számvitel Intézeti Tanszék 1 Egy új vállalkozás számviteli információ rendszere kialakításának értékelése és továbbfejlesztése A vállalkozás számviteli információs rendjének és az alkalmazott tervezési elemzési módszerének 2 értékelése és továbbfejlesztése 3 A vállalkozás költséggazdálkodásának értékelése és továbbfejlesztése 4 Egyéb szervezetek (egyház, párt, társadalmi szervezet, alapítvány, közhasznú társaság stb.) számviteli információs rendszerének kialakítása, beszámoló készítése, a beszámolóból nyerhető információk. 5 Vezetői számvitel a belkereskedelemben (idegenforgalmi, vendéglátóipari, nagykereskedelmi, kiskereskedelmi vezetői számvitel sajátosságai) 6 Egy belkereskedelmi vállalkozás számviteli információs rendszerének elemzése (kialakítása) 7 Költségorientált vezetői számvitel a belkereskedelemben Beszámolási rendszer és a könyvvezetés rendszerének összefüggése, elemzése, számviteli magyarázata 8 a külkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásoknál 9 Az átalakulóban lévő külkereskedelem számviteli elszámolásának sajátosságai 10 A mezőgazdasági vállalkozások számviteli információs rendszerének kialakítása 11 Az átalakulás számviteli feladatai 12 Csőd-, végelszámolás, felszámolás számviteli feladatai 13 Vezetői számviteli információs rendszer kialakításának szempontjai 14 Konszolidáció számviteli feladatai Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 15 sajátossága 16 Költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége 17 A költségvetési kapcsolatok számvitele A gazdasági kalkuláció hasznosítási lehetőségei a vállalkozás döntéselőkészítő és ellenőrző 18 tevékenysége során 19 A vállalkozás költség- és eredményalakulásának elemzése 20 A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének értékelése

4 21 Az egyéni vállalkozás indításával kapcsolatos számviteli tervezési, szervezési feladatok 22 Az EU jogharmonizáció hatása a magyar számviteli szabályozásra 23 A nemzetközi számviteli standardok alkalmazása a magyar számviteli gyakorlatban 24 Valamely szabadon választott ország és a magyar számvitel összehasonlító elemzése 25 Az US GAAP szerepe a számvitel szabályozásában 26 Az EU irányelvek érvényesülése a magyar számviteli gyakorlatban 27 Egy vállalkozás átalakulásának stratégiája, a kapcsolódó tervezési, szervezési és számviteli feladatok 28 A vállalkozás piaci tevékenységének elemzése és ellenőrzése 29 A vállalkozás gazdálkodása "gyenge pontjainak" feltárása 30 Az árvezérlési, árképzési tevékenység értékelése és továbbfejlesztése 31 A vállalkozás költséggazdálkodásának értékelése és továbbfejlesztése A gazdasági kalkuláció hasznosítási lehetőségei a vállalkozás döntéselőkészítő és ellenőrző 32 tevékenysége során A vállalkozás árpolitikájának, árvezérlési tevékenységének kialakítása, összefüggései az 33 önköltségszámítás rendjével 34 A vállalkozás költség- és eredményalakulásának elemzése 35 A vállalkozási tevékenység hatékonyságának és jövedelmezőségének elemzése 36 A vállalkozáson belüli veszteségforrások feltárásának lehetséges módszerei 37 A közvetett költségek tervezési, elszámolási, elemzési és ellenőrzési módszereinek vizsgálata 38 A vállalkozás döntéselőkészítő tevékenységének értékelése és továbbfejlesztése 39 A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének értékelése 40 A kutatási - fejlesztési tevékenység értékelése több év összehasonlító elemzése alapján A gazdaságosabb termékszerkezet kialakítását megalapozó elemzési módszerek alkalmazásának 41 értékelése Egy vállalkozás (üzemi) gépparkja kapacitás kihasználásánek tervezése és elemzés és 42 kapacitáskihasználás változása eredményre gyakorolt hatásának vizsgálata Az üzemfenntartási tevékenység tervezése és elemzése, összefüggése a vállalkozás beruházási 43 tevékenységével A termékfejlesztési tevékenység értékelése, továbbfejlesztési lehetőségei a gazdasági elemzés 44 módszereivel 45 Az értékelemzés módszerének alkalmazása és fejlesztése egy választott témában

5 46 A gyártástechnológia fejlesztési tevékenység vizsgálata 47 Egy választott termék (termékcsoport) jövedelmezőségének tervezése, elemzése A vállalkozáson belüli önelszámoló egységek kialakítása, a teljesítményeik és ráfordításaik tervezése, 48 elemzése, ösztönzési rendszerének kialakítása A vállalkozáson belüli önelszámolás és belső érdekeltségi rendszer kialakítása és továbbfejlesztése az 49 üzemek, műhelyek szintjén A vállalkozáson belüli önelszámoló egységek tevékenysége, hatékonyságának és jövedelmezőségének 50 elemzése A vállalkozás tevékenységének hatékonyságát (termelékenységét) befolyásoló külső és belső tényezők 51 hatásainak elemzése 52 A controlling, mint az eredményes szervezet és vezetés hatékony eszköze egy konkrét vállalkozás példáján bemutatva eszköze egy konkrét vállalkozás példáján bemutatva A controlling, mint az eredményes szervezet és vezetés hatékony eszköze egy konkrét vállalkozás példáján bemutatva A költség- és teljesítménycontrolling kiépítése termelő-szolgáltató tevékenységet folytató 53 vállalkozásnál 54 Controlling a K+F tevékenység területén A vállalkozás humán stratégiájának kialakítása, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás 55 színvonalának értékelése 56 Az egyéni vállalkozás indításával kapcsolatos számviteli tervezési, szervezési feladatok 57 Az átalakulás tapasztalatai egy adott vállalkozásnál, a vagyonértékelés részletes vizsgálata 58 A bérgazdálkodás rendszerének értékelése, a belső ösztönzés továbbfejlesztésének lehetőségei Az üzleti tervek készítésének módszerei, értékelési szempontjai egy konkrét üzleti terv összeállításán 59 keresztül Az anyagfelhasználás tervezésének és elemzésének kritikus értékelése, az anyagtakarékossági 60 lehetőségek feltárása egy termék (tevékenység) vagy üzem szintjén 61 Az anyagellátási és anyaggazdálkodási tevékenység tervezése és elemzése 62 Egy megvalósult beruházás vizsgálata, a döntéselőkészítési munka színvonalának értékelése 63 A vállalat (vagyon) értékelés elmélete és gyakorlati tapasztalatai egy adott vállalkozás esetében

6 64 Egy vállalkozás belső ellenőrzési rendjének komplex értékelése és továbbfejlesztési lehetőségei 65 Egy vállalkozás gazdálkodásának komplex átvilágítása és minősítése 66 Egy vállalkozás vagyonértékelése választott módszer(ek) alapján A termékek, tevékenységek minőségének, s a minőséghez kapcsolódó költségek alakulásának 67 vizsgálata Egy kereskedelmi vállalkozás átalakulásának, társasági formában való működése hatékonyságának, 68 jövedelmezőségének elemzése 69 A vállalkozás gazdálkodásának elemzése a beszámoló alapján A külkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások controlling rendszerének kialakítása és 70 továbbfejlesztése 71 A külkereskedelmi áruforgalom elemzése és ellenőrzése 72 Beszámoló rendszer és a könyvvezetés rendszerének, összefüggésének értékelése 73 A piaci értékesítési tevékenység és az ármunka kölcsöhatásának elemzése és ellenőrzése 74 A termelékenység alakulásának elemzése egy vállalkozás szintjén és a belső termelőegységeknél 75 A portfolió - elemzési módszerek hasznosítása a vállalkozási tervezésénél és értékelésénél 76 A marketing szemléletű innováció kialakításának kérdései egy üzleti vállalkozás gyakorlatában 77 Vállalati készletezési politika - a logisztikai rendszer A vállalati tervezés múltja, jelene és előrevetíthető jövője egy konkrét vállalkozás esetében. 78 Alkalmazkodás a változó környezethez 79 A vállalkozás leltárainak, leltározási tevékenységének és a tulajdon védelmének ellenőrzése 80 Cash flow elemzés a vállalkozás beszámolója alapján 81 A cash - flow tervezés és más részlettervek összhangjának értékelése Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék 1 Az anyagnyilvántartás és gazdálkodás számítógépes rendszere 2 Számítógépes költségnyilvántartás és gazdálkodás 3 Számítógépes készletgazdálkodási rendszer

7 4 A pénzügyi tevékenység számítógépes megvalósítása 5 A befektetett eszközök számítógépes rendszere 6 Projektek IT támogatással 7 Az értékesítés, számlázás számítógépes rendszere 8 Számítógéppel támogatott számviteli információrendszer 9 Az árunyilvántartás és gazdálkodás számítógépes rendszere 10 ERP rendszerek számviteli modul alkalmazása, specialitásai 11 Humánerőforrás modulok az ERP rendszereknél 12 Számítógépes termelésirányítás 13 Ellátási lánc számítógépes rendszere 14 Hálózati rendszerben működő számviteli információs rendszer 15 Költségvetési szervezetek IT rendszere 16 Költségvetési szervezetek számítógépes számviteli rendszere 17 Adattárházak alkalmazása 18 ERP rendszerek bevezetése 19 Biztosító intézetek különböző üzletágainak IT rendszere 20 Pénzintézeti számítógépes információs rendszerek 21 A piaci információk szervezése, számítógépes feldolgozása 22 Az adatvédelem általános kérdései és a gyakorlati megvalósítás lehetőségei 23 Az adatbázis tervezésének és szervezésének általános elvi és gyakorlati problémái 24 Az adatbázis tervezési, kezelési, adatbiztonsági kérdései 25 Informatikai hálózatok szervezése 27 Az általános számítástechnikai kultúra és a gazdasági fejlődés összefüggései 28 Számítógéppel támogatott vezetői információrendszerek kialakításának elvi és gyakorlati problémái 29 A hálótervezési módszerek alkalmazási lehetőségei a vállalatok, vállalkozások vékenységében 30 A döntési táblázatok és a döntési fák alkalmazási lehetőségei a vezetési munkában

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA A tételek 2006.

ZÁRÓVIZSGA A tételek 2006. ZÁRÓVIZSGA A tételek 2006. 1. A gazdaságpolitika cél- és eszközrendszere, a gazdaság- és agrárpolitikai célok összefüggései. A vállalati működés alapkérdései, célja, vállalkozások indításának főbb összefüggései.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben