ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013.

2 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak Team Business szakirány hallgatói számára Vállalkozástan Tevékenységmenedzsment Marketing stratégia Vállalkozás gyakorlati működtetése Összesen: 6 kredit 4 kredit 4 kredit 6 kredit 20 kredit 2

3 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Gazdálkodás Menedzsment szak Team Business szakirány hallgatói számára 1. Az üzleti vállalkozások a modern gazdaságban. A vállalkozások lehetséges szervezeti és jogi formái. egyéni és társadalmi szükségletek köre szükséglet kielégítési szférák gazdaság működésének alapjai információs társadalom, gazdasági versenykörnyezeti hatásai globalizáció és hatásai vállalkozás, vállalat általános jellemzői, alapvető céljai, küldetése vállalatok szervezeti jogi formái a vállalkozások jelenlegi helyzetének bemutatása, a vállalkozási struktúra jellemzése Magyarországon az MKKV szektor helye és szerepe a hazai nemzetgazdaságban 2. A vállalkozás működésének feltételei, szükséges erőforrásai a szervezet belső adottságai. A vállalkozás környezete, a működés érintettjei, társadalmi felelőssége. erőforrások, adottságok makro környezet jellemzői, szintjei piaci környezet, elemzési kerete (Porter-i erőtér elemzés) belső környezet a vállalkozás külső és belső érintettjei vállalatokkal szembeni stakeholder elvárások vállalkozások elvárásai a tevékenysége által érintettekkel szemben érintettek hozzájárulása formái vállalatok társadalmi felelőssége színvonala, szintjei, témakörei vállalatok társadalmi felelőssége és a vállalati teljesítmény kapcsolata 3. Stratégiai menedzsment fogalma, tevékenységei. A stratégiai elemzés és alternatíva választás módszerei. stratégiai menedzsment folyamatábrája, stratégiák szintjei SWOT mátrix PESTEL elemzés Versenyhelyzet elemzések Porter versenyelőny modellje alkalmazási keretei Portfolióelemzés módszerei termék életciklus elemzés PIMS modell vállalati versenyképesség értékelés növekedési stratégiák kisvállalati stratégiák 3

4 4. Értékteremtés vállalati rendszere értékteremtés részfolyamatai, összetevői értékteremtés szervezeti keretei értéklánc modell értéklánc szemlélet alkalmazása területei ellátási lánc koncepció megközelítése szempontjai innováció, lehetséges megvalósulási formái innovációs folyamatmenedzsment, innovációs lánc innováció szerepe az értékteremtésben, innovációs stratégiák innováció lehetséges teljesítménymutatói 5. Vállalati folyamatok és fejlesztésük, projektmenedzsment folyamat, üzleti folyamat fogalma, jellemzői vállalati folyamatok felépítése, folyamatmodell elemei vállalati folyamatok ábrázolási modelljei értékteremtő folyamatok tagolása folyamatmenedzsment lépései projektek szerepe a vállalati működésben és fejlesztésben projektmenedzsment tevékenységi területei, szervezetei projektmenedzsment jellemzői 6. Vállalati folyamatok teljesítménye és azok menedzsmentje költséginformációk az értékteremtésben költség, mint információ, hatékony költséggazdálkodás rendszere költségszámítás új technikái teljesítménymérés és szerepe teljesítményre ható tényezők, teljesítménymérés rendszere teljesítménymutatók típusai vállalati versenyelőny források szerkezete, sikeres működés feltételei a projektek tervezésének módszertana, tervezési technikák a Gantt diagram módszertana hálótervezési technikák a költségtervezés elvi és gyakorlati problémái EVRS költség és idő kontroll 7. Vevő és keresletmenedzsment vevői érték kategóriái, vevő szerepe az értékteremtésben vevőkapcsolatok stratégiai kezelése elvi, módszertani kérdései vevőszegmentálás célja, módszerei vevői életciklusok szakaszai vevői élettartam érték vevő (ügyfél) portfolió és értékelése keresletmenedzsment természete kereslet előrejelzés szerepe és módszerei 4

5 8. A marketing fogalma és jellemzői. A marketing tevékenységrendszere. A marketingstratégia lényege és elemei. Marketing vállalati működése, szervezeti keretei. a piacok típusai, fogyasztói és szervezeti piac a kereslet és kínálat fogalma, elemei a versenyelőny, mint a marketing célja versenystratégia meghatározása marketingmix elemeinek részletes bemutatása a fizikai termékek és a szolgáltatástermékek piacán marketing szervezeti formái 9. A marketingstratégia fogalma, típusai és azok jellemzői. Versenyelőny szerzés az egyes stratégiatípusokban. a marketing menedzsment fogalma, folyamatrendszere a marketingstratégia fogalma és helye a vállalati stratégiák rendszerében piacválasztási stratégiák piacfedezési stratégiák versenystratégiák piaci pozíció szerinti stratégiák nemzetközi marketing stratégiák a kisvállalkozások komparatív versenyelőnyei 10. A termékpiac fogalma. A termékpiaci életfolyamat (termék, életciklus), és az egyes folyamatszakaszok a technológia fejlődés, mint a piacok létrejöttének és fejlődésének magyarázata a piaci életfolyamatok szakaszolása a termékelfogadás elmélete a marketing szempontú termékfejlesztés fogalma, típusai a bevezetési szakasz általános jellemzői és stratégiai lehetőségei a növekedési szakasz általános jellemzői és stratégiai lehetőségei a telített szakasz általános jellemzői és stratégiai lehetőségei a hanyatló szakasz általános jellemzői és stratégiai lehetőségei 11. A marketing szemlélet fejlődése a piacok keresleti csoportokra történő felbontása szempontjából, a piacszegmentáció alkalmazása a marketingben. Kialakult módszerek és azok hatáslehetőségei. homogén keresleti csoportok a heterogén piacon a piaci szegmens fogalma a piacszegmentálás folyamatának lépései, és az egyes szakaszok tevékenységei a tömegmarketing stratégia jellemzői a szegmentált marketing stratégia a célpiaci marketing fogalma és stratégiai típusai direkt- és interaktív marketing a gerilla marketing újszerű szemlélete a nice marketing, mint a kisvállalkozások jellegzetes stratégiája 5

6 12. Termelésmenedzsment elemei termelési rendszerek létrehozása, döntési kérdései termelési erőforrások szerkezete termelési erőforrások tulajdonságai termelésirányítás feladata és szerkezete termelésirányítás integrált rendszere tényezői szükséglettervezés módszerei (MRPT, MRP II, OPT) termelési és szolgáltatási folyamatok kiegyensúlyozása (kapacitás számítás, ciklusidő, átfutási idő) 13. Termelésszervezés korszerű módszerei, szervezeti keretei Toyota Termelésszervezés (TPS) fogalma, filozófiája, szemlélete, céljai, JIT előnyei a termelésszervezésben termelésirányítás módszerei (Kanban rendszer) munkahely és környezet megszervezése módszerei (5S) termeléshatékonyságot segítő módszerek (SMED, TPM) létesítménnyel kapcsolatos döntések szempontjai infrastrukturális döntések szempontjai folyamatfejlesztési eszközei (PDCA ciklus, DMAIC ciklus) 14. Termelési és logisztikai stratégia kérdései termelési és logisztikai stratégia tartalma és tényezői termelési és logisztikai rendszer stratégiai döntései termelési és logisztikai stratégiai helye az összvállalati stratégiában igény kielégítés és stratégiai kapcsolata beszerzés termelés értékesítési folyamatok összehangolása 15. Marketing és a logisztika kapcsolata, disztribúció megvalósítása elemei marketing elosztás politikája tartalma, céljai, jellemző megvalósítási módja elosztási stratégiai kérdései és kapcsolata a disztribúcióval logisztika kiszolgálási színvonala jellemzői, mutatói elosztási hálózat elemei, kialakítása szempontjai értékesítés és az elosztás működési elemei (szállítás, raktárgazdálkodás) logisztikai elosztási folyamat költségei 16. Készletezés menedzsmentje feladatai készletek fogalmi meghatározása, csoportosításai készlettipizálás lehetséges módszerei készletgazdálkodási rendszerek, készletprioritások meghatározása készletezési célok, folyamatok készletezési döntések költségei készletezési folyamat teljesítménymutatói 6

7 17. Beszerzésmenedzsment feladatai beszerzés feladatai beszerzés kapcsolódása a vállalati tevékenységhez vevő szállító kapcsolatok menedzsmentje vevő szállító kapcsolatok modelljei beszállító kiválasztása szempontjai beszállítók értékelése módszerei, alkalmazási gyakorlata 18. Jellegzetes ügyleti üzleti formák a kisvállalkozások számára. Az egyes formák hatáslehetőségei, előnyei, hátrányai. Vállalkozások kezdése feladatai. franchise részvétel a nagyvállalatok disztribúciós hálózatában ügynöki tevékenység multilevel marketing (MLM) licenc szerződés szerződéses termelés, bérmunka kezdő vállalkozás indítási feladatai (vállalkozói ötletek, befektetési lehetőségek értékelése) 19. A kisvállalkozások működésének menedzsmentje. A kisvállalkozói menedzsment megkülönböztető vonásai. A kisvállalkozások társadalmi beágyazottságának hatása a menedzsmentre. A családi vállalkozás. a kisvállalkozások menedzselésének általános jellemzői a kisvállalkozás növekedési fázisai, és azok hatása a menedzsmentre az egyes menedzsment tevékenységek jellemzői (tervezés, irányítás és ösztönzés, szervezés, ellenőrzés) kapcsolatszerveződési minták és típusok a kisvállalkozás és a társadalmi környezet között (családiasság, paternalizmus, kaláka, patrónus-kliens kapcsolat, együttműködés a kisvállalkozók között) családi szerepek és kapcsolatok a kisvállalkozásoknál a családi utódlás problematikája 20. Vezetési ismeretek rendszerezése és vezetési alapfogalmak Vezetési irányzatok McKinsey 7S modell A vezetés feladatrendszere és funkciói Vezető helye, szerepe a szervezetben, vezetési szintek Vezetői képességek és feladatok Vezető és menedzser közötti különbségek Formális és informális vezető jellemzői Vezetői tevékenységek 21. Vezetés, problémamegoldás és döntéshozatal Vezetői döntések típusai és összetevői A döntéshozatal csapdái A döntéshozatali feladat Vezetői döntéstípusok 7

8 Hatás-, feladat- és felelősségi körök 22. Vezetés dimenziói a csoportműködés során A csoportos döntéshozatal módszerei Csoport és csapat közötti különbségek Csoportnormák, azok szerepe és az azoktól való eltérés kezelésének lehetőségei Csoportfejlődés szakaszai Hatékony és sikeres csoportműködés kulcskérdései 23. Vezetés és a szervezet környezete, szervezeti kultúra Kockázatviselők és érintettek a szervezeti működésben A vállalat külső és belső környezete A szervezeti kultúra szintjei és jellemzői Handy-féle, illetve Cameron ls Quinn kultúra típusai 24. Vezetés és személyes kommunikációs készségfejlesztés multinacionális környezetben, szervezeti kultúra Kluckholm és Strodtbeck dimenziói Hall dimenziói Hofstede dimenziói GLOBE kulturális dimenziók 25. Emberek vezetése Vezetési stílusok az alkalmazottak vezetésben Lewin szerint Vezetési stílusok az alkalmazottak vezetésben Lickert szerint Maccoby vezetői stílusai Szituációs menedzsment Coaching és coaching típusú vezetés 8

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

2011. Tisztelt Hallgatók!

2011. Tisztelt Hallgatók! Tisztelt Hallgatók! Összeállítottunk önök számára egy fogalomlistát, amely tartalmazza Ckikán A (2008) Vállalatgazdaságtan tankönyv legfontosabb fogalmait, koncepcióit. E fogalomlista célja a fejezetek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Vállalkozások gazdaságtana I.

Vállalkozások gazdaságtana I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozások gazdaságtana I. A vállalati stratégia A vállalkozás nem értelmezhető a környezete nélkül A formális szervezeti

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01)

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) A 26/2001. (VII.27) OM sz. és a 29/1998. (V.13.) IKIM sz. rendeletek

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek szakirány

Vállalati információs rendszerek szakirány Vállalati információs rendszerek szakirány A szakirány hallgatói megismerkednek a korszerû ERP I és ERP II (ERP I + e-business + felsõ vezetés támogatás) rendszerek funkcionális felépítésével és architektúrájával,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

Az emberi erőforrás tervezése, az emberi erőforrás stratégia és a stratégiai emberi erőforrás menedzsment

Az emberi erőforrás tervezése, az emberi erőforrás stratégia és a stratégiai emberi erőforrás menedzsment Az emberi erőforrás tervezése, az emberi erőforrás stratégia és a stratégiai emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Kun András István DE-KTK tudományos segédmunkatárs andras.kun@econ.unideb.hu

Részletesebben

Nemzetközi logisztika szakirány

Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 2012/2013. tanév A szakirány indításának célja A szakirány indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Záróvizsga-tételsor

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Záróvizsga-tételsor NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Záróvizsga-tételsor 2014/2015 Tartalomjegyzék FELSŐOKTATÁS SZAKKÉPZÉS (FOKSZ)... 4 Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés... 4 Kereskedelem

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiáinak minőségügyi megalapozása és módszertani eljárások kidolgozása Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

A NATO MŰVELETI LOGISZTIKAI LÁNC MENEDZSMENT I.

A NATO MŰVELETI LOGISZTIKAI LÁNC MENEDZSMENT I. Vauver Viktor vauver.viktor@hm.gov.hu A NATO MŰVELETI LOGISZTIKAI LÁNC MENEDZSMENT I. AZ ELLÁTÁSI LÁNC ELMÉLETE ÉS ALKALMAZÁSA A POLGÁRI SZFÉRÁBAN Absztrakt Fő cél a NATO Műveleti Logisztikai Lánc Menedzsment

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben