VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév"

Átírás

1 VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK ( o.) Fogalmak: (szervezeti) alapvető cél, szervezet, üzleti vállalkozás, vállalat, fogyasztói igény, externáliák 1. Mi a vállalat alapvető célja? 2. Kik a vállalati működés érintettjei? 3. Hogyan csoportosíthatjuk az érintetteket és kik tartoznak az egyes csoportokba? 4. Mik az egyéni célok? Mik a szervezeti célok? 5. Értelmezze a szuperordinált (fölérendelt) célok fogalmát! 6. Mi a vállalati célhierarchia? Rajzolja fel a vállalat célpiramisát! 7. Mit jelent a képviseleti probléma? 8. Mit nevezünk üzleti vállalkozásnak és milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy szervezetet üzleti vállalkozásnak tekintsünk? 9. Mit jelent az, hogy a vállalat működése során kettős értékteremtési folyamatnak kell végbemennie? 10. A vállalat küldetésében milyen kérdésekre kell választ adni? 11. Értelmezze a küldetés és a jövőkép közötti különbséget! 12. Mit nevezünk vállalatkormányzásnak, milyen vállalatkormányzási formákat különböztetünk meg? 13. Minek a rövidítése a CEO? 1. Értelmezze az üzleti vállalkozás és a vállalat fogalmát! Mikor tekintjük a vállalkozást valódi vállalatnak, üzleti vállalkozásnak? 2. Jellemezze a vállalat célhierarchiáját a célok szintjeit! (A célok tartalmának terjedelemi hierarchiája!) 3. Értelmezze az érintett felfogás elméletét, csoportosítsa a vállalat érintettjeit és röviden jellemezze 1-2 mondattal! 4. Röviden jellemezze a három fő vállalatkormányzási modellt! 5. Egy-két mondattal jellemezze a vállalatkormányzás Magyarországon jellemző intézményeit! (Rajzon is mutassa be a köztük lévő kapcsolatokat!) 6. Jellemezze a vállalat céltípusait (szervezeti, egyéni célok, célkonfliktusok is)! 7. Mutassa be a tulajdonos, a menedzser és a munkavállalók céljait, kapcsolatait! 8. Jellemezze a felelős vállalat koncepcióját! VÁLLALKOZÁSI FORMÁK, AZ EGYES FORMÁK JELENTŐSÉGE A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE SZEMPONTJÁBÓL ( o.) Fogalmak: szervezet, egyéni vállalkozás, társaság, részvénytársaság, fúzió, felvásárlás, csőd 1. Röviden jellemezze az egyéni vállalkozást! 2. Röviden jellemezze a társaságokat! 3. Röviden jellemezze a részvénytársaságot! 4. Röviden jellemezze a szövetkezetet! 5. Sorolja fel a gazdasági társaságokat! 6. A csatlakozást követően milyen új, EU-s vállalkozási jogi formák alakíthatók Mo-on is? 1. Hasonlítsa össze az egyéni vállalkozásokat és a társaságokat! (előny, hátrány, jellemzők) 2. Hasonlítsa össze a részvénytársaságokat és a társaságokat! 3. Sorolja fel és röviden (1-2 mondattal) értelmezze a vállalatok megszünésének, felszámolásának okait! 2. előadás-blokk (2007. január 26.) A VÁLLALATI MIKRO- ÉS MAKROKÖRNYEZET ( old.) Fogalmak: releváns piac, verseny, kooperáció, vállalatméret, üzemméret, állami vállalat, helyi közösségek, önkéntes állami csoportosulások, helyettesítő termék 1

2 1. Miért fontos a külső környezet folyamatos figyelése? 2. Milyen környezeti szinteket ismer, írjon egy-egy elemzési módszert az egyes környezeti szintek mellé! 3. Melyek a mikro- és makrokörnyezet elemei? 4. Mire irányulhat az állam vállalatszabályozó szerepe? 5. Milyen érintettje lehet az állam a vállalatnak? 6. Mi az 5 versenytényező? 7. Mikor mondjuk egy szállítói csoport alkupozíciójára, hogy nagy? 8. Mit akar elérni a vevő, ha erős az alkupozíciója? 1. Mutassa be a makrokörnyezet szegmenseit és ismertesse azok vállalatbefolyásoló szerepét! 2. Mi a versenystratégia kialakításának célja, feladata, elemzési módszere, annak lépései, illetve milyen megállapítások tehetők az elemzés végén? 3. Sorolja fel a belépési korlátot meghatározó kritériumokat és értelmezze a gazdaságos sorozatnagyság, a termékmegkülönböztetés és az áttérési költség fogalmát! 4. Sorolja fel a belépési korlátot meghatározó kritériumokat és értelmezze a költséghátrány, a kormányzati politika és a várható ellentámadás fogalmát! 5. Mi növeli a verseny erősségét az iparágon belül? 6. Mikor erős a vevők alkupozíciója? A VÁLLALAT SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁNAK ALAPJAI, VÁLLALATI KULTÚRA Fogalmak: - 1. Milyen jellemzői vannak a szervezeti struktúrának? Sorolja fel a szervezeti struktúrát meghatározó ismérveket! 2. Milyen elsődleges és másodlagos szervezeti struktúrákat ismer. (csak felsorolás) 3. Milyen szervezeti alapstruktúrák alakulhatnak ki egy szervezet fejlődése/növekedése közben (csak felsorolás) 4. Milyen külső és belső tényezők befolyásolják a szervezeti struktúra kialakulását? 5. Milyen lehet az egyed divíziók profithoz való viszonya? 1. Jellemezze az egyszerű szervezetet (előnyök, főbb problémák)! Rajzolja fel a szervezet ábráját! 2. Jellemezze a lineáris-funkcionális szervezeti struktúrát (előnyök, főbb problémák)! Rajzolja fel a szervezet ábráját! 3. Jellemezze a mátrix szervezeti struktúrát (előnyök, főbb problémák)! Rajzolja fel a szervezet ábráját! 4. Jellemezze a divízionális szervezeti struktúrát (előnyök, főbb problémák)! Rajzolja fel a szervezet ábráját! 5. Milyen rendhagyó (értsd: nem klasszikus) szervezeti struktúrákat ismer? 3. előadás-blokk blokk (2007. január 29.) + tananyag AZ ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE I A LOGISZTIKAI RENDSZER ( o.) Fogalmak: logisztika, logisztikai rendszer, beszerzés, értékesítés, visszutas logisztika, rendelkezésre állás, kiszolgálási idő, készlet, készletgazdálkodás, ellátási lánc 1. Melyek a vállalati logisztikai folyamat szakaszai? 2. Mi a szállítás feladata és lebonyolításának alapkérdései? 3. Mi a raktározás feladata és lebonyolításának alapkérdései? 4. Mi az anyagmozgatás feladata? 5. Milyen készletfajtákat ismer? 1. Hogyan épül fel és milyen tevékenységeket tartalmaz egy vállalat logisztikai rendszere? 2. Mi a logisztikai stratégia két fő célja, és mi közöttük az összefüggés? 3. Mi a készletgazdálkodás feladata, és hogyan működik a készletezési rendszer? AZ ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE II TERMELÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS ( o.) Fogalmak: termelés, szolgáltatás, gyártmány, tárgyi eszköz, kapacitás, minőség, TQM, termelési vezérprogram, anyagjegyzék, MRP, JIT 2

3 1. Melyek a termelési rendszerek jellemzésének szempontjai? 2. Milyen jellemzői vannak a szolgáltatásoknak? 3. Melyek a főbb termelésszervezési elvek? 4. Melyek a just in time rendszer alapelvei? 1. Melyek a termelési stratégia elemei? Mit tartalmaznak? 2. Hogyan történik a termeléstervezés? Milyen szakaszokra bontható? 3. Hogyan, milyen szempontok szerint történik a termelési/szolgáltatási folyamat értékelése? 4. előadás-blokk (2007. január 31.) + tananyag A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGI RENDSZERE ALAPOK ( o.) Fogalmak: értéklánc, ellátási lánc, vállalati stratégia 1. Melyek az elődleges és a támogató tevékenységek? 2. Melyek a vállalati funkciók? 1. Értelmezze a (vállalati) értékláncot Porter felfogásában! (Rajzoljon is!) 2. Értelmezze a (vállalati) értékláncot Chikán szerinti felfogásban! (Rajzoljon is!) A MARKETING SZEREPE A VÁLLALAT MŰKÖDÉSÉBEN ( o.) Fogalmak: piacszegmentálás, célpiac, tömeges személyre szabás, kapcsolatmarketing, marketingmix, termékpolitika, termékéletciklus, árpolitika, marketingcsatorna, értékesítési utak politikája, reklám, személyes eladás, eladásösztönzés, PR, kommunikációs politika 1. Mi a marketing szerepe a vállalkozási folyamatban? 2. Mit jelent a piaci szegmentálás? 3. Milyen piaci alapstratégiákat ismer? 4. Mit jelent a marketing mix (4P)? 5. Mi a piaci szegmens és mi a célpiac? 6. Milyen alapvető árképzési módszereket ismer? Egy-egy mondatban jellemezze őket! 1. Mit jelent a marketing mix, röviden jellemezze az elemeit! 2. Mi a különbség a személyes és a szervezeti fogyasztó között? 3. Mi a marketing stratégia? Milyen alapkérdései vannak? 4. Röviden jellemezze a termékéletciklus szakaszait! (Rajzoljon is!) AZ INNOVÁCIÓ SZEREPE A VÁLLALAT MŰKÖDÉSÉBEN ( o.) Fogalmak: látens igény, innováció, piacvezérelt innováció, technológiavezérelt innováció, üzleti folyamatok újraszervezése (BPR) 1. Mi indokolja az innováció folyamatosságát? 2. Milyen típusai (forrásai, megjelenési formái) vannak az innovációnak? (J. A. Schumpeter alapján) 3. Milyen típusai vannak az innovációnak a fogyasztóra való hatás (újdonságérték) alapján? 4. Mi a piacvezérelt és a technológia vezérelt innováció közötti különbség? 5. Rajzolja le a kutatás fejlesztés folyamatát! 6. Rajzolja le termékfejlesztés lánc és párhuzamos modelljét! 7. Milyen innovációs stratégiákat ismer? (csak felsorolás) 1. Mit jelent az innováció, milyen megjelenési formái vannak a vállalat életében? 2. Milyen innovációs stratégiákat ismer, röviden hasonlítsa össze és jellemezze őket! 3. Milyen tényezőkre kell odafigyelni napjainkban a sikeres innovációhoz? 3

4 AZ INFORMÁCIÓ, MINT ERŐFORRÁS ( o.) Fogalmak: információ, információs rendszer, irányítási döntés, operatív döntés, kockázat, kontrolling, virtuális vállalat, tudásmenedzsment 1. Miért lényeges erőforrás az információ? 2. Mi az információ, milyen típusai vannak? 3. Hogyan viszonyulnak egymáshoz a következő fogalmak: problémamegoldás, döntéshozatal, választás? 4. Milyen probléma típusokat ismer (megoldásuk, döntéshozataluk jellegét érintően)? 5. Milyen döntési típusokat ismer, definiálja őket? 6. Mi a döntéshozói attitűd, milyen fő típusai vannak? 7. A szervezeti hierarchiában milyen szinten, milyen döntéshozók, milyen döntéstípusokat alkalmaznak? 8. Mi az információs szakadék? 9. Mi az Információs Rendszer? 10. Milyen összetevői vannak az információs rendszernek? 11. Mit jelent a formális és informális információs alrendszer? Milyen információs (fő)rendszeket ismer? 12. Miben nyújt lényeges változásokat az IT technológia? 1. Mi az információ szerepe a szervezetben? Milyen szintjei vannak? Hasonlítsa össze az információk szervezeti hierarchiában betöltött szerepét a magasabban elhelyezkedő szinteken és az alsóbb szinteken! 2. Határozza meg a számviteli információs rendszert! 3. Határozza meg a vezetői információs rendszert! 4. Hasonlítsa össze a számviteli információs rendszert és a vezetői információs rendszert! 5. Mi a tudásmenedzsment és milyen főbb típusokat különít el a tudás általános fogalmán belül? 5. előadás-blokk (2007. február 1.) + tananyag VÁLLALATI STRATÉGIA ( old.) Fogalmak: stratégia menendzsment, szinergia, vállalati stratégia, üzleti egység, lényegi képességek 1. Mi a vállalati stratégia és miért lehet hasznos? 2. Milyen vállalati stratégiai szintek vannak? 3. Mi a vállalati stratégia tartalma szűkebb és tágabb értelemben? 4. Milyen tényezők szerepelhetnek a portfolió mátrix két tengelyén? 5. Melyek a Porter-féle öttényezős modell tényezői? 6. Milyen területek vizsgálata alapján állapítják meg a SWOT elemzés keretében a lehetőségeket és a fenyegetettségeket? Határozza meg, mit jelentenek ezek. 7. Mi a különbség a stratégiaalkotás és a stratégiai menedzsment között? 8. Milyen lépésekből áll a stratégia megalkotása? 9. Mi a különbség a stratégiai vezetés és a stratégiai menedzsment között? 1. Mutassa be a vállalati stratégia szintjeit. Ismertesse a szintek jellemzőit, a közöttük lévő összefüggéseket. Vázolja fel az egyes szinteken kidolgozott stratégia feladatait. 2. Ismertesse a működési kör elemzésének célját, módszerét és az elemzésből levonható következtetéseket. 3. Mutassa be a stratégia közelítéseit. Részletesen ismertesse és hasonlítsa össze az egyes megközelítéseket. 4. Mutassa be a stratégiai menedzsment elemeit, térjen ki a közöttük lévő összefüggésekre, a tényleges folyamatokkal való kapcsolatra is. 5. Mutassa be és hasonlítsa össze a SWOT analízist és a portfoliómátrixot. Mi a szerepük a stratégiaalkotásban, mi a tárgyuk, milyen hasonló jellemzőik vannak és milyen különbözőségeik. 6. Ismertesse az általános, alapvető versenystratégiák típusait és az egyes típusok lényegét. Minden stratégia típusra mutasson be legalább egy példát. 4

5 6. előadás-blokk (2007. február 2.) + tananyag AZ EMBERI ERŐFORRÁS SZEREPE A VÁLLALAT MŰKÖDÉSÉBEN ( o.) Fogalmak: emberi erőforrás, munkaerő szükséglet, munkaerő kereslet, szervezeti struktúra, szervezeti kultúra szervezetfejlesztés, munkakör, karriertervezés, érdekegyeztetés, kollektív szerződés, üzemi tanács 1. Melyek a munkaerő gazdálkodás környezeti tényezői? 2. Mi az EEM feladata? 3. Melyek az EEM tevékenységei? 4. Írjon belső és külső motivációs eszközöket! 5. Soroljon fel 5-5 pénzbeli és nem pénzbeli juttatást! 6. Milyen EEM stratégiákat ismer? 1. Mi vezetett az emberi erőforrás felértékelődéséhez? 2. Miért különösen fontos az emberi erőforrás a többi erőforráshoz képest? 3. Hogyan határozza meg a munkaerő szükségletet? 4. Miben nyilvánulhat meg a munkakör gazdagítás, írjon példát! 5. Mikor jó egy vállalat motivációs stratégiája? 6. Mi jellemzi a hatékony vállalatot és annak EEM stratégiáját? 7. Mi jellemzi a rugalmas vállalatot és annak EEM stratégiáját? 8. Mi jellemzi a minőségre törekvő vállalatot és annak EEM stratégiáját? 9. Mi jellemzi a innovatív vállalatot és annak EEM stratégiáját? VÁLLALATI PÉNZÜGYEK ( o.) Fogalmak: pénzgazdálkodás, vállalati vagyon,, köny szerinti érték, mérleg, a vállalkozás eszközei, a vállalkozás forrásai, részvénycash flow, befektetés, likviditás, saját forrás, idegen forrás, eredménykimutatás, tőkeáttétel, értékcsökkenési leírás, tárgyi eszközök, forgási sebesség, váltó, leszámítolás, lízing, faktoring, kötvény 1. Mit nevezünk pénzügyi tervezésnek és milyen célokat szolgál a pénzügyi terv? 2. Mit jelent a befektetés és milyen típusai vannak? 3. Mit értünk finanszírozás alatt? 4. Melyek a pénzügyi menedzsment főbb feladatai? 5. Mi az eredménykimutatás és készítésének mi a célja? 6. Hogyan határozható meg az idegen és a saját tőke költsége? 7. Hogyan határozható meg egy vállalkozás likviditása? 1. Milyen szempontokat lehet illetve kell mérlegelni a vállalkozások tőkeszerkezetének összeállítása során? 2. Mi a hosszú távú célja egy vállalkozás pénzügyi vezetésének és hogyan lehet azt elérni? 3. Milyen tényezők befolyásolják egy vállalkozás piaci értékét? 4. Milyen szemléletmódokban készülhet a pénzügyi terv, s mi a lényege az egyes szemléletmódoknak? 5. Mi a cash-flow, milyen felhasználási területei lehetnek? 5

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Az információs rendszer Információs rendszer: a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalatkörnyezet tranzakciókra vonatkozó információk begyűjtését, feldolgozását,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Tartalom Üzleti tervezés... 3 A tervezés funkciója, fogalma... 3 Az üzleti terv jellemzői... 3 Az üzleti tervezés folyamata...

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan vázlatok

Vállalatgazdaságtan vázlatok Vállalatgazdaságtan vázlatok Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan című könyvének első két részéből A vállalat érintettjei, céljai, formái A vállalat helye a társadalmi rendszerben Szerkesztette: Ferenci

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény

Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, milyen összetevői vannak egy nonprofit szervezetnek, mik a hatékony belső működéshez szükséges feltételek,

Részletesebben

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős 628311 Vendéglátó üzletvezetési tevékenységek z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Szervezetfejlesztés irányai a stratégia és a működési környezett függvényében

Szervezetfejlesztés irányai a stratégia és a működési környezett függvényében Szervezetfejlesztés irányai a stratégia és a működési környezett függvényében Kozák Tamás Budapesti Gazdasági Főiskola kozak.tamas@kvifk.bgf.hu Bevezetés Szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakemberek egyig

Részletesebben

Szervezet- és vezetéselmélet (2008)

Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Dobák Miklós: Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Készítette: Láda Judit 1 / 51. oldal 1. A vez.szerv és a szervezetelméletek fejlődésének legfontosabb állomásai 1.1. Az ipari fejlődés korai szakaszai

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben