VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev."

Átírás

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN Vállalati Tevékenységi Rendszer IV. PÉNZÜGYI RENDSZER Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs február 5. Értékesítés Elsődleges és Bemenő Logisztika Termelés Kimenő Marketing utáni Logisztika szolgálta- Tev. értékesítés tások K Értéklánc (Chikán Attila) Támogató tev. A pénzügyi rendszer helye a vállalati értékláncban Értéklánc (Michael Porter) Vállalati infrastruktúra Emberi erőforrás menedzsment Technológia-menedzsment Beszerzés É R T É Pénzügy Emberi erőforrás Információ Logisztika Termelés és szolgáltatás Innováció Marketing Ellátási lánc A pénzügyi tevékenység tartalma Pénzügyi tevékenység Pénzügyi stratégia: vállalatértékelés befektetési stratégia finanszírozási stratégia A vállalat pénzügyi rendszerének működése: elemzés tervezés Befektetés és finanszírozás: az eszközstruktúra és tényezői a finanszírozás tényezői forrásösszetétel az eszközök és források összhangja finanszírozási formák kockázat és kezelése Költséggazdálkodás 1

2 Tulajdonosi szerepkör / érdekellentétek TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS NAGY ALACSONY Kisbefektető ALACSONY SZEMÉLYES RÉSZVÉTEL NAGYBEFEKTETŐ KISBEFEKTETŐ: befolyás mértéke hosszú távú / rövid távú részesedés a profitból MENEDZSMENT TULAJDONOSOK: képviseleti probléma stratégiai döntések / pénzügyi döntések Egyszemélyes vállalkozás NAGY Pénzügyi stratégia PÉNZÜGYI STRATÉGIA A pénzügyi stratégia levezethető a részstratégiák integrálásával. Vállalati stratégia Részstratégiák Pénz igény Pénzügyi stratégia té A vállalat pénzügyi stratégiája CÉL: A vállalkozás értékének növelése Ehhez, ALAPVETŐ FELADATOK: források az eredményes működéshez a rendelkezésre álló források hatékony elosztása A PÉNZÜGYI VEZETÉS STRATÉGIAI FELADATAI: döntési elvek és módszerek meghatározása vállalat értékelés, illetve a befektetési stratégia, tőkeköltségvetés finanszírozási stratégia 2

3 A Vállalati ÉRTÉKET meghatározó tényezők VÁLLALATI ÉRTÉK: A részvények adott időpontbeli piaci összértékével azonosíthatjuk Hosszútávon szoros kapcsolatban van a vállalat valódi értékével. és ha nem szerepel a tőzsdén? ÉRTÉK VÁLTOZATOK: TULAJDONOSI éték(kö érték (könyv szerinti éték érték,eszközökkö ök mérlegben él fltéték) felt. értéke) GAZDASÁGI ÉRTÉK (befektetők hajlandóak fiz. a tul.-ból szárm. előny-ért) PIACI érték (mint a gazdasági, de hasonló vállalatok adás-vételi adatai is) CASH-flow alapú érték (a várható haszonnal egyenértékű, Bevételek-Kiadások) KERESKEDELMI érték (piaci érték + irányítási jogok) SZUBJEKTÍV érték (stratégia, jöv. term. kép., kockázat, idő preferencia) BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, tőkeköltségvetés BEFEKTETÉS Pénz lekötése egy vállalkozás céljainak megvalósítására, nyereségszerzés reményében Kettős értelmezhetősége: 1. KÜLSŐ befektetés TŐKEPIACI MŰVELET (célok megvalósításába, vissz.fizetési kötelezettség mellett): 2. BELSŐ Ő TŐKE Ő ALLOKÁCIÓ (működéshez szükséges eszközök biztosítása, pénz gazdálkodás belső forrásokkal) Lényeges kérdés, hogy az időpreferenciát hogyan vesszük figyelembe? (Mindezek ezek a koncepciók együtt adják a tőkeköltségvetést.) TŐKEKÖLTSÉGVETÉS Hosszú távú befektetési lehetőségek (alternatívák) elemzése és a választás FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA FINANSZÍROZÁS A befektetési terv finanszírozási szükségletet (forrásigényt) is jelent egyben A KÖVETKEZŐ KET KELL SZEMELŐTT TARTANI: biztonság (saj. / idegen tőke arány és összetétele) jövedelmezőség (ktg.-ek és jöv. termelő képesség, volumen és megoszlás) likviditás (pénzügyi egyensúly hosszú távon) függetlenség (befolyás) 3

4 A vállalat pénzügyi rendszerének működése PÉNZÜGYI ELEMZÉS elvei: bázis (stock) szemléletű idősorelemzés vállalatközi (konszolidált) többváltozós ÉRTÉKELÉSI és VIZSGÁLATI módszerek I. -A mérleg ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Tartaléktőke III. Értékelési tartalék IV. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen MÉRLEG Vagyonra ható gazdasági műveletek hatásait rögzítő kimutatás. Mely adott időpontra vonatkozik és tartalmazza a tárgyi megközelítésű eszközöket és a származási megközelítésű forrásokat (eredet) valamint a nyitó és záró időpont közötti eltérést azaz eredményt. II. Eredménykimutatás (összköltség eljárással) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX) IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X XI) XI) E. Adózás előtti eredmény y( (C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény PÉNZÜGYI RENDSZER Ateljes vállalatot átfogó rendszer, mely összekapcsolja stratégiai döntéseket a konkrét tranzakciókkal. Pénzmozgások és ezek nyomon követésének rendszere. PÉNZÜGYI ELEMZÉS A vállalat pénzügyi rendszeréből készített kimutatások (mérleg, eredmény- kimutatás, pénzáram-kimutatás) elemzése. EREDMÉNYKIMUTATÁS A vállalat adott időpontban elszámolt bevételeinek és ráfordításainak egybevetése, a vállalat múltbeli (gazdálkodási időszakra vonatkozó) teljesít- ményének értékelésére való. 4

5 III.Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III IV+V VI) VI) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX) IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X XI) XI) E. Adózás előtti eredmény y( (C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény IV. Cash-flow I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás IV. Pénzeszközök változása Cash-flow A valós és tényleges (nem pedig elszámolt) pénzmozgásokat mutatja ki. Pénz bevételek és pénz kiadások különbsége egy adott időszak (időtartam) alatt. Rendelkezésre álló pénzösszeg. PÉNZÜGYI TERV PÉNZÜGYI TERV APT elkészítése során a vállalati stratégia a kiindulópont. Ebből vezetjük le azokat a tevékenységeket, amelyeket a vállalat a tervidőszakban végre kíván hajtani és ehhez fogalmazza meg a pénzügyi előirányzatokat, ütemezve. Vállalati stratégia Részstratégi(ák) Meghatározza: finanszírozási igényt likviditást (és ütemezést) jövedelmezőséget (kapcs. álláspontokat) Pénz igény 5

6 KÖLTSÉG GAZDÁLKODÁS (Cost -M) KÖLTSÉG-GAZDÁLKODÁSGAZDÁLKODÁS a vállalat forrásaival történő gazdálkodás rendelkezésre állás biztosítása, szétosztása, tartása befektetése. APÉNZÜGYI-MENEDZSMENT a vállalat pénzeszközeivel való gazdálkodását és annak szervezését látja el. Biztosítja a hosszú és rövid távú finanszírozást, likviditást. ELVEI és az alkalmazott rendszerek elvei: számvitel és menedzsment szempontjainak figyelembe vétele teljesítmények és szüks. ráfordítások között kapcsolat teremtése általános költségek felosztása ok-okozati alapon haszonáldozat (alternatív jövedelem) költség figyelembe vétele Átfogó Költség Gazdálkodás ill. menedzsment összetevői (ÁKG) vállalati folyamatelemzés (tevékenységekre bontás) tevékenységalapú költségszámítás folyamatos jobbítás (teljesítmények mérése) BEFEKTETÉS A vállalat pénzeszközeinek meghatározott célra történő tartós lekötése. (A legtöbbször tárgyi eszközök formájában.) Tágabb értelemben minden erőforrás lekötése is befektetés. Fontos szerepet játszik benne az idődimenzió és a finanszírozási forma (elválaszthatatlan kérdések). A befektetések értékelésére a gazdaságossági értékelésre alkalmas mutatókat alkalmazhatjuk: Megtérülési idő Nettó jelenérték Belső kamatláb Forgási mutató FINANSZÍROZÁS Pénzügyi források biztosítása. Koncepcionális elemei (ill. stratégiai kérdései) forrásösszetétel (saját/idegen) - saját tőke jövedelmezősége (melyet nem terhet visszafizetési köt.) -idegentőke költségei (az idegen tőke bevonásának hatékonysága leverage ) amortizáció (avulás - értékcsökkenés) értékcsökkenés ktg.-ként tört. Elszámolása - lineáris - gyorsított (degresszív) - progresszív eszközök és források összhangja (pl.: tartósan lekötött eszközhöz csak tartósan rendelkezésre álló forrásokat használjon fel) - likviditás menedzsment - forgási sebesség mdzs. (eszközök adott időszak alatti megtérülési száma) - ideiglenesen szabad pénzeszközök mdzs. Finanszírozási formák - rövid távú bank/kereskedelmi hitel, leszámítolás, faktorálás - közép távú hitel, tartós bérlet, lízing - hosszú távú hitel, részvény, kötvény 6

7 KOCKÁZATKEZELÉS Tiszta kockázat ami a döntéshozótól független és csak kedvezőtlen eseményt jelenthet és ezen lehetőség mértékét fejezi ki. Spekulatív kockázat amelyet a döntéshozó önként vállal egy lehetséges kedvező kimenetel reményében. Kockázatkezelési politikák biztosítás határidős ügylet hitelfelvétel korlátozás kockázatos akciók kerülése (termékfejlesztés,,p piaci műveletek stb.) 7

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

Vállalkozások gazdaságtana II.

Vállalkozások gazdaságtana II. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete A stratégiaalkotás racionális modellje Vállalkozások gazdaságtana II. Környezet elemzése Premisszák Jövőkép és és küldetés

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon.

TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon. TERVEZÉS /VÁZLAT/ A tervezés általános folyamata - Információ gyűjtés - Prognózis készítés ( a kiszámítható információk változása alapján) - Tervvariánsok készítése - Döntés ( választás a tervvariánsok

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A vagyon nagyága és összetétele a vállalati beszámoló részeként készülő MÉRLEG-ből ismerhető meg.

A vagyon nagyága és összetétele a vállalati beszámoló részeként készülő MÉRLEG-ből ismerhető meg. 1 Vagyoni, pénzügyi helyzet (1. előadás) Pénzfolyamatok BESZERZÉS TERMELÉS ÉRTÉKESÍTÉS Készletek készletek Információs folyamatok A vállalati működéshez megfelelő nagyságú vagyonra van szükség. A vagyon:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben