Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Program"

Átírás

1 Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Program Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007/2008

2 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés 2. A program célja 3. Kötelezettségek és felelősség 4. Akcióterv 4.1. Azonnali beavatkozást igényel 2007/2008-tanévben Az iskola esélyegyenlőséget biztosító feladatai A fejlesztésre, támogatásra szoruló tanulók iskolánkba kerülésének segítése Figyelem az esélyegyenlőség biztosítására, a jogellenes megkülönböztetés elkerülése A támogatásra, fejlesztésre szoruló gyermekek óvodából iskolába való átmenetének megkönnyítése A tanulók és családjaik megismerésével előtérbe kerülnek az esélyteremtő támogatásra szoruló HH, HHH és SNI gyermekek Egyéni fejlesztési tervkészítés a HH, HHH és SNI tanulók számára Az iskola lehetőségei és kötelezettségei az esélyegyenlőség biztosítása terén Családi háttérből adódó esélyegyenlőségi feladatok Partnerség építés, hatékony együttműködés a hátrányos helyzet csökkentésben segítő intézményekkel 4.2. Középtávú terv (3 év) 4.3. Hosszútávú terv (6 év) 5. Megvalósítás 6. Monitoring és nyilvánosság 7. Konzultáció és visszacsatolás

3 Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Program A halmozottan hátrányos helyzetű, s a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások szervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik a meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. 1. Helyzetelemzés A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök adatgyűjtése A pedagógusok eddigi, esélyegyenlőség terén végzett munkájukról és a jelen iskolai évre vonatkozó terveikről adott - írásbeli beszámolója S minden tanuló írásban, az 1. osztályosok rajzban nyilatkoztak arról, hogy mi az a 3 kívánság, amely boldoggá tenné, s a 3 dolog, ami elszomorítaná, bántaná, bosszantaná őket S az iskolai dokumentumok segítették a helyzet megismerését Az iskola kapcsolatrendszere rendkívül színes, sokrétű: Az Avastetői óvodákkal hagyományosan jó, intenzív. Az óvodából iskolába való átmenetet segíti ( halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekeknél) a jól működő Iskola Óvoda munkaközösség, s a közös iskolapszichológus. Hasonló jó a kapcsolat alakult ki a Martin János Szakiskolával a gyermekek középfokú képzésbe való bekapcsolódásának megkönnyítésére. A Szakmai és szakszolgálat igénybevétele gyors és hatékony: a Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival, vezetőivel kialakított jó viszony, es konzultációk, óraadói tevékenységük következtében. A Gyermekpszichiátriai Gondozó, Osztály orvosaival és pszichológusaival telefonon vagy esen konzultálunk ha diagnosztikus vagy terápiás segítséget kérünk a gyermekek számára. 2. A program célja A szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elv teljes körű érvényesülése; esélyteremtés, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdításának érdekében. 3. Kötelezettségek és felelősség A tantestület minden tagja megismeri a jogi előírásokat, hogy biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, megragad minden alkalmat, hogy bővítse esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit, ismeri a Programot és közreműködik annak megvalósításában. 4. Akcióterv 4.1. Azonnali beavatkozást igényel 2007/ tanévben

4

5 Az iskola esélyegyenlőséget biztosító feladatai A fejlesztésre, támogatásra szoruló tanulók iskolánkba kerülésének segítése Figyelem az esélyegyenlőség biztosítására, a jogellenes megkülönböztetés elkerülése Tartalmi módszertani, infrastrukturális és humánerőforrás felmérés és intézkedések Iskolamarketing: Tudósítások a médiában: iskolánk befogadó légköréről, fejlesztő szolgáltatásainkról Hirdetés a beiratkozásról A felvételek, elutasítások áttekintése az egyenlő esélyteremtés szempontjából Bejelentés, reklamáció esetén ellenőrzés, kivizsgálás A belső szabályzat és a gyakorlat önellenőrzése Igazgató Fenntartó Tájékoztatás a törvénymódosításról, ebből adódó feladatok megfogalmazása. Esélyegyenlőségi munkaközösség alakítása (18 fő) Program összeállítása Pedagógus Igazgató helyettes tantestület Igazgató A marketing feladatok és a beiratkozás felelőseinek kiválasztása beiratkozás Igazgató A rendszer áttekintése, módosítások: HH, HHH, SNI tanulók aránykülönbségeinek csökkentése, kiegyenlítése a 2 tagiskola és a párhuzamos osztályok vonatkozásában Igazgató helyettes Alkalomszerű Igazgató Pedagógusok beszámolót írnak az elmúlt évi esélyegyenlőségi tevékenységükről Vezetőség Évente Igazgató Pedagógusok egyéni tervet készítenek a jelen évi tevékenységükre

6 A támogatásra, fejlesztésre szoruló gyermekek óvodából iskolába való átmenetének megkönnyítése A tanulók és családjaik megismerésével előtérbe kerülnek az esélyteremtő támogatásra szoruló HH, HHH és SNI gyermekek. Az Avastetői Óvodák és Iskolák Munkaközössége 2-3 havonta: foglalkozás- és tanóra-látogatást, közös szülőértekezletet, módszertani tapasztalatcserét, közös továbbképzést szervez (Delacato mozgásterápia) A tanulók teljesítményének és viselkedésének figyelemmel kísérése a változások észlelésére Konzultáció ifjúságvédelmi felelőssel és iskolapszichológussal a segítségre szorulók ügyében Óvodai és iskolai pedagógusok 2-3 havonta A korai mozgásos, játékos, mesés fejlesztés együtt hatékonyabb elv megvalósítására meséskönyv-, szakirodalom- és játékos bemutató szervezése (szülők számára is.) Osztályfőnök Folyamatos referátumokkal, szakirodalmi összefoglalókkal, egyéni és csoportos konzultációkkal segíti a szemléletformálódást. Az életkori sajátosságok, a pszichés fejlődés nehézségei, az intelligenciakutatás újabb eredményei, az intelligenciadeficitek felismerése és fejlesztése témák megbeszélése segíti a pedagógusokat a tanulók mélyebb megértéséhez, s pszichés támogatás új formáinak megtalálásához. Osztályfőnök Ifjúságvédelmi felelős Alkalomsze rű Igazgatóhel yettes

7 A tanulók öröm-és szomorúságforrásainak felmérése rajzos, írásos formában A kompetenciamérések eredményei segítenek a nehezen haladó tanulók objektív értékelésében Az iskolapszichológus tájékozódó vizsgálatai megerősítik a pedagógusok problémafeltevéseit, s a szülőkkel való megbeszélés után kérik a Nevelési Tanácsadó Intézet, Pedagógiai Szakszolgálat, szakorvos kivizsgálását Évente Igazgató Szaktanárok Kétévente A méréseket követő elemzések segítik a pedagógusokat abban, hogy részt vegyenek a fejlődési ütemet növelő fejlesztési programokban, jelentkezzenek új pedagógiai módszerek elsajátítását nyújtó továbbképzésekre (Delacató, mozgásterápia, kooperatív tanulás) igénylik az infrastrukturális feltételek s az eszközellátottság javítását. Az SNI tanulókkal való hatékonyabb foglalkozás miatt szeretnének fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai tanulmányokat folytatni. Osztályfőnök osztályfőnök helyettes Igazgatóhelyettes tapasztalatait rögzíti és a vizsgálatkérő dokumentumokhoz, mellékeli.

8 Egyéni fejlesztési tervkészítés a HH, HHH és SNI tanulók számára Az iskola lehetőségei és kötelezettségei az esélyegyenlőség biztosítása terén A szakvélemények, a kompetencia mérés eredményeinek és a pedagógusok fejlesztő értékeléseinek figyelembevételével készül az elvárható minimális teljesítményt, a fejlesztés lépéseit és módszereit tartalmazó fejlesztési terv Fenntartóval egyeztetés a humánerőforrás fejlesztéséről (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek alkalmazása) Pályázatok írása a HH, HHH, SNI tanulók minőségi oktatásához szükséges, jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelő feltételek teljes körű biztosítására Pedagógus Esélyegyenlő ségi Munkaközösség pedagógusai iskolapszichológus Igazgató Fejlesztőpedagógusi és gyógypedagógusi segítségre feltétlenül szüksége van a pedagógusoknak. A konzultációs órák anyagi fedezete kérdéses. Nevelési kérdésekben, a szociális kompetencia fejlesztésében az iskolapszichológus készséggel segít. megosztja eszközeit (mesekönyvek, szakirodalom, bábok, fejlesztőeszközök, játékok, filmek) az azokra igényt tartó pedagógusokkal

9 Befogadó, toleráns, fejlesztő iskolai légkör biztosítása TIOK tapasztalatainak hasznosítása az esélynövelő fejlesztési programokban Pozitív pedagógia előnyei és gyakorlata Osztályfőnöki órán, etika órán Rejtett tantervként e témákat előtérbe helyezzük TIOK-os pedagógusok Tantestület iskolapszicho lógus Pedagógus iskolapszicho lógus hel yettes Szakmai napon előadások meghallgatása, bemutató órákon való részvétel segíti a szemléletformálást, ötleteket ad a pedagógiai tevékenységhez, a tanulók egyéni adottságaihoz igazodó módszerek adaptálásával. folyamatos Pedagógusok érzelmi intelligenciájának folyamatos önértékelése, mentálhigénés segítség iskolapszichológus által, közös torna, jóga, önismereti társasjáték Továbbképzés: Agresszió csökkentése Megoldásközpontú beszélgetés Konfliktuskezelés Csoportkonferencia módszer Roma kultúra megismerése Pszichoterror csökkentése mesék dramatikus feldolgozásával Konfliktuskezelés hagyományos és új módszerei Pedagógus iskolapszichológus vezetőség Alkalomsze rűen

10 A tanórai fegyelem biztosítása Házirend ismertetése a tanulókkal, szülőkkel osztályfőnök Tanév elején, problémák esetén Pedagógusok asszertivitásának, önbizalmának optimális szinten tartásának segítése Együttműködés a pedagógusok között: hasonló pedagógiai elvek és gyakorlat kialakítása. Szülőkkel való kapcsolat erősítése támogatásuk megnyerése Kortárssegítők támogatása Továbbképzés, tréning szervezése: a tanórai fegyelemről Rend, tisztaság, esztétikus környezet iránti igényük támogatása Tanulásra való motiválás Felelősségvállalás erősítése Aktivitás a megteremtésben és a fenntartásban Iskola volt tanítványai, igazi sztárok életútjának megismertetése tantestület folyamatos Szakirodalom ajánló: rend, esztétikum fejlesztő hatásáról Tantestület iskolapszichológus Igazgatóhelyettes Médiafigyelő közös mappa Filmgyűjtés- közös felhasználásra

11 Művészeti nevelés Olvasáskultúra fejlesztés Számítástechnika órán: internethasználat (hasznos linkek) Szereplési lehetőségek növelése Jutalmazási gyakorlat erősítése Versenyeken részvétel biztosítása Tanulásmódszertani tanácsok, órák, foglalkozások (tanórán, napköziben, tanulószobán, iskolapszichológusi konzultáción) HH, HHH, SNI tanulók részvételének biztosítására anyagi források felkutatása (szponzorok, pályázatok) Tantestület Könyvtáros folyamatos Gyermekirodalom ajánló Szülők média tudatossági szintjének emelése (tv, internet, játékprogramok) szülői értekezleten iskolapszichológus segítségével Napközi otthonos pedagógusok módszereinek, ötleteinek továbbadása Szülök számára ismertető készítése tantestület Kapcsolati háló mozgósítása ötletbörze

12 sport HH, HHH, SNI tanulók mozgásigényének kielégítése, a mozgás feszültségoldó, tanulási képességfejlesztésre gyakorolt hatásának hasznosítása A fejlesztés anyagi forrásainak megteremtése Tanórán a HH, HHH és SNI tanulók deficiteinek, hátrányainak csökkentése Korszerű pedagógiai módszerek megismerése az optimális fejlesztés biztosítása céljából (differenciálás, csoportmódszerek, drámapedagógia) Ismerethiányok pótlása médiák, könyvtár segítségével Testnevelő tanár Pedagógusok Szaktanár Könyvtáros Igazgató Szakirodalom feldolgozása Előadásokon, tanfolyamokon tanulmányozzák az új módszereket Igazgató Médiatudatosság, korszerű könyvtárhasználat témakörében továbbképzésen részvétel

13 Az integráció kereteiben folyó korszerű részképességzavar csökkentés, képességfejlesztés nem nélkülözheti a pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus tanórai közreműködését. Ennek anyagi hátterét pályázat útján szeretnénk megteremteni. A gyengénlátó tanulókkal való foglalkozás több speciális eszközhasználatra, gazdagabb magyarázatra, hosszabb rögzítési időre, több ismétlésre készteti a pedagógusokat. Pedagógus, pedagógiai; gyógypedag ógiai asszisztens, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus Pedagógusok A pedagógusok örömmel vállalnák az együttműködést a nehezen haladó tanulók órai munkáját támogató szakképzett segítő szakemberekkel. Továbbképzések, tapasztalatcsere a pedagógusok között.

14 Logopédiai, fejlesztőpedagógi ai foglalkozások Tanulásmódszertani órák, foglalkozások Korrepetálás, felzárkóztatás a lemaradók számára figyelembe veszi A rendelkezésre álló normatívák célzott felhasználása a Nevelési Tanácsadó Intézet és a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményében javasolt fejlesztésekre. Tanítási órán, napközi otthonban, iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógusi foglakozásokon kiemelt téma tanulók és szüleik számára Tanítás előtt és után, napköziben, tanulószobán, felvételi előtt Logopédus Fejlesztőpedagógus Szaktanár, napközi otthonos pedagógus TIOK keretében a pedagógus fejlesztés ütemezése a gyermekek egyéni sajátosságait, hátrányait nagymértékben Igazgatóhelyettes Pedagógus Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes Továbbképzéseken sajátítják el a módszereket, s biztosítják az eszközöket. Szakirodalom közös megbeszélése

15 Hiányzások elleni küzdelem Igazolatlan mulasztás esetén gyors intézkedés. (szülővel, gyermekorvossal, védőnővel telefonkapcsolat) Osztályfőnök Alkalomszerű Igazgatóhelyettes Tanulmányi követelmények teljesítése Fejlesztő értékelés tanuló és szülő számára Számonkérésnél könnyítések (tanuló számára előnyös beszámolási mód, segédeszközök használata, minimumfeladatok) Felmentés osztályozás alól (szakvéleményi javaslatra) Elmúlt évek felmentési javaslatainak felülvizsgálata Vizsgák, vizsgára felkészítés, évfolyamismétlés, szülőkkel való megbeszélése Szaktanár Osztályfőnök Osztályfőnök Értékelés új szempontjainak egyeztetése, értékelési panelek cseréje. Szülőkkel való folyamatos kapcsolat elősegíti a követelmények sikeres teljesítését, a gyermek érdekeinek megfelelő döntés kialakítását.

16 Relaxáció tanítása kiscsoportokban HH, HHH, SNI tanulóknak Szociális kompetencia fejlesztése HH, HHH, SNI tanulóknál feszültségoldó, figyelemkoncentrációt segítő céllal tart foglalkozást Az iskolapszichológus segítségével 4-6 fős csoportokban játék,-báb-, dramatikus elemeket is alkalmazó beszélgetések (ön-és társismeret, empátia, önkontroll, konfliktuskezelés, asszertív viselkedés gyakorlása) TIOK keretébentanórákon megvalósítható modulok- segítik a HH, HHH, SNI gyermekek szociális kompetenciájának magasabb szintre emelését pedagógus Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes Pedagógusoknak szakirodalmi, kazettakölcsönzési, saját élményszerzési lehetőséget nyújt az iskolapszichológus Pedagógusok segítése (szakirodalommal, ötletekkel) e korszerű módszer elfogadására, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a sikeres életútra felkészítés céljából. TIOK továbbképzések segítik a megvalósítást

17 Tehetségkuta tás Napközi otthon foglalkozásai a játék, mese segítségével fejlesztik a tanulók érzelmi intelligenciáját, korrigálják viselkedésüket. Rejtett tanterv: minden tantárgyban előtérbe kerül a segítés, szolidaritás, tolerancia, pozitív attitüd, illem, bizalom témaköre Mindenki valamiben jó elv érvényesítése szülőkkel együttműködve Mentortanár Tanulók segítése az Együtt Európába és Útravaló pályázatokkal Pályaorientác ió Szülőkkel együttműködve keressük a HH, HHH, SNI tanulók képességeinek, érdeklődésének megfelelő pályairányokat. Pályaorientációs programokon való részvétel elősegítése Napközi otthonos pedagógus Igazgatóhelyettes Önképzés, teamben segítik a megvalósítást. pedagógus Pozitív pedagógiai attitüd érvényesül az iskolában pedagógus Továbbképzéseken részvétel Előadások meghallgatása, Szakirodalomi tájékozódás pedagógus információcsere Pedagógus osztályfőnök Igazgatóhelyettes Szakirodalmi tájékozódás és továbbképzéseken való részvétel támogatása

18 Középiskoláb a való átmenet elősegítése Tanórán kívüli programok Iskolán kívüli programok A munkaerőpiacon szükséges kompetenciák elsajátításának elősegítése Felvételire felkészítő foglalkozások Középiskolákkal való együttműködés erősítése (közös művészeti képzés, közös vizsga, Mozdul az Avas) Tanulók utánkövetése Pedagógus iskolapszichológus szaktanár Pedagógus osztályfőnök Részvételük biztosítása pedagógus Figyelemfelhívás, népszerűsítés tanulók, szülők, pedagógusok körében Pedagógus iskolapszichológus Folyamatos tájékozódás Hirdetések az iskolában

19 4.1.2 Családi háttérből adódó esélyegyenlőségi feladatok. Cél: szülői szerep erősítése, felelősségvállalás fokozása, szülő-gyerek kapcsolat javítása Családlátogatás (es kapcsolat kialakítása fontos) Fogadó órák Szülői értekezletek Szülői Fórum, felvilágosító előadás Házirend ismertetés Nevelési elvek és gyakorlat egyeztetése Tanulásmódszertani útmutató Napirend, média Tájékoztatás a lehetséges támogatásokról, védő, óvó, gyógyító intézményekről Osztályfőnök Szaktanár Ifjúságvédelmi felelős Kommunikáció és együttműködés közös tanulása továbbképzéseken. Előadás: - megoldásközpontú beszélgetés - Szemtől szemben Ted Wachtel Real Justice módszerének alkalmazása iskolában

20 4.1.3.Partnerségépíté s, hatékony együttműködés a hátrányos helyzet csökkentésben segítő intézményekkel (családsegítő, jegyző, egészségügyi intézmény, rendészeti intézmény, Nevelési Tanácsadó Intézet, Pedagógiai Szakszolgálat) Információ begyűjtésátadás Sponzorok (vállalkozók, politikusok, pályázatok) felkutatása az anyagi támogatásra Szülők mozgósítása, kapcsolati háló építése, mobilizálása Egyeztető fórum (pedagógusok, szülők, társadalmi partnerek) tervezett intézkedések, programok előkészítése, véleményezése, nyomon követése, értékelése Esetkonferencia összehívása probléma esetén Osztályfőnö k Ifjúságvédel mi felelős folyamatos Kommunikációs készségfejlesztés segítése.

21

22 4.2. Középtávú terv (3 év) Érzékelhető javulást kell elérni középtávon Módszertani kulktúra fejlesztése az órai interaktivitás irányába (kooperatív tanulás) Másság elfogadása, a toleranciaszint emelése az iskolai kiközösítés (mobbing) csökkentése révén Továbbképzések pedagógusoknak: o Delacato mozgásterápiájának elsajátítása o Konfliktuskezelésről előadás meghallgatása o Agresszió jelenségkörének és csökkentési lehetőségeinek, módszereinek megismerése o Az érzelmi intelligencia fejlesztése, különös tekintettel az empátiás készség növelésére o Romakultúra szakirodalom megismerése o Megoldásközpontú terápia megismerése, elemeinek alkalmazása a szülőkkel való kapcsolattartásban o Ted Wachtel: Real Justice módszere magyarországi alkalmazásának nyomonkövetése, előadások meghallgatása, elemeinek megvalósítása családi konferencia vezetésében o HHH és SNI tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése (TIOK folytatása, kiterjesztése) o Mentorpedagógusok számának növelése 4.3. Hosszútávú terv (6 év) Infrastruktúra fejlesztés (pályázatok segítségével) az iskolában Klubszoba kialakítása, ahol a gyermekek igényeinek megfelelő sok játék, zenehallgatás, filmvetítés és híres emberekkel való találkozás megvalósítható Avason Játszóház (kölcsönözhető játékokkal) Szabadidőközpont (minden korosztály számára használható) Kiemelt anyagi támogatás az esélyegyenlőségért hatékonyan dolgozóknak. 5. Megvalósítás Teamben: mivel a nehéz körülmények között élő, sok problémás családokkal való foglalkozás többféle szakma egyesített tevékenységét igényli. 6. Monitoring és nyilvánosság Az eredményességet az intézmény ja és helyettesei ellenőrzik és értékelik. Évente nyilvánossá teszik az értékelést ( a iségi jogok figyelembevételével) az iskola honlapján. Rendezvényeinkről a helyi sajtóban és televízióban tudósítanak. 7. Konzultáció és visszacsatolás Munkaközösséget szerveztünk, ahol jelenleg 18 pedagógus aktív részvételével segítjük az együttműködést.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV...

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 10 V. MEGVALÓSÍTÁS... 14 VI. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG... 14 VII.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008/2009. TANÉV 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben