A térség vízgazdálkodási problémái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A térség vízgazdálkodási problémái"

Átírás

1

2 Elôzmények... A térség vízgzdálkodási prolémái Osztrák és mgyr szkértôk 90- es évek végén közösen egy összehngolt árvízvédelmi tervet dolgoztk ki, ngy figyelemmel z ökológii szempontokr is. A megoldás lényege, hogy Lpincs folyó ngyvizeinek egy része Szentgotthárd megkerülésével egy vápán keresztül kerül levezetésre. Ehhez Rá mentén húzódó Láhn-ptk völgyét jelölték ki, mely korái természetes árpsztódás útvonl is volt. A váp közepén egy knyrgós folyók került kilkításr, mely egyen Láhn-ptk kisvizi medréül is szolgál. Ez folyók z osztrák oldlon elvégzett holtág rehilitációk eredményeként Lpincs folyó vizéôl folymtosn k. 0,5 m 3 /sec vizet kp. Ennek következtéen Láhnptk mgyr szkszán egy állndó vízhozm jelent meg szemen korái állpottl, mikor ptk gykrn idôszkos vízfolyássá vált. A Láhn-ptkon hetvenes éveken elvégzett mederrendezés kizárólg térségen elvégzett meliorációs munkák igényét szolgált. A kivitelezés során megszûntek z utolsó menderek is, és teljesen cstorn jellegûvé vált ptk Szentgotthárd és Vsszentmihály közötti, k. 11 km hosszú medre. Az elkészült árpsztó váp és létesítményei, mint z fentiekôl is jól láthtó, új lehetôségeket kínáltk számunkr. Ehhez lehetôséghez társult z osztrák vízügyi szolgált megkeresése, hogy prtnerként vegyünk részt Stájerország és Burgenlnd trtományokkl közösen egy EU pályázton, Htáron átnyúló LIFE- Ntur Projekt Lpincs néven. A pályázt részeként mgyr oldlon Láhn-ptk revitlizációját htár oztuk el, hogy megvlósuljon Lpincs-Láhn-ptk-Vörös-ptk- Rá ökológii folyosó. Projektünk fô célkitûzései: A ptk visszépítése ter mé szetközeli állpot, döntô mértéken mérnök-iológii módszerek lklmzásávl A menderezô vonlvezetés részeni visszállítás változékony vízmélységgel A vizi élettér ôvítése, Láhnptk ökológii funkcióképes prti sávjánk kilkítás szükséges növénytelepítésekkel együtt Élettér és táplálék kínált ôvítése A tervezett és elvégzett munk megítélésünk szerint Rá folyógzdálkodási-, illetve vízgyûjtôgzdálkodási terv szerves része. A pályáztot LIFE04NAT/AT/ nyilvántrtási szám ltt, z összköltségek 43,79 %-os támogtásávl elfogdt z Európi Unio értékelô izottság. Az önrész iztosításán Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumon kívül kötelezettséget válllt Mgyr Mdártni Egyesület, vlmint WWF Mgyrország is. A Láhn-ptk Ausztrián, Heiligenkreuz-tól észkr lévô domoknál ered. Még osztrák területen, htárszelvény fölött kerül evezetésre egy zsilipen keresztül Lpincs árpsztó vápá. A mgyr htárt Ráfüzes térségéen lépi át, mjd Szentgotthárd, Jkház, Rönök, Vsszentmihály, községeket érintve Rátót htárán eletorkollik Vörös-ptk, és nnk vizével együtt folyik Ráá. A ptk két egymástól jól elhtárolhtó szkszr oszthtó: A felsô Láhn-ptk zon része, mi z országhtár és Vsszentmihály között folyik. A hetvenes évekeli társdlmi, gzdsági igények szerint szályozott szksz z évek során kiegyenesített, monoton vízjárású, elmocsrsodott vízfolyássá silányult. Az lsó szksz tuljdonképpeni Vörös-ptk, mely Rá-völgyen tlálhtó Vsszentmihály és Csákánydoroszló között. Jellege szinte mindenen eltér felette lévô szksztól. Jól eágyzott, változtos meder lkult ki, ezért tö mint fél évszázd nem volt szükség jelentôs evtkozásr. Így érthetô, hogy ezt természetes medert továr is érintetlenül hgytuk. Tervezés és monitoring A ptk visszépítése természetközeli állpot olyn tervezési kihívást jelentett, mely lemásolj természet lkott megoldásokt. A monoton, egyenes szkszok átlkítását úgy kellett megtervezni, hogy z élôhely szerkezet változtossá váljon, melye várhtón eddig hiányzó élôlények, álltok és növények telepednek meg. Mederelhúzások és szigetek kilkításávl, mesterséges szkdó prtok, knyrok létrehozásávl próáltuk elérni fenti célokt. A szigorú szályok szerint megkezdett monitoring vizsgáltok eredményei máris igzolják evtkozások szükségességét és értelmét.

3 A Láhn-ptk újrélesztése

4 Megoldások... Struktúrák építése A Láhn-ptk evtkozásokt megelôzôen élôvilágn szegény, egyenes vonlvezetésû volt. A szántóföldek prtélig értek, minek következtéen prti sávot 5.isRAJZkultúrnövényzet lkott. Az így kilkult állpot természetközeli átlkításár változtos megoldásokt terveztünk, melyek eredményeként mederelhúzások, szigetek, szkdó prtok, változtos vízmélység és mederszélesség lkult ki. Holtág vízpótlás k pd A Láhn-ptk revitlizációj során -Rönök és Vsszentmihály községhtárán- egy részen feltöltôdött holtág vízpótlását is megoldottuk. A hlk számár átjárhtó, környezete illô JZ 4.RA fcölöpökôl mederduzzsztó épült, mely iztosítj holtág vizét. A vizes élôhely környezetét növénytelepítéssel és pihenôhelyek kilkításávl tettük változtossá. Tnösvény és gylogút vezet köre területen..rajz Mederelhúzás Szentgotthárd térségéen 1.RAJZ 1.RAJZ A Rönöki-ptk torkolti szkszánk átlkításávl jo lefolyási viszonyok lkultk ki területen. A kilkult kis sziget új életfeltételeket iztosít z élôvilág számár. Vizes élôhely torkolti szkszon k pd A Láhn-ptk Vsszentmihály melletti szkszánk vizes élôhellyé lkítás töek között mgá fogllt ptk árterületének átépítését. Az itt kiépült két tó változtos élôvilágávl új természeti értékeket hozott létre. Az elsô tó prtél lesüllyesztésével készült, így jo prti kimélyített területre kise vízemelkedéskor is víz kerül. A második tó ptk medrének jo prt irányá történt kiszélesítésével jött létre. A állndó vízfelület tová gzdgítj és színesíti megváltozott környezetet. A knyrívek kilkításánál meghtározó volt ptk mozgásánk iztosítás. A prti zátonyok és középzátonyok is új helyeket teremtenek vízközeli élôvilág számár. AJZ A ptk mozgásterét kiô vítettük. A két oldli prti sávn, m szélességen mezôgzdsági mûvelést ligetes zöld sáv váltott fel, hol pi he nôhelyeket is kilkítottunk.

5 Domóvári Adél 2. o. Siklér Ann 2. o. Nyári Olivér 3. o. Bgári Brr 3. o. Urlich Axel 3. o. Sisk Richárd 3. o. A rjzokt rátóti Széll Kálmán Áltlános Iskol kisdiákji készítették. A projekt dti: Projektgzd: Lpincs-völgy Rmsr vidéki Legeltetési Társult (Ausztri) Futmidô: A Lpincs és Láhn-ptk érintett szksz: 112 km, eôl mgyr szksz: 11 km Összköltség: 4,57 millió Euró, eôl mgyr rész költsége: 170 millió Ft Osztrák projektprtnerek: Burgenlndi és Stájerországi Trtományi Kormány Hivtlánk vízgzdálkodási és természetvédelmi részlege Szövetségi Mezôgzdsági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízgzdálkodási Minisztérium Önkormányztok Vízhsználók Mgyr területen megvlósításn közremûködtek: Építtetô: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviseletéen Nyugt-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igzgtóság Tervezô: SOLVEX Környezet- és Vízgzdálkodási Tervezô és Kivitelezô Kft. Kivitelezôk: Hydrocomp Mélyépítô Kft. FA-UNA Prképítô, Erdészeti, Vdászti és Kertészeti Kft. Wolf-Építô Kft. VIZÉPTEK Építôipri, Tervezô, Kivitelezô és Szolgálttó Bt. Nyugt-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igzgtóság Építés kezdete: ugusztus 1. Építés efejezése: novemer 30. Mgyr projektprtnerek: Nyugt-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igzgtóság Ôrségi Nemzeti Prk Igzgtóság WWF Mgyrország Mgyr Mdártni Egyesület Európi Unió: LIFE-Ntur keretéen 2 millió Eurót finnszíroz

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-9 Hevesi-sík TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. A tervezési alegység leírása A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre! SZIE NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍRLEVELE Főtitkári Hivtl Külkpcsolti Irodájánk szerkesztésében Beköszöntő Tisztelt Olvsó! Kedves Egyetemi Okttók és Hllgtók! A Gödöllői Szent István Egyetem, országunk élenjáró

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című

Részletesebben

Cím Fertő tó Stratégiai tanulmány 1. fázis

Cím Fertő tó Stratégiai tanulmány 1. fázis Cím Fertő tó Stratégiai tanulmány 1. fázis Megbízó Magyar - Osztrák Vízügyi Bizottság Burgenlandi Tartományi Kormány Hivatala 9. Osztály Víz- és hulladékgazdálkodás Thomas Alva Edison-Straße 2 7000 Eisenstadt

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Élô Duna vagy vízisztráda?

Élô Duna vagy vízisztráda? Grafika: Sibylle Vogel, WWF DCPO, készült a MAVA Alap támogatásával Élô Duna vagy vízisztráda? Társadalmi-gazdasági megfontolások a dunai TEN-T fejlesztési tervek kapcsán Összefoglaló WWF füzetek 28. Szerkesztette:

Részletesebben

Tartalom. EDS - Európai Duna Stratégia. A projekt megnevezése. 1. Vízi Iskola Modellfejlesztő intézmény. Vízi Iskola Modellfejlesztő intézmény

Tartalom. EDS - Európai Duna Stratégia. A projekt megnevezése. 1. Vízi Iskola Modellfejlesztő intézmény. Vízi Iskola Modellfejlesztő intézmény Oldal: / 25 Tartalom. Vízi Iskola Modellfejlesztő intézmény megnevezése Prioritás: III.C. Intézkedés: 2. Horizontális intézkedés:., 2., 3. Felelős/ország Fenntartók konzorciuma*/ Magyarország 2 Területi

Részletesebben

A projekt megvalósításának rövid ismertetése, annak keretében kitűzött, elérendő célok, megvalósult feladatok, további elképzelések.

A projekt megvalósításának rövid ismertetése, annak keretében kitűzött, elérendő célok, megvalósult feladatok, további elképzelések. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskych Spoločenstiev.Цeй проект співфіиаисується Європеським Союзом. Vízvisszatartáson alapuló

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 05 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk Tisztelt Vizsgázó! szóeli vizsgán tétel címéen megjelölt tém kifejtését és kitûzött

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács 2013 MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló 2013. november 18-19., Mohács IMPRESSZUM Szerkesztette: Kerpely Klára Siposs Viktória Szerzők Kiadja: WWF Magyarország,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz.

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért a Zala, Zagyva-Tarna, és a Kapos kivételével folyóink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Budapest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Budapest 2007. december Kabay Sándor Igazgató Ipoly tervezési részegység

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben