ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása"

Átírás

1 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzt képviselő-testülete ugusztus 31-ei ülésén 86/2011. (VIII.31.) htároztávl, vlmint jnuár 18-i ülésén 2/2012. (I.18.) htároztávl helyi építési szályzt és szályozási terv módosításár irányuló döntést hozott. Bánk Község Önkormányzt képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet 38 -át módosítni kívánj oly módon, hogy külterületi mezőgzdsági területek eépítése (irtokközpont kilkítás) összesen leglá 10 h egyefüggő terület tuljdon esetén lehetséges. A képviselő-testület megízz polgármestert és körjegyzőt, hogy helyi építési szályzt módosítását készítse elő, szükség esetén folytss le szükséges véleményeztetési eljárást, és rendelet módosítás érdekéen z előkészített rendelet-tervezetet döntés céljáól terjessze képviselő-testület elé. Bánk Község Önkormányzt Képviselő-testülete helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendeletet módosítni szándékozik, z előterjesztett munknygn foglltk, vlmint következő szályozási koncepció szerint: Mezőgzdsági területen emeri trtózkodásr lklms épület kizárólg kkor építhető, h z helyrjzi számon lévő terület ngyság eléri m 2 -t (10 hektárt), és eépítés szomszédos telkek rendeltetésszerű hsználtár nincs korlátozó htássl, és zt nem veszélyezteti. A területen z emeri trtózkodásr lklms épület lpterülete legfelje 200 m 2 lehet, legngyo építménymgsság legfelje 3,5 méter. A 10 hektár ngyságot elérő területen z emeri trtózkodásr lklms épületen kívül állttrtásr és terménytárolásr szolgáló épület legfelje terület 3%-os mértékéig építhető, és legngyo építménymgsság legfelje 6 méter lehet. Állttrtó és termény tárolásár szolgáló épület kizárólg z m2-t (5 hektárt) elérő egy helyrjzi számon szereplő területen lehetséges, legfelje 3%-os eépítettséggel, úgy, hogy z építmény mgsság legfelje 6 méter lehet.. Az 5 hektárt el nem érő területen legfelje 15 m 2 lpterületű, és legfelje 2,5 méter építménymgsságú un. szerszám-tároló építhető. Azon mezőgzdsági területeken, melyek elterület közeléen vnnk, és Bánki tó felől rálátás vn területre, semmilyen építmény nem helyezhető el, még szerszám-tároló sem. A képviselő-testület megízz polgármestert és körjegyzőt, hogy helyi építési szályzt és szályozási terv módosítását jelen htározt és z előterjesztett munknygn foglltk lpján készítse elő, és jogszályn előírt véleményezési eljárás lefolyttását követően rendelet módosítás érdekéen z előkészített rendelettervezetet terjessze képviselő-testület elé. A képviselő-testület döntései lpján község településrendezési tervének módosításár vontkozón rendezési tervünket készítő Trjánterv Mérnöki Irod Kft. kidolgozt rendelet-módosítást, és jogszályn előírt htóságok és érintettek evonásávl szükséges véleményezési eljárás lefolyttásr került, z esetleges észrevételek lpján szükséges módosítások átvezetésre kerültek. A területileg illetékes állmi főépítész szkmi véleménye melyen támogtj z előkészített végleges munknyg képviselő-testület áltl történő elfogdását - jelen előterjesztés mellékletét képezi. Tájékozttom képviselő-testületet, hogy jelen módosítás szerkezeti tervet nem érinti, tekintettel rr, hogy módosítássl érintett terület ez idáig is mezőgzdsági terület volt és módosítást követően is z mrd, így kizárólg helyi építési szályzt és szályozási terv érintett részei kerülnek módosításr, önkormányzti rendeleten. Kérem, képviselő-testületi döntések és véleményezési eljárás során eérkezett szkmi vélemények lpján előkészített mellékelt rendelet-tervezetet elfogdni szíveskedjenek. Bánk, ugusztus 6. Tisztelettel: Ivnics András polgármester 1

2 Bánk Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzti rendelete Helyi Építési Szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) rendelet módosításáról (munknyg) Bánk Község Önkormányzt (továikn: önkormányzt) képviselő-testülete (továikn: képviselő-testület) z épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi XXVIII. törvény ( továikn: Étv.) 7. (3) ekezdés c) pontján kpott felhtlmzás lpján, helyi önkormányztokról szóló évi XV. törvény 8. (1) ekezdéséen meghtározott feldtköréen eljárv, Borsod-Aúj-Zemplén Megyei Kormányhivtl Állmi Főépítész, Nógrád Megyei Ktsztrófvédelmi Igzgtóság, Közép-Dun-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Nógrád Megyei endőr-főkpitányság, étsági Körzeti Földhivtl, Bükki Nemzeti Prk Igzgtóság, Heves Megyei Kormányhivtl rdészeti Igzgtóság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Népegészségügyi Szkigzgtási Szerv Blssgyrmti, étsági, Szécsényi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Mgyr Bányászti és Földtni Hivtl Budpesti Bánykpitányság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Közlekedési Felügyelősége, Mgyr Köz Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igzgtóság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Növény- és Tljvédelmi Igzgtóság, Nemzeti Közlekedési Htóság égügyi Hivtl, DMV Dun Menti egionális Vízmű Zrt., z Invitel Távközlési Zrt., Mgyr Telekom Nyrt., Tigáz-DSO Kft. véleményének kikérésével, helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet (továikn: HÉSz) módosításáról következőket rendeli el. 1. A Helyi Építési Szályzt és Szályozási Terv (továikn: HÉSz) 38.. főcíméől z Má-1 jelölés törlésre kerül, továá Külterületi Szályozási Tervől is törlésre kerül: 38. Mezőgzdsági terület (Má Má-1 jelű) A HÉSz 38. (3) ekezdése helyée következő rendelkezés lép: 2. (3) A mezőgzdsági terület: ) áltlános mezőgzdsági terület (Má jelű) ) mezőgzdsági terület (M jelű) lehet. (1) A HÉSz 38. (4) ekezdése helyée következő rendelkezés lép: (4) A mezőgzdsági területen 3. ) meri trtózkodásr lklms épület kizárólg kkor építhető, h z egy helyrjzi számon lévő terület ngyság eléri m 2 -t (10 hektárt), és eépítés szomszédos földrészletek rendeltetésszerű hsználtár nincs korlátozó htássl, 1

3 zt nem veszélyezteti. A területen z emeri trtózkodásr lklms épület lpterülete legfelje 200 m 2 lehet, legngyo építménymgsság legfelje 3,5 méter lehet. Az épületek mgstetővel kerüljenek kilkításr. A 10 hektárt elérő területen z emeri trtózkodásr lklms épületen kívül állttrtásr és terménytárolásr szolgáló épület építhető úgy, hogy z összes eépíthetőség nem hldhtj meg terület 3 %-át és legngyo építménymgsság legfelje 6,0 méter lehet. Az épületek szdon álló eépítési mód szerint helyezhetők el. Az elő-, oldl- és hátsókert mérete min. 10 m kell, hogy legyen. ) Állttrtó és terménytárolásár szolgáló épület kizárólg z egy helyrjzi számon z m 2 -t (5 hektárt) elérő területen építhető, legfelje 3%-os eépítettséggel, úgy, hogy z építménymgsság legfelje 6,0 méter lehet. c) Az 1000 m 2 -t meghldó, de z 5 hektárt el nem érő területen legfelje 15 m 2 lpterületű, és legfelje 2,5 méter építmény mgsságú szerszámtároló építhető. (2) A HÉSz 38. (5) ekezdést htályon kívül kell helyezni, helyée következő rendelkezés lép: (5) Mezőgzdsági területen lkóépület nem építhető. Az M jelű mezőgzdsági területen csk mezőgzdsági művelés folytthtó, épület nem helyezhető el, építés nem engedélyezhető. 4.. A HÉSz 38. (6) ekezdést htályon kívül kell helyezni, helyée z lái rendelkezés lép: (6) Birtokközpont kilkításár 1 helyen merült fel igény terv készítése során: - 024/11, 024/53, 024/20, 024/58, 014/3 hrsz.-ú területen, zt területet külön jelöltük: Má-1 jellel. Természeti területen lévő mezőgzdsági területen épület, építmény csk z illetékes természetvédelmi htóság hozzájárulásávl helyezhető el. 5.. A HÉSz 38. (7) ekezdést htályon kívül kell helyezni, helyée z lái rendelkezés lép: (7) A mezőgzdsági területen tö önálló telekől irtoktest lkíthtó ki. A irtoktest esetéen 3 %-os eépítettség irtoktesthez trtozó összes telek területe után számítv csk z egyik telken is kihsználhtó (irtokközpont), h telek területe leglá m 2 -t eléri, és eépítés szomszédos telkek rendeltetésszerű hsználtár nincs korlátozó htássl, illetőleg zt nem veszélyezteti. A irtokközpont telkén eépítettség 10 %-ot nem hldhtj meg. Az ökológii folyosó területén ptkok mentén lévő mezőgzdsági területen ptk prtélétől számított 50 méteren elül építmény csk különleges eseten helyezhető el. zen sávon elül területet z eredeti állpotán kell megtrtni. 6.. A HÉSz 38. (10) ekezdést htályon kívül kell helyezni, helyée következő rendelkezés lép: (10) Ngyüzemi állttrtó telep és lkóövezet között min m védőtávolságot kell iztosítni. Az állttrtás technológiáj "hígtrágyás" nem lehet. A védőtávolság környezeti htástnulmány lpján, trtástechnológiától függően 500 m-re csökkenthető. 2

4 Ngyüzemi állttrtó telep és lkóövezet között minimum 500 méter védőtávolságot kell iztosítni. Az állttrtás során un. hígtrágyás technológi nem lklmzhtó. A HÉSz z lái 50/A. -sl egészül ki: /A.. égészeti lelőhelyek védelme (1) A htályos törvények lpján régészeti lelőhelyek törvény erejénél fogv áltlános védelem ltt állnk. A régészeti lelőhelyeket fenntrthtó hsznált elvének figyeleme vételével csk olyn mértéken lehet igénye venni, hogy zok állomány számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjnk. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állpotukn, eredeti összefüggéseiken kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorn megelőző jellegűeknek kell lenniük. (2) A régészeti lelőhelyen tervezett földmunk (ontás, lpozás, pince- és mélygrázs építése, közművesítés, tereprendezés, nyomvonls létesítmények kiépítése, st.), illetve teleklkítási eljárás engedélyeztetése során htályos törvény lpján Kulturális Örökségvédelmi Hivtl területileg illetékes irodáját szkhtóságként előzetesen meg kell keresni és z engedélyeztetési eljárás e kell vonni. (3) A htályos törvény értelméen régészeti lelőhelyeket földmunkávl járó eruházásokkl el kell kerülni. H lelőhely elkerülése eruházás költségeit ránytlnul megnövelné, illetve eruházás másutt nem vlósíthtó meg, kkor eruházássl veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket eruházás megvlósításánk megkezdése előtt előzetesen fel kell tárni. (4) A htályos törvény értelméen mennyien régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során vártln lelet vgy régészeti emlék kerül elő, értesíteni kell területileg illetékes múzeumi szervezetet. (5) A régészeti lelőhelyek helyrjzi számos listáját HÉSz 1.sz. függeléke trtlmzz. 8.. A HÉSz z lái (8), (9) és (10) ekezdéssel egészül ki: (8) A cspdékvizek szennyeződését el kell kerülni, zt lehető legminimális mennyiségre kell csökkenteni. A településen kizárólg tiszt, tetőfelületi cspdékvíz szikkszthtó. (9) A területfeltöltések esetén feltöltés tljmechniki tuljdonsági mellett feltöltött nyg szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csk olyn nyg helyezhető el, mely tljt, tljvizet nem károsítj. (10) A területen potenciális szennyezési veszélyt jelentő tevékenység nem folytthtó. A telepítendő technológiák és tevékenységek vontkozásán felszín ltti vizek védelméről szóló mindenkor htályos rendelet előírásink megfelelően kell eljárni. 9.. Záró rendelkezések (1) A rendelet kihirdetés npjától számított 15. npon lép htály, rendelkezéseit folymtn lévő ügyeken is lklmzni kell. 3

5 (2) A rendelet htály lépésével egyidejűleg H-3 rjzszámú külterületi szályozási terv htályát veszti, helyée H-3M rjzszámú módosított külterületi szályozási terv lép htály. (3) Htályát veszti HÉSz 38. (8) ekezdése, 50. (3), (4)ekezdése. (Htályát veszti A HÉSz 38. (8) ekezdése: (8) A irtokközpont kilkításához építési engedély szükséges. Az építési engedélynek trtlmzni kell - központhoz trtozó összes telekre vontkozón zt tényt, hogy z mely helyrjzi számú irtokközponthoz trtozik. Építési tillmt, illetve építési korlátozást kell ejegyeztetni z ingtln -nyilvántrtás z építésügyi htóság htározt lpján tuljdonos érdekéen zokr telkekre, melyek területe központ eépítettségének meghtározáskor - egészen vgy részen eszámításr kerültek. HÉSz 50. (3) és (4) ekezdése: (3) Amennyien községen régészeti lelőhelyek vnnk, úgy z ott tervezett földmunkák (ontás, lpozás, pince-, mélygrázs-építés, közművesítés, egyé nyomvonls létesítmények kiépítése, tereprendezés), illetve teleklkítás engedélyeztetési eljárás során Kulturális Örökségvédelmi Hivtl területileg illetékes Budpesti egionális Irodáját szkhtóságként meg kell keresni z örökségvédelmi törvény 63.. (4) ekezdése lpján. (4) H régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során vártln régészeti lelet vgy emlék kerül elő, z örökségvédelmi törvény 24..-á foglltk szerint eljárv hldéktlnul értesíteni kell Nógrád Megyei Múzeumok igzgtóságát. Bánk, polgármester. körjegyző Kihirdetési zárdék: A /2012. (..) rendelet kihirdetése npján megtörtént. Bánk, 2012 körjegyző 4

6 A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet módosításáról szóló./2012. (.) önkormányzti rendelet 1. sz. függeléke ÉGÉSZTI ŐHYK Bánk község közigzgtási területén (helyrjzi szám szerint) 1. Bánk-vngélikus templom: Hrsz.: Bánk-Körejáró (Bánk-Ngyok ltti dűlő) Hrsz.: Bánk-Szennyvíztisztító telep: Hrsz.: Bánk-Temető (Templomrom): Hrsz.: 043/ Bánk-Templom megetti dűlő: Hrsz.: 98 5

7 Bánk Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzti rendelete Helyi Építési Szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) rendelet módosításáról (tervezet) Bánk Község Önkormányzt (továikn: önkormányzt) képviselő-testülete (továikn: képviselő-testület) z épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi XXVIII. törvény ( továikn: Étv.) 7. (3) ekezdés c) pontján kpott felhtlmzás lpján, helyi önkormányztokról szóló évi XV. törvény 8. (1) ekezdéséen meghtározott feldtköréen eljárv, Borsod-Aúj-Zemplén Megyei Kormányhivtl Állmi Főépítész, Nógrád Megyei Ktsztrófvédelmi Igzgtóság, Közép-Dun-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Nógrád Megyei endőr-főkpitányság, étsági Körzeti Földhivtl, Bükki Nemzeti Prk Igzgtóság, Heves Megyei Kormányhivtl rdészeti Igzgtóság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Népegészségügyi Szkigzgtási Szerv Blssgyrmti, étsági, Szécsényi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Mgyr Bányászti és Földtni Hivtl Budpesti Bánykpitányság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Közlekedési Felügyelősége, Mgyr Köz Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igzgtóság, Nógrád Megyei Kormányhivtl Növény- és Tljvédelmi Igzgtóság, Nemzeti Közlekedési Htóság égügyi Hivtl, DMV Dun Menti egionális Vízmű Zrt., z Invitel Távközlési Zrt., Mgyr Telekom Nyrt., Tigáz-DSO Kft. véleményének kikérésével, helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet (továikn: HÉSz) módosításáról következőket rendeli el. 1. A HÉSz 38. főcíméől és Külterületi Szályozási Tervől z Má-1 jelölés törlésre kerül. 2. A HÉSz 38. (3) ekezdése helyée következő rendelkezés lép: (3) A mezőgzdsági terület: ) áltlános mezőgzdsági terület (Má jelű) ) mezőgzdsági terület (M jelű) lehet. 3. (1) A HÉSz 38. (4) ekezdése helyée következő rendelkezés lép: (4) A mezőgzdsági területen ) meri trtózkodásr lklms épület kizárólg kkor építhető, h z egy helyrjzi számon lévő terület ngyság eléri m 2 -t (10 hektárt), és eépítés szomszédos földrészletek rendeltetésszerű hsználtár nincs korlátozó htássl, zt nem veszélyezteti. A területen z emeri trtózkodásr lklms épület lpterülete legfelje 200 m 2 lehet, legngyo építménymgsság legfelje 3,5 méter lehet. Az épületek mgstetővel kerüljenek kilkításr. A 10 hektárt elérő területen z emeri trtózkodásr lklms épületen kívül állttrtásr és terménytárolásr szolgáló épület építhető úgy, hogy z összes eépíthetőség nem hldhtj meg terület 3 %-át és legngyo építménymgsság legfelje 6,0 méter lehet. 1

8 Az épületek szdon álló eépítési mód szerint helyezhetők el. Az elő-, oldl- és hátsókert mérete min. 10 m kell, hogy legyen. ) Állttrtó és terménytárolásár szolgáló épület kizárólg z egy helyrjzi számon z m 2 -t (5 hektárt) elérő területen építhető, legfelje 3%-os eépítettséggel, úgy, hogy z építménymgsság legfelje 6,0 méter lehet. c) Az 1000 m 2 -t meghldó, de z 5 hektárt el nem érő területen legfelje 15 m 2 lpterületű, és legfelje 2,5 méter építmény mgsságú szerszámtároló építhető. (2) A HÉSz 38. (5) ekezdése htályát veszti, és helyée következő rendelkezés lép: (5) Az M jelű mezőgzdsági területen csk mezőgzdsági művelés folytthtó, épület nem helyezhető el, építés nem engedélyezhető. 4.. A HÉSz 38. (6) ekezdése htályát veszti, és helyée következő rendelkezés lép: (6) Természeti területen lévő mezőgzdsági területen épület, építmény csk z illetékes természetvédelmi htóság hozzájárulásávl helyezhető el. 5.. A HÉSz 38. (7) ekezdése htályát veszti, és helyée következő rendelkezés lép: (7) Az ökológii folyosó területén ptkok mentén lévő mezőgzdsági területen ptk prtélétől számított 50 méteren elül építmény csk különleges eseten helyezhető el. zen sávon elül területet z eredeti állpotán kell megtrtni. 6.. A HÉSz 38. (10) ekezdése htályát veszti, és helyée következő rendelkezés lép: (10) Ngyüzemi állttrtó telep és lkóövezet között minimum 500 méter védőtávolságot kell iztosítni. Az állttrtás során úgynevezett hígtrágyás technológi nem lklmzhtó. A HÉSz z lái 50/A. -sl egészül ki: /A.. égészeti lelőhelyek védelme (1) A htályos törvények lpján régészeti lelőhelyek törvény erejénél fogv áltlános védelem ltt állnk. A régészeti lelőhelyeket fenntrthtó hsznált elvének figyeleme vételével csk olyn mértéken lehet igénye venni, hogy zok állomány számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjnk. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állpotukn, eredeti összefüggéseiken kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorn megelőző jellegűeknek kell lenniük. (2) A régészeti lelőhelyen tervezett földmunk (ontás, lpozás, pince- és mélygrázs építése, közművesítés, tereprendezés, nyomvonls létesítmények kiépítése, st.), illetve teleklkítási eljárás engedélyeztetése során htályos törvény lpján Kulturális Örökség- 2

9 védelmi Hivtl területileg illetékes irodáját szkhtóságként előzetesen meg kell keresni és z engedélyeztetési eljárás e kell vonni. (3) A htályos törvény értelméen régészeti lelőhelyeket földmunkávl járó eruházásokkl el kell kerülni. H lelőhely elkerülése eruházás költségeit ránytlnul megnövelné, illetve eruházás másutt nem vlósíthtó meg, kkor eruházássl veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket eruházás megvlósításánk megkezdése előtt előzetesen fel kell tárni. (4) A htályos törvény értelméen mennyien régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során vártln lelet vgy régészeti emlék kerül elő, értesíteni kell területileg illetékes múzeumi szervezetet. (5) A régészeti lelőhelyek helyrjzi számos listáját HÉSz 1.sz. függeléke trtlmzz. 8.. A HÉSz z lái (8), (9) és (10) ekezdéssel egészül ki: (8) A cspdékvizek szennyeződését el kell kerülni, zt lehető legminimális mennyiségre kell csökkenteni. A településen kizárólg tiszt, tetőfelületi cspdékvíz szikkszthtó. (9) A területfeltöltések esetén feltöltés tljmechniki tuljdonsági mellett feltöltött nyg szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csk olyn nyg helyezhető el, mely tljt, tljvizet nem károsítj. (10) A területen potenciális szennyezési veszélyt jelentő tevékenység nem folytthtó. A telepítendő technológiák és tevékenységek vontkozásán felszín ltti vizek védelméről szóló mindenkor htályos rendelet előírásink megfelelően kell eljárni. 9.. Záró rendelkezések (1) z rendelet kihirdetését követő 15. npon lép htály, rendelkezéseit folymtn lévő ügyeken is lklmzni kell. (2) A rendelet htály lépésével egyidejűleg HÉSz H-3 rjzszámú külterületi szályozási terve htályát veszti, helyée H-3M rjzszámú módosított külterületi szályozási terv lép. (3) Htályát veszti HÉSz 38. (8) ekezdése, 50. (3) és (4)ekezdése. Bánk, ugusztus.. Ivnics András polgármester Torm Andre körjegyző Kihirdetési zárdék: A rendelet kihirdetve: ugusztus...-én Torm Andre körjegyző 3

10 A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló 7/2003. (IV.24.) önkormányzti rendelet módosításáról szóló./2012. (.) önkormányzti rendelet 1. sz. függeléke ÉGÉSZTI ŐHYK Bánk község közigzgtási területén (helyrjzi szám szerint) 1. Bánk-vngélikus templom: Hrsz.: Bánk-Körejáró (Bánk-Ngyok ltti dűlő) Hrsz.: Bánk-Szennyvíztisztító telep: Hrsz.: Bánk-Temető (Templomrom): Hrsz.: 043/ Bánk-Templom megetti dűlő: Hrsz.: 98 4

11 /2012. (.) önkormányzti rendelet indokolás helyi építési szályzt és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás Áltlános indokolás A helyi önkormányztokról szóló évi XV. törvény 8. (1) ekezdése értelméen települési önkormányztok feldti között htározz meg töek között településfejlesztést, településrendezést, vlmint z épített és természeti környezet védelmét. A Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CXXXIX. törvény jnuár 1-jétől htály lépő 13. (1) ekezdése településfejlesztést, településrendezést szintén helyi önkormányztok áltl ellátndó feldtok közé sorolj. Az épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi XXVIII. törvény 7. (3) ekezdés c) pontj felhtlmzást d rr, hogy képviselő-testület településrendezés eszközeként településszerkezeti terv lpján helyi építési szályztot és szályozási tervet kidolgoztss és rendeleten állpíts meg. A képviselő-testület ugusztus 31-ei ülésén 86/2011. (VIII.31.) htároztávl, vlmint jnuár 18-i ülésén 2/2012. (I.18.) htároztávl helyi építési szályzt és szályozási terv módosításár irányuló településfejlesztési koncepció meghtározásáról döntött. koncepció lpján kidolgozásr került helyi építési szályzt és szályozási terv módosítási munknyg, mely jogszályn előírt htóságok és érintettek evonásávl véleményezésre került. A eérkezett vélemények z előkészített munknygon átvezetésre kerültek. Az elkészült végleges munknyg képviselő-testület áltl történő elfogdásár vontkozón z állmi főépítész támogtó szkmi véleményt dott. észletes indokolás hoz A módosítást követően mezőgzdsági területek z eddigi egyedüli áltlános mezőgzdsági területi esorolás helyett áltlános mezőgzdsági terület, vlmint mezőgzdsági területi esorolás trtozhtnk hoz A képviselő-testület 2/2012. (I.18.) htároztánk trtlm, vlmint szkmi előírások és eérkezett szkmi vélemények lpján módosításr kerülnek mezőgzdsági (M jelű) területen történő építés szályi. 7. -hoz A kulturális örökség védelméről szóló évi XIV. törvény értelméen régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogv áltlános védelem ltt állnk. Az áltlános védelem lényege, hogy z ismert, nyilvántrtás vett lelőhelyeket nem szd elpusztítni. Az áltlános védelmet indokolj törvény 8. (1) ekezdése is, mely kimondj régészeti leletek állmi tuljdonát. Áltlános védelem ltt álló lelőhelyen minden korái tevékenység folytthtó, mi lelőhelyet nem veszélyezteti. A tuljdonos ármit tehet, kivéve lelőhely megsemmisítését. Az áltlános védelem nyilvántrtás vétellel jön létre, tuljdonos eől szerez tudomást védelem tényéről. Az áltlános védelem nem egyenlő védett lelőhely védettségi osztály sorolásávl: elői nyilvántrtás vétellel, utói rendeleti on keletkezik. 8. -hoz gyes szkmi előírások eépítésre kerülnek helyi építési szályzt. 5

12 9. -hoz A rendelet jogszályi előírásoknk megfelelően kihirdetését követő 15. npon lép htály, és miután eépül z lprendelete, módosító rendelet törvény erejénél fogv htálylépését követő npon htályát veszti. 6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 BOSOSBÉNY rdőtől 022/2 018/17 018/19 d 018/20 018/21 025/5 5 09/4 09/6 09/3 09/5 országos köz 08 09/1 07/12 07/13 07/11 07/14 07/15 d Bánki-ptk 020 Ngyok ltt 07/ /10 Tt 40 M 018/36 árok 023/1 c Tt Má 023/2 rdőtől g 025/3 22. sz. SAGÓTAJÁN 025/4 025/2 NÓGÁD MGY BÁNK KÖZSÉG KTTI SZABÁYOZÁSI TV M = 1 : f m Sz 10 ü K K Sz Gip g Má M Tt SZT SP/2 JMAGYAÁZAT KÖZIGAZGATÁSI HATÁ 2,22. sz. ÚT FÉ 2. sz. VÁC 40 M BTTI HATÁ, BTT TVZTT BTT FAUSIAS AKÓTT SZABÁYOZÁSI SZÉSSÉG VÉDŐTÁVOSÁG ÉPÍTÉSI ÖVZT J ÉPÍTÉSI ÖVZT HATÁA SZABADONÁÓ IPAI, GAZDASÁGI TT DŐTT - GAZDASÁGI SZNNYVÍZTISZTÍTÓMŰ Má eépítési mód építménymgsság (m) ÁTAÁNOS MZŐGAZDASÁGI TT MZŐGAZDASÁGI TT TVZTT TMÉSZTI TT HATÁA ADÓ, VVŐTOONY, ÁTJÁTSZÓÁOMÁS SPOTPÁYA/SZINTTT - SŰŰSÉG /1 07/17 20 M g 019 Má g 50 M 50 M Má országos köz árok 07/19 07/18 ÉTSÁG eépítési% (mx) telekterület (m2) /32 018/31 Má 07/33 07/34 felett 07/35 018/32 07/20 07/21 018/33 018/35 Bánki-ptk 07/ /1 0126/14 018/22 Ngyok g Má 018/ /24 018/25 018/14 018/10 018/11 018/12 018/13 018/23 018/26 018/8 018/9 018/3 07/45 018/29 07/44 018/28 018/6 018/7 018/34 Má 018/27 018/5 ltt 012 Berkeken 50 M Má Má 07/ árok 0126/21 ptk 50 M 016/1 07/ /11 Isten prtján felül 016/2 011/3 Sz 018/18 mjor 07/5 07/ Tó feletti szántóföldek 018/ sz. DIÓSJNŐ /7 Gip 011/10 024/55 07/4 011/11 mjor 011/8 011/2 010 országos köz mjor 024/56 Krumplisok 011/6 0126/20 Má Tt 0126/12 07/3 0126/11 014/8 024/57 011/9 014/7 Bánki ptk 014/2 014/9 014/10 Széles rét ltt 0126/ /2 g Sz 30 K 0126/9 07/2 0126/ K ut 0126/8 0135/2 Tt g 0135/5-10 Má 024/ /1 0135/3 0126/28 024/ /6 c 024/11 árok 025/6 014/5 07/ Jenő-ptk 014/6 0126/25 025/7 Zsidó megett Má 0126/ /3 0126/ /2 024/12 024/16 Má 024/19 024/10 024/54 024/20 024/ /17 024/ /31 024/ Széles rét körül árok 024/58 Tt 024/53 g 0126/ /4 Má 024/48 024/23 024/34 024/59 024/49 024/ / /17 024/2 024/ /5 024/52 024/ Má 024/4 024/3 034/3 034/2 01 elterület 0126/ eépítetlen terület /5 029/14 029/ /5 024/50 024/ /1 g 024/36 034/4 024/51 024/ / KÖk 029/13 Bánk elterület f Tt Má 029/ /5 034/6 0126/30 034/8 0106/1 029/6 034/7 Gutyán megett c Má /30 032/5 $ 034/9 029/5 032/12 034/ /29 50 M 50 M d d közforglmú vs $ 032/11 032/9 c 032/10 034/ /1 032/2 g TSK $ f 032/9 g 032/ /5 029/3 Má $ $ / /8 032/15 $ /11 032/ /14 032/1 043/2 $ /3 $ Sportpály 029/10 g M M Templom megett 0114 ókos ptk / /1-3 SP/2 ptk /2 d c eepitettlen terulet c Tt 029/1 f d g /7 $ 040/ ud ud f 089 ud ud $ Zsidó megett G udvr 088 d h 068/1 k 087 $ j 043/5 ud k h temetö 043/106 $ g $ ud $ ud j 029/12 $ g f n $ p 043/3 $ k 040/2 043/23 ud vsállomás g 040/3 KGY 080 ud 038/3 l 065 $ 072/ c d 079 h iprvs Tt 044/16 f g 072/1 072/3 j üzemi terület Má 038/4 g 041/1 g r m ud közforglmú vs üzemi terület 041/2 043/24 044/19 M 043/5 077 j n c 044/18 $ 043/ országos köz GN 078/1 038/2 078/2 075 g $ k p c $ g 090/3 076 f d ókos ptk l r $ Má f g 044/24 m 044/ $ 071/3 h g Tt 044/ Vágás GN KÖk /14 044/12 044/22 044/23 üzemi terület 044/21 Má /13 GN /1 Má Tt 044/10 új földek 047/1 062/3 közforglmú vs SZT 044/ /6 üzemi terület 044/9 071/2 g 044/35 062/2 062/1 095 Tt Hulldéklerkó telep Má 074 árok 044/3 051 szennyvíztisztító 044/8 044/ /6 052 Tt 044/29 044/30 044/7 044/5 059 udvr és mühely 060 GN 073/2 071/1 üzemi terület 053 árok 044/34 g OMHÁNY Má M V 50 M GN Tt É f Gip sz. ÚT NÓGÁDKÖVSD FÉ 76. sz. OMHÁNY O 30 K K Sz 30 K K ifjúsági táor ifjúsági táor 090/5 093 G FSZÍNMOZGÁSOS TT GÁZÁTADÓ BTTÉSI KÖTZTTSÉGŰ TT HATÁA g Tt FSŐPTÉNY ü Sz 10 K K /1 0122/ gázátdó G ipinák g GN Má Tt közl. ókos ptk KÉKPÁÚT 0119/1 GN 50 M 50 M 0107 iprvs ü DŐHÁZAS TT 0117 c KGY KGYTI PAK 0119/2 GN GN BÁNYÁSZATTA ÉINTTT TT HATÁA NAGYNYOMÁSÚ GÁZVZTÉK f O K 30 K sz. ÚT GAGAGUTA FÉ A SZABÁYOZÁSI TV CSAK A HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATTA GYTT ÉVÉNYS. TAJÁNTV Mérnöki Irod Kft Slgótrján, Mártírok j 1. Tel./fx: Megízó: Bánk Község Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. jz megnevezése: KTTI SZABÁYOZÁSI TV Településtervező: Krácsony Ágnes TT1/ / ÉGÉSZTI TT HATÁA, SZÁMA TAJÁNTV Tárgy: Bánk község településrendezési tervének módosítás Munkszám: jzszám: T-46/2011 épték: H-3-M 1: Dátum: július hó Módosítás: gyvezető: Vs Attil É /

35 BÁNK KÖZSÉG ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY

36 TAJÁNTV KFT. I. BVZTÉS, VIZSGÁAT Msz.:T-45/2009 Bánk község településrendezési terve 2002-en készült, melyet 2003-n (7/2003 (IV.24.) sz. Ör.) fogdott el település Képviselő-testülete. Jelen rendezési terv módosítás elterületen lévő hétvégi házs üdülőterületre terjed ki, mely flusis lkóterület építési övezetée kerül átsorolásr. Mivel 2003-n elfogdott tervhez még nem készült örökségvédelmi htástnulmány, ezért módosítás során teljes közigzgtási területre készül. A htástnulmány régészeti örökségvédelmi munkrészét Zndler Krisztián szécsényi Kuinyi Ferenc Múzeum régésze készítette. Bánk község Nógrád megye délnyugti feléen Cserhát-vidék nyugti szélén Nógrádi medencéen, omhány-diósjenő vsi szárnyvonl mentén fekvő szlovák nemzetiségi község, étságtól kelet-délkeletre. Bánk Török-hegy láánál és Bánkó-tó prtján épült pró Nógrád megyei flu, mely Budpesttől 60 km-re, étságtól 5 km-re tlálhtó. A Börzsöny egyik idegenforglmi központj és környék legkeresette üdülőhelye, melyet elsősorn területén lévő tónk köszönhet. 1) Történeti leírás, régészeti örökség Bánkot régészet későneolitikum időszkát jelentő lengyeli kultúr kori szkszánk lelőhelyeként trtj számon. Az előkerült leletek (edénytöredékek, kő- és csonteszközök, és kemence mrdványok) lpján település létére utlnk. nnek lpján Bánk htárán k évvel ezelőtt telepedett meg z első népcsoport. A Bánk elnevezés személynév eredetű és személynévként is hsználtos mgyr án méltóságnévnek szármzék. Mg személynév Bánk lkn először 1222-en fordul elő. A települést 1405-en említik először írott források, mint vámhelyet. A Váctól észkr irányuló kereskedelmi vonlnk Bánk volt legfontos állomás, innen leglá ötfelé ágzv érte el z Dejtár és rmt között z Ipoly vonlát. Innen osonc, Pljt, Korpon és ányvárosok irányá hldt tová n Terjényi dnóti örgy, 1542-en Blss Zsigmond irtok volt, 1549-en már töröknek dózott. A török hódoltság ltt elpusztult, lkosi elszéledtek. A török kiűzése után kezdett enépesülni. A etelepedők evngélikus vllású tótok voltk. Az 1686-n divényi urdlom trtozéki között felsorolt Bánk pusztát már XVIII. százd végétől elkezdte újrtelepíteni Zichy Ádám. A XVIII. százd végére etelepítések és eköltözések megnövelték Bánk lkosságát évi első mgyrországi népszámlálás 541 főt regisztrál, 105 csládn oszlott meg és 97 házt irtokolt. Az új telepesek áltl nemcsk flu vllás változott meg, hnem nyelve is, szlovák nyelv vált áltlánossá. A XVIII. százd elején lpították z ágosti evngélikus elemi vegyes iskolát, melyen 1885-ig csk szlovák nyelven tnítottk, zután mgyr és szlovák nyelven folyt z okttás. Az evngélikus vllású népesség megnövekedése szükségessé tette új templom építését, mely 1783-n épült fel. A régi templom romji településen kívül z evngélikus temető mellett volt. A templom romji XX. százd elején még láthtók voltk. A hgyomány szerint temető melletti dűlően állott középkori helység, míg török flut és templomot is el nem pusztított. A dűlőt nép Templom Mögötti dűlőnek nevezte el. ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 2

37 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 A XVIII. százd elején z új telepesek erdőirtássl növelték szántó területet, kivágott f pedig házik építésére szolgált. A mgs domhátkt pedig szőlővel telepítették e. A két világháorú között Bánkon gygány működött, jelenleg nincs ipr. A település változásit ktoni felmérésű térképek tükrözik. I. ktoni felmérés térképe ( ) II. ktoni felmérés térképe ( ) III. ktoni felmérés térképe ( ) ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 3

38 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 A régészeti örökséggel régészeti htástnulmány fogllkozik, melyet Zndler Krisztián szécsényi Kuinyi Ferenc Múzeum régésze készített település teljes közigzgtási területére. A htástnulmányt mellékeljük. 2) Természet, táj, tájhsznált-településhálózt és településszerkezeti összefüggések ) Természeti, táji értékek Bánk község közigzgtási területét z lái természeti értékek érintik: - Természeti területek - Nemzeti Ökológii Hálózt elemei Természeti területek község közigzgtási területének észki részén, keleti részen szennyvíztisztítótól észkr, ókos ptktól és Jenői ptktól délre tervezettek, melyek 2002-en készült rendezési terven is feltüntetésre kerültek. A Nemzeti Ökológii Hálózt elemei közül Bánk község területét folytonos folyosó és puffer terület érinti. Bánk község területét érintő ökológii hálózt elemei Bánk község közigzgtási területét z lái természeti értékek érintik: - Természeti területek - Nemzeti Ökológii Hálózt elemei Természeti területek község közigzgtási területének észki részén, keleti részen szennyvíztisztítótól észkr, ókos ptktól és Jenői ptktól délre tervezettek, melyek 2002-en készült rendezési terven is feltüntetésre kerültek. A Nemzeti Ökológii Hálózt elemei közül Bánk község területét folytonos folyosó és puffer terület érinti. (Forrás: Bükki Nemzeti Prk Ig. dtszolgálttás ) A védett területeken természetes és természetközeli élőhelyeket és zok kpcsoltit iztosítni kell, természeti értékeket lehetőség szerint meg kell őrizni. ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 4

39 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 Tájképi szempontól meghtározó településen Bánki tó, mely elterületen tlálhtó. Nem település központján fekszik, ennek ellenére központi szerepe vn, meghtározó pontj településnek. (Forrás: civertn.hu honlpj) ) Tájhsznált A település rétsági kistérséghez trtozik, mely lig 4 km-re vn Bánktól. Bánk község területén tlálhtó Bánki-tónk köszönheti, hogy már nemcsk megyei, hnem országos szintű üdülőprdicsommá vált. A település fejlődése z idegenforglom irányá z 1970-es éveken indult meg, számos eruházás kezdődött meg, s ez tendenci mi npig trt. Akkor kezdődött meg hétvégi házs üdülőterületek kilkítás, eépítése, tó környékének rendetétele, strnd kilkítás, motel, étterem építése. A elterület lkó- és üdülőterület, elsősorn tó körül koncentrálódnk z idegenforglmi létesítmények (hotel, pnzió, kemping, vízi színpd, strnd, sportpályák, prkolók, kereskedelmi és vendéglátó egységek, st.) és lehetőség vn ezek ővítésére, illetve továi építmények elhelyezésére. A külterület ngyo része mezőgzdsági terület, de jelentős z erdőterület is. Ngyo összefüggő erdőterület elterülettől délre, délkeletre vn. Külterületen vn még ezen kívül tö lkóház, üdülő házk, sportpály, volt tsz mjor területe, szennyvíztisztító telep st.. c) Településhálózt és településszerkezeti összefüggések A településen 2115 sz. összekötő hld keresztül, ez z 2. sz. és 22. sz. főforglmi utk tlálkozásánál kilkított körforglmi csomópontn cstlkozik e z országos közhálózt. Vshálózt is érinti települést, de vsi személyszállítás néhány éve megszüntették. Autóusszl szintén megközelíthető település, rétsági átszállássl. A közlekedés tö irány történik: - Alsópetény, Glggut, sz. on Blssgyrmt-Szécsény-Slgótrján irányá, - 2. sz. on Vác-Budpest, vlmint Prsspusztán keresztül Szlováki. A forglom növekedése elsősorn nyári időszkn jelentkezik. Az állndó lkosszám ~ 700 fő, de főszezonn mintegy 2500 emer él itt, hétvégenként pedig látogtók szám eléri főt. 3) Településkép és utcképek A település elterületén hld keresztül 2115 sz. összekötő, elterületen Petőfi, mely község főutcáj. A fő menti eépített terület egyen régi településrész, mely már z I. ktoni felmérésű térképen is megjelenik. A település délnyugti irány fejlődött, z utk közel párhuzmosn épültek ki főtl. ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 5

40 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 A fő mentén és korái településrészen földszintes csládiházs eépítés jellemző. Az új lkóterületeken földszint+tetőtér, illetve terepviszonyok mitt lgsor + földszintes eépítés jellemző, de vnnk kétszintes lkóépületek is. Mind régi, mind z új lkóterületen előkerttel épültek meg. A hétvégi házs üdülőterületen földszintes eépítés. Az épületek hol kise, hol ngyo előkerttel épültek, vlószínűleg zért, mert terület eépítésére építési sáv került meghtározásr. zen területen telken elül is ngy zöldfelület, megfelelő tkrást iztosítv z épületeknek. A település központi szerepét Bánki tó htározz meg, z idegenforglmi létesítmények zöme is itt tlálhtó, különöző rendezvényeknek is vízi színpd d teret. Nemcsk z idegenforglmt vonzó rendezvények, hnem helyi rendezvények részen is itt zjlnk. A templom és környéke elsősorn helyi lkosok számár tölt e központi szerepet, hiszen templomon kívül polgármesteri hivtl is tlálhtó (hivtli ügyintézés, orvosi rendelő misék st). 4) Településszerkezet és területhsznált A XVIII., XIX. Százdn egyutcás település npjinkig jelentős fejlődésen ment keresztül. A település DNY-i irány fejlődött, z új utk közel főtl párhuzmosn épültek ki. lőször lkóterületek épültek e, mjd 70-es évektől eépítés hétvégi házs üdülőterülettel folyttódott. A elterület főutcáj Bánki tótól K-re két irány ágzik el, omhány, illetve Alsópetény - Glggut felé. Mindkét forglmi mentén Bánk közigzgtási területén lkó-, üdülő és sportterületek vnnk, melyeket módosítás során elterülete cstoltunk. AKÓTT DŐTT A BÁNKI TÓ KÖZVTN KÖNYZT Ktoni térképek I.-III., ktszteri térkép ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 6

41 TAJÁNTV KFT. Msz.:T-45/2009 A elterület főutcáj Bánki tótól K-re két irány ágzik el, omhány, illetve Alsópetény - Glggut felé. Mindkét forglmi mentén Bánk közigzgtási területén lkó-, üdülő és sportterületek vnnk, melyeket módosítás során elterülete cstoltunk. Az lái, l oldli térképen 2001-es állpotú elterület láthtó, jo oldli térképen tervezett elterület, hol látszik két forglmi melletti meglévő területek elterülete vonás. Az üdülő- és lkóterület Móricz Zs. -Hősök tere, vlmint Slli -Benczúr M. áltl cstlkozik főr (gyűjtő utk), de gylogutk is összekötik z üdülő- és lkóterületet főtl. A község területhsznált tlán település mérete mitt egyszerű és jól áttekinthető. Bánk Google műholdképen AAPTÉKÉP TPÉSNDZÉSI TV SZKZTI TV ÖÖKSÉGVÉDMI HATÁSTANUMÁNY 7

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Htályos:. június -től BÉÉS VÁRS ÖNRMÁNYATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE /. (IX..) r e n d e l e t e BÉÉS VÁRS ABÁLYÁSI TERVÉRŐL, VALAMINT ÉPÍTÉSI ABÁLYATÁRÓL Békés Város Önkormányzt z épített környezet lkításáról

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE)

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE) NYÍRSÉGTERV KFT. Tervszám: 47/2013. Cím: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel/fx: 42/421-303 E-mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu KENÉZLŐ

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nyírdony Város Településrendezési Tervének módosításához Vél eményezési dokumentáció Gzdsági és közlekedési terek 2014 Tervező: Art Vitl Tervező, Épí tő és ereskedelmi ft. 2014. 2 ÜLZTLAP Nyírdony Város

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

Szigliget településrendezési eszközeinek módosítása

Szigliget településrendezési eszközeinek módosítása T Á J T E R V M Ű H E L Y OLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Bdcsony, Rómi u.. e-mil: lposj@zltor.hu Szigliget településrendezési eszközeinek módosítás. Jsz.: -/. Településszerkezeti Terv Jóváhgyv: Szigliget

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Lovas településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárásban történő módosításának SZAKMAI INDOKLÁSA

Lovas településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárásban történő módosításának SZAKMAI INDOKLÁSA ovs településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárásn történő módosításánk SZAMAI INDOÁSA TATAOMJEGYZÉ. SOMOGY MEGYEI OMÁNYHIVATA ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖÖSÉGVÉDEMI HIVATA ÁAMI FŐÉPÍTÉSZI IODA.... ÖZÉP-DUNÁNTÚI

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

20 kv. Szt. Imre utca 8223 sz. út Rózsa u.-szt.lászló u. között 6,0 21,0-30,0. Szt. Imre utca 8223 sz. út Szt.László u.- mai beépítés végéig 1,5 16,0

20 kv. Szt. Imre utca 8223 sz. út Rózsa u.-szt.lászló u. között 6,0 21,0-30,0. Szt. Imre utca 8223 sz. út Szt.László u.- mai beépítés végéig 1,5 16,0 út mintkeresztszelvények 20 k. Fehérvári út 81 sz. f út Dom utc-dávid köz között ÉNY Szt. Imre utc 8223 sz. út ózs u.-szt.lászló u. között DK Szt. László utc ÉK gylogos és kerékpárút AB. DNY j. ÉK temet

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A térség vízgazdálkodási problémái

A térség vízgazdálkodási problémái Elôzmények... A térség vízgzdálkodási prolémái Osztrák és mgyr szkértôk 90- es évek végén közösen egy összehngolt árvízvédelmi tervet dolgoztk ki, ngy figyelemmel z ökológii szempontokr is. A megoldás

Részletesebben

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER DINNYBI HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT PÉCSÉPTV STÚDIÓ VÁOSNDZÉS ÉPÍTÉSZT BLSŐ ÉPÍTÉSZT SZATANÁCSADÁS TVZÉS LBONYOLÍTÁS D I N N Y B I TLPÜLÉSNDZÉSI TV HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT észítette PÉCSÉPTV STÚDIÓ 2004-en Vezető

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ KFT SÁSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSITÁSA PÉCS, 2009. ÁPRILIS

ÉPÍTÉSZ KFT SÁSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSITÁSA PÉCS, 2009. ÁPRILIS ÉPÍTÉSZ KFT SÁSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERE MÓDOSITÁSA PÉCS,. ÁPRILIS A Dévényi és Társ Építész Kft Kós Kly yesülés tgj H Pécs, Teréz utc.»rómi udvr«e-mil:detft@t-online.hu telefon és fx: ; telefon: ÉPÍTÉSZ

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

á r ok á r ok Köm Á4 ví z ga z dá lk od ási terület 4,5 18 / - /900 Á átmen eti szab ályo zással s zabály ozo tt terü let Lke Lke 4O,5 30/50 Lke Gksz

á r ok á r ok Köm Á4 ví z ga z dá lk od ási terület 4,5 18 / - /900 Á átmen eti szab ályo zással s zabály ozo tt terü let Lke Lke 4O,5 30/50 Lke Gksz Be é pí te tt é s e é pí tésre szántterület JMAGYARÁZA ömgáz fogó H tár vonlk lkóter ület onls létesítmény ek el te rü le t htárvonl Gksz mó os ult elterületi htár eé p ít és re sz án t, illetveeépítésre

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 23. szám 2009. deemer 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 287/2009. (XII. 10.) Ö.h. A települési

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. (1) b) szerinti EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

D80b. D40b. D30m. D40b

D80b. D40b. D30m. D40b D30m ² Söréd Győr 81 Székesfehérvár Ez terv z ALBA EXPERT MÉRNÖKI IRODA BT. szellemi lkotás. Az 1999. évi LXXVI. törvény és PTK ide vontkozó rendelkezései értelmében terv szerzői jogvédelem ltt ál. Teljes

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Kerepes Város Önkormányzt... / 204. (...) rendelete Kerepes Város Helyi Építési Szbályztáról Kerepes Város Önkormányztánk Képviselő-testülete Mgyrország Alptörvényének 32. cikk () ) pontj és 32. cikk (2)

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 /2013. (II. 18.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár, Bimbó u. 20. Tel: 439-04-90,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

Részletesebben