Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 2. oldal 3. Árvízvédelmi falak esetében az árvízkockázati és a ter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 2. oldal 3. Árvízvédelmi falak esetében az árvízkockázati és a ter"

Átírás

1 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj. oldal 74/204. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről A vízgazdálkodásról szóló 995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 52/204. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:. () A folyók mentén és az azokba torkolló vízfolyások, csatornák visszatöltésezett szakaszain az árvízvédelmi műveket, továbbá a folyók nagyvízi medrét vagy az árvízvédelmi műveket keresztező, vagy a nagyvízi mederben elhelyezkedő építményt, vezetéket vagy egyéb létesítményt (a továbbiakban együtt: létesítmény) a folyókra jellemző hidrológiai viszonyok alapján, az. mellékletben meghatározott mértékadó árvízszintek figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és megvalósítani. (2) A mértékadó árvízszint a jégmentes árvíznek az %-os valószínűségű vízhozamából származtatott vízszint, amelyet hatévenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnak minden esetben meg kell előznie a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/204. (III. 4.) Korm. rendelet 7. (3) bekezdésében előírt nagyvízi mederkezelési tervek felülvizsgálatát. (3) Az. mellékletben meghatározott töréspontok közötti értékeket az egyenes arányosság módszerével kell kiszámítani. (4) Az elsőrendű árvízvédelmi műveknél a magassági ot valamennyi folyóra egységesen,0 méterben kell meghatározni. Nagyobb magassági gal kell számolni a) az államhatárt alkotó vagy metsző védvonalakon - a szomszédos országokkal egyetértésben -, és b) Budapest, Győr, Szolnok, Szeged, valamint az algyői olajmező és a Tisza-tó védvonalainál. (5) Csökkentett i értékkel kell figyelembe venni a Lajta bal parti csatorna, az Ipoly, a Sió, a Nádor-csatorna és a Zala menti védvonalak kizárólag mezőgazdasági területeket védő szakaszait. (6) A magassági mértékét folyó- és töltés-szakaszonként részletezve a 2. és a 3. melléklet tartalmazza. 2. A mértékadó árvízszinteket soron kívül felül kell vizsgálni az érintett folyószakaszokon, ha a mértékadó árvízszintet vagy a korábbi legmagasabb vízszintet az árvizek meghaladják. A mértékadó árvízszint módosítását a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság kezdeményezi az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál.

2 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 2. oldal 3. Árvízvédelmi falak esetében az árvízkockázati és a terhelési hatások elleni megfelelő - szilárdsági, állékonysági, hidrológiai és hidraulikai számítással igazolt - megléte esetén el lehet térni a 2. és a 3. mellékletben meghatározott magassági mértékétől. Az eltérésre a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság - az Országos Vízügyi Főigazgatóság által szakmailag támogatott - vízügyi hatóság általi vízjogi engedélyezés során adott hozzájárulása alapján van lehetőség. A magassági mértéke ezen esetben sem lehet kevesebb 50 cm-nél. Az alépítményt és a szivárgó rendszert az előírt i mértéknek megfelelően kell kialakítani. 4. A vízügyi hatóság a mértékadó árvízszintekkel összefüggő követelményeket a tervezett létesítmények vízjogi engedélyezésekor, valamint a szakhatósági állásfoglalásában érvényesíti. 5. Ha vízjogi engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó létesítményt a mértékadó árvízszintek figyelmen kívül hagyásával valósítottak meg, és az az árvízvédelmi ot csökkenti, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság intézkedések megtételét köteles kezdeményezni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 7. E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban levő elvi vízjogi engedélyezési, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési hatósági eljárásokban is alkalmazni kell melléklet a 74/204. (XII. 23.) BM rendelethez A folyók mértékadó árvízszintjei Amennyiben a vízfolyás szelvényezése változik, úgy a mértékadó árvízszintek meghatározásánál a folyóközépvonal koordinátái a mérvadóak.. DUNA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz , , , , , , , , , ,72 [tkm] ,00 88, ,00 88,37, ,0 88,48 4, ,76 88,65 8, ,04 88,76 2,285 Módosította: 36/208. (XII. 2.) BM rendelet 5. (). 2 Hatályon kívül helyezve: 200. évi CXXX. törvény 2. alapján. Hatálytalan: 205. I. -től.

3 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 3. oldal , , , , , , ,00 88,8 2, ,00 89,0 6,095 Dél-dunántúli Vízügyi 72 9,00 89,04 6, , , , , , , , , , , , , , , ,74 89, 7,40 Alsó-Duna-völgy Vízügyi ,93 89,27 9, ,89 89,48 2, ,74 89,66 25, ,86 89,78 27, ,4 89,84 28, ,85 89,87 29, , , , ,000 47, , , , , , , , , , , , , , , , ,44 90,04 3, ,95 90,25 34, ,00 90,37 38, ,75 90,46 40, ,6 90,5 4, ,97 90,55 42, ,00 90,56 42, ,52 90,6 43, ,55 90,69 44, ,00 90, , ,50 480, , , , , , , , , ,63 90,90 Baja, ,00 90,98 2,665 90, ,46 9, 4, ,7 9,25 6, ,77 9,3 8,70

4 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 4. oldal , , , , , , ,00 498, , , , , , , , , ,000 50,000 5,000 54,000 56,000 58, ,000 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 9,35 8, , , , , , ,00 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 9,4 0,000 9,48 0,95 9,6 2, ,74 4,80 2 9,94 8, ,08 20, ,4 2, ,27 23, ,40 25, ,6 27, ,68 28, ,75 29,300 4 Alsó-Duna-völgy Vízügyi 92,76 29, ,8 30, ,84 30, ,92 3, ,0 33, ,09 34, ,3 37, ,46 39, ,58 42, ,7 43, ,77 44, ,94 48, ,08 50, ,27 52,270 6

5 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 5. oldal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 94,39 54,285 6 Közép-dunántú Vízügyi 94,58 56, ,65 57, ,79 59, ,86 60, ,93 6, ,4 66, ,27 68, ,34 69, ,4 70, ,62 74, ,76 75, ,96 79,70 96,0 8,95 96, , , , , , , , , , , ,000 57, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 96,44 96,56 96,58 0,000 96,65 96,72 96,79 96,86 96,89 5,480 96,93 96,97 97,00 97,3 97,26 0,300

6 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 6. oldal , , , , , , , , ,65 97,45 97,65 97, , , , , , , , , ,38 98,05 9,345 98,5 98,39 25, , , ,000 59,000 59, , , , , , , , , , ,000 60,800 6,00 62,000 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 98,5 98,59 29,200 98,63 98,74 98,83 32,270 98,84 98,99 99,6 99,25 36,450 99,34 Közép-Duna-völ Vízügyi 99,37 38,300 99,52 40,676 99,6 99,75 99,97 00,7 50,475 00,9 50,800 00,25 52,490 00, ,000 68, , , , ,73 00,5 00,80 57,790

7 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 7. oldal , ,700 62, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 0,02 0,2 0,2 6,340 0,25 6,865 0,46 0,53 65,890 0,59 0,6 66,330 0,64 66,620 0,70 66,900 0,83 Közép-Duna-vö Vízügyi 0,83 3 0,89 02,07 02,33 74,700 02,33 29,00 02,48 02,66 Budapest főváros 02,93 03,44 20,50 03,44 Közép-Duna-völ 03,48 Vízügyi 0,000 0, ,500 03,48 9,750 Budapest főváros , , , , , ,27 03,80 04,24 2, , , , , , ,64 04,49 04,73

8 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 8. oldal , , , , , , , , , , , ,89 04,98 Budapest főváros 05,07 05,6 05,25 5, , ,600 66, , , , , , , ,500 67, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 05,38 2,200 05,49 0,000 05,52 05,65 05,69 05,73 05,77 05,89 05,96 0,200 05,97 0,40 06,07,684 06,2 3,80 06,8 Közép-Duna-vö 06,9 Vízügyi 06,32 06,37 06,40 06,60 06,82 06,88 07,02 07,0 07, Közép-Duna-völ Vízügyi

9 9. oldal Frissítve: 209. január 25. 3:37 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj , , ,24 07, , , ,23 07, , , ,4 07, , ,6 27 5,85 07, , , ,54 07, , , ,97 07, , , ,07 07, , , ,05 08, , , ,93 08, , , ,07 08, , , ,55 08, , , ,00 08, , , ,00 09, , , ,00 09, 84 76, , ,00 09, , , ,00 09, , , ,00 09, , , ,00 09, , , ,00 09, , , ,00 09, , , ,00 09, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00, , , ,00,25

10 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 0. oldal ,00 748, ,000 75, , , , , , , , , , , , , ,00 772, , , , ,00 780, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00,29,46,59,68,76,96 2,3 2,24 2,4 2,53 2,60 2,6 2,68 2,69 2,7 2,84 2,85 3,2 3,34 3,5 3,68 3,79 3,9 4,08 4,27 4,49 4,79 5,04 5,09 Észak-dunántúli

11 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj. oldal , , , , , ,000 80, , , , , , , ,900 8,000 83,000 84,000 85,000 86,800 87,000 88,000 89, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5,24 Vízügyi 5,43 5,63 6,07 Szlovákia 6,38 6,39 6,56 6,73 7,02 7,35 7,40 7,56 7,93 8,0 8,5 8,50 8,69 8,84 9,23 2 9,28 2 9,36 2 9,50 2 9,53 2 9, ,4 2 20,86 3 2, , ,8 3

12 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 2. oldal , , ,000 84, , , , , , , , , , , ,00 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 26, , , , , , , LAJTA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,00 4 0, ,00 5 0, ,00 6, ,00 7 2, ,00 8 3, ,00 9 3, ,00 0 3, ,00 4, ,00 2 4, , , , , , , , , , , ,00 [tkm] 9,20 9,32 0,000 9,50 0,370 9,90,000 Észak-dunántúl 20,50 Vízügyi,980 2,5 3,200 2,55 3,900 2,95 4,93 2,96 22,08

13 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 3. oldal 3 5, ,00 4 6, ,00 5 7, ,00 6 8, , , , , ,00 22,30 22,75 23,20 23,65 Észak-dunántú 7 9, ,00 8 0, ,00 9 0, , , , ,00 24,20 Vízügyi 24,80 24,90 20, ,00 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 8, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 25,25 25,50 25,75 26,05 26,25 26,80 27,05 27,64 28,2 28,63 29,06 29,33 29,52 3. LAJTA BAL PARTI CSATORNA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,00 4, , , ,00 [tkm] 2,95 4,93 22,30 5,90

14 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 4. oldal 5 2, ,00 6 3, ,00 7 4, ,00 8 5, ,00 9 5, ,00 0 7, ,00 8, ,00 2 9, ,00 3 0, ,00 4, ,00 5 2, ,00 6 3, , , , , , , , , , , , , ,00 22,80 6,20 23,30 7,230 23,85 8,240 24,35 9,250 24,85 0,70 Észak-dunántúl Vízügyi 25,40,250 26,00 2,230 26,55 3,220 27,24 4,20 27,93 5,200 28,53 6,200 29,52 7, MOSONI-DUNA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,00 4 8, ,00 5 0, ,00 6, ,00 7, ,00 8 4, ,00 9 4, , , , , , , , ,00 [tkm] 5,63 5,63 6,90 5,63 8,830 5,63 9,030 5,63 9,440 5,63 2,370 5,63 2,700 Észak-dunántúl Észak-dunántú 0 5, ,00 7, ,00 2 9, , , , ,00 5,63 Vízügyi 2,90 Vízügyi 5,63 5,040 5,63 7,70

15 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 5. oldal 3 35, , , ,00 5 4, , , , , , , , , , , ,00 2 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5,64 29, ,64 3, ,64 33, ,66 3 5,66 5,68 5,69 5,70 5,7 5,72 5,74 5,75 5,78 5,84 5,90 6,20 6,60 7,0 7,55 7,90 8,45 8,48 8,70 9,05 9,20 5. RÁBA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértékadó árvíz-szint, Megállapította: 42/207. (XII. 29.) BM rendelet 7., 5. melléklet. Hatályos: 208. I. -től.

16 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 6. oldal 2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ [mbf] Sz 3 0, ,00 4 0, ,00 5 0, ,00 6 2, ,00 7 3, ,00 8 4, ,00 9 5, ,00 0 3, ,00 7, ,00 2 8, ,00 3 9, ,00 4 0, ,00 5 0, ,00 6, ,00 7, ,00 8 3, ,00 9 4, , , ,00 2 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 [tkm] 5,63 Észak-dunántúl Észak-dunántú Vízügyi 5,63 0,000 Vízügyi 5,63 0,443 5,63 2,000 5,63 3,000 5,63 3,966 5,63 4,942 5,63 5,847 5,63 6,800 5,64 7,800 5,64 8,800 5,64 9,86 5,64 0,367 5,64 0,85 5,64,845 5,64 2,838 5,64 3,947 5,68 4,843 5,8 5,94 5,8 7,000 6,04 7,945 6,28 8,900 6,55 20, ,70 2, ,90 22, ,8 23, ,59 24,04 2

17 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 7. oldal 30 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7,84 25, , 26, ,36 27, ,60 28, ,0 29, ,32 30, ,63 3, ,96 32, ,3 33, ,65 34, ,00 35, ,36 36, ,74 37, ,99 38, ,35 38, ,82 39, ,05 40, ,80 4, ,5 42, ,06 43, ,53 44, ,07 45, ,57 46, ,6 47, ,78 48, ,36 49, ,89 50, ,54 50, ,59 52,400 5

18 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 8. oldal 59 54, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3,39 53, ,00 54, ,72 55, ,54 56, ,36 57, ,87 58, ,5 59, ,7 60, ,66 6, ,02 62, ,87 63, ,74 64, ,68 65, ,67 66, ,95 67, ,26 68, ,97 69, ,84 70, ,54 7, ,63 72, ,64 73, ,9 74, ,74 75, ,5 76, ,9 76, ,88 77, ,57 78,54 7 5,03 79, ,40 80,00 7

19 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 9. oldal 88 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 05, , , , , , , , , ,00 6 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 52,20 8, ,63 8, ,5 82, ,60 83, ,84 83, ,08,240 Nyugat-dunántú Nyugat-dunán 54,8 Vízügyi 2,80 Vízügyi 54,8 2,205 55,76 3,50 55,92 4,200 55,97 4,800 56,06 6,00 56,9 56,30 56,64 56,98 57,35 58,4 58,66 6,2 6,97 62,5 62,98 63,55 64,04 64,44 65,02 65,4 65,96

20 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 20. oldal 7, ,00 8 2, ,00 9 3, , , ,00 2 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 66,52 67,02 Kámi önkormányzat 67,47 67,8 68,60 68,94 69,56 Nyugat-dunán 69,68 Vízügyi 69,75 70,02 70,56 70,99 7,35 7,85 72,43 73,04 73,48 74,0 74,6 75,03 75,09 75,7 Vasvári önkormányzat 76,03 76,33 76,74 77,24 Nyugat-dunán 78,8 Vízügyi 78,68 79,

21 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 2. oldal 46 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 79,37 79,92 80,24 80,50 8,36 8,94 82,27 83,8 83,6 83,79 84,0 84,37 84,82 85,3 85,66 86,2 86,8 87,27 0,800 87,8 0,980 88,75,550 89,59 2,40 89,63 2,55 90,68 3,300 90,90 4,000 9,06 4,370 9,84 0,800 92,05,000 92,30,350 92,62,900

22 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 22. oldal 75 66, , , , , , , , , , , ,00 8 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 92,8 2,20 93,2 2,650 93,7 94,20 94,65 95,42 96,05 97,33 97,77 98,37 98,65 98,96 99,39 99,93 200,70 200,96 20,92 202,25 202,88 203,63 204,4 205,50 206,4 206,85 207,3 0, ,24 0, ,7 0, ,54 2,3 Csörötneki 0,440

23 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 23. oldal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 22,39 önkormányzat,850 Csörötneki önkormányzat 23,42 2,700 Nyugat-dunán 24,09 3,765 Vízügyi 25,7 Nyugat-dunántú 25,69 Vízügyi 25,86 26,37 26,9 27,39 28, 0,300 28,45 0,850 29,47 0, ,58 2, ,03 2, ,30 2, ,87 3,50 224,82 226,89 227,93 230,4 23,28 23,80 6. LAPINCS A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, , ,00 [tkm] 22,00 0,050

24 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 24. oldal 4 0, ,00 5 0, ,00 6 0, ,00 7 0, ,00 8 0, ,00 9, ,00 0, , , , , , , , ,00 22,4 0,90 Nyugat-dunántú 22,8 Vízügyi 0,330 22,25 0,440 Nyugat-dunán 22,37 0,564 Vízügyi 22,52 22,72 Ausztria 22,90 7. RÁBCA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,00 4 0, ,00 5 5, ,00 6 5, ,00 7 7, ,00 8 8, ,00 9, , , , , , , , ,00 [tkm] 5,63 0,000 3,35 0,000 3,35 2,356 3,35 3,00 3,37 4,800 3,37 5,800 3,42 9,00 Észak-dunántúl Észak-dunántú 0 7, ,00 20, ,00 2 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3,56 Vízügyi 5,00 Vízügyi 3,64 7,777 3,67 9,252 3,72 20, ,83 23, ,95 26, ,98 26, , RÉPCE-ÁRAPASZTÓ

25 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 25. oldal A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,00 4 2, ,00 5 2, ,00 6 3, ,00 7 5, , , , , , ,00 [tkm] 36,7 0,000 37,37 2,000 37,55 2,300 38,35 3,720 38,94 5,000 Észak-dunántúl Észak-dunántú 8 7, ,00 9 8, ,00 0 8, ,00 40, (Répce) 462,00 2 4, (Répce) 67, , , , , ,00 39,96 Vízügyi 7,000 Vízügyi 40,55 8,030 40,67 8,60 4,55 9,700 4,90 0, MARCAL A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,00 4 0, ,00 5 0, ,00 6, ,00 7, , , , , , ,00 [tkm] 5,64 5,64 0,000 5,64 0,260 5,64 0,640 5,64, , ,00 9 3, ,00 0 3, , , , ,00 5,64 2,660 5,64 2,760 5,64 2,860 Észak-dunántúl Észak-dunántú

26 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 26. oldal 4, ,00 2 5, ,00 3 7, ,00 4 9, ,00 5 0, ,00 6 5, ,00 7 8, , , , , , , , ,00 5,64 Vízügyi 3,680 Vízügyi 5,64 4,70 5,66 7,080 5,77 8,620 5,90 9,980 6,65 4,890 7,26 7, HANSÁG-FŐCSATORNA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,00 4 3, ,00 5 3, , , , ,00 [tkm] 3,98 26,640 4,32 Észak-dunántúl 4,40 Vízügyi. IPOLY 29,600 Észak-dunántú 3,035 Vízügyi A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,65 4 0, ,7 5 2, ,98 6 4, ,9 7 6, ,33 8 8, ,33 9 8, ,90 0 0, , , , , , , , , ,35 [tkm] 08,77 08,77 08,77 08,77 0,485 08,95 09,89 0,05 0,000 0,52,430

27 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 27. oldal, ,99 2, ,66 409,59 2 2, ,3 3, ,93 040,24 3 2, ,54 3, ,0 543,40 4 4, ,23 5, ,60 899,5 5 6, ,76 7, ,99 735,3 6 7, ,0 8, ,53 800,89 Közép-Duna-völ 7 8, ,32 Vízügyi 9, ,33 302, , ,22 48,78 22,2 9 22, ,98 435,47 987, , ,52 43,07 329, , ,85 523,55 523, , ,87 800,74 499, , ,7 355,0 498, , ,82 822,90 76, , ,86 988,26 20, , ,0 838,68 080, , ,7 066,33 944, , ,47 504,98 557, , , ,46 9, ,000 20, ,000 2, ,000 22, ,300 22, ,250 23, ,770 23, ,200 24,34 Szlovákia 37 48,200 24, ,240 25, ,250 26, ,200 26, ,200 27, ,200 27, ,200 28, , ,2 Szlovákia 673,22 393, , ,23 775,3 302, , , ,79 28,38

28 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 28. oldal 47 64, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 28,62 28,72 28,87 29,54 30,43 3,09 3,86 32,02 33,20,280 33,40,327 33,67 0,90 34,83,400 35,70 3,60 36,57 5,260 37,0 6,70 37,04 6,270 37,60 7,300 38,56 39,2 39,7 40,50 4,84 0,650 4,96 0,900 Közép-Duna-völ 42,6 Vízügyi,300 42,87 2,585 43,20 2,800 44,03 44,63

29 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 29. oldal 75 02, , , , , , , , , , , , 8 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 44,9 45,5 45,29 45,84 46,56 47,38 48,4 48,59 49,20 49,98 0,500 5,38 2,330 52,25 4,0 87 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 0 42, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 52,25 52,26 52,73 53,25 53,83 54,75 55,80 56,73 58,3 59,89 6,02 6,07 62,33 63,03 64,24 64,33

30 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 30. oldal 03 46, , , , , , , , ,99 64,72 65, 65,50 2. SZENTENDREI-DUNA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,56 4 2, ,28 5 2, ,28 6 3, ,5 7 4, ,65 8 6, ,68 9 7, ,84 0 9, ,8 0, ,42 2 0, ,0 3 0, ,34 4 0, ,49 5, ,0 6 2, ,76 7 2, ,59 8 5, ,64 9 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 [tkm] 05,25 Budapest főváros 05,45 05,45 05,50 Közép-Duna-vö 05,52 Vízügyi 05,62 05,63 05,69 Szentendre város 05,8 05,82 Közép-Duna-völ Vízügyi 05,84 0,800 05,85 0,700 05,87 0,000 05,88 0,950 05,93,892 06,03 3,800 Közép-Duna-vö 06,9 7,033 Vízügyi 06,26 9,059

31 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 3. oldal 2 22, , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 06,43 06,56 06,74 06,80 06,93 07, 3. SIÓ A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,35 4, ,73 5 2, ,62 6 2, ,73 7 2, ,70 8 2, , , , , , , ,8 92,08 92,20 92,32 92,44 92,44 92,44 [tkm] 9 3, ,6 0 5, ,22 9, ,42 2 0, ,8 3 2, ,84 4 5, ,06 5 9, ,75 6 9, , , ,07 8 2, , , , , ,79 59,30 253,99 3 2, , , , , , ,77 92,45 92,47 92,49 92,49 92,50 92,52 92,54 92,54 92,59 92,68 92,68

32 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 32. oldal 20 22, , , , , , , , 24 36, , , , , , , , , , , , , , ,05 6 3, , , , , , ,0 92,72 92,73 92,74 7,635 92,82 93,57 30,976 93,77 93,93 36,75 94,03 94,04 94,34 Közép-dunántúl Közép-dunántú 30 46, ,4 3 47, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 52 9, , , , , , , , , , , , ,4 94,43 Vízügyi 94,55 94,78 95,0 95,37 95,67 48,994 97,45 60,487 97,57 98,54 67,695 98,69 68,825 98,78 98,78 98,78 98,92 98,94 99,5 99,7 99,8 99,8 Vízügyi 4

33 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 33. oldal 49 95, , , ,7 5 97, , , , , ,8 54 0, , , , , , , , , , , ,8 60 2, ,42 6 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 7 323, , , , , ,56 00,02 00,28 00,33 00,47 00,75 0,0 0,53 0,63 0,69 0,75 0,90 02,38 02,35 03,55 03,70 03,94 04,04 04,05 4. NÁDOR-CSATORNA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,6 4, ,49 5 5, ,52 6 0, , , , , ,72 [tkm] 92,72 0,000 92,82 93, 93,46 Közép-dunántúl Vízügyi Közép-dunántú Vízügyi

34 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 34. oldal 7 0, , ,5 93,53 8 6, ,05 9 6, , , ,6 93,95 94,02 6, DRÁVA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 64, , , , , , , , , , , , , , , ,86 77, , , ,9 3 79, , , ,0 5 84, , , , , ,2 8 9, , , , , , [tkm] ,95 9,05 Dél-dunántúli Vízügyi ,23 9, ,4 9,50 0, ,35 9,89 2, ,59 92,6 5, ,74 92,47 7, ,38 92,85 8, ,74 92,95 2, ,47 93,03 2, ,38 93,9 3, ,97 93,34 4, ,66 93,67 5,603 Fekete-víz torkolat 49 92,80 94,0 7, ,76 94,3 20, ,6 94,77 22, ,54 95,07 25, ,86 95,37 27, ,46 95,68 28,774 Megállapította: 42/207. (XII. 29.) BM rendelet 7., 5. melléklet 2. Hatályos: 208. I. -től.

35 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 35. oldal 2 97, , , , , , , , , , , ,79 27, ,2 28 2, ,7 29 4, , 30 6, ,8 3 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 95,98 30, ,39 96,27 33, ,90 96,5 34, ,82 96,75 37, ,64 96,99 38, ,97 97,25 4, ,8 97,69 42, ,92 97,89 43, ,2 98,8 45, 5 554,4 98,52 46, ,94 98,86 49, ,70 98,98 50,432 53,64 99,25 5, ,22 99,56 52, ,85 99,87 54, ,53 00,7 56, ,92 00,48 58, ,7 00,79 60, ,24 0,0 62, ,67 0,26 63,675 Korcsina-patak torkolat 67 78, , , , , , , , , , , , , , , , ,98 07, ,23 08, ,98 0,40 64, ,09 0,72 65, ,38 02,8 68, ,27 02,47 7, ,83 02,53 73,986 Védvonal vége ,30 02,89 74,095

36 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 36. oldal 47 46, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 6 66, , , , , , , , , , , , , , , , 7 85, , , , , , , , , , ,00 508, , , ,85 03,9 67 3,98 03, ,46 03, ,75 03, ,68 04,4 Terezino Polje v.m ,05 04, ,36 04, ,9 04, ,53 04, ,85 05, ,43 05, ,5 05, ,96 06, ,66 06, ,93 06, ,04 06, ,94 06, ,64 06,90 Horvát 7 30,4 07,0 Köztársaság 7 634,2 07, ,82 08, ,8 08, ,30 09, ,46 09, ,00 09, ,4 09, ,9 0, ,86 0, ,0,68 Horvát

37 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 37. oldal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 2,99 Köztársaság ,00 3, ,82 4, ,39 5, ,52 7, ,7 8,3 9 28,26 9,38 Horvát ,40 20,97 Köztársaság ,52 22,04 Horvát 96 8,94 23,0 Köztársaság ,26 24, ,40 25, , , , , , , ,39 26,30 27,09 27,3 28,54 29,46 30,38 30,94 Horvát Köztársaság , , ,37 30,96 6. FEKETE-VÍZ A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,0 4 0, ,00 5 2, , ,66 93,67 [tkm] ,00 93,66 Dél-dunántúli 0, ,00 93,86 Vízügyi 2,000

38 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 38. oldal 6 5, , ,00 94,3 4,68 Dél-dunántúli 7 6, ,00 8 7, ,00 9 7, , ,00 94,7 Vízügyi ,00 94, ,00 94,32 7. PÉCSI VÍZ A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,3 4 2, ,00 5 2, ,00 [tkm] ,40 94,3 Dél-dunántúli 0, ,00 94,47 Vízügyi 2, ,00 94,48 2,53 8. MURA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin 2 [fkm] EOV Y EOV X MÁSZ [m] [m] [mbf] Sz 3 0, ,00 4, ,00 5 2, ,00 6 2, ,00 7 3, ,00 8 4, ,00 9 5, ,00 0 6, ,00 8, ,00 2 8, ,00 3 8, , , ,00 05,00 62, , , , , , , ,00 [tkm] 30,96 3,7 32,34 32,39 32,97 0,000 33,57 0,920 33,93,350 34,32 2,0 34,69 2,800 34,78 3,200 34,84 3,400

39 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 39. oldal 4 0, ,00 5 0, ,00 6, ,00 7, ,00 8 3,20 480,00 9 3, , , ,00 2 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5 4, , , , , , , , , ,00 7 8, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 35,5 4,355 35,6 4,370 35,68 5,550 35,94 5,800 36,4 6,470 36,42 6,600 36,44 7,00 36,52 7,40 36,56 7,260 36,83 8,90 37,25 8,690 37,60 9,400 38,6 0,632 38,2 0,800 38,34,350 38,42,700 38,79 2,95 39,2 2,885 39,63 3,430 Horvátország Nyugat-dunántú 40,0 Vízügyi 3,820 40,48 4,20 40,74 4,570 40,97 7,375 4,04 7,854 4,48 8,345 4,64 8,26 4,82 8,580 42,49 9,245 42,88 9,935

40 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 40. oldal 43 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 42,89 9,995 43,08 20,400 43,49 20,960 43,62 2,3 43,65 2,38 43,69 2,50 43,80 2,380 44,20 2,720 44,83 22,590 45,20 23,942 45,7 24,685 46,3 25,60 46,6 25,650 46,35 26,330 46,35 26,370 46,74 26,620 46,83 47,25 47,70 47,89 48,33 48,97 49,56 49,58 49,82 49,82 9. TISZA A B C D E F Folyóközépvonal A bal parti töltés A jobb parti t Mértéka árvíz-szin

41 Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 4. oldal 2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ [mbf] Sz 3 59, , , , , , , , , , , , , , , ,74 7, , , , , , ,59 83, ,39 83,86 [tkm] ,30 83,97 0, ,49 83,98 0, ,84 84,02, ,08 84,03 2, ,58 84,5 4, ,47 84,24 6, ,62 84,27 7, , ,62 84,34 8,527 84,39 9, , , , , , , , , , , , , , ,02 2 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 6 6, , ,28 84,44 0,204 84,48,032 84,54 2,400 84,56 4, ,65 6, ,70 7, ,00 24, , 26, ,2 27,237 3 Alsó-Tisza-vidék Vízügyi 85,7 27, ,28 30, ,3 3,057 Alsó-Tisza-vidé 85,32 3,373 Vízügyi 3 85,44 34,

Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 2. oldal 3. Árvízvédelmi falak esetében az árvízkockázati és a ter

Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj 2. oldal 3. Árvízvédelmi falak esetében az árvízkockázati és a ter Magyar joganyagok - 74/204. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók mértékadó árvízszintj. oldal 74/204. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről A vízgazdálkodásról szóló 995. évi LVII. törvény

Részletesebben

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - 2015. február 24. Magyra Hidrológiai Társaság - GOMBÁS KÁROLY OSZTÁLYVEZETŐ HELYETTES ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

védősáv (töltés menti sáv): az árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak lábvonalától számított, méter szélességű területsáv;

védősáv (töltés menti sáv): az árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak lábvonalától számított, méter szélességű területsáv; 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

Nagyberuházások vízgazdálkodási érintettsége. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Nagyberuházások vízgazdálkodási érintettsége. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Nagyberuházások vízgazdálkodási érintettsége. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Magyarország vízforgalma 6,7 28,9 3,0 105,4 2035,0 SZLOVÁKIA 20,6 UKRAJNA 18,7 190,0

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXVI. törvény - az egyes fővárosi fejlesztési beruházás 2. oldal 2. (1) Az 1. (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt

Magyar joganyagok évi CXVI. törvény - az egyes fővárosi fejlesztési beruházás 2. oldal 2. (1) Az 1. (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt Magyar joganyagok - 2015. évi CXVI. törvény - az egyes fővárosi fejlesztési beruházás 1. oldal 2015. évi CXVI. törvény az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről 1 Az

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ

BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ 2017. JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ Jogszabályok, tervezés Mértékadó árvízszint, árvízi biztonság:

Részletesebben

A nagyvízi mederkezelési tervek készítésének tapasztalatai az ÉDUVIZIG működési területén

A nagyvízi mederkezelési tervek készítésének tapasztalatai az ÉDUVIZIG működési területén A nagyvízi mederkezelési tervek készítésének tapasztalatai az ÉDUVIZIG működési területén Maller Márton projekt felelős ÉDUVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII.

Részletesebben

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok Budapest, 2015. május 26. Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartalom

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartalom TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. III. IV. Építmények álló vízben Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. VII.

Részletesebben

10. Hatályát veszti az R. a) 43. (2) bekezdése, b) 51. (2) bekezdése, c) 13. számú melléklet 9. sora. 11. E rendelet január 1-jén lép hatályba.

10. Hatályát veszti az R. a) 43. (2) bekezdése, b) 51. (2) bekezdése, c) 13. számú melléklet 9. sora. 11. E rendelet január 1-jén lép hatályba. 86400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 218. szám 10. Hatályát veszti az R. a) 43. (2) bekezdése, b) 51. (2) bekezdése, c) 13. számú melléklet 9. sora. 11. E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Részletesebben

Frissítve: április 5. 21:31 Netjogtár Hatály: 2018.III Magyar joganyagok - 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet - az egyes kiemelt jelentőség

Frissítve: április 5. 21:31 Netjogtár Hatály: 2018.III Magyar joganyagok - 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet - az egyes kiemelt jelentőség Magyar joganyagok - 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet - az egyes kiemelt jelentőség 1. oldal 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

209/2011. (X. 12.) 21/2006. (I. 31.) 147/2010. (IV.

209/2011. (X. 12.) 21/2006. (I. 31.) 147/2010. (IV. 209/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett

Részletesebben

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT.

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

A Dráva árvízkockázat kezelési (ÁKK) tervezési egység a Dél-dunántúli és a Nyugat-dunántúli vízügyi igazgatóságok működési területét érinti.

A Dráva árvízkockázat kezelési (ÁKK) tervezési egység a Dél-dunántúli és a Nyugat-dunántúli vízügyi igazgatóságok működési területét érinti. A Dráva árvízkockázat kezelési (ÁKK) tervezési egység a Dél-dunántúli és a Nyugat-dunántúli vízügyi igazgatóságok működési területét érinti. Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott intézkedések Árvízvédelmi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet - sík- és dombvidéki tározók lét 2. oldal 5. 1 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempon

Magyar joganyagok - 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet - sík- és dombvidéki tározók lét 2. oldal 5. 1 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempon Magyar joganyagok - 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet - sík- és dombvidéki tározók lét 1. oldal 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére

Előterjesztés. a Kormány részére VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/760/2011. Előterjesztés a Kormány részére a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról,

Részletesebben

A projekt általános célja a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása.

A projekt általános célja a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása. Projekt címe: VTT Közép-tiszai tározók kiépítése Inérháti tározó Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00013 Projektgazda megnevezése: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) valamint az Észak-magyarországi

Részletesebben

A térség hidrológiai feltételei

A térség hidrológiai feltételei A Szigetköz Csallóközi Duna-ártér mellékágrendszere rehabilitációjának közös megalapozása Nemzetközi Konferencia Dunasziget, 2007. szeptember 14. A térség hidrológiai feltételei Sütheő László osztályvezető

Részletesebben

MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTEK MEGHATÁROZÁSA A TISZA-VÖLGYBEN

MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTEK MEGHATÁROZÁSA A TISZA-VÖLGYBEN MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTEK MEGHATÁROZÁSA A TISZA-VÖLGYBEN XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely, 2015. július 02. Dr. Kovács Sándor Váriné Szöllősi Irén SZOLNOKI HÍD SZELVÉNYE 2000. április SZOLNOK TISZAPARTI

Részletesebben

Kardos Sándor igazgató megbízásából

Kardos Sándor igazgató megbízásából A l s ó - T i s z a - v i d é k i K ö r n y e z e t v é d e l m i, T e r m é s z e t v é d e l m i é s V í z ü g y i F e l ü g y e l ő s é g K i r e n d e l t s é g e 52869-1-17/2008 Tárgy: Hirdetmény

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány. Korm. rendelete

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány. Korm. rendelete 1 A Kormány /2016. (.) Korm. rendelete a hatékony víz-ár politika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Frissítve: október 2. 11:00 Netjogtár Hatály: 2018.I.1. - Magyar joganyagok - 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet - a nyugat-magyarországi ut 1.

Frissítve: október 2. 11:00 Netjogtár Hatály: 2018.I.1. - Magyar joganyagok - 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet - a nyugat-magyarországi ut 1. Magyar joganyagok - 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet - a nyugat-magyarországi ut 1. oldal 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával

Részletesebben

TERVEZET. egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

TERVEZET. egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter.../2008 (..) KvVM rendelete egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.

Részletesebben

A Rába nagyvízi mederkezelését megalapozó 2D lefolyásmodellezés

A Rába nagyvízi mederkezelését megalapozó 2D lefolyásmodellezés MTA VEAB Vízgazdálkodási Munkabizottsága előadói ülése, 215. 2. 1., Győr Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon A Rába nagyvízi mederkezelését megalapozó 2D lefolyásmodellezés Dr. Krámer Tamás BME

Részletesebben

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén Győr, 2015. február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A nagyvízi meder kezelésének céljai Elkészülése, kihirdetése

Részletesebben

Elõzetes kockázatbecslés

Elõzetes kockázatbecslés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 16999 A Kormány 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek,

Részletesebben

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Nagyvízi mederkezelési tervek készítése SZEMBENÉZÜNK AZ ÁRVIZEKKEL ÁRVÍZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. SZOLNOK Előadó: Tóth Zoltán, KÖTIVIZIG, folyógazdálkodási csoportvezető Szolnok, 2015 február

Részletesebben

Víztest kód. Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyőjtı déli rész. Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı déli rész

Víztest kód. Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyőjtı déli rész. Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyőjtı déli rész Víztest Duna-Tisza köze Nyírség Alföldi hordalékkúpok Dunántúli dombvidék és Dunántúli Középhegység peremvidék Dunántúl Ny-i rész p.1.14.1 p.1.15.1 p.2.10.1 p.2.11.1 p.2.16.1 p.2.3.1 p.2.4.1 p.2.6.1 p.2.8.1

Részletesebben

Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott intézkedések Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok

Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott intézkedések Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok A Alsó-Duna árvízkockázat kezelési (ÁKK) tervezési egység az Alsó-Duna-völgyi, a Közép-dunántúli és a Dél-dunántúli vízügyi igazgatóságok működési területét érinti. Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott

Részletesebben

Alapfogalmak Vízmérce: vízállás mérésére alkalmas pontos helye mederszelvény, folyamkilométer vízgyűjtőterület mérete 0 pont tengerszint feletti magas

Alapfogalmak Vízmérce: vízállás mérésére alkalmas pontos helye mederszelvény, folyamkilométer vízgyűjtőterület mérete 0 pont tengerszint feletti magas Vízfolyások jellemzése: vízállás és vízhozam Alapfogalmak Vízmérce: vízállás mérésére alkalmas pontos helye mederszelvény, folyamkilométer vízgyűjtőterület mérete 0 pont tengerszint feletti magassága Jellemző

Részletesebben

Hajózás a Maros folyón

Hajózás a Maros folyón BORZA TIBOR osztályvezető Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. Történeti áttekintés A meglévő állapot ismertetése Jogszabályi környezet Hidrológiai számítások

Részletesebben

MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Budapest, Angyalföldi út /B. fszt. 2.,

MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Budapest, Angyalföldi út /B. fszt. 2., MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32./B. fszt. 2., e-mail: aquarea.bp@gmail.com I. ütem: Barabás Miklós utcától a Gombás-patakig Mobil árvízvédelmi mű ~ 1900 fm

Részletesebben

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési

Részletesebben

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP ) programozási időszak

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP ) programozási időszak Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) 2014-2020 programozási időszak Oláh Zoltán osztályvezető Árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztály Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Magyarország árvízvédelmi stratégiája

Magyarország árvízvédelmi stratégiája Magyarország árvízvédelmi stratégiája Szolnok, 2015. február 03. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki Irányító Törzs LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI

Részletesebben

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA:

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA: OMIT KÖZLEMÉNY Jelenleg összesen 553,2 km-en van árvízvédelmi készültség az országban, ebből 421,5 km-en I. fokú, 52,2 km-en II. fokú, 79,5 km-en III. fokú a készültségi szint. Láng István, az Országos

Részletesebben

OMIT Közlemény Jelenleg 149,2 km-en I. fokú, 56,4 km-en II. fokú, 13,3 km-en III. fokú árvízvédelmi készültség van elrendelve az országban.

OMIT Közlemény Jelenleg 149,2 km-en I. fokú, 56,4 km-en II. fokú, 13,3 km-en III. fokú árvízvédelmi készültség van elrendelve az országban. OMIT Közlemény Jelenleg 149,2 km-en I. fokú, 56,4 km-en II. fokú, 13,3 km-en III. fokú árvízvédelmi készültség van elrendelve az országban. Az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője a helyszínen ellenőrzi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság Cím: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Vállalkozási szerződés keretében Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014.

Részletesebben

2013. júniusi Duna-árvíz

2013. júniusi Duna-árvíz 2013. júniusi Duna-árvíz meteorológiai és hidrológiai értékelése Katona József, Gyüre Balázs, Kerék Gábor, Ficsor Johanna ÉDUVIZIG, Győr Meteorológiai előzmények 2013. tavaszi negyedév Hosszan elhúzódó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

A Közép-Duna árvízkockázat kezelési (ÁKK) tervezési egység a Közép-Duna-völgyi és a Közép-dunántúli vízügyi igazgatóságok működési területét érinti.

A Közép-Duna árvízkockázat kezelési (ÁKK) tervezési egység a Közép-Duna-völgyi és a Közép-dunántúli vízügyi igazgatóságok működési területét érinti. A Közép-Duna árvízkockázat kezelési (ÁKK) tervezési egység a Közép-Duna-völgyi és a Közép-dunántúli vízügyi igazgatóságok működési területét érinti. Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott intézkedések

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

A megye vízgazdálkodási jellemzése, a térségi fejlesztés lehetőségei június 21. Orbán Ernő műszaki igazgató-helyettes

A megye vízgazdálkodási jellemzése, a térségi fejlesztés lehetőségei június 21. Orbán Ernő műszaki igazgató-helyettes A megye vízgazdálkodási jellemzése, a térségi fejlesztés lehetőségei 2017. június 21. Orbán Ernő műszaki igazgató-helyettes Működési terület, elérhetőség TIVIZIG FETIVIZIG Debrecen Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIH 123 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 13 Meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű állandó 1.4. Víztest kategóriája:

Részletesebben

TERVEZET. (4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

TERVEZET. (4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Kormány /2013. (..) Korm. rendelete az egyes nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról A Kormány a nemzetgazdasági

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Frissítve: október :23 Netjogtár Hatály: 2019.X.7. - Magyar joganyagok - 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet - az Országos Atomenergia Hivata 1

Frissítve: október :23 Netjogtár Hatály: 2019.X.7. - Magyar joganyagok - 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet - az Országos Atomenergia Hivata 1 Magyar joganyagok - 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet - az Országos Atomenergia Hivata 1. oldal 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási

Részletesebben

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ÉSZAK- DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT. Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme. Kötött

ENGEDÉLYOKIRAT. Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme. Kötött 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok ENGEDÉLYOKIRAT A feladat megnevezése: Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme adatokat mft-ban

Részletesebben

Nagyvízi mederkezelési tervek Répce 01.NMT.11.

Nagyvízi mederkezelési tervek Répce 01.NMT.11. Nagyvízi mederkezelési tervek Répce 01.NMT.11. /Góri tározó leeresztő zsilip - Répce árapasztó osztóműtárgy/ FELTERJESZTŐ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KÉSZÍTTETŐ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERVEZŐ

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSEK

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSEK 1, 2, 3 1. számú függelék a 10/2007.(Vlll.10.) önkormányzati rendelethez 1. BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSEK A helyi építési szabályzat a tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés helyes

Részletesebben

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen Munkálatok a Szentlélek téri parapetfal védképességének helyreállítása érdekében Előadó: Rácz Tibor osztályvezető Ár- és Belvízvédelmi Osztály Fővárosi Csatornázási Művek

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 1. oldal 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Igazgatóságunkon az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében jelenleg

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve ÁRVIZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. konferencia 2015. február 3. Csibrán Zoltán osztályvezető Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Célkitűzések

Részletesebben

Hullámtéri és mentett oldali vízpótlás a Szigetközben módszerek és eredmények

Hullámtéri és mentett oldali vízpótlás a Szigetközben módszerek és eredmények Hullámtéri és mentett oldali vízpótlás a Szigetközben módszerek és eredmények Maller Márton Árvízvédelmi előadó ÉDUVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Országos

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Tárgy: Hirdetmény eljárás kérelemre történő megindításáról Szám: 36600/687-26/2018.ált Ügyintéző: Iszkeitz Andrásné Telefon: 56/501-900 (20067

Részletesebben

Alkalmazott hidrodinamikai és térinformációs modellek az Alsó Duna-völgyi nagyvízi mederkezelési tervekben. Árvízvédelmi helyzetkép

Alkalmazott hidrodinamikai és térinformációs modellek az Alsó Duna-völgyi nagyvízi mederkezelési tervekben. Árvízvédelmi helyzetkép Árvízvédelmi helyzetkép Alkalmazott hidrodinamikai és térinformációs modellek az Alsó Duna-völgyi nagyvízi mederkezelési tervekben KLIMAVÁLTOZÁS VÍZJÁRÁS ÁRVÍZI KOCKÁZATOK Paks, 2016.03.25. Alsó-Duna-völgyi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 korrigendum-vállalkozási szerződés keretében az "Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza (KEOP-7.11.0/14-2015-0001) tervezési,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások 2017 1. oldal 51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

T/13051. számú törvényjavaslat. egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról

T/13051. számú törvényjavaslat. egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13051. számú törvényjavaslat egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2013. november 1 2013. évi törvény Egyes törvények

Részletesebben

A folyó, mint a nagyvízi meder része Keresztgátak kialakítása fizikai kisminta-kísérlet segítségével

A folyó, mint a nagyvízi meder része Keresztgátak kialakítása fizikai kisminta-kísérlet segítségével 2 szekció: A vízkárelhárítás időszerű feladatai Nagyvízi meder kijelölése, nagyvízi mederkezelés, modellezés, tervezés, egyeztetés tapasztalatai A folyó, mint a nagyvízi meder része Keresztgátak kialakítása

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. tel.: 63/ , 20/ fax.:63/

6600 Szentes, Kossuth tér 6.   tel.: 63/ , 20/ fax.:63/ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 21863-33

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, július 6-8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, július 6-8. Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, 2016. július 6-8. Munkálatok a budapesti árvízvédelmi védvonalak kiemelt helyszínein a 2013. évi árvíz után általános tapasztalatok és kihívások

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 16-án megtartott nyílt rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 16-án megtartott nyílt rendkívüli üléséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 10/2016 Határozatok száma: 119/2016. (06.16.) - 122/2016. (06.16.) Rendeletek száma: - JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Megbízási szerződés keretében KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosítószámú projekt kivitelezésére kötött szerződésekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátása - Korrigendum

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

A Szeged környéki Tisza-szakasz Nagyvízi Mederkezelési Mintaterve

A Szeged környéki Tisza-szakasz Nagyvízi Mederkezelési Mintaterve A Szeged környéki Tisza-szakasz Nagyvízi Mederkezelési Mintaterve Előadó: Borza Tibor osztályvezető 2014. július 2-4. 1. Jelenlegi szabályozás: 83/2014 Korm. rendelet 2. Nagyvízi Mederkezelési Tervek országos

Részletesebben

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26.

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Meteorológia a vízügyi ágazatban Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Az időjárás figyelése mérési adatok, távmérés, intenzív megfigyelések Az

Részletesebben

Felső-Dunai térség KEHOP támogatással megvalósuló fejlesztései

Felső-Dunai térség KEHOP támogatással megvalósuló fejlesztései SZIGETKÖZ FELSŐ-DUNA MENTE TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÁSVÁNYRÁRÓ 2017. 05.19. Felső-Dunai térség KEHOP támogatással megvalósuló fejlesztései Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Németh József igazgató Rába-völgy

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezése iránti kérelem

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezése iránti kérelem A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezése iránti kérelem (a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. március 29., péntek Tartalomjegyzék 10/2019. (III. 29.) BM rendelet A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.)

Részletesebben

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - Budapest, 2015. március 02. - GOMBÁS KÁROLY ELNÖK, NEMZETI KÉPVISELŐ ÁRVÍZVÉDELMI SZAKÉRTŐI CSOPORT (FP-EG) INTERNATONAL COMISSION

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. december - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A Vásárosnamény-Zsurki állami kezelésű nyárigát rendszer fenntarthatóságának vizsgálata

A Vásárosnamény-Zsurki állami kezelésű nyárigát rendszer fenntarthatóságának vizsgálata A Vásárosnamény-Zsurki állami kezelésű nyárigát rendszer fenntarthatóságának vizsgálata MHT XXXIV. Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július Dajka István - Horváth Péter osztályvezető folyószab. ügyintéző Árvízvédelmi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

2 - V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - F O G A L M A K

2 - V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - F O G A L M A K V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - Az Római-Part RRT. 1997. évi anyagában olvasható:,,..az Aranyhegyi pataktól a Barát patakig terjedő mintegy 5.5 km 2 területű Bp. Lőpormalom

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Megbízási szerződés keretében KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosítószámú projekt kivitelezésére kötött szerződésekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátása - Korrigendum

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Katona József MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged, július

Katona József MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged, július Dunai árvízhozamok hidrológiai statisztikai átértékelése a 2013. júniusi árvizet követően Katona József MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged, 2014. július Historikus vízállásadatok a Dunán és mellékfolyóin

Részletesebben