MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN"

Átírás

1 MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN 1) A jelenség 2) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 3) Magnetic Resonance Imaging (MRI) 4) Magnetic Resonance Spectroscop (MRS)

2 NMR és Nobel díj 1952 Fizika Módszer és elméleti alapok Feli Bloch Edward Mills Purcell 1991 Kémia Nag felbontású NMR spektroszkópia Fourier transzformáció, 2D technika Richard Ernst 2002 Kémia Biológiai makromolekulák 3D szerkezete Kurt Wüthrich 2003 Orvosi MRI (Magnetic Resonance Imaging) felfedezése Paul C. Lauterbur Sir Peter Mansfield

3 Atommagok mágneses tulajdonságai spin Mag Proton Kvark fel Kvark fel Kvark le Töltések: Kvark fel : +2/3 Kvark le : -1/3 1/2 1/2 Neutron Kvark fel Kvark le Kvark le Proton : +1 Neutron : 0 1/2 1/2 Spin: saját, belső impulzusmomentum (perdület megtévesztő, mert azt sugallja, hog a részecske saját tengele körüli forgásából adódik) A protonok és neutronok a legalacsonabb energiaszintű pálákat igekeznek elfoglalni (ebben az elektronokkal megegeznek), és az ellentétes spinűek igekeznek párosítódni (ebben az elektronoktól eltérnek).

4 A protonok és neutronok saját impulzusmomentumának következméne az atommag saját impulzusmomentuma (spinje), ennek nagsága kvantált. Spinimpulzus-momentum nagsága= I(I 1) h 2 I: a mag spinkvantumszáma, függ a magban lévő protonok és neutronok számának típusától Mag Protonszám Neutronszám I Példa páros páros 0 12 C, 16 O páratlan páratlan 1 Az egik páros, a másik páratlan (2,3..) 14 N.,5 1, 13 C, 19 F, 31 P 23 Na (1,5) NMR inaktív magok NMR aktív magok 17 O (2,5)

5 A spinimpulzus momentum vektormenniség: irána és nagsága is kvantált. Eg I spinű mag I impulzusmomentumának (vektor félkövér!) eg tetszőlegesen választott (pl. a z) tengelre nézve 2I+1 számú merőleges vetülete van. Azaz, I z komponense, I z kvantált: I z m m: a mag mágneses kvantumszáma, melnek értéke lehet: -I, -I+1,, I-1, I cos 1 (I I I z m I I(I 1) 0.5) : 54.7 m I I(I 1) I=0,5 I=1 A mag mágneses momentuma, m szintén vektormenniség arános I-vel. A g aránossági ténezőt giromágneses (csavarómágneses) hánadosnak nevezzük. m = g I

6 Eges izotópok mágneses magrezonanciás tulajdonságai Izotóp I Természetes előfordulás % m magmagneton g radian/ Tesla sec NMR frekvencia [Mz] 4,7 Tesla térerőnél Kémiai eltolódás tartomán [ppm] Relatív érzékenség Egenlő számú magra Természetes izotóp-arán mellett 1 1/2 99,9844 2,7927 2, ,000 1, ,0156 0,8574 0, ,7 10 9, , B 3/2 81,17 2,6880 0, , ,165 0, C 1/2 1,108 0,7022 0, , , , N 1 99,635 0,4036-0, , , , N 1/2 0,365-0,2830-0, , , , O 5/2 0,037-1,8930-0, , ,0291 1, F 1/ ,6273 2, ,833 0, Na 3/ ,2161 0, ,095 0, Si 1/2 4,70-0,5548-0, , , , P 1/ ,1305 1, ,0663 0, Cl 3/2 75,53 0,8209 0, ,6 7, ,

7 Mágneses energiaszintek E mb0 mgb 0 Példa: I=1/2 E 1 b antiparallel 13 C b m= -1/2 E=0,5għB 0 13 C a m= +1/2 E=-0,5għB 0 1 a parallel B 0 E= għb 0 N N a b e E kt pl.: B 0 = 11,74 Tesla (500 Mz) 1 (500 Mz) N totál = N a = N b =

8 B 0 precesszió z eredő mágnesezettség z B 0 a különböző fázisú spinek egenletes eloszlása a precesszió szöge q M z M XY B 0 >>>>M z (mérhetetlen) 0 0

9 A precesszió frekvenciája: 1 2 g B0 g B0 ertz radián sec Larmor frekvencia = f (g, B 0 ) A rezonancia (a spinek parallel állapotból antiparallel állapotba jutnak): a besugárzás frekvenciája egezzen meg a Larmor frekvenciával. E = h = għb 0 Rezonancia frekvencia: 1 g 2 B 0 CW NMR (continuous wave, -t (B 0 -t) fokozatosan változtatják, pásztázzák) PFT NMR (pulse Fourier transformation, az összes átmenetet egszerre gerjesztik eg rövid pulzussal)

10 g-sugarak Az elektromágneses spektrum röntgensugarak Mössbauer ultraibola látható infravörös elektrongerjesztési rezgési F 31 P mikrohullámú C rádiófrekvenciás forgási NMR /Mz /z

11 z z B 0 B 0 B 1 M z eredő mágnesezettség rezonancia fázis-koherencia (kötegelődés) M eredő mágnesezettség

12 Az eredő mágnesezettség megváltozása B 0 B 1 Rezonancia: M z 0, M alakul ki Relaáció: M z visszaépül, M 0 B 0 >>>> B 1

13 FT FID: free induction deca szabad indukciós lecsengés szinuszoid oszcilláló FT FT B 1 Idő Frekvencia

14 korrekciós tekercs forgó légpárna

15 vákuum folékon N 2 -kamra (-70 C) vákuum folékon e-kamra (-269 C) szupravezető tekercs

16 900 Mz 3500 e USD 600 Mz 750 e USD 200 Mz 250 e USD

17 A rezonancia frekvencia függ: - a mag fajtájától - a mag kémiai körnezetétől Mágneses térerő eg adott mag körnezetében: B heli B B0 B0(1 : árnékolási ténező 0 ) 1 g 2 Bheli Kémiai eltolódás 1729,6 z 502,4 z 6,136 ppm 4324 z 1256 z 6,136 ppm megfigelt spektromét er TMS 6 10 ppm, dimenzió nélküli C 3 C 3 Si C3 C 3 O 2 C C 2 2 C O C 2 3 C C C 3 O C 3 TMS dioán tercier-butanol

18 Legfontosabb NMR jellemzők: 1) Kémiai eltolódás 2) Spin-spin csatolás (csatolási állandók, multiplicitás) 3) Intenzitás/terület 4) Relaációs idő 1) Kémiai eltolódás 1 NMR: 10 ppm 13 C NMR: 250 ppm 19 F NMR: 800 ppm 31 P NMR: 700 ppm N DO C C 2 C 3 TMS ppm Magasabb heli tér Magasabb frekvencia Kisebb árnékolás Alacsonabb elektronsűrűség

19 p A p változtatás hatása a kémiai eltolódásra savas karakterű molekulák esetén Ecetsav 1 NMR titrálása L L az 1 kémiai eltolódást meghatározó egik fő faktor a heli elektronsűrűség a savi disszociáció növeli az elektronsűrűséget a savi csoport körnezetében a szomszédos szénhez kapcsolódó protonok NMR jele alacsonabb ppm felé tolódik chemical shift (ppm) köztes p értékeknél a savi és bázikus forma kiátlagolt jele látható obs L L L L

20 Ecetsav NMR-p titrálási görbéje 2.2 obs (ppm) L pk a 4.64 L p p pk a log obs L L obs

21 2) Spin-spin csatolás: aktív magok közötti kölcsönhatás, ami jelfelhasadást okoz (multiplicitás) Csatolás: 1) direkt (D, dipoláris), téren keresztüli (szilárd fázisú NMR-ben) 2) indirekt (J, skaláris, független B 0 -tól), kötő elektronokon keresztüli csatolási állandók 3 J 2 (vicinális) J C (geminális ) A 3-kötéses csatolási állandók fontos jelzői a konformációnak Összefüggés a diéderes szög és 3 J csatolási állandók között (Karplus) q C z C 3 J (ertz) 1 J C transz q mágnesesen ekvivalens magok: azonos kémiai eltolódással és csatolási állandókkal (kémiailag ekvivalens magoknál a csatolási állandók eltérőek) multiplicitás 2 n : nem ekvivalens magok (három kötésen belül) (a csúcsok száma) n+1: ekvivalens magok (három kötésen belül)

22 Multiplicitás egenértékű szomszédokkal Az NMR csúcs: Lorentz görbe a) F C Nincs szomszédos mag: szingulet b) F C Eg szomszédos mag: dublet 1:1 c) d) B B F C F C C A A Két szomszédos mag: A a a b b B a b a b triplet árom szomszédos mag: kvartet A B C a a a a a b a b a b a a a b b b a b b b a b b b n+1 1:2:1 1:3:3:1 Intenzitások: Binomiális egütthatók (összegük 2 n ) Eg spin energiája függ a szomszédos spinek orientációjától

23 Multiplicitás nem-ekvivalens szomszédos magok esetén: ABX spinrendszer ppm 3 C O N A X S COO B N-acetilcisztein A B 3 J AX 3 J AX 3 J BX 3 J BX 3 J BX 2 J AB 2 J AB 2 J AB 2 J AB ppm Ez elsőrendű (Δ AB /J AB > 7) spektrumokra igaz, a másodrendű spektrumok bonolultabbak (háztető effektus, a csúcsok összeolvadása) B o legen nag

24 1 -NMR spektrum: N-acetilcisztein D 2 O-ban pd~ Mz 3 C O N a COO b S d-d t-but

25 h 1h 1h 3h 3h DO Terc-butanol Efedrin-hidroklorid D 2 O-ban (360 Mz) C O C N C C 3 3 A B D 2 D ) Intenzitás/terület

26 4) Relaációs idő E 2 b 90 B 0 E1 a z z z z 90 1,2 M z 1 0,8 spin-rács 0,6 0,4 0,2 Mz Ml Mzma idő M A populáció különbség visszaáll zma gerjesztés relaáció e t T 1 1,2 1 M 0,8 0,6 0,4 0,2 0 spin-spin M M ma idő t M e A fázis-koherencia megszűnik t T 2

27 A térerő hatása a spektrumra c a COO 1,88 Tesla b d OCOMe ertzben a skála ~3-szorosára növekedett, a vonalszélesség ppm-ben 1/3-ára csökkent. 5,87 Tesla c a COO b d OCOMe

28 ertz = f(b 0 ) J ertz = f(b 0 ) Me O 18 Me 19 O 1-dehidrotesztoszteron

29 Érzékenség növelés spektrum akkumulációval Jel/zaj S/N ~ ncg g B ec det 0

30 Mag Overhauser hatás (NOE - Nuclear Overhauser effect) NOE: az I spin intenzitásának megváltozása, ha az S spint telítésbe visszük. Mágneses dipólusok relaációján alapul, a molekulák rotációs mozgása révén Két térközeli mag J (kötéseken keresztüli) csatolás nélkül besugárzás telítés S telítése, I nagsága nő vag csökken a) b)

31 I I I 0 0 molekulatömeg 1000 gors bukfencezés lassú bukfencezés A molekulák átfordulási sebességét befolásolja a) őmérséklet b) Oldószer (viszkozitás) A NOe arános r -6 -nal 5 Å távolságon belül érvénesül A NOe és annak 2D változata a fő eszközök a a) 3D konformáció b) atóanag-receptor kölcsönhatás meghatározására.

32 Dinamikus NMR Kémiai csere: olan folamat, amel során az atommag cserélődik két olan körnezet között, amelben NMR paraméterei eltérőek - intramolekuláris folamatok: proton átadás (pl. keto-enol tautoméria), konformációs változások (pl. rotamerek egmásba alakulása) - intermolekuláris folamatok: kis molekulák kötődése makromolekulákhoz, protonálódási folamatok Kicserélődési sebességek az NMR kémiai eltolódás skálához viszonítva - lassú csere: k << AB ( A - B ) a két rezonancia láthatóan elkülönül k - gors csere: k >> AB A B csak eg átlagos rezonancia figelhető meg k observed = A A + B B 3 C O 3 C k N N N N 3 C k 3 C O

33 őmérsékletfüggő spektrumsorozat Kémiai csere A k k B k << AB k >> AB

34 Több-pulzusos technikák 1) Inverziós visszaépülés Pulzusszekvencia t D Felvétel 2) ahn spin echo 3) 2D NMR t D t D Felvétel

35 Inverziós visszaépülés B 0 z z t D Felvétel z /2 z t D z /2 z t D z /2 T 1 relaációs idő mérése z t D z /2

36 DO O m C 2 R Magok relaációs tulajdonságainak (T 1 ) mérése A relaációs idő az 1 és 13 C NMR spektroszkópiában másodperc tartománba esik.

37 ahn spin echo: T 2 relaációs idő mérése, spinek refókuszálása z z /2 t D z B 0 z t D z z 3 spin z z

38 2D NMR A kísérlet 3 (4) fázisa: 1) Előkészítés /2 2) Kifejlődés: 1D kísérletek sorozata t D t D +i t D +i+i t D +i+i+i tipikusan 256 i 3) Keverés (nem feltétlenül) 4) Detektálás: az utolsó /2

39 B 0 z z /2 t 1 z z t 1. /2 Felvétel M M Mtsin(2π νt1 M cos(2π ν t M t 1 t M ) ) 0 e 2π νt 1 t T 1 2 (t 2 )

40 t 1 t 1 =0 t 1 2

41 COSY Correlation Spectroscop Kontúr plot átlón kívüli off-diagonális

42 DNS-RNS oligonukleotid 500 Mz NOESY Diagonális Off-diagonális

43 Aszpirin kis-felbontású 400 Mz-es COSY spektruma c a COO 1 b d OCOMe 2

44 COSY Gl Tr Gl COSY TOCSY NOESY

45 Térbeli információ in vivo Egész test képalkotás NMR képalkotó technikák 1 31 P NMR mikroszkópia mm felbontás 2 O Mágneses Rezonancia Képalkotás Magnetic Resonance Imaging MRI Térerő B 01 B 02 B 0 gradiens ν γ B 2π 0 ω γ B0 ω 1 γ B 01 ω2 γ B02 Frekvencia

46 in vivo MRI 1, 31 P Morfológiai profil Valós idejű, non-invazív A tumor sejtekhez kötött víz relaációs ideje eltérő Kontraszt anagok: Emberi fej MRI felvétele Szerv-specifikus Gd 3+ kompleek E E rtg MRI Agtumor diagnosztizálása MRI-vel

47 A képalkotó technikákban T 1 vag T 2 relaációs időt vizsgálunk. A relaációs idő megmutatja: 1) og a víz kötött -e 2) og van e jelen valamilen fémion (főként paramágneses) Kötött víz: lassú átfordulás (bukfencezés) Paramágneses fémionok: gors víz relaáció Íg daganatokat, főként körülírt (solid ) daganatokat lehet diagnosztizálni. agtumor májtumor

48 in vivo MRS magnetic resonance spectroscop Kémiai és metabolikus profil Valós idejű Non-invazív, non-destruktív 1, 31 P, 19 F, 23 Na, 13 C kreatin-foszfát PO 4 3- Emberi felkar 40 Mz-es 31P NMR spektruma nehéz fizikai munka elött és után.

49 Kreatin-foszfát szintje galoglás előtt és után

50 in vivo MRS Emberi máj in vivo (2,1 T) 13 C MR spektruma. Etanol 1 NMR spektruma, amelben külön láthatók az O, C 2 és C 3 protonok jelei (balról jobbra.)

51 Kvantitatív NMR - qnmr Ténleges koncentráció meghatározása Relatív koncentráció meghatározása A módszer alapja: Az NMR jelek alatti terület (integrál) arános a jelet adó magok számával O C 2 C

52 A qnmr előne más analitikai módszerekkel szemben Univerzálisan alkalmazható hiszen minden szerves molekula ad NMR jelet ( 1, 13 C). Az integrál jel nagsága csak a megfigelt NMR aktív magok számától függ Az azonosításhoz más NMR paraméterek (pl. a kémiai eltolódás és a csatolási állandók) szolgáltatnak információt Egetlen NMR spektrum felvételével lehetővé válhat többkomponensű rendszerek menniségi analízise a komponensek előzetes elválasztása nélkül.

53 Kvantitatív NMR spektrum felvétel pw Aq 1 NMR 13 C lecsatolással a 13 C szatellit jelek kiküszöbölésére 13 C NMR 1 lecsatolással az 1 csatolások megszüntetése, NOe effektus kiküszöbölése 1 13 C 13 C 1 d1

54 Ténleges koncentráció meghatározása qnmr-el Ismert koncentrációjú standard anag alkalmazása szükséges Standard anagok kritériumai: nag tisztaságú olcsó stabil COO NO 2 kémiailag inert nem illékon nem higroszkópos O OOC COO NO 2 O 1,3,5-benzol-trikarbonsav 1,4-dinitrobenzol 1,4-dioán OOC C C COO C 3 3 C C C3O maleinsav tercier-butanol

55 Levodopa, karbidopa és metildopa meghatározása egmás mellett gógszerkészítménben O C N 2 O COO O metildopa C 3 N N 2 O O karbidopa COO N2 O COO levodopa Talebpour Z., aghgoob S., Shamsipur M. Anal. Chim. Acta 506 (2004)

56 Levodopa, karbidopa és metildopa meghatározása egmás mellett gógszerkészítménben OOC C C COO Talebpour Z., aghgoob S., Shamsipur M. Anal. Chim. Acta 506, , 2004.

57 NMR-t tartalmazó cikkelek a Ph.Eur. 5.1-ben Azonosítás Buserelinum ( 1 ) - a gonadotropinreleasing hormon szintetikus analógja Goserelinum ( 13 C) eparina massae molecularis minoris ( 13 C) Tobramcinum Kvantitatív meghatározás droproplbetadeum Poloamera Salmonis domestici oleum Azonosítás: összehasonlítás Ph.Eur. referencia spektrummal vag CRS spektrummal Poliszacharidok azonosítása vakcinákban Vaccinum haemophili stirpe b coniugatum Vaccinum meningococcale classis C coniugatum Vaccinum pneumococcale polsaccharidicum coniugatum adsorbatum

58 RO RO O idroipropilbetade moláris szubsztitúciójának meghatározása O RO RO O O RO O O OR RO OR OR OR O O O OR RO RO RO RO OR O O O OR O OR RO O OR b-ciklodetrin részlegesen szubsztituált poli(hidroipropil)-étere. OR R=-[C 2 -C(C 3 )-O] n - n=0, 1, 2... Moláris szubsztitúció (MS): az anhidroglükóz egségekre jutó hidroipropil-csoportok száma

59 idroipropilbetade moláris szubsztitúciójának meghatározása O O O O O O C 2 C C 3 O MS A1 3 A 2 A 1 : az 1,2 ppm-nél lévő metil csoportok dublet jeleinek területe A 2 : az 5 és 5,4 ppm közötti glikozidos protonok jeleinek területe

60 Oipropilén-oietilén arán meghatározása Poloamérekben A 1 O dublet, ~1,08 ppm csak az oipropilén egségekből, egségenként 3 proton, összesen 3 b proton C 3 O O Etilén-oid és propilén-oid O a b a szintetikus polimerje összetett jelcsoport 3,2 és 3,8 ppm között az oipropilén egségekből 3 proton, az oietilén egségekből 4 proton, összesen 3 b+4 a proton A 2 m% oietilén 100 ( A 2 ( A 2 A 4 1 A1 ) 44 4 ) A ( A 2 ( A2 A 1 A1 ) 33 ) 33 A 1 58

61 E vivo NMR Élő szervezetből nert testfoladékok és szöveti kivonatok komponenseinek közvetlen NMR spektroszkópiás vizsgálata (előzetes elválasztás nélkül) agi és gerincvelői liquor nál vér izzadtság magzatvíz vizelet ondófoladék

62 Vizeletanalízis

63 Valproinsav-mérgezés diagnózisa NMR spektroszkópiával Egészséges ember vizelete 3 C C 2 C 2 C C 3 C 2 C 2 COO Mérgezett ember vizelete C, kreatinin U, urea L, lactát G, glicin T, trimetilamin oid Ci, citrát, hippurát Al, alanin 2,3,4,5, a valproinsav protonjai 1,2,3,4,5, glukuronsav protonjai Azaroual N. et al. Magn Reson. Mater. Phs. Biol. Med. 10, , 2000

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN MÁGNESES MAGREZONANIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN 1) A jelenség 2) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 3) Magnetic Resonance Imaging (MRI) 4) Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) NMR

Részletesebben

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN 1) A jelenség 2) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 3) Magnetic Resonance Imaging (MRI) 4) Magnetic Resonance Spectroscop (MRS) NMR

Részletesebben

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kísérletek, mérések célja Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kellermayer Miklós Biomolekuláris szerkezet és működés pontosabb megismerése (folyamatok, állapotok, átmenetek, kölcsönhatások, stb.) Rádióspektroszkópiák

Részletesebben

Spektroszkópiai módszerek 2.

Spektroszkópiai módszerek 2. Spektroszkópiai módszerek 2. NMR spektroszkópia magspinek rendeződése külső mágneses tér hatására az eredő magspin nem nulla, ha a magot alkotó nukleonok közül legalább az egyik páratlan a szerves kémiában

Részletesebben

M N. a. Spin = saját impulzus momentum vektor: L L nagysága:

M N. a. Spin = saját impulzus momentum vektor: L L nagysága: Az MR és MRI alapjai Magmágneses Rezonancia Spektroszkópia (MR) és Mágneses Rezonancia Képalkotás (MRI) uclear Magnetic Resonance: Alapelv felfedezéséért Fizikai obel díj, 1952 Felix Bloch és Edward M.

Részletesebben

Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai Dóczy-Bodnár Andrea 2011. szeptember 28. Magmágneses rezonanciához kapcsolódó Nobel-díjak * Otto Stern, USA: Nobel Prize in Physics

Részletesebben

Dóczy-Bodnár Andrea október 3. Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Dóczy-Bodnár Andrea október 3. Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai Dóczy-Bodnár Andrea 2012. október 3. Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai Atommagok saját impulzusmomentuma (spin) protonok, neutronok (elektronhoz hasonlóan) saját impulzusmomentum

Részletesebben

Szerves vegyületek szerkezetfelderítése NMR spektroszkópia

Szerves vegyületek szerkezetfelderítése NMR spektroszkópia Szerves vegyületek szerkezetfelderítése NMR spektroszkópia Az anyag összeállításához Krajsovszky Gábor, Mátyus Péter és Perczel András diáit is felhasználtuk. 1 (hullámhossz) -sugárzás röntgensugárzás

Részletesebben

Az NMR képalkotás alapjai. Bányai István Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék DE, TEK

Az NMR képalkotás alapjai. Bányai István Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék DE, TEK Az NMR képalkotás alapjai Bánai István Kolloid- és Körnezetkémiai Tanszék DE, TEK Az NMR alapjai alapjai Bánai István Kolloid- és Körnezetkémiai Tanszék DE, TEK A mágnesség A mágneses erı: F = pp 1 2 r

Részletesebben

Medical Imaging 10 2009.04.07. 1. Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) x B. Makroszkopikus tárgyalás

Medical Imaging 10 2009.04.07. 1. Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) x B. Makroszkopikus tárgyalás Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) Bloch, Purcell 1946, Nobel díj 1952. Mágneses momentum + - Mágneses térben a mágneses momentum az erővonalakkal csak meghatározott szöget zárhat be. Különböző irányokhoz

Részletesebben

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Mágneses módszerek a műszeres analitikában Mágneses módszerek a műszeres analitikában NMR, ESR: mágneses momentummal rendelkező anyagok minőségi és mennyiségi meghatározására alkalmas Atommag spin állapotok közötti energiaátmenetek: NMR (magmágneses

Részletesebben

Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok

Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok MR-ALAPTANFOLYAM 2011 SZEGED Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok Martos János Országos Idegtudományi Intézet Az agy MR vizsgálata A gerinc MR vizsgálata Felix Bloch Edward Mills

Részletesebben

Az NMR spektroszkópia a fehérjék szolgálatában. Bodor Andrea. ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium Visegrád

Az NMR spektroszkópia a fehérjék szolgálatában. Bodor Andrea. ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium Visegrád Az NMR spektroszkópia a fehérjék szolgálatában Bodor Andrea ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium 2011.01.18. Visegrád Nobel díjak tükrében 1952 Fizika: Módszer és elméleti alapok Felix Bloch

Részletesebben

MRI áttekintés. Orvosi képdiagnosztika 3. ea ősz

MRI áttekintés. Orvosi képdiagnosztika 3. ea ősz MRI áttekintés Orvosi képdiagnosztika 3. ea. 2015 ősz MRI Alapelv: hogyan lehet mágneses vizsgálattal valamilyen anyag (jelen esetben az élő emberi szervezet) belső felépítéséről információt kapni? A mágneses

Részletesebben

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kísérletek, mérések célja Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kellermayer Miklós Biomolekuláris szerkezet és működés pontosabb megismerése (folyamatok, állapotok, átmenetek, kölcsönhatások, mozgások, stb.)

Részletesebben

1D multipulzus NMR kísérletek

1D multipulzus NMR kísérletek D multipulzus NMR kísérletek Rohonczy János ELTE, Szervetlen Kémia Tanszék Modern szerkezetkutatási módszerek elıadás 202. . Protonlecsatolt heteronukleáris mérések Elv 3 C mag detektálása alatt a protoncsatornán

Részletesebben

Times, 2003. október 9 MRI

Times, 2003. október 9 MRI Times, 2003. október 9 MRI: orvosi diagnosztikát forradalmasító képalkotó módszer This Year s Nobel Prize in Medicine The Shameful Wrong That Must Be Righted This year the committee that awards The Nobel

Részletesebben

24/04/ Röntgenabszorpciós CT

24/04/ Röntgenabszorpciós CT CT ésmri 2012.04.10. Röntgenabszorpciós CT 1 Élettani és Orvostudományi Nobel díj- 1979 Allan M. Cormack, Godfrey N. Hounsfield Godfrey N. Hounsfield Born:28 August 1919, Newark, United Kingdom Died: 12

Részletesebben

Fizikai kémia Mágneses magrezonancia spektroszkópia alapjai. Mágneses magrezonancia - NMR. Mágneses magrezonancia - NMR

Fizikai kémia Mágneses magrezonancia spektroszkópia alapjai. Mágneses magrezonancia - NMR. Mágneses magrezonancia - NMR Fizikai kémia 2.. Mágneses magrezonancia spektroszkópia alapjai Dr. Berkesi Ottó SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéke 205 Mágneses magrezonancia - NMR Amint azt a korábbiakban megismertük a molekulákban

Részletesebben

Magmágneses rezonancia. alapjai. Magmágneses rezonanciához kapcsolódó Nobel-díjak. γ N = = giromágneses hányados. v v

Magmágneses rezonancia. alapjai. Magmágneses rezonanciához kapcsolódó Nobel-díjak. γ N = = giromágneses hányados. v v Magmágneses rezonancia (MR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai Dóczy-Bodnár Andrea 211. szeptember 28. Magmágneses rezonanciához kapcsolódó obel-díjak * Otto Stern, USA: obel Prize in Physics 1943,

Részletesebben

palkotás alapjai Bányai István Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék DE, TEK

palkotás alapjai Bányai István Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék DE, TEK Az NMR képalkotk palkotás alapjai Bánai István Kolloid- és Körnezetkémiai Tanszék DE, TEK Az NMR alapjai alapjai Bánai István Kolloid- és Körnezetkémiai Tanszék DE, TEK Kvantummechanikai alapok Az atommag

Részletesebben

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

lásd: enantiotóp, diasztereotóp anizokrón anisochronous árnyékolási állandó shielding constant árnyékolási járulékok és empirikus értelmezésük shielding contributions diamágneses és paramágneses árnyékolás diamagnetic and paramagnetic

Részletesebben

NMR, MRI. Magnetic Resonance Imaging. Times, 2003. október 9 MRI

NMR, MRI. Magnetic Resonance Imaging. Times, 2003. október 9 MRI Times, 2003. október 9 NMR, MRI Magnetic Resonance Imaging This Year s Nobel Prize in Medicine The Shameful Wrong That Must Be Righted This year the committee that awards The Nobel Prize for Physiology

Részletesebben

I. Az NMR spektrométer

I. Az NMR spektrométer I. Az NMR spektrométer I. Az NMR spektrométer fő részei Rádióelektronikai konzol Munkaállomás Mágnes 2 I. Ultra-árnyékolt mágnesek Kettős szupravezető tekerccsel csökkenthető a mágnes szórt tere. Kisebb

Részletesebben

Morfológiai képalkotó eljárások CT, MRI, PET

Morfológiai képalkotó eljárások CT, MRI, PET Morfológiai képalkotó eljárások CT, MRI, PET Kupi Tünde 2009. 12. 03. Röntgen 19. sz. vége: Röntgen abszorbciós mechanizmusok: - Fotoelektromos hatás - Compton-szórás - Párkeltés Kép: Röntgenabszorbancia

Részletesebben

Fizikai kémia Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia. Részecskék mágneses térben. Részecskék mágneses térben

Fizikai kémia Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia. Részecskék mágneses térben. Részecskék mágneses térben 06.08.. Fizikai kémia. 3. Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia Dr. Berkesi Ottó SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéke 05 Részecskék mágneses térben A részecskék mágneses térben ugyanúgy

Részletesebben

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter CT/MRI képalkotás alapjai Prof. Bogner Péter CT - computed tomography Godfrey N. Hounsfield Allan M. Cormack The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 MRI - magnetic resonance imaging Sir Peter Mansfield

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia (NMR) Szalontai Gábor: alapelvek nyolc órában

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia (NMR) Szalontai Gábor: alapelvek nyolc órában Mágneses magrezonancia-spektroszkópia (NMR) Szalontai Gábor: alapelvek nyolc órában Előadásábrák (85 ábra, 2013 ősz) 1. Bevezetés, alkalmazási területek 2. Az alapjelenség, a magspinek viselkedése állandó

Részletesebben

NMR a peptid- és fehérje-kutatásban

NMR a peptid- és fehérje-kutatásban NMR a peptid- és fehérje-kutatásban A PDB adatbázisban megtalálható NMR alapú fehérjeszerkezetek számának alakulása az elmúlt évek során 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1987 1988 1989 1990 1991

Részletesebben

2.2.33. MÁGNESES MAGREZONANCIA SPEKTROMETRIA

2.2.33. MÁGNESES MAGREZONANCIA SPEKTROMETRIA 2.2.33. Mágneses magrezonancia spektrometria Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 2.2.33. MÁGNESES MGREZONNCI SPEKTROMETRI 01/2009:20233 EVEZETÉS mágneses magrezonancia spektrometria (NMR) olyan analitikai módszer,

Részletesebben

Rádióspektroszkópiai módszerek

Rádióspektroszkópiai módszerek Rádióspektroszkópiai módszerek ESR: Elektron Spin Rezonancia (Electron Spin Resonance) elektronhéjak tulajdonságai NMR: Mágneses Magrezonancia (Nuclear Magnetic Resonance) atommagok tulajdonságai A kvantumszámok

Részletesebben

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor

Részletesebben

Vektorok, mátrixok, tenzorok, T (emlékeztető)

Vektorok, mátrixok, tenzorok, T (emlékeztető) Vektorok, mátrixok, tenzorok, T (emlékeztető) A = T*B Tenzor: lineáris vektorfüggvény, amely két vektormennyiség közötti összefüggést ír le, egy négyzetmátrix, M reprezentálja. M M M M = M M M M M M 11

Részletesebben

Mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiák

Mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiák 1 A szerves vegyületek szerkezetének meghatározására kezdetben az elemi analízist és az analógiákon alapuló szerkezetbizonyító szintézist illetve lebontást alkalmazták. Bonyolultabb vegyületek szerkezetének

Részletesebben

Az MR(I) módszer elve. Az MR(I) módszer. (Nuclear) Magnetic Resonance Imaging mag (atommag) mágneses rezonancia alapu képalkotó módszer

Az MR(I) módszer elve. Az MR(I) módszer. (Nuclear) Magnetic Resonance Imaging mag (atommag) mágneses rezonancia alapu képalkotó módszer Az MR(I) módszer elve Mai kérdés: Hogyan változik a röntgensugárzás elnyelődésének valószínűsége lágy szövetekben a sugárzás foton-energiájával? Dr.Fidy Judit 05 március 8 Az MR(I) módszer Történelem -

Részletesebben

0) I=0 I=1/2 I=k (k=1,2,..) töltéssel forog (I=1/2)

0) I=0 I=1/2 I=k (k=1,2,..) töltéssel forog (I=1/2) Az NMR-spektroszkópia szükséges feltétele a nullától különbözÿ magspin (I 0) I=0 mind a protonok mind a neutronok száma páros ( 12 C, 16 O) I=1/2 ha tömegszáma páratlan ( 1, 3, 13 C, 15 N, 19 F, 57 Fe,

Részletesebben

László István, Fizika A2 (Budapest, 2013) Előadás

László István, Fizika A2 (Budapest, 2013) Előadás László István, Fizika A (Budapest, 13) 1 14.A Maxwell-egenletek. Az elektromágneses hullámok Tartalmi kiemelés 1.Maxwell általánosította Ampère törvénét bevezetve az eltolási áramot. szerint ha a térben

Részletesebben

Emlékeztető Paramágneses anyagok

Emlékeztető Paramágneses anyagok Emlékeztető Paramágneses anyagok Ha az eredő spinkvantumszám S 0, vagyis a részecske rendelkezik eredő spinimpulzus momentummal, akkor mágneses momentuma is van. E vektorok abszolútértéke (hossza) S S(S

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől 1. A szigorlat menete A szigorlatot a Fizikus MSc orvosi fizika szakirányos hallgatók a második vagy harmadik szemeszterük folyamán tehetik le. A szigorlat

Részletesebben

A BioNMR spektroszkópia alapjai

A BioNMR spektroszkópia alapjai A BioNMR spektroszkópia alapjai Az NMR-spektroszkópia szükséges feltétele a nullától különböző magspin (I 0) 1) I=0, ha mind a protonok mind a neutronok száma páros: ( 12 C, 16 O) 2) I=1/2, ha tömegszáma

Részletesebben

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása ifj. Szántay Csaba MTA Kémiai Tudományok Osztálya 2012. február 21. a magspínek pulzus-gerjesztésének értelmezési paradigmája GLOBÁLISAN ELTERJEDT

Részletesebben

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest, FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium Alkímia Ma, Budapest, 2013.02.28. I. FEHÉRJÉK: L-α aminosavakból felépülő lineáris polimerek α H 2 N CH COOH amino

Részletesebben

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Készítette: NÁDOR JUDIT Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Bevezetés, célkitűzés Mössbauer-spektroszkópia Kísérleti előzmények Mérések és eredmények Összefoglalás EDTA

Részletesebben

WOLFGANG PAULI ÉS AZ ANYAGTUDOMÁNY KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÓBUDAI EGYETEM,2010.04.23

WOLFGANG PAULI ÉS AZ ANYAGTUDOMÁNY KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÓBUDAI EGYETEM,2010.04.23 WOLFGANG PAULI ÉS AZ ANYAGTUDOMÁNY KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÓBUDAI EGYETEM,2010.04.23 Minden részecske rendelkezik egy furcsa tulajdonsággal, ez a spinje. Mivel ez úgy viselkedik, mint az

Részletesebben

Az NMR spektroszkópia alapjai Dr. Rohonczy János ELTE Szervetlen Kémiai Tanszék

Az NMR spektroszkópia alapjai Dr. Rohonczy János ELTE Szervetlen Kémiai Tanszék Az NMR spektroszkópia alapjai Dr. Rohonczy János ELTE Szervetlen Kémiai Tanszék A mágneses magrezonancia spektroszkópia (röviden NMR angolul Nuclear Magnetic Resonace) egyike azon modern kémiai szerkezetvizsgálati

Részletesebben

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai Biofizika és orvostechnika alapjai MRI Képalkotó diagnosztika 2 Noninvazív módszerek: MRI, termográfia Szerkesztette: Szekrényesi Csaba Áttekintés Történelem Nagy mágneses tér A szövetek mágneses különbségei

Részletesebben

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte: Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.26. A mérés száma és címe: 12. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.09. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során egy

Részletesebben

4.A MÁGNESES REZONANCIA (MR) ORVOSI ALKALMAZÁSA

4.A MÁGNESES REZONANCIA (MR) ORVOSI ALKALMAZÁSA [HIBA! A STÍLUS NEM [HIBA! A STÍLUS NEM 4.A MÁGNESES REZONANCIA (MR) ORVOSI ALKALMAZÁSA 4.1Bevezető A mágneses rezonancián alapuló vizsgálati eljárásoknak is előnyös tulajdonsága, hogy a vizsgálat során

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu BIOFIZIKA 2012 11 26 Metodika- 4 Liliom Károly MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu A biofizika előadások temamkája 1. 09-03 Biofizika: fizikai szemlélet, modellalkotás, biometria 2. 09-10 SZÜNET

Részletesebben

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/tomegsp.doc alapján tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás a legérzékenyebb módszerek közé tartozik (Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására

Részletesebben

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex Hydroxypropylbetadexum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1804 HYDROXYPROPYLBETADEXUM Hidroxipropilbetadex C 42 H 70 O 35 (C 3 H 6 O) x x = 7 MS DEFINÍCIÓ A hidroxipropilbetadex (β-ciklodextrin, 2-hidroxipropil-éter)

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai magsugárzás Magsugárzások Röntgensugárzás Függelék. Intenzitás 2. Spektrum 3. Atom Repetitio est mater studiorum. Röntgen Ionizációnak nevezzük azt a folyamatot,

Részletesebben

A különböző anyagok mágneses térrel is kölcsönhatásba lépnek, ugyanúgy, ahogy az elektromos térrel. Ez a kölcsönhatás szintén kétféle lehet.

A különböző anyagok mágneses térrel is kölcsönhatásba lépnek, ugyanúgy, ahogy az elektromos térrel. Ez a kölcsönhatás szintén kétféle lehet. 1 A különböző anyagok mágneses térrel is kölcsönhatásba lépnek, ugyanúgy, ahogy az elektromos térrel. Ez a kölcsönhatás szintén kétféle lehet. A legjobban az ún. Gouy-mérlegben való viselkedés példázza

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (e) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2014. december 3. 1 A Klein-Gordon-egyenlet (1) A relativisztikus dinamikából a tömegnövekedésre és impulzusra vonatkozó

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex Hydroxypropylbetadexum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 07/2003:1804 HYDROXYPROPYLBETADEXUM Hidroxipropilbetadex C 42 H 70 O 35 (C 3 H 6 O) x, x = 7 MS DEFINÍCIÓ A hidroxipropilbetadex (-ciklodextrin, 2-hidroxipropil-éter)

Részletesebben

Az elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámok 203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert

Részletesebben

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Kinetika 15-1 A reakciók sebessége 15-2 Reakciósebesség mérése 15-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 15-4 Nulladrendű reakció 15-5 Elsőrendű reakció 15-6 Másodrendű reakció 15-7 A reakció kinetika

Részletesebben

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása 2015. április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig Egyetlen tömegpont: 3 adat (3 szabadsági fok ) Példa:

Részletesebben

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû matematika. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Számsorozatok SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. A számsorozat fogalma, példák sorozatokra. A pozitív páros számok sorozatának n-edik

Részletesebben

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése Az anyagszerkezet alapjai Az atomok felépítése Kérdések Mik az építőelemek? Milyen elvek szerint épül fel az anyag? Milyen szintjei vannak a struktúrának? Van-e végső, legkisebb építőelem? A legkisebbeknél

Részletesebben

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat. Néhány szó a neutronról Különböző részecskék, úgymint fotonok, neutronok, elektronok és más, töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés Előadás /6 2015. március 11., szerda, 9 50-11 30, B-2 terem Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés Detroit Marseille előadó: Dr. habil Papp Ferenc eg. docens Szabvánok MSZ EN 1990:2005

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció Tartalomjegzék Előszó... 6 I. Valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapok... 8 1. A szükséges valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapismeretek összefoglalása... 8 1.1. Alapfogalmak...

Részletesebben

9. Fotoelektron-spektroszkópia

9. Fotoelektron-spektroszkópia 9/1 9. Fotoelektron-spektroszkópia 9.1. ábra. Fotoelektron-spektroszkópiai módszerek 9.2. ábra. UP-spektrométer vázlata 9/2 9.3. ábra. N 2 -fotoelektron-spektrum 9.4. ábra. 2:1 mólarányú CO-CO 2 gázelegy

Részletesebben

Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése Előadó: Dr. Ertse Imre A társadalmi - gazdasági jelenségek időbeli alakulásának törvénszerűségeit kell vizsgálni a változás, a fejlődés tendenciáját. Ezek a

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyzı,

Részletesebben

Fontos fogalmak. A pörgettyűmodell

Fontos fogalmak. A pörgettyűmodell Diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai Rádióspektroszkópiai módszerek: Elektronspin-Rezonancia Spektroszkópia (ESR) és Mágneses Magrezonancia Spektroszkópia (NMR) alapelvei 2011. Február

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2013. január Elektromágneses hullám Transzverzális hullám elektromos térerősségvektor hullámhossz E B x mágneses térerősségvektor

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés: Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1 Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,

Részletesebben

Az anyagszerkezet alapjai

Az anyagszerkezet alapjai Kérdések Az anyagszerkezet alapjai Az atomok felépítése Mik az építőelemek? Milyen elvek szerint épül fel az anyag? Milyen szintjei vannak a struktúrának? Van-e végső, legkisebb építőelem? A legkisebbeknél

Részletesebben

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O Funkciós csoportok, reakcióik II C 4 C 3 C 2 C 2 R- 2 C- R- 2 C--C 2 -R C 2 R-C= ALKLK, ÉTEREK Faszesz C 3 Toxikus 30ml vakság LD 50 értékek alkoholokra patkányokban LD 50 = A populáció 50%-ának elhullásához

Részletesebben

Lehetőségek és kihívások a modern bionmr spektroszkópia területén

Lehetőségek és kihívások a modern bionmr spektroszkópia területén Lehetőségek és kihívások a modern bionmr spektroszkópia területén Perczel András és munkatársai Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium és ELTE-MTA Fehérjemodellező Kutatócsoport 1 The Nobel Prize in

Részletesebben

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői Rezgés, oszcilláció Rezgés, Hullámok Fogorvos képzés 2016/17 Szatmári Dávid (david.szatmari@aok.pte.hu) 2016.09.26. Bármilyen azonos időközönként ismétlődő mozgást, periodikus mozgásnak nevezünk. A rezgési

Részletesebben

Az ultrahang orvosi alkalmazásai

Az ultrahang orvosi alkalmazásai Az ultrahang orvosi alkalmazásai Dóczy-Bodnár Andrea 2011. október 17. Az ultrahang orvosi alkalmazásai Ultrahang diagnosztika UH visszaverődése és/vagy szóródása az echo detektálása izom, lágy szövetek,

Részletesebben

Az NMR spektroszkópia alapjai

Az NMR spektroszkópia alapjai Az NMR spektroszkópia alapjai Dr. Rohonczy János ELTE, Szervetlen Kémiai Tanszék 2012. A mágneses magrezonacia spektroszkópia (röviden NMR az angol Nuclear Magnetic Resonace kifejezésbıl) egyike azon modern

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése Elméleti alap: Atkins: Fizikai Kémia II, 187-188, 146, 1410, 152 158 fejezetek A gyakorlat során egy párosítatlan elektronnal rendelkező benzoszemikinon

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben Atomfizika ψ ψ ψ ψ ψ E z y x U z y x m = + + + ),, ( h ) ( ) ( ) ( ) ( r r r r ψ ψ ψ E U m = + Δ h z y x + + = Δ ),, ( ) ( z y x ψ =ψ r Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet),

Részletesebben

Egzotikus elektromágneses jelenségek alacsony hőmérsékleten Mihály György BME Fizikai Intézet Hall effektus Edwin Hall és az összenyomhatatlan elektromosság Kvantum Hall effektus Mágneses áram anomális

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) Feladatok A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a nevezési lappal együtt

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben