TANULMÁNYÚTON PERUGIÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYÚTON PERUGIÁBAN"

Átírás

1 TANULMÁNYÚTON PERUGIÁBAN Ez év tavaszán sikeresen pályáztam egy Tempus szakértői tanulmányútra, melynek keretében októberben hét napot töltöttem Umbriában. Témája a környezeti nevelés volt, címe: Iskola: az aktív állampolgári és környezeti nevelés színtere. A környezeti nevelés slágertéma napjaink pedagógiájában. Földrajztanárként sok éven át foglalkoztam tanórákon a környezeti problémák megismertetésével, tanórákon kívül pedig hat éven keresztül dolgoztam tanítványaimmal együtt a Globe nemzetközi környezetvédelmi projektben. Így számomra a környezeti nevelés mindennapi oktatónevelő munkámnak is része lett. E gyakorlat során azt tapasztaltam, hogy felnőtteket, gyerekeket egyaránt megérint a környezet védelmének, szeretetének, ismeretének ügye. Célom volt tudatosítani, hogy életmódunk, szokásaink megkérdőjeleződnek, meg kell tanulnunk az alkalmazkodást az átalakuló környezeti feltétekhez, törekednünk kell gondolkodásmódunk megváltoztatására. Úgy gondoltam, hogy ezen a tanulmányúton sok érdekes témát, példát megismerhetek, képet kapok a jó, bevált gyakorlatról, kicserélhetem tapasztalataimat más országokból jövő kollégákkal. A tanulmányút messze túlmutat az előzetes várakozásokon, szemléletet formáló volt, lelkesített, új gondolatokat, ötleteket indított el bennem. A szakmai összefoglaló, a tapasztalatok rendszerezése, az összegyűjtött sok segédanyag, a fotók rendezése és a jelentés megírására készülve felvetődött bennem a kétség a beszámoló visszaadja e az umbriai és toszkán tájak varázsát, az emberek életszeretetét, a kezdődő barátságokban rejlő emberi és szakmai lehetőségek ígéretét? Sokadik alkalommal is zavarba ejt ez a páratlan szépségű ország múltjával és jelenével, művészetével és most lehetőségem volt betekintést kapni az oktatás, nevelés területére, ami a munkám és a hivatásom.

2 Szakmai és kulturális programok: Kilencfős csoportunkat hivatalosan is fogadta Perugia ban, a CRIDEA igazgatója, aki bemutatta a központ működését. A CRIDEA tevékenysége a következő területekre terjed ki: 1. a környezettel kapcsolatos adatok, információk gyűjtése és továbbítása; 2. publikációk és kiadványok megjelentetése; 3. képzés (pl. menagement, facilitátor); 4. projektek ajánlása az iskolák felé, amelyek közül néhányat mi is megismertünk; 5. regionális hálózat kiépítése a környezeti nevelés összehangolására; 6. Umbria útja a fenntartható fejlődésért. A környezeti nevelés céljai közül különösen nagy hangsúlyt kap a partnerség kezdeményezése, a választás és a döntéshozatal felelőssége, a szolidaritás és az igazságosság. A másik fogadó intézmény a Laboratorio del Cittadino volt, amelynek a tevékenysége elsősorban Umbriára terjed ki, de vannak nemzetközi kapcsolatai is. Fő feladata, hogy a környezeti nevelést segítve hozzájáruljon a környezettudatos magatartás elsajátítatásához. Szorgalmazzák a közösségi interakciót és a részvételt a környezetet érintő döntésekben, tartanak továbbképzéseket, ismeretterjesztő kurzusokat, közreműködnek oktatási segédanyagok elkészítésében, adatbázisok létrehozásában, projektek ajánlásában és módszertani segítségnyújtásban az iskolák felé. Ezt követően megismertük a több éve sikeresen működő és VERSO projekteket.

3 Az a CRIDEA val együttműködve egy több éve folyó projekt Umbria iskoláiban, amely a levegő, a víz minőségét és a biodiverzitást vizsgálja az iskolák környezetében, az eredményeket pedig nyomon lehet követni a fentebb jelzett honlapon. A projekt küldetéstudatát a következőképpen határozták meg: kezelni a jelent, megóvni a jövőt, öko állampolgárrá válni. A VERSO projekt a fenntartható fejlődés, társadalom programja, amely hangsúlyozza a környezet tiszteletét, szeretetét és ismeretét, nagy jelentőséget tulajdonítva a konfliktusok kezelésének, a személyes elkötelezettségnek és az öko állampolgárrá nevelésnek. A délután folyamán látogatást tettünk Perugiában a Tudományegyetem növénytani tanszékén, ahol betekintést kaptunk a fenológiai laboratórium munkájába. Itt, azt követik nyomon, hogy a környezeti feltételekben bekövetkező változások hogyan hatnak a növény és állatvilág fejlődésére. Érdekes volt számomra az itt szerzett tapasztalat, nevezetesen, hogy partneri viszony alakult ki az egyetemi kutatás és az alapfokú oktatás között. Az egyetem a gyerekek által gyűjtött megfigyeléseket feldolgozza. Az együttműködés nagyszerűen bevált, didaktikai kihívást, módszertani megújulás lehetőségét kínálva a tanároknak. A gyerekek számára pedig nyitást az iskola világából. Nagy élmény volt számomra az egyetem botanikus kertjében tett séta, mely elsősorban didaktikai célokat szolgál, azonban nem elhanyagolható az érzékekre tett hatása sem. A kerten a középkori monostor kert tipikus jegyeit, ismérveit fedezhettük fel, a fő építészeti jellegzetességekkel együtt. A kert egyik része a földi paradicsomot szimbolizálja, mellette található a Kozmikus fa, minden fa ősatyja. Utána egy számomra eddig ismeretlen tojás szimbólum, amely a 12 égövi jegy szerint van felosztva. Középen a fény és a tudás fája található. Az éden két folyóján átkelve a Jó és a Rossz Tudásának fájához érünk. Az édenkertet természetesen a sötét erdő követi. A gyógynövénykertben mintegy 100 féle gyógynövény található, igazi élmény volt a fűszernövények hatalmas gyűjteménye is. Érdekes volt meghallgatni, hogyan használták ki a csillagok hatását a növények fejlődésére. (Hét ágyást készítettek, mert hét bolygót ismertek el a kert megalkotásakor.) Összefoglalva azt is mondhatjuk, hogy olyan volt, mint egy tanterem a szabad ég alatt.

4 Földrajztanár lévén nagy örömömre szolgált az egyetem szeizmológiai laboratóriumának meglátogatása, ahol 1751 től napjainkig terjedően mutatták be a földrengések erősségét mérő műszereket, valamint a régió szeizmológiai térképeit. A kora esti órákban lehetőség nyílt Perugia történelmi központjának felfedezésére, a Saint Pierre templom és freskóinak megtekintésére. A következő napon látogatást tettünk egy általános iskolában Castiglione del Lago ban. Érdekes volt maga az épület is, 2007 es építésű és megfelelt a HQE magas környezeti minőség normáinak. Itt megismerhettük az olasz iskolarendszert, a képzési formákat, ezt követően a csoport tagjai is bemutatták a saját iskolarendszerüket, szakmai tevékenységüket, ill. a környezeti nevelés terén szerzett tapasztalataikat. Majd először Power Point bemutatón keresztül ismerhettük meg az iskolában folyó környezeti nevelést, az iskolai projektek

5 fogalmát, a tervezés, előkészítés, megvalósítás és az értékelés szakaszait, majd megnéztük, megcsodáltuk a megvalósult projekteket. A kiállítás középpontjában a Művészet és táj kapcsolata volt, a közelben található Trasimeno tó adta a projekt témát: Lago Trasimeno, bleu de l infini, l infini du bleu. A projektek elkészítéséhez olyan mesterek képeit vették alapul, mint a reneszánsz mestere Perugino ill. a futurista Dottori. A projekt megvalósulásában a tanárokon kívül részt vett művészettörténész és plasztikus művész is. A projektben egy éven át hat osztály vett részt, teljes egészében a tanulói aktivitásra, kreativitásra, gyermeki képzeletre, megfigyelésre, a csoportban és egyénileg végzett tevékenységen volt a hangsúly. Ebben az iskolában ismerkedtem meg az école compréhevsive magyarul leginkább a befogadó iskola fogalmával, gyakorlati megvalósulásával. A leglényegesebb tapasztalataim a következők: a fogyatékos, sérült gyerekek integrálása; a projekt pedagógia napi alkalmazása; az intézmények nagyfokú autonómiája; a partneri kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználása. Következő állomás egy agráriskola (école agraire A. Vegni) meglátogatása volt, ahol szőlőtermelést, borászatot, illetve turisztikai, vendéglátási ismereteket sajátítanak el a tanulók. Gondos és nagyon kedves vendéglátóink nemcsak az iskola életét mutatták be, hanem az ott termelt és palackozott borral is megajándékozták a csoport tagjait. Csodálatos befejezése volt ennek a napnak Cor tonába, az etruszk városba tett látogatás és a Cortona közelében található remetelak, assissi Szent Ferenc cellájának megtekintése. Olajfák, szőlővel borított domboldalak között vezetett az út a lenyűgöző szőlővel borított domboldalak között vezetett az út a lenyűgöző volt, csodálatos példája annak, ahogyan egy vallási és filozofikus jelentőségű hely beleolvad a tájba és a környezetbe. Tökéletes volt a szépség, a harmónia! Másnap utunk az I. Calvino Liceo Scientifico ba Cittá della Pieve be vezetett.. A gimnázium 4. évfolyamának 3 tanulója mutatta be a zuzmókra vonatkozó kísérleteit és vizsgálatait, a zuzmót a levegő minőségének bio indikátorának tekintették. Megjegyzés: a gyerekek angol nyelven készítették el Power Point előadásukat, határozottak voltak, élvezték a munkájukat és a tudásukat, minden feltett kérdésre pontos válaszokat adtak. Az előadáson részt vettek alsóbb évfolyamra járó diákok, akik változó figyelemmel, de követték a beszámolót. Itt is felfedezhettük az olasz oktatásban kitűnően megvalósuló

6 partnerséget és folyamatosságot. A végzős tanulók már bejártak érdeklődésüknek megfelelő egyetemi órákra és az ott szerzett tudásukat, tapasztalataikat megosztották az alsóbb éves tanulókkal, együtt dolgozva egy egy feladaton. A perugiai egyetem egyik professzorának különösen érdekes előadását is meghallgattuk, melynek témája a Trasimene tó, mint táj ábrázolása a festészetben. Az előadás azt vizsgálta, hogy a festmények által elindított gondolatok miként vezetnek olyan tudományok vizsgálódási területére, mint a geomorfológia, geológia, fossziliák vizsgálata, klimatológia, archeológia stb. Délután Perugino nyomát követtük a városban és megnéztük híres festményét, melyről annyit hallottunk a hét folyamán. A festmény előtt állva megértettük, hogy bármely tudomány, művészet képviselőjének, bármelyik iskolába járó gyereknek a festmény még hosszú ideig fog témát kínálni.

7 Az esti órákban megnéztük Chiancianoban a hihetetlenül gazdag etruszk múzeumot. Látogatást tettünk az Institut d enseignement supériur Umbertide ben, ahol megimertük az Ecomappa projektet, amelynek témája a víz minőségének vizsgálata kémiai és biológiai módszerekkel. A projektben minden tanuló részt vesz korának és ismereteinek megfelelő feladatokat végezve. A projektekben folyamatosság figyelhető meg az alap és középfokú oktatásban, ez a tény is hangsúlyozza a tanulmányozott téma fontosságát. Az ilyen típusú projektek hozzájárulnak a tanulói kompetenciák és olyan attitűdök fejlesztéséhez, mint pl. elkötelezettség a tudományos kutatás iránt, megfigyelés, felfedezés, felelősségvállalás, konfliktuskezelés, amelyek az un. öko állampolgár ismérvei is. Mindez kiegészül azzal, hogy tanulmányozzák a folyóhoz kapcsolódó szavak etimológiáját. Megnéztük az iskola laboratóriumait is. Délután Foligno ban látogatást tettünk egy tudományos, kísérleti laboratóriumba. Az intézményben 10 laboratórium működik, és az egész régióból fogadja a tanulókat, akik néhány napot ott töltenek és az elméletben tanultakat alkalmazzák, figyelik a jelenségeket. Saját planetáriumában csillagászati ismereteiket bővíthetik és műholdvevőivel a legkorszerűbb technikát ismerik meg a tanulók. Irigylésre méltó a meteorológiai megfigyelő állomás. Az intézet a tanárok továbbképzésével is foglalkozik, a környezeti nevelés elméleti és metodikai kérdéseiben nyújt segítséget. Este felejthetetlen látogatást tettünk Assisi ben a Sainte Marie des Anges templomban.

8 Iskolalátogatással kezdtük a következő napot Passignano ban. Az instituto Comprensivo I Birago a mi befogadó iskolánknak felel meg a leginkább. Az iskola tanulói a régió biodiverzitását tanulmányozzák, bemutatták és elmesélték a terepen folyó munkát, a régióban élő állatok élőhelyeit, nyomait a növényvilágot tanulmányozzák. Előadásukon érződött a közösen átélt sok élmény, lelkesedés. Lehetőséget kaptunk arra is, hogy bepillantsunk a tanórákon folyó munkába, megnéztük a füzeteket és tankönyveket. Délután látogatást tettünk egy dokumentációs központban (centre Hannibal), ahol a Trasimeno tó közelében lezajlott csatának a főbb eseményeivel ismerkedtünk meg. A program zárásaként a Trasimeno tó három szigetének egyikére az Isola Maggiore ra tettünk kirándulást, ahová ma már csak pihenni járnak a környékbeliek. Általános megállapítások: 1. Intézmények vonatkozásában az olasz iskolarendszer alap, közép és felsőfokú oktatásába kaptunk betekintést, alaposabb ismereteket, tapasztalatokat az alap és középfokú oktatásról szereztük jártunk szakképzéssel és természettudományos képzésre szakosodott középiskolában látogatást tettünk módszertani és információs, dokumentációs központokban és tudományos laboratóriumokban több helyen találkoztunk a befogadó iskolával, mely biztosítja a speciális igényű gyer ekek oktatását, nevelését, együttélését

9 2. Környezeti nevelés vonatkozásában a régióban proiritásként kezelik a környezeti nevelést, amit beépítenek az oktatási, nevelési folyamatba életkortól függetlenül az olasz iskolarendszerben mind nagyobb szerepe van az iskolai autonómiának, ahol középpontba kerülnek az innovatív módszerek, a gyakorlat, a hatékony stratégiák, az aktív részvételre motiválás a környezetünkben zajló folyamatokban. Értékei között van a sokszínűség tisztelete, a kulturális és természeti örökség ismerete és védelme. az iskolavezetés a minőségi munka részeként értékeli a környezeti nevelést, kapcsolatokat teremt a külső támogatókkal az umbriai régió anyagi forrásokat, képzést, információt biztosít a környezeti nevelés megvalósításához, mobilizálja és felértékeli a szereplők jelentőségét erős kapcsolódási pontok fedezhetők fel a környezet a gazdaság és a társadalmi ismeretek között pl. a zuzmó vizsgálat és a következtetések levonása interdiszciplináris szemlélet jellemzi a környezeti nevelést gyakorlatias tanítási tanulási modelleket alkalmaznak, változatos tanári módszereket és tanulói tevékenységeket tapasztaltunk pl. adatbázisok létrehozása és kezelése, eset tanulmányok, kutatómunka, projekt munka, kísérletezés, művészek bevonása, info kommunikációs és digitális eszközök értő használata, a tanulás és nem a tanítás van a középpontban fontosnak tartják a tanulók és különösen a lányok természettudományos érdeklődésének kibontakozását, motiválását, hangsúlyozva a képzelet, a kreativitás és az önálló munka fontosságát a környezettel foglalkozó projektek értékelése nagyon változatos képet mutat, a megismert vélemények alapján nem célra vezető a színvonal néhány mennyiségi mutató segítségével történő mérése, ennél sokkal komplexebb megközelítésre törekednek példaértékű, jó kapcsolat az egyetemi oktatók és a gyakorló tanárok között az átmenet nehézségeit az alsó és felső tagozat, valamint a gimnáziumi osztályok között sikerül enyhíteni a több évig tartó környezeti projektek segítségével a környezeti nevelés során olyan szociális kompetenciák fejlesztése valósul meg, mint a szervezőkészség, kezdeményezés, problémakezelés, döntéshozatal, kritikus gondolkodás stb. partneri viszony az iskola és a helyi intézmények, alapítványok, vállalatok és magán személyek, civil szervezetek között (hálózat építés) gyakorlati megközelítését, példáját láttuk az ökológia orientált oktatáspolitika megvalósulásának, melynek középpontjában aktív, felelősséget vállaló, toleráns

10 és segítő életmódot elfogadó öko állampolgár rá nevelés áll, aki tud alkalmazkodni környezetéhez, érti és szereti, azért hogy jobban óvhassa és védhesse azt markánsan jelen vannak a környezeti nevelésben a helyi célok és értékek: természeti, épített, szociális környezet ismerete óvása és fejlesztése hangsúlyosan van jelen az a cél, hogy fejlődjön a tanulók aktív részvételi készsége közösségük, lakóhelyük, régiójuk, hazájuk és a világ problémáinak megismerésében és megoldásában helyi értékek és problémák feltérképezése lakóhely megismerése nem láttam viszont példát: az egészség és környezet, a fogyasztás és életminőség összefüggéseinek iskolai megjelenésére (lehet, hogy csak a véletlen műve) nagy élmény volt számomra, hogy sok szép példát láttam a környezi és művészeti nevelés összefonódására, melynek során a tanulók felismerhették a természeti és művészeti szépség közötti rokonságot, a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit, a természet, forma és színvilágát, mindez a holisztikus szemléletmód kialakításának eszköze azt gondolom, hogy a magyarországi gyakorlattal ellentétben Umbriában és Toszkánában sokkal inkább a helyi környezeti problémák, megismertetése, megoldása és a helyi természeti értékek ismerete, megvédése áll a környezeti nevelés középpontjában. A környezeti nevelés feladata, hogy itthon is minden tanuló újra felfedezze saját lakóhelyét, megismerje annak állapotát, személyes élmények, tevékenységek alapján kötődjön hozzá Egyéb körülmények: A csoport szálláshelye Castiglione del Lago ban volt, csendes, nyugodt környezetben, a történelmi városrészben, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a Trasimeno tóra. Itt vacsoráztunk, és a szervezők arra is törekedtek, hogy mindig megismerjünk valamit az umbriai konyhaművészet felejthetetlen, nagyszerű ízeiből. Itt írtuk éjszakába nyúlóan a csoportjelentést. Castiglione del Lago a Trasimeno tó nyugati partján, a tó egyetlen félszigetén található, kb. 14 ezer lakosú hangulatos város, ahonnan a program valamennyi színhelyét könnyen meg tudtuk közelíteni. A Trasimeno tó, ami az egyik kifogyhatatlan témája a régióban folyó tudományos vizsgálódásoknak átmérője 16 km, kerülete 45 km, víze nem túl mély. Hordalék képződés során keletkezett, Olaszország legnagyobb tavának tekintik tól a tó része a Living Lakes nemzetközi hálózatnak, melynek célja az édesvízi területek élőhelyeinek, ökoszisztémájának megóvása, monitoring r endszer működik, levegő, víz és

11 talajmintákat vizsgálnak folyamatosan és ebbe a tevékenységbe bekapcsolódnak, az iskolák és önkormányzatok is. Időszámításunk előtt 217 ben itt aratta Hannibál hatalmas győzelmét a római csapatok felett. Csoportunk emberileg és szakmailag is sok értéket képviselt, aktív, érdeklődő és elkötelezett volt a környezeti nevelés jelentőségét, fontosságát illetően. Kedves, segítő, baráti légkör alakult ki a csoporttagok között. A kommunikáció hivatalos nyelve a francia volt, de szinte mindenki beszélt valamilyen szinten olaszul, amiért a szervezők nagyon hálásak voltak. Szabadidő nem volt, de nem is igényelte a csoport. A szakmai programok késő délután értek véget, amit mindig követett egy olyan esemény, látogatás, városnézés, amely az itáliai művészetek és kultúra iránt rajongó, érdeklődő csoportot lenyűgözte. A késő esti órákban mindennap összefoglaltuk a látottakat, a csoportjelentésben a program mellé megfogalmaztuk észrevételeinket, kérdéseinket. A végső változat elkészítése már a hazatérés után történt, mindenki elküldte egy francia kollégának a saját kiegészítéseit. Azzal az elhatározással váltunk el, hogy a jövőben is tartjuk a kapcsolatot, információt és oktatási segédanyagokat küldünk egymásnak. A belga, tanár továbbképzéssel foglalkozó kollégával terveztük, hogy megvizsgáljuk egy továbbképzési program magyarországi adaptálásának lehetőségét, feltételeit. A francia kollégákkal pedig a szaktanácsadói rendszer különbözőségeiből adódó kérdéseket, feladatokat és az intézményeink közötti együttműködés lehetőségeit vitattuk meg többször is. Multiplikátor hatás: A tanulmányúton való részvétel hozzájárult a Fővárosi Pedagógiai Intézet nemzetközi kapcsolatainak szélesítéséhez, a szakterületen folyó munkát lehetőségem volt bemutatni és európai dimenzióban is megméretni. Megismerhettem öt Európai Uniós ország oktatással, neveléssel foglakozó szakembereinek gondolkodását, munkamódszerét, problémáit, innovatív pedagógiai gyakorlatát. A programban való részvétel hozzájárult szakmai fejlődésemhez, bővültek didaktikai és metodikai ismereteim, intenzíven gyakorolhattam francia és olasz nyelvtudásomat. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani a Tempus Közalapítványnak, hogy pályázatomat támogatta, körültekintő, alapos szervezéssel, mindvégig segítségemre volt. Végezetül felajánlom kollégáimnak, hogy pályázatírási tapasztalataimat örömmel megosztom velük, és készséggel nyújtok segítséget amennyiben igénylik. Budapest, október 31. Szittnerné Gudor Mária

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: COMENIUS pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló a CENTURIO program keretében letöltött gyakorlatról

Beszámoló a CENTURIO program keretében letöltött gyakorlatról Beszámoló a CENTURIO program keretében letöltött gyakorlatról 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Név: Lengyel Nikoletta Cím: 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 28. Munkahely: Polgármesteri Hivatal, Tiszaörs Telefon: 30/483-9637

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002 Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak Reference : IT-2013-944-002 Szervezett tanfolyamunk célja, hogy a migránsok társadalmi integrációjával foglalkozók, ill. a téma iránt érdeklődők gyakorlatban

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Szabó Győzőné igazgató Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Kompetencia szerkezete 1. Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) 2. Képesség,

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

ÖKOISKOLA INFÓ-NAP SCHEUER ZSUZSANNA

ÖKOISKOLA INFÓ-NAP SCHEUER ZSUZSANNA ÖKOISKOLA INFÓ-NAP SCHEUER ZSUZSANNA TARTALOM 1) AZ ÖKOISKOLÁK TÖRTÉNETE 2) MI AZ, HOGY ÖKOISKOLA? 3) A CÍM. MIÉRTEK ÉS HOGYANOK 4) POZITÍVUMOK, NEGATÍVUMOK 5) LETÖLTHETŐ ANYAGOK 6) NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK,

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER FŐVÁROSI MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER FŐVÁROSI MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER FŐVÁROSI MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT Tartalom ŐSZI AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKSZOLGÁLAT ERDÉLYBEN ÖNKÉNTESEK A SZAKSZOLGÁLATNÁL ŐSZI AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv Horvátország 5. projekttalálkozó téma: Mérési és értékelési módszerek a gyakorlócégek gyakorlatában A találkozó célja

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

DOKTORSZÓ. jog rendészet kommunikáció. Kft.

DOKTORSZÓ. jog rendészet kommunikáció. Kft. DOKTORSZÓ jog rendészet kommunikáció Kft. DOKTORSZÓKft. jog rendészet kommunikáció Ha változtatunk, az tökéletesítés, ha gyakran változtatunk, az tökéletes. Winston Churchill J ohn Lennon szerint az álom,

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Tartalmi beszámoló a MKNE és IKEA közös környezetvédelmi pályázatának megvalósításáról

Tartalmi beszámoló a MKNE és IKEA közös környezetvédelmi pályázatának megvalósításáról Diadal Úti Általános Iskola OM azonosító sz.: 035103 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal u. 43-49. Tel: 2576-514 Fax: 253-5445 E-mail: diadal43@gmail.com HTTP://DIADAL.HU MKNE Pf. címére: 1397 Budapest,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03.

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03. NEVELÉSTUDOMÁNY - PEDAGÓGIA A neveléstudomány: az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. pedagógia:

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

Nyelvi sokszínűség. Az iskola vezetése az első angol-számítástechnika orientációs osztályt 1997-ben beiskolázott 1.c osztállyal indította útnak.

Nyelvi sokszínűség. Az iskola vezetése az első angol-számítástechnika orientációs osztályt 1997-ben beiskolázott 1.c osztállyal indította útnak. Nyelvi sokszínűség Az 10 éves hagyományokkal rendelkező és tagozatként működő német nemzetiségi nyelv mellett, iskolánkban az angol, spanyol és orosz nyelv is színesíti a palettát. Az angol nyelv tanítása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben