TANULMÁNYÚTON PERUGIÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYÚTON PERUGIÁBAN"

Átírás

1 TANULMÁNYÚTON PERUGIÁBAN Ez év tavaszán sikeresen pályáztam egy Tempus szakértői tanulmányútra, melynek keretében októberben hét napot töltöttem Umbriában. Témája a környezeti nevelés volt, címe: Iskola: az aktív állampolgári és környezeti nevelés színtere. A környezeti nevelés slágertéma napjaink pedagógiájában. Földrajztanárként sok éven át foglalkoztam tanórákon a környezeti problémák megismertetésével, tanórákon kívül pedig hat éven keresztül dolgoztam tanítványaimmal együtt a Globe nemzetközi környezetvédelmi projektben. Így számomra a környezeti nevelés mindennapi oktatónevelő munkámnak is része lett. E gyakorlat során azt tapasztaltam, hogy felnőtteket, gyerekeket egyaránt megérint a környezet védelmének, szeretetének, ismeretének ügye. Célom volt tudatosítani, hogy életmódunk, szokásaink megkérdőjeleződnek, meg kell tanulnunk az alkalmazkodást az átalakuló környezeti feltétekhez, törekednünk kell gondolkodásmódunk megváltoztatására. Úgy gondoltam, hogy ezen a tanulmányúton sok érdekes témát, példát megismerhetek, képet kapok a jó, bevált gyakorlatról, kicserélhetem tapasztalataimat más országokból jövő kollégákkal. A tanulmányút messze túlmutat az előzetes várakozásokon, szemléletet formáló volt, lelkesített, új gondolatokat, ötleteket indított el bennem. A szakmai összefoglaló, a tapasztalatok rendszerezése, az összegyűjtött sok segédanyag, a fotók rendezése és a jelentés megírására készülve felvetődött bennem a kétség a beszámoló visszaadja e az umbriai és toszkán tájak varázsát, az emberek életszeretetét, a kezdődő barátságokban rejlő emberi és szakmai lehetőségek ígéretét? Sokadik alkalommal is zavarba ejt ez a páratlan szépségű ország múltjával és jelenével, művészetével és most lehetőségem volt betekintést kapni az oktatás, nevelés területére, ami a munkám és a hivatásom.

2 Szakmai és kulturális programok: Kilencfős csoportunkat hivatalosan is fogadta Perugia ban, a CRIDEA igazgatója, aki bemutatta a központ működését. A CRIDEA tevékenysége a következő területekre terjed ki: 1. a környezettel kapcsolatos adatok, információk gyűjtése és továbbítása; 2. publikációk és kiadványok megjelentetése; 3. képzés (pl. menagement, facilitátor); 4. projektek ajánlása az iskolák felé, amelyek közül néhányat mi is megismertünk; 5. regionális hálózat kiépítése a környezeti nevelés összehangolására; 6. Umbria útja a fenntartható fejlődésért. A környezeti nevelés céljai közül különösen nagy hangsúlyt kap a partnerség kezdeményezése, a választás és a döntéshozatal felelőssége, a szolidaritás és az igazságosság. A másik fogadó intézmény a Laboratorio del Cittadino volt, amelynek a tevékenysége elsősorban Umbriára terjed ki, de vannak nemzetközi kapcsolatai is. Fő feladata, hogy a környezeti nevelést segítve hozzájáruljon a környezettudatos magatartás elsajátítatásához. Szorgalmazzák a közösségi interakciót és a részvételt a környezetet érintő döntésekben, tartanak továbbképzéseket, ismeretterjesztő kurzusokat, közreműködnek oktatási segédanyagok elkészítésében, adatbázisok létrehozásában, projektek ajánlásában és módszertani segítségnyújtásban az iskolák felé. Ezt követően megismertük a több éve sikeresen működő és VERSO projekteket.

3 Az a CRIDEA val együttműködve egy több éve folyó projekt Umbria iskoláiban, amely a levegő, a víz minőségét és a biodiverzitást vizsgálja az iskolák környezetében, az eredményeket pedig nyomon lehet követni a fentebb jelzett honlapon. A projekt küldetéstudatát a következőképpen határozták meg: kezelni a jelent, megóvni a jövőt, öko állampolgárrá válni. A VERSO projekt a fenntartható fejlődés, társadalom programja, amely hangsúlyozza a környezet tiszteletét, szeretetét és ismeretét, nagy jelentőséget tulajdonítva a konfliktusok kezelésének, a személyes elkötelezettségnek és az öko állampolgárrá nevelésnek. A délután folyamán látogatást tettünk Perugiában a Tudományegyetem növénytani tanszékén, ahol betekintést kaptunk a fenológiai laboratórium munkájába. Itt, azt követik nyomon, hogy a környezeti feltételekben bekövetkező változások hogyan hatnak a növény és állatvilág fejlődésére. Érdekes volt számomra az itt szerzett tapasztalat, nevezetesen, hogy partneri viszony alakult ki az egyetemi kutatás és az alapfokú oktatás között. Az egyetem a gyerekek által gyűjtött megfigyeléseket feldolgozza. Az együttműködés nagyszerűen bevált, didaktikai kihívást, módszertani megújulás lehetőségét kínálva a tanároknak. A gyerekek számára pedig nyitást az iskola világából. Nagy élmény volt számomra az egyetem botanikus kertjében tett séta, mely elsősorban didaktikai célokat szolgál, azonban nem elhanyagolható az érzékekre tett hatása sem. A kerten a középkori monostor kert tipikus jegyeit, ismérveit fedezhettük fel, a fő építészeti jellegzetességekkel együtt. A kert egyik része a földi paradicsomot szimbolizálja, mellette található a Kozmikus fa, minden fa ősatyja. Utána egy számomra eddig ismeretlen tojás szimbólum, amely a 12 égövi jegy szerint van felosztva. Középen a fény és a tudás fája található. Az éden két folyóján átkelve a Jó és a Rossz Tudásának fájához érünk. Az édenkertet természetesen a sötét erdő követi. A gyógynövénykertben mintegy 100 féle gyógynövény található, igazi élmény volt a fűszernövények hatalmas gyűjteménye is. Érdekes volt meghallgatni, hogyan használták ki a csillagok hatását a növények fejlődésére. (Hét ágyást készítettek, mert hét bolygót ismertek el a kert megalkotásakor.) Összefoglalva azt is mondhatjuk, hogy olyan volt, mint egy tanterem a szabad ég alatt.

4 Földrajztanár lévén nagy örömömre szolgált az egyetem szeizmológiai laboratóriumának meglátogatása, ahol 1751 től napjainkig terjedően mutatták be a földrengések erősségét mérő műszereket, valamint a régió szeizmológiai térképeit. A kora esti órákban lehetőség nyílt Perugia történelmi központjának felfedezésére, a Saint Pierre templom és freskóinak megtekintésére. A következő napon látogatást tettünk egy általános iskolában Castiglione del Lago ban. Érdekes volt maga az épület is, 2007 es építésű és megfelelt a HQE magas környezeti minőség normáinak. Itt megismerhettük az olasz iskolarendszert, a képzési formákat, ezt követően a csoport tagjai is bemutatták a saját iskolarendszerüket, szakmai tevékenységüket, ill. a környezeti nevelés terén szerzett tapasztalataikat. Majd először Power Point bemutatón keresztül ismerhettük meg az iskolában folyó környezeti nevelést, az iskolai projektek

5 fogalmát, a tervezés, előkészítés, megvalósítás és az értékelés szakaszait, majd megnéztük, megcsodáltuk a megvalósult projekteket. A kiállítás középpontjában a Művészet és táj kapcsolata volt, a közelben található Trasimeno tó adta a projekt témát: Lago Trasimeno, bleu de l infini, l infini du bleu. A projektek elkészítéséhez olyan mesterek képeit vették alapul, mint a reneszánsz mestere Perugino ill. a futurista Dottori. A projekt megvalósulásában a tanárokon kívül részt vett művészettörténész és plasztikus művész is. A projektben egy éven át hat osztály vett részt, teljes egészében a tanulói aktivitásra, kreativitásra, gyermeki képzeletre, megfigyelésre, a csoportban és egyénileg végzett tevékenységen volt a hangsúly. Ebben az iskolában ismerkedtem meg az école compréhevsive magyarul leginkább a befogadó iskola fogalmával, gyakorlati megvalósulásával. A leglényegesebb tapasztalataim a következők: a fogyatékos, sérült gyerekek integrálása; a projekt pedagógia napi alkalmazása; az intézmények nagyfokú autonómiája; a partneri kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználása. Következő állomás egy agráriskola (école agraire A. Vegni) meglátogatása volt, ahol szőlőtermelést, borászatot, illetve turisztikai, vendéglátási ismereteket sajátítanak el a tanulók. Gondos és nagyon kedves vendéglátóink nemcsak az iskola életét mutatták be, hanem az ott termelt és palackozott borral is megajándékozták a csoport tagjait. Csodálatos befejezése volt ennek a napnak Cor tonába, az etruszk városba tett látogatás és a Cortona közelében található remetelak, assissi Szent Ferenc cellájának megtekintése. Olajfák, szőlővel borított domboldalak között vezetett az út a lenyűgöző szőlővel borított domboldalak között vezetett az út a lenyűgöző volt, csodálatos példája annak, ahogyan egy vallási és filozofikus jelentőségű hely beleolvad a tájba és a környezetbe. Tökéletes volt a szépség, a harmónia! Másnap utunk az I. Calvino Liceo Scientifico ba Cittá della Pieve be vezetett.. A gimnázium 4. évfolyamának 3 tanulója mutatta be a zuzmókra vonatkozó kísérleteit és vizsgálatait, a zuzmót a levegő minőségének bio indikátorának tekintették. Megjegyzés: a gyerekek angol nyelven készítették el Power Point előadásukat, határozottak voltak, élvezték a munkájukat és a tudásukat, minden feltett kérdésre pontos válaszokat adtak. Az előadáson részt vettek alsóbb évfolyamra járó diákok, akik változó figyelemmel, de követték a beszámolót. Itt is felfedezhettük az olasz oktatásban kitűnően megvalósuló

6 partnerséget és folyamatosságot. A végzős tanulók már bejártak érdeklődésüknek megfelelő egyetemi órákra és az ott szerzett tudásukat, tapasztalataikat megosztották az alsóbb éves tanulókkal, együtt dolgozva egy egy feladaton. A perugiai egyetem egyik professzorának különösen érdekes előadását is meghallgattuk, melynek témája a Trasimene tó, mint táj ábrázolása a festészetben. Az előadás azt vizsgálta, hogy a festmények által elindított gondolatok miként vezetnek olyan tudományok vizsgálódási területére, mint a geomorfológia, geológia, fossziliák vizsgálata, klimatológia, archeológia stb. Délután Perugino nyomát követtük a városban és megnéztük híres festményét, melyről annyit hallottunk a hét folyamán. A festmény előtt állva megértettük, hogy bármely tudomány, művészet képviselőjének, bármelyik iskolába járó gyereknek a festmény még hosszú ideig fog témát kínálni.

7 Az esti órákban megnéztük Chiancianoban a hihetetlenül gazdag etruszk múzeumot. Látogatást tettünk az Institut d enseignement supériur Umbertide ben, ahol megimertük az Ecomappa projektet, amelynek témája a víz minőségének vizsgálata kémiai és biológiai módszerekkel. A projektben minden tanuló részt vesz korának és ismereteinek megfelelő feladatokat végezve. A projektekben folyamatosság figyelhető meg az alap és középfokú oktatásban, ez a tény is hangsúlyozza a tanulmányozott téma fontosságát. Az ilyen típusú projektek hozzájárulnak a tanulói kompetenciák és olyan attitűdök fejlesztéséhez, mint pl. elkötelezettség a tudományos kutatás iránt, megfigyelés, felfedezés, felelősségvállalás, konfliktuskezelés, amelyek az un. öko állampolgár ismérvei is. Mindez kiegészül azzal, hogy tanulmányozzák a folyóhoz kapcsolódó szavak etimológiáját. Megnéztük az iskola laboratóriumait is. Délután Foligno ban látogatást tettünk egy tudományos, kísérleti laboratóriumba. Az intézményben 10 laboratórium működik, és az egész régióból fogadja a tanulókat, akik néhány napot ott töltenek és az elméletben tanultakat alkalmazzák, figyelik a jelenségeket. Saját planetáriumában csillagászati ismereteiket bővíthetik és műholdvevőivel a legkorszerűbb technikát ismerik meg a tanulók. Irigylésre méltó a meteorológiai megfigyelő állomás. Az intézet a tanárok továbbképzésével is foglalkozik, a környezeti nevelés elméleti és metodikai kérdéseiben nyújt segítséget. Este felejthetetlen látogatást tettünk Assisi ben a Sainte Marie des Anges templomban.

8 Iskolalátogatással kezdtük a következő napot Passignano ban. Az instituto Comprensivo I Birago a mi befogadó iskolánknak felel meg a leginkább. Az iskola tanulói a régió biodiverzitását tanulmányozzák, bemutatták és elmesélték a terepen folyó munkát, a régióban élő állatok élőhelyeit, nyomait a növényvilágot tanulmányozzák. Előadásukon érződött a közösen átélt sok élmény, lelkesedés. Lehetőséget kaptunk arra is, hogy bepillantsunk a tanórákon folyó munkába, megnéztük a füzeteket és tankönyveket. Délután látogatást tettünk egy dokumentációs központban (centre Hannibal), ahol a Trasimeno tó közelében lezajlott csatának a főbb eseményeivel ismerkedtünk meg. A program zárásaként a Trasimeno tó három szigetének egyikére az Isola Maggiore ra tettünk kirándulást, ahová ma már csak pihenni járnak a környékbeliek. Általános megállapítások: 1. Intézmények vonatkozásában az olasz iskolarendszer alap, közép és felsőfokú oktatásába kaptunk betekintést, alaposabb ismereteket, tapasztalatokat az alap és középfokú oktatásról szereztük jártunk szakképzéssel és természettudományos képzésre szakosodott középiskolában látogatást tettünk módszertani és információs, dokumentációs központokban és tudományos laboratóriumokban több helyen találkoztunk a befogadó iskolával, mely biztosítja a speciális igényű gyer ekek oktatását, nevelését, együttélését

9 2. Környezeti nevelés vonatkozásában a régióban proiritásként kezelik a környezeti nevelést, amit beépítenek az oktatási, nevelési folyamatba életkortól függetlenül az olasz iskolarendszerben mind nagyobb szerepe van az iskolai autonómiának, ahol középpontba kerülnek az innovatív módszerek, a gyakorlat, a hatékony stratégiák, az aktív részvételre motiválás a környezetünkben zajló folyamatokban. Értékei között van a sokszínűség tisztelete, a kulturális és természeti örökség ismerete és védelme. az iskolavezetés a minőségi munka részeként értékeli a környezeti nevelést, kapcsolatokat teremt a külső támogatókkal az umbriai régió anyagi forrásokat, képzést, információt biztosít a környezeti nevelés megvalósításához, mobilizálja és felértékeli a szereplők jelentőségét erős kapcsolódási pontok fedezhetők fel a környezet a gazdaság és a társadalmi ismeretek között pl. a zuzmó vizsgálat és a következtetések levonása interdiszciplináris szemlélet jellemzi a környezeti nevelést gyakorlatias tanítási tanulási modelleket alkalmaznak, változatos tanári módszereket és tanulói tevékenységeket tapasztaltunk pl. adatbázisok létrehozása és kezelése, eset tanulmányok, kutatómunka, projekt munka, kísérletezés, művészek bevonása, info kommunikációs és digitális eszközök értő használata, a tanulás és nem a tanítás van a középpontban fontosnak tartják a tanulók és különösen a lányok természettudományos érdeklődésének kibontakozását, motiválását, hangsúlyozva a képzelet, a kreativitás és az önálló munka fontosságát a környezettel foglalkozó projektek értékelése nagyon változatos képet mutat, a megismert vélemények alapján nem célra vezető a színvonal néhány mennyiségi mutató segítségével történő mérése, ennél sokkal komplexebb megközelítésre törekednek példaértékű, jó kapcsolat az egyetemi oktatók és a gyakorló tanárok között az átmenet nehézségeit az alsó és felső tagozat, valamint a gimnáziumi osztályok között sikerül enyhíteni a több évig tartó környezeti projektek segítségével a környezeti nevelés során olyan szociális kompetenciák fejlesztése valósul meg, mint a szervezőkészség, kezdeményezés, problémakezelés, döntéshozatal, kritikus gondolkodás stb. partneri viszony az iskola és a helyi intézmények, alapítványok, vállalatok és magán személyek, civil szervezetek között (hálózat építés) gyakorlati megközelítését, példáját láttuk az ökológia orientált oktatáspolitika megvalósulásának, melynek középpontjában aktív, felelősséget vállaló, toleráns

10 és segítő életmódot elfogadó öko állampolgár rá nevelés áll, aki tud alkalmazkodni környezetéhez, érti és szereti, azért hogy jobban óvhassa és védhesse azt markánsan jelen vannak a környezeti nevelésben a helyi célok és értékek: természeti, épített, szociális környezet ismerete óvása és fejlesztése hangsúlyosan van jelen az a cél, hogy fejlődjön a tanulók aktív részvételi készsége közösségük, lakóhelyük, régiójuk, hazájuk és a világ problémáinak megismerésében és megoldásában helyi értékek és problémák feltérképezése lakóhely megismerése nem láttam viszont példát: az egészség és környezet, a fogyasztás és életminőség összefüggéseinek iskolai megjelenésére (lehet, hogy csak a véletlen műve) nagy élmény volt számomra, hogy sok szép példát láttam a környezi és művészeti nevelés összefonódására, melynek során a tanulók felismerhették a természeti és művészeti szépség közötti rokonságot, a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit, a természet, forma és színvilágát, mindez a holisztikus szemléletmód kialakításának eszköze azt gondolom, hogy a magyarországi gyakorlattal ellentétben Umbriában és Toszkánában sokkal inkább a helyi környezeti problémák, megismertetése, megoldása és a helyi természeti értékek ismerete, megvédése áll a környezeti nevelés középpontjában. A környezeti nevelés feladata, hogy itthon is minden tanuló újra felfedezze saját lakóhelyét, megismerje annak állapotát, személyes élmények, tevékenységek alapján kötődjön hozzá Egyéb körülmények: A csoport szálláshelye Castiglione del Lago ban volt, csendes, nyugodt környezetben, a történelmi városrészben, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a Trasimeno tóra. Itt vacsoráztunk, és a szervezők arra is törekedtek, hogy mindig megismerjünk valamit az umbriai konyhaművészet felejthetetlen, nagyszerű ízeiből. Itt írtuk éjszakába nyúlóan a csoportjelentést. Castiglione del Lago a Trasimeno tó nyugati partján, a tó egyetlen félszigetén található, kb. 14 ezer lakosú hangulatos város, ahonnan a program valamennyi színhelyét könnyen meg tudtuk közelíteni. A Trasimeno tó, ami az egyik kifogyhatatlan témája a régióban folyó tudományos vizsgálódásoknak átmérője 16 km, kerülete 45 km, víze nem túl mély. Hordalék képződés során keletkezett, Olaszország legnagyobb tavának tekintik tól a tó része a Living Lakes nemzetközi hálózatnak, melynek célja az édesvízi területek élőhelyeinek, ökoszisztémájának megóvása, monitoring r endszer működik, levegő, víz és

11 talajmintákat vizsgálnak folyamatosan és ebbe a tevékenységbe bekapcsolódnak, az iskolák és önkormányzatok is. Időszámításunk előtt 217 ben itt aratta Hannibál hatalmas győzelmét a római csapatok felett. Csoportunk emberileg és szakmailag is sok értéket képviselt, aktív, érdeklődő és elkötelezett volt a környezeti nevelés jelentőségét, fontosságát illetően. Kedves, segítő, baráti légkör alakult ki a csoporttagok között. A kommunikáció hivatalos nyelve a francia volt, de szinte mindenki beszélt valamilyen szinten olaszul, amiért a szervezők nagyon hálásak voltak. Szabadidő nem volt, de nem is igényelte a csoport. A szakmai programok késő délután értek véget, amit mindig követett egy olyan esemény, látogatás, városnézés, amely az itáliai művészetek és kultúra iránt rajongó, érdeklődő csoportot lenyűgözte. A késő esti órákban mindennap összefoglaltuk a látottakat, a csoportjelentésben a program mellé megfogalmaztuk észrevételeinket, kérdéseinket. A végső változat elkészítése már a hazatérés után történt, mindenki elküldte egy francia kollégának a saját kiegészítéseit. Azzal az elhatározással váltunk el, hogy a jövőben is tartjuk a kapcsolatot, információt és oktatási segédanyagokat küldünk egymásnak. A belga, tanár továbbképzéssel foglalkozó kollégával terveztük, hogy megvizsgáljuk egy továbbképzési program magyarországi adaptálásának lehetőségét, feltételeit. A francia kollégákkal pedig a szaktanácsadói rendszer különbözőségeiből adódó kérdéseket, feladatokat és az intézményeink közötti együttműködés lehetőségeit vitattuk meg többször is. Multiplikátor hatás: A tanulmányúton való részvétel hozzájárult a Fővárosi Pedagógiai Intézet nemzetközi kapcsolatainak szélesítéséhez, a szakterületen folyó munkát lehetőségem volt bemutatni és európai dimenzióban is megméretni. Megismerhettem öt Európai Uniós ország oktatással, neveléssel foglakozó szakembereinek gondolkodását, munkamódszerét, problémáit, innovatív pedagógiai gyakorlatát. A programban való részvétel hozzájárult szakmai fejlődésemhez, bővültek didaktikai és metodikai ismereteim, intenzíven gyakorolhattam francia és olasz nyelvtudásomat. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani a Tempus Közalapítványnak, hogy pályázatomat támogatta, körültekintő, alapos szervezéssel, mindvégig segítségemre volt. Végezetül felajánlom kollégáimnak, hogy pályázatírási tapasztalataimat örömmel megosztom velük, és készséggel nyújtok segítséget amennyiben igénylik. Budapest, október 31. Szittnerné Gudor Mária

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Szerkesztő: Maria Xanthoudaki Szerzők: Etienne Bolmont és Francis Colson Jef van den Bosch Filip Cremers Felföldi Zita és Holler Judit Pilar

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JÓ GYAKORLAT GYŰJTEMÉNYEK

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JÓ GYAKORLAT GYŰJTEMÉNYEK A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Bevezetés A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Akülönbözõ fogyatékkal élõ emberek helye a világunkban nincs meghatározva. Hagyományosan

Akülönbözõ fogyatékkal élõ emberek helye a világunkban nincs meghatározva. Hagyományosan Iskolakultúra 2003/10 Petõ Ildikó Inklúzió a nevelésben A különböző kisebbségekkel, így a sérült gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó tudományok és tevékenységek csak rövid múltra visszatekintő kérdése

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben