MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV."

Átírás

1 Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei

2 A Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. c. kurzus gyakorlatban történő kipróbálása a 2011/2012- es tanév tavaszi szemeszterében sikeresen megtörtént. A közösségi szociális munka gyakorlatban történő megvalósulásával, előnyeivel és nehézségeivel ismerkedhettek meg a hallgatók a kurzus során, s néhány projekt keretében lehetőségük nyílt kipróbálni magukat a szociális munka e területén. A kurzus keretében a hallgatók elsősorban olyan közösségi kezdeményezésekben (miniprojekt, helyi akció, közösségi nap, stb.) vettek részt, melyek során a felsőoktatásban tanuló szociális szakos hallgatók a közösségfejlesztés módszereit, technikáját, gyakorlatát sajátíthatták el, ezáltal segítve a helyi közösséget munkájukkal Gyakorlati szinten a helyi közösséget érintő problémák megoldásában segítettek különböző helyi közösségi akciók keretében, és aktívan részt vettek a helyi közösségi programok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, mint közösségszervezők, közösségfejlesztők. 9 projekt megszervezésére és lebonyolítására nyílt lehetőség a hallgatói kiscsoportok által a félév során. A hallgatók választhattak, hogy ki melyik projekt kidolgozásában és megvalósításában szándékozik részt venni, illetve lehetőség volt az egyéni ötletek kivitelezésére is. Minden közösségi akció a városban működő szociális intézmények együttműködésével és segítségével valósult meg, így a hallgatóknak a tapasztalatszerzésen túl lehetőségük adódott a szakemberekkel való kapcsolatépítésre és az ott folyó szakmai munka mélyebb megismerésére. 1. Adománygyűjtés Családok Átmeneti Otthona részére 2. Családok Átmeneti Otthonában húsvétkor családi játszónap tartása 3. Adománygyűjtés hajléktalanoknak (ruha és élelmiszer) folyamatosan a Szent Egyed közösséggel, tea- és szendvicsosztás csütörtökönként 4. Várfalsétány - közösségi kert tavaszi munkálatai és fűszer-gyógynövény bemutatókert kialakítása, közösen a pécsi hajléktalanokkal 5. Misina Állatvédő Egyesülettel közösen gyermekprogramok lebonyolítása 6. Tett-hely Ifjúsági Irodánál többfordulós városi vetélkedő szervezése 7. Sellyei Általános Iskola hátrányos helyzetű gyerekeinek egy egész napos - városnézéssel

3 egybekötött - kirándulás megszervezése Pécsre, az Akvárium Terráriumba. 8. Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai Osztályán gyereknapi délután szervezése és lebonyolítása beteg gyermekek számára 9. Nagyszabású rendezvény: közösségi nap György-telepen, gyermeknappal egybekötve (kb. 100 fő részére) A projektek megvalósításán túl 6 közösségi szociális munka módszerét alkalmazó szociális intézménnyel ismerkedhetett meg az évfolyam a félév során. A szakemberek ismertetője után a hallgatók kiscsoportban értékelték és elemezték szakmai szempontok alapján az intézmények működését. Az elemzéshez előre meghatározott szempontsor a következő volt: o Az intézmény/szolgáltatás feladata; az intézmény/szolgáltatás maga által adott definíciója a feladatok alapján, a problémák értelmezése mikro-, mezo- és makroszinten és az ebből következő kezelési módok. o Az intézmény infrastruktúrája, a munkakörnyezet jellegzetességei biztosított-e a kliensek számára a szolgáltatás akadálytalan elérése? o Az intézményi/szolgáltatási korlátok jellemzői. o Az intézmény/szolgáltatás kliensköre; a szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei; a pozitív és negatív diszkriminációs gyakorlat az intézményben/szolgáltatásban. o Az intézmény/szervezet által nyújtott ellátási formák. o A szolgáltatások költségei, forrásai. o Milyen intézményekkel tart fenn kapcsolatot az intézmény; formális és informális kapcsolatok? o Hogyan valósul meg a közösségfejlesztés, mely területeken jelenik meg a közösségi szociális munka az adott intézmény működését tekintve? o Az intézmény/szolgáltatás kritikai elemzése, értékelése

4 a szolgáltatás-fejlesztés lehetséges irányai. A megismerésre kerülő 6 intézmény: 1. MOBILITÁS - Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 2. Baranya Ifjúságáért Nonprofit KFT. 3. Emberség Erejével Alapítvány 4. Baranya Megyei Önkéntes Centrum 5. Közösségi Pszichiátriai Ellátás, Kapcsolat Klub - Közösségi Ház, Pszichiátriai betegek nappali ellátása 6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét program Pozitív, hosszú távú eredmények: A közös munka, az együttműködés nem ért véget a kurzus elvégzésével, kb. a hallgatók ¼-e folytatja a segítő tevékenységet önkéntes munka keretében a kurzus során megismert intézmények valamelyikében. A hallgatók a szakemberek segítségével továbbra is aktív segítői lehetnek az általuk már ismert közösségnek, hosszabb távon is kipróbálhatják magukat a közösségi szociális munkás szerepében. A kurzus értékelése a hallgatói (szóbeli és írásbeli) visszajelzések alapján (ld. 3. számú melléklet): Reflektív szempontok a kurzus értékeléséhez: 1. A kurzussal kapcsolatos előzetes várakozások, elérendő célok A kurzustól szinte mindenki a közösségi szociális munka gyakorlatába való nagyobb betekintést, önálló tapasztalatszerzést várta. 2. A kurzus témájához kapcsolódó korábbi ismeretek, készségek, tapasztalatok A legtöbb készséget és tapasztalatot a hallgatók saját korábbi önkéntes tevékenységeik kapcsán szerezték ezen a területen.

5 3. A kurzus során szerzett készségek, tapasztalatok, elért szakmai fejlődés A legnagyobb szakmai fejlődésről a miniprojektek megszervezése és lebonyolítása kapcsán számoltak be a hallgatók. Pozitívumként említették továbbá, hogy olyan intézményekkel és szakemberekkel nyílt lehetőségük megismerkedni és információt szerezni, ahol korábban még nem jártak. 4. A kurzus során végzett saját munka értékelése A hallgatók saját munkájukat kivétel nélkül pozitívan értékelték, aktívan részt vállaltak a programok szervezésében és lebonyolításában egyaránt. 5. A csoportmunkával kapcsolatos reflexiók Az egymáshoz való alkalmazkodás és együttműködés elengedhetetlen volt a kiscsoportos munkában, a közös munka nem minden esetben volt gördülékeny, de összességében sokat fejődtek ebben is a félév során. 6. A kiscsoportok által megvalósított projektek értékelése A megvalósított projektek mindegyikét hasznosnak és eredményesnek ítélték meg a hallgatók és a tanszékkel együttműködő szakmai partnereink egyaránt. 7. A teljes kurzus összefoglaló értékelése (felépítése, tartalma, időkeretek, élmények, benyomások, stb.) A kurzust felépítéséből fakadóan pozitívan értékelték, a gyakorlati feladatok hasznosságát emelte ki a többség. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Szent Egyed Közösséggel a hajléktalanokért c. miniprojekt összefoglalása 2. számú melléklet: Miniprojekt a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán 3. számú melléklet: Hallgatói reflexiók