WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK"

Átírás

1 Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak. Minden, a gyakorlattal kapcsolatos esemény, történés, gondolat, vélekedés, észrevétel, probléma, kritika, érzés szóba kerülhet. A beszélgetések szabad légkörben, egymás eseteire és megnyilvánulásaira való kötetlen reflexió keretében történnek. Nagy hangsúlyt fektetek a problémák feltárására, ahol nem a hallgató, az intézmény, ill. a tereptanár kritizálása, vagy bármilyen formájú megítélése a cél, hanem hogy az átélt élmények, az esetleges külső és belső konfliktusok és problémák megfogalmazását követően, minél többféle megoldási lehetőséget munkáljon ki a csoport, s támogató, megértő attitűddel segítse elő az exponált ügy konstruktív kezelésének lehetőségét. A csoport titoktartási kötelezettség mellett szakmai teamként működik, ahol a referáló magát biztonságban érezve, nyíltan számolhat be minden, a gyakorlat témakörébe tartozó dologról. A megbeszélések célja, hogy a hallgató minél nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, tudatosabb és magasabb színvonalú szakmai munkát tudjon végezni gyakorlóhelyén. - A megbeszéléseken való aktív részvétel a hallgató számára kötelező. - A félév általános tapasztalatait írásos formában röviden összegeznie kell, max. 5 oldal terjedelemben.. tanterem

2 Tantárgy kódja SMAK 607 Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Deákné Orosz Zsuzsa óraadó A hallgató elméleti tudásának és a gyakorlati tapasztalatainak integrálása. A probléma megoldó modell gyakorlatban történő alkalmazásának tapasztalati tanulás általi feldolgozása. A képzés befejezése után a hallgató legyen képes önálló esetvezetésre, esettanulmány készítésére, a gyakorlat segítse hozzá, hogy legyen képes, az önálló problémamegfogalmazásra, célok és feladatok meghatározására. A szociális alapképzés kurzusainak sikeres elvégzése, mely által a hallgató képes komplex tudása alapján segítséget nyújtani. A képzést lezáró un. nagy gyakorlat feldolgozása terepfeldolgozó on történik. A feldolgozás az alábbi tematika mentén történik: - A terep intézmény és a társintézmények megismerése, helyük és szerepük a szociális ellátórendszerben. A hallgató ismerje meg az adott intézmény felépítését, működését, a szervezet struktúráját, az intézmény működésének jogszabályi hátterét, dokumentációját, az igénybevevők körét, ellátási területét. / Szervezeti Működési Szabályzat és más intézményi dokumentumok áttekintése, értelmezése./ - Szociális munka a gyakorlatban: A hallgató önálló esetvezetése, a problémamegoldó modell alkalmazása, során felmerülő szakmai kérdések megbeszélése, feldolgozása. A gondozási terv kidolgozásának szabályai. Az esetkezelés folyamatába való belépés és kilépés zökkenőmentességéhez szükséges készségek. Kapcsolati háló működtetése az esetkezelés folyamatában. /Ecomap/ Szakmai program megismerése, kritikai elemzése. Etikai kódex ismerete és betartásának gyakorlati tapasztalatai. Tringer László: A gyógyító beszélgetés Kézikönyv szociális munkásoknak Carl Rogers: Valakivé válni a személyiség születése Berg, Insoo Kim: Konzultáció sok problémás családokkal., Animula, Bp., 1995.

3 Berne, Eric: Emberi játszmák., Kossuth, Bp., Aktív részvétel az órákon. A választott eset gondozási folyamatának bemutatása ismertetése az órán. Esettanulmány készítése. tanterem, projektor

4 Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Szabóné Bánfalvi Katalin A hallgató egy adott intézményben kövessen végig egy esetett és azt a során dolgozza fel az elméletben tanultaknak megfelelően. Szociális munka elmélete Megbeszélt témák: 1. Kapcsolatfelvétel 2. Első interjú 3. Problémagyűjtés 4. Célkitűzések 5. Megoldási alternatívák 6. Szerződéskötés 7. Kontroll kérdésköre 8. Értékelés Kötelező : 1. Szabó lajos: A szociális esetmunka gyakorlata 2. A szociális munka etikai kódexe 3. Kozma Judit: Kézikönyv a szociális munkásoknak 4. Triger László: Gyógyitó beszélgetés Ajánlott : 1. Carl Rogers: Valakivé válni Egy részt értékelés történik a tekintettben, hogy a hallgató aktívan részt vesz e az órákon Illetve 1-5-ig érdemjeggyel értékelődik a hallgató házi dolgozata. tanterem, projektor, számítógép

5 Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Zombai Tamás levelező tagozaton16 tanóra/félév A hallgató elméleti tudása a gyakorlatban is érvényesüljön, váljék lehetővé a gyakorlat során a tudás integrálódása. A hallgató rendelkezzen olyan képességekkel és készségekkel, amelyek zökkenőmentessé teszik az esetkezelés folyamatába való belépést és kilépést, közös esetvezetést a tereptanárral. A hallgató legyen képes önálló esetvezetésre, a problémamegoldó modell alkalmazására, önálló probléma-és célmeghatározásra, feladat meghatározásra, határidők kitűzésére, visszacsatolásokra, gondozási terv kidolgozására. Egy eset kapcsán vegyen részt az esetkezelés folyamatában, ismerje meg az eset megoldása során alkalmazható intézményi kapcsolatrendszert. Etikai kódex ismerete és betartása. Szociális munka elmélete és gyakorlata, szociológia, társadalomtörténet. A cél, olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek segíteni az egyének, családok, közösségek életét, a különböző szociális problémák enyhítését, megoldását. Jó szociális munkás csak az lehet, aki nyitott a folyamatos önképzésre, saját és mások helyzetének átgondolására, valamint kész önismeretének továbbfejlesztésére. Ezt a célt szolgálja a követelményként megfogalmazott esettanulmány elkészítése is. Ajánlott : Watzlawick, Paul Weakland, John H. Fisch, Richard (1990): Változás. A problémák kezelésének és megoldásának elvei. Bp., Gondolat. Szabó Lajos (1994): Krízisintervenció a szociális esetmunkában A krízisintervenció alapelvei. In: Tánczos Éva (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. Szociális munka egyénekkel és családokkal esetmunka. Bp, Semmelweis Kiadó, o. házi dolgozat tanterem, terephely

Új alternatívák a szociálpedagógus-képzésben

Új alternatívák a szociálpedagógus-képzésben 64 Haász Sándor A tanulmány a hazai szociálpedagógus-képzés új típusú megközelítésére tesz kísérletet, melyben előtérbe kerülnek a kompetencia alapú képzés felsőoktatást érintő mérési és értékelési módszerei.

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás modul

Társadalmi felelősségvállalás modul Társadalmi felelősségvállalás modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Nárai Márta Győr, 2011. 1 Tartalomjegyzék A modul alapelvei indokoltsága... 3 A modul céljai... 4 Fejlesztendő

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. tanév Tanítási, tanulási útmutató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY SZOCIÁLIS ÉS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY SZOCIÁLIS ÉS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY AKKREDITÁLT SZOCIÁLIS ÉS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL 2009. ŐSZ KIKNEK AJÁNLJUK KÉPZÉSEINKET Azoknak a szakembereknek, akik értelmi és halmozottan fogyatékos

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (23) BA-KF BA készségfejlesztés modul A modul a Szociális munka BA szak hét készségfejlesztı kurzusát szervezi egyetlen modulba.

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése: Szabó Mihályné Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén

Részletesebben

5. A szakmai gyakorlat leírása

5. A szakmai gyakorlat leírása 5. A leírása Tantervi egység, (al)modul neve: Szakmai gyakorlat modul Kreditszáma: 30 Tantervi helye: 4. félév A Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának

Részletesebben