SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu"

Átírás

1 SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL Szabó János szociálpolitikus

2 MIRŐL IS LESZ SZÓ? A mai ella to rendszer feszültse gpontjai. Merre tova bb? Lehetse ges ira ny: u j struktu ra

3 Lakosságszám Lakosságszám minden település Alapszolgáltatás Átmeneti Tartós Alapszolgáltatás bennlakás elhelyezés Tartós bennlakás elhelyezés étkeztetés minden minden település házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgáltatás település gyermekek napközbeni ellátása 600 fő alatt 600 fő alatt falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 2000 falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 600 fő felett fő alatt 2000 fő felett családsegítés családsegítés fő felett fő felett fő nappali ellátás nappali ellátás 3000 fő felett fő felett Átmeneti szállást nyújtó fő intézmény jelzőrendszeres idősek házi segítségnyújtás számára fő felett jelzőrendszeres házi Átmeneti szállást nyújtó fő felett fő felett segítségnyújtás gyermekek intézmény idősek számára bölcsőde átmeneti otthona fő felett Pénzbeni transzferek közösségi ellátások támogató szolgálat bölcsőde gyermekjóléti központ MIK/fővárosi felett önkormányzat felett gyermekjóléti központ fő felett fő felett MIK/fővárosi MIK/fővárosi MIK/fővárosi önkormányzat önkormányzat önkormányzat étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása közösségi ellátások támogató szolgálat fő felett tartós bentlakás, gyógykezelés gyermekek átmeneti otthona fő felett fő felett fő felett nélkül tartós bentlakás, gyógykezelés fő felett fő felett fő felett éjjeli menedékhely nélkül éjjeli menedékhely átmeneti otthona családok átmeneti otthona szakosított ellátási formák rehabilitációs intézmények gyermek- és lakóotthon szakosított ellátási formák rehabilitációs intézmények gyermek- és lakóotthon otthont nyújtó ellátások gyerekek részére otthont nyújtó ellátások gyerekek részére Természetben nyújtott ellátások

4 Az ella to rendszer felerősi ti a területi egyenlőtlense get A központi szaba lyoza s tu lburja nzik. Az ella to rendszer struktu ra ja nem e pül egyma sra. A hozza fe re s e s a szolga ltata sok tartalmi definia latlansa ga az a tla thato sa got akada lyozza. Nincs összhang e s kapcsolat ma s ta rsadalompolitikai terület szaba lyoza sa val.

5 A rendszer lefölöze sre motiva lja a fenntarto kat e s az ella to kat. Nem ösztönöz eredme nyesse gre, hate konysa gra,szükse gletorienta lt szolga ltata sokra. Nem differencia l semmi szerint. Folyamatosan tu lszaba lyoza st induka l. Nem e rte el e s nem is e rheti el az orsza gos lefedettse get

6

7 A CSALÁDSEGÍTÉS FŐBB STATISZTIKAI ADATAI Szervezeti egységek száma Szolgálatot működtető települések Ellátásba bevont települések

8 IGÉNYBEVEVŐK ÉS FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 250% 200% 150% 100% 50% 0% Igénybevevők számának változása (1998=100%) Foglalkoztatottak számának változása (1998=100%)

9 A KÜLÖNBÖZŐ TELEPÜLÉSTÍPUSOK ÉS A CSALÁDSEGÍTŐK NAGYSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% 20% 6% 37% 31% 32% 10% 19% 71% község város megyei jogú város,megyeszékhely 1-2 fő 3-4 fő 5 vagy több fő 88% 6% 6% Budapest

10 A KÜLÖNBÖZŐ RÉGIÓK ÉS A CSALÁDSEGÍTŐK NAGYSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% 68% 46% 27% 27% 23% 13% 9% 13% 28% 20% 52% 53% 24% 24% 48% 32% 33% 33% 33% 20% 1-2 fő 3-4 fő 5 vagy több fő

11 2008 május 31: Beilleszkedési programmal rendelkezők száma : Esetfelelősre jutó átlagos kliensszám: fő/ hó május 31: RÁT megállapító határozat: RSZS megállapító határozat ( együttműködésre kötelezettek száma): IB megbeszélés szerint EM-re kötelezett RÁT-osok száma: május 31. RSZS megállapító határozat ( együttműködésre kötelezettek száma): (87%-uk 55 év fölötti) 1035 fő 1136 fő 81 fő 26 fő 455 fő

12 2011. MÁJUS MÁJUS MÁJUS május 31. Elsődleges Közfoglalkoz tatás május Elsődleges Elsődleges Közfoglalk oztatás Közfoglalkozt atás

13 A JELENLEGI STRUKTU RA MŰKÖDÉSÉT TOVÁBB NEHEZÍTŐ U J TÍPUSU KIHÍVÁSOK Települési szintről kistérségi szintre való elmozdulás. A nem-állami szereplők erőteljes és egyre növekvő szerepvállalása. Alapszolgáltatások nagy része új típusú kapacitásszabályozásba és finanszírozásba részesül.

14

15 OLYAN U J RENDSZER KELL, AMELY: a meglévő elemeket is felhasználva logikájában, szerkezetében és a hozzáférés területén új struktúrát épít; világossá teszi az állam és a többi szereplő szerepét és felelősségét; új allokációs mechanizmust épít ki.

16 MILYEN ÁTALAKÍTÁS SZÜKSÉGES INTÉZMÉNY CENTRIKUS szaba lyoza s helyett ÜGYFÉL CENTRIKUS szaba lyoza s! Ez mit jelent? A szaba lyoza s e s a finanszi roza s u j egyensu lya nak a megteremte se. Az egyes intézményi formák leírása helyett a szolgáltatásra szoruló csoportokat, élethelyzeteket meghatározása, áttekinthetőbbé ko zérthetőbbé kell tenni,hogy mely élethelyzetben vehet valaki igénybe támogatott szociális szolgáltatást, meg kell határozni azokat a lehetőséget, hogy milyen élethelyzetben lévők vehetnek igénybe támogatott szociális szolgáltatásokat, ez a fajta szabályozás jelentős deregulációs előnyökkel is jár

17 VÁLTOZTATÁSI IRÁNYOK MELYEKBEN U GY TŰNIK SZAKÉRTŐI EGYETÉRTÉS ÉPÜL: 1) A központi szabályozás, valamint normatív finanszírozás jelentős visszaszorítása, a központi jogszabályok deregulálása. 2) A szolgáltatások hozzáférésnek szabályozása, új megállapítási szisztéma kialakítása. 3) Ahol lehetőség van, azon a területen a verseny erősítése kvázi-piacokon keresztül. 4) A szolgáltatás-szervezés, és ellátás területén a kistérségi (járási) szint erősítése. 5) Középszintű allokációs szint kialakítása. A központi állami támogatások felosztásának, elosztásának, a szolgáltatásfinanszírozás egy részének középszintre delegálása. 6) A pénzbeli ellátások és szolgáltatások funkcionális összehangolása (feladat-, felelősségi és hatáskörök kiépítése, szétválasztása) 7) U j pénzbeli támogatási formák kialakítása az állami normatívák kiváltására.

18 FINANSZÍROZÁS Alapelvke nt leszögezhető, hogy a normati v ta mogata s helyett a feladatara nyos finanszi roza sra kell a tte rni. Ezzel pa rhuzamosan indokolt jobban megteremteni az egyes pe nzbeli ella ta sok e s a szolga ltata sok közötti kapcsolatot.

19 FINANSZÍROZÁS Feladatara nyos finanszi roza s Települe si önkorma nyzat szabadon felhaszna lhato forra sai Fenntarto i ta mogata sok Általa nos normati va k Kötött felhaszna la su normati va k Ügyfelek forra sai A fentiekben va zlatosan ismertetet sziszte ma elke pzelhetetlen a me retgazdasa gossa g szempontjainak figyelembe ve tele, a köze pszintű forra salloka cio s mechanizmus le trehoza sa, e s ügyfe l-nyilva ntarta si rendszer ne lkül. Programfinanszi roza s

20 TOVÁBBI LÉNYEGES FELADAT: AZ ÖSSZEHANGOLÁS FINANSZÍROZÁS KAPACÍTÁS SZABÁLYOZÁS FELELŐSSÉGI KÖRÖK

21 INTÉZMÉNYES ESZKÖZÖKKEL KELL BIZTOSÍTANI AZ ÁTJÁRHATÓSÁGOT a tmeneti otthonok bentlaka sos inte zme nyek otthon közeli a pola st, gondoza st e s szeme lyi segi te st nyu jto forma k ezért a hozzáférésnek és a szabályozásnak közös elveken kell nyugodnia!

22 Szabó János szociálpolitikus

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 - Szociális együttműködés kialakítása a Körös-szögben Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. Tel: +36-66/400-140 E-mail: tamopegyutt@gmail.com

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

A területi szoci lis közszolg ltat sok igazgat sa nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar

A területi szoci lis közszolg ltat sok igazgat sa nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar Hoffman István A területi szoci lis közszolg ltat sok igazgat sa nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar szab lyoz s nak tükrében 1 A helyi-területi önkormányzatok a választott modelltől

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009 1852-06/5. Milyen szükségletek kielégítésében és hogyan vehet részt a házi gondozói szolgálat? Elemezze az alábbi esetben szereplő adatokat a szolgáltatások megszervezése szempontjából! K. község 3157

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció Tát Nagyközség Önkormányzata 2534 T Á T Kossuth Lajos u. 15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2 0 0 8 Tát Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok helyzete - azonosságok és különbségek

A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok helyzete - azonosságok és különbségek A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok helyzete - azonosságok és különbségek Első körben a MACSGYOE régiói átbeszélték a címben jelzett témát és elküldték véleményüket írásban, a Szakmai

Részletesebben