A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények"

Átírás

1 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési, véleményezési és 2. A területért felelős Részvétel a döntés-előkészítési, véleményezési és Alpolgármester 3. Önkormányzati Képviselők Részvétel a döntés-előkészítési, véleményezési és 4. Szociális Bizottság Részvétel a döntés-előkészítési, véleményezési és 5. Pénzügyi Bizottság Részvétel a döntés-előkészítési, véleményezési és 6. Szociálpolitikai Részvétel a döntés-előkészítési, véleményezési és Kerekasztal 7. Kisebbségi Önkormányzatok Lengyel Német Roma Örmény Részvétel a döntés-előkészítési, véleményezési és 8. Település Részönkormányzatok Bácsa Gyirmót Győrszentiván Likócs Részvétel a döntés-előkészítési, véleményezési és

2 Önkormányzati intézmények 1. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon Gyermekvédelmi szakellátás: gyermekotthoni, illetve különleges gyermekotthoni elhelyezés biztosítása. 2. Családsegítő Szolgálat -Családsegítés, adósságkezelés -Gyermekjóléti szolgáltatás -Regionális módszertani feladatok ellátása 3 megyében a családsegítés területén -Ifjúsági információs szolgáltatás. 3. Egyesített Bölcsődei Gyermekek napközbeni ellátásán belül bölcsődei ellátás Intézményhálózat biztosítása. 4. Egyesített Egészségügyi és Szociális alapszolgáltatások: Szociális Intézmény - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - nappali ellátások. Szakosított ellátási formák: - ápolást, gondozást nyújtó intézmény idősek otthonai 5. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. Szociális alapszolgáltatások: - étkeztetés, - nappali ellátás, nappali melegedő. Szakosított ellátási formák: -ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona, rehabilitációs otthon, - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, átmeneti szálló és éjjeli menedékhely. 6. Szociális Foglalkoztató Megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása.

3 1. Ápolás Minőségéért Egyesület -Az egészségnevelés magasabb színvonalra emelése az ápolók körében. -Oktatási programok szervezése, a résztvevők támogatása (képzések, konferenciák, tanfolyamok) -Kulturális nevelés, szakmai tudományos képzések, valamint tanulmányutak támogatása. -Pályázatok kiírása, elbírálása. 2. Arrabona Városi Nyugdíjas Győr város 33 nyugdíjas klubjának összefogása, a Egyesület nyugdíjas sors segítése, érdekeik képviselete. 3. BÁRKA Utcai Munkások Utcai szociális munkát végeznek Győr közterületein az Egyesülete utcán életvitelszerűen tartózkodók körében, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű emberek, családok támogatása a feladatuk. 4. Família Nagycsaládosok A 3 vagy több gyermeket nevelő családok, a gyermekét Civil Egyesülete (gyermekeit) egyedül nevelő szülők segítése, érdekképviselete. Családok kölcsönös támogatása szociális, család, gyermek, és ifjúságvédelem területén. Szabadidő, sport, kulturális és üdültetési programok szervezése. 5. Fókusz Egészségvédők Segítségnyújtás a gyógyulni vágyó Egyesülete szenvedélybetegeknek és családtagjaiknak

4 6. Gyermeklánc Győri Bölcsődei 7. Gyökerek Jóléti Szolgálat 8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat Dunántúli Régiója 9. Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete Az alapítvány segíti Győr város bölcsődéiben a játék és eszközkészlet bővítését, amelyek a kisgyermekek gondozását, nevelését, egészségmegőrzését szolgálják. Szakemberek továbbképzéseinek támogatásával, szakmai anyagok, folyóiratok biztosításával hozzájárul a bölcsődei ellátás szakmai színvonalának emeléséhez. Fejlesztő eszközök beszerzésével támogatja a sajátos nevelési igényű gyerekek korai fejlesztését, rehabilitációját, közösségbe való beilleszkedését. Tanácsadás kritikus élethelyzetek megoldásához, rehabilitációs foglalkoztatás a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése. 1. Támogató Szolgálat működtetése: - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - szállító szolgálat, - komplex munkaerő piaci szolgáltatás, - jelnyelvi tolmács-szolgálat, - rehabilitációs segédeszközök kölcsönzése, - jogsegélyszolgálat. 2. CAMELOT Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete 3. Fogyatékosok Napközi Otthona ezen belül ellátási szerződés keretében 10 fő halmozottan sérült fiatal gondozása. Véradás szervezése, elsősegélynyújtás oktatása, szociális ügyek intézése, egészségnevelés.

5 10. Magyar Vöröskereszt Győr Véradás szervezése, elsősegélynyújtás oktatása, szociális Városi Szervezete ügyek intézése, egészségnevelés. 11. Mikulásbirodalom Mikulásélmény nyújtása 3-12 éves korú gyerekeknek, hagyományápolás. 12. Mozgáskorlátozottak Győr- Győr-Moson-Sopron Megye területén élő Moson-Sopron Megyei mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a Szervezete társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolásuk elősegítése. 13. Nyugdíjasok Győri A nyugdíjasok társadalmi összefogása, általános Érdekvédelmi Egyesülete érdekvédelme. A tagok kulturális, szociális és egészségvédelmi igényének támogatása. Aktív részvétel Győr Megyei Jogú Város közéletében. 14. Őszirózsa Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Idősek Otthonaiban élők életminőségének javítása, egészségmegőrzésük segítése, rehabilitációs eszközök beszerzése az ápolás, gondozás színvonalának emelése, a szakdolgozók továbbképzésének támogatása. 15. Segítő Kéz Egyesület Sérült embereket gondozó, hátrányos helyzetű családok támogatása, különös tekintettel az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában gondozottak körében. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának támogatása. 16. Segítőház Társadalmi esélyegyenlőtlenségük miatt, hátrányba került egyének, különösen a hajléktalanok segítése. Szociális alapszolgáltatásként, utcai szociális munka ellátása.

6 17. Szt. Cirill és Method Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona 18. Szt. Cirill és Method RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálata 19. Szt. Cirill és Method 20. United Way Kisalföld 21. Vakok és Gyengénlátók Gy-M-S Megyei Egyesülete 1. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 2. Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ Győri Kirendeltsége 3. Széchenyi István Egyetem ESZI Szociális Munka Tanszék Gyermekjóléti alapellátáson belül átmeneti gondozás biztosítása ellátási szerződés keretében. Családon belüli erőszak áldozatainak segítése, krízisellátás. Szociális segítés, pszichoszociális szolgáltatás, foglalkoztatáspolitika. Szociális segítés Alapvetően két funkciót töltenek be, egyrészt adománygyűjtő-osztót, másrészt szervezetfejlesztő, képző. A Győr-Moson-Sopron megye területén élő vak-és gyengén látó emberek érdekképviselete, valamint a megyében található kistérségi érdekvédelmi csoportok munkájának koordinálása. Együttműködő partnerek Fekvő beteg ellátás. A foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése. Foglalkoztatást elősegítő támogatások, munkaerő piaci szolgáltatások, munkanélküli ellátások biztosítása. Szociális munkás képzés

7 4. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Kar Együttműködő partnerek Szociálpedagógus képzés

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS CSALÁD- GONDOZÁS KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KÖZOKTATÁS Egymásra HÁZIGONDOZÁS HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZNEVELÉS hangolva SZEMÉLYES GONDOSKODÁS VÉDÕNÕI SZOLGÁLTATÁS GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTÕ

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Melléklet Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának módosítása (A 2004. évben elfogadott és 2007. áprilisában, 2009. decemberében, 2011. novemberében módosított alapkoncepció

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ t e r v e z e t 2004. december 15. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés...2 II. A szolgáltatástervezési koncepció főbb

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 97/2003. (IV. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 97/2003. (IV. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 97/2003. (IV. 30.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fogyatékosügyi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Demográfiai helyzet Miskolcon... 5 3. Jogszabályi háttér... 8 4. Szociális

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Jogi programok nyitott kerete

Jogi programok nyitott kerete Jogi programok 80 Jogi programok Jogi programok Jogi programok nyitott kerete 2 980 000 Ft Magyarországon hagyományosan a Soros Alapítvány a legaktívabb adományozó szervezet, amely az emberi jogok és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

Összhangban a United Way Kisalföld Alapítvány komplex szervezetfejlesztési programja Győr-Moson-Sopron megyében

Összhangban a United Way Kisalföld Alapítvány komplex szervezetfejlesztési programja Győr-Moson-Sopron megyében Kiadja: a TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0010 azonosító számú projekt keretében a United Way Kisalföld Alapítvány 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Összeállította: Kelemen Tímea projektmenedzser Felelős kiadó: dr.

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ 2014 Információs füzet a szociális, társadalmi erőforrásokkal rendelkező soproni civil és egyházi szervezetekről, csoportokról. Anonim önsegítő csoportok Betegszervezetek,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

21081 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2010. június 1-től 2011. január 31-ig terjedő időszakra című program

21081 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2010. június 1-től 2011. január 31-ig terjedő időszakra című program . 2. számú melléklet 21081 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2010. június 1-től 2011. január 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Budapest

Részletesebben

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja _ A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Támogató szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894 ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 3139894 Mail:08kerulet@fovaros.antsz.hu Az ÁNTSZ hatósági feladatot lát el a közegészségügyjárványügy területén, valamint részt

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének. ifjúságpolitikai koncepciója. 2003.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének. ifjúságpolitikai koncepciója. 2003. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének ifjúságpolitikai koncepciója 2003. február Elfogadta a képviselő-testület a Kt. 44/ 2003. (II. 26.) sz.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu Ügyiratszám: 45515/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000

A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000 A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK K-2489/1/11 Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február

Részletesebben