1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000"

Átírás

1 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok / / / / /2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh Multimédi terem felszerelése Brtók Bél Básty - VICE Besztercei Református Egyházközség Temesvár Vice /2007 Bolyi Társság / Szórványvidéken működő mgyr nyelvű okttási intézmények, kollégiumok beruházási, fejlesztési és működési Kioszthtó keret: Ft Dési Ferences Rendház Hozzájárulás z Ady Endre Hozzájárulás z Ady Endre Iskol két Iskol két iskolbuszánk iskolbuszánk működtetéséhez működtetéséhez iskolfejlesztés-meditizált rendezvény-terem techniki felszerelés és iskolrádió létrehozás Mezőségi csángó kollégium Multifunkcionális tnterem bútorzttl, számítógéppel, udiovizuális eszközökkel vló felszerelése Céljuk Brtók Bél Elméleti Líceum dísztermének korszerű fény- és hngtechniki felszerelése, korszerű telefonközpont megvétele vlmint egy iskolrádió beindítás középiskolájuk és hozzátrtozó bentlkás területén. 1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000 Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Beszterce Ebédlő felújítás Ebédlő felújítás 2,932,000 1,500,000 Dézs Fitl egyetemi okttók lkásköltségeinek A dési szórványbentlkás blkink kicserélése A lkásköltség támogtást már kilkult gykorltnk megfelelően kuttási ösztöndíj formájábn fogják kiosztni fitl okttóknk 35 éves korig, kiknek z átlgos hvi bruttó jövedelenszintje nem hldj meg romániábn eurót. A dési szórványbentlkás blkink kicserélése 6,550,000 2,000, , , /2007 Erdélyi Unitárius Egyház Diákétkezde i Unitárius Kollégium lgsorábn Az Egyház szórványgondozó és iskolprogrmjánk első része (diákbentlkás tetőtérben) befejeződött. A második rész z épület lgsorábn kilkítndó diákétkezde és konyh, melynek munkálti megkezdődtek, folyttáshoz kérik támogtást. 10,000,000 3,000, /2007 Geszthy Ferenc Társság Dév A dévi Téglás Gábor A kollégium fenntrtásához és Iskolcsoport fejlesztéséhez vlmint nemkollégiumi működésének vlmint gyerekek ingázttásához jelentős fejlesztésének támogtásr vn szükségük. 29,000,000 7,000, /2007 Kllós Zoltán Alpitvány Válszúti Szórványkollégium működési költségeinek résztámgotás 2007-re A szórványkollégium z idei tnévben 60 szórványvidéki (18 település) mgyr gyerekeinek biztosít teljes és nppli ellátást. Az biztosítj kollégiumi szállást, ingázttást, étkeztetést, orvosi ellátást, okttási felkészítő és szbdidős progrmokt, higiénii kellékeket. 4,052,000 2,500, /2007 Lyceum "Torockó" progrm szórványból szármzó diákok kollégiumi ellátásár A "Torockó" progrm egy olyn Ifjúsági Alkotóház létrehozás, hol fős csoportokbn diákok z iskoli vkációk ideje ltt npos üdülés keretében hsznos ismereteket szerezhetnek interktív módon. Az Alkotóház 70%-bn kész, befejezéshez kérik támogtást. 2,390,000 2,000, / / / / / / / /2007 Németh László Románii Evngélikus- Lutheránus Egyház, Apác Egyházközség Doktorndusok és Fitl Kuttók Szövetsége Segesvári Gudemus Ték Művelődési Temesvári Mgyr Tivi Ngy Imre Társság Trnsylvni Trust Ngybány Apác Segesvár Szmosújvá r Temesvár Csíkszentm árton A Németh László A Németh László gimnázium gimnázium infrstrukturális infrstrukturális fejlesztése, z lpítvány fejlesztése, z lpítvány működési működési Számítástechniki szktntermek eszközfejlesztése RODOSZ működési támogtás Okttási és művelődési szórványközpont létrehozás A ték mezőségi szórványkollégium működési költségeinek Temesvári Mgyr Diákszervezet működési költségeinek Számítástechniki szktntermek eszközfejlesztése Cél doktornduszok és fitl kuttók érdekérvényesítése Az új épület B-szárny építkezésének befejezése lehetővé tenné kollégiumi ek növekedését, környező szórványból még több gyereknek tudnák biztosítni z nynyelvű okttást, tnfolymok szervezését. Az iintézményt román állm nem támogtj így fenntrtás gondot okoz. A Ték lpítvány keretében működik I-XII. osztályos tnulók számár. A kollégium 92 férőes ingtlnokbn működik. Az intézmény áltl támogtott célcsoport ngyobbrészt szociálisn hátrányos zetben lévő gyerekekből áll, létszámuk meghldj 100 főt. A TMD irod megfelelő tájékozttást nyújt mgyr diákoknk tnüggyel és szkmi képzésükkel kpcsoltos dolgikról. A Csíkszentmártoni Tivi Ngy Imre Líceum z egyetlen mezőgzdsági Eperdugványtermesztésújítás 50 éve biztosítj térségben okttásr szkosodott középiskol. Már Alcsíkmegzőgzdságábn mezőgzdsági szkképzést. Szükségük lenne egy motoroskp és kézi munkeszközök vásárlásár. A Szkképző Központ fejlesztési Épített-örökség Helyreállító Szkképző Központ fejlesztési és működési költségeire (minőségi felújítás) illetve 1 szkképzési modul (mgyr műemlékvédelmi szkemberréteg kiképzése) részleges szervezési költségeire igénylik támogtást. 1,500,000 1,000,000 1,222,000 1,000,000 1,110,000 1,000,000 10,000,000 3,000,000 4,000,000 2,000, , ,000 1,000, ,000 3,656,000 1,000,000

2 /2007 Zsomboki református egyházközség - Bethesd Gyermekotthon és Szórványiskol - Központ Zsobok A Bethesd Gyermekotthon és Szórványiskol- Központ működtetése A Bethesd Gyermekotthon és Szórványiskol- Központ működtetése 3,000,000 1,000, /2007 Csnlosi Iskol Csnálos Erdély etno-kulturális Erdély etno-kulturális értékeinek értékeinek megismerése megismerése 450,000 elutsítv /2007 Gecse Dániel - Mrosvásár Mrosvásár A mrosvásári Gecse Dániel beruházás Az fogytékossággl élő gyermekek és fitlok okttásához, neveléséhez kíván olyn eszközöket beszerezni, melyek lehetővé teszik megfelelő minőségű és htékonyságú munkát. (gyógytorn teremben szükséges eszközök, felmérő eszközök, könyvek, didktiki eszközök) 1,300,000 elutsítv / / / / / Összesen Gynti Református Egyházközség Kis- és Középválllkozások t Fejlesztő Központ Református Montessori Iskol Szeret Klézse Válllkozók Fórum Gynt Sztmárné Klézse Sztmárné Játszótér gynti mgyr nyelvű szórványiskol és óvod részére A sturkturális lpok felhsználását előkészítő képzési progrm Református Montessori Iskol - működési és eszköz A"Szeret Klézse" székházépületének befejezése Htármenti regionális együttműködés fipri válllkozások között Az iskol udvr és kertje z Egyházközség tuljdonábn vn, gyerekek nevelése érdekében szükségesnek trtják játszótér kilkítását. A flu közterein nincs sehol játszótér. A képzési progrm 5 npos, 40 órás, melynek elődóit Hjdó Bihr Megyei Válllkozásfejlesztési fogj biztosítni. Református Montessori Iskol - működési és eszköz Az lpítvány székházánk teljes tetőszerkezetét kell cserélni, mert hullámpl z EU-n belül nem megengedett, továbbá meg is rongálódott. Fipri Beszállói Kooperációs Börze illetve szemináriummegszervezése : regisztrálás jelentkező válllkozásoknk, ktlógus készítés bemuttkozó nygokból, ktlógus eljutttás résztvevőknek illetve cégek közötti tárgylások megszervezése, nprkész információk átdás kis- és középválllkozóknk. 664,000 elutsítv 2,200,000 elutsítv 2,863,350 elutsítv 3,300,000 elutsítv 2,100,000 elutsítv 164,264,353 36,300,000

3 /2007 Iskol / / / / / / Egyetemi hllgtók és középiskolás diákok részére szociális ösztöndíj progrmot működtető szervezetek Kioszthtó keret: Ft Brtók Bél Diákhitel Szervezet - Szovát Eötvös József, Székelyudvr Geszthy Ferenc Társság K.I.K.K. Perigeum Temesvár Szovát Székelyudv r Dév Sztmárné Mezőmdrsi Mezőmdr Fejlesztési s Céljuk szülőföldön vló boldogulás Szociális ösztöndíj biztosítás legrászorultbb diákok és felsőokttásbn tnulóknk egyetemi hllgtók részére tnulmányik és középiskolásoknk folyttásához. Két tipusú szociális ösztöndíj olyn I-XII Ösztöndíjprogrm Temes diákoknk d esélyt z nynyelven vló megyében z nynyelven továbbtnuláshoz, kik olyn településen vló tnulásért lknk, hol nincs mgyr tnnyelvű okttás Esély tovább-tnulásr, z itthon-mrdásr Szociális ösztöndíjk z Eötvös József Szkközépiskol tnulói számár A dévi Téglás Gábor Iskolcsoportbn tnuló nehéz szociális zetű középiskolás diákok Integráló képzés felnőtt életbe - képzéssorozt középiskolásoknk Ösztöndíjprogrm Mezőmdrsi és Szénáságyi Középiskolás Diákok részére Hvi rendszerességgel nyújtnk támgotást jó tnulmányi eredményeket felmuttó diákok számár 9 hónpon keresztül. A támogtás tgdíjkból, évente szervezett jótékonysági rendezvények lklmából összegyűlt dományokból, esetenként elnyert támogtásokból szármzik. 10,000,000 10,000,000 1,528,000 elutsítv 2,000,000 elutsítv Szociális ösztöndíj nyújtás tnulóknk 1,000,000 elutsítv Egy diákr eső hvi költség HUF. Ezt z összeget ösztöndíj formájábn biztosítják rászorulóknk. 5,000,000 elutsítv Szktábor sorozt 1,160,000 elutsítv A felsős gyerekek ingázási költségeinek 500,000 elutsítv /2007 Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Az ODFIE ösztöndíjprogrmjánk folyttás 2007-ben Az ösztöndíjpályázt évi két lklomml kerül meghirdetésre. Egy bizonyos összeg és/vgy szkmi kidványok, műszki eszközök elnyerését teszi lehetővé rászoruló diákok számár. 3,000,000 elutsítv / / Összesen Px - Sztmárné Tivi Ngy Imre Társság Sztmárné Csíkszentm árton Rezsiköltség - Szent Aljos Konviktus részére Alcsík hátrányos zetű középiskolásink kollégiumi ellátás 120 férőes otthon szórványbn élő és szociálisn hátrányos zetű diákoknk. Hvi HUF egy diák ellátás. Ehhez kérik támogtást. Távolbbi flvkból járó hátrányos zetű gyermekeknek ingyenes bentlkást és étkeztetést biztosítnk. 810,000 elutsítv 1,000,000 elutsítv 25,998,000 10,000,000

4 1.3. Tnkönyvírás, tudományos szkfolyóirtok Kioszthtó keret: Ft /2007 Ábel Kidó /2007 Bolyi Társság Áltlános és középiskoli tnkönyvek megírás Tnkönyvek és konferencikötetek kidásánk Idei tnkönyvpályáztot még nem írták ki, hiánypótlásként áltlános és középiskoli tk-ek megjelentetése. A Bolyi Társság 2006 februárjábn hivtlosn létrehozott és bejegyeztetett Egyetemi Mű Kidój következő kötetek kidását válllná: Emlékezet és devóció régi mgyr irodlombn (Szerk: Blázs mihály-gábor Csill), Tníthtó-e m filozófi? (Szerk: Veress Károly), Veress Károly Szemiotik, Az interkulturlitás filozófii problémái (Szerk: Szigeti Attil-Veress Károly) Szöveghgyomány és íráskultúr kor újkorbn(szerk: Gábor Csill) 3,900,000 1,000,000 1,525,000 1,500, / /2007 Erdélyi Múzeum- Kis-Küküllő Térségi Társulás Blvásár- Szovát Kibéd Az EMTE tudományos szkfolyóirtink szerkesztése és kidás Házigondozás elméleti és gykorlti szkismeretek, tnkönyv Az EMTE tudományos szkfolyóirtink szerkesztése és kidás A tnkönyv nyg 144 órás elméleti szkképzést biztosít 8 szkmi modulll 3,243,000 2,000,000 1,820,200 1,000, /2007 i Mgyr Egyetemi Intézet BBTE-KMEI Jegyzetek megírás 5,264,000 3,000,000 jegyzettámogtási progrm / / / / / / / / / / /2007 Kriterion Könyvkidó Kft. Mx Weber Társdlomkuttásér t Pro Philosophi z Ifjúságkuttásért és Képzésért Állmpolgár Menedzser Egylet Erélyi Műemlékresturátorok e Kriterion Könyvkidó Kft. PR - ALPHA Közgzdász Társság, Néptánc Pedgógusok Szövetsége Mrosvásár Sepsiszentg yörgy /2007 Szórvány Temesvár / Összesen Teleki Szovát Szovát Mgyr-román ngyszótár megjelentetése Az eddig megjelent mgyr-román szótárkt jóvl meghldó terjedelmű kidvány, kb oldl terjedelmű. Az Erdélyi Társdlom és Az Erdélyi Társdlom és WEB WEB szociológii szociológii szklpok kidás szklpok kidás A Kellék filozófii folyóirt kidás és szerkesztőség működtetése Hrgit megyei önkormányzti szklp kidás A Scientific Stelit szkfolyóirt újrindítás Trnssylvni Nostr szkfolyóirt Rmb Vrg Ilboly: Kult.ökológi tnkönyv kidás Örökséglkotás, örökségreprezentáció folymti, kontextusi Erdélyben Gzdsági szklp - A Közgzdász Fórum kidás Középfokú Néptáncokttói képzés elméleti óráink segédjegyzete Mgiszter - szkmimódszertni folyóirt megjelentetése Évkönyv 2007 Szervezeti konfliktuskezelés - egyetemi tnkönyv kidolgozás és kidás A Kellék filozófii folyóirt kidás és szerkesztőség működtetése Az önkormányztoknál dolgozók tájékozttás törvénykezésről, pályáztokról, megyei zetképről. Publikálási lehetőséget biztosít hllgtóknk A szkfolyóirt hiánypótló Erdélyben, két esetenként három nyelvű megjelenését szorglmzzák szerkesztők. Célközönség: műemlék-reállítássl fogllkozó szkmberek és műemléktuljdonosok A tnkönyv legelsősrobn művészeti,médi, jogi, poltiki és közigzgtás tudományi, diplomácii, lélektn, pedgógii szkok hllgtóihoz szól. 3 ngy kultúrtörténeti korszkot fog át: Ókor, Középkor és z lig háromszáz éves Modern és Kortárs korokt. tnkönyv nygink összegyűjtése, megírás. A Közgzdász Fórum Közgzdász Társság szkmi közlönye. A színvonl emelkedőben, külföldi és belföldi népszerűsége egyre nő. További megjelentetéséhez kérik támogtást. Az elméleti órák nygát szeretnék egyéseges jegyzetfüzet formájábn tömöríteni z októk és tnfolymukon résztvevők munkájánk megkönnyítése céljából. A pedgógusok számár teremt közlési lehetőséget, információkt. Eddig négy évfolym jelent meg. Az évkönyv egy közel egy évtizede jelenik meg. A 2007-es létező társdlmi folymtok elemzését fogllj mgáb. Szervezeti konfliktuskezelés - egyetemi tnkönyv kidolgozás és kidás 5,500,000 1,500,000 1,450,000 1,000,000 2,850,000 1,000, ,000 elutsítv 840,000 elutsítv 1,390,000 elutsítv 800,000 elutsítv 990,000 elutsítv 1,500,000 elutsítv 810,000 elutsítv 1,548,000 elutsítv 750,000 elutsítv 779,000 elutsítv 35,709,200 12,000,000

5 1.4. Állmi mgyr nyelvű felsőokttási intézmények és háttérintézmények működési, kuttási, és eszközfejlesztési Kioszthtó keret: Ft /2007 Bolyi Társság A Bolyi Társság működésének és tevékenységeinek rész A Társság irodájánk további sikeres működéséhez, Tásság és BBTE két mgyr tgoztánk eszközfejlesztéséhez, 5 konferenci szervezéséhez vlmint nyári terepgykorlt megszervezéséhez és lebonyolításához kérik támogtást 5,440,000 3,000, /2007 Erdélyi Mgyr Műszki Tudományos Társság (EMT) EMT i Műszki EMT i Műszki Egyetem Egyetem háttérintézménye háttérintézménye működési és működési és eszközfejlesztési költségei eszközfejlesztési költségei 7,425,000 2,000, /2007 Erdélyi Múzeum- Az EME Az EME Kuttóiontézetének és Kuttóiontézetének és Dokumentációs Központjánk Dokumentációs működtetése Központjánk működtetése 18,289,500 6,000, / /2007 i Mgyr (KMDSZ) i Mgyr Egyetemi Intézet /2007 MIÉRT / /2007 Országos Mgyr Protestáns Teológii Intézet /2007 Studium Mrosvásár /2007 Bolyi Társság / /2007 Erdélyi Református Egyházkerület Mrosvásári Mgyr Mrosvásár A i Mgyr eszközfejlesztése, szolgálttásink fenntrtás A BBTE Mgyr Tgozt és KMEI felsőokttási, kuttási progrmjink működési és eszközfejlesztési Az irod működtetéséhez (telefon, közköltségek, fogyónygok, lklmzottk fizetése) és fénymásoló, videoprojektor, digitális fényképezőgép beszerzéséhez kérik támogtást Okttásfejlesztő, kuttási, vendégtnári, szkkolégiumi progrmok zvrtln működtetése. 1,317, ,000 32,693,000 18,200,000 IV. Kárpát - medencei Ifjúsági és z Európi Unió EU ismeretek átdás diákoknk 2,700,000 1,000,000 Diákszeminárium Az Országos Mgyr működési és eszközfejlesztési Eszközbeszerzés z dminisztrációs és könyvtári munk htékonybbá tételére 2007-es célji: érdekképviselet illetve felsőokttást kiegészítő szolgálttások és rendezvények koordinálás. szkenner beszerzése segíti könyvtár dokumentumink digitlizálását, másoló z dminisztrtív munkát szolgálj. Studium Modell - Erdélyben 7 éve A működés és z hhoz szükséges egyedülálló - z egész eszközbeszerzés mrosvásári egyetemi központr, minden s 2,765, , , ,000 7,860,000 3,000,000 Ingázó tnárok útiköltségeinek térítése Ingázó tnárok útiköltségeinek térítése 2,310,000 elutsítv A mgyr felsőfokú okttást elősegítő A kollégium tetőterének infrstrukturális háttérintézménynek, z felszerelését szeretnék befejezni, hogy 10,000,000 elutsítv Apfy Kollégiumnk z 2007 őszétől üzemeltetni tudják. eszközfejlesztése A mrosvásári Mgyr A mrosvásári Mgyr éves éves működésének működésének 1,000,000 elutsítv /2007 Ngyvárdi Mgyr Ngyvárd A Ngyvárdi Mgyr működési és eszközfejlesztési Szkmi rendezvények szervezése 2,596,000 elutsítv / / / / Összesen PR - ALPHA Pro Philosophi Pro Sociologi Közgzdász Társság, Mrosvásár Ngyvárd Eszközbeszerzés PR - Eszközbeszerzés PR - ALPHA ALPHA számár számár A Szegő Ktlin Szkkönyvtár működtetése, állományánk és infrstruktúrájánk fejlesztése A Szegő Ktlin Szkkönyvtár működtetése, állományánk és infrstruktúrájánk fejlesztése Prtitumi mgyr Prtitumi mgyr szociológii okttásért szociológii okttásért és és kuttásért kuttásért Kis könyvtárbn ngy könyvek! - szkkönyvtárállománybővítés Kis könyvtárbn ngy könyvek! - szkkönyvtárállomány-bővítés 576,825 elutsítv 1,317,676 elutsítv 1,548,000 elutsítv 300,000 elutsítv 98,861,901 35,000,000

6 1.5. Lebonyolító szervezetek részére közokttási intézményekben folyó okttásbn hsználhtó mgyr nyelvű tnkönyvek írásár és szerkesztésére Kioszthtó keret: Ft /2007 EuroTrns Bukrest Mgyr nyelvű tnkönyvek megírás, szerkesztése A pályázt célj: mgyr nyelvű okttás minőségének és versenyképességének növelése. A legtöbb tntárgy tnítás román nyelvből fordított tnkönyvek lpján történik, melyet nem szkvtott fordítók készítettek. Ennek z állpotnk jvítását célozz. 10,400,000 10,400, Összesen 10,400,000 10,400,000 Mindösszesen 335,233, ,700,000

Igényelt összeg (Ft)

Igényelt összeg (Ft) Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 1.1 1371/2008 1.6 1330/2008 Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók e Pro Lyceum Salonta Újszentes Nagyszalonta 1.6 1336/2008

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati felhívás Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 1.2 2110/2009 1.4 2324/2009 Magyarlapádi Általános

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) Két mikorrégió önkormányzatai között pályáztatási rendszerhez együttműködés. 3,000,000 4.1,4.2,4.3,4.4,4. 5

Igényelt összeg (Ft) Két mikorrégió önkormányzatai között pályáztatási rendszerhez együttműködés. 3,000,000 4.1,4.2,4.3,4.4,4. 5 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír 1.1. 1653/2007 1.1. 1607/2007 1.4. 1826/2007 1.5. 1662/2007 Regio Progress Szentegyház Városi Önkormányzt Pálptk Jövőjéért Mrosvár Szentegyhá

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Támogatás értékű müködési célú

Támogatás értékű müködési célú 1. melléklet 15/2012. (IV.26.) Mkó Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendeletéhez Mkó Város Önkormányzt költségvetésének mérlege dtok ezer forintbn Változás %- Bevételek Kidások Intézményi

Részletesebben

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén A JENDRASSIK VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közokttásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és nnk végrehjtási rendeleteiben foglltk

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület számszerű eredményei

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület számszerű eredményei Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület számszerű eredményei Forrásllokáció Forrásllokációs tábl III tengely 1. körben lekötött forrás 2. körben lekötött forrás Rendelkezésre álló szbd forrás Jogcímek

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár TÉKA ALAPÍTVÁNY Szamosújvár KÜLDETÉS Alapítványunk küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson és korszerűen megszervezze városunk és régiónk közművelődési és oktatási életét, hozzájáruljon

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Összesítő riport Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányztok fejezeti összesen Szűrési feltételek Szűrés Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Feldtellátási funkció (Teljes egyezés ) omg Kiterjesztett

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Nehézipari Műszaki Egyetem ÉVKÖNYV 1982/83. MISKOLC

Nehézipari Műszaki Egyetem ÉVKÖNYV 1982/83. MISKOLC Nehézipri Műszki Egyetem ÉVKÖNYV 98/83. MISKOLC 986 ISSN 033-333 T A N É V N Y I T Ó Dr, Czibere Tibor rektor tnévnyitó beszéde /98, szeptember./ A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRCZY PÁL egyetemi

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 1.4. 432/2008 Szent Ferenc Alapítvány Déva Iroda felszerelés, védelem 2 820 000 1.4. 1516/2008 Pro Zselyk Zselyk Számítógépes

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.3 2550/2009 Csillagocska Óvoda Kisbégány A Kisbégányi "Csillagocska

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok 4.4 6387/2010 Halábori Községi Tanács Halábor Legyen korszerű óvodánk 300 000 300 000 300 000 300 000 4.1. Felnőtt-, szak-, illetve tovább- és átképzési

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Felhívás címe Tervezett fejlesztés települési keret (mft) Felhívás ipari parkok, ipari területek fejlesztésére

Felhívás címe Tervezett fejlesztés települési keret (mft) Felhívás ipari parkok, ipari területek fejlesztésére A Képviselő-testület 91/2016. (II. 26.) sz. kt. htároztánk melléklete 1.1.1-15 Felhívás ipri prkok, ipri területek fejlesztésére Előkészítés: András Kálmán Jelenleg nem önkormányzti terület megvásárlását

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka HR 5.3 4740/2009 A Pro Majlát Majláthfalva

Részletesebben

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola József Attil Gimnázium és Szkképzı Iskol Közzétételi list nevelési-okttási intézmények mőködésérıl szóló 11/2004. (VI. 8.)MKM rendelet lpján 1. A 2009/2010. tnév helyi rendje: 1.1. A szorglmi idıvel összefüggı

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Áltlános Iskol Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jntyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mil: eotvos@remenyhir.hu Honlp: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény Eötvös

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) megpályázhatónál Székelyderzs

Igényelt összeg (Ft) megpályázhatónál Székelyderzs Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka 1.2. 4875/2008 A Székelyderzsi Község Helyi

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Támogatandó cél elemei

Támogatandó cél elemei . sz. melléklet Sorszám Apáthy István Cholnoky Jenő Földrajzi Entz Géza Művelődéstörténeti Farkas Gyula a Matematikáért és Informatikáért Medea Politeia Romániai Magyar Politikatudományi Az egyetemi hallgatók

Részletesebben

KIMUTATÁS a II. negyedévben ELBÍRÁLT PÁLYÁZATOKRÓL

KIMUTATÁS a II. negyedévben ELBÍRÁLT PÁLYÁZATOKRÓL II. negyedévben tárgy/célj összege 1. 2. Tiszújváros Város Önkormányzt Generli Biztonságért Alpítvány Tiszújváros Város Emberi Erőforrások Önkormányzt Minisztérium útfelület építése KAB-KEF-15- A/B csúszásgátló

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola Közokttási i esélyegyenlőségi progrm Óbudi Ngy László Áltlános Iskol progrm..időszkr vontkozón került fogdásr. Hyzetemz 1.1 Óbudi Ngy László Áltlános Iskol fenntrtój Budpest III. kerület ÓbudBékásmegyer

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A gyermeket önmg lehetőségein belül olynná kell tenni, milyenné lehet ez z iskol feldt. Mi z, mi belőle előhívhtó és építhető?

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal KÖZBESZERZÉSI TERVE évre. I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések

A Magyar Szabadalmi Hivatal KÖZBESZERZÉSI TERVE évre. I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések Mgyr Szbdlmi Hivtl KÖZBESZERZÉSI TERVE 2010. évre I. közösségi értékhtárt elérő vgy meghldó közek ) Áru 50.737.770 forinttól (193.000 euró) kódj megindításánk ért b) Kbt. 3. mellékletében meghtározott

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal KÖZBESZERZÉSI TERVE évre (módosított) Az eljárás fajtája. A beszerzés CPV kódja. nem tervezett. Az eljárás fajtája

A Magyar Szabadalmi Hivatal KÖZBESZERZÉSI TERVE évre (módosított) Az eljárás fajtája. A beszerzés CPV kódja. nem tervezett. Az eljárás fajtája Mgyr Szbdlmi Hivtl KÖZBESZERZÉSI TERVE 2010. évre (módosított) I. közösségi értékhtárt elérő vgy meghldó közk ) Áru 50.737.770 forinttól (193.000 euró) kódj megindításánk ért b) Kbt. 3. mellékletében meghtározott

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal összesített közbeszerzési terve 2009. évre. I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések

A Magyar Szabadalmi Hivatal összesített közbeszerzési terve 2009. évre. I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések A Mgyr Szbdlmi Hivtl összesített közi terve 2009. évre A közekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( továbbikbn: Kbt.) és központosított közi rendszerről, vlmint központi beszerző szervezet feldt- és htásköréről

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

ÓRAREND ESTI ÉS LEVELZŐ TAGOZAT 2013/2014/1

ÓRAREND ESTI ÉS LEVELZŐ TAGOZAT 2013/2014/1 Ktekétlelkipásztori társ lpképzés () évfolym ÓRREN ESI ÉS LEVELZŐ GOZ 2013/2014/1 eremmgyrázt: - számozott termek első szám z emeletet jelöli - földszinten lévő ngy elődó, uditorium Mximum - első emeleten

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói

A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói Kompone ns Pályázó neve Tiszvsvári Töélú Kistérségi Társulás Fitlok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Projekt íme FelKeltetŐ- rom sládi evonás progrm Tiszvsvári

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Jnuár 26-i ülésére Sorszám: Tárgy: Tájékozttó fontosbb jogszbályi változásokról Döntéshoztl mód/: Véíeiném ező bizottság: Egyszerű szótöbbség Tárgylás

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Áltlános Iskol és Óvod OM zonosító: 201823 2769 Tápiószőlős, Kossuth Ljos út 3. / Fx: 53/585-538; 585-539 E-mil: hlesz@t-online.hu Mérési eredményességet jvító intézkedési

Részletesebben

4. számú melléklet. Az elektronikus kérvények rendje a Nyugat-magyarországi Egyetemen

4. számú melléklet. Az elektronikus kérvények rendje a Nyugat-magyarországi Egyetemen zonosító 001 002 003 006A 006B külföldi tnulmányokról ktív jogviszonyigzolás 007 008 008/A Átvétel (szkváltás, tgoztváltás, képzési helyszínváltás) Átvételi lpképzésből oszttln tnárképzésre Átvételi oszttln

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit Sttisztiki dtok Szerkesztette Bálint Mónik Összeállított Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fzeks Károly Köllő János Lktos Judit sttisztiki dtok A 2-től kidott Munkerőpici Tükörben publikált munkpici folymtokt

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben