Igényelt összeg (Ft) Két mikorrégió önkormányzatai között pályáztatási rendszerhez együttműködés. 3,000, ,4.2,4.3,4.4,4. 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igényelt összeg (Ft) Két mikorrégió önkormányzatai között pályáztatási rendszerhez együttműködés. 3,000,000 4.1,4.2,4.3,4.4,4. 5"

Átírás

1 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír / / / /2007 Regio Progress Szentegyház Városi Önkormányzt Pálptk Jövőjéért Mrosvár Szentegyhá z Pálptk Alsó Kis- Küküllőmenti Mgyr Dicsőszent Ifjúsági Szervezetek márton Szövetsége /2007 Bekecs /2007 Cst Orsoly egyéni válllkozó Nyárádmg yrós /2007 Inform Médi Kft. Ngyvárd /2007 Inform Médi Kft. Ngyvárd /2007 Mgyr Újságírók Mrosvár Románii e (MÚRE) Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok Érvénytelen pályáztok Kisrégióbeli együttműködés előmozdít Szentegyházi Pályázti és Információs Irod modernizál Pálptk flugondnokságánk résztámogt Kis Küküllő-Nyírcsád, Erdélyi tábor 2007 A közvgyon kezelésének korszerűsítése Nyárádmgyróson Regionális Médi - Tudósítok készítése - dokumentumfilmek készítése Mgyrnk lenni és mgyrnk mrdni Romániábn Identit megőrzés és jövőkép Romániábn Az újságírók szkmi etiki továbbképzésének megszervezése Két mikorrégió önkormányzti között pályáztti rendszerhez együttműködés. XP, Office mgyrít beszerzése 762,366 Pálptk flugondnokságánk résztámogt Kis Küküllő-Nyírcsád, Erdélyi tábor 2008 A közvgyon kezelésének korszerűsítése Nyárádmgyróson Regionális Médi - Tudósítok készítése - dokumentumfilmek készítése A Sztmári Friss Újság hét hónpon át hvi két oldl terjedelmű összeállítánk finnszíroz A Bihri Npló hét hónpon át trtó, hvi két összeállít finnszíroz Érvénytelenség ok hiányos: 3,000, ,4.2,4.3,4.4,4. 5 hiányos: 4.1,4.3,4.5,4.6,4. 8,4.10,4.12,4.13, hiányos: 550, ,4.6,4.7,4.8,4. 10,4.12,4.13. támogti 804,088 célnk nem támogti 810,000 célnk nem támogti 2,478,500 célnk nem támogti 6,243,500 célnk nem támogti 6,393,500 célnk nem támogti Szkmi fórumok lebonyolít 2,088,050 célnk nem /2007 Néprjzi Természet és Műemlékvédelmi Kommndó Kommndó Községi Teleház létesítése A község ár digitális elérhetőség biztosít, z ehhez szükséges eszközök beszerzése támogti 500,000 célnk nem /2007 Regioline / /2007 Érvénytelen összesen Székelykeresztúr Város Önkormányzt Szilágysomlyói Református Egyházmegye Sztmárné meti Székelykere sztúr Szilágysoml yó A közérdekű, regionális portál fejlesztése, bővítése A polgármesteri hivtl informtiki hálóztánk felújít, rendszer htékonyságánk növelése érd A "Gyertyláng" című szilágysági lp támogt A közérdekű, regionális portál fejlesztése, bővítése A polgármesteri hivtl informtiki hálóztánk felújít, rendszer htékonyságánk növelése érdekében A "Gyertyláng" című szilágysági lp támogt támogti 1,311,474 célnk nem támogti 987,158 célnk nem támogti 700,000 célnk nem 26,628,636

2 1.1. Regionális együttműködéssel kpcsoltos és strukturális lpok felhsználát előkészítő fejlesztési projektek és pályázti irodák támogt Kioszthtó keret: Ft Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír /2007 Bethlen Bethlen /2007 Kiskereki Község Hivtl Kiskereki Pályáztíró irod fejlesztésének és működtetésének támogt Regionális Önkormányzt- Válllkozó tlálkozó Asszonyvárán Pályáztíró irod fejlesztésének és működtetésének támogt Regionális Önkormányzt- Válllkozó tlálkozó Asszonyvárán Jvsolt összeg 1,429, , , , /2007 Szentmihály Százd Szervezet Csíkszentmi hály Kárpát-medencei Kárpát-medencei Szentmihály nevű Szentmihályok tlálkozój települések között tlálkozó 750, , /2007 MIÉRT /2007 Szlcs Község Önkormányzt /2007 Szárhegy Község Szlcs, Érszlcs Gyergyószá rhegy /2007 Szórvány Alpítvány Temesvár / / / /2007 Berettyómenti Községek e Hrgit megyei Energitkrékosság i Közszolgált Illyeflv Község Hivtl Hivtl Gyergyóditró Szilágyngy flu Illyeflv Gyergyóditr ó /2007 Reflex Kft. Temesvár / /2007 Alpítvány z Ifjúság Kuttért és Képzésért Állmpolgár Menedzser Egylet /2007 Amőb Alpítvány Sepsiszentg / / /2007 Demokrt Mgyr Ífjk Szövetsége Érsemjén Község Önkormányzt Bihr megye Ngyszlont Hivtl Érsemjén Ngyszlont Civil szolgálttok Csíki medence civil szervezeteinek fejlesztése csíki régióbn eu-s pályáztr felkészítése. A Bir megyei kciócsoport i vidékfejlesztési terve EU pályázti és információs irod léterhoz Gyergyószárhegyen Bánsági Regionális Pályázti Irod működtetése Térségfejlesztő pályázti irod kilkítánk támogt Energigzdálkod környezetbrát fejlesztése Az Urik Leder kistérség fejlesztési strgégiáj elkészítése EU pályázti integrációs és információs irod A bánsági mgyr nyelvű médi működési támogt A Csíki-medence turisztiki strtégiáj Fluturizmus fejlesztési progrm támogt önkormányztoknk Pályázti irod létrehoz Háromszéken Hrgit megyei önkormányztok fórumánk megszerzvezése Htárrndevú Érsemjén (Románi - Bgmér (Mgyrország) Regionális metszéspont Ngyszlontán A Bir megyei kciócsoport i vidékfejlesztési terve Önkormányzti támogtsl EU pályázti és információs irod. Regionális pályázti irod működtetése pályáztfigyelésre, írr, tnácsdr, képzésszervezésre. Térségfejlesztő pályázti irod kilkítánk támogt Energigzdálkod környezetbrát fejlesztése Az Urik Leder kistérség fejlesztési strgégiáj elkészítése Pályázti irod létrehoz, felszerelése. Pályáztokkl kpcs. ügyintézés. A bánsági mgyr nyelvű médi működési támogt régió zetének elemzése, előnyök, hátrányok feltérés, fejlesztési irányok, strtégi meghtároz Képzéssorozt önkormányztoknk fluturizmus fejlesztéséről, együttműködés meglpoz. Pályázti irod, hol kérdésekre és pályáztok elkészítéséhez segítséget kpnk z érdeklődők Hrgit megyei önkormányztok fórumánk megszerzvezése Htárrndevú Érsemjén (Románi - Bgmér (Mgyrország) Ngyszlont és Srkd képviselőinek tlálkozó Struktruális Alpokról, turizmusról 900, ,000 4,570, , , , , , , ,000 2,800, ,000 1,315, ,000 1,536, , , ,000 2,000,000 1,000,000 2,400,000 1,000,000 1,124,000 1,000,000 1,800,000 1,000,000 1,440,000 1,000,000 1,362,000 1,000, /2007 Nyárádmente Kistérségi Társul Nyárádszer ed A Nyárádmente Kistérség projektorientált fejlesztési strtégiájánk fejlesztése A Nyárádmente Kistérség projektorientált fejlesztési strtégiájánk fejlesztése 2,616,000 1,000, / / / / /2007 Pogány-hvs Kistérségi Társul Székelykeresztúri Kistérség Tordszentlzlói Közösségfejlesztési és Európi Integrációs Civil Szevezet Cludiopolis - A Közösség Fejlődéséért Euro Trns Alpítvány /2007 Rlf-Ro /2007 Andr Alpítvány Székelykere sztúr Tordszentl zló Bukrest Gyergyóre mete Felkészülés fluturisztiki támogtokr Pogányhvs Kistérségben A Székelykeresztúri Kistérség fejlesztési strtégii tervének kidolgoz Bioélelmiszer termesztés és értékesítés Erdélyben Kolozs megye projektorientált civil fejlrsztési progrmjánk elkészítése Strukturális lpok forrbevonánk ösztönzése románii önkormányztokbn Digitális földminőségtérkép elkészítése z EU forrok htékony felhsználánk érdekében Igényfelmérés és továbbképző vidéki értelmiségieknek Felkészülés fluturisztiki támogtokr Pogány-hvs Kistérségben települések fejlesztésének strtégii terve Strukturális Alpokhoz. Bioélelmiszer termesztés és értékesítés Erdélyben Kolozs megye projektorientált civil fejlrsztési progrmjánk elkészítése Strukturális lpok forrbevonánk ösztönzése románii önkormányztokbn Mezőgzdsági területek tgosítánk részletterveihez szükséges földminőség-térképek elkészítése. Igényfelmérés és továbbképző vidéki értelmiségieknek 2,900,000 1,000,000 1,600,000 1,000,000 1,800,000 1,000,000 4,225,000 2,000,000 24,355,069 2,000,000 3,900,000 2,000,000 1,196,000 elutsítv

3 / / / /2007 Ardi Kis és Középválllkozok t Fejlesztő Központ Areopgus Alpítvány Bükkmenti Települések Kisrégiój CREST Forrközpont Ard Mindent válllkozókért Mindent válllkozókért 574,600 elutsítv Kémer Sztmárné meti /2007 Euro Silvni Kft. Ngyvárd / / / /2007 Hrgit Megyei Ügynökség Jobbágyflv- Nyárádszered Unitárius Egyházközség Mercurius Gzdságfejlesztő Szervezet Mercurius Gzdságfejlesztő Szervezet Jobbágyflv Sepsiszentg Sepsiszentg Eurót z ifjúsági szervezeteknek Vidékfejlesztés regionális támogtok felhsználávl Htármenti élelmiszeripri cégek felkészítése Ngyvárdi pályázti irod létrehoz Pályázt ismertető és szktnácsdó "flujár" Hrgit megyében Épülő nyárádszeredi unitárius templom folytt Brcsági Projektfeltéró Szolgált eszközfejlesztése Brcsági Projektfeltáró Szolgált Civilek Székelyföldön /2007 MIÉRT riportfilm Póst Bél Ér Vidék fejlődési /2007 lehetőségei Kis civil szervezetek SC PROFIN /2007 MANAGEMENT KFT felkészítése strukturális lpokr / / Összesen Trnsylvni Trust Alpítvány Vidéki Ifjúsági Szövetség - Ngyvárd Ngyvárd Épített örökség - régiófejlesztés és szociális integráció ktlizátor Közösen gzdsági fejlődésért z EU-s forrok lehíván keresztül Felkészíteni leglább 18 ifjúsági szervezetet Fitlok lendületben progrm keretében nyújtott támogtok lehívár. pályázti irod létrehoz, EU-s forrok felhsználról tájékozttók, szeminárium szervezése Htármenti élelmiszeripri cégek felkészítése Ngyvárdi pályázti irod létrehoz Információk házhoz szállít pályáztokról. Épülő nyárádszeredi unitárius templom folytt Térség mikroválllkozóink felkutt után portfólió felviteléhez telefon, lptop, fényképezőgép, lézernyomttó. Mikroválllkozok feltár térségben, erről tnulmény, portfólió. Tvlyi dokumentumflim támogt. 1,034,000 elutsítv 600,000 elutsítv 2,087,200 elutsítv 2,106,000 elutsítv 1,553,130 elutsítv 23,623,520 elutsítv 1,724,736 elutsítv 4,730,000 elutsítv 1,700,000 elutsítv Ér Vidék fejlődési lehetőségei 7,695,200 elutsítv Kis civil szervezetek felkészítése strukturális lpokr Épített örökség - régiófejlesztés és szociális integráció ktlizátor Közösen gzdsági fejlődésért z EU-s forrok lehíván keresztül 2,530,000 elutsítv 5,154,000 elutsítv 6,169,700 elutsítv 131,523,787 24,300,000

4 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír / /2007 Állmpolgár Menedzser Egylet Municípium Önkormányzt /2007 HÁLÓ / / / / / / / / / Összesen Hrgit Megyei Ügynökség Kiskereki Község Hivtl Sóvidék Vendégfogdók e Tivi Ngy Imre Társság Helyi Önkormányzti Kuttócsoport etrnsylvni Állmpolgár Menedzser Egylet Fundmentum Tivi Ngy Imre Társság 1.2. Önkormányzti szkmi kidványok, tájékozttó nygok támogt Kioszthtó keret: Ft Kiskereki Prjd Csíkszentm árton Csíkszentm árton Hrgit megyei önkormányzti szklp kid, száz éves város bemutt Erdélyi HÁLÓ tájékozttó nygi " Hírmondó" információs hvilp kid Kiskereki község bemutó füzetének és CD-jének kid Prjd turisztiki dottságink fejlesztése A Tivi Ngy Imre középiskol honlpjánk fejlesztése Dióhéjbn z önkormányztoknk Önkormányztok z önkormányztokért, z írott és elektronikus médi révén A Hrgit megyei önkormányztok honlpjánk létrehoz Európi Támogtok Kézikönyve éves középiskoli oktt Csíkszentmártonbn - előkészítő Önkormányztoknál dolgozók tájékozt közigzgti történésekről. Vársoi rngr emlkedés 100 éves évfordulój lklmából kidvány i szokokról, város rcultáról. Ktolikus egyesület, melynek szerepe z erdélyi ktolikusok összetrt, ehhez szórólpok, progrmfüzetek, imgykorltos progrmfüzetek, közösségek füzetei. hvi megjelentetésű szklp önkormányztoknk, vállkozóknk, civil szervezeteknek Kiskereki község bemutó füzetének és CD-jének kid Prjd turisztiki dottságink fejlesztése A Tivi Ngy Imre középiskol honlpjánk fejlesztése Jvsolt összeg 750, ,000 1,523, , , , , , , , , , , ,000 Dióhéjbn z önkormányztoknk 1,851,300 1,000,000 románii mgyr médiátfelhsználv egy - sjtó áltl tükrözött - tpsztltcsere Hrgit megyei önkormányztok közti együttműködés, infromáció ellát közös honlp révén. Európi Támogtok Kézikönyve 2008 évente megrendezésre kerülő tájékozttó középiskoláról, most z évforduló mitt ünnepélyesebb keretekkel 2,700,000 1,500,000 1,700,000 elutsítv 2,385,000 elutsítv 1,000,000 elutsítv 15,434,187 6,000,000

5 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír /2007 Municípium Önkormányzt /2007 HÁLÓ /2007 Hrgit Megyei Ügynökség /2007 Integrtio Alpítvány Temesvár / / / / / / / /2007 Kiskereki Község Hivtl Mgyr Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) Mrosvári Metropolisz Önkormányzti Társul Németh Lzló Alpítvány Románii Mgyr Doktorndusok és Fitl Kuttók Szövetsége Szlcs Község Önkormányzt Szovát Város Hivtl Kiskereki Mrosvár Ngybány város honlpjánk bekpcsol z internet vérkeringésbe Erdélyi HÁLÓ honlpkészítés A Hrgit Megyei fejlesztési Ügynökség weblpjánk megszerkesztése EU-lerning - e-tnulsl z Európi Unióról Kiskereki honlp fejlesztése Civil Portál z Európi Integrációért e-közigzgt fejlesztése Mrosvár Metropolisz Övezetben A ngybny.ro internetes portál bővítése Kpcsolt honlpfejlesztők, lkosság, cvil szfér és döntéshozók között város honlpj révén. Jvsolt összeg 635, ,000 Erdélyi ktolikusoknk honlp. 550, ,000 Közérdekű infók, törvények, pályázti lehetőségek, események, hírek. e-tnulhoz honlpfejlesztés, EUs ismeretek e-tnulos módszertni ismérveinek kidolgoz 656, , , ,000 Kiskereki honlp fejlesztése 800, ,000 Portál, mely összefogj civil szervezeteket és önkormányztokt. e-közigzgt fejlesztése Mrosvár Metropolisz Övezetben Az internetes portál nprkész információkkl látj el Ngybány körényke lkóit, szerkesztőség infrstrukturális bővítése. (lehet önkormányzti is) 950, , , , , ,000 fejlesztése fejlesztése 570, ,000 Szlcs, Érszlcs Szovát Szlcs község honlpjánk trtlmi fejlesztése és krbntrt Szovát vilgáhálón - Szlcs község honlpjánk trtlmi fejlesztése és krbntrt önkormányzti és EU-integrációs információkt trtlmzó honlp létrehoz Besztercei Hírdó c. elektronikus Pro Heredittem, Beszterce Beszterce Médi szórványbn és nyomtott lp kidához eszközbeszerzés /2007 Horizont / / / / /2007 Jkbffy Elemér Alpítvány Médi Index Euro Trns Alpítvány etrnsylvni Competitiveness Improvement Center Sepsiszentg Bukrest /2007 Filmtett /2007 Remény Alpítvány 1.3. Összesen 1.3. Áltlános, önkormányzti és európi integrációhoz kpcsolódó internetes trtlomfejlesztés Kioszthtó keret: Ft Kovzn Megye Tnács honlpjánk internetes trtlomfejlesztése Az Erdélyi Mgyr Adtbn önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Az Erdélyi Mgyr Adtbnk önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Erdély integrált online projektfejlesztése Románii mgyr online válllkoz- és térségfejlesztési portál kilkít A oldl fejlesztése Filmtett.ro erdélyi mozgóképes portál trtlomfejlesztése Internetes információszolgáltt egyedi utomtákon és weboldlon Kovzn megye minden településének külön dtbázis központi honlpon. Az Erdélyi Mgyr Adtbn önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Az Erdélyi Mgyr Adtbnk önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Erdély integrált online projektfejlesztése Elektronikus együttműködési felület, térséget érintő fejelszetési kérdésekről. CIC és Spienti Gzdság- és Humántudományok Kr közös honlpj. Hvilp szerkesztőség internetes portáljánk trtlomfejlesztésére pályázik Internetes információszolgáltt egyedi utomtákon és weboldlon 550, , , , , ,000 1,356,000 1,000,000 4,910,000 2,000,000 4,276,000 2,000,000 8,600,000 2,700,000 8,210,000 5,000, ,000 elutsítv 1,282,000 elutsítv 1,800,000 elutsítv 39,734,790 19,000,000

6 1.4. Flugondnoki szolgálttok progrm résztámogt Kioszthtó keret: Ft Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír Jvsolt összeg /2007 Andr Alpítvány Lázárflvi flugondnokság közösségerősítő klák progrmjár Lázárflvi flugondnokság közösségerősítő klák progrmjár 1,564, , /2007 Ülkéért Alpítvány / /2007 Kplony Község Tnács Mezőmdrs e, Mezőmdrs Székelyudv r Kplony Mrosvár /2007 AGAPE Alpítvány Szlárd / / /2007 Dikóni Keresztény Alpítvány Hrgit Megyei Otthoni Gondozó Szociális Szolgált - Crits Homoródkrácsonyf lvi Unitárius Egyházközség Homoródl m /2007 Kide Borsújflu / / / / / / / / Összesen Kis-Küküllő Térségi Társul Blvár- Szovát Ngysolymosi Református Egyházközség Pro Sociologi Firtosvárlji Unitárius Egyházközösség Gyulfehérvári Csrits i Kirendeltsége Torockó és Torockószentg Közösségépítő, Torockó etrnsylvni Kibéd Ngysolym os Ngyvárd Firtosvárlj Torockó Gyulfehérvári Crits i Mezőgzdsági Részleg Ülke flugondnokságánk résztámogt Kplony község/sztmár megye/ flugzdzi hálóztánk fejlesztése bővítése Gépkocsivárl mezőmdrsi flugondnok munkájához Flugondnoki szolgált Szlárd községben A flugondnoki szolgált kiépítése Mérán Flugondnoki szolgált Székelyvrság községben Homoródkrácsonyflvi Flugondnoki Szolgált beindít Flugondnoki szolgált bevezetése Kolozs megyei Kidén Rzorulók szolgáltábn Ngysolymosi Flugondnoki Szolgált beindít Flugondnokságok lpítánk segítése két prtiumi megyében A Firtosi Flugondnokság járműellátánk költségbiztosít Flugondnoki szolgált Hrgit megye két településén Flugondnokság, népünk szolgáltábn Információs társdlmi tnácsdó hálózt meglpoz Flugondnoki szolgált indít Eszenyő, Güdüc, Orotv településeken Ülke flugondnokságánk résztámogt Közkonyh működtetéséhez eszközök beszerzése flu társdlmi rehbilitációj, szociális, oktti gondok enyhítése flugondnok révén Flugondnoki szolgált Szlárd községben Flugondnoki szolgált, mely segítséget nyújt rzorulóknk közlekedésben, iskolázttbn, idősek ellátábn. Flugondnoki szolgált Székelyvrság községben Homoródkrácsonyflvi Flugondnoki Szolgált beindít Flugondnoki szolgált bevezetése Kolozs megyei Kidén Idősek, fogytékosok elláthoz, gondozához gépkocsi várl. Ngysolymosi Flugondnoki Szolgált beindít Bihr és Szilágy megyében flugondonki szolgáltok kilkítnk szkmi és szervezeti támogt. Flugondnoki kisbusz beszerzése idősek orvoshoz járához, gyerekek iskoláb járához 3 településnek. Flugondnoki szolgált Hrgit megye két településén Flugondnokság, népünk szolgáltábn IT hálózt kiépítése, szkmi meglpoz, IT-mentorok kiképzése, kik digitálisn hátrányos zetűeket segítik. szociális problémák megold, ügyintézésben, mobilitbn segítségnyújt 544, ,000 1,500, , , ,000 3,000,000 1,000,000 4,500,000 1,000,000 2,988,000 1,000,000 4,567,000 1,000,000 5,660,000 1,000,000 2,301,000 1,000,000 4,567,000 1,000,000 1,658,000 1,000,000 4,567,000 1,800,000 4,653,000 1,800,000 4,000,000 1,800,000 12,101,400 3,000,000 18,855,390 elutsítv 77,925,790 19,000,000

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Projektmenedzsment képzés a Gyergyói-Medence civil szervezetei számára

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Projektmenedzsment képzés a Gyergyói-Medence civil szervezetei számára Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati felhívás Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Érvénytelenség oka Megjegyzés 1.1 6603/2010 Gyergyó Terület Ifjúsági

Részletesebben

A Szülőföld Alap. Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. december 04.

A Szülőföld Alap. Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. december 04. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése 2008. december 04. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft) 1,000,000 elutasítva. 1,789,600 elutasítva. 6,100,000 elutasítva. 450,000 elutasítva. 420,000 elutasítva

Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft) 1,000,000 elutasítva. 1,789,600 elutasítva. 6,100,000 elutasítva. 450,000 elutasítva. 420,000 elutasítva Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Kulturális és Egyházi Kollégium első pályázati forduló) Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Igényelt összeg Megítélt összeg

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről.

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott.

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról MMSz Kecskemét A Dél-lföldi Regionális Szociális Módszertni Konzorcium tgj V. évfolym/3. szám HÍRLEVÉL Trtlom Emlékeztető bltonföldvári országos konferenciáról Szociális chrt indult útjár hjléktln emberekért

Részletesebben

3 488 502 782 247 2 706 255 700 000 Alapítvány. 5 520 235 950 000 4 570 235 1 000 000 Alapítvány

3 488 502 782 247 2 706 255 700 000 Alapítvány. 5 520 235 950 000 4 570 235 1 000 000 Alapítvány Ikt. szám Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg(ft) BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL 2011. XIII. évfolym, 1. szám Ingyenes kidvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Bihrkeresztes Város Önkormányzt tisztelettel meghívj Önt és csládját z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Támogatott pályázatok. Pályázat azonosítója Pályázó neve Helység Pályázat címe. Kolozsvár. Kolozsvár

Támogatott pályázatok. Pályázat azonosítója Pályázó neve Helység Pályázat címe. Kolozsvár. Kolozsvár Támogatott pályázatok Ssz. A pályázati felhívás tárgyának megnevezése Pályázat azonosítója Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (HUF) Igényelt összeg (HUF) Megítélt összeg (HUF) Kormányzati

Részletesebben

A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói

A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói Kompone ns Pályázó neve Tiszvsvári Töélú Kistérségi Társulás Fitlok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Projekt íme FelKeltetŐ- rom sládi evonás progrm Tiszvsvári

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

CREST Forrásközpont. KÜLDETÉSÜNK A CREST Forrásközpont missziója hozzájárulni a romániai civil szféra fenntartható fejlodéséhez.

CREST Forrásközpont. KÜLDETÉSÜNK A CREST Forrásközpont missziója hozzájárulni a romániai civil szféra fenntartható fejlodéséhez. CREST Forrásközpont KIK VAGYUNK A CREST Forrásközpont egy 1998-ban alakult nonprofit szervezet, mely azzal a küldetéssel jött létre, hogy hozzájáruljon a romániai civil szféra fenntartható fejlodéséhez.

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben