Igényelt összeg (Ft) Két mikorrégió önkormányzatai között pályáztatási rendszerhez együttműködés. 3,000, ,4.2,4.3,4.4,4. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igényelt összeg (Ft) Két mikorrégió önkormányzatai között pályáztatási rendszerhez együttműködés. 3,000,000 4.1,4.2,4.3,4.4,4. 5"

Átírás

1 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír / / / /2007 Regio Progress Szentegyház Városi Önkormányzt Pálptk Jövőjéért Mrosvár Szentegyhá z Pálptk Alsó Kis- Küküllőmenti Mgyr Dicsőszent Ifjúsági Szervezetek márton Szövetsége /2007 Bekecs /2007 Cst Orsoly egyéni válllkozó Nyárádmg yrós /2007 Inform Médi Kft. Ngyvárd /2007 Inform Médi Kft. Ngyvárd /2007 Mgyr Újságírók Mrosvár Románii e (MÚRE) Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok Érvénytelen pályáztok Kisrégióbeli együttműködés előmozdít Szentegyházi Pályázti és Információs Irod modernizál Pálptk flugondnokságánk résztámogt Kis Küküllő-Nyírcsád, Erdélyi tábor 2007 A közvgyon kezelésének korszerűsítése Nyárádmgyróson Regionális Médi - Tudósítok készítése - dokumentumfilmek készítése Mgyrnk lenni és mgyrnk mrdni Romániábn Identit megőrzés és jövőkép Romániábn Az újságírók szkmi etiki továbbképzésének megszervezése Két mikorrégió önkormányzti között pályáztti rendszerhez együttműködés. XP, Office mgyrít beszerzése 762,366 Pálptk flugondnokságánk résztámogt Kis Küküllő-Nyírcsád, Erdélyi tábor 2008 A közvgyon kezelésének korszerűsítése Nyárádmgyróson Regionális Médi - Tudósítok készítése - dokumentumfilmek készítése A Sztmári Friss Újság hét hónpon át hvi két oldl terjedelmű összeállítánk finnszíroz A Bihri Npló hét hónpon át trtó, hvi két összeállít finnszíroz Érvénytelenség ok hiányos: 3,000, ,4.2,4.3,4.4,4. 5 hiányos: 4.1,4.3,4.5,4.6,4. 8,4.10,4.12,4.13, hiányos: 550, ,4.6,4.7,4.8,4. 10,4.12,4.13. támogti 804,088 célnk nem támogti 810,000 célnk nem támogti 2,478,500 célnk nem támogti 6,243,500 célnk nem támogti 6,393,500 célnk nem támogti Szkmi fórumok lebonyolít 2,088,050 célnk nem /2007 Néprjzi Természet és Műemlékvédelmi Kommndó Kommndó Községi Teleház létesítése A község ár digitális elérhetőség biztosít, z ehhez szükséges eszközök beszerzése támogti 500,000 célnk nem /2007 Regioline / /2007 Érvénytelen összesen Székelykeresztúr Város Önkormányzt Szilágysomlyói Református Egyházmegye Sztmárné meti Székelykere sztúr Szilágysoml yó A közérdekű, regionális portál fejlesztése, bővítése A polgármesteri hivtl informtiki hálóztánk felújít, rendszer htékonyságánk növelése érd A "Gyertyláng" című szilágysági lp támogt A közérdekű, regionális portál fejlesztése, bővítése A polgármesteri hivtl informtiki hálóztánk felújít, rendszer htékonyságánk növelése érdekében A "Gyertyláng" című szilágysági lp támogt támogti 1,311,474 célnk nem támogti 987,158 célnk nem támogti 700,000 célnk nem 26,628,636

2 1.1. Regionális együttműködéssel kpcsoltos és strukturális lpok felhsználát előkészítő fejlesztési projektek és pályázti irodák támogt Kioszthtó keret: Ft Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír /2007 Bethlen Bethlen /2007 Kiskereki Község Hivtl Kiskereki Pályáztíró irod fejlesztésének és működtetésének támogt Regionális Önkormányzt- Válllkozó tlálkozó Asszonyvárán Pályáztíró irod fejlesztésének és működtetésének támogt Regionális Önkormányzt- Válllkozó tlálkozó Asszonyvárán Jvsolt összeg 1,429, , , , /2007 Szentmihály Százd Szervezet Csíkszentmi hály Kárpát-medencei Kárpát-medencei Szentmihály nevű Szentmihályok tlálkozój települések között tlálkozó 750, , /2007 MIÉRT /2007 Szlcs Község Önkormányzt /2007 Szárhegy Község Szlcs, Érszlcs Gyergyószá rhegy /2007 Szórvány Alpítvány Temesvár / / / /2007 Berettyómenti Községek e Hrgit megyei Energitkrékosság i Közszolgált Illyeflv Község Hivtl Hivtl Gyergyóditró Szilágyngy flu Illyeflv Gyergyóditr ó /2007 Reflex Kft. Temesvár / /2007 Alpítvány z Ifjúság Kuttért és Képzésért Állmpolgár Menedzser Egylet /2007 Amőb Alpítvány Sepsiszentg / / /2007 Demokrt Mgyr Ífjk Szövetsége Érsemjén Község Önkormányzt Bihr megye Ngyszlont Hivtl Érsemjén Ngyszlont Civil szolgálttok Csíki medence civil szervezeteinek fejlesztése csíki régióbn eu-s pályáztr felkészítése. A Bir megyei kciócsoport i vidékfejlesztési terve EU pályázti és információs irod léterhoz Gyergyószárhegyen Bánsági Regionális Pályázti Irod működtetése Térségfejlesztő pályázti irod kilkítánk támogt Energigzdálkod környezetbrát fejlesztése Az Urik Leder kistérség fejlesztési strgégiáj elkészítése EU pályázti integrációs és információs irod A bánsági mgyr nyelvű médi működési támogt A Csíki-medence turisztiki strtégiáj Fluturizmus fejlesztési progrm támogt önkormányztoknk Pályázti irod létrehoz Háromszéken Hrgit megyei önkormányztok fórumánk megszerzvezése Htárrndevú Érsemjén (Románi - Bgmér (Mgyrország) Regionális metszéspont Ngyszlontán A Bir megyei kciócsoport i vidékfejlesztési terve Önkormányzti támogtsl EU pályázti és információs irod. Regionális pályázti irod működtetése pályáztfigyelésre, írr, tnácsdr, képzésszervezésre. Térségfejlesztő pályázti irod kilkítánk támogt Energigzdálkod környezetbrát fejlesztése Az Urik Leder kistérség fejlesztési strgégiáj elkészítése Pályázti irod létrehoz, felszerelése. Pályáztokkl kpcs. ügyintézés. A bánsági mgyr nyelvű médi működési támogt régió zetének elemzése, előnyök, hátrányok feltérés, fejlesztési irányok, strtégi meghtároz Képzéssorozt önkormányztoknk fluturizmus fejlesztéséről, együttműködés meglpoz. Pályázti irod, hol kérdésekre és pályáztok elkészítéséhez segítséget kpnk z érdeklődők Hrgit megyei önkormányztok fórumánk megszerzvezése Htárrndevú Érsemjén (Románi - Bgmér (Mgyrország) Ngyszlont és Srkd képviselőinek tlálkozó Struktruális Alpokról, turizmusról 900, ,000 4,570, , , , , , , ,000 2,800, ,000 1,315, ,000 1,536, , , ,000 2,000,000 1,000,000 2,400,000 1,000,000 1,124,000 1,000,000 1,800,000 1,000,000 1,440,000 1,000,000 1,362,000 1,000, /2007 Nyárádmente Kistérségi Társul Nyárádszer ed A Nyárádmente Kistérség projektorientált fejlesztési strtégiájánk fejlesztése A Nyárádmente Kistérség projektorientált fejlesztési strtégiájánk fejlesztése 2,616,000 1,000, / / / / /2007 Pogány-hvs Kistérségi Társul Székelykeresztúri Kistérség Tordszentlzlói Közösségfejlesztési és Európi Integrációs Civil Szevezet Cludiopolis - A Közösség Fejlődéséért Euro Trns Alpítvány /2007 Rlf-Ro /2007 Andr Alpítvány Székelykere sztúr Tordszentl zló Bukrest Gyergyóre mete Felkészülés fluturisztiki támogtokr Pogányhvs Kistérségben A Székelykeresztúri Kistérség fejlesztési strtégii tervének kidolgoz Bioélelmiszer termesztés és értékesítés Erdélyben Kolozs megye projektorientált civil fejlrsztési progrmjánk elkészítése Strukturális lpok forrbevonánk ösztönzése románii önkormányztokbn Digitális földminőségtérkép elkészítése z EU forrok htékony felhsználánk érdekében Igényfelmérés és továbbképző vidéki értelmiségieknek Felkészülés fluturisztiki támogtokr Pogány-hvs Kistérségben települések fejlesztésének strtégii terve Strukturális Alpokhoz. Bioélelmiszer termesztés és értékesítés Erdélyben Kolozs megye projektorientált civil fejlrsztési progrmjánk elkészítése Strukturális lpok forrbevonánk ösztönzése románii önkormányztokbn Mezőgzdsági területek tgosítánk részletterveihez szükséges földminőség-térképek elkészítése. Igényfelmérés és továbbképző vidéki értelmiségieknek 2,900,000 1,000,000 1,600,000 1,000,000 1,800,000 1,000,000 4,225,000 2,000,000 24,355,069 2,000,000 3,900,000 2,000,000 1,196,000 elutsítv

3 / / / /2007 Ardi Kis és Középválllkozok t Fejlesztő Központ Areopgus Alpítvány Bükkmenti Települések Kisrégiój CREST Forrközpont Ard Mindent válllkozókért Mindent válllkozókért 574,600 elutsítv Kémer Sztmárné meti /2007 Euro Silvni Kft. Ngyvárd / / / /2007 Hrgit Megyei Ügynökség Jobbágyflv- Nyárádszered Unitárius Egyházközség Mercurius Gzdságfejlesztő Szervezet Mercurius Gzdságfejlesztő Szervezet Jobbágyflv Sepsiszentg Sepsiszentg Eurót z ifjúsági szervezeteknek Vidékfejlesztés regionális támogtok felhsználávl Htármenti élelmiszeripri cégek felkészítése Ngyvárdi pályázti irod létrehoz Pályázt ismertető és szktnácsdó "flujár" Hrgit megyében Épülő nyárádszeredi unitárius templom folytt Brcsági Projektfeltéró Szolgált eszközfejlesztése Brcsági Projektfeltáró Szolgált Civilek Székelyföldön /2007 MIÉRT riportfilm Póst Bél Ér Vidék fejlődési /2007 lehetőségei Kis civil szervezetek SC PROFIN /2007 MANAGEMENT KFT felkészítése strukturális lpokr / / Összesen Trnsylvni Trust Alpítvány Vidéki Ifjúsági Szövetség - Ngyvárd Ngyvárd Épített örökség - régiófejlesztés és szociális integráció ktlizátor Közösen gzdsági fejlődésért z EU-s forrok lehíván keresztül Felkészíteni leglább 18 ifjúsági szervezetet Fitlok lendületben progrm keretében nyújtott támogtok lehívár. pályázti irod létrehoz, EU-s forrok felhsználról tájékozttók, szeminárium szervezése Htármenti élelmiszeripri cégek felkészítése Ngyvárdi pályázti irod létrehoz Információk házhoz szállít pályáztokról. Épülő nyárádszeredi unitárius templom folytt Térség mikroválllkozóink felkutt után portfólió felviteléhez telefon, lptop, fényképezőgép, lézernyomttó. Mikroválllkozok feltár térségben, erről tnulmény, portfólió. Tvlyi dokumentumflim támogt. 1,034,000 elutsítv 600,000 elutsítv 2,087,200 elutsítv 2,106,000 elutsítv 1,553,130 elutsítv 23,623,520 elutsítv 1,724,736 elutsítv 4,730,000 elutsítv 1,700,000 elutsítv Ér Vidék fejlődési lehetőségei 7,695,200 elutsítv Kis civil szervezetek felkészítése strukturális lpokr Épített örökség - régiófejlesztés és szociális integráció ktlizátor Közösen gzdsági fejlődésért z EU-s forrok lehíván keresztül 2,530,000 elutsítv 5,154,000 elutsítv 6,169,700 elutsítv 131,523,787 24,300,000

4 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír / /2007 Állmpolgár Menedzser Egylet Municípium Önkormányzt /2007 HÁLÓ / / / / / / / / / Összesen Hrgit Megyei Ügynökség Kiskereki Község Hivtl Sóvidék Vendégfogdók e Tivi Ngy Imre Társság Helyi Önkormányzti Kuttócsoport etrnsylvni Állmpolgár Menedzser Egylet Fundmentum Tivi Ngy Imre Társság 1.2. Önkormányzti szkmi kidványok, tájékozttó nygok támogt Kioszthtó keret: Ft Kiskereki Prjd Csíkszentm árton Csíkszentm árton Hrgit megyei önkormányzti szklp kid, száz éves város bemutt Erdélyi HÁLÓ tájékozttó nygi " Hírmondó" információs hvilp kid Kiskereki község bemutó füzetének és CD-jének kid Prjd turisztiki dottságink fejlesztése A Tivi Ngy Imre középiskol honlpjánk fejlesztése Dióhéjbn z önkormányztoknk Önkormányztok z önkormányztokért, z írott és elektronikus médi révén A Hrgit megyei önkormányztok honlpjánk létrehoz Európi Támogtok Kézikönyve éves középiskoli oktt Csíkszentmártonbn - előkészítő Önkormányztoknál dolgozók tájékozt közigzgti történésekről. Vársoi rngr emlkedés 100 éves évfordulój lklmából kidvány i szokokról, város rcultáról. Ktolikus egyesület, melynek szerepe z erdélyi ktolikusok összetrt, ehhez szórólpok, progrmfüzetek, imgykorltos progrmfüzetek, közösségek füzetei. hvi megjelentetésű szklp önkormányztoknk, vállkozóknk, civil szervezeteknek Kiskereki község bemutó füzetének és CD-jének kid Prjd turisztiki dottságink fejlesztése A Tivi Ngy Imre középiskol honlpjánk fejlesztése Jvsolt összeg 750, ,000 1,523, , , , , , , , , , , ,000 Dióhéjbn z önkormányztoknk 1,851,300 1,000,000 románii mgyr médiátfelhsználv egy - sjtó áltl tükrözött - tpsztltcsere Hrgit megyei önkormányztok közti együttműködés, infromáció ellát közös honlp révén. Európi Támogtok Kézikönyve 2008 évente megrendezésre kerülő tájékozttó középiskoláról, most z évforduló mitt ünnepélyesebb keretekkel 2,700,000 1,500,000 1,700,000 elutsítv 2,385,000 elutsítv 1,000,000 elutsítv 15,434,187 6,000,000

5 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír /2007 Municípium Önkormányzt /2007 HÁLÓ /2007 Hrgit Megyei Ügynökség /2007 Integrtio Alpítvány Temesvár / / / / / / / /2007 Kiskereki Község Hivtl Mgyr Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) Mrosvári Metropolisz Önkormányzti Társul Németh Lzló Alpítvány Románii Mgyr Doktorndusok és Fitl Kuttók Szövetsége Szlcs Község Önkormányzt Szovát Város Hivtl Kiskereki Mrosvár Ngybány város honlpjánk bekpcsol z internet vérkeringésbe Erdélyi HÁLÓ honlpkészítés A Hrgit Megyei fejlesztési Ügynökség weblpjánk megszerkesztése EU-lerning - e-tnulsl z Európi Unióról Kiskereki honlp fejlesztése Civil Portál z Európi Integrációért e-közigzgt fejlesztése Mrosvár Metropolisz Övezetben A ngybny.ro internetes portál bővítése Kpcsolt honlpfejlesztők, lkosság, cvil szfér és döntéshozók között város honlpj révén. Jvsolt összeg 635, ,000 Erdélyi ktolikusoknk honlp. 550, ,000 Közérdekű infók, törvények, pályázti lehetőségek, események, hírek. e-tnulhoz honlpfejlesztés, EUs ismeretek e-tnulos módszertni ismérveinek kidolgoz 656, , , ,000 Kiskereki honlp fejlesztése 800, ,000 Portál, mely összefogj civil szervezeteket és önkormányztokt. e-közigzgt fejlesztése Mrosvár Metropolisz Övezetben Az internetes portál nprkész információkkl látj el Ngybány körényke lkóit, szerkesztőség infrstrukturális bővítése. (lehet önkormányzti is) 950, , , , , ,000 fejlesztése fejlesztése 570, ,000 Szlcs, Érszlcs Szovát Szlcs község honlpjánk trtlmi fejlesztése és krbntrt Szovát vilgáhálón - Szlcs község honlpjánk trtlmi fejlesztése és krbntrt önkormányzti és EU-integrációs információkt trtlmzó honlp létrehoz Besztercei Hírdó c. elektronikus Pro Heredittem, Beszterce Beszterce Médi szórványbn és nyomtott lp kidához eszközbeszerzés /2007 Horizont / / / / /2007 Jkbffy Elemér Alpítvány Médi Index Euro Trns Alpítvány etrnsylvni Competitiveness Improvement Center Sepsiszentg Bukrest /2007 Filmtett /2007 Remény Alpítvány 1.3. Összesen 1.3. Áltlános, önkormányzti és európi integrációhoz kpcsolódó internetes trtlomfejlesztés Kioszthtó keret: Ft Kovzn Megye Tnács honlpjánk internetes trtlomfejlesztése Az Erdélyi Mgyr Adtbn önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Az Erdélyi Mgyr Adtbnk önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Erdély integrált online projektfejlesztése Románii mgyr online válllkoz- és térségfejlesztési portál kilkít A oldl fejlesztése Filmtett.ro erdélyi mozgóképes portál trtlomfejlesztése Internetes információszolgáltt egyedi utomtákon és weboldlon Kovzn megye minden településének külön dtbázis központi honlpon. Az Erdélyi Mgyr Adtbn önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Az Erdélyi Mgyr Adtbnk önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Erdély integrált online projektfejlesztése Elektronikus együttműködési felület, térséget érintő fejelszetési kérdésekről. CIC és Spienti Gzdság- és Humántudományok Kr közös honlpj. Hvilp szerkesztőség internetes portáljánk trtlomfejlesztésére pályázik Internetes információszolgáltt egyedi utomtákon és weboldlon 550, , , , , ,000 1,356,000 1,000,000 4,910,000 2,000,000 4,276,000 2,000,000 8,600,000 2,700,000 8,210,000 5,000, ,000 elutsítv 1,282,000 elutsítv 1,800,000 elutsítv 39,734,790 19,000,000

6 1.4. Flugondnoki szolgálttok progrm résztámogt Kioszthtó keret: Ft Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír Jvsolt összeg /2007 Andr Alpítvány Lázárflvi flugondnokság közösségerősítő klák progrmjár Lázárflvi flugondnokság közösségerősítő klák progrmjár 1,564, , /2007 Ülkéért Alpítvány / /2007 Kplony Község Tnács Mezőmdrs e, Mezőmdrs Székelyudv r Kplony Mrosvár /2007 AGAPE Alpítvány Szlárd / / /2007 Dikóni Keresztény Alpítvány Hrgit Megyei Otthoni Gondozó Szociális Szolgált - Crits Homoródkrácsonyf lvi Unitárius Egyházközség Homoródl m /2007 Kide Borsújflu / / / / / / / / Összesen Kis-Küküllő Térségi Társul Blvár- Szovát Ngysolymosi Református Egyházközség Pro Sociologi Firtosvárlji Unitárius Egyházközösség Gyulfehérvári Csrits i Kirendeltsége Torockó és Torockószentg Közösségépítő, Torockó etrnsylvni Kibéd Ngysolym os Ngyvárd Firtosvárlj Torockó Gyulfehérvári Crits i Mezőgzdsági Részleg Ülke flugondnokságánk résztámogt Kplony község/sztmár megye/ flugzdzi hálóztánk fejlesztése bővítése Gépkocsivárl mezőmdrsi flugondnok munkájához Flugondnoki szolgált Szlárd községben A flugondnoki szolgált kiépítése Mérán Flugondnoki szolgált Székelyvrság községben Homoródkrácsonyflvi Flugondnoki Szolgált beindít Flugondnoki szolgált bevezetése Kolozs megyei Kidén Rzorulók szolgáltábn Ngysolymosi Flugondnoki Szolgált beindít Flugondnokságok lpítánk segítése két prtiumi megyében A Firtosi Flugondnokság járműellátánk költségbiztosít Flugondnoki szolgált Hrgit megye két településén Flugondnokság, népünk szolgáltábn Információs társdlmi tnácsdó hálózt meglpoz Flugondnoki szolgált indít Eszenyő, Güdüc, Orotv településeken Ülke flugondnokságánk résztámogt Közkonyh működtetéséhez eszközök beszerzése flu társdlmi rehbilitációj, szociális, oktti gondok enyhítése flugondnok révén Flugondnoki szolgált Szlárd községben Flugondnoki szolgált, mely segítséget nyújt rzorulóknk közlekedésben, iskolázttbn, idősek ellátábn. Flugondnoki szolgált Székelyvrság községben Homoródkrácsonyflvi Flugondnoki Szolgált beindít Flugondnoki szolgált bevezetése Kolozs megyei Kidén Idősek, fogytékosok elláthoz, gondozához gépkocsi várl. Ngysolymosi Flugondnoki Szolgált beindít Bihr és Szilágy megyében flugondonki szolgáltok kilkítnk szkmi és szervezeti támogt. Flugondnoki kisbusz beszerzése idősek orvoshoz járához, gyerekek iskoláb járához 3 településnek. Flugondnoki szolgált Hrgit megye két településén Flugondnokság, népünk szolgáltábn IT hálózt kiépítése, szkmi meglpoz, IT-mentorok kiképzése, kik digitálisn hátrányos zetűeket segítik. szociális problémák megold, ügyintézésben, mobilitbn segítségnyújt 544, ,000 1,500, , , ,000 3,000,000 1,000,000 4,500,000 1,000,000 2,988,000 1,000,000 4,567,000 1,000,000 5,660,000 1,000,000 2,301,000 1,000,000 4,567,000 1,000,000 1,658,000 1,000,000 4,567,000 1,800,000 4,653,000 1,800,000 4,000,000 1,800,000 12,101,400 3,000,000 18,855,390 elutsítv 77,925,790 19,000,000

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 1.4. 432/2008 Szent Ferenc Alapítvány Déva Iroda felszerelés, védelem 2 820 000 1.4. 1516/2008 Pro Zselyk Zselyk Számítógépes

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) felhívás Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) megpályázhatónál Székelyderzs

Igényelt összeg (Ft) megpályázhatónál Székelyderzs Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka 1.2. 4875/2008 A Székelyderzsi Község Helyi

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok informatikai képzés- és eszköztámogatása. Strukturális alapok, EU operatív programok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 1.1. 6141/2009 etransylvania Önkormányzati riportfilmek 2 200 000 1 500

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN Miskolc, 2009. október 13. Molnár György igazgató Békéscsabai Regionális Képző Központ TÉMAKÖRÖK ELŐZMÉNYEK (2004-2009) IDŐSZERŰ FEJLESZTÉSEK JÖVŐKÉP ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 1.2. 2374/2009 1.4. 3397/2009 1.2. 1838/2009 Backamadarasi

Részletesebben

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Eperjesi Tamás Igazgató Magyar Vidék Napja 2010. szeptember 24. Mit kell erősítenünk?

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.3 2550/2009 Csillagocska Óvoda Kisbégány A Kisbégányi "Csillagocska

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás Pályázati 3.4. 1640/2007 3.4. 1641/2007 Ada Község Helyi Önkörmányzata EU-Vajdasági Felnőttképzési Központ, Zenta Ada Zenta 3.4. 1847/2007 Helyi közösség Torda Torontáltorda 3.4. 1732/2007 3.4. 1737/2007

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése egyéb településeken Pályázó

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

KAP karaván. kfejlesztési si

KAP karaván. kfejlesztési si KAP karaván - pályázat a közös k s agrárpolitika rpolitika népszern pszerűsítésére re - Európai Bizottság, Mezőgazdas gazdasági gi és s Vidékfejleszt kfejlesztési si Főigazgatóság Általános célkitűzés:

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KIMUTATÁS a II. negyedévben ELBÍRÁLT PÁLYÁZATOKRÓL

KIMUTATÁS a II. negyedévben ELBÍRÁLT PÁLYÁZATOKRÓL II. negyedévben tárgy/célj összege 1. 2. Tiszújváros Város Önkormányzt Generli Biztonságért Alpítvány Tiszújváros Város Emberi Erőforrások Önkormányzt Minisztérium útfelület építése KAB-KEF-15- A/B csúszásgátló

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek

Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek Év Cégneve Címe 2002 2003 Jó Szándék Horgász Horgász és e 3346 Bélapátfalva Petőfi S. u. 25 Széchenyi u. 12 Pályázat kiíró/támogató Európai

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

III. Tengelyes nyertesek

III. Tengelyes nyertesek III. Tengelyes nyertesek Pályázó szervezet/személy neve Jogcím típusa Kérelem címe 1. Frey Attiláné 2. T.A.R.K.Ó. Kft 3. Hársfiúk Kft 4. Schoffhauser János 5. Szikszaház Property Kft 6. Kovács Attila 7.

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11.

SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11. SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11. A Szülőföld Alap Iroda Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE Az IKSZT kialakítása és működtetése Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ 1. Fejlesztési célok a közösségek megerősítése, megerősödése

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

LEADER Pályázati lehetőségek

LEADER Pályázati lehetőségek LEADER - 2017 Pályázati lehetőségek Helyi termék előállításának, fejlesztésének támogatása - Helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER

Részletesebben

Bevezetés OKTATÁS KUTATÁS EKE NÖVÉNY- TERMESZTÉS A, FORMÁLIS. TDK munka B, NEM FORMÁLIS

Bevezetés OKTATÁS KUTATÁS EKE NÖVÉNY- TERMESZTÉS A, FORMÁLIS. TDK munka B, NEM FORMÁLIS Bevezetés OKTATÁS A, FORMÁLIS B, NEM FORMÁLIS Terepgyakorlatok Szakmai gyakorlat Részvétel pályázati munkákban Hallgatói mobilitás EKE KUTATÁS TDK munka NÖVÉNY- TERMESZTÉS TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉS

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

K I V O N A T. a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004. december 14-én megtartott ez évi kilencedik ülésének jegyzőkönyvéből. 39/2004/XII.14./MT.

K I V O N A T. a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004. december 14-én megtartott ez évi kilencedik ülésének jegyzőkönyvéből. 39/2004/XII.14./MT. K I V O N A T Csongrád Megyei Munkügyi Tnács 2004. december 14-én megtrtott ez évi kilencedik ülésének jegyzőkönyvéből. 39/2004/XII.14./. A Csongrád Megyei Munkügyi Tnács 2004. december 14-én megtrtott

Részletesebben

Pályázatok évben Röszke Községben

Pályázatok évben Röszke Községben RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pályázat célja Röszke-Domaszék szennyvíztisztító telep korszerűsítése A Röszkei Általános Iskola felújítása, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése Kulturális

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely IV. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely IV. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely IV. körös nyertes pályázatai Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése egyéb településen Pellemann

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft)

Igényelt összeg (Ft) Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 1.1 1371/2008 1.6 1330/2008 Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók e Pro Lyceum Salonta Újszentes Nagyszalonta 1.6 1336/2008

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agórák

Szolgáltató faluházak és Agórák Szolgáltató faluházak és Agórák TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése A szolgáltatás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Szülőföld Alap. Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. május 06.

A Szülőföld Alap. Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. május 06. A Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése 2008. május 06. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Önkormányzati együttmőködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2009. május 19.

A Szülıföld Alap. Önkormányzati együttmőködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2009. május 19. A Szülıföld Alap Önkormányzati együttmőködési és Informatika Kollégiumának ülése 2009. május 19. A Szülıföld Alap Önkormányzati együttmőködési és Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében

Részletesebben

Pályázat azonosítója Pályázó neve Helység Pályázat címe. Dési Civil Műhely Dézs. Szabadka. Hagyaték Polgári Társulás. Simonyi

Pályázat azonosítója Pályázó neve Helység Pályázat címe. Dési Civil Műhely Dézs. Szabadka. Hagyaték Polgári Társulás. Simonyi Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A pályázati felhívás tárgyának megnevezése Pályázat azonosítója Pályázó neve Helység Pályázat címe 000582 Dési Civil Műhely Dézs dr. Milkó Izidor Vajdasági Zsidó 000878

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5.

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

A Szülőföld Alap Regionális és Önkormányzati Együttműködési Kollégiuma által kiírt pályázatok nyertesei

A Szülőföld Alap Regionális és Önkormányzati Együttműködési Kollégiuma által kiírt pályázatok nyertesei 1.1 Bethlen Egyesület Bethlen EU-s pályázatíró iroda Bethlen és Környékekistérség szórványmagyarsága számára 500 000 Ft 1.1 Kide Egyesület Borsaújfalu Összefogás Kidéért 600 000 Ft 1.1 Kovászna Megye Önkormányzata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE CSELEKVÉSI TERV 2013 2014. www.fvsze.com Jelen Kistermelői falusi vendégasztal szolgáltatás - kistermelőnek nem célcsoport a turista - termelő gazdaságban működtetni

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

Aba civil szervezetei

Aba civil szervezetei Aba civil szervezetei Szervezet neve: Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület Székhely: 8127 Aba, Béke tér 1. Képviselő neve: Fejes István Képviselő címe: 8127 Aba, Béke tér 1. 20/223-0607 fejes.istvan@telehaz.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/12. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500 NYÍRVÍZ BAU-39 Bt. Kállai és Társa Bt. Buzsik Lászlóné "N-TRADE 2005" Nagy József VÉ-TAK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Tátrai Lilla Döniz TERRA-KORR Építőipari, Sárospataki Nyomdaipari, SZABÓ ÉS TÁRSAI

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben