Igényelt összeg (Ft) Két mikorrégió önkormányzatai között pályáztatási rendszerhez együttműködés. 3,000, ,4.2,4.3,4.4,4. 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igényelt összeg (Ft) Két mikorrégió önkormányzatai között pályáztatási rendszerhez együttműködés. 3,000,000 4.1,4.2,4.3,4.4,4. 5"

Átírás

1 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír / / / /2007 Regio Progress Szentegyház Városi Önkormányzt Pálptk Jövőjéért Mrosvár Szentegyhá z Pálptk Alsó Kis- Küküllőmenti Mgyr Dicsőszent Ifjúsági Szervezetek márton Szövetsége /2007 Bekecs /2007 Cst Orsoly egyéni válllkozó Nyárádmg yrós /2007 Inform Médi Kft. Ngyvárd /2007 Inform Médi Kft. Ngyvárd /2007 Mgyr Újságírók Mrosvár Románii e (MÚRE) Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok Érvénytelen pályáztok Kisrégióbeli együttműködés előmozdít Szentegyházi Pályázti és Információs Irod modernizál Pálptk flugondnokságánk résztámogt Kis Küküllő-Nyírcsád, Erdélyi tábor 2007 A közvgyon kezelésének korszerűsítése Nyárádmgyróson Regionális Médi - Tudósítok készítése - dokumentumfilmek készítése Mgyrnk lenni és mgyrnk mrdni Romániábn Identit megőrzés és jövőkép Romániábn Az újságírók szkmi etiki továbbképzésének megszervezése Két mikorrégió önkormányzti között pályáztti rendszerhez együttműködés. XP, Office mgyrít beszerzése 762,366 Pálptk flugondnokságánk résztámogt Kis Küküllő-Nyírcsád, Erdélyi tábor 2008 A közvgyon kezelésének korszerűsítése Nyárádmgyróson Regionális Médi - Tudósítok készítése - dokumentumfilmek készítése A Sztmári Friss Újság hét hónpon át hvi két oldl terjedelmű összeállítánk finnszíroz A Bihri Npló hét hónpon át trtó, hvi két összeállít finnszíroz Érvénytelenség ok hiányos: 3,000, ,4.2,4.3,4.4,4. 5 hiányos: 4.1,4.3,4.5,4.6,4. 8,4.10,4.12,4.13, hiányos: 550, ,4.6,4.7,4.8,4. 10,4.12,4.13. támogti 804,088 célnk nem támogti 810,000 célnk nem támogti 2,478,500 célnk nem támogti 6,243,500 célnk nem támogti 6,393,500 célnk nem támogti Szkmi fórumok lebonyolít 2,088,050 célnk nem /2007 Néprjzi Természet és Műemlékvédelmi Kommndó Kommndó Községi Teleház létesítése A község ár digitális elérhetőség biztosít, z ehhez szükséges eszközök beszerzése támogti 500,000 célnk nem /2007 Regioline / /2007 Érvénytelen összesen Székelykeresztúr Város Önkormányzt Szilágysomlyói Református Egyházmegye Sztmárné meti Székelykere sztúr Szilágysoml yó A közérdekű, regionális portál fejlesztése, bővítése A polgármesteri hivtl informtiki hálóztánk felújít, rendszer htékonyságánk növelése érd A "Gyertyláng" című szilágysági lp támogt A közérdekű, regionális portál fejlesztése, bővítése A polgármesteri hivtl informtiki hálóztánk felújít, rendszer htékonyságánk növelése érdekében A "Gyertyláng" című szilágysági lp támogt támogti 1,311,474 célnk nem támogti 987,158 célnk nem támogti 700,000 célnk nem 26,628,636

2 1.1. Regionális együttműködéssel kpcsoltos és strukturális lpok felhsználát előkészítő fejlesztési projektek és pályázti irodák támogt Kioszthtó keret: Ft Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír /2007 Bethlen Bethlen /2007 Kiskereki Község Hivtl Kiskereki Pályáztíró irod fejlesztésének és működtetésének támogt Regionális Önkormányzt- Válllkozó tlálkozó Asszonyvárán Pályáztíró irod fejlesztésének és működtetésének támogt Regionális Önkormányzt- Válllkozó tlálkozó Asszonyvárán Jvsolt összeg 1,429, , , , /2007 Szentmihály Százd Szervezet Csíkszentmi hály Kárpát-medencei Kárpát-medencei Szentmihály nevű Szentmihályok tlálkozój települések között tlálkozó 750, , /2007 MIÉRT /2007 Szlcs Község Önkormányzt /2007 Szárhegy Község Szlcs, Érszlcs Gyergyószá rhegy /2007 Szórvány Alpítvány Temesvár / / / /2007 Berettyómenti Községek e Hrgit megyei Energitkrékosság i Közszolgált Illyeflv Község Hivtl Hivtl Gyergyóditró Szilágyngy flu Illyeflv Gyergyóditr ó /2007 Reflex Kft. Temesvár / /2007 Alpítvány z Ifjúság Kuttért és Képzésért Állmpolgár Menedzser Egylet /2007 Amőb Alpítvány Sepsiszentg / / /2007 Demokrt Mgyr Ífjk Szövetsége Érsemjén Község Önkormányzt Bihr megye Ngyszlont Hivtl Érsemjén Ngyszlont Civil szolgálttok Csíki medence civil szervezeteinek fejlesztése csíki régióbn eu-s pályáztr felkészítése. A Bir megyei kciócsoport i vidékfejlesztési terve EU pályázti és információs irod léterhoz Gyergyószárhegyen Bánsági Regionális Pályázti Irod működtetése Térségfejlesztő pályázti irod kilkítánk támogt Energigzdálkod környezetbrát fejlesztése Az Urik Leder kistérség fejlesztési strgégiáj elkészítése EU pályázti integrációs és információs irod A bánsági mgyr nyelvű médi működési támogt A Csíki-medence turisztiki strtégiáj Fluturizmus fejlesztési progrm támogt önkormányztoknk Pályázti irod létrehoz Háromszéken Hrgit megyei önkormányztok fórumánk megszerzvezése Htárrndevú Érsemjén (Románi - Bgmér (Mgyrország) Regionális metszéspont Ngyszlontán A Bir megyei kciócsoport i vidékfejlesztési terve Önkormányzti támogtsl EU pályázti és információs irod. Regionális pályázti irod működtetése pályáztfigyelésre, írr, tnácsdr, képzésszervezésre. Térségfejlesztő pályázti irod kilkítánk támogt Energigzdálkod környezetbrát fejlesztése Az Urik Leder kistérség fejlesztési strgégiáj elkészítése Pályázti irod létrehoz, felszerelése. Pályáztokkl kpcs. ügyintézés. A bánsági mgyr nyelvű médi működési támogt régió zetének elemzése, előnyök, hátrányok feltérés, fejlesztési irányok, strtégi meghtároz Képzéssorozt önkormányztoknk fluturizmus fejlesztéséről, együttműködés meglpoz. Pályázti irod, hol kérdésekre és pályáztok elkészítéséhez segítséget kpnk z érdeklődők Hrgit megyei önkormányztok fórumánk megszerzvezése Htárrndevú Érsemjén (Románi - Bgmér (Mgyrország) Ngyszlont és Srkd képviselőinek tlálkozó Struktruális Alpokról, turizmusról 900, ,000 4,570, , , , , , , ,000 2,800, ,000 1,315, ,000 1,536, , , ,000 2,000,000 1,000,000 2,400,000 1,000,000 1,124,000 1,000,000 1,800,000 1,000,000 1,440,000 1,000,000 1,362,000 1,000, /2007 Nyárádmente Kistérségi Társul Nyárádszer ed A Nyárádmente Kistérség projektorientált fejlesztési strtégiájánk fejlesztése A Nyárádmente Kistérség projektorientált fejlesztési strtégiájánk fejlesztése 2,616,000 1,000, / / / / /2007 Pogány-hvs Kistérségi Társul Székelykeresztúri Kistérség Tordszentlzlói Közösségfejlesztési és Európi Integrációs Civil Szevezet Cludiopolis - A Közösség Fejlődéséért Euro Trns Alpítvány /2007 Rlf-Ro /2007 Andr Alpítvány Székelykere sztúr Tordszentl zló Bukrest Gyergyóre mete Felkészülés fluturisztiki támogtokr Pogányhvs Kistérségben A Székelykeresztúri Kistérség fejlesztési strtégii tervének kidolgoz Bioélelmiszer termesztés és értékesítés Erdélyben Kolozs megye projektorientált civil fejlrsztési progrmjánk elkészítése Strukturális lpok forrbevonánk ösztönzése románii önkormányztokbn Digitális földminőségtérkép elkészítése z EU forrok htékony felhsználánk érdekében Igényfelmérés és továbbképző vidéki értelmiségieknek Felkészülés fluturisztiki támogtokr Pogány-hvs Kistérségben települések fejlesztésének strtégii terve Strukturális Alpokhoz. Bioélelmiszer termesztés és értékesítés Erdélyben Kolozs megye projektorientált civil fejlrsztési progrmjánk elkészítése Strukturális lpok forrbevonánk ösztönzése románii önkormányztokbn Mezőgzdsági területek tgosítánk részletterveihez szükséges földminőség-térképek elkészítése. Igényfelmérés és továbbképző vidéki értelmiségieknek 2,900,000 1,000,000 1,600,000 1,000,000 1,800,000 1,000,000 4,225,000 2,000,000 24,355,069 2,000,000 3,900,000 2,000,000 1,196,000 elutsítv

3 / / / /2007 Ardi Kis és Középválllkozok t Fejlesztő Központ Areopgus Alpítvány Bükkmenti Települések Kisrégiój CREST Forrközpont Ard Mindent válllkozókért Mindent válllkozókért 574,600 elutsítv Kémer Sztmárné meti /2007 Euro Silvni Kft. Ngyvárd / / / /2007 Hrgit Megyei Ügynökség Jobbágyflv- Nyárádszered Unitárius Egyházközség Mercurius Gzdságfejlesztő Szervezet Mercurius Gzdságfejlesztő Szervezet Jobbágyflv Sepsiszentg Sepsiszentg Eurót z ifjúsági szervezeteknek Vidékfejlesztés regionális támogtok felhsználávl Htármenti élelmiszeripri cégek felkészítése Ngyvárdi pályázti irod létrehoz Pályázt ismertető és szktnácsdó "flujár" Hrgit megyében Épülő nyárádszeredi unitárius templom folytt Brcsági Projektfeltéró Szolgált eszközfejlesztése Brcsági Projektfeltáró Szolgált Civilek Székelyföldön /2007 MIÉRT riportfilm Póst Bél Ér Vidék fejlődési /2007 lehetőségei Kis civil szervezetek SC PROFIN /2007 MANAGEMENT KFT felkészítése strukturális lpokr / / Összesen Trnsylvni Trust Alpítvány Vidéki Ifjúsági Szövetség - Ngyvárd Ngyvárd Épített örökség - régiófejlesztés és szociális integráció ktlizátor Közösen gzdsági fejlődésért z EU-s forrok lehíván keresztül Felkészíteni leglább 18 ifjúsági szervezetet Fitlok lendületben progrm keretében nyújtott támogtok lehívár. pályázti irod létrehoz, EU-s forrok felhsználról tájékozttók, szeminárium szervezése Htármenti élelmiszeripri cégek felkészítése Ngyvárdi pályázti irod létrehoz Információk házhoz szállít pályáztokról. Épülő nyárádszeredi unitárius templom folytt Térség mikroválllkozóink felkutt után portfólió felviteléhez telefon, lptop, fényképezőgép, lézernyomttó. Mikroválllkozok feltár térségben, erről tnulmény, portfólió. Tvlyi dokumentumflim támogt. 1,034,000 elutsítv 600,000 elutsítv 2,087,200 elutsítv 2,106,000 elutsítv 1,553,130 elutsítv 23,623,520 elutsítv 1,724,736 elutsítv 4,730,000 elutsítv 1,700,000 elutsítv Ér Vidék fejlődési lehetőségei 7,695,200 elutsítv Kis civil szervezetek felkészítése strukturális lpokr Épített örökség - régiófejlesztés és szociális integráció ktlizátor Közösen gzdsági fejlődésért z EU-s forrok lehíván keresztül 2,530,000 elutsítv 5,154,000 elutsítv 6,169,700 elutsítv 131,523,787 24,300,000

4 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír / /2007 Állmpolgár Menedzser Egylet Municípium Önkormányzt /2007 HÁLÓ / / / / / / / / / Összesen Hrgit Megyei Ügynökség Kiskereki Község Hivtl Sóvidék Vendégfogdók e Tivi Ngy Imre Társság Helyi Önkormányzti Kuttócsoport etrnsylvni Állmpolgár Menedzser Egylet Fundmentum Tivi Ngy Imre Társság 1.2. Önkormányzti szkmi kidványok, tájékozttó nygok támogt Kioszthtó keret: Ft Kiskereki Prjd Csíkszentm árton Csíkszentm árton Hrgit megyei önkormányzti szklp kid, száz éves város bemutt Erdélyi HÁLÓ tájékozttó nygi " Hírmondó" információs hvilp kid Kiskereki község bemutó füzetének és CD-jének kid Prjd turisztiki dottságink fejlesztése A Tivi Ngy Imre középiskol honlpjánk fejlesztése Dióhéjbn z önkormányztoknk Önkormányztok z önkormányztokért, z írott és elektronikus médi révén A Hrgit megyei önkormányztok honlpjánk létrehoz Európi Támogtok Kézikönyve éves középiskoli oktt Csíkszentmártonbn - előkészítő Önkormányztoknál dolgozók tájékozt közigzgti történésekről. Vársoi rngr emlkedés 100 éves évfordulój lklmából kidvány i szokokról, város rcultáról. Ktolikus egyesület, melynek szerepe z erdélyi ktolikusok összetrt, ehhez szórólpok, progrmfüzetek, imgykorltos progrmfüzetek, közösségek füzetei. hvi megjelentetésű szklp önkormányztoknk, vállkozóknk, civil szervezeteknek Kiskereki község bemutó füzetének és CD-jének kid Prjd turisztiki dottságink fejlesztése A Tivi Ngy Imre középiskol honlpjánk fejlesztése Jvsolt összeg 750, ,000 1,523, , , , , , , , , , , ,000 Dióhéjbn z önkormányztoknk 1,851,300 1,000,000 románii mgyr médiátfelhsználv egy - sjtó áltl tükrözött - tpsztltcsere Hrgit megyei önkormányztok közti együttműködés, infromáció ellát közös honlp révén. Európi Támogtok Kézikönyve 2008 évente megrendezésre kerülő tájékozttó középiskoláról, most z évforduló mitt ünnepélyesebb keretekkel 2,700,000 1,500,000 1,700,000 elutsítv 2,385,000 elutsítv 1,000,000 elutsítv 15,434,187 6,000,000

5 Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír /2007 Municípium Önkormányzt /2007 HÁLÓ /2007 Hrgit Megyei Ügynökség /2007 Integrtio Alpítvány Temesvár / / / / / / / /2007 Kiskereki Község Hivtl Mgyr Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) Mrosvári Metropolisz Önkormányzti Társul Németh Lzló Alpítvány Románii Mgyr Doktorndusok és Fitl Kuttók Szövetsége Szlcs Község Önkormányzt Szovát Város Hivtl Kiskereki Mrosvár Ngybány város honlpjánk bekpcsol z internet vérkeringésbe Erdélyi HÁLÓ honlpkészítés A Hrgit Megyei fejlesztési Ügynökség weblpjánk megszerkesztése EU-lerning - e-tnulsl z Európi Unióról Kiskereki honlp fejlesztése Civil Portál z Európi Integrációért e-közigzgt fejlesztése Mrosvár Metropolisz Övezetben A ngybny.ro internetes portál bővítése Kpcsolt honlpfejlesztők, lkosság, cvil szfér és döntéshozók között város honlpj révén. Jvsolt összeg 635, ,000 Erdélyi ktolikusoknk honlp. 550, ,000 Közérdekű infók, törvények, pályázti lehetőségek, események, hírek. e-tnulhoz honlpfejlesztés, EUs ismeretek e-tnulos módszertni ismérveinek kidolgoz 656, , , ,000 Kiskereki honlp fejlesztése 800, ,000 Portál, mely összefogj civil szervezeteket és önkormányztokt. e-közigzgt fejlesztése Mrosvár Metropolisz Övezetben Az internetes portál nprkész információkkl látj el Ngybány körényke lkóit, szerkesztőség infrstrukturális bővítése. (lehet önkormányzti is) 950, , , , , ,000 fejlesztése fejlesztése 570, ,000 Szlcs, Érszlcs Szovát Szlcs község honlpjánk trtlmi fejlesztése és krbntrt Szovát vilgáhálón - Szlcs község honlpjánk trtlmi fejlesztése és krbntrt önkormányzti és EU-integrációs információkt trtlmzó honlp létrehoz Besztercei Hírdó c. elektronikus Pro Heredittem, Beszterce Beszterce Médi szórványbn és nyomtott lp kidához eszközbeszerzés /2007 Horizont / / / / /2007 Jkbffy Elemér Alpítvány Médi Index Euro Trns Alpítvány etrnsylvni Competitiveness Improvement Center Sepsiszentg Bukrest /2007 Filmtett /2007 Remény Alpítvány 1.3. Összesen 1.3. Áltlános, önkormányzti és európi integrációhoz kpcsolódó internetes trtlomfejlesztés Kioszthtó keret: Ft Kovzn Megye Tnács honlpjánk internetes trtlomfejlesztése Az Erdélyi Mgyr Adtbn önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Az Erdélyi Mgyr Adtbnk önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Erdély integrált online projektfejlesztése Románii mgyr online válllkoz- és térségfejlesztési portál kilkít A oldl fejlesztése Filmtett.ro erdélyi mozgóképes portál trtlomfejlesztése Internetes információszolgáltt egyedi utomtákon és weboldlon Kovzn megye minden településének külön dtbázis központi honlpon. Az Erdélyi Mgyr Adtbn önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Az Erdélyi Mgyr Adtbnk önkormányzti portáljánk létrehoz és trtlomfejlesztése Erdély integrált online projektfejlesztése Elektronikus együttműködési felület, térséget érintő fejelszetési kérdésekről. CIC és Spienti Gzdság- és Humántudományok Kr közös honlpj. Hvilp szerkesztőség internetes portáljánk trtlomfejlesztésére pályázik Internetes információszolgáltt egyedi utomtákon és weboldlon 550, , , , , ,000 1,356,000 1,000,000 4,910,000 2,000,000 4,276,000 2,000,000 8,600,000 2,700,000 8,210,000 5,000, ,000 elutsítv 1,282,000 elutsítv 1,800,000 elutsítv 39,734,790 19,000,000

6 1.4. Flugondnoki szolgálttok progrm résztámogt Kioszthtó keret: Ft Pály ázti Ikt. Pályázó neve Helység Pályázt címe Pályázt leír Jvsolt összeg /2007 Andr Alpítvány Lázárflvi flugondnokság közösségerősítő klák progrmjár Lázárflvi flugondnokság közösségerősítő klák progrmjár 1,564, , /2007 Ülkéért Alpítvány / /2007 Kplony Község Tnács Mezőmdrs e, Mezőmdrs Székelyudv r Kplony Mrosvár /2007 AGAPE Alpítvány Szlárd / / /2007 Dikóni Keresztény Alpítvány Hrgit Megyei Otthoni Gondozó Szociális Szolgált - Crits Homoródkrácsonyf lvi Unitárius Egyházközség Homoródl m /2007 Kide Borsújflu / / / / / / / / Összesen Kis-Küküllő Térségi Társul Blvár- Szovát Ngysolymosi Református Egyházközség Pro Sociologi Firtosvárlji Unitárius Egyházközösség Gyulfehérvári Csrits i Kirendeltsége Torockó és Torockószentg Közösségépítő, Torockó etrnsylvni Kibéd Ngysolym os Ngyvárd Firtosvárlj Torockó Gyulfehérvári Crits i Mezőgzdsági Részleg Ülke flugondnokságánk résztámogt Kplony község/sztmár megye/ flugzdzi hálóztánk fejlesztése bővítése Gépkocsivárl mezőmdrsi flugondnok munkájához Flugondnoki szolgált Szlárd községben A flugondnoki szolgált kiépítése Mérán Flugondnoki szolgált Székelyvrság községben Homoródkrácsonyflvi Flugondnoki Szolgált beindít Flugondnoki szolgált bevezetése Kolozs megyei Kidén Rzorulók szolgáltábn Ngysolymosi Flugondnoki Szolgált beindít Flugondnokságok lpítánk segítése két prtiumi megyében A Firtosi Flugondnokság járműellátánk költségbiztosít Flugondnoki szolgált Hrgit megye két településén Flugondnokság, népünk szolgáltábn Információs társdlmi tnácsdó hálózt meglpoz Flugondnoki szolgált indít Eszenyő, Güdüc, Orotv településeken Ülke flugondnokságánk résztámogt Közkonyh működtetéséhez eszközök beszerzése flu társdlmi rehbilitációj, szociális, oktti gondok enyhítése flugondnok révén Flugondnoki szolgált Szlárd községben Flugondnoki szolgált, mely segítséget nyújt rzorulóknk közlekedésben, iskolázttbn, idősek ellátábn. Flugondnoki szolgált Székelyvrság községben Homoródkrácsonyflvi Flugondnoki Szolgált beindít Flugondnoki szolgált bevezetése Kolozs megyei Kidén Idősek, fogytékosok elláthoz, gondozához gépkocsi várl. Ngysolymosi Flugondnoki Szolgált beindít Bihr és Szilágy megyében flugondonki szolgáltok kilkítnk szkmi és szervezeti támogt. Flugondnoki kisbusz beszerzése idősek orvoshoz járához, gyerekek iskoláb járához 3 településnek. Flugondnoki szolgált Hrgit megye két településén Flugondnokság, népünk szolgáltábn IT hálózt kiépítése, szkmi meglpoz, IT-mentorok kiképzése, kik digitálisn hátrányos zetűeket segítik. szociális problémák megold, ügyintézésben, mobilitbn segítségnyújt 544, ,000 1,500, , , ,000 3,000,000 1,000,000 4,500,000 1,000,000 2,988,000 1,000,000 4,567,000 1,000,000 5,660,000 1,000,000 2,301,000 1,000,000 4,567,000 1,000,000 1,658,000 1,000,000 4,567,000 1,800,000 4,653,000 1,800,000 4,000,000 1,800,000 12,101,400 3,000,000 18,855,390 elutsítv 77,925,790 19,000,000

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 1.4. 432/2008 Szent Ferenc Alapítvány Déva Iroda felszerelés, védelem 2 820 000 1.4. 1516/2008 Pro Zselyk Zselyk Számítógépes

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) felhívás Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) megpályázhatónál Székelyderzs

Igényelt összeg (Ft) megpályázhatónál Székelyderzs Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka 1.2. 4875/2008 A Székelyderzsi Község Helyi

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok informatikai képzés- és eszköztámogatása. Strukturális alapok, EU operatív programok

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 1.1. 6141/2009 etransylvania Önkormányzati riportfilmek 2 200 000 1 500

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN Miskolc, 2009. október 13. Molnár György igazgató Békéscsabai Regionális Képző Központ TÉMAKÖRÖK ELŐZMÉNYEK (2004-2009) IDŐSZERŰ FEJLESZTÉSEK JÖVŐKÉP ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 1.2. 2374/2009 1.4. 3397/2009 1.2. 1838/2009 Backamadarasi

Részletesebben

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Eperjesi Tamás Igazgató Magyar Vidék Napja 2010. szeptember 24. Mit kell erősítenünk?

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.3 2550/2009 Csillagocska Óvoda Kisbégány A Kisbégányi "Csillagocska

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése egyéb településeken Pályázó

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás Pályázati 3.4. 1640/2007 3.4. 1641/2007 Ada Község Helyi Önkörmányzata EU-Vajdasági Felnőttképzési Központ, Zenta Ada Zenta 3.4. 1847/2007 Helyi közösség Torda Torontáltorda 3.4. 1732/2007 3.4. 1737/2007

Részletesebben

KAP karaván. kfejlesztési si

KAP karaván. kfejlesztési si KAP karaván - pályázat a közös k s agrárpolitika rpolitika népszern pszerűsítésére re - Európai Bizottság, Mezőgazdas gazdasági gi és s Vidékfejleszt kfejlesztési si Főigazgatóság Általános célkitűzés:

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek

Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek Év Cégneve Címe 2002 2003 Jó Szándék Horgász Horgász és e 3346 Bélapátfalva Petőfi S. u. 25 Széchenyi u. 12 Pályázat kiíró/támogató Európai

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

III. Tengelyes nyertesek

III. Tengelyes nyertesek III. Tengelyes nyertesek Pályázó szervezet/személy neve Jogcím típusa Kérelem címe 1. Frey Attiláné 2. T.A.R.K.Ó. Kft 3. Hársfiúk Kft 4. Schoffhauser János 5. Szikszaház Property Kft 6. Kovács Attila 7.

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE Az IKSZT kialakítása és működtetése Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ 1. Fejlesztési célok a közösségek megerősítése, megerősödése

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11.

SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11. SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11. A Szülőföld Alap Iroda Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

K I V O N A T. a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004. december 14-én megtartott ez évi kilencedik ülésének jegyzőkönyvéből. 39/2004/XII.14./MT.

K I V O N A T. a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004. december 14-én megtartott ez évi kilencedik ülésének jegyzőkönyvéből. 39/2004/XII.14./MT. K I V O N A T Csongrád Megyei Munkügyi Tnács 2004. december 14-én megtrtott ez évi kilencedik ülésének jegyzőkönyvéből. 39/2004/XII.14./. A Csongrád Megyei Munkügyi Tnács 2004. december 14-én megtrtott

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely IV. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely IV. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely IV. körös nyertes pályázatai Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése egyéb településen Pellemann

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

Aba civil szervezetei

Aba civil szervezetei Aba civil szervezetei Szervezet neve: Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület Székhely: 8127 Aba, Béke tér 1. Képviselő neve: Fejes István Képviselő címe: 8127 Aba, Béke tér 1. 20/223-0607 fejes.istvan@telehaz.hu

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

A Szülőföld Alap. Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. május 06.

A Szülőföld Alap. Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. május 06. A Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése 2008. május 06. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agórák

Szolgáltató faluházak és Agórák Szolgáltató faluházak és Agórák TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése A szolgáltatás

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Önkormányzati együttmőködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2009. május 19.

A Szülıföld Alap. Önkormányzati együttmőködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2009. május 19. A Szülıföld Alap Önkormányzati együttmőködési és Informatika Kollégiumának ülése 2009. május 19. A Szülıföld Alap Önkormányzati együttmőködési és Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/12. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Pályázat azonosítója Pályázó neve Helység Pályázat címe. Dési Civil Műhely Dézs. Szabadka. Hagyaték Polgári Társulás. Simonyi

Pályázat azonosítója Pályázó neve Helység Pályázat címe. Dési Civil Műhely Dézs. Szabadka. Hagyaték Polgári Társulás. Simonyi Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A pályázati felhívás tárgyának megnevezése Pályázat azonosítója Pályázó neve Helység Pályázat címe 000582 Dési Civil Műhely Dézs dr. Milkó Izidor Vajdasági Zsidó 000878

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5.

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

A Szülőföld Alap Regionális és Önkormányzati Együttműködési Kollégiuma által kiírt pályázatok nyertesei

A Szülőföld Alap Regionális és Önkormányzati Együttműködési Kollégiuma által kiírt pályázatok nyertesei 1.1 Bethlen Egyesület Bethlen EU-s pályázatíró iroda Bethlen és Környékekistérség szórványmagyarsága számára 500 000 Ft 1.1 Kide Egyesület Borsaújfalu Összefogás Kidéért 600 000 Ft 1.1 Kovászna Megye Önkormányzata,

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Egyháztámogatási program Hargita Megye Tanácsa 2001-től évente támogatja a Hargita megyében működő egyházakat. A támogatás templomépítésre, -javításra,

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27 ,,Képzés turisztikai operátorok számára Parajd-2015.november.27 Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesülete 2007-2015 Együtt vagy egyedül!? MIÉRT Sóvidék - Hegyalja turisztikai potenciál elősegítése közös

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE CSELEKVÉSI TERV 2013 2014. www.fvsze.com Jelen Kistermelői falusi vendégasztal szolgáltatás - kistermelőnek nem célcsoport a turista - termelő gazdaságban működtetni

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Tájékoztató a hazai turisztikai intézményrendszerről és a Magyar TDM Szövetség tevékenységéről

Tájékoztató a hazai turisztikai intézményrendszerről és a Magyar TDM Szövetség tevékenységéről Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület Közgyűlés Tájékoztató a hazai turisztikai intézményrendszerről és a Magyar TDM Szövetség tevékenységéről Szalóki Jenő Magyar TDM Szövetség Veresegyház,

Részletesebben

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500 NYÍRVÍZ BAU-39 Bt. Kállai és Társa Bt. Buzsik Lászlóné "N-TRADE 2005" Nagy József VÉ-TAK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Tátrai Lilla Döniz TERRA-KORR Építőipari, Sárospataki Nyomdaipari, SZABÓ ÉS TÁRSAI

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben