2015 évi adótörvény változások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015 évi adótörvény változások"

Átírás

1 2015 évi adótörvény változások

2 Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART

3 Társasági adó változások Adókulcs, nyereség minimum Adókulcs maradt: 10% < 500M > 19% Jövedelem-(nyereség) minimum változás Nő az adóalap azoknál a vállalkozásoknál, akik a jövedelem- (nyereség) minimum szerinti adózást választják, mivel a bevételből nem vonható le az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) és az eladott közvetített szolgáltatás értéke.

4 Társasági adó változások Veszteségelhatárolás Veszteségelhatárolás változás Mi is az a veszteség elhatárolás? Változások Veszteség felhasználásának 5 évre vonatkozó időbeli korlátozása évben keletkező veszteséggel összefüggésben kell először alkalmazni a adóév végéig keletkezett veszteséget a keletkezés időpontjában érvényes szabály szerint használhatja fel, legkésőbb a adóévben. Átalakulás, jogutódlás esetén a veszteség továbbvitelére vonatkozó szabályok

5 Társasági adó változások Felsőoktatási intézményeket támogatása A társaságok a felsőoktatási intézményeknek, felsőoktatási támogatási megállapodás keretében, visszafizetési kötelezettség nélkül nyújthatnak támogatást. A támogatás összege elszámolható költségként és a támogatás összegének fele (50%) még egyszer csökkenti az adóalapot. Tehát a támogatás összegének 150%-a csökkenti a társasági adó alapját! Ha felsőoktatási intézményeket és közhasznú szervezeteket is támogatunk, akkor adóalap-csökkentő kedvezményt maximum az adózás előtti eredmény összegéig érvényesíthetünk. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a társaság rendelkezzen a felsőoktatási intézmény igazolásával. A felsőoktatási támogatási megállapodás felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább 5 évre szóló megállapodás kell legyen.

6 Társasági adó változások Rendelkezés az adóról, adófelajánlás esetén járó adójóváírás Ha az adózó rendelkezik a sporttámogatással, az előadóművészeti és film támogatással kapcsolatban az adóról, akkor ezt az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettsége alkalmával külön tett rendelkező nyilatkozata alapján teheti meg. A társasági adóelőleg kötelezettség 50%-a ajánlható fel a támogató által megnevezett kedvezményezett részére. Ez a nyilatkozat az adóéven belül ötször módosítható. Amennyiben az adóelőlegének kedvezményezett célra történő felajánlásáról nem rendelkezik, akkor azt az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallásában vagy az éves adóbevallásban is megteheti a fizetendő adó 80%-áig.

7 Társasági adó változások Kapcsolt vállalkozások Kik a kapcsolt vállalkozások? Miért kell foglalkozni a kapcsolt vállalkozásokkal? Kinek és milyen bizonyítási feladatai van transzferár szempontból? Mulasztási bírságok ös változások, feladatok.

8 Társasági adó változások Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak A piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségekről 22/2009. PM rendelet jelentős szigorítás az érintett vállalkozások számára. az új szabály szerint szinte valamennyi tranzakcióra interkvartilis tartományt kell számítani, gyakorlatilag egy újfajta minimumadó került bevezetésre. Az interkvartilis tartomány a megfigyelések azon részhalmaza, amelyet a nagyságrendi sorba rendezett minta elemeinek középső 50%-a jelöl ki.

9 2015 évi SZJA változások Cafetéria elemek változása Egyes meghatározott juttatások (51,17%) Hivatali üzleti úthoz kapcsolódó étkeztetés Munkához biztosított telefon magáncélú használata Biztosítás (vizsgálandó) Üzleti ajándék Évi Ft feletti béren kívüli juttatás ÉVI Ft feletti SzÉP kártya Béren kívüli juttatások (35,7%) Munkahelyi meleg étkeztetés havi Ft Erzsébet utalvány havi Ft Iskolakezdési támogatás tanulónként a minimálbér 30%-ig ( Ft) Munkáltató részére kiállított helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés költsége a minimálbér 250%-ig ( Ft) Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár minimálbér 50%-ig ( Ft) Önkéntes kölcsönös egészség pénztár / önsegélyező pénztár együttesen a minimálbér 30%-ig ( Ft) Foglalkoztató nyugdíj intézmény minimálbér 50%-ig ( Ft) Széchenyi Pihenő Kártya Szálláshely Ft/év Vendéglátás, éttermi szolgáltatás Ft/év Szabadidő, rekreáció egészség megőrzés Ft/év

10 2015 évi SZJA változások Családi kedvezmény A két eltartottat nevelő családoknál a családi kedvezmény mérteke évtől 2019-ig a kétszeresére emelkedik. A kedvezmény havi összege két eltartott eseten 2015-ben még forint lesz, ( Ft) 2016-ban forint, 2017-ben forint, 2018-ban forint, 2019-től forint.

11 2015 évi SZJA változások Családi kedvezmény Bővül azon kifizetők köre, akiknek a családi kedvezmény, illetve a személyi kedvezmény az adóelőleg megállapításánál történő figyelembevétele érdekében nyilatkozat adható. Ilyen nyilatkozat az adóelőleget megállapító munkáltató mellett a rendszeresen ismétlődő bevételt (például tartós megbízás alapján teljesített kifizetést) juttató kifizetőnek is adható.

12 2015 évi SZJA változások Családi kedvezmény A családi kedvezmény érvényesítésére jogosultak köre bővül a nevelőszülő családi pótlékra egyébként nem jogosult közös háztartásban élő házastársával. Ezzel a nevelőszülő házastársa is lehetőséget kap arra, hogy már év közben is érvényesítsen családi kedvezményt a háztartásában nevelt (nem saját) gyermekekre tekintettel (a ig hatályos szabályok szerint ezt csak adóbevallásában, munkáltatói adó megállapításban tehette meg).

13 2015 évi SZJA változások Házastársi kedvezmény Új adóalap-csökkentő kedvezmény lesz 2015-től minden olyan pár részére, ahol legalább az egyik fél első házasságát köti. A házasságkötés hónapját követő hónaptól 24 hónapon keresztül, de legfeljebb a családi kedvezményre való jogosultság megnyíltáig, együttesen havi Ft-tal lehet adóalapot csökkenteni. Ami havi szinten Ft nettó jövedelem emelkedést jelent. A kedvezmény a családi kedvezményhez hasonlóan a megfelelő nyilatkozat megtétele esetén már az előleg levonásánál figyelembe vehető. A házastársak közösen is érvényesíthetik, vagy az adóév elteltével az adóbevallásban megoszthatják egymás között a kedvezményt.

14 2015 évi SZJA változások Biztosítások A teljes életre szóló életbiztosítások január 1-jével azonos megítélés alá esnek az egyéb megtakarítási jellegű biztosításokkal. A vezető tisztségviselők felelősségbiztosításának a társaság által fizetett díja adómentessé válik, ami visszamenőleges hatályú, bármely korábbi évben alkalmazni lehet.

15 2015 évi SZJA változások Nyugdíjbiztosítások 2015-ben változik a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos szabályozás. A 2014-ben hatályos rendelkezés értelmében az adó feletti rendelkezési jogosultság illeti meg a magánszemélyt az általa nyugdíjbiztosítás szerződőjeként befizetett összeg után. A kedvezmény mértéke 20 százalék, de legfeljebb adóévi 130 ezer forint, azzal, hogy a nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítás(ok)ra befizetett összeg alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehető január 1-jétől csak a nyugdíjcélú megtakarításokkal összefüggésben lehet rendelkezni az adó felett, így az ezzel összefüggő rendelkezések újrafogalmazásra kerültek a törvényben. Lényeges változás, hogy amennyiben a nyugdíjbiztosítás (mint alapbiztosítás) kockázati biztosítási díjrésze (ilyennek minősül a nyugdíjbiztosítás kötelező elemét jelentő haláleseti és egészségkárosodási kockázat) meghaladja az alapbiztosítás (tehát, a kiegészítő biztosítások nélküli) teljes díjának 10 százalékát, akkor az alapbiztosítás kockázati biztosítási díjrésze alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehető.

16 2015 évi SZJA változások Kiküldetési rendelvény A hivatali, üzleti utazások igazolására szolgáló bizonylatot, a küldetési rendelvényt lehet elektronikus úton is előállítani, de meg kell felelni a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály rendelkezéseinek, így zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylatnak kell lennie. A cégek tehát eldönthetik, hogy papír alapon állítják-e ki a kiküldetési rendelvényt, vagy elektronikus bizonylatot állítanak ki és tárolnak.

17 2015 évi SZJA változások Lakáscélú felhasználás fogalma január 1-jétől az Szja-tv. meghatározása szerint lakáscélú felhasználásnak minősül a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítés. Tehát ilyen címen is lehet adómentes munkáltatói lakáscélú támogatást adni a munkavállalónak.

18 2015 évi SZOCHO változások kedvezmények szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény A megváltozott munkaképességű munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény

19 2015 évi SZOCHO változások A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény Feltételek: Anyasági ellátás folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését követően adókötelezettséget eredményező munkaviszonyban álló személyt foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe A munkaviszonyban álló személy jogosult legyen családi pótlékra

20 2015 évi SZOCHO változások A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény Érvényesíthető kedvezmény 1 vagy 2 gyermek esetében Munkavállalót az adó megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első két évében és 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.

21 2015 évi SZOCHO változások A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény Érvényesíthető kedvezmény 3 vagy több gyermek esetében Munkavállalót az adó megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első három évében és 14,5 százalékával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében.

22 2015 évi SZOCHO változások A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény A kedvezményt 1 vagy 2 gyermek esetében a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti. A kedvezményt 3 vagy több gyermek esetében a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 69. hónap, de legfeljebb 5 évig érvényesítheti. A folyósítás megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre utoljára az anyasági ellátások valamelyike a foglalkoztatott személyt megillette. Ha a munkavállalót az anyasági ellátások közül több is megillette, a határidőt a legutolsó anyasági ellátás folyósításának megszűnésétől kell számítani.

23 2015 évi ÁFA változások folyamatos elszámolású ügyletek Korábban már tervben volt, hogy az folyamatos teljesítésű ügyletekre új teljesítési időpont-szabály kerül bevezetésre. Az új szabályozás bevezetését tavaly nyáron végül elhalasztották január elsejétől (a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások vonatkozásában már július 1-jétől) a következő szabályok fognak életbe lépni: főszabály szerint az érintett időszak utolsó napja lesz a teljesítési időpont, ha a számla (nyugta) kibocsátása és a fizetési határidő is az érintett időszak utolsó napja elé esik, akkor a számla (nyugta) kibocsátásának napja lesz a teljesítési időpont, ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napja, de nem később, mint az időszak utolsó napját követő 30. nap, akkor a fizetési határidő lesz a teljesítési időpont ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap, akkor az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap lesz a teljesítési időpont.

24 2015 évi ÁFA változások Természetben adott előleg utáni adókötelezettség Ha egy csereügylet (barterügylet) esetén valamely fél úgy kap előleget (vagyoni előnyt), hogy azt a másik fél nem pénzben, hanem természetben (azaz áruban vagy szolgáltatásban) adja, akkor a természetben kapott (átvett) előleg után is adókötelezettség fog keletkezni az előleget kapó fél oldalán. Hasonlóan a pénzben kapott előleghez, a természetben kapott előleget is úgy kell tekinteni, amely az adó összegét is tartalmazza (azaz bruttó összeg)

25 2015 évi ÁFA változások Fordított adózás Az építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan értékesítése is belföldi fordított adózás alá fog esni, ha az eladónak nincs gazdasági célú letelepedése Magyarországon. Ezentúl az a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás is fordított áfa alá fog esni, amely olyan építéshez, szereléshez kapcsolódik, amely önmagában nem engedélyköteles vagy amely nincs kötve az építésügyi hatóság tudomásulvételéhez. Az eredeti javaslat kiegészítésével fordított adózás alá tartozik az iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele is. Pontosításra kerül a már korábban elfogadott, fordított adózás alá tartozó fémipari termékek köre.

26 2015 évi ÁFA változások Lakóingatlan étékesítésének adómentessége Az eredeti javaslat módosításával került a törvénybe, hogy azon belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, akik (amelyek) az adómentes ingatlanértékesítéseiket a lakóingatlanokra is kiterjedően adókötelessé tették, egyszeri alkalommal, február 28-ig az adóhatóság felé megtett nyilatkozatuk alapján dönthetnek úgy, hogy a lakóingatlanokat január 1-jétől az Áfa tv. főszabálya szerint, adómentesen értékesítik. A nem lakóingatlanok, beépítetlen ingatlanok (ide nem értve az építési telket) tekintetében a korábban tett nyilatkozat továbbra is hatályos marad, vagyis a választás évét követő ötödik év végéig azokat csak adókötelesen értékesítheti az érintett adóalany.

27 2015 évi ÁFA változások Adókulcs Egyes nagytestű (szarvasmarha, juh, kecske) állatok élő egyedeinek vagy levágott, bizonyos mértékig feldarabolt húsainak értékesítése szintén 5%-os adókulcs alá esik.

28 2015 évi ÁFA változások Adólevonási jog Ezentúl, akkor is levonhatóvá válik a motorbenzin input áfája, ha a motorbenzint úgy használják fel, hogy az egy másik termékértékesítés adóalapjába anyagjellegű ráfordításként épül be. Az adólevonási jog végleg elenyészik az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésekor, ha előtte az adószám nem került felfüggesztésre.

29 2015 évi ÁFA változások közösségen belüli elektronikus szolgáltatások 2015-től a szolgáltatás igénybevételének a helye szerinti ÁFÁ-t kell fizetni a szolgáltatásért. Vagyis hiába van Offshore országban a szerver az Áfa tekintetében a célország szerint kell megfizetni az adót. Azoknak a cégeknek, amelyek az Európai Unió valamely tagállamából egy másik tagállamában élő magánszemélynek nyújtanak interneten keresztül szolgáltatásokat, a szolgáltatás ára után a jövő év elejétől már nem otthon, hanem a vevő országában kell megfizetniük az általános forgalmi adót.

30 2015 évi jövedéki adó változások Jövedéki biztosíték Jelentősen megemelkedik a jövedéki adóbiztosítékok összege: alkoholtermékek esetén 22 millió forintról 150 millió forintra, ásványolajtermékek esetén 120 millió forintról 600 millió forintra. A kizárólag kenőolajat és üzemanyag-adalékot forgalmazók adóbiztosítéka 6 millió forint lesz. Alacsony (vagy akár nulla) adómértékű ásványolajokkal jövedéki engedélyköteles tevékenységet folytató gazdálkodók számára 120 millió forint lesz a jövedéki biztosíték.

31 2015 évi jövedéki adó változások Adómértékek Az üzemanyag-célra felhasznált, ilyen felhasználási céllal értékesített földgáz után is jövedéki adót kell fizetni. Emelkedik a fűtőolaj és a targoncagáz jövedéki adója. A kereskedelmi gázolaj jövedéki adójából csak 11 Ft / liter lesz visszaigényelhető a tavalyi 17 Ft / literrel szemben. A magánfőzésben előállítható pálinka új szabályozás alá fog esni: csak gyümölcstermesztéssel foglalkozó őstermelő állíthatja elő és csak saját háztartásában fogyaszthatja el; évente csak 50 liter állítható elő a jelenlegi 200 literrel szemben, amely után 1000 Ft adót kell fizetni; Megjelenik az előre kiszerelt fröccs a jövedéki adó rendszerében

32 2015 évi ART változások Áfa bevallási gyakoriság Az újonnan alakuló vállalkozásokat az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfa bevallási kötelezettség terheli az alakulás evet követő év utolsó napjáig. Az 50 millió forint árbevételt meghaladó vállalkozások pedig éves bevallás helyett negyedéves áfa bevallásra kötelesek áttérni.

33 2015 évi ART változások Az internetes vásárlások követése A telekommunikációs cégeknek a NAV megkeresésére adatot kell szolgáltatniuk az internetes vásárlások forgalmi adatairól, amely az elektronikus szolgáltatások figyelését és feltérképezését segítené az adófizetési kötelezettség elősegítése érdekében.

34 2015 évi ART változások Étel- és ital automaták bejelentése március 31- ig A kezelőszemélyzet nélküli automaták lejelentése kötelező az adóhatóság felé regisztrációs szám kiadása végett, automatánként Ft díj ellenében.

35 2015 évi ART változások Uniós információcsere A kifizető köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság felé az uniós illetőségű magánszemélyek részére kifizetett tiszteletdíjról, ingatlan bérbeadásból származó díjról, életbiztosításból származó jövedelmekről.

36 2015 évi ART változások Adóhatósági idézésre való megjelenési kötelezettség elmulasztása Ha a magánszemély vagy más adózó az ellenőrzést megjelenési kötelezettsége elmulasztásával akadályozza, első alkalommal előbbi 200eFt utóbbi 500eFt, ismétlődés esetén akar 500eFt es 1.000eFt mulasztási bírsággal is sújtható.

37 2015 évi ART változások Munkáltatói adó-megállapítás Rövidült a munkáltatói adó-megállapítás határideje: május 20-a helyett április 30- ára, illetve az elektronikus bevallás adóhatósághoz történő benyújtásának határideje június 10-e helyett május 20-ara módosult.

38 EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Az EKAER által ellenőrizhetővé válik az EU bármely tagállamából Magyarországra, vagy fordítva, Magyarországról egy EU-s országba irányuló, az adott termék közúton való fuvarozásával, valamint az országon belül történő közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése. Közúti fuvarozással járó tevékenységet az idei év január elsejétől csak olyan adózó folytathat, aki rendelkezik Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) számmal.

39 EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer A szabályozás akkor érvényes, ha útdíj köteles gépjárművel végzik a közúti fuvarozást a) az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra hoznak be terméket, b) Magyarország az Európai Unió valamelyik országába visznek ki terméket, c) belföldi forgalomban, első adóköteles termékértékesítés esetén nem végfelhasználó számára. Ha az előbb felsorolt esetek bármelyike fennáll, az adózók kötelesek az állami adó- és vámhatósághoz bejelentést tenni, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adattartalommal.

40 EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer A bejelentést az EKAER elektronikus felületén kell majd megtenni. Itt az állami adó- és vámhatóság minden bejelentéshez ad majd egy EKAER számot, mely 15 napig lesz érvényes. Aki megtette a bejelentést, annak az EKAER számot ki kell adnia a fuvarozást végző, vagy a fuvarozást szervező személynek, mert ennek a személynek is szüksége lesz az azonosító számra egy hatósági ellenőrzés során. Aki bejelenti a közúti fuvarozással járó tevékenység folytatását, azt a személyt az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi, és a bejelentése alapján ad neki egy EKAER számot.

41 EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Kockázatos élelmiszerek és kockázatos termékek EKAER számot kell kérni a kockázatos élelmiszerek esetén akkor is, ha: a terméket nem útdíjköteles gépjárművel szállítják, illetve egy fuvar keretében egyazon címzettnek szállított termékek össztömege több mint 200 kilogramm, illetve adó nélküli ára több, mint 250 ezer forint egyéb kockázatos termékek esetében, akkor, ha nem útdíjköteles a gépjármű, és az egy fuvar keretében ugyanannak a címzettnek szállított termékek össztömege több mint 500 kilogramm, illetve adó nélküli ellenértéke több, mint 1 millió forint

42 EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Mikor kötelező a kockázati biztosíték nyújtása? Ez akkor kötelező, ha az adózó a első adóköteles termékértékesítést belföldön nem végfelhasználó számára az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra történő termékbehozatalt kockázatos termékekkel végzi, illetve közúti fuvarozó tevékenységet folytat kockázatos élelmiszerek tekintetében kockázati biztosítékot kell, hogy nyújtson. Kivétel ez alól az a közúti fuvarozó tevékenység, amely bérmunka céljára történik. A nemzetközi segélyszállítmányokat szállító gépjárműveknek, illetve a katonai gépjárműveknek nem kell EKAER számot igényelni

43 EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Élelmiszerek tekintetében szigorúbb a rendszer, és figyelembe veszik a jelenleg érvényben lévő élelmiszerbiztonsági szabályokat is. Az egyik leglényegesebb szabály, hogy ha nem nyújtanak megfelelő mértékű biztosítékot, akkor nem lehetséges az új EKAER szám kiadása. A szabályozás kitér a kockázati biztosíték kiszámítási módjára, illetve leírja azt is, hogy milyen pénzösszeg áll folyamatosan rendelkezésre. Mivel sok gazdálkodó indít el több szállítmányt egy időben, illetve egyszerre több van úton, nem kell mindet egyesével fedezni a kockázati biztosítékkal, hanem elég csupán a legnagyobb értékűt. A kockázati biztosítéknyújtási kötelezettséget lehet úgy teljesíteni, hogy az állami adóhatóság erre a célra elkülönített letéti számlájára fizetjük a pénzt közvetlenül, esetleg garanciát nyújtunk. Hogy az adózót semmi ne akadályozza abban, hogy a biztosítási kötelezettségének eleget tehessen, az állami adóhatóság biztosítja, hogy elektronikus felületen lehessen nyomon követni, illetve lekérdezni.

44 EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Nem kell eleget tennie a biztosítékadási kötelezettségnek annak, aki a) szerepel a minősített adózói adatbázisban, melyet az állami adóhatóság vezet, vagy b) az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban legalább két éve megtalálható, és nincs felfüggesztve az adószáma a bejelentéskor

45 Elérhetőségeink Taxversum Könyvelő Iroda Kft. Könyvelés adótanácsadás: Veresegyházon és Budapesten Iroda: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 13. I.em 118. Telefon: Mobil:

46 Köszönjük a figyelmet!

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. Rossz hír a pálinkafőzés szabadsága megszűnik Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. 2/47 1 Az adóváltozások okai Bevétel biztosítása a költségvetés részére Feketegazdaság,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben