News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ"

Átírás

1 News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül. Amennyiben részletesebb információkra van szükségük, kérjük, forduljanak kollégáinkhoz! Bevezetésre kerül az első házasok adóalap kedvezménye, ami a házasságkötés hónapját követő 24 hónapon át, de legfeljebb a családi adókedvezményre való jogosultság megnyíltáig, házaspáronként havi Ft adóalap kedvezmény érvényesíthető, amennyiben legalább az egyik fél az első házasságát köti. Családi adóalap kedvezmény: 2016-tól 4 év alatt duplájára nő a 2 gyermek után igénybe vehető kedvezmény mértéke. Kiküldetési rendelvény elektronikusan is vezethető, amennyiben megfelel a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabályi rendelkezéseknek, tehát kiküldetési rendelvény a zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylat is a kötelező tartalmi elemeket megtartva. Továbbra is cél a nyugdíj célú megtakarítások ösztönzése, a nyugdíjbiztosítások fogalma pontosításra került, mely szerint nyugdíjbiztosítás olyan életbiztosítás, ahol a biztosító teljesítésére a haláleseti szolgáltatást kivéve a nyugdíjbiztosítás egész tartama alatt a biztosított jogosult. Szigorodnak a veszteségelhatárolás szabályai az egyéni vállalkozóknál és a mezőgazdasági őstermelőknél. Módosulnak a cafetéria juttatás feltételei, az éves keretösszeg Ft-ról Ft-ra csökken; Ft éves keret felett csak a SZÉP-kártya juttatás adható a korábbiakban megszokott adóterhelés mellett. A kereteket amennyiben a munkaviszony nem áll fenn egész évben arányosítani kell, kivéve ha a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szűnik meg. Adómentes lakáscélú támogatások köre kibővül, akadálymentesítésre is adható lesz ez a juttatás. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Járulékalap Változás jétől, hogy az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, illetve, ha a munkát nem munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik, akkor a szerződésben meghatározott díj képezi a járulék alapját.

2 Biztosítási kötelezettség A biztosítás nem terjed ki a külföldi illetőségű előadóművészekre. A be nem jegyzett külföldi munkáltató kiküldetéssel, kirendeléssel Magyarországon foglalkoztatott munkavállalójára a mentesség kitolódik, így a biztosítási kötelezettség legkorábban helyett jén indul. Családi járulék kedvezmény a munkáltató mellett a rendszeres jövedelmet juttató kifizető is köteles megadni éves elszámoláskor nem járulék, hanem SZJA formájában kell rendezni a különbözetet Nem biztosítottak havi járuléka A természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül az egészségügyi szolgáltatásra biztosítottként és egyéb jogcímen sem jogosultaknak havi 6930 (napi 231) forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Megszűnnek a START kedvezmények, de a visszamenőleges kifizetéseknél még alkalmazni lehet ha a feltételek fennállnak. A már meglévő kedvezmények közül a kisgyermekes szülők esetében érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény akkor is teljes összegben (bruttó Ft bérig) érvényesíthető lesz, ha a munkavállaló részmunkaidőben foglalkoztatott (nem kell arányosítani). A három- vagy több gyermekeket nevelő szülők esetében pedig 3 helyett már 5 évig kell kötelezően biztosítani a munkáltatónak a részmunkaidős foglalkoztatást, ha ezt kérik. EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS Eddig az EHO-fizetés egyik alapszabálya volt, hogy a kötelezettség kizárólag a TBj. szerinti belföldi magánszemélynek juttatott vagy általa megszerzett jövedelem után állt fenn. Az új rendelkezés alapján viszont 14 százalékos EHO fizetési kötelezettség terheli a kifizetőt a külföldi illetőségű magánszemélynek juttatott jövedelem után. Külföldi illetőségű előadóművész a jövedelme után 14 százalékos EHO-t fizet, amelynek felső határa adóévenként 450 ezer forint. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY Külföldön élők járuléka Új szabályozás, hogy amennyiben a magánszemély hitelt érdemlően igazolja, hogy életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és adott tartózkodási helyén annak az országnak a jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll, akkor lehetősége van töröltetni a hazánkban befizetett egészségügyi szolgáltatási járulékokat. Bejelentési kötelezettség Az új szabályok alapján nem kell bejelentkeznie a külföldi adóalanynak, amennyiben magyar tevékenysége kizárólag áfaraktárból közösségi adómentes értékesítésre korlátozódik. Ez a szabály viszont kizárólag akkor alkalmazható, ha a termékértékesítést a raktár üzemeltetője jelenti a hatóságnak. Az Unió más tagállamában illetőséggel bíró magánszemély

3 jövedelmét (tiszteletdíjat, életbiztosításra tekintettel történő kifizetést, ingatlan bérlet tekintetében történő kifizetést) a jövőben szintén jelenteni kell tárgyhót követő hó 12-ig. A könyvelők munkáját nehezíti az a rendelkezés mely szerint valamennyi beszerzést/értékesítést számlánként kell jelenteni, amennyiben a számla értékének ÁFA tartalma (egyedileg, vagy adó megállapítási időszakban összevontan egy beszállítótól) meghaladja az 1 millió forintot (korábban ez az értékhatár 2 millió forint volt). Bevallási kötelezettségek között fontos változás, hogy a jövőben az újonnan alakult cégeknek is havonta kell az adóhatósággal elszámolniuk az ÁFA-t az alakulás évében, valamint az azt követő évben. Korábban negyedévente kellett ezt megtennie az újonnan alakult cégeknek. ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) Ez alapján EKAER számot kell igényelni valamennyi útdíj-köteles gépjárművel végzett (3,5 tonna tömeget meghaladó tehergépjármű), közúti fuvarozással járó EU más tagállamaiból Magyarország területére irányuló termékbeszerzés, vagy egyéb célú behozatal Magyarország területéről EU más tagállamaiba irányuló értékesítés vagy egyéb célú kivitel Belföldi forgalomban NEM végfelhasználó részére történő ELSŐ adóköteles értékesítés esetén. Az igényelt EKAER számot át kell adni a fuvarozónak, amennyiben a fuvarozás során nem rendelkezik EKAER számmal, az áru nettó ellenértékének 40%-a szabható ki mulasztási bírságként. A szankciókat az adóhatóság február 1-jétől fogja alkalmazni. Bejelentésre kötelezett: EU-ból Magyarországra történő szállításnál: címzett (átvevő) igényel EKAER számot, illetve jelenti be a megérkezés időpontját, Magyarországról EU-ba történő szállításnál:- a feladó igényel EKAER számot és jelenti be a felrakodás időpontját, Magyarországon belüli nem végfelhasználónak történő nem első értékesítés: - a feladó igényel EKAER számot, az áru megérkezését a címzett, az áru átvevője jelenti be. Ennél szigorúbb az ún. kockázatos termékek kezelése. Ezeket akkor is be kell jelenteni, ha nem 3,5 tonnánál nagyobb gépjárművel szállítják: Kockázatos élelmiszereknél amennyiben a szállított tömeg 200 kg vagy 250 ezer Ft-nál nagyobb az ellenértéke Egyéb kockázatos terméknél 500 kg vagy 1 millió Ft-nál nagyobb az ellenértéke Az adózó ezen termékek esetében kockázati biztosítékot köteles fizetni. Amíg a biztosíték összege nem éri el a törvényben meghatározott mértéket, az adóhatóság nem ad ki újabb EKAER számot.

4 TÁRSASÁGI ADÓ Veszteség elhatárolás A veszteség elhatárolására vonatkozó időkorlát nélküli elszámolhatóság megváltozott. A veszteség elhatárolására rendelkezésre álló időtartamot január 1-jével a társasági adó törvény 5 adóévben korlátozza. Veszteségelhatárolás - átmeneti szabálya, hogy a ig keletkezett veszteséget december 31-ét magába foglaló adóévben lehet utoljára figyelembe venni. Jövedelem- (nyereség) minimum alapjának meghatározása A jövedelem- (nyereség) minimum alapjának meghatározásakor nem vonható le az összes bevételből az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatás értéke. A vállalkozások számára továbbra is lehetőség marad a nyilatkozattételre, amennyiben az adózás előtti eredményük, adóalapjuk, és jövedelem- (nyereség) minimumuk egymáshoz való viszonyuk alapján választaniuk szükséges. A társasági adóalap kedvezményeinek köre bővül a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján jutatott támogatási kedvezménnyel. Kapcsolt vállalkozásnak minősül január 1-jétől az adózó és más belföldi vagy külföldi személy is, ha az ügyvezető személye miatt döntő befolyásgyakorlás valósul meg az adózó és a másik személy között. Helyi iparűzési adó számításának módja változatlan maradt a kapcsolt vállalkozások vonatkozásában, de 2015-ben a kapcsolt vállalkozások iparűzési adóalapját kizárólag a kapcsolt vállalkozási jogviszony fennállásának időtartamára jutó összegben kell figyelembe venni. A települési önkormányzatoknak lehetőségük van új adónem bevezetésére, ez a települési adó (Htv. 1/A ). Ezen adónem alanya kizárólag magánszemély lehet. További korlátozás, hogy az adó tárgya más törvény hatálya alatt nem adózik. KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A legjelentősebb változás az új termékek besorolása a termékdíjköteles termékek közé. Adóköteles lesz többek között az irodai papír (csak végfelhasználásra szánt), a műanyag termékek, a vegyipari termékek (szappan, mosószer, testápoló, tusfürdő, dezodor stb.). Az eddig termékdíj-köteles elektronikai termékek köre is kibővül január 1- jétől. Ezen kívül a termékekre vonatkozó díjtételek összege is növekedni fog. Átvállalás Az átvállalási szerződést 15 napon belül be kell jelenteni a NAV részére. Visszamenőlegesen nem lehet átvállalási szerződést kötni, mert nem lehet bejelenteni. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Időszakos elszámolású ügyletek Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, úgy az adófizetési kötelezettség az EU direktíva szerint főszabályként az elszámolással érintett időszak utolsó napján keletkezik. Főszabálytól eltérően a teljesítés: számla kelte, ha a számla kiállítása vagy a fizetési határidő megelőzi az időszak végét

5 fizetési határidő, de maximum az időszak végétől számított 30. nap, ha a fizetési határidő későbbi, mint az időszak vége jétől adótanácsadói, könyvelési és könyvvizsgálói szolgáltatásnál jétől minden egyéb időszakos elszámolású ügylet esetében. Tételes összesítő jelentés Az 1 millió Ft ÁFA tartalmat elérő számláról tételes összesítő jelentést kell készíteni a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyoknak. Emiatt ezen számlák kötelező tartalmi eleme a vevő, igénybe vevő adószámának feltüntetése. Fordított adózás Egyes vas- és acélipari termékek értékesítése valamint munkaerő kölcsönzése, kirendelése illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetén a fordított adózás szabályait kell alkalmazni. A fordított adózás kiterjesztésre került az építési szerződéseknél is. Ha a belföldön gazdasági céllal nem letelepedett adóalany az ingatlannyilvántartásba bejegyzendő ingatlant ad át belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, akkor az értékesítést terhelő adót az ingatlant beszerző fizeti. Lakóingatlanok adómentes értékesítése Az adóalany február 28-ig megváltoztathatja azon nyilatkozatát, mellyel az összes ingatlana értékesítésére adófizetési kötelezettséget választott, úgy, hogy kizárólag a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan értékesítésére választ adófizetési kötelezettséget. REKLÁMADÓ Fontosabb információk: A nyilatkozattételtől, illetve a nyilatkozat beszerzésétől mentesül az az adózó, aki az adóhatóság által vezetett reklámközzétevők nyilvántartásában szerepel Reklám közzétételének számít minden erre irányuló szerződés függetlenül attól, hogy a szerződés rendelkezik-e a közzététel helyéről, idejéről vagy módjáról Az adó mértéke január 1-jétől a 20 milliárd feletti adóalap esetében 40%-ról 50%-ra emelkedik Kapcsolt vállalkozások esetében, amennyiben a kapcsolat nem állt fenn az egész évben, csak a kapcsolattal időarányos részt kell figyelembe venni az adóalap összesítésénél SZÁMVITEL Pénzügyi lízing Számviteli elszámolások során pénzügyi lízing alatt nem a Ptk. szerinti, hanem a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti fogalmat kell érteni. Ez az előírás már 2014-re is alkalmazható. Saját tőke alátámasztása Ha a társaságnak közbenső mérleget kellene készíteni, akkor élhet azzal a lehetőséggel, hogy a legutolsó beszámoló a mérleg fordulónapját követő 6 hónapig akár több alkalommal is alkalmas a saját tőke alátámasztására figyelembe véve az időközben esetleg már végrehajtott tőkecsökkenést. Devizás időbeli elhatárolások értékelése

6 A külföldi pénzértékre szóló követelés jellegű aktív időbeli elhatárolásokat illetve a kötelezettség jellegű passzív időbeli elhatárolásokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni. Ez az előírás már 2014-re is alkalmazható. Kapcsolattartó: István Nemecz ügyvezető igazgató Tőketartalék növelése ázsióval A tőketartalékba történő tőkejuttatás önálló gazdasági eseményként nem értelmezhető, arra csak a jegyzett tőke egyidejű emelése mellett, a tőketartalékba kerülő eszközök ázsióként történő figyelembe vételével kerülhet sor. Záradék Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz.

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. Rossz hír a pálinkafőzés szabadsága megszűnik Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. 2/47 1 Az adóváltozások okai Bevétel biztosítása a költségvetés részére Feketegazdaság,

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben