MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS I. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám"

Átírás

1 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI I. szám 110/2010 Centenárium és kiengesztelődés Főtisztelendő Oltártestvéreim! Talán sokunk számára emlékezetes még az a mintegy húsz hónappal ezelőtti esemény, amikor a hajdúdorogi székesegyházban nagyrabecsült elődöm, Keresztes Szilárd püspök úr szervezésében egybegyűlt egyházunk papsága, és lelkes imádsága közben fogadta szívébe az új, fiatal püspököt. Ő, jóllehet, remegő térdekkel lépett a főpásztori trónra, akadozó szavakkal mondta el hitvallását, de mondhatatlan erőt adott neki az a befogadó, baráti, bíztató szeretet, amellyel minden egyes paptestvér bátorította őt. A főhajtásokban és meleg kézszorításokban pedig ott volt a bíztatás mellett a várakozás is: hogyan fogja tovább vezetni az egyházmegyét? Az azóta eltelt idő sok szép eseményt termett, de bizonyára csalódásokat is hozott már. Hisz minden jó szándék és jóra törekvés ellenére maradtak el fontos dolgok, születtek bírálható döntések, óhatatlanul keletkeztek sebek. Ám ezeknek a sebeknek, hiányosságoknak összefogó erejük is lehet, ha közösen viseljük, ha közösen hordozzuk őket! Itt mutatkozhat meg a szeretet, az irgalom csodálatos ereje. Ha megértéssel fordulunk egymás hibái, gyengéi, akár bűnei felé, akkor azok nem csatabárdok lesznek, melyek harcra, háborúskodásra késztetnek, hanem az összetartozás gyengéd jelei. Ezek erőtlennek tűnnek talán, de az Istentől tanult irgalmas szeretet mértéke szerint telnek meg teremtő erővel. A megbocsátás a krisztusi szeretet rendkívüli megkülönböztető jegye. Ha valóban Krisztust hirdetjük, valóban Őt hordozzuk, Őbenne élünk, akkor a megbocsátó irgalmas szeretet nem csupán erényes törekvésünk tárgya, hanem hitünk és egész életünk lételeme lesz. Akkor a ránk hulló sérelmek nem letaglóznak, nem elkeserítenek, nem elszigetelnek, hanem isteni erőforrássá válnak, megújult emberi kapcsolatok teremtő energiájává nemesülnek.

2 Erre a teremtő erőre, erre az isteni erőforrásból merítő megújulásra hívom Krisztusban szeretett paptestvéreimet. Bizánci egyházunkban ennek Istentől rendelt ideje éppen vajhagyó vasárnap, amely közvetlenül megelőzi a föltámadásra előkészítő nagyböjti szent időt. Ősi hagyomány szerint ezen a napon van lehetőségünk a közös kiengesztelődésre, a szívből jövő megbocsátásra, hogy méltóan és hitelesen indulhassunk a hosszú bűnbánati időre. Február 14-én este 6 órától ünnepi vecsernyét tartunk a hajdúdorogi székesegyházban, amelyre szeretettel és reménykedéssel hívom minden paptestvéremet. A záró áldás után lesz lehetőségünk a kölcsönös kiengesztelődésre sorban, mindenki mindenkivel. Nagyon szeretném, ha ebből senki nem maradna ki. Azért is fontos, hogy ott legyünk, mert ez az énekelt imádságunk lesz a centenáriumi készületünk kezdő pontja. E közös bűnbánattartással és kölcsönös kiengesztelődéssel indulhatunk az első előkészületi esztendőre, amelynek célja egyházunk papságának imádságban való lelki megújulása. Első lépésként, az első évben megújult önmagunkat ajánljuk Krisztus Istenünknek. Csakis ennek nyomán remélhetjük, hogy a jeles jubileumi ünnepség valóban Istennek tetsző s egyházunkat megújító édes gyümölcsöket teremjen. Ezt adja meg a Mindenható Isten, s ezért imádkozzunk minden nap, de különösen is vajhagyó vasárnap estéjén, Hajdúdorogon! 111/2010 Centenáriumi Bizottság felállítása A 2012-es centenáriumi ünnepség méltó előkészítéséhez szükségesnek tartottuk egy olyan bizottság felállítását, amelynek tagjai megtervezik és koordinálják az előttünk álló három év eseményeit. Ennek érdekében folyó év január 6-i hatállyal december 31-ig felállítottam a Centenáriumi Bizottságot. A Centenáriumi Bizottság tagjai: Elnök: Tagok: dr. Baán István, helynök. Deák Csaba, hittanár, dr. Janka György, teol. tanár, dr. Seszták István, paszt. helynök, dr. Szabó István, jogász, dr. Véghseő Tamás, teol. tanár, Terdik Szilveszter, művészettörténész. 112/2010 Szervezőlelkészségek alapítása Elfogadva a Debrecen-Józsa városrészben élő görögkatolikus hívek kérését és a Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának véleményét, az ott élő hívek jobb lelkipásztori ellátása érdekében a CCEO 280. kánonjának 2 -a 2

3 erejében január 6-i hatállyal megalapítottam a Debrecen-Józsai Görögkatolikus Szervezőlelkészséget. A szervezőlelkészség első szervezőlelkészévé ugyanezen hatállyal Szentesi Csabát neveztem ki. Elfogadva a Debrecen-Tócóskert városrészben élő görögkatolikus hívek kérését és a Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának véleményét, az ott élő hívek jobb lelkipásztori ellátása érdekében a CCEO 280. kánonjának 2 -a erejében január 6-i hatállyal megalapítottam a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészséget. A szervezőlelkészség első szervezőlelkészévé ugyanezen hatállyal Urbán Evarisztot neveztem ki. 113/2010 Személyi változások Szentesi Csaba tábori lelkészt folyó év január 6-i hatállyal kineveztem az újonnan alapított Debrecen-Józsai Görögkatolikus Szervezőlelkészség első szervezőlelkészévé. Urbán Evariszt hittanárt folyó év január 6-i hatállyal kineveztem az újonnan alapított Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség első szervezőlelkészévé. Szántai Miklós Máté OSBM atyát Szocska A. Ábel tartományfőnök kérésére folyó év február 2-i hatállyal felmentem a Budapest-Kispesti Görögkatolikus Egyházközségben betöltött szolgálata alól. Lőrincz László Krizosztom OSBM atyát Szocska A. Ábel tartományfőnök kérése alapján folyó év február 2-i hatállyal kinevezem a Budapest-Kispesti Görögkatolikus Egyházközség helyettes lelkészévé. 114/2010 Jubiláló paptestvérek Id. Beregi István, Szántai Miklós Máté OSBM, Véghseö Dániel és Zatik János ötven éves papi jubileumát, Dr. Orosz Atanáz, Orosz-Tóth György, Szokira János és Zolcsák Miklós pedig huszonöt éves papi szolgálatát ünnepli ebben az esztendőben. Minden jubiláló paptestvéremnek Krisztus szolgálatának és az Evangélium hirdetésének örömét kívánom. Imádkozzunk értük, hogy a jövő papi nemzedékeinek jó példát mutatva, boldogságot találjanak papi szolgálatukban! A 2010-ben 25. vagy 50. házassági évfordulójukat ünneplő paptestvéreknek és kedves feleségeiknek pedig a szeretet kötelékében való megerősödést és a hálaadás lelkületét kívánom. 3

4 115/2010 Pályázatok Elfogadva Zatik János, Véghseö Dániel és id. Jeviczki Ferenc parókusok nyugdíjba vonulási kérelmét, a Hajdúdorogi Egyházmegye pályázatot hirdet a következő egyházközségek parókusi szolgálatának betöltésére: Ajak, Nyíradony, Nyírbátor. A pályázati beadványnak ki kell terjednie azokra a lelki, lelkipásztori, karitatív és egyházszervezési tervekre, melyeket a pályázó lelkész az adott helyen szeretne megvalósítani. 28. A pályázat beadásának lehetősége folyamatos. Végső határideje február 116/2010 Papszentelések meghirdetése Örömmel hirdetem a kedves paptestvéreknek, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye a közeljövőben a következő papszenteléseket tervezi: Kicsák János diakónus papszentelését január 30-án 10 órakor a sátoraljaújhelyi görögkatolikus templomban; Kocsis Antal diakónus papszentelését február 2-án órakor az újfehértói görög katolikus templomban. Aki bármilyen súlyos okot ismer, ami a szentelésre várókat akadályozná az egyházi rend ezen fokozatának fölvételében, az érezze lelkiismereti kötelességének erről az Egyházi Főhatóságot értesíteni. 117/2010 Papi lelkigyakorlatok a papság évében Az 1427/2009. szám alatt a papság évében meghirdetett papi lelkigyakorlatok nagyböjt folyamán a következőképpen alakulnak. Február között Jézus-ima lelkigyakorlatot tartok a papok és papnék számára Komlóskán. A lelkigyakorlat február 25-én vecsernyével kezdődik. Jelentkezni a Hajdúdorogi Püspöki Hivatalban lehet február 22-ig a hivatali (30) (404-es melléken), vagy a (30) es mobilszámon. Március között a papok és papnék hagyományos lelkigyakorlatát dr. Székely János püspök atya tartja Máriapócson. A lelkigyakorlat 15-én 16 órakor kezdődik. Jelentkezni a Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokház munkatársainál lehet. Szeretettel kérem és buzdítom paptestvéreimet, hogy saját megújulásuk és papi közösségünk erősödése érdekében vegyenek részt a meghirdetett lelkigyakorlatok valamelyikén. 4

5 118/2010 Papi zarándoklat a Szentföldre 2111/2009. szám alatt már jeleztük, hogy a centenáriumi készületi időszakban több papi zarándoklatot is szeretnénk szervezni. A véglegesült terv szerint első évben (2010.) a Szentföldre, második évben (2011.) Kijevbe, harmadik évben pedig (2012.) Rómába szervezzük a zarándoklatokat. Ennek értelmében az idén május végén június elején egyhetes szentföldi zarándoklatra hívom a paptestvéreket. A zarándoklatot Boronkai József diakónus szervezi. A zarándoklat várható költsége 200 ezer Ft. A végleges információt és programtervezetet március 1-jéig közzétesszük, jelentkezni a Hajdúdorogi Egyházmegye Pasztorációs Irodájában lehet. 119/2010 Hatodéves papnövendékek gyakorlati szolgálata A Görögkatolikus Papnevelő Intézet elöljáróinak javaslatát figyelembe véve a hatodéves papnövendékeink a következő helyeken töltik gyakorlati félévüket: Balogh Győző: Erdei Tamás: Martinek Zsolt: Revák István: Tiszavasvári Görögkatolikus Egyházközség, Miskolci Görögkatolikus Egyházközség, Nyírcsaholyi Görögkatolikus Egyházközség, Miskolc-Avasi Görögkatolikus Egyházközség. Kérem a felelős parókusokat, hogy az elkövetkezendő tanulmányi félévben nagy odafigyeléssel és szeretettel segítsék papnövendékeinket a papságra való felkészülésben. 120/2010 Gyűjtések befizetése A Magyar Katolikus Püspöki Kar határozata alapján 2010-ben az alábbi vasárnapokon tartunk gyűjtéseket. Kérem a főtisztelendő atyákat, hogy azokat kellően készítsék elő, tudatosítva híveinkben a célok fontosságát, és azt, hogy a gyűjtésekben is összetartozásunk jelét lássák. - Katolikus iskolák javára: február Szentföldi zarándokhelyeknek: március Papnevelés céljára: április 25. (Inaszakadt vasárnapja, hivatások világnapja) - Péter-fillérek: július 4. - Missziók számára: október Karitász javára: november 21. Kérem, hogy a befolyt összegeket, (illetve az elmúlt esztendőben elmaradt beküldéseket) a gyűjtés utáni két héten belül utalják át az itt megadott bankszámlákra: 5

6 A Hajdúdorogi Egyházmegye (CIB Bank Zrt.): Hajdúdorogi Egyházmegye: A Miskolci Esperesi Kerület egyházközségei az Apostoli Exarchátus egyházközségeihez hasonlóan a katolikus iskoláknak gyűjtött adományokat a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus oktatási intézmények számlaszámára folyósítsák! A Miskolci Apostoli Exarchátus (CIB Bank Zrt.): Miskolci Exarchátus: A katolikus iskolák számára meghirdetett gyűjtést: Miskolci Exarchátus oktatási intézmények: /2010 Adótörvények módosításáról Tájékoztató a év elején életbe lépett jogszabályváltozásokról, adóváltozásokról. Személyi jövedelemadó: Az összevont adóalap számításának módja január 1-jétől jelentősen átalakul. Úgynevezett szuperbruttósítást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a bruttó keresethez hozzá kell adni a munkáltató által fizetett társadalombiztosítási járulékot (27% ún. adóalapkiegészítés összegét), és az emelt összeggel kell kiszámolni a személyi jövedelem bevallásban az adóalapot. A járulékok (pl. egészségügyi hozzájárulás) alapja azonban továbbra is a kiegészítés nélküli bruttó jövedelem marad. Az adóterhet nem viselő járandóságokat (pl. nyugdíj) változatlan összegben kell beszámítani az összevont adóalapba. Amennyiben az így kiszámított összevont adóalap nem haladja meg az 5 millió Ft-ot akkor 17% személyi jövedelemadót kell levonni. Az 5 millió forintos éves jövedelem feletti rész 32%-kal adózik. A munkaadói és munkavállalói járulék beépült az egészségbiztosítási járulékba. A TB járulék mértéke a munkaadói járulékkal együtt 27%. Megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás, a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 27% lett. Adójóváírás: A jogosultsági hónap meghatározásában nincs változás, vagyis arra a hónapra jár, amelyben a magánszemélyt bér illette meg. Hónaponként Ft, ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben nem haladja meg a 3 millió 188 ezer forintot január 1-jétől érvényes minimálbér Ft/hó/fő. Minimál nyugdíj: ,- Ft.

7 Visszamenőlegesen megszűnt a családi pótlék adóterhet nem viselő járandósága, a családi pótlék adómentes továbbra is, növekedett viszont a családi kedvezmény érvényesítését meghatározó jövedelemhatár. Megszűnt az eddigi adómentes béren kívüli és természetbeni juttatások adómentessége. A munkáltató kedvezményes 25 %-os adót fizet a legtöbb juttatás után. Pl. a meleg étkezés havi forintot meg nem haladó része; iskolakezdési támogatás címén juttatott a minimálbér 30 %-át meg nem haladó része, helyi utazásra szolgáló bérlet formájában adott juttatás, üdülési csekk, a minimálbér értékéig, iskolarendszerű képzés (minimálbér két és félszereséig) től megszűnt a közcélú adomány fogalma. A magánszemély nem érvényesíthet az adomány összege után adókedvezményt. A társasági adó szempontjából is megszűnt az egyházak részére adott adomány adóalap csökkentő tételként való figyelembevétele. Kiküldetési rendelvény: nem csak az alkalmazottaknak, hanem a szervezet nevében eljáró más magánszemély részére is kiállítható. A kiküldetési rendelvény nélkül kifizetett gépkocsi használat, benzinszámla a magánszemélyeknél adóbevallási kötelezettséget jelent, a kifizetőnek pedig adatot kell szolgáltatni év végén a kifizetésekről. A belföldi és külföldi napidíj teljes egésze adóköteles juttatás. Cégautó adó: Az új vagyoni típusú cégautó adó megfizetése alól mentesek az egyházak, egyházi szervezetek, egyházi karitatív szervezetek, ha a tulajdonukban levő autót kizárólag alaptevékenységük céljára használják. Általános forgalmi adó: Az alanyi adómentesség határa változatlanul 5 millió forint. Nem kell fordítottan adóznia annak a szervezetnek, amely az adott évre alanyi mentességet választott, és azt az adóhivatalnak bejelentette. A fordított adózás azt jelenti, hogy amennyiben a törvényi feltételek fennállnak, egyes igénybevett szolgáltatások áfáját nem a szolgáltató, hanem az igénybevevő vallja be és fizeti meg az adóhatóságnak. NYENYI adatszolgáltatás: A NYENYI lapokat évről április 30-ig kell benyújtani a nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz. APEH bevallás: február 25-ég kell benyújtani a 0901-es bevallást (bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben) éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére. A Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat -ot az arra jogosultaknak a , lap (A) blokkjában van lehetőségük megtenni január 31-ig a munkáltató által adományozott üdülési csekket, K53-on nyomtatványon kell bevallani. A 2009-es évben magánszemélyektől kapott közcélú adományt február 15-ig a K51-es nyomtatványon kell jelenteni. 7

8 Azon egyházközségek, akiknek a Gazdasági Hivatal munkatársa készíti a bevallásokat, mielőbb tegyék meg adatszolgáltatási kötelezettségüket a 2009 esztendőről. Nyíregyháza, január 20. Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök miskolci apostoli kormányzó 8

Tartalom jegyzék: MUN v0101... 2 MUN v0128... 17

Tartalom jegyzék: MUN v0101... 2 MUN v0128... 17 Tartalom jegyzék: MUN v0101... 2 MUN v0128... 17 1 MUN v0101 2. A 2010. évi jogszabályváltozások 1 2.1. Adóalap-kiegészítés A szuper bruttósítás néven ismertté vált, adóalap-kiegészítés során az összevonandó

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Év végi teendők Ami még hátravan

Év végi teendők Ami még hátravan Év végi teendők Ami még hátravan Hír-ADÓ 2010. december 9. Adótanácsadás Év végi teendők Ami még hátravan A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is útmutatót kívánunk nyújtani az év végi teendőkről, részben

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 6. füzet Adózás A kisvállalkozás adózása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben