2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. szám I. KÖZLEMÉNYEK 42/2012 Ökumenikus Imahét Főtisztelendő Paptestvéreim! A világegyház közös imádságát az idei esztendőben január között tartjuk. Az Ökumenikus Imahét vezérgondolatát:...mindannyian el fogunk változni a mi Urunk Jézus Krisztus győzelme által (1Kor 15,51) a Lengyelországban élő egyházak vezetői választották ki, és ők állították össze a szentírási szakaszokat és az imádságokat. Ezt az anyagot a két éve elhunyt görögkatolikus áldozópap, Monsignor Eleuterio Francesco Fortino emlékére ajánlották, aki hazánkban is többször megfordult és helyi egyházunk iránt nagy érdeklődést tanúsított, a keresztény egységnek pedig szenvedélyes és imádságos előkészítője volt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által közösen összeállított kiadványt eljuttatjuk az egyházközségekhez. Az elmúlt esztendőben az Ökumenikus Bizottságunk által összeállított füzet a papi listáról és a honlapról is letölthető. A tapasztalat azt mutatja, hogy számos helyen szívesen használták ezt az imafüzetet. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy az ökumenikus imádságnak ezt a módját elsősorban a görögkatolikus templomokban történő ima-alkalmakra szántuk, s mindenképpen előzetes helyi egyeztetést igényel. Az ökumenikus imahét legfőbb célja a közös imádság, a találkozás és egymás megismerésének öröme, ezért különösen is ügyeljünk arra, hogy ennek az imádságnak az erőltetett bevezetése ne keltsen indulatokat és ellenségeskedést. Az egyes alkalmakat pedig lehetőleg előzze meg némi gyakorlás is! Mindenkit arra kérek, lelkipásztorokat, intézmények vezetőit, híveket, hogy minél nagyobb buzgósággal kapcsolódjunk be ezekbe az imalehetőségekbe. Az egységkeresés buzgóságában ugyanakkor

2 figyelnünk kell arra is, hogy a közös imádságok szervezése során mindig megmaradjon az Egyház hitéhez, szertartásunk tisztaságához való hűségünk. Ennek reményében kérem paptestvéreimet a következő javaslatok figyelembevételére: (1) Különös hangsúllyal említem, hogy az ökumenikus párbeszédben azon keresztény felekezetek vehetnek részt, amelyeket az Egyházak Ökumenikus Tanácsa elismer. A közös imádság szervezése során kerüljük az unitáriusok, egyéb szekták, felekezetek, a hit gyülekezete és Jehova tanúi részvételét. (2) Az Ökumenikus Direktórium előírása szerint is, a közös imádságok szervezése előzetes egyeztetés alapján történjék, ezzel kerülhetjük el az egyénieskedő szertartás-elemek alkalmazását. (3) Nemcsak egyházközségeink parokiális templomaiban, hanem akár kórházakban és iskolákban is lehet erre a hétre ökumenikus ima-alkalmakat tervezni. (4) A papok reverendában, esetleg epitrachelionban és grékában vegyenek részt ezeken a szertartásokon. Felont, vagy más liturgikus ruhadarabot ne használjanak. (5) A híveket, ha szükséges, figyelmeztessük, hogy semmiféle ökumenikus szertartás nem kapcsolható össze szentség kiszolgáltatással, vagy ahhoz hasonló, arra utaló szertartási elemekkel. Az ökumenikus istentisztelet nem helyettesítheti az Úr napjának megszentelésére vonatkozó kötelezettségeinket. (6) Az idei esztendő ökumenikus hetének szertartásai és imádságos tartalma lehetőséget biztosít a találkozásaink szimbolikus cselekedetekkel való ünneplésére, pl. gyertyagyújtás, karitatív adományok közös gyűjtése és szétosztása, stb. (7) Már az új esztendő első hónapjában tudatosítsuk magunkban, hogy az ökumenikus párbeszéd nem szorítkozhat pusztán az év egyetlen hetének imádságaira. Ennek fényében próbáljuk meg az egész év során megvalósítható közös imádságainkat megtervezni, pl. közös bibliaolvasás, kenyéráldás, stb. (8) Az imahét előkészítése és lebonyolítása során lehetőleg maradjunk élénk párbeszédben a helyileg illetékes római katolikus papokkal és hívekkel. Nekünk, görögkatolikusoknak különösen is hivatásunkhoz tartozik az egység keresése, építése akár szervezett 2

3 cselekményekkel, akár személyes imádsággal. Ez utóbbi akkor is lehetséges, ha településünkön nincs alkalom a közösen végzett ökumenikus együttlétre. Használjuk ki bátran és Istenbe vetett bizalommal ezeket a lehetőségeket! Végül megköszönöm az Ökumenikus Bizottságunk munkáját és tanácsait. 43/2012 A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának megújítása A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának munkaciklusa lejárt, ezért szükségessé vált a törvényes választások meghirdetése, amelyeket már a év III. számú körlevelében meghirdetett új esperesi kerületekben folytattunk le. A megújult Papi Szenátus tagjait január 1-jétől december 31-ig nevezem ki a Szabályzat által meghatározott hároméves munkaciklus időszakára. A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának tagjai a következők: hivataluknál fogva (CCEO 266. kánon 2. pont): dr. Kruppa Tamás (általános helynök), dr. Baán István (szórványhelynök), dr. Seszták István (pasztorális helynök); választott tagok (CCEO 266. kánon 1. pont): Feczák László (Szegedi Esperesi Kerület), Fekete András (Debreceni Esperesi Kerület), Grunda János (Kisvárdai Esperesi Kerület), Iski István (Tiszai Esperesi Kerület), Kabály János (Máriapócsi Esperesi Kerület), Kiss Andor (Csengeri Esperesi Kerület), Kocsis Antal (Hajdúdorogi Esperesi Kerület), Kruppa Levente (Pesti Esperesi Kerület), dr. Mosolygó Péter (Pécsi Esperesi Kerület), dr. Obbágy László (Nyíregyházi Esperesi Kerület), Papp Zoltán (Nyíri Esperesi Kerület), Prodán Gábor (Budai Esperesi Kerület), Soltész János (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola), Szabados János (Karászi Esperesi Kerület), Tóth Elek (Nyíradonyi Esperesi Kerület), dr. Verdes Miklós (Egyházmegyei Bíróság). kinevezett tagok (CCEO 266. kánon 1. pont): Jaczkó György (parókus), Kapin István (kegyhelyigazgató), Kiss Antal (nyugállományú áldozópap), Laczkó Zsolt (kórházlelkész), Makláry Ákos (bírósági helynök), dr. Sivadó Csaba (oktatási referns), Szabó Mihály (parókus), Szocska A. Ábel OSBM (szerzetes), Urbán Evariszt (egyetemi lelkész), Zuró József (ökonómus). A Hajdúdorogi Egyházmegyei Papi Szenátus elnöke a megyéspüspök (CCEO 269. kánon). A tagok közül az új Papi Szenátus 3

4 titkárává Makláry Ákost neveztem ki, jegyzőjévé pedig Laczkó Zsoltot (EPSZ 8. ). E tisztségviselők megbízatása szenátusi tagságuk időhatárain belül visszavonásig tart. 44/2012 A Hajdúdorogi Egyházmegye Tanácsosi Testületének megújítása A Hajdúdorogi Egyházmegye előző évi határmódosításait követően indokolttá vált a Tanácsosi Testület megújítása, így a Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusából a CCEO 271. kánonja értelmében a Tanácsosi Testületbe folyó év január 1-jei hatállyal öt évre a következő személyeket neveztem ki: dr. Baán István, dr. Kruppa Tamás, Makláry Ákos, Jaczkó György, Kapin István, dr. Seszták István, dr. Sivadó Csaba, Szabó Mihály, Zuró József. 45/2012 Személyi változások a Hajdúdorogi Egyházmegyében Galajda Balázsnak megköszönve a Biri Görögkatolikus Egyházközségben végzett munkáját október 18-i hatállyal fölmentettem oldallagos adminisztrátori beosztásából. Nagy István nyugállományú áldozópapot október 18-i hatállyal megbíztam a Biri Görögkatolikus Egyházközség lelkipásztori feladatainak ellátásával, és egyben felruháztam a parókus minden jogával és kötelességével. Dr. Soltész Jánosnak megköszönve a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán végzett vezetői tevékenységét folyó év január 4-i hatállyal fölmentettem rektori beosztásából, ugyanakkor dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után megerősítettem a Szent Atanáz Papnevelő Intézet rektori tisztségében. Dr. Seszták Istvánt dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fenntartójaként folyó év január 4-i hatállyal öt évre kineveztem a Főiskola rektor-helyettesévé. Dr. Szabó Pétert dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fenntartójaként folyó év január 4-i hatállyal öt évre kineveztem a Főiskola rektor-helyettesévé. Dr. Véghseő Tamást dr. Orosz Atanáz püspökkel és dr. Soltész János rektorral történt egyeztetés után a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fenntartójaként december 28-i hatállyal 4

5 kineveztem a Főiskola rendes tanárává, majd folyó év január 4-i hatállyal a Főiskola rektorává. 46/2012 Jubiláló paptestvérek Id. Jeviczki Ferenc és Terdik Mihály (I.) ötven éves papi jubileumát, Ivancsó Sándor, Kabály János, Kiss Andor, Szemán László, Szilágyi Gábor, és Tarapcsák János pedig huszonöt éves papi szolgálatát ünnepli ebben az esztendőben. Minden jubiláló paptestvéremnek Krisztus szolgálatának és az Evangélium hirdetésének örömét kívánom. Imádkozzunk értük, hogy a jövő papi nemzedékeinek jó példát mutatva, boldogságot találjanak papi szolgálatukban! A 2012-ben 25. vagy 50. házassági évfordulójukat ünneplő paptestvéreknek és kedves feleségeiknek pedig a szeretet kötelékében való megerősödést és a hálaadás lelkületét kívánom és kérem Mindenható Istenünktől! 47/2012 Építési és felújítási segélykérelmek benyújtása A két évvel ezelőtt közreadott 2412/2009-es számú rendelkezést megerősítve kérem, hogy a központi költségvetésből igényelt építési és felújítási segély- és kölcsönkérelmeket (beleértve a már benyújtott pályázatok finanszírozásához tervezett támogatási kérelmeket is) február 1-jéig nyújtsák be a következő kiegészítések figyelembevételével: (1) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a feladat indokoltságát, b) rövid műszaki leírását, c) a költségek becsült összegét, d) a meglévő egyéb források eredetét és mértékét, e) a kért pénzügyi támogatás összegét. (2) Pénzügyi támogatásban csak az az egyházközség részesülhet, amely az egyházi főhatóság által előírt egyéb aktuális kötelezettségeit teljesítette: zárszámadás/költségvetés, statisztikai adatok, célgyűjtések, nyugdíjjárulék, az ingatlanok állapotáról szóló jelentés, egyéb eseti adatszolgáltatások, korábban felvett kölcsön visszafizetése, ill. szabályszerű törlesztése. (3) A benyújtott kérelmek támogatása a Gazdasági Tanács javaslata alapján, szükség esetén a Konzultori Testület bevonásával történik. 5

6 (4) Az elnyert támogatás csak a kért és engedélyezett célra használható fel. (5) A számlák teljesítésénél először a saját, illetve az elérhető és felkutatott egyéb forrásokat kell felhasználni. (6) Mivel a pénzforgalmi rendelkezések alapján a támogatási összegek csak banki átutalással fizethetők ki, ezért a beküldött számlák mellett minden esetben meg kell jelölni a parókia számlaszámát. Készpénzben és csekken pénzforgalom nem bonyolítható. (7) Az elnyert építési-felújítási keretek folyósításával kapcsolatos mindenféle ügyintézés az ökonómushoz tartozik, az egymillió forint feletti támogatások kiutalásához közvetlen püspöki vagy helynöki engedély szükséges. (8) Külföldi segélyszervezetekhez benyújtandó kérelmekhez csatolni kell az egyházi főhatóság ajánlását. A évben kénytelen voltam elutasítani több olyan egyébként jogosnak tűnő kérelmet, amelyek a megjelölt időpont után érkeztek. 48/2012 Kötelező gyűjtések A esztendőben az alábbi vasárnapokon tartunk gyűjtéseket. Kérem a főtisztelendő atyákat, hogy azokat kellően készítsék elő, tudatosítva híveinkben a célok fontosságát, és azt, hogy a gyűjtésekben is összetartozásunk jelét lássák. (1) Katolikus iskolák javára: február 26. (2) Szentföldi zarándokhelyeknek: március 25. (3) Papnevelés céljára: április 29. (Inaszakadt vasárnapja) (4) Péter-fillérek: július 1. (5) Missziók számára: október 21. (6) Karitász javára: november 25. Kérem, hogy a befolyt összegeket (illetve az elmúlt esztendőben elmaradt beküldéseket) a gyűjtés utáni két héten belül utalják át Hajdúdorogi Egyházmegye Gazdasági Hivatalának (CIB) bankszámlaszámra: A közlemény rovatban mindig kérjük feltüntetni az egyes gyűjtések pontos megnevezését! Istennek hála, sokat fejlődött a befizetési fegyelmünk, azonban még mindig van, olyan személy, akinek tartozása van a 6

7 nyugdíjpénzátunk felé. Nyomatékosan kérem a Főtisztelendő Atyákat, hogy az elmaradt nyugdíjjárulékokat haladéktalanul utalják át a Hajdúdorogi Egyházmegye Nyugdíjpénztárának számlaszámára: /2012 Esperesi látogatások jegyzőkönyve Az esperesi látogatások nyomtatványait az esperesek javaslatára folyó év február 1-jével megjelentetjükük a Hajdúdorogi Egyházmegye honlapján. A nyomtatvány a papság számára közzétett egyéb dokumentummal és nyomtatvánnyal együtt letölthető a honlapról a közösségeink/papság címszó alatt. 50/2011 Zárszámadások és költségvetések beküldése Szeretettel kérem a parókusokat és intézményvezetőket, hogy a évi zárszámadást a pénztárkönyv másolatával együtt, valamint a évi költségvetést a kiküldött nyomtatványon március 1-jéig a területileg illetékes helynököknek küldjék meg. A költségvetéseket és zárszámadásokat kizárólag az előírt nyomtatványokon lehet beterjeszteni. 51/2012 Beszámoló a bizottságok évi működéséről A bizottságok éves beszámolóját a paptestvérek a honlap papi oldalán folyó év február 1-jétől olvashatják. II. RENDELKEZÉSEK 52/2012 Alapellátást nyújtó szociális szolgálatokat érintő rendelkezések Megerősítve az eddigi (2026/2010. és 1209/2011. számok alatt kelt) rendelkezéseimet, az egyházközségi fenntartásban működő, szociális alapellátást nyújtó szolgáltatók, intézmények létesítése, az ehhez szükséges működési engedélyek igénylése, módosítása minden esetben az eparchiás püspök engedélyével történhet, annak szakmai indokoltságát pedig a Szent Lukács Szeretetszolgálat munkatársai ellenőrzik. Ezen szolgáltatók és intézmények esetében 7

8 az ellátási szerződések megkötéséhez és módosításához is a püspök ellenjegyzése, az intézmények éves költségvetései érvényességéhez és hatályba lépéséhez pedig a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat ellenjegyzése szükséges. A tervezett költségvetést a Szeretetszolgálatnak február 15-ig kell eljuttatni. A 2025/2010. szám alatti rendelkezéseknek megfelelően figyelemmel az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény 2. (8) bekezdés a) pontjára, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 127. (2) bekezdésére és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 42. (9) bekezdésére az egyházközségi fenntartású intézmények felügyeletével, az egyházközségi fenntartású szociális alapellátások szakmai felügyeletével, tanácsadásával felmerülő költségek fedezetére a 2026/2010. számú intézkedéssel már meghatározott egyházközségi befizetési kötelezettségek január 1-től lépnek érvénybe. Azon egyházközségek, melyek még nem rendelkeznek hat hónapos működési engedéllyel, annak letelte után kötelesek ezt fizetni. (Ennek módjáról a fenntartó egyházközségeknek külön értesítést küldünk.) A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat a részére teljesített egyházközségi fenntartói befizetéseket elszámolási kötelezettség mellett a létesítő okiratában meghatározott feladatok finanszírozására fordítja, a maradványt pedig konzultori határozat alapján szociális és karitatív célokra fordítja. Ezzel együtt megkérem a Szeretetszolgálat munkatársait, hogy a 2025/2010. számú rendelkezésben foglalt kötelező feladatokat meghaladóan is lehetőségükhöz mérten mindenben segítsék az egyházközségi fenntartású szolgálatokat, különösen szakmai, pénzügyi, könyvelői és jogi tanácsadással. 53/2012 Egyházközségek hitelfelvételére vonatkozó rendelkezés A Hadúdorogi Egyházmegye egyházközségei minden beruházással kapcsolatos magánszemélytől és egyéb szervezettől vagy pénzintézettől való kölcsönfelvétele csakis az adott egyházközség képviselőtestületének hitelesített jegyzőkönyvi kivonatának, a szerződés tervezetének, visszafizetési ütemtervnek, s összeghatártól függetlenül a főpásztor jóváhagyásának birtokában lehetséges. 8

9 54/2012 Papi személyek hitelfelvételére vonatkozó rendelkezés A Hajdúdorogi Egyházmegye klerikusai 1,5 millió Ft-ot meghaladó hitelfelvételükhöz, a hitelfelvétel benyújtása előtt, hivatalomtól kötelesek engedélyt kérni. Nyomatékosan fölhívom a figyelmet ezzel kapcsolatban a CCEO 385. kánon 3 -ára, amely szerint A klerikusnak még saját javai terhére sem szabad kezességet vállalnia, csak saját eparchiás püspöke, illetve adott esetben a nagyobb elöljáró megkérdezésével. 55/2012 A vegyesházasság (azaz görögkatolikus és nem katolikus keresztény házasság) megkötésének szertartása A vegyesházasság megkötésének szertartásával kapcsolatban az alábbi fontos kánonjogi szempontokra hívom fel a paptestvérek figyelmét: (1) A görögkatolikus félre háruló kánoni forma kötelezettsége miatt, hacsak ez utóbbi alól nem adtak felmentést, a vegyesházasságot is mindig a görögkatolikus pap előtt kell kötni. A kánoni forma megtartása protestáns féllel kötött vegyesházasságnál a kötés érvényességét érinti. (2) A kánoni forma alól keleti katolikusok számára felmentést csak az Apostoli Szentszék adhat (CCEO 835. kán.). Ehhez súlyos ok szükségeltetik, mert a keletiek számára a papi áldás a házasságkötés kiemelkedő mozzanata. (3) A különböző vallású szertartások keverése ellentétes mind a keleti hagyománnyal, mind az ökumenizmus helyes szellemével. Egyházunkban ezért nincs lehetőség az úgynevezett ökumenikus esküvői szertartásra. Ennek első érvényességi feltétele ugyanis a kánoni forma alóli felmentés, melynek megadása a ránk vonatkozó pápai törvény rendelkezése miatt, mint jeleztük, meghaladja a püspök hatáskörét. Ha súlyos indokok alapján a kánoni forma felmentését az illetékes szentszéki szerv az adott esetre megadja, akkor a házasság a nemkatolikus fél egyházi szertartása szerint is érvényesen megköthető. Ilyen esetben azonban valódi ökumenikus gesztusnak nem a szertartáskeverés, hanem éppen a protestáns esküvő érvényességének elismerése és elfogadása számít. (4) Ha a kötés görög rítus szerint (kánoni formában) történik, a protestáns fél igényére saját lelkipásztora a görög esküvői szertartás 9

10 végén a görög püspök előzetes engedélye esetén igét olvashat és hirdethet, illetve könyörgést végezhet. A házasulók kérésére a nemkatolikus esküvőn a görögkatolikus pap is hasonló, rövid szertartáselemeket végezhet, mindig ügyelve azonban arra, hogy a ceremónia egésze a valódi ökumenizmus szellemében ne öltsön szinkretista jelleget. A kánoni forma protestáns szertartás keretében történő biztosítása éppen mert szögesen ellentétes a törvényhozói szándékkal, illetve az előbb említett fontos elvekkel (úgymint az egymás szertartásainak kölcsönös tisztelete, és e ceremóniák tisztaságának kölcsönös megőrzése) a görögkatolikus pap részéről nem megengedett. (5) A vegyesházasságra vonatkozó egyéb törvényi rendelkezéseket elsősorban a CCEO kk. előírásait minden esetben pontosan meg kell tartani. 56/2012 Anyakönyvek másodpéldányainak bekérése A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1988-ban kiadott Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzatával összhangban elrendelem január 1-jétől az anyakönyvi másodpéldányok készítését. A másodpéldányok pontos vezetéséről a nevezett dokumentum ában olvashatunk, amelyet segítségül a honlap papi oldalán is közzéteszünk. A szükséges nyomtatványokat ugyaninnen lehet letölteni folyó év február 1-jétől. 57/2012 Internetszolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel Fölhívom a Paptestvérek figyelmét, hogy a templomtornyokban elhelyezhető internetes antennák és erősítők telepítéséhez mindig meg kell kérni az Egyházmegyei Főhatóság engedélyét. Nyíregyháza, január Fülöp hajdúdorogi püspök 10

2014. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2014. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2014. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK 91/2014 Tudnivalók az Ökumenikus Imahétről Főtisztelendő Paptestvéreim! Idén lesz ötven éve annak, hogy a II. Vatikáni Zsinat Unitatis Redintegratio

Részletesebben

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre HAJDÚDOROGI FŐEGYHÁZMEGYE Esperesi kerület Egyházközség: Adószám: Parókus neve: Mellékelendő: Képviselőtestület határozatát tartalmazó jegyzőkönyv két példányban, pénztárnapló másolat egy példányban Beérkezési

Részletesebben

2012. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. III. szám 1400/2012 Centenáriumi események I. KÖZLEMÉNYEK A Centenárium elsősorban hálaadásra késztet bennünket. Meg kell köszönnünk nem csak a 100 esztendő ajándékait,

Részletesebben

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. I. szám 110/2010 Centenárium és kiengesztelődés Főtisztelendő Oltártestvéreim! Talán sokunk számára emlékezetes még az a mintegy

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2011. IV. szám. 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek!

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2011. IV. szám. 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek! A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2011. IV. szám 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek! Jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. (Lk 2,7). Tulajdonába

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS II. szám

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS II. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. II. szám 700/2010 Keressétek Istent, és élni fogtok! Február 14-én a kiengesztelődési szertartás keretében megkezdtük a centenáriumi

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS VI. szám

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS VI. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2009. VI. szám 2100/2009 A papság éve lelki megújulás lehetősége Gondoljatok csak meghívástokra, testvérek! (1Kor 1,26) Emlékezz,

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEI 2011. II. szám 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk Béres Gábor, Kiss László, Thodory Ferenc és Tóth Ferenc áldozópapokat saját kérésükre exkardináltam Hajdúdorogi

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE év VI. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE év VI. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2013. év VI. szám I. KÖZLEMÉNYEK 2003/2013 Miklósy püspök szentelésének centenáriuma Október 5-én volt 100 éve annak, hogy Miklósy Istvánt, a Hajdúdorogi Egyházmegye

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS IV. szám

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS IV. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. IV. szám 2020/2010 Karácsonyi köszöntő Krisztusban Szeretett Testvéreim! Mindnyájunk számára megnyílik az Édenkert! Ami egynek

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2009. V. szám 1410/2009 Az Istenszülő kegyképének visszavitele a máriapócsi bazilikába Szeretettel tájékoztatom a főtisztelendő paptestvéreket

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS VII. szám

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS VII. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2009. VII. szám 2400/2009 Karácsony igaz ajándéka Krisztusban Szeretett Testvéreim! Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a mennyből

Részletesebben

2014. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2014. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2014. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK 1312/2014 A Debreceni Helynökség megalapítása Elfogadva a Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának támogató véleményét folyó év június

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: 24/2011. (XI. 21.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

2012. II. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. II. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. II. szám I. KÖZLEMÉNYEK 770/2012 Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Az üres sír mindenkit meghökkent. A katonák félelmükben

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Egyes anyakönyvi eseményekkel összefüggő díjazásról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm 3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai 1948 1964 15,5 ifm Református Szeretetszolgálat iratai A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. Szeretetszolgálati és diakóniai szervezési iratok

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. november 10-én tartandó ülésére. Tárgy: A házasságkötés engedélyezésének szabályozásáról és díjairól szóló önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére Tárgy: Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről.

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor Községi Önkormányzat 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor község címere: A községi címer és zászló leírása 1. Kék

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

plébánia zárszámadása a 2015 évre költségvetése a 2016 évre

plébánia zárszámadása a 2015 évre költségvetése a 2016 évre GYŐRI Adószáma: Plébános neve: A plébánia bankszámlaszáma: egyházmegye esperesi kerület plébánia Beadandó két példányban: Számadás-költségvetés, jegyzőkönyv, jelenléti ív, mérleg, kimutatás osztott bevételekről,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2013. (..) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről,

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére.

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 39/2004.(VII.5.) sz. rendelettel módosított 19/2001.(V.2.) sz. rendelete az önkormányzati kincstár működéséről 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben