2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. szám I. KÖZLEMÉNYEK 42/2012 Ökumenikus Imahét Főtisztelendő Paptestvéreim! A világegyház közös imádságát az idei esztendőben január között tartjuk. Az Ökumenikus Imahét vezérgondolatát:...mindannyian el fogunk változni a mi Urunk Jézus Krisztus győzelme által (1Kor 15,51) a Lengyelországban élő egyházak vezetői választották ki, és ők állították össze a szentírási szakaszokat és az imádságokat. Ezt az anyagot a két éve elhunyt görögkatolikus áldozópap, Monsignor Eleuterio Francesco Fortino emlékére ajánlották, aki hazánkban is többször megfordult és helyi egyházunk iránt nagy érdeklődést tanúsított, a keresztény egységnek pedig szenvedélyes és imádságos előkészítője volt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által közösen összeállított kiadványt eljuttatjuk az egyházközségekhez. Az elmúlt esztendőben az Ökumenikus Bizottságunk által összeállított füzet a papi listáról és a honlapról is letölthető. A tapasztalat azt mutatja, hogy számos helyen szívesen használták ezt az imafüzetet. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy az ökumenikus imádságnak ezt a módját elsősorban a görögkatolikus templomokban történő ima-alkalmakra szántuk, s mindenképpen előzetes helyi egyeztetést igényel. Az ökumenikus imahét legfőbb célja a közös imádság, a találkozás és egymás megismerésének öröme, ezért különösen is ügyeljünk arra, hogy ennek az imádságnak az erőltetett bevezetése ne keltsen indulatokat és ellenségeskedést. Az egyes alkalmakat pedig lehetőleg előzze meg némi gyakorlás is! Mindenkit arra kérek, lelkipásztorokat, intézmények vezetőit, híveket, hogy minél nagyobb buzgósággal kapcsolódjunk be ezekbe az imalehetőségekbe. Az egységkeresés buzgóságában ugyanakkor

2 figyelnünk kell arra is, hogy a közös imádságok szervezése során mindig megmaradjon az Egyház hitéhez, szertartásunk tisztaságához való hűségünk. Ennek reményében kérem paptestvéreimet a következő javaslatok figyelembevételére: (1) Különös hangsúllyal említem, hogy az ökumenikus párbeszédben azon keresztény felekezetek vehetnek részt, amelyeket az Egyházak Ökumenikus Tanácsa elismer. A közös imádság szervezése során kerüljük az unitáriusok, egyéb szekták, felekezetek, a hit gyülekezete és Jehova tanúi részvételét. (2) Az Ökumenikus Direktórium előírása szerint is, a közös imádságok szervezése előzetes egyeztetés alapján történjék, ezzel kerülhetjük el az egyénieskedő szertartás-elemek alkalmazását. (3) Nemcsak egyházközségeink parokiális templomaiban, hanem akár kórházakban és iskolákban is lehet erre a hétre ökumenikus ima-alkalmakat tervezni. (4) A papok reverendában, esetleg epitrachelionban és grékában vegyenek részt ezeken a szertartásokon. Felont, vagy más liturgikus ruhadarabot ne használjanak. (5) A híveket, ha szükséges, figyelmeztessük, hogy semmiféle ökumenikus szertartás nem kapcsolható össze szentség kiszolgáltatással, vagy ahhoz hasonló, arra utaló szertartási elemekkel. Az ökumenikus istentisztelet nem helyettesítheti az Úr napjának megszentelésére vonatkozó kötelezettségeinket. (6) Az idei esztendő ökumenikus hetének szertartásai és imádságos tartalma lehetőséget biztosít a találkozásaink szimbolikus cselekedetekkel való ünneplésére, pl. gyertyagyújtás, karitatív adományok közös gyűjtése és szétosztása, stb. (7) Már az új esztendő első hónapjában tudatosítsuk magunkban, hogy az ökumenikus párbeszéd nem szorítkozhat pusztán az év egyetlen hetének imádságaira. Ennek fényében próbáljuk meg az egész év során megvalósítható közös imádságainkat megtervezni, pl. közös bibliaolvasás, kenyéráldás, stb. (8) Az imahét előkészítése és lebonyolítása során lehetőleg maradjunk élénk párbeszédben a helyileg illetékes római katolikus papokkal és hívekkel. Nekünk, görögkatolikusoknak különösen is hivatásunkhoz tartozik az egység keresése, építése akár szervezett 2

3 cselekményekkel, akár személyes imádsággal. Ez utóbbi akkor is lehetséges, ha településünkön nincs alkalom a közösen végzett ökumenikus együttlétre. Használjuk ki bátran és Istenbe vetett bizalommal ezeket a lehetőségeket! Végül megköszönöm az Ökumenikus Bizottságunk munkáját és tanácsait. 43/2012 A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának megújítása A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának munkaciklusa lejárt, ezért szükségessé vált a törvényes választások meghirdetése, amelyeket már a év III. számú körlevelében meghirdetett új esperesi kerületekben folytattunk le. A megújult Papi Szenátus tagjait január 1-jétől december 31-ig nevezem ki a Szabályzat által meghatározott hároméves munkaciklus időszakára. A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának tagjai a következők: hivataluknál fogva (CCEO 266. kánon 2. pont): dr. Kruppa Tamás (általános helynök), dr. Baán István (szórványhelynök), dr. Seszták István (pasztorális helynök); választott tagok (CCEO 266. kánon 1. pont): Feczák László (Szegedi Esperesi Kerület), Fekete András (Debreceni Esperesi Kerület), Grunda János (Kisvárdai Esperesi Kerület), Iski István (Tiszai Esperesi Kerület), Kabály János (Máriapócsi Esperesi Kerület), Kiss Andor (Csengeri Esperesi Kerület), Kocsis Antal (Hajdúdorogi Esperesi Kerület), Kruppa Levente (Pesti Esperesi Kerület), dr. Mosolygó Péter (Pécsi Esperesi Kerület), dr. Obbágy László (Nyíregyházi Esperesi Kerület), Papp Zoltán (Nyíri Esperesi Kerület), Prodán Gábor (Budai Esperesi Kerület), Soltész János (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola), Szabados János (Karászi Esperesi Kerület), Tóth Elek (Nyíradonyi Esperesi Kerület), dr. Verdes Miklós (Egyházmegyei Bíróság). kinevezett tagok (CCEO 266. kánon 1. pont): Jaczkó György (parókus), Kapin István (kegyhelyigazgató), Kiss Antal (nyugállományú áldozópap), Laczkó Zsolt (kórházlelkész), Makláry Ákos (bírósági helynök), dr. Sivadó Csaba (oktatási referns), Szabó Mihály (parókus), Szocska A. Ábel OSBM (szerzetes), Urbán Evariszt (egyetemi lelkész), Zuró József (ökonómus). A Hajdúdorogi Egyházmegyei Papi Szenátus elnöke a megyéspüspök (CCEO 269. kánon). A tagok közül az új Papi Szenátus 3

4 titkárává Makláry Ákost neveztem ki, jegyzőjévé pedig Laczkó Zsoltot (EPSZ 8. ). E tisztségviselők megbízatása szenátusi tagságuk időhatárain belül visszavonásig tart. 44/2012 A Hajdúdorogi Egyházmegye Tanácsosi Testületének megújítása A Hajdúdorogi Egyházmegye előző évi határmódosításait követően indokolttá vált a Tanácsosi Testület megújítása, így a Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusából a CCEO 271. kánonja értelmében a Tanácsosi Testületbe folyó év január 1-jei hatállyal öt évre a következő személyeket neveztem ki: dr. Baán István, dr. Kruppa Tamás, Makláry Ákos, Jaczkó György, Kapin István, dr. Seszták István, dr. Sivadó Csaba, Szabó Mihály, Zuró József. 45/2012 Személyi változások a Hajdúdorogi Egyházmegyében Galajda Balázsnak megköszönve a Biri Görögkatolikus Egyházközségben végzett munkáját október 18-i hatállyal fölmentettem oldallagos adminisztrátori beosztásából. Nagy István nyugállományú áldozópapot október 18-i hatállyal megbíztam a Biri Görögkatolikus Egyházközség lelkipásztori feladatainak ellátásával, és egyben felruháztam a parókus minden jogával és kötelességével. Dr. Soltész Jánosnak megköszönve a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán végzett vezetői tevékenységét folyó év január 4-i hatállyal fölmentettem rektori beosztásából, ugyanakkor dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után megerősítettem a Szent Atanáz Papnevelő Intézet rektori tisztségében. Dr. Seszták Istvánt dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fenntartójaként folyó év január 4-i hatállyal öt évre kineveztem a Főiskola rektor-helyettesévé. Dr. Szabó Pétert dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fenntartójaként folyó év január 4-i hatállyal öt évre kineveztem a Főiskola rektor-helyettesévé. Dr. Véghseő Tamást dr. Orosz Atanáz püspökkel és dr. Soltész János rektorral történt egyeztetés után a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola fenntartójaként december 28-i hatállyal 4

5 kineveztem a Főiskola rendes tanárává, majd folyó év január 4-i hatállyal a Főiskola rektorává. 46/2012 Jubiláló paptestvérek Id. Jeviczki Ferenc és Terdik Mihály (I.) ötven éves papi jubileumát, Ivancsó Sándor, Kabály János, Kiss Andor, Szemán László, Szilágyi Gábor, és Tarapcsák János pedig huszonöt éves papi szolgálatát ünnepli ebben az esztendőben. Minden jubiláló paptestvéremnek Krisztus szolgálatának és az Evangélium hirdetésének örömét kívánom. Imádkozzunk értük, hogy a jövő papi nemzedékeinek jó példát mutatva, boldogságot találjanak papi szolgálatukban! A 2012-ben 25. vagy 50. házassági évfordulójukat ünneplő paptestvéreknek és kedves feleségeiknek pedig a szeretet kötelékében való megerősödést és a hálaadás lelkületét kívánom és kérem Mindenható Istenünktől! 47/2012 Építési és felújítási segélykérelmek benyújtása A két évvel ezelőtt közreadott 2412/2009-es számú rendelkezést megerősítve kérem, hogy a központi költségvetésből igényelt építési és felújítási segély- és kölcsönkérelmeket (beleértve a már benyújtott pályázatok finanszírozásához tervezett támogatási kérelmeket is) február 1-jéig nyújtsák be a következő kiegészítések figyelembevételével: (1) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a feladat indokoltságát, b) rövid műszaki leírását, c) a költségek becsült összegét, d) a meglévő egyéb források eredetét és mértékét, e) a kért pénzügyi támogatás összegét. (2) Pénzügyi támogatásban csak az az egyházközség részesülhet, amely az egyházi főhatóság által előírt egyéb aktuális kötelezettségeit teljesítette: zárszámadás/költségvetés, statisztikai adatok, célgyűjtések, nyugdíjjárulék, az ingatlanok állapotáról szóló jelentés, egyéb eseti adatszolgáltatások, korábban felvett kölcsön visszafizetése, ill. szabályszerű törlesztése. (3) A benyújtott kérelmek támogatása a Gazdasági Tanács javaslata alapján, szükség esetén a Konzultori Testület bevonásával történik. 5

6 (4) Az elnyert támogatás csak a kért és engedélyezett célra használható fel. (5) A számlák teljesítésénél először a saját, illetve az elérhető és felkutatott egyéb forrásokat kell felhasználni. (6) Mivel a pénzforgalmi rendelkezések alapján a támogatási összegek csak banki átutalással fizethetők ki, ezért a beküldött számlák mellett minden esetben meg kell jelölni a parókia számlaszámát. Készpénzben és csekken pénzforgalom nem bonyolítható. (7) Az elnyert építési-felújítási keretek folyósításával kapcsolatos mindenféle ügyintézés az ökonómushoz tartozik, az egymillió forint feletti támogatások kiutalásához közvetlen püspöki vagy helynöki engedély szükséges. (8) Külföldi segélyszervezetekhez benyújtandó kérelmekhez csatolni kell az egyházi főhatóság ajánlását. A évben kénytelen voltam elutasítani több olyan egyébként jogosnak tűnő kérelmet, amelyek a megjelölt időpont után érkeztek. 48/2012 Kötelező gyűjtések A esztendőben az alábbi vasárnapokon tartunk gyűjtéseket. Kérem a főtisztelendő atyákat, hogy azokat kellően készítsék elő, tudatosítva híveinkben a célok fontosságát, és azt, hogy a gyűjtésekben is összetartozásunk jelét lássák. (1) Katolikus iskolák javára: február 26. (2) Szentföldi zarándokhelyeknek: március 25. (3) Papnevelés céljára: április 29. (Inaszakadt vasárnapja) (4) Péter-fillérek: július 1. (5) Missziók számára: október 21. (6) Karitász javára: november 25. Kérem, hogy a befolyt összegeket (illetve az elmúlt esztendőben elmaradt beküldéseket) a gyűjtés utáni két héten belül utalják át Hajdúdorogi Egyházmegye Gazdasági Hivatalának (CIB) bankszámlaszámra: A közlemény rovatban mindig kérjük feltüntetni az egyes gyűjtések pontos megnevezését! Istennek hála, sokat fejlődött a befizetési fegyelmünk, azonban még mindig van, olyan személy, akinek tartozása van a 6

7 nyugdíjpénzátunk felé. Nyomatékosan kérem a Főtisztelendő Atyákat, hogy az elmaradt nyugdíjjárulékokat haladéktalanul utalják át a Hajdúdorogi Egyházmegye Nyugdíjpénztárának számlaszámára: /2012 Esperesi látogatások jegyzőkönyve Az esperesi látogatások nyomtatványait az esperesek javaslatára folyó év február 1-jével megjelentetjükük a Hajdúdorogi Egyházmegye honlapján. A nyomtatvány a papság számára közzétett egyéb dokumentummal és nyomtatvánnyal együtt letölthető a honlapról a közösségeink/papság címszó alatt. 50/2011 Zárszámadások és költségvetések beküldése Szeretettel kérem a parókusokat és intézményvezetőket, hogy a évi zárszámadást a pénztárkönyv másolatával együtt, valamint a évi költségvetést a kiküldött nyomtatványon március 1-jéig a területileg illetékes helynököknek küldjék meg. A költségvetéseket és zárszámadásokat kizárólag az előírt nyomtatványokon lehet beterjeszteni. 51/2012 Beszámoló a bizottságok évi működéséről A bizottságok éves beszámolóját a paptestvérek a honlap papi oldalán folyó év február 1-jétől olvashatják. II. RENDELKEZÉSEK 52/2012 Alapellátást nyújtó szociális szolgálatokat érintő rendelkezések Megerősítve az eddigi (2026/2010. és 1209/2011. számok alatt kelt) rendelkezéseimet, az egyházközségi fenntartásban működő, szociális alapellátást nyújtó szolgáltatók, intézmények létesítése, az ehhez szükséges működési engedélyek igénylése, módosítása minden esetben az eparchiás püspök engedélyével történhet, annak szakmai indokoltságát pedig a Szent Lukács Szeretetszolgálat munkatársai ellenőrzik. Ezen szolgáltatók és intézmények esetében 7

8 az ellátási szerződések megkötéséhez és módosításához is a püspök ellenjegyzése, az intézmények éves költségvetései érvényességéhez és hatályba lépéséhez pedig a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat ellenjegyzése szükséges. A tervezett költségvetést a Szeretetszolgálatnak február 15-ig kell eljuttatni. A 2025/2010. szám alatti rendelkezéseknek megfelelően figyelemmel az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény 2. (8) bekezdés a) pontjára, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 127. (2) bekezdésére és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 42. (9) bekezdésére az egyházközségi fenntartású intézmények felügyeletével, az egyházközségi fenntartású szociális alapellátások szakmai felügyeletével, tanácsadásával felmerülő költségek fedezetére a 2026/2010. számú intézkedéssel már meghatározott egyházközségi befizetési kötelezettségek január 1-től lépnek érvénybe. Azon egyházközségek, melyek még nem rendelkeznek hat hónapos működési engedéllyel, annak letelte után kötelesek ezt fizetni. (Ennek módjáról a fenntartó egyházközségeknek külön értesítést küldünk.) A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat a részére teljesített egyházközségi fenntartói befizetéseket elszámolási kötelezettség mellett a létesítő okiratában meghatározott feladatok finanszírozására fordítja, a maradványt pedig konzultori határozat alapján szociális és karitatív célokra fordítja. Ezzel együtt megkérem a Szeretetszolgálat munkatársait, hogy a 2025/2010. számú rendelkezésben foglalt kötelező feladatokat meghaladóan is lehetőségükhöz mérten mindenben segítsék az egyházközségi fenntartású szolgálatokat, különösen szakmai, pénzügyi, könyvelői és jogi tanácsadással. 53/2012 Egyházközségek hitelfelvételére vonatkozó rendelkezés A Hadúdorogi Egyházmegye egyházközségei minden beruházással kapcsolatos magánszemélytől és egyéb szervezettől vagy pénzintézettől való kölcsönfelvétele csakis az adott egyházközség képviselőtestületének hitelesített jegyzőkönyvi kivonatának, a szerződés tervezetének, visszafizetési ütemtervnek, s összeghatártól függetlenül a főpásztor jóváhagyásának birtokában lehetséges. 8

9 54/2012 Papi személyek hitelfelvételére vonatkozó rendelkezés A Hajdúdorogi Egyházmegye klerikusai 1,5 millió Ft-ot meghaladó hitelfelvételükhöz, a hitelfelvétel benyújtása előtt, hivatalomtól kötelesek engedélyt kérni. Nyomatékosan fölhívom a figyelmet ezzel kapcsolatban a CCEO 385. kánon 3 -ára, amely szerint A klerikusnak még saját javai terhére sem szabad kezességet vállalnia, csak saját eparchiás püspöke, illetve adott esetben a nagyobb elöljáró megkérdezésével. 55/2012 A vegyesházasság (azaz görögkatolikus és nem katolikus keresztény házasság) megkötésének szertartása A vegyesházasság megkötésének szertartásával kapcsolatban az alábbi fontos kánonjogi szempontokra hívom fel a paptestvérek figyelmét: (1) A görögkatolikus félre háruló kánoni forma kötelezettsége miatt, hacsak ez utóbbi alól nem adtak felmentést, a vegyesházasságot is mindig a görögkatolikus pap előtt kell kötni. A kánoni forma megtartása protestáns féllel kötött vegyesházasságnál a kötés érvényességét érinti. (2) A kánoni forma alól keleti katolikusok számára felmentést csak az Apostoli Szentszék adhat (CCEO 835. kán.). Ehhez súlyos ok szükségeltetik, mert a keletiek számára a papi áldás a házasságkötés kiemelkedő mozzanata. (3) A különböző vallású szertartások keverése ellentétes mind a keleti hagyománnyal, mind az ökumenizmus helyes szellemével. Egyházunkban ezért nincs lehetőség az úgynevezett ökumenikus esküvői szertartásra. Ennek első érvényességi feltétele ugyanis a kánoni forma alóli felmentés, melynek megadása a ránk vonatkozó pápai törvény rendelkezése miatt, mint jeleztük, meghaladja a püspök hatáskörét. Ha súlyos indokok alapján a kánoni forma felmentését az illetékes szentszéki szerv az adott esetre megadja, akkor a házasság a nemkatolikus fél egyházi szertartása szerint is érvényesen megköthető. Ilyen esetben azonban valódi ökumenikus gesztusnak nem a szertartáskeverés, hanem éppen a protestáns esküvő érvényességének elismerése és elfogadása számít. (4) Ha a kötés görög rítus szerint (kánoni formában) történik, a protestáns fél igényére saját lelkipásztora a görög esküvői szertartás 9

10 végén a görög püspök előzetes engedélye esetén igét olvashat és hirdethet, illetve könyörgést végezhet. A házasulók kérésére a nemkatolikus esküvőn a görögkatolikus pap is hasonló, rövid szertartáselemeket végezhet, mindig ügyelve azonban arra, hogy a ceremónia egésze a valódi ökumenizmus szellemében ne öltsön szinkretista jelleget. A kánoni forma protestáns szertartás keretében történő biztosítása éppen mert szögesen ellentétes a törvényhozói szándékkal, illetve az előbb említett fontos elvekkel (úgymint az egymás szertartásainak kölcsönös tisztelete, és e ceremóniák tisztaságának kölcsönös megőrzése) a görögkatolikus pap részéről nem megengedett. (5) A vegyesházasságra vonatkozó egyéb törvényi rendelkezéseket elsősorban a CCEO kk. előírásait minden esetben pontosan meg kell tartani. 56/2012 Anyakönyvek másodpéldányainak bekérése A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1988-ban kiadott Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzatával összhangban elrendelem január 1-jétől az anyakönyvi másodpéldányok készítését. A másodpéldányok pontos vezetéséről a nevezett dokumentum ában olvashatunk, amelyet segítségül a honlap papi oldalán is közzéteszünk. A szükséges nyomtatványokat ugyaninnen lehet letölteni folyó év február 1-jétől. 57/2012 Internetszolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel Fölhívom a Paptestvérek figyelmét, hogy a templomtornyokban elhelyezhető internetes antennák és erősítők telepítéséhez mindig meg kell kérni az Egyházmegyei Főhatóság engedélyét. Nyíregyháza, január Fülöp hajdúdorogi püspök 10

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. I. szám 110/2010 Centenárium és kiengesztelődés Főtisztelendő Oltártestvéreim! Talán sokunk számára emlékezetes még az a mintegy

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁS A MAGYAR KATOLIKUS HITOKTATÁS EGYES MUNKAÜGYI, JOGI VALAMINT FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEIRŐL

IRÁNYMUTATÁS A MAGYAR KATOLIKUS HITOKTATÁS EGYES MUNKAÜGYI, JOGI VALAMINT FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEIRŐL IRÁNYMUTATÁS A MAGYAR KATOLIKUS HITOKTATÁS EGYES MUNKAÜGYI, JOGI VALAMINT FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEIRŐL Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet (Mt 28,19) Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2014.

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január LELKISÉG Uram, a Te Egyházadban minden olyan öregnek látszik! Benne a régi többet ér, sokkal, sokkal többet, mint az új. A még

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Győr, 2015. Tartalom: Szervezeti és Működési Szabályzat Felvételi és Tagsági Szabályzat (1. sz. melléklet) Tanulmányi Szabályzat

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák!

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Ahogyan azt a Leányfalun, 2015. április 15-én elhangzott előadásomban, annak első témájával kapcsolatban A plébániák könyvvezetése - jeleztem, az ott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben