A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE IV. szám. 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2011. IV. szám. 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek!"

Átírás

1 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE IV. szám 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek! Jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. (Lk 2,7). Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be őt. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. (Jn 1,11). Mit jelent ez a befogadás, mit jelent ez a hatalom? Nem lehet befogadni Istent, ha nem tudjuk befogadni az embert. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. (1Jn 4,20). Letelepedhetem magam is a hódoló pásztorok közé, de a Gyermeket nem lehet becsapni: ha mi, hódolni kívánó pásztorok egymás között torzsalkodunk, hogyan fogadná szívesen kezünkből az ajándékot az, akihez jöttünk? Ha ajándékot akarsz felajánlani [...], előbb békülj ki felebarátoddal. (Mt 5,23). Rettenetes volna a visszautasítás, ha a Kisded nem fogadná el, amit adni szeretnénk neki. De ennél is rettenetesebb, ha mi nem tekintjük egymást ajándéknak, vagyis, ha nem fogadjuk el egymást. Hiszen Isten jogosan tehetné meg, hogy tetteinkhez mérten bánik velünk, de mi hogyan zárkózhatnánk el az Ő képére teremtett, hozzánk hasonlóan bűnös testvéreinktől? Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? (Róm 14,4). A jászolba fektetett Gyermek életformáló találkozásra hív. Azt szeretné elérni, azért jött, hogy ott, a jászolnál átalakuljunk, s ne csak ővele, hanem a testvérünkkel is képesek legyünk találkozni.

2 Nem véletlenül kapcsolódik az angyalok énekében az Isten dicsőítéséhez nyomban a béke meghirdetése is. Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön és jó akarat az emberekben. (Lk 2, 14). Krisztus születése óta békét nem teremteni kell, hanem befogadni. Ő a mi békességünk [...] Békét hozott a közel lévőknek és békét a távollevőknek. (Ef 2,14-17). A legtávolabbi is közel kerülhet, ha odalép a jászolhoz, és nem csak a jászolra tekint, hanem a mellette térdelő pásztorban is meglátja a Kisdedet. A karácsonyi befogadás ezt is jelenti: egymást befogadni. Az lesz az Isten igazi dicsősége, ha az elhozott békességet befogadjuk. Krisztusban minden kegyelmi áldást megadott nekünk az Atya. (Ef 1,3). Békességet hagyok rátok. [...] Én nem úgy adom, ahogy a világ adja. (Jn 14,27). Ezt a békét nem tudja megadni a világ de nem is veheti el. Ez az igazi hatalom. A másikon nem uralkodni akar, hanem őt befogadni. Nem a másik fölé akar kerekedni, hanem megnyílni felé. Aki a másik fölé törekszik, ez elárulja, hogy fél tőle, vetélytársának tekinti. Legtöbbször be sem valljuk magunknak, vagy észre sem vesszük. Amíg ugyanis hiányzik a másik elfogadása, addig csak kívülálló számomra. Nem is gondolok arra, hogy másként tekintsek rá. Ám a betlehemi fényben földereng annak lehetősége, sőt, megvilágosodik annak feladata, hogy a másikat el- és befogadjam, bármilyen nehéznek tűnik is. Hisz nem a másiknak kell megváltoznia azért, hogy befogadhassam őt. A Gyermek a találkozás adta életformálódást tőlem várja és nem a másiktól. Ez az Isten gyermekeinek a hatalma. Még a visszautasítástól sem fél. Ha ezt tette volna az Istengyermek, sohasem hagyta volna ott az Egeket. Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. (Mt 10,24). Ha hozzátartozunk, a megnyílásnak keresztáldozatát mi sem kerülhetjük el. De már itt, Betlehemben a kereszt is más fényben tűnik fel. A kiszolgáltatottság Krisztusban nem gyöngeség többé, hanem valóságos hatalom. A Szeretet hatalma. Ez a hatalom adatik meg annak, aki a Gyermeket követi, és befogadván Őt maga is Isten gyermekévé válik. Dicsőség az Istennek és békesség az embernek! Karácsony különös üzenete e kettő szoros összetartozása. Feladatunk az Isten dicsőítése, s ezen a szép ünnepen önkéntelenül is megtesszük azt, amire szertartásaink az egész év során tanítanak. De éppen úgy feladatunk a békesség építése is. 2

3 Ehhez szintén a Születés ünnepe ad erőt, hiszen már tudjuk, a Gyermek szeméből kiolvashattuk, közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Csak befogadnunk kell azt, amit Ő hozott el nekünk. Arra vágyunk, hogy a Gyermek megszülessen bennünk, hogy befogadhassuk Őt lelkünk szegényes betlehemi jászolába. Az pedig a földre szállt mennyország lesz, ha szintúgy meglátjuk és befogadjuk Őt a másikban, a testvérben, egymásban. 1804/2011 Személyi változások a Hajdúdorogi Egyházmegyében Dr. Baán Istvánt dr. Orosz Atanáz püspökkel és dr. Soltész János rektorral történt egyeztetés után a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola fenntartójaként folyó év szeptember 1-jei hatállyal kineveztem rendkívüli tanárrá. Bárány Pétert folyó év augusztus 25-én Nyírteleken diakónussá szenteltem, és ugyanezen hatállyal kineveztem a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség diakónusává. Dr. Cselényi István Gábort folyó év augusztus 5-ei hatállyal fölmentettem az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség parókusi beosztásából, és ugyanezen hatállyal dr. Baán Istvánt kértem fel a parókusi teendők ellátására augusztus 12- től december 31-ig a lelkipásztori feladatokat Kiss Antal atyára bíztam. Folyó év október 18-ai hatállyal, az új parókus kinevezésével mindkettejük megbízatását visszavontam. Dobos Andrást folyó év augusztus 1-jei hatállyal fölmentettem püspöki személyi másodtitkári tisztségéből, majd augusztus 6-án Máriapócson pappá szenteltem, és Atanáz püspök hozzájárulásával ugyanezen hatállyal kineveztem a propedeutikus év elöljárójává, szeptember 5-ei hatállyal pedig engedélyeztem neki, hogy a Miskolci Apostoli Exarchátus területén, Mogyoróska községben lelkipásztori feladatokat végezzen havi rendszerességgel. Fekete Andrást folyó év július 10-ei hatállyal kineveztem a Székesegyházi Főesperesség főesperesévé, amely kinevezését november 1-jei hatállyal öt évre meghosszabbítottam. Horváth Tamást folyó év október 18-ai hatállyal fölmentetten a Kislétai Görögkatolikus Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából, és egyúttal kineveztem a Kótaji Görögkatolikus Egyházközség parókusává. 3

4 Kerezsi Jánost folyó év július 27-én Nyíradonyban diakónussá szenteltem, és ugyanezen hatállyal engedélyeztem neki, hogy a Miskolci Apostoli Exarchátusban teljesítsen szolgálatot. Dr. Mosolygó Pétert folyó év november 8-ai hatállyal fölmentettem szervezőlelkészi beosztásából, és kineveztem az újonnan megalapított Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Megköszönve Oláh Miklós atya lelkiismeretesen végzett szolgálatát július 10-ei hatállyal fölmentettem a Székesegyházi Főesperesség főesperesi tisztségéből. Orosz Gábort folyó év július 24-én Atanáz püspök Máriapócson diakónussá szentelte, és ugyanezen hatállyal engedélyeztem neki, hogy két évig a Miskolci Apostoli Exarchátusban teljesítsen szolgálatot. Dr. Papp Szabolcsot folyó év október 18-ai hatállyal fölmentettem a Kótaji Görögkatolikus Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából, és egyúttal kineveztem az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Polgári Bence diakónust, miután Atanáz püspök atya engedélyezte, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegyében teljesítsen szolgálatot, folyó év augusztus 1-jei hatállyal kineveztem püspöki személyi titkárrá. Rakaczky Bazil OSBM atyát folyó év október 1-jei hatállyal kineveztem a Máriapócsi Kegytemplom gyóntatójává. Szikora Benedeket, miután Atanáz püspök atya engedélyezte, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegyében teljesítsen szolgálatot, folyó év augusztus 20-ai hatállyal kineveztem a Budapest-Budai Görögkatolikus Egyházközség diakónusává. Szocska A. Ábel OSBM atyát rendi elfoglaltságaira való tekintettel, saját kérésére folyó év szeptember 5-ei hatállyal fölmentettem a Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából. Terdik Jánost augusztus 1-jei hatállyal fölmentettem a Debreceni Görögkatolikus Egyházközség segédlelkészi beosztásából, és kineveztem a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé. 4

5 Terdik Mihály nyírbogáti parókust folyó év november 16-ai hatállyal újabb rendelkezésig megbíztam a Kislétai Görögkatolikus Egyházközség oldallagos ellátásával. Urbán Evarisztot augusztus 1-jei hatállyal fölmentettem a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészi beosztásából. Verdes Miklóst folyó év szeptember 1-jei hatállyal prefektusi tisztségében megtartva a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal titkárává, november 1-jei hatállyal pedig a Hajdúdorogi Egyházmegye Hitoktatási Bizottságának tagjává neveztem ki. Zuró Józsefet a Centenáriumi Év hatékony lebonyolítása érdekében ökonómusi tisztségének megtartása mellett szeptember 5-ei hatállyal kineveztem a Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Az Egyházmegyében betöltött különleges feladatkörére való tekintettel fölmentettem a helybenlakás kötelezettsége alól. 1805/2011 Lakásotthonok lelki vezetőinek kinevezése szeptember 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Debrecen Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ debreceni két lakásotthonába Terdik Jánost, debrecen-józsai lakásotthonába Szentesi Csabát, nyíracsádi két lakásotthonába Tóth Eleket, nyíradonyi lakásotthonába Zajácz Gábort, nyírmártonfalvai lakásotthonába Tarapcsák Jánost, téglási két lakásotthonába Urgyán Antalt neveztem ki lelki vezetőnek. Ugyanezen hatállyal a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ tíz hajdúnánási lakásotthonába Dalanics Zoltán, Mosolygó Dénes, Ősz Tibor, Szilágyi Gábor és Takács Gusztáv atyákat, míg a nevelőszülői hálózat lelki vezetőjévé Bárány Pétert neveztem ki október 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ nyírszőlősi lakásotthonaiba Kiss Attilát, a nyírbátori lakásotthonokba Kiss 5

6 Zsoltot, a nevelőszülői hálózatba pedig Virág Lászlót neveztem ki lelki vezetőnek. 1806/2011 Szociális szolgálatok lelki vezetőinek kinevezése Bacsó Jánost folyó év október 1-jétől a Tiszaeszlári Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Bodogán Lászlót folyó év július 1-jétől a Pécsi Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Bődi Gábort folyó év december 1-jétől a Timári Pantaleimón Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Dalanics Zoltánt folyó év május 1-jétől a Hajdúdorogi Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Gelsei Gábort folyó év július 1-jétől az Ópályi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Oltalom Diakóniai Szolgálat, Kiss Zsoltot folyó év július 1-jétől a Nyírbátori Demeter Szeretetszolgálat, id. Kocsis Antalt folyó év július 1-jétől az Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő II. János Pál Szolgálat, Kocsis Istvánt folyó év augusztus 1-jétől az Aranyosapáti Miklós Hálója Szolgálat, Mosolygó Bélát folyó év július 1-jétől a Nyírlövői Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Diakónia Szolgálat, Munkácsi Jánost folyó év május 1-jétől az Érpataki Kozma és Damján Gondozó Szolgálat, 6

7 Orosz Istvánt folyó év július 1-jétől a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat, Revák Istvánt folyó év december 1-jétől a Kisvárdai György Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Szaplonczay Miklóst folyó év június 30-ától a Szegedi Rozália Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Tasi Tamást folyó év november 1-jétől a Tiszavasvári Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Titkó Istvánt folyó év szeptember 1-jétől a Vértesi Szerafim Szociális Szolgálat, Tóth Andrást folyó év október 1-jétől a Győri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Reménység Szent Flóra Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Kiss Andort folyó év május 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában a fehérgyarmati központtal működő Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató központ, Halinda Gyula, Ignácz András, Ivancsó Sándor, Kapcsai Viktor, Kovács Róbert, Lukács Imre, Mosolygó Tamás, Nagy Tibor, Papp Zoltán atyákat folyó év október 1-jétől ugyanezen Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató lelki vezetőivé neveztem ki. 1807/2011 Oktatási intézményeink lelki igazgatóinak kinevezése Folyó év szeptember 1-jei hatállyal oktatási intézményeinkben a következő áldozópapokat neveztem ki lelki igazgatókká: Bodnár Attilát a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában, Dalanics Zoltánt a Szent Bazil Oktatási Központban, 7

8 Egri Tibort az Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvodában (tagintézmény), Fekete Andrást a Debreceni Görögkatolikus Óvodában, Grunda Jánost a Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában, Hülvely Zoltánt a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Huszár telepi tagintézményében, Jaczkó Györgyöt a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolában és a Szolnoki Görögkatolikus Óvodában, id. Jaczkó Sándort a Szent Jácint Görögkatolikus Óvodában, id. Kocsis Antalt az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában, Papp Miklóst a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolában, Szabados Viktort a Szent Miklós Görögkatolikus Óvodában (tagintézmény), Tóth Eleket a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában. 1808/2011 Elhunytjaink Szabolcs Sándor nyugalmazott görögkatolikus áldozópap augusztus 19-én, életének 73. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetését augusztus 30-án Debrecenben végeztem. Dr. Kiss Andor nyugalmazott görögkatolikus áldozópap november 5-én, életének 82. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetését november 12-én végeztem Hajdúdorogon Atanáz és Szilárd püspökökkel december 9-én, életének 97. évében elhunyt Majoros Pálné, született Majoros Mária tisztelendőasszony, temetését december 16-án Szilárd püspök végezte Nyíregyházán. 1809/2011 A Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség megalapítása 8

9 Meghallgatva a Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának véleményét, és elfogadva a Veszprémben élő görögkatolikus hívek kérését, az ott élő hívek jobb lelkipásztori ellátása érdekében a január 15-én alapított Veszprémi Görög Katolikus Szervezőlelkészség törvényes jogutódjaként a CCEO 280. kánonjának 2. -a erejében november 8-ai hatállyal megalapítottam a Veszprémi Görögkatolikus Egyházközséget. 2/6. Az Egyházközség székhelye: 8200 Veszprém, Fenyves u. A Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség első parókusává dr. Mosolygó Pétert neveztem ki. 1810/2011 Alapellátást nyújtó szociális szolgálatok létesítése A 2011-es esztendőben a következő alapellátást nyújtó, egyházközségi fenntartásban működő szociális szolgálatok jöttek létre. Az Ajaki Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Angyalok Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Anarcsi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Aranyosapáti Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Hálója Szolgálat, az Álmosdi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Damján Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Balkányi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Udvara Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, a Csengeri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Gondviselés Háza Szolgálat, a Demecseri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Illés Szeretetszolgálat, az Érpataki Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Kozma és Damján Gondozó Szolgálat, a Fábiánházai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Mihály Szociális Szolgálat; 9

10 a Győri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Reménység Szent Flóra Házi Segítségnyújtó Szolgálat; a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Szociális Szolgálat, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat, a Kántorjánosi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Kozma és Damján Diakóniai szolgálat, a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent György Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Létavértes-Nagylétai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szívvel-lélekkel Szolgálat, a Nagydobosi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Nagy Szent Bazil Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Nyírcsászári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Árpádházi Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Nyírbátori Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Demeter Szeretetszolgálat, a Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Görögtűz Szeretetszolgálat, a Nyírlövői Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Diakónia Szolgálat (2010-es alapítás), a Nyírparasznyai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Ópályi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Oltalom Diakóniai Szolgálat, a Pécsi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, 10

11 a Szabolcsveresmarti Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Jobb Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Rozália Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Téglási Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Timári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Pantaleimón Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Tiszaeszlári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat; a Tiszavasvári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő II. János Pál Szolgálat, a Vértesi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Szerafim Szociális Szolgálat, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő, Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ. 1811/2011 A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának ülése A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának október 27-ei üléséről készült összefoglalót a honlapon lehet megtekinteni a közösségeink/papság címszó alatt. Ha a belépés valakinek nehézséget okozna, forduljon bizalommal a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal munkatársaihoz. 1812/2011 Liturgikus Bizottság és Tanács Dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után, szeptember 8-tól december 31-ig a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közös Liturgikus 11

12 Bizottságának elnökévé dr. Verdes Miklóst, titkárává pedig Dobos Andrást neveztem ki. Dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után, szeptember 8-tól december 31-ig a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közös Liturgikus Tanácsának elnökévé dr. Verdes Miklóst, titkárává pedig Nyirán Jánost neveztem ki. 1813/2011 A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus Ökumenikus Bizottságának megújítása A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közös Ökumenikus Bizottsága a folyó évi területi rendezések miatt megújult. Atanáz püspökkel történt egyeztetés után október 1-jei hatállyal a következő személyeket neveztük ki öt évre: Elnök: Papp András (MEx) Elnök-helyettes: Lukács Imre (Hd) Tagok a Hajdúdorogi Egyházmegyéből: dr. Baán István, dr. Gyulainé dr. Orosz Márta, Jakab Christian, Makláry Ákos, Nyirán János, dr. Seszták István, Soltész Ferenc, dr. Szabó Péter, Szentirmai Róbert. Tagok a Miskolci Apostoli Exarchátusból: Feczkó Sándor, Jeviczki Ferenc, Kondás Sándor. 1814/2011 Lelkipásztori hely meghirdetése A Hajdúdorogi Egyházmegye pályázatot hirdet a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség parókusi állásának betöltésére. A pályázati beadványnak ki kell terjednie azokra a lelki, lelkipásztori, karitatív és egyházszervezési tervekre, melyeket a pályázó lelkész szeretne az adott helyen megvalósítani. A pályázat beadásának lehetősége folyamatos, végső határideje január 30. A pályázat elbírálásánál nem játszik szerepet a beadás dátuma, tehát nem jelent előnyt, ha valaki hamarabb adja be a kijelölt határidőn belül. 12

13 1815/2011 Lakáscélú támogatás Az Egyházmegye vezető testületeinek közös erőfeszítéseként született döntés alapján segíteni kívánjuk annak a sok szempontból kívánatos helyzetnek a megvalósulását, hogy az egyházmegye papjai saját tulajdonú lakással rendelkezzenek. Ennek érdekében azt a törvény biztosította és Európában elterjedt támogatási formát ítéltük a leghatékonyabbnak, amelyben a magánszemélyek lakáscélú megtakarítását egyfelől az állam, másfelől a munkahely is támogathatja. Ez az ún. Lakástakarék, amelyet jelenleg hazánkban a Fundamenta Lakáskassza, az OTP Bank és az Erste Bank bonyolít. A lakáskassza megtakarítása sokféle lakáscélra felhasználható, közeli hozzátartozónak átadható, és több családtag összevonhatja azt egy nagyobb cél megvalósítása érdekében. Ezen felül alaphelyzetben 10 éves havi Ft megtakarítással, és egy kedvezményes hitellehetőséggel a futamidő végén, összesen 8 millió forinthoz lehet hozzájutni sok évvel korábban minthogy azt kifizettük, gyakorlatilag kamatmentesen. Idősebbeknek is érdemes elindítani, mert átadhatják gyermekeiknek, testvéreiknek stb., és felhasználhatják lakásuk, konyhájuk, fürdőszobájuk felújítására, korszerűsítésére is. Ezt a lehetőséget megragadva hirdetjük meg minden egyházmegyés pap, illetve központi szolgálatban álló diakónus számára az egyházmegyei támogatás lehetőségét. Mindenki pályázhat a támogatásra, aki kész kötni egy lakáskassza szerződést, vagy már rendelkezik ilyennel, és maga is befizet rá havonta legalább Ft-ot. Az Egyházmegye vállalja, hogy vagy 10 éven keresztül maga is átutal a megjelölt névre szóló lakáskassza számlára Ft-ot, vagy ha valakinek rövidebb lejáratú szerződés szolgálja jobban a lakáscélú terveit, akkor 5 éven keresztül havi Ft támogatást, amennyiben az illető maga is vállalja ugyanennyi havi megtakarítás befizetését. Ez azt jelenti, hogy az egyházmegye összesen Ft-tal kívánja támogatni a kritériumoknak megfelelő áldozópapjainak és diakónusainak lakáscélú kiadásait, úgy ahogyan azt az állami és a kánoni törvények lehetővé teszik. A támogatást mindenki igényelheti, aki valamilyen formában korábban nem kapott már az Egyházmegyétől lakáscélú támogatást, illetve egyéb anyagi ügyei rendezettek. A pályázatokat folyamatosan bírálja el a Gazdasági Tanács. A felmerülő kérdésekről pedig készségesen 13

14 ad információt a Gazdasági Hivatal, amely a tényleges átutalásokat is bonyolítani fogja. A lakáskassza szerződés felhasználásának törvényi lehetőségeiről, valamint új szerződések megkötése céljából szeretettel ajánljuk a paptestvérek figyelmébe Sinka Gábor egykori papnövendékünket, aki jelenleg a Fundamenta Lakáskassza üzletkötője, és már eddig is több kollégának segített a megfelelő megtakarítási feltételek kiválasztásában. Elérhetősége: Tel:. +36 (30) /2011 Templomi felszerelések megóvása Fölhívom a Főtisztelendő Atyák figyelmét a templomi felszerelések megfelelő őrzésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében több betörés is volt az elmúlt hónapokban, amelyek során liturgikus tárgyakat tulajdonítottak el templomainkból. Kérem Paptestvéreimet, hogy még nagyobb odafigyeléssel és gondossággal vigyázzanak a templomi felszerelésekre, és ahol nincs vagyonvédelmi rendszer kiépítve, ott igyekezzenek a mozdítható tárgyakat és a perselypénzt a parókiális épületben biztonságosan elhelyezni, amikor azokra a szertartások után már nincs szükség. A vagyontárgyak megóvása érdekében fontosnak tartom, hogy ahol eddig még nem történt meg fényképek is készüljenek az egyes értékekről, amelyeket az egyházközségi irattárban helyezzenek el, és egyúttal a Hajdúdorogi Püspöki Hivatalba is küldjék be. 1817/2011 Az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség ügye Tudomásomra jutott, hogy dr. Cselényi István Gábor az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség parókusaként engedélyem nélkül szerződést kötött az Arany Alkony Idősotthonokat üzemeltető Medicatus Egészségügyi Szolgáltatóval. A fegyelmi vizsgálat idejére dr. Cselényi Istvánt 1435/2011. szám alatt kelt levelemben augusztus 5-ei hatállyal fölmentettem parókusi beosztásából és rendelkezési állományba rendeltem, majd segítő szándékkal kineveztem a Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokház munkatársává. 14

15 István atya ezt a kinevezést elfogadta, de hamarosan egészségügyi problémáira hivatkozva visszautasította, ezért a kinevezést visszavontam, majd folyó év november 15-től nyugdíjba helyeztem őt. István atyát figyelmeztetésben részesítettem, és utasítottam, hogy az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség templomában és az ahhoz tartozó filiális helyeken nem vehet részt szertartásokon és ezekben a templomokban szentségekhez sem járulhat. Ügyének kánonjogi kivizsgálását elrendeltem, de a rendőrségi nyomozás idejére azt fölfüggesztettem. Jogi fellépésünknek köszönhetően sikerült a Medicatus Egészségügyi Szolgáltatóval megkötött szerződést érvényteleníteni, és az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség fenntartói szerepvállalását megszüntetni. 1818/2011 Nyitvatartás Tájékoztatom a főtisztelendő atyákat, hogy a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal december 22-től január 8-ig (szombat és vasárnap kivételével) délelőtt 8-12 óráig tart ügyeletet. Nyíregyháza, december Fülöp hajdúdorogi püspök 15

2012. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. III. szám 1400/2012 Centenáriumi események I. KÖZLEMÉNYEK A Centenárium elsősorban hálaadásra késztet bennünket. Meg kell köszönnünk nem csak a 100 esztendő ajándékait,

Részletesebben

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEI 2011. II. szám 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk Béres Gábor, Kiss László, Thodory Ferenc és Tóth Ferenc áldozópapokat saját kérésükre exkardináltam Hajdúdorogi

Részletesebben

2014. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2014. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2014. III. szám I. KÖZLEMÉNYEK 1312/2014 A Debreceni Helynökség megalapítása Elfogadva a Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának támogató véleményét folyó év június

Részletesebben

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS II. szám

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS II. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. II. szám 700/2010 Keressétek Istent, és élni fogtok! Február 14-én a kiengesztelődési szertartás keretében megkezdtük a centenáriumi

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2009. V. szám 1410/2009 Az Istenszülő kegyképének visszavitele a máriapócsi bazilikába Szeretettel tájékoztatom a főtisztelendő paptestvéreket

Részletesebben

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK 42/2012 Ökumenikus Imahét Főtisztelendő Paptestvéreim! A világegyház közös imádságát az idei esztendőben január 16-23. között tartjuk. Az

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE év VI. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE év VI. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2013. év VI. szám I. KÖZLEMÉNYEK 2003/2013 Miklósy püspök szentelésének centenáriuma Október 5-én volt 100 éve annak, hogy Miklósy Istvánt, a Hajdúdorogi Egyházmegye

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS VI. szám

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS VI. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2009. VI. szám 2100/2009 A papság éve lelki megújulás lehetősége Gondoljatok csak meghívástokra, testvérek! (1Kor 1,26) Emlékezz,

Részletesebben

2012. II. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. II. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. II. szám I. KÖZLEMÉNYEK 770/2012 Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Az üres sír mindenkit meghökkent. A katonák félelmükben

Részletesebben

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. I. szám 110/2010 Centenárium és kiengesztelődés Főtisztelendő Oltártestvéreim! Talán sokunk számára emlékezetes még az a mintegy

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI. 2010. III. szám

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI. 2010. III. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. III. szám 1600/2010 Minden értetek történik... Minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és hálát is

Részletesebben

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben.

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben. Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf. 291. (42) 443-526 e-mail: tanoda@kisvakond.hu Alapítva: 1991-ben. Versenyvizsga 2009. Itt láthatóak a 3. osztályos tanulók eredményei a 2009. február 13-án megírt

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Raktári jegyzék. III 1 a. Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei

Raktári jegyzék. III 1 a. Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei Iratmennyiség: 118 kötet. Évkör: 1749 1966 Raktári jegyzék III 1 a Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei a) Álmosd b) Bagamér c) Balsa d) Biri e) Buj f) Csegöld g) Fábiánháza h) Gávavencsellő

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 53,60 Gazdálkodó összesen: 53,60 511 Fehérgyarmati Erdészet 4900 Fehérgyarmat Kisgyarmat út 19.sz. 6584 Csengersima 5,70 6607 Kisszekeres 0,90

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben.

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben. Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf. 291. (42) 443-526 e-mail: tanoda@kisvakond.hu Alapítva: 1991-ben. Versenyvizsga 2009. Itt láthatóak a 4. osztályos tanulók eredményei a 2009. február 13-án megírt

Részletesebben

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁDI NAPKÖZIK, HÁZI GYERMEKFELÜGYELET CÍMLISTÁJA 20.. Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma Hétszínvirág Családi Napközi 448 Nyíregyháza-Sóstóhegy

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21. 193/2014. (X. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 21-ei alakuló ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI III. szám

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI III. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2009. III. szám 600/2009 Húsvéti szentbeszéd Krisztusban Szeretett Testvéreim! Jertek, merítsetek fényt a soha nem alkonyodó világosságból,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények Töprengő matematika verseny 2017 eredmények 2. évfolyam Helyezés Név Pontszám 1. Szörényi Zalán 25 pont Diósgyőri-Református Általános Felkészítő tanár: Fojtánné Miszkusz Szilvia 2. Gnándt Gergő 23 pont

Részletesebben

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen 2015 06 01-ig szerződött partnereink AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány Alapítvány a Gyermeksportért Szeged Állatbarát Alapítvány Anóka Eszter Városi Könyvtár Nagyhalász Apagy község önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza Városi Stadion Időpont: 2014. május. 08. A Versenybíróság elnöke: Fábián János

Részletesebben

KIVONAT. a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekben való képviseletének felülvizsgálatáról

KIVONAT. a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekben való képviseletének felülvizsgálatáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2006. november 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 45,950 1 47,350 1 47,450 1 140,750 2 Tatabánya Váci Mihály Ált. Isk. 45,650 2 46,550 4 46,550 2 138,750 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 45,450 3 46,650

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Bakony Dinamikus Lövész Egyesület verseny ideje: Gyorspont eredmények

Bakony Dinamikus Lövész Egyesület verseny ideje: Gyorspont eredmények Bakony Dinamikus Lövész Egyesület verseny ideje: 2013 07 06 Gyorspont ek szám név veng szül egyesület eredm. megj. elért 1. Szabó Zsolt 1348 1970 Szászvári LE 176 I. 2. Matuska Pál 0789 1964 Viharsarki

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1

75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1 140 75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1 11 Antal Sándor 1920.03.10 Bagamér 1950 1994.07.11. Nyírbátori Köztemető 109 Antalóczy Kornél 1902.09.30

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hó 2016. Január havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.15-12.45 M3 bal 214

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit 1. számú táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bölcsődéinek címjegyzéke 11. Sorszám Megnevezés Vezető neve Telefon Fenntartó forma, ellátási terület Megyei Jogú Város Nyíregyháza 1. 12.sz. Babaház Bölcsőde

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc SZKI 36,900 37,100 37,200 35,700 146,900 2 Kisvárda Bessenyei György Gimn. 36,800 36,500 36,900 36,000 146,200 3 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 35,800

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2014. december 14-től www.szabolcsvolan.hu 5 Ajak, olajütő M10:00 S10:20 M13:55 M15:40 bf18:14 Apagy, vá. bej. út I 5:20 I 5:28 gc 6:00

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19 Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata!. november 7. vasárnap :9 Magyar Darts Szövetség hivatalos oldala Szombaton új helyszínnel, de régi gyõztesekkel folytatódott a Steel Nemzeti Bajnokság egyéni

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2014/2015. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PE MIK Pengine 30,5 0 0 30,5 1 Schneider Electric ÓE KVK AI Óbudai Mákvirágok 29,5 0 0 29,5 2 Wago SZTE TTIK

Részletesebben