A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE IV. szám. 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2011. IV. szám. 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek!"

Átírás

1 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE IV. szám 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek! Jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. (Lk 2,7). Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be őt. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. (Jn 1,11). Mit jelent ez a befogadás, mit jelent ez a hatalom? Nem lehet befogadni Istent, ha nem tudjuk befogadni az embert. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. (1Jn 4,20). Letelepedhetem magam is a hódoló pásztorok közé, de a Gyermeket nem lehet becsapni: ha mi, hódolni kívánó pásztorok egymás között torzsalkodunk, hogyan fogadná szívesen kezünkből az ajándékot az, akihez jöttünk? Ha ajándékot akarsz felajánlani [...], előbb békülj ki felebarátoddal. (Mt 5,23). Rettenetes volna a visszautasítás, ha a Kisded nem fogadná el, amit adni szeretnénk neki. De ennél is rettenetesebb, ha mi nem tekintjük egymást ajándéknak, vagyis, ha nem fogadjuk el egymást. Hiszen Isten jogosan tehetné meg, hogy tetteinkhez mérten bánik velünk, de mi hogyan zárkózhatnánk el az Ő képére teremtett, hozzánk hasonlóan bűnös testvéreinktől? Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? (Róm 14,4). A jászolba fektetett Gyermek életformáló találkozásra hív. Azt szeretné elérni, azért jött, hogy ott, a jászolnál átalakuljunk, s ne csak ővele, hanem a testvérünkkel is képesek legyünk találkozni.

2 Nem véletlenül kapcsolódik az angyalok énekében az Isten dicsőítéséhez nyomban a béke meghirdetése is. Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön és jó akarat az emberekben. (Lk 2, 14). Krisztus születése óta békét nem teremteni kell, hanem befogadni. Ő a mi békességünk [...] Békét hozott a közel lévőknek és békét a távollevőknek. (Ef 2,14-17). A legtávolabbi is közel kerülhet, ha odalép a jászolhoz, és nem csak a jászolra tekint, hanem a mellette térdelő pásztorban is meglátja a Kisdedet. A karácsonyi befogadás ezt is jelenti: egymást befogadni. Az lesz az Isten igazi dicsősége, ha az elhozott békességet befogadjuk. Krisztusban minden kegyelmi áldást megadott nekünk az Atya. (Ef 1,3). Békességet hagyok rátok. [...] Én nem úgy adom, ahogy a világ adja. (Jn 14,27). Ezt a békét nem tudja megadni a világ de nem is veheti el. Ez az igazi hatalom. A másikon nem uralkodni akar, hanem őt befogadni. Nem a másik fölé akar kerekedni, hanem megnyílni felé. Aki a másik fölé törekszik, ez elárulja, hogy fél tőle, vetélytársának tekinti. Legtöbbször be sem valljuk magunknak, vagy észre sem vesszük. Amíg ugyanis hiányzik a másik elfogadása, addig csak kívülálló számomra. Nem is gondolok arra, hogy másként tekintsek rá. Ám a betlehemi fényben földereng annak lehetősége, sőt, megvilágosodik annak feladata, hogy a másikat el- és befogadjam, bármilyen nehéznek tűnik is. Hisz nem a másiknak kell megváltoznia azért, hogy befogadhassam őt. A Gyermek a találkozás adta életformálódást tőlem várja és nem a másiktól. Ez az Isten gyermekeinek a hatalma. Még a visszautasítástól sem fél. Ha ezt tette volna az Istengyermek, sohasem hagyta volna ott az Egeket. Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. (Mt 10,24). Ha hozzátartozunk, a megnyílásnak keresztáldozatát mi sem kerülhetjük el. De már itt, Betlehemben a kereszt is más fényben tűnik fel. A kiszolgáltatottság Krisztusban nem gyöngeség többé, hanem valóságos hatalom. A Szeretet hatalma. Ez a hatalom adatik meg annak, aki a Gyermeket követi, és befogadván Őt maga is Isten gyermekévé válik. Dicsőség az Istennek és békesség az embernek! Karácsony különös üzenete e kettő szoros összetartozása. Feladatunk az Isten dicsőítése, s ezen a szép ünnepen önkéntelenül is megtesszük azt, amire szertartásaink az egész év során tanítanak. De éppen úgy feladatunk a békesség építése is. 2

3 Ehhez szintén a Születés ünnepe ad erőt, hiszen már tudjuk, a Gyermek szeméből kiolvashattuk, közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Csak befogadnunk kell azt, amit Ő hozott el nekünk. Arra vágyunk, hogy a Gyermek megszülessen bennünk, hogy befogadhassuk Őt lelkünk szegényes betlehemi jászolába. Az pedig a földre szállt mennyország lesz, ha szintúgy meglátjuk és befogadjuk Őt a másikban, a testvérben, egymásban. 1804/2011 Személyi változások a Hajdúdorogi Egyházmegyében Dr. Baán Istvánt dr. Orosz Atanáz püspökkel és dr. Soltész János rektorral történt egyeztetés után a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola fenntartójaként folyó év szeptember 1-jei hatállyal kineveztem rendkívüli tanárrá. Bárány Pétert folyó év augusztus 25-én Nyírteleken diakónussá szenteltem, és ugyanezen hatállyal kineveztem a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség diakónusává. Dr. Cselényi István Gábort folyó év augusztus 5-ei hatállyal fölmentettem az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség parókusi beosztásából, és ugyanezen hatállyal dr. Baán Istvánt kértem fel a parókusi teendők ellátására augusztus 12- től december 31-ig a lelkipásztori feladatokat Kiss Antal atyára bíztam. Folyó év október 18-ai hatállyal, az új parókus kinevezésével mindkettejük megbízatását visszavontam. Dobos Andrást folyó év augusztus 1-jei hatállyal fölmentettem püspöki személyi másodtitkári tisztségéből, majd augusztus 6-án Máriapócson pappá szenteltem, és Atanáz püspök hozzájárulásával ugyanezen hatállyal kineveztem a propedeutikus év elöljárójává, szeptember 5-ei hatállyal pedig engedélyeztem neki, hogy a Miskolci Apostoli Exarchátus területén, Mogyoróska községben lelkipásztori feladatokat végezzen havi rendszerességgel. Fekete Andrást folyó év július 10-ei hatállyal kineveztem a Székesegyházi Főesperesség főesperesévé, amely kinevezését november 1-jei hatállyal öt évre meghosszabbítottam. Horváth Tamást folyó év október 18-ai hatállyal fölmentetten a Kislétai Görögkatolikus Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából, és egyúttal kineveztem a Kótaji Görögkatolikus Egyházközség parókusává. 3

4 Kerezsi Jánost folyó év július 27-én Nyíradonyban diakónussá szenteltem, és ugyanezen hatállyal engedélyeztem neki, hogy a Miskolci Apostoli Exarchátusban teljesítsen szolgálatot. Dr. Mosolygó Pétert folyó év november 8-ai hatállyal fölmentettem szervezőlelkészi beosztásából, és kineveztem az újonnan megalapított Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Megköszönve Oláh Miklós atya lelkiismeretesen végzett szolgálatát július 10-ei hatállyal fölmentettem a Székesegyházi Főesperesség főesperesi tisztségéből. Orosz Gábort folyó év július 24-én Atanáz püspök Máriapócson diakónussá szentelte, és ugyanezen hatállyal engedélyeztem neki, hogy két évig a Miskolci Apostoli Exarchátusban teljesítsen szolgálatot. Dr. Papp Szabolcsot folyó év október 18-ai hatállyal fölmentettem a Kótaji Görögkatolikus Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából, és egyúttal kineveztem az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Polgári Bence diakónust, miután Atanáz püspök atya engedélyezte, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegyében teljesítsen szolgálatot, folyó év augusztus 1-jei hatállyal kineveztem püspöki személyi titkárrá. Rakaczky Bazil OSBM atyát folyó év október 1-jei hatállyal kineveztem a Máriapócsi Kegytemplom gyóntatójává. Szikora Benedeket, miután Atanáz püspök atya engedélyezte, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegyében teljesítsen szolgálatot, folyó év augusztus 20-ai hatállyal kineveztem a Budapest-Budai Görögkatolikus Egyházközség diakónusává. Szocska A. Ábel OSBM atyát rendi elfoglaltságaira való tekintettel, saját kérésére folyó év szeptember 5-ei hatállyal fölmentettem a Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából. Terdik Jánost augusztus 1-jei hatállyal fölmentettem a Debreceni Görögkatolikus Egyházközség segédlelkészi beosztásából, és kineveztem a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé. 4

5 Terdik Mihály nyírbogáti parókust folyó év november 16-ai hatállyal újabb rendelkezésig megbíztam a Kislétai Görögkatolikus Egyházközség oldallagos ellátásával. Urbán Evarisztot augusztus 1-jei hatállyal fölmentettem a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészi beosztásából. Verdes Miklóst folyó év szeptember 1-jei hatállyal prefektusi tisztségében megtartva a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal titkárává, november 1-jei hatállyal pedig a Hajdúdorogi Egyházmegye Hitoktatási Bizottságának tagjává neveztem ki. Zuró Józsefet a Centenáriumi Év hatékony lebonyolítása érdekében ökonómusi tisztségének megtartása mellett szeptember 5-ei hatállyal kineveztem a Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Az Egyházmegyében betöltött különleges feladatkörére való tekintettel fölmentettem a helybenlakás kötelezettsége alól. 1805/2011 Lakásotthonok lelki vezetőinek kinevezése szeptember 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Debrecen Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ debreceni két lakásotthonába Terdik Jánost, debrecen-józsai lakásotthonába Szentesi Csabát, nyíracsádi két lakásotthonába Tóth Eleket, nyíradonyi lakásotthonába Zajácz Gábort, nyírmártonfalvai lakásotthonába Tarapcsák Jánost, téglási két lakásotthonába Urgyán Antalt neveztem ki lelki vezetőnek. Ugyanezen hatállyal a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ tíz hajdúnánási lakásotthonába Dalanics Zoltán, Mosolygó Dénes, Ősz Tibor, Szilágyi Gábor és Takács Gusztáv atyákat, míg a nevelőszülői hálózat lelki vezetőjévé Bárány Pétert neveztem ki október 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ nyírszőlősi lakásotthonaiba Kiss Attilát, a nyírbátori lakásotthonokba Kiss 5

6 Zsoltot, a nevelőszülői hálózatba pedig Virág Lászlót neveztem ki lelki vezetőnek. 1806/2011 Szociális szolgálatok lelki vezetőinek kinevezése Bacsó Jánost folyó év október 1-jétől a Tiszaeszlári Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Bodogán Lászlót folyó év július 1-jétől a Pécsi Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Bődi Gábort folyó év december 1-jétől a Timári Pantaleimón Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Dalanics Zoltánt folyó év május 1-jétől a Hajdúdorogi Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Gelsei Gábort folyó év július 1-jétől az Ópályi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Oltalom Diakóniai Szolgálat, Kiss Zsoltot folyó év július 1-jétől a Nyírbátori Demeter Szeretetszolgálat, id. Kocsis Antalt folyó év július 1-jétől az Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő II. János Pál Szolgálat, Kocsis Istvánt folyó év augusztus 1-jétől az Aranyosapáti Miklós Hálója Szolgálat, Mosolygó Bélát folyó év július 1-jétől a Nyírlövői Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Diakónia Szolgálat, Munkácsi Jánost folyó év május 1-jétől az Érpataki Kozma és Damján Gondozó Szolgálat, 6

7 Orosz Istvánt folyó év július 1-jétől a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat, Revák Istvánt folyó év december 1-jétől a Kisvárdai György Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Szaplonczay Miklóst folyó év június 30-ától a Szegedi Rozália Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Tasi Tamást folyó év november 1-jétől a Tiszavasvári Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Titkó Istvánt folyó év szeptember 1-jétől a Vértesi Szerafim Szociális Szolgálat, Tóth Andrást folyó év október 1-jétől a Győri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Reménység Szent Flóra Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Kiss Andort folyó év május 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában a fehérgyarmati központtal működő Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató központ, Halinda Gyula, Ignácz András, Ivancsó Sándor, Kapcsai Viktor, Kovács Róbert, Lukács Imre, Mosolygó Tamás, Nagy Tibor, Papp Zoltán atyákat folyó év október 1-jétől ugyanezen Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató lelki vezetőivé neveztem ki. 1807/2011 Oktatási intézményeink lelki igazgatóinak kinevezése Folyó év szeptember 1-jei hatállyal oktatási intézményeinkben a következő áldozópapokat neveztem ki lelki igazgatókká: Bodnár Attilát a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában, Dalanics Zoltánt a Szent Bazil Oktatási Központban, 7

8 Egri Tibort az Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvodában (tagintézmény), Fekete Andrást a Debreceni Görögkatolikus Óvodában, Grunda Jánost a Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában, Hülvely Zoltánt a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Huszár telepi tagintézményében, Jaczkó Györgyöt a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolában és a Szolnoki Görögkatolikus Óvodában, id. Jaczkó Sándort a Szent Jácint Görögkatolikus Óvodában, id. Kocsis Antalt az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában, Papp Miklóst a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolában, Szabados Viktort a Szent Miklós Görögkatolikus Óvodában (tagintézmény), Tóth Eleket a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában. 1808/2011 Elhunytjaink Szabolcs Sándor nyugalmazott görögkatolikus áldozópap augusztus 19-én, életének 73. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetését augusztus 30-án Debrecenben végeztem. Dr. Kiss Andor nyugalmazott görögkatolikus áldozópap november 5-én, életének 82. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetését november 12-én végeztem Hajdúdorogon Atanáz és Szilárd püspökökkel december 9-én, életének 97. évében elhunyt Majoros Pálné, született Majoros Mária tisztelendőasszony, temetését december 16-án Szilárd püspök végezte Nyíregyházán. 1809/2011 A Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség megalapítása 8

9 Meghallgatva a Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának véleményét, és elfogadva a Veszprémben élő görögkatolikus hívek kérését, az ott élő hívek jobb lelkipásztori ellátása érdekében a január 15-én alapított Veszprémi Görög Katolikus Szervezőlelkészség törvényes jogutódjaként a CCEO 280. kánonjának 2. -a erejében november 8-ai hatállyal megalapítottam a Veszprémi Görögkatolikus Egyházközséget. 2/6. Az Egyházközség székhelye: 8200 Veszprém, Fenyves u. A Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség első parókusává dr. Mosolygó Pétert neveztem ki. 1810/2011 Alapellátást nyújtó szociális szolgálatok létesítése A 2011-es esztendőben a következő alapellátást nyújtó, egyházközségi fenntartásban működő szociális szolgálatok jöttek létre. Az Ajaki Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Angyalok Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Anarcsi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Aranyosapáti Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Hálója Szolgálat, az Álmosdi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Damján Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Balkányi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Udvara Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, a Csengeri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Gondviselés Háza Szolgálat, a Demecseri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Illés Szeretetszolgálat, az Érpataki Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Kozma és Damján Gondozó Szolgálat, a Fábiánházai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Mihály Szociális Szolgálat; 9

10 a Győri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Reménység Szent Flóra Házi Segítségnyújtó Szolgálat; a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Szociális Szolgálat, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat, a Kántorjánosi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Kozma és Damján Diakóniai szolgálat, a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent György Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Létavértes-Nagylétai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szívvel-lélekkel Szolgálat, a Nagydobosi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Nagy Szent Bazil Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Nyírcsászári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Árpádházi Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Nyírbátori Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Demeter Szeretetszolgálat, a Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Görögtűz Szeretetszolgálat, a Nyírlövői Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Diakónia Szolgálat (2010-es alapítás), a Nyírparasznyai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Ópályi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Oltalom Diakóniai Szolgálat, a Pécsi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, 10

11 a Szabolcsveresmarti Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Jobb Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Rozália Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Téglási Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Timári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Pantaleimón Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Tiszaeszlári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat; a Tiszavasvári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő II. János Pál Szolgálat, a Vértesi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Szerafim Szociális Szolgálat, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő, Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ. 1811/2011 A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának ülése A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának október 27-ei üléséről készült összefoglalót a honlapon lehet megtekinteni a közösségeink/papság címszó alatt. Ha a belépés valakinek nehézséget okozna, forduljon bizalommal a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal munkatársaihoz. 1812/2011 Liturgikus Bizottság és Tanács Dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után, szeptember 8-tól december 31-ig a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közös Liturgikus 11

12 Bizottságának elnökévé dr. Verdes Miklóst, titkárává pedig Dobos Andrást neveztem ki. Dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után, szeptember 8-tól december 31-ig a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közös Liturgikus Tanácsának elnökévé dr. Verdes Miklóst, titkárává pedig Nyirán Jánost neveztem ki. 1813/2011 A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus Ökumenikus Bizottságának megújítása A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közös Ökumenikus Bizottsága a folyó évi területi rendezések miatt megújult. Atanáz püspökkel történt egyeztetés után október 1-jei hatállyal a következő személyeket neveztük ki öt évre: Elnök: Papp András (MEx) Elnök-helyettes: Lukács Imre (Hd) Tagok a Hajdúdorogi Egyházmegyéből: dr. Baán István, dr. Gyulainé dr. Orosz Márta, Jakab Christian, Makláry Ákos, Nyirán János, dr. Seszták István, Soltész Ferenc, dr. Szabó Péter, Szentirmai Róbert. Tagok a Miskolci Apostoli Exarchátusból: Feczkó Sándor, Jeviczki Ferenc, Kondás Sándor. 1814/2011 Lelkipásztori hely meghirdetése A Hajdúdorogi Egyházmegye pályázatot hirdet a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség parókusi állásának betöltésére. A pályázati beadványnak ki kell terjednie azokra a lelki, lelkipásztori, karitatív és egyházszervezési tervekre, melyeket a pályázó lelkész szeretne az adott helyen megvalósítani. A pályázat beadásának lehetősége folyamatos, végső határideje január 30. A pályázat elbírálásánál nem játszik szerepet a beadás dátuma, tehát nem jelent előnyt, ha valaki hamarabb adja be a kijelölt határidőn belül. 12

13 1815/2011 Lakáscélú támogatás Az Egyházmegye vezető testületeinek közös erőfeszítéseként született döntés alapján segíteni kívánjuk annak a sok szempontból kívánatos helyzetnek a megvalósulását, hogy az egyházmegye papjai saját tulajdonú lakással rendelkezzenek. Ennek érdekében azt a törvény biztosította és Európában elterjedt támogatási formát ítéltük a leghatékonyabbnak, amelyben a magánszemélyek lakáscélú megtakarítását egyfelől az állam, másfelől a munkahely is támogathatja. Ez az ún. Lakástakarék, amelyet jelenleg hazánkban a Fundamenta Lakáskassza, az OTP Bank és az Erste Bank bonyolít. A lakáskassza megtakarítása sokféle lakáscélra felhasználható, közeli hozzátartozónak átadható, és több családtag összevonhatja azt egy nagyobb cél megvalósítása érdekében. Ezen felül alaphelyzetben 10 éves havi Ft megtakarítással, és egy kedvezményes hitellehetőséggel a futamidő végén, összesen 8 millió forinthoz lehet hozzájutni sok évvel korábban minthogy azt kifizettük, gyakorlatilag kamatmentesen. Idősebbeknek is érdemes elindítani, mert átadhatják gyermekeiknek, testvéreiknek stb., és felhasználhatják lakásuk, konyhájuk, fürdőszobájuk felújítására, korszerűsítésére is. Ezt a lehetőséget megragadva hirdetjük meg minden egyházmegyés pap, illetve központi szolgálatban álló diakónus számára az egyházmegyei támogatás lehetőségét. Mindenki pályázhat a támogatásra, aki kész kötni egy lakáskassza szerződést, vagy már rendelkezik ilyennel, és maga is befizet rá havonta legalább Ft-ot. Az Egyházmegye vállalja, hogy vagy 10 éven keresztül maga is átutal a megjelölt névre szóló lakáskassza számlára Ft-ot, vagy ha valakinek rövidebb lejáratú szerződés szolgálja jobban a lakáscélú terveit, akkor 5 éven keresztül havi Ft támogatást, amennyiben az illető maga is vállalja ugyanennyi havi megtakarítás befizetését. Ez azt jelenti, hogy az egyházmegye összesen Ft-tal kívánja támogatni a kritériumoknak megfelelő áldozópapjainak és diakónusainak lakáscélú kiadásait, úgy ahogyan azt az állami és a kánoni törvények lehetővé teszik. A támogatást mindenki igényelheti, aki valamilyen formában korábban nem kapott már az Egyházmegyétől lakáscélú támogatást, illetve egyéb anyagi ügyei rendezettek. A pályázatokat folyamatosan bírálja el a Gazdasági Tanács. A felmerülő kérdésekről pedig készségesen 13

14 ad információt a Gazdasági Hivatal, amely a tényleges átutalásokat is bonyolítani fogja. A lakáskassza szerződés felhasználásának törvényi lehetőségeiről, valamint új szerződések megkötése céljából szeretettel ajánljuk a paptestvérek figyelmébe Sinka Gábor egykori papnövendékünket, aki jelenleg a Fundamenta Lakáskassza üzletkötője, és már eddig is több kollégának segített a megfelelő megtakarítási feltételek kiválasztásában. Elérhetősége: Tel:. +36 (30) /2011 Templomi felszerelések megóvása Fölhívom a Főtisztelendő Atyák figyelmét a templomi felszerelések megfelelő őrzésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében több betörés is volt az elmúlt hónapokban, amelyek során liturgikus tárgyakat tulajdonítottak el templomainkból. Kérem Paptestvéreimet, hogy még nagyobb odafigyeléssel és gondossággal vigyázzanak a templomi felszerelésekre, és ahol nincs vagyonvédelmi rendszer kiépítve, ott igyekezzenek a mozdítható tárgyakat és a perselypénzt a parókiális épületben biztonságosan elhelyezni, amikor azokra a szertartások után már nincs szükség. A vagyontárgyak megóvása érdekében fontosnak tartom, hogy ahol eddig még nem történt meg fényképek is készüljenek az egyes értékekről, amelyeket az egyházközségi irattárban helyezzenek el, és egyúttal a Hajdúdorogi Püspöki Hivatalba is küldjék be. 1817/2011 Az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség ügye Tudomásomra jutott, hogy dr. Cselényi István Gábor az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség parókusaként engedélyem nélkül szerződést kötött az Arany Alkony Idősotthonokat üzemeltető Medicatus Egészségügyi Szolgáltatóval. A fegyelmi vizsgálat idejére dr. Cselényi Istvánt 1435/2011. szám alatt kelt levelemben augusztus 5-ei hatállyal fölmentettem parókusi beosztásából és rendelkezési állományba rendeltem, majd segítő szándékkal kineveztem a Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokház munkatársává. 14

15 István atya ezt a kinevezést elfogadta, de hamarosan egészségügyi problémáira hivatkozva visszautasította, ezért a kinevezést visszavontam, majd folyó év november 15-től nyugdíjba helyeztem őt. István atyát figyelmeztetésben részesítettem, és utasítottam, hogy az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség templomában és az ahhoz tartozó filiális helyeken nem vehet részt szertartásokon és ezekben a templomokban szentségekhez sem járulhat. Ügyének kánonjogi kivizsgálását elrendeltem, de a rendőrségi nyomozás idejére azt fölfüggesztettem. Jogi fellépésünknek köszönhetően sikerült a Medicatus Egészségügyi Szolgáltatóval megkötött szerződést érvényteleníteni, és az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség fenntartói szerepvállalását megszüntetni. 1818/2011 Nyitvatartás Tájékoztatom a főtisztelendő atyákat, hogy a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal december 22-től január 8-ig (szombat és vasárnap kivételével) délelőtt 8-12 óráig tart ügyeletet. Nyíregyháza, december Fülöp hajdúdorogi püspök 15

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEI 2011. II. szám 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk Béres Gábor, Kiss László, Thodory Ferenc és Tóth Ferenc áldozópapokat saját kérésükre exkardináltam Hajdúdorogi

Részletesebben

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS II. szám

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS II. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. II. szám 700/2010 Keressétek Istent, és élni fogtok! Február 14-én a kiengesztelődési szertartás keretében megkezdtük a centenáriumi

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2009. V. szám 1410/2009 Az Istenszülő kegyképének visszavitele a máriapócsi bazilikába Szeretettel tájékoztatom a főtisztelendő paptestvéreket

Részletesebben

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK 42/2012 Ökumenikus Imahét Főtisztelendő Paptestvéreim! A világegyház közös imádságát az idei esztendőben január 16-23. között tartjuk. Az

Részletesebben

2012. II. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. II. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. II. szám I. KÖZLEMÉNYEK 770/2012 Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Az üres sír mindenkit meghökkent. A katonák félelmükben

Részletesebben

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. I. szám 110/2010 Centenárium és kiengesztelődés Főtisztelendő Oltártestvéreim! Talán sokunk számára emlékezetes még az a mintegy

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI. 2010. III. szám

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI. 2010. III. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. III. szám 1600/2010 Minden értetek történik... Minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és hálát is

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

Raktári jegyzék. III 1 a. Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei

Raktári jegyzék. III 1 a. Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei Iratmennyiség: 118 kötet. Évkör: 1749 1966 Raktári jegyzék III 1 a Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei a) Álmosd b) Bagamér c) Balsa d) Biri e) Buj f) Csegöld g) Fábiánháza h) Gávavencsellő

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21. 193/2014. (X. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 21-ei alakuló ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁDI NAPKÖZIK, HÁZI GYERMEKFELÜGYELET CÍMLISTÁJA 20.. Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma Hétszínvirág Családi Napközi 448 Nyíregyháza-Sóstóhegy

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1

75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1 140 75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1 11 Antal Sándor 1920.03.10 Bagamér 1950 1994.07.11. Nyírbátori Köztemető 109 Antalóczy Kornél 1902.09.30

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen 2015 06 01-ig szerződött partnereink AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány Alapítvány a Gyermeksportért Szeged Állatbarát Alapítvány Anóka Eszter Városi Könyvtár Nagyhalász Apagy község önkormányzata

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza Városi Stadion Időpont: 2014. május. 08. A Versenybíróság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2653-7/2010. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit 1. számú táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bölcsődéinek címjegyzéke 11. Sorszám Megnevezés Vezető neve Telefon Fenntartó forma, ellátási terület Megyei Jogú Város Nyíregyháza 1. 12.sz. Babaház Bölcsőde

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre. ALAPÍTÓ OKIRAT A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre. 1./ Az alapítók neve és címe: Gróf Sándor 8319 Lesenceistvánd,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2014/2015. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatók, intézmények

Működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatók, intézmények Működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.) Fenntartó neve, Intézmény neve Intézmény székhelye, Szolgáltatások és Egyéb, székhelye telephelyek férőhelyszám ellátottak

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésére Készítette: Oláh Istvánné közrend-és

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) ISMERD MEG A KERESKEDELMI

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Szent Erzsébet út SÁROSPATAK KASSA

Szent Erzsébet út SÁROSPATAK KASSA Szent Erzsébet út SÁROSPATAK KASSA SZOLGÁLTATÓI füzet Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HU-SK 2008/01/ 1.3.1 www.husk-cbc.eu. Sárospatak 3950 Szent Erzsébet Ház Szent

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben