A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE IV. szám. 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2011. IV. szám. 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek!"

Átírás

1 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE IV. szám 1803/2011 Krisztus születik! Dicsőítsétek! Krisztus születik! Dicsőítsétek! Jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. (Lk 2,7). Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be őt. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. (Jn 1,11). Mit jelent ez a befogadás, mit jelent ez a hatalom? Nem lehet befogadni Istent, ha nem tudjuk befogadni az embert. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. (1Jn 4,20). Letelepedhetem magam is a hódoló pásztorok közé, de a Gyermeket nem lehet becsapni: ha mi, hódolni kívánó pásztorok egymás között torzsalkodunk, hogyan fogadná szívesen kezünkből az ajándékot az, akihez jöttünk? Ha ajándékot akarsz felajánlani [...], előbb békülj ki felebarátoddal. (Mt 5,23). Rettenetes volna a visszautasítás, ha a Kisded nem fogadná el, amit adni szeretnénk neki. De ennél is rettenetesebb, ha mi nem tekintjük egymást ajándéknak, vagyis, ha nem fogadjuk el egymást. Hiszen Isten jogosan tehetné meg, hogy tetteinkhez mérten bánik velünk, de mi hogyan zárkózhatnánk el az Ő képére teremtett, hozzánk hasonlóan bűnös testvéreinktől? Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? (Róm 14,4). A jászolba fektetett Gyermek életformáló találkozásra hív. Azt szeretné elérni, azért jött, hogy ott, a jászolnál átalakuljunk, s ne csak ővele, hanem a testvérünkkel is képesek legyünk találkozni.

2 Nem véletlenül kapcsolódik az angyalok énekében az Isten dicsőítéséhez nyomban a béke meghirdetése is. Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön és jó akarat az emberekben. (Lk 2, 14). Krisztus születése óta békét nem teremteni kell, hanem befogadni. Ő a mi békességünk [...] Békét hozott a közel lévőknek és békét a távollevőknek. (Ef 2,14-17). A legtávolabbi is közel kerülhet, ha odalép a jászolhoz, és nem csak a jászolra tekint, hanem a mellette térdelő pásztorban is meglátja a Kisdedet. A karácsonyi befogadás ezt is jelenti: egymást befogadni. Az lesz az Isten igazi dicsősége, ha az elhozott békességet befogadjuk. Krisztusban minden kegyelmi áldást megadott nekünk az Atya. (Ef 1,3). Békességet hagyok rátok. [...] Én nem úgy adom, ahogy a világ adja. (Jn 14,27). Ezt a békét nem tudja megadni a világ de nem is veheti el. Ez az igazi hatalom. A másikon nem uralkodni akar, hanem őt befogadni. Nem a másik fölé akar kerekedni, hanem megnyílni felé. Aki a másik fölé törekszik, ez elárulja, hogy fél tőle, vetélytársának tekinti. Legtöbbször be sem valljuk magunknak, vagy észre sem vesszük. Amíg ugyanis hiányzik a másik elfogadása, addig csak kívülálló számomra. Nem is gondolok arra, hogy másként tekintsek rá. Ám a betlehemi fényben földereng annak lehetősége, sőt, megvilágosodik annak feladata, hogy a másikat el- és befogadjam, bármilyen nehéznek tűnik is. Hisz nem a másiknak kell megváltoznia azért, hogy befogadhassam őt. A Gyermek a találkozás adta életformálódást tőlem várja és nem a másiktól. Ez az Isten gyermekeinek a hatalma. Még a visszautasítástól sem fél. Ha ezt tette volna az Istengyermek, sohasem hagyta volna ott az Egeket. Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. (Mt 10,24). Ha hozzátartozunk, a megnyílásnak keresztáldozatát mi sem kerülhetjük el. De már itt, Betlehemben a kereszt is más fényben tűnik fel. A kiszolgáltatottság Krisztusban nem gyöngeség többé, hanem valóságos hatalom. A Szeretet hatalma. Ez a hatalom adatik meg annak, aki a Gyermeket követi, és befogadván Őt maga is Isten gyermekévé válik. Dicsőség az Istennek és békesség az embernek! Karácsony különös üzenete e kettő szoros összetartozása. Feladatunk az Isten dicsőítése, s ezen a szép ünnepen önkéntelenül is megtesszük azt, amire szertartásaink az egész év során tanítanak. De éppen úgy feladatunk a békesség építése is. 2

3 Ehhez szintén a Születés ünnepe ad erőt, hiszen már tudjuk, a Gyermek szeméből kiolvashattuk, közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Csak befogadnunk kell azt, amit Ő hozott el nekünk. Arra vágyunk, hogy a Gyermek megszülessen bennünk, hogy befogadhassuk Őt lelkünk szegényes betlehemi jászolába. Az pedig a földre szállt mennyország lesz, ha szintúgy meglátjuk és befogadjuk Őt a másikban, a testvérben, egymásban. 1804/2011 Személyi változások a Hajdúdorogi Egyházmegyében Dr. Baán Istvánt dr. Orosz Atanáz püspökkel és dr. Soltész János rektorral történt egyeztetés után a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola fenntartójaként folyó év szeptember 1-jei hatállyal kineveztem rendkívüli tanárrá. Bárány Pétert folyó év augusztus 25-én Nyírteleken diakónussá szenteltem, és ugyanezen hatállyal kineveztem a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség diakónusává. Dr. Cselényi István Gábort folyó év augusztus 5-ei hatállyal fölmentettem az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség parókusi beosztásából, és ugyanezen hatállyal dr. Baán Istvánt kértem fel a parókusi teendők ellátására augusztus 12- től december 31-ig a lelkipásztori feladatokat Kiss Antal atyára bíztam. Folyó év október 18-ai hatállyal, az új parókus kinevezésével mindkettejük megbízatását visszavontam. Dobos Andrást folyó év augusztus 1-jei hatállyal fölmentettem püspöki személyi másodtitkári tisztségéből, majd augusztus 6-án Máriapócson pappá szenteltem, és Atanáz püspök hozzájárulásával ugyanezen hatállyal kineveztem a propedeutikus év elöljárójává, szeptember 5-ei hatállyal pedig engedélyeztem neki, hogy a Miskolci Apostoli Exarchátus területén, Mogyoróska községben lelkipásztori feladatokat végezzen havi rendszerességgel. Fekete Andrást folyó év július 10-ei hatállyal kineveztem a Székesegyházi Főesperesség főesperesévé, amely kinevezését november 1-jei hatállyal öt évre meghosszabbítottam. Horváth Tamást folyó év október 18-ai hatállyal fölmentetten a Kislétai Görögkatolikus Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából, és egyúttal kineveztem a Kótaji Görögkatolikus Egyházközség parókusává. 3

4 Kerezsi Jánost folyó év július 27-én Nyíradonyban diakónussá szenteltem, és ugyanezen hatállyal engedélyeztem neki, hogy a Miskolci Apostoli Exarchátusban teljesítsen szolgálatot. Dr. Mosolygó Pétert folyó év november 8-ai hatállyal fölmentettem szervezőlelkészi beosztásából, és kineveztem az újonnan megalapított Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Megköszönve Oláh Miklós atya lelkiismeretesen végzett szolgálatát július 10-ei hatállyal fölmentettem a Székesegyházi Főesperesség főesperesi tisztségéből. Orosz Gábort folyó év július 24-én Atanáz püspök Máriapócson diakónussá szentelte, és ugyanezen hatállyal engedélyeztem neki, hogy két évig a Miskolci Apostoli Exarchátusban teljesítsen szolgálatot. Dr. Papp Szabolcsot folyó év október 18-ai hatállyal fölmentettem a Kótaji Görögkatolikus Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából, és egyúttal kineveztem az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Polgári Bence diakónust, miután Atanáz püspök atya engedélyezte, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegyében teljesítsen szolgálatot, folyó év augusztus 1-jei hatállyal kineveztem püspöki személyi titkárrá. Rakaczky Bazil OSBM atyát folyó év október 1-jei hatállyal kineveztem a Máriapócsi Kegytemplom gyóntatójává. Szikora Benedeket, miután Atanáz püspök atya engedélyezte, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegyében teljesítsen szolgálatot, folyó év augusztus 20-ai hatállyal kineveztem a Budapest-Budai Görögkatolikus Egyházközség diakónusává. Szocska A. Ábel OSBM atyát rendi elfoglaltságaira való tekintettel, saját kérésére folyó év szeptember 5-ei hatállyal fölmentettem a Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából. Terdik Jánost augusztus 1-jei hatállyal fölmentettem a Debreceni Görögkatolikus Egyházközség segédlelkészi beosztásából, és kineveztem a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé. 4

5 Terdik Mihály nyírbogáti parókust folyó év november 16-ai hatállyal újabb rendelkezésig megbíztam a Kislétai Görögkatolikus Egyházközség oldallagos ellátásával. Urbán Evarisztot augusztus 1-jei hatállyal fölmentettem a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészi beosztásából. Verdes Miklóst folyó év szeptember 1-jei hatállyal prefektusi tisztségében megtartva a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal titkárává, november 1-jei hatállyal pedig a Hajdúdorogi Egyházmegye Hitoktatási Bizottságának tagjává neveztem ki. Zuró Józsefet a Centenáriumi Év hatékony lebonyolítása érdekében ökonómusi tisztségének megtartása mellett szeptember 5-ei hatállyal kineveztem a Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközség parókusává. Az Egyházmegyében betöltött különleges feladatkörére való tekintettel fölmentettem a helybenlakás kötelezettsége alól. 1805/2011 Lakásotthonok lelki vezetőinek kinevezése szeptember 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Debrecen Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ debreceni két lakásotthonába Terdik Jánost, debrecen-józsai lakásotthonába Szentesi Csabát, nyíracsádi két lakásotthonába Tóth Eleket, nyíradonyi lakásotthonába Zajácz Gábort, nyírmártonfalvai lakásotthonába Tarapcsák Jánost, téglási két lakásotthonába Urgyán Antalt neveztem ki lelki vezetőnek. Ugyanezen hatállyal a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ tíz hajdúnánási lakásotthonába Dalanics Zoltán, Mosolygó Dénes, Ősz Tibor, Szilágyi Gábor és Takács Gusztáv atyákat, míg a nevelőszülői hálózat lelki vezetőjévé Bárány Pétert neveztem ki október 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ nyírszőlősi lakásotthonaiba Kiss Attilát, a nyírbátori lakásotthonokba Kiss 5

6 Zsoltot, a nevelőszülői hálózatba pedig Virág Lászlót neveztem ki lelki vezetőnek. 1806/2011 Szociális szolgálatok lelki vezetőinek kinevezése Bacsó Jánost folyó év október 1-jétől a Tiszaeszlári Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Bodogán Lászlót folyó év július 1-jétől a Pécsi Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Bődi Gábort folyó év december 1-jétől a Timári Pantaleimón Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Dalanics Zoltánt folyó év május 1-jétől a Hajdúdorogi Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Gelsei Gábort folyó év július 1-jétől az Ópályi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Oltalom Diakóniai Szolgálat, Kiss Zsoltot folyó év július 1-jétől a Nyírbátori Demeter Szeretetszolgálat, id. Kocsis Antalt folyó év július 1-jétől az Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő II. János Pál Szolgálat, Kocsis Istvánt folyó év augusztus 1-jétől az Aranyosapáti Miklós Hálója Szolgálat, Mosolygó Bélát folyó év július 1-jétől a Nyírlövői Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Diakónia Szolgálat, Munkácsi Jánost folyó év május 1-jétől az Érpataki Kozma és Damján Gondozó Szolgálat, 6

7 Orosz Istvánt folyó év július 1-jétől a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat, Revák Istvánt folyó év december 1-jétől a Kisvárdai György Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Szaplonczay Miklóst folyó év június 30-ától a Szegedi Rozália Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Tasi Tamást folyó év november 1-jétől a Tiszavasvári Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Titkó Istvánt folyó év szeptember 1-jétől a Vértesi Szerafim Szociális Szolgálat, Tóth Andrást folyó év október 1-jétől a Győri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Reménység Szent Flóra Házi Segítségnyújtó Szolgálat, Kiss Andort folyó év május 1-jétől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában a fehérgyarmati központtal működő Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató központ, Halinda Gyula, Ignácz András, Ivancsó Sándor, Kapcsai Viktor, Kovács Róbert, Lukács Imre, Mosolygó Tamás, Nagy Tibor, Papp Zoltán atyákat folyó év október 1-jétől ugyanezen Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató lelki vezetőivé neveztem ki. 1807/2011 Oktatási intézményeink lelki igazgatóinak kinevezése Folyó év szeptember 1-jei hatállyal oktatási intézményeinkben a következő áldozópapokat neveztem ki lelki igazgatókká: Bodnár Attilát a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában, Dalanics Zoltánt a Szent Bazil Oktatási Központban, 7

8 Egri Tibort az Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvodában (tagintézmény), Fekete Andrást a Debreceni Görögkatolikus Óvodában, Grunda Jánost a Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában, Hülvely Zoltánt a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Huszár telepi tagintézményében, Jaczkó Györgyöt a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolában és a Szolnoki Görögkatolikus Óvodában, id. Jaczkó Sándort a Szent Jácint Görögkatolikus Óvodában, id. Kocsis Antalt az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában, Papp Miklóst a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolában, Szabados Viktort a Szent Miklós Görögkatolikus Óvodában (tagintézmény), Tóth Eleket a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában. 1808/2011 Elhunytjaink Szabolcs Sándor nyugalmazott görögkatolikus áldozópap augusztus 19-én, életének 73. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetését augusztus 30-án Debrecenben végeztem. Dr. Kiss Andor nyugalmazott görögkatolikus áldozópap november 5-én, életének 82. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetését november 12-én végeztem Hajdúdorogon Atanáz és Szilárd püspökökkel december 9-én, életének 97. évében elhunyt Majoros Pálné, született Majoros Mária tisztelendőasszony, temetését december 16-án Szilárd püspök végezte Nyíregyházán. 1809/2011 A Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség megalapítása 8

9 Meghallgatva a Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának véleményét, és elfogadva a Veszprémben élő görögkatolikus hívek kérését, az ott élő hívek jobb lelkipásztori ellátása érdekében a január 15-én alapított Veszprémi Görög Katolikus Szervezőlelkészség törvényes jogutódjaként a CCEO 280. kánonjának 2. -a erejében november 8-ai hatállyal megalapítottam a Veszprémi Görögkatolikus Egyházközséget. 2/6. Az Egyházközség székhelye: 8200 Veszprém, Fenyves u. A Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség első parókusává dr. Mosolygó Pétert neveztem ki. 1810/2011 Alapellátást nyújtó szociális szolgálatok létesítése A 2011-es esztendőben a következő alapellátást nyújtó, egyházközségi fenntartásban működő szociális szolgálatok jöttek létre. Az Ajaki Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Angyalok Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Anarcsi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Aranyosapáti Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Hálója Szolgálat, az Álmosdi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Damján Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Balkányi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Udvara Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, a Csengeri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Gondviselés Háza Szolgálat, a Demecseri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Illés Szeretetszolgálat, az Érpataki Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Kozma és Damján Gondozó Szolgálat, a Fábiánházai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Mihály Szociális Szolgálat; 9

10 a Győri Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Reménység Szent Flóra Házi Segítségnyújtó Szolgálat; a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Szociális Szolgálat, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat, a Kántorjánosi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Kozma és Damján Diakóniai szolgálat, a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent György Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Létavértes-Nagylétai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szívvel-lélekkel Szolgálat, a Nagydobosi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Nagy Szent Bazil Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Nyírcsászári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Árpádházi Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Nyírbátori Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Demeter Szeretetszolgálat, a Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Görögtűz Szeretetszolgálat, a Nyírlövői Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Diakónia Szolgálat (2010-es alapítás), a Nyírparasznyai Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Ópályi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Oltalom Diakóniai Szolgálat, a Pécsi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat, 10

11 a Szabolcsveresmarti Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Jobb Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Rozália Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Téglási Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Timári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Pantaleimón Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Tiszaeszlári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Erzsébet Házi Segítségnyújtó Szolgálat; a Tiszavasvári Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat, az Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő II. János Pál Szolgálat, a Vértesi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Szerafim Szociális Szolgálat, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő, Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ. 1811/2011 A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának ülése A Hajdúdorogi Egyházmegye Papi Szenátusának október 27-ei üléséről készült összefoglalót a honlapon lehet megtekinteni a közösségeink/papság címszó alatt. Ha a belépés valakinek nehézséget okozna, forduljon bizalommal a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal munkatársaihoz. 1812/2011 Liturgikus Bizottság és Tanács Dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után, szeptember 8-tól december 31-ig a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közös Liturgikus 11

12 Bizottságának elnökévé dr. Verdes Miklóst, titkárává pedig Dobos Andrást neveztem ki. Dr. Orosz Atanáz püspökkel történt egyeztetés után, szeptember 8-tól december 31-ig a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közös Liturgikus Tanácsának elnökévé dr. Verdes Miklóst, titkárává pedig Nyirán Jánost neveztem ki. 1813/2011 A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus Ökumenikus Bizottságának megújítása A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közös Ökumenikus Bizottsága a folyó évi területi rendezések miatt megújult. Atanáz püspökkel történt egyeztetés után október 1-jei hatállyal a következő személyeket neveztük ki öt évre: Elnök: Papp András (MEx) Elnök-helyettes: Lukács Imre (Hd) Tagok a Hajdúdorogi Egyházmegyéből: dr. Baán István, dr. Gyulainé dr. Orosz Márta, Jakab Christian, Makláry Ákos, Nyirán János, dr. Seszták István, Soltész Ferenc, dr. Szabó Péter, Szentirmai Róbert. Tagok a Miskolci Apostoli Exarchátusból: Feczkó Sándor, Jeviczki Ferenc, Kondás Sándor. 1814/2011 Lelkipásztori hely meghirdetése A Hajdúdorogi Egyházmegye pályázatot hirdet a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség parókusi állásának betöltésére. A pályázati beadványnak ki kell terjednie azokra a lelki, lelkipásztori, karitatív és egyházszervezési tervekre, melyeket a pályázó lelkész szeretne az adott helyen megvalósítani. A pályázat beadásának lehetősége folyamatos, végső határideje január 30. A pályázat elbírálásánál nem játszik szerepet a beadás dátuma, tehát nem jelent előnyt, ha valaki hamarabb adja be a kijelölt határidőn belül. 12

13 1815/2011 Lakáscélú támogatás Az Egyházmegye vezető testületeinek közös erőfeszítéseként született döntés alapján segíteni kívánjuk annak a sok szempontból kívánatos helyzetnek a megvalósulását, hogy az egyházmegye papjai saját tulajdonú lakással rendelkezzenek. Ennek érdekében azt a törvény biztosította és Európában elterjedt támogatási formát ítéltük a leghatékonyabbnak, amelyben a magánszemélyek lakáscélú megtakarítását egyfelől az állam, másfelől a munkahely is támogathatja. Ez az ún. Lakástakarék, amelyet jelenleg hazánkban a Fundamenta Lakáskassza, az OTP Bank és az Erste Bank bonyolít. A lakáskassza megtakarítása sokféle lakáscélra felhasználható, közeli hozzátartozónak átadható, és több családtag összevonhatja azt egy nagyobb cél megvalósítása érdekében. Ezen felül alaphelyzetben 10 éves havi Ft megtakarítással, és egy kedvezményes hitellehetőséggel a futamidő végén, összesen 8 millió forinthoz lehet hozzájutni sok évvel korábban minthogy azt kifizettük, gyakorlatilag kamatmentesen. Idősebbeknek is érdemes elindítani, mert átadhatják gyermekeiknek, testvéreiknek stb., és felhasználhatják lakásuk, konyhájuk, fürdőszobájuk felújítására, korszerűsítésére is. Ezt a lehetőséget megragadva hirdetjük meg minden egyházmegyés pap, illetve központi szolgálatban álló diakónus számára az egyházmegyei támogatás lehetőségét. Mindenki pályázhat a támogatásra, aki kész kötni egy lakáskassza szerződést, vagy már rendelkezik ilyennel, és maga is befizet rá havonta legalább Ft-ot. Az Egyházmegye vállalja, hogy vagy 10 éven keresztül maga is átutal a megjelölt névre szóló lakáskassza számlára Ft-ot, vagy ha valakinek rövidebb lejáratú szerződés szolgálja jobban a lakáscélú terveit, akkor 5 éven keresztül havi Ft támogatást, amennyiben az illető maga is vállalja ugyanennyi havi megtakarítás befizetését. Ez azt jelenti, hogy az egyházmegye összesen Ft-tal kívánja támogatni a kritériumoknak megfelelő áldozópapjainak és diakónusainak lakáscélú kiadásait, úgy ahogyan azt az állami és a kánoni törvények lehetővé teszik. A támogatást mindenki igényelheti, aki valamilyen formában korábban nem kapott már az Egyházmegyétől lakáscélú támogatást, illetve egyéb anyagi ügyei rendezettek. A pályázatokat folyamatosan bírálja el a Gazdasági Tanács. A felmerülő kérdésekről pedig készségesen 13

14 ad információt a Gazdasági Hivatal, amely a tényleges átutalásokat is bonyolítani fogja. A lakáskassza szerződés felhasználásának törvényi lehetőségeiről, valamint új szerződések megkötése céljából szeretettel ajánljuk a paptestvérek figyelmébe Sinka Gábor egykori papnövendékünket, aki jelenleg a Fundamenta Lakáskassza üzletkötője, és már eddig is több kollégának segített a megfelelő megtakarítási feltételek kiválasztásában. Elérhetősége: Tel:. +36 (30) /2011 Templomi felszerelések megóvása Fölhívom a Főtisztelendő Atyák figyelmét a templomi felszerelések megfelelő őrzésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében több betörés is volt az elmúlt hónapokban, amelyek során liturgikus tárgyakat tulajdonítottak el templomainkból. Kérem Paptestvéreimet, hogy még nagyobb odafigyeléssel és gondossággal vigyázzanak a templomi felszerelésekre, és ahol nincs vagyonvédelmi rendszer kiépítve, ott igyekezzenek a mozdítható tárgyakat és a perselypénzt a parókiális épületben biztonságosan elhelyezni, amikor azokra a szertartások után már nincs szükség. A vagyontárgyak megóvása érdekében fontosnak tartom, hogy ahol eddig még nem történt meg fényképek is készüljenek az egyes értékekről, amelyeket az egyházközségi irattárban helyezzenek el, és egyúttal a Hajdúdorogi Püspöki Hivatalba is küldjék be. 1817/2011 Az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség ügye Tudomásomra jutott, hogy dr. Cselényi István Gábor az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség parókusaként engedélyem nélkül szerződést kötött az Arany Alkony Idősotthonokat üzemeltető Medicatus Egészségügyi Szolgáltatóval. A fegyelmi vizsgálat idejére dr. Cselényi Istvánt 1435/2011. szám alatt kelt levelemben augusztus 5-ei hatállyal fölmentettem parókusi beosztásából és rendelkezési állományba rendeltem, majd segítő szándékkal kineveztem a Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokház munkatársává. 14

15 István atya ezt a kinevezést elfogadta, de hamarosan egészségügyi problémáira hivatkozva visszautasította, ezért a kinevezést visszavontam, majd folyó év november 15-től nyugdíjba helyeztem őt. István atyát figyelmeztetésben részesítettem, és utasítottam, hogy az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség templomában és az ahhoz tartozó filiális helyeken nem vehet részt szertartásokon és ezekben a templomokban szentségekhez sem járulhat. Ügyének kánonjogi kivizsgálását elrendeltem, de a rendőrségi nyomozás idejére azt fölfüggesztettem. Jogi fellépésünknek köszönhetően sikerült a Medicatus Egészségügyi Szolgáltatóval megkötött szerződést érvényteleníteni, és az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség fenntartói szerepvállalását megszüntetni. 1818/2011 Nyitvatartás Tájékoztatom a főtisztelendő atyákat, hogy a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal december 22-től január 8-ig (szombat és vasárnap kivételével) délelőtt 8-12 óráig tart ügyeletet. Nyíregyháza, december Fülöp hajdúdorogi püspök 15

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK 42/2012 Ökumenikus Imahét Főtisztelendő Paptestvéreim! A világegyház közös imádságát az idei esztendőben január 16-23. között tartjuk. Az

Részletesebben

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS. 2010. I. szám A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS KÖRLEVELEI 2010. I. szám 110/2010 Centenárium és kiengesztelődés Főtisztelendő Oltártestvéreim! Talán sokunk számára emlékezetes még az a mintegy

Részletesebben

Tisztelt bekecsi Lakosok!

Tisztelt bekecsi Lakosok! Tisztelt bekecsi Lakosok! Önkormányzatunk 2012 év nyarán pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez "Orvosi rendelõ felújítása Bekecsen" címmel.

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 Nr. 567/2015. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2015-ben Néhány éves múltra visszatekintő Lelkipásztori Terveink megvalósításai során immáron körvonalazódni látszanak

Részletesebben

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült ÓPÁLYI HÍRLAP Az Ópályiak Baráti Körének Lapja XII. évfolyam 2. szám Sorozási kép a 60-as évekbõl. (Csicsák Gyulánétól kaptuk a képet) Állnak: Kópis Árpád, Horváth Mihály, Fazekas Károly, Buzsik László,

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek 2003-as év 2003. Január 03. Pt Elsőpéntek 2003. Február 04. Kd Gyűlést tartott a Képviselő-testület, megtárgyalta a 2002. évi zárszámadást, és a 2003. évi költségvetést, beleértve a fíliákat is: Balotaszállás,

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Egyházmegyei címlista Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 Nr. 1494/2012. EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

Az Otthon Melegére várva

Az Otthon Melegére várva Nyitás, keményebb hang Az MSZP tiszaújvárosi szervezetének vendége volt Mesterházy Attila, korábbi pártelnök. /5. oldal Ülésezett az önkormányzat Második olvasatban tárgyalta, és csaknem 8 milliárdos főösszeggel

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben