A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok kiosztása közben ezt a sztihirát énekeljük: Jertek, merítsetek fényt, a soha le nem alkonyodó Világosságból, és dicsőítsük Krisztust, ki föltámadt halottaiból! Fényt meríteni csak az tud, akinek van fénymerítő eszköze, meg tartóedénye, ahová a merített fényt el tudja helyezni. Képzavar talán? Inkább szinesztézia, ahol az érzékek egymást kiegészítve összefonódnak. Nem kép- vagy érzéki zavar ez, hanem egybeér, egymást fölváltja az ember sokféle érzékelése. Egyik költőnk napsugarak zúgásáról, szent mennydörgés szemléléséről beszél, amikor Istennel való találkozását írja le. Hasonlóan bódul el húsvéti örömében az Egyház. Nem részegség ez, hanem az érzékek természetfölötti átalakulása. Halljuk is a buzdítást: Tisztítsuk meg érzékeinket, és meglátjuk a feltámadás megközelíthetetlen fényében tündöklő Krisztust. Ezt a megközelíthetetlen, ezt a nemteremtett fényt csak megtisztult érzékekkel, átalakult lélekkel lehet befogadni. A fénymerítő eszköz nem csupán a gyertya, amely átveszi a lángot, s amellyel továbbadhatjuk azt. A fényt be is kell fogadni, meg kell nyílni előtte, hogy befogadható legyen. Ehhez nem elegendő a gyertyaszál, ehhez a léleknek kell meggyúlnia. Amikor továbbadom a lángot Húsvét éjjelén, akkor közben az enyém is égve marad. Úgy növekszik a fényár, hogy miközben közvetítőivé ugyanakkor részeseivé is válunk. Világosodjunk fel, népek, mert a halálból az életre és a földről az égbe való átmenetünket észre sem vesszük, ha nem marad meg bennünk ez az örökkétartó világosság. A soha nem alkonyodó világosság van itt jelen, amelyet megnyílt szívvel tudunk csak befogadni. Nem azt várja tőlünk a Feltámadott, hogy mi gyújtsunk tüzet, hogy mi legyünk az isteni fénnyel világítók, csak azt kínálja föl, hogy ma, amikor mindenek betelnek világossággal, akkor a mi szívünk is teljen meg, érzékeink megtisztulva részesüljünk a szőlőtőke új termésében, s így mehessünk örvendező léptekkel a világosságba. Krisztus feltámadása világosságot hozott, új fényt, amely egészen más megvilágításba helyez mindent. Ez nem csak egy vagy három napig tart, vagy egy fényes héten át. Úgy változtatja meg az életünket, hogy az eseményeket érintetlenül hagyja, hiszen

2 azok folytatódnak a maguk törvénye szerint, de ebben az új látásmódban új értelmet nyer minden. Az életünk változik évről évre, húsvétról húsvétra, megtérésről megtérésre. Bizakodva remélhetjük, hogy ezekkel az ünnepi lépésekkel egyre mélyebbre, vagy, ha úgy tetszik, egyre magasabbra juthatunk. Különös érvényű ez ebben az esztendőben, amikor nagyböjt és Húsvét egészen újat hozott mindnyájunknak. Elveszítettünk egy pápát és nyertünk, kaptunk egy újat. Elköszönt a bölcs öreg, és beköszönt az utódja, aki újszerű látásával és viselkedésmódjával valami másra nyitja föl a szemünket. Ferenc pápa a szegények pápája, aki nem csak a szegényeket kívánja fölkarolni, hanem bátran buzdít arra, hogy váljunk a szegények egyházává. Jézus nem sokkal kereszthalála előtt ezt mondta: Szegények mindig lesznek veletek. Ez a prófécia be is következett. Az Egyház életéhez mindig hozzátartozott a szegények gondozása, sőt, magának a szegénység eszményének a követése. Minthogy azonban a bűntől megrontott, földhöz ragadt szemléletünkkel épp az ellenkezőjére törekszünk, inkább kívánnánk evilági módon meggazdagodni, ezért az Isten újra és újra küld prófétai alakokat, akik ezt az egyszerű és tiszta értéket eszünkbe juttatják. Az assisi szentnek Isten bolondja alakjának fölidézése a huszonegyedik században úgy tűnik új fényt derít egyházunk egére. Ferenc pápánk szavai és életpéldája bennünket is ráébreszthet arra, ha eddig nem így éltünk. Az Egyház azáltal fog megváltozni, ha mi változtatjuk meg az életünket, ha a föltámadás fényében új megvilágításba kerül a szegénységhez való viszonyunk. Ehhez tudnunk kell, hogy a szegénység nem csak fizikai, hanem lelki állapot is. Észre kell vennünk a szegényeket, akik körülöttünk élnek. A föltámadás fényében megújult látásmód figyelmessé teszi lelki szemünket, az igazi szükségükre. Ugyanakkor ez a felhívás nem csak a szegények iránti nagyobb érzékenységre vonatkozik. Nekünk magunknak is törekednünk kell a szegénységre. A Keleti Kódex előírja a papoknak, hogy ebben ők adjanak példát: A klerikusok Krisztus szegénységének lelkületével eltelve törekedjenek arra, hogy életük egyszerűségével a lelki javak tanúi legyenek a világ előtt... (CCEO 385. kánon). Ezt teszi most, erre mutat utat az Egyház első embere. Ebben is követnünk kell őt. Nagyböjtünk első napján ért nagy veszteség során tehát nem szegényebbek lettünk. Épp ellenkezőleg, lelki megerősödést hozott mindnyájunknak a leköszönő pápa bátor döntése, hiszen Húsvétot már az új egyházfőnkkel, Ferenc pápával ünnepelhetjük. Látjuk, hogy a veszteségek minket gazdagítanak. Az istenszeretőknek minden javukra válik (Róm 8,29). Ne féljünk elengedni földi kincseinket azért, hogy mennyeieket nyerjünk helyettük! A föltámadási körmenet után maradt gyertyacsonkok a földerengő reggeli fényben talán szomorú látványt nyújtanak, de szívünk lángol tovább, mint az emmauszi tanítványoknak, akik eleinte értetlenkedtek, ugyan, de aztán fölismerték a Föltámadottat a kenyértörésben. Eddigi életünk töredékei egyberendeződnek, építőkövekké formálódnak, elfogadott szegénységünk pedig isteni gazdagsággá válik, ha az Úrnak Pászkája világosít meg minket, mert a halálból az életre és a földről az égbe visz át minket Krisztus Istenünk. Énekeljük az Ő győzelmét! 2

3 (Kérem, hogy a fenti főpásztori üzenetet felolvasással vagy a hirdetőtábla segítségével ismertessék a hívekkel!) 701/2013 Ferenc pápa megválasztása Amint az köztudomású, a pápaválasztó bíborosok testülete José Maria Bergoglio jezsuita bíborost, Buenos Aires érsekét választotta Szent Péter 265. utódául, aki pápaként a Ferenc nevet vette föl. (Az új Szentatya számjelölés nélkül használja a Ferenc nevet, tehát mi is így említsük mind a Liturgiában, mind más szövegkörnyezetben). Az 1936-ban született bíboros a szeminárium elvégzése után 1958-ban lépett be a jezsuita rendbe, humán tanulmányokat folytatott, irodalmat és pszichológiát tanított, volt a jezsuita rend argentin provinciálisa, szemináriumi rektor, plébános, Buenos Aires segédpüspöke, től koadjutor érseke, majd 1998-tól érseke, 2005-től pedig az Argentin Püspöki Konferencia elnöke. Személyében az egyháztörténelem első jezsuita és első latin-amerikai pápáját köszönthetjük. Névválasztásában a Szentatya saját bevallása szerint elsősorban Assisi Szent Ferenc alakját tartotta szem előtt, akit a szegények és béke embereként jellemzett, és aki szívügyének tekintette a teremtett világ védelmét is. Új pápánk első megnyilatkozásaiban hitet tett a szegényekért élő szegény Egyház mellett, amelynek fő feladatai közé tartozik a zarándoklás, az építés és Jézus Krisztus megvallása. Számunkra különösen örömteli a tény, hogy a saját ordináriussal nem rendelkező keleti katolikusok ordináriusaként a Szentatyának Argentínában lehetősége volt közvetlenül megismernie rítusunkat, illetve az is, hogy megválasztása első napjaitól intenzív kapcsolatot ápol az ortodox egyházak képviselőivel, tehát megalapozott reménnyel tekinthetünk az egységtörekvések további erősödése felé. Ennek szép kifejeződése volt, hogy számos keleti katolikus egyházfő mellett az új pápa beiktatásán részt vett Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka, valamint Hilarion metropolita a moszkvai patriarkátus képviseletében. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek ereje vezesse Ferenc pápánkat az Egyház kormányzásának felelősségteljes hivatásában, és hogy mindannyian figyelni tudjunk irányító és útmutató szavaira, követve őt a Krisztus-követés mindennap megújuló radikális egyszerűségében! 702/2013 A Hajdúdorogi Egyházmegyei Bíróság megújítása Jelen határozatommal folyó év április 1-jei hatállyal három éves időszakra a következő személyeket neveztem ki a Hajdúdorogi Egyházmegyei Bíróság tagjainak. Bírósági helynök: Bírók: Makláry Ákos budai parókus. Galambvári Péter abaújszántói parókus, Horváth Tamás kótaji parókus, teológiai tanár, dr. Jaczkó Sándor kispesti parókus, dr. Szabó Péter teológiai tanár, dr. Verdes Miklós piricsei parókus. 3

4 Ügyész és kötelékvédő: Ügyhallgató bíró: Jegyző: Jakab Christian szolnoki diakónus. dr. Ivancsó István pápai prelátus, teológiai tanár, Lukács Imre vásárosnaményi parókus. Gánicz Tamás tanulmányvégzett papnövendék, irodai munkatárs. 703/2013 Személyi változások a Hajdúdorogi Egyházmegyében Dr. Radvánszki Jánost március 9-én kelt 577/2012. határozatomban megfogalmazott segítő szándékomat elutasította, ezért folyó év március 1-jei hatállyal a CCEO 395. kánonja értelmében fölmentettem klerikusi állapotából. Rövid betegszabadsága után Titkó István atyát folyó év március 1-jei hatállyal visszahelyeztem a Létavértes-Vértesi Egyházközség parókusi tisztségébe. 704/2013 Papnövendék elbocsátása Szirmai Máté papnövendéket súlyos fegyelmi vétsége miatt a Görögkatolikus Papnevelő Intézetből és a Hajdúdorogi Egyházmegye papnövendékeinek sorából október 3-ai hatállyal elbocsátottam. Engedélyeztem, hogy főiskolai tanulmányait befejezhesse, ugyanakkor úgy rendelkeztem, hogy tettének súlya miatt görögkatolikus egyházközségeknél és intézményekben állást nem vállalhat. 705/2013 Hit- és erkölcstan oktatás A hit- és erkölcstan oktatás megszervezése az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) március 22-én közzétett 22/2013-as rendeletében meghatározott szabályok alapján történik. A rendelet pontos szövege megtalálható a Magyar Közlöny 48. számában, illetve a honlapunk papi felületén. A sikeres előkészítő munka, a termékeny és gyümölcshozó hitoktatás érdekében mindenkinek szoros kapcsolatra, együttműködésre kell törekednie a területén található iskolákkal, valamint a többi felekezet képviselőivel. Ez kiemelten vonatkozik a római katolikus paptestvérekkel való együttműködésre, hiszen ha a gyermekek kisebb létszáma ezt indokolja velük akár közös csoportokat is létrehozhatunk. Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Atyákat, hogy vegyék fel a kapcsolatot az iskolákkal, különös tekintettel a közeli (április 8-9-ai) beiratkozás előkészületeire. Igyekezzünk emberi és szakmai kapcsolatot kialakítani az igazgatókkal, lehetőségek szerint vegyünk részt a leendő első és ötödik osztályos gyermekek szüleinek tartandó tájékoztató szülői értekezleteken. Ami azonban még ennél is fontosabb: alakítsunk ki olyan kapcsolatot a szülőkkel, hogy ne legyen kérdés számukra, miért is fontos hittanra íratniuk gyermekeiket. A püspökkari levélben olvasható érvek alkalmasak és jól használhatók a szülőkkel való beszélgetésekhez; ugyanakkor az édesapák, édesanyák döntésének segítéséhez a racionális 4

5 érvek mellett a lelkipásztori felelősséggel megélt, egymást kölcsönösen gazdagító, értékes emberi kapcsolat is elengedhetetlen. Körlevelünk mellékleteként megküldöm a görögkatolikus hit- és erkölcstan oktatásra felhívó plakátunkat ezeket a templomokban és iskolákban helyezzék el, valamint a szülők körében terjeszthető tájékoztatókat. További példányok rendelhetők a Püspöki Hivatalban, illetve letölthetők és sokszorosíthatók a honlapunk papi felületén keresztül. A hitoktatással kapcsolatos teendők egyeztetésére, a felmerülő kérdések, problémák megvitatására hívom a Főtisztelendő Atyákat április 4-én délutánra (a megbeszélést a rekollekciós előadást követően tartjuk). 706/2013 Egyházmegyei események Tájékoztatom a Főtisztelendő Atyákat, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye a közeljövőben a következő programokat szervezi. Április 4-én 17 órai kezdettel Roska Tamás természettudós professzor vezetésével rekollekciót tartunk Nyíregyházán, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. Április 6. Családkonferencia Miskolcon dr. Hézser Gábor vezetésével. Április 13. Hittanverseny egyházmegyei döntője és liturgikusének-verseny Hajdúdorogon, valamint Egyházmegyei Misszió Miskolcon. Április 20. Ifjúsági búcsú Máriapócson. Április 27. Egyházmegyei Misszió Kisvárdán. Április 28. Szórványban élő egyházközségek búcsúja Máriapócson. Május 5. Anyák és nők búcsúja Máriapócson. Május 11. Gyermekbúcsú Máriapócson. Május 12. Özvegyek és egyedül élők búcsúja Máriapócson. Május 16-án tól dr. Baán Izsák, OSB bakonybéli szerzetes atya tart rekollekciót Nyíregyházán, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. Május 18. Hittanverseny országos döntője Miskolcon. Egyházmegyei Misszió Nyíracsádon. Május 20. Pünkösdi búcsú Máriapócson. Május 25. Szent-György kupa Hajdúdorogon. Egyházmegyei Misszió és Családi nap Budapesten. Május A betegek és gyógyítók országos zarándoklata Máriapócson. Június 8. Család-csoda: Családi nap Nyíregyháza-Sóstófürdőn. Június 6-án 16 órától dr. Janka Ferenc teológiai tanár tart rekollekciót Nyíregyházán a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, utána Papi pohár lesz közvetlen beszélgetés a jelen folyamatairól és a jövő terveiről. 5

6 Június 23. Nagyszülők zarándoklata Máriapócson. Június Családok lelkigyakorlata Barsi Balázs, OFM szerzetes atya vezetésével Máriapócson. 707/2013 HungaRio Országos Ifjúsági Találkozó A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága július között HungaRio néven országos ifjúsági találkozót szervez Pécsett. A találkozó a ban tartott Magyar Sydney-hez hasonlóan a Rio de Janeiróban megrendezendő Ifjúsági Világtalálkozóval párhuzamosan zajlik, ahhoz kapcsolódik majd. A nemzetközi találkozó mottója: Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! (Mt 28,19), mely alapgondolat a magyarországi rendezvényt is meghatározza. A Hajdúdorogi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága pályázatot hirdet a július között Pécset megrendezendő HungaRio-n való részvétel támogatására. A pályázat nyertesei a programban való részvételhez Ft összegű központi támogatásban részesülnek. A fennmaradó összeget ( Ft) önerőből és/vagy egyházközségi támogatásból kell előteremteni. A várható teljes részvételi díj buszos utazás, szállás, napi háromszori étkezés előzetes számítások szerint Ft. Pályázók köre: minden (a találkozó időpontjáig) 16. életévét betöltött magyar görögkatolikus fiatal. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. személyes adatok: név, cím, telefonszám, ; 2. önéletrajz; 3. parókusi ajánlás; 4. beszámoló az eddigi (egyházmegyei vagy egyházközségi) ifjúsági programokon való részvételről; 5 MIÉRT? Miért szeretne részt venni, miért szorul rá a támogatásra a jelentkező fiatal? A pályázat beadási határideje: április 30. A pályázatokat a következő címre várjuk: Hajdúdorogi Egyházmegye Ifjúsági Iroda 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5, vagy címre. Egyházmegyei támogatásban a jelenlegi anyagi lehetőségek szerint 100 fő részesülhet. További információ a találkozó hivatalos honlapján: Bármilyen felmerülő kérdésben szívesen áll rendelkezésre Takács Gusztáv (30) és Vadász Viktória (30) /2013 Családtábor Szeretettel jelzem paptestvéreimnek, hogy az idei görögkatolikus családtábor július 1-6. között Sátoraljaújhelyen lesz (cím: Várhegy Üdülő, Oremus út 10. Internetes elérhetősége: A családokat az elmúlt esztendőhöz hasonlóan a saját parókusuk jelenthetik be a honlapunk papi felületén keresztül. Jelentkezési határidő: június 28. A táborhely 500 fő befogadására alkalmas, a férőhelyeket a bejelentkezés sorrendjében foglaljuk le, ezért kérjük a minél hamarabbi jelentkezést. 6

7 Bármilyen felmerülő kérdésben szívesen áll rendelkezésre Szabados Viktor (30) és Vadász Viktória (30) /2013 Dicsérjétek az Urat énekeskönyv megjelenése Örömmel jelzem, hogy a Dicsérjétek az Urat énekeskönyv 1200 Ft-os áron újra kapható a Szent Atanáz Kegytárgyboltban. Kérem, tegyünk meg mindent, hogy híveinkhez eljuthasson e fontos kiadvány. 710/2013 A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal ünnepi nyitvatartása Tájékoztatom a főtisztelendő atyákat, hogy a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal március között (nagykeddtől nagycsütörtökig) és április 3-5. között (fényeshét szerdájától péntekig) 9 órától 12 óráig tart ügyfélfogadást. Magam és a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal minden dolgozója nevében további áldott készületet és szent Föltámadási Ünnepet kívánok minden paptestvéremnek és családjának! II. RENDELKEZÉSEK 711/2013 A Szentatya említése szertartásainkon Kérem a Főtisztelendő Atyákat, hogy újonnan megválasztott Ferenc pápánkat a Szent Liturgiákon a következőképpen említsék. A proszkomídiában: Szentséges főpásztorunk, Ferenc pápáért... ; a nagybemenetben: Szentséges főpásztorunk, Ferenc pápáról... ; az anaforában: Az elsők között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról... ; az éltetésben: Szentséges főpásztorunk, Ferenc római pápának... (A pápák nevéhez kötődő sorszámnevet a liturgikus megemlékezések alkalmával egyébként sem kell említeni!) 712/2013 Sírhely és urnahely értékesítés és bérlés Tájékoztatom a Főtisztelendő Atyákat, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által december 7-én kiadott, a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről szóló Szabályzat VI. fejezetében leírtaktól eltérően az urnahely, sírhely értékesítés valójában bérbeadásnak minősül, így azt fő szabályként általános forgalmi adó nem terheli. Általános forgalmi adó ezt a fajta bérbeadást csak abban az esetben terheli, ha valamely szervezet az áfa törvény 88. -ában említett választási jogával úgy élt, hogy a bérbeadást is adókötelessé tette. 7

8 Az urnahely, sírhely értékesítés áfa szempontjából történő minősítése azért változott, mivel a meghatározott időre szóló megváltással a földterület, urnafülke nem kerül a megváltó tulajdonába, tehát ingatlan adás-vétel nincs, a Legfelsőbb Bíróság BH számú határozata szerint pedig a megváltás vagyoni jellegű használati jognak sem minősül, hanem sajátos kegyeleti jellegű intézmény, így vagyoni jog értékesítés sincs. Az urnahely, sírhely értékesítés áfa rendszerbeli, fentiek szerint bérbeadásnak történő minősítését NAV állásfoglalás is megerősíti. (Készült az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság /862/2010. számú állásfoglalása és a NAV áfásainak szóbeli tájékoztatása alapján.) 713/2013 Jertek merítsetek fényt! Bizonyára fölfigyeltek arra, hogy az Énekeskönyvünk 2009-ben kiadott változatában a Húsvéti szertartás a következő 5. hangú sztihirával kezdődik: Jertek, merítsetek fényt, * a soha le nem alkonyodó Világosságból, * és dicsőítsük Krisztust, * ki föltámadt halottaiból! Ennek éneklési módja a következő. Az éjféli zsolozsma végeztével a templomban a gyertyák és a villanyfények kialszanak. Csak az oltáron égnek a gyertyák, vagy azok közül is csak egy. Erről a lángról a pap a kezében lévő gyertyával leveszi a lángot miközben énekli az említett tropárt. Ezt a lángot továbbadja, elkezdi osztani a híveknek, miközben már a hívek is éneklik ugyanezt a tropárt. Eközben készülnek föl a körmenetre a tömjénezővel, Evangéliumos könyvvel és ha van, a Föltámadási ikonnal. Amikor kilépnek a templomból, akkor kezdik énekelni a 6. hangú sztihirát: A te föltámadásodat, Krisztus Üdvözítőnk... (A kegytárgyboltunkban kapható olyan cseppvédő karton, amelyre ezek az énekek vannak nyomtatva.) Kérem az egyházközségeket, hogy az idei évtől kezdve ennek megfelelően indítsák el a föltámadási körmenetet! Nyíregyháza, március 25-én, Örömhírvétel ünnepén. + Fülöp hajdúdorogi püspök 8

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Habemus papam! Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa

Habemus papam! Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2013. április Habemus papam! Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa Krisztus 266. helytartója az eddigi Buenos Aires-i érsek 76 éves. Nevét Jean-Louis Tauran protodiakónus

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa Irodalom - 15 - http://epa.niif.hu/00400/00414/00004/pdf/01kocka.pdf Platón: Phaidón, in: Platón összes művei, Európa, Bp., 1984, I. kötet,1019-1121. Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot, in: A

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak.

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak. A zarándoklat A házi dolgozat megírása előtt rövid kutatást végeztem az ismerőseim között. Megkérdeztem 15-20 embert, kinek mi jut elsőre eszébe, ha a zarándoklat szót meghallja. A legnépszerűbb válaszok

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2014. május hó 27. napján tartandó ülésére Tárgy: 12074/4

Részletesebben

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEI 2011. II. szám 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk Béres Gábor, Kiss László, Thodory Ferenc és Tóth Ferenc áldozópapokat saját kérésükre exkardináltam Hajdúdorogi

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

b) A közel 15 éves, általánosítható egyházi gyakorlati tapasztalatokat is kellően figyelembe kell venni. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

b) A közel 15 éves, általánosítható egyházi gyakorlati tapasztalatokat is kellően figyelembe kell venni. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Temető Szabályzat a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről BEVEZETŐ (Jogtörténeti előzmények, a szabályzat megalkotásának

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum Jézus mondja: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

Részletesebben

HATÁROZAT. Az Elnök a referenciaajánlat jelen határozattal jóvá nem hagyott rendelkezései vonatkozásában annak tartalmát az alábbiak szerint

HATÁROZAT. Az Elnök a referenciaajánlat jelen határozattal jóvá nem hagyott rendelkezései vonatkozásában annak tartalmát az alábbiak szerint Ügyiratszám: BI/600-12/2014. Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (Magyar Telekom RIO) Ügyintéző: dr. Kun István, Zágonyi László Melléklet:

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Jézus megkeresztelkedése

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Jézus megkeresztelkedése Regina Krónika reginamundiplebania.hu facebook.com/regmun14 A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVII. évfolyam 1. szám 2016. január 10. Közvetlenül nyilvános tanításának megkezdése előtt, Jézus

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E L E N T É S. A közös megegyezésről szóló döntést a jegyzővel és aljegyzővel közöltem, akik az okmányokat aláírták.

J E L E N T É S. A közös megegyezésről szóló döntést a jegyzővel és aljegyzővel közöltem, akik az okmányokat aláírták. Felsőzsolca Város Képviselő-testülete 1-37/2011. Ellenőrizte: (helyettes jegyző) Üi.: Jávorszki Klára Megtárgyalja: Képviselő-testület J E L E N T É S I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 78/2011.

Részletesebben

12. n a p i r e n d i p o n t

12. n a p i r e n d i p o n t 12. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Vértesacsai Szivárvány

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja 2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 ALAPÍTÓ OKIRAT 5 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 8 1. 1. A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÜLDETÉSE

Részletesebben

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...6 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player Bepillantás a bensőnkbe nkbe Általában az emberek úgy definiálják Istent, mint aki mindenütt jelen van, aki mindentudó, mindenható, és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

Családfesztivál - Gödöllő 2011. 11. 12.

Családfesztivál - Gödöllő 2011. 11. 12. Családfesztivál - Gödöllő 2011. 11. 12. NAGY TITOK EZ! Reggel öt óra, csönd mindenütt, csak a Barbakánnal szemben didereg egy kis csapat köztük mi is - a hajnali hidegben. Jön a busz, felszállunk, indulás.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: 06-1 331 1313; Fax: 06-1 331 1396; e-mail: losz@losz.hu; www.losz.hu 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Dr. Egresits Ferenc Dogmatika tankör 1, Az Istenről szóló beszéd /teológia/ nehézségei és lehetőségei a 2. és 3. évezred határán 2, A felvilágosodás révén elindított

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja.

HATÁROZAT. jóváhagyja. Ügyiratszám: BI/766-7/2014. Tárgy: UPC Magyarország Kft. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (UPC RIO) Ügyintéző: dr. Nagy Attila, Zágonyi László Melléklet: HATÁROZAT

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Beszámoló a Hajdúdorogi Egyházmegye 2014. évi cigánypasztorációs munkájáról

Beszámoló a Hajdúdorogi Egyházmegye 2014. évi cigánypasztorációs munkájáról Beszámoló a Hajdúdorogi Egyházmegye 2014. évi cigánypasztorációs munkájáról Az elmúlt esztendőben is igyekeztünk minél több olyan programot, eseményt szervezni mely a hátrányos helyzetű, cigány testvéreink

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPEST GAZDASÁG FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSNESS SCHOOL A BUDAPEST GAZDASÁG FŐSKOLA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Budapest, 2005. szeptember FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben