Az angol ipari forradalom áttekintés források, statisztikák és képek alapján Varga Nikolett 11.m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az angol ipari forradalom áttekintés források, statisztikák és képek alapján Varga Nikolett 11.m"

Átírás

1 Az angol ipari forradalom áttekintés források, statisztikák és képek alapján Varga Nikolett 11.m Terméshozamok Európában: Az 1400as évek elejétől az 1500as évek elejéig egy enyhe csökkenéstől eltekintve (1450 körül), viszonylag egyenletes emelkedést látunk. Ez erőteljes növekedésnek indult 1510 körül egészen 1580 környékéig, amikor a törés egy gyors terméshozamzuhanást mutat 1620ig. 1620tól már csak emelkedik a terméshozam, ami a vetésforgónak, bevezetésének és eredményes alkalmazásának tudható be. Az 1700as évek végénél is található egy törés, ami még gyorsabban emelkedő terméshozamot mutat. A vetésforgó alkalmazásának következtében az egyes termelési ágak egymást nem akadályozták, hanem fejlesztették. Európa népsűrűsége a XIX. század elején: Nagy-Britannia nem látszik túl jól, de lássuk, mit olvashatunk le Ami látható, hogy Anglia közepén 1 km 2 -en 100-nál nagyobb a népsűrűség, e terület körül viszonylag sűrűn lakott. A középső területen találhatók az ipari nagyvárosok, ráadásul Angliában viszonylag kis távolságra vannak egymástól. A kevésbé sűrűn lakott területek nagyjából a mezőgazdasági területekkel esnek egybe. Anglia partjainál kikötők találhatók, itt szintén sűrűn lakott területek vannak. James Watt szabadalom levele (1769): A híres feltaláló szabadalom leveléből levonható legfontosabb következtetés, hogy az új találmányok elterjedésével, illetve a feltalálások és alkotások sűrűsödésével megjelent a szabadalomlevél. Ezt a szabadalomlevelet III. György király adta ki Nagy-Britannia Nagy Pecsétjével ellátva. A szabadalom fogalma: 1. Találmány gyártására, forgalomba hozatalára (a feltalálónak) adott kizárólagos jog, engedély. (jelentett még előjogot, kiváltságot is, de e jelentésében kissé elavult.)

2 A Derby család tevékenysége: Ebben a forrásban a feleség elmeséli, családja milyen újításokat vezetett be az iparban, különösen a kohókat emeli ki. A forrásból kiderül, hogy Abraham Derby feltalálta a kokszolás módszerét a kohókban, melyek lényege, hogy fa helyett kőszénnel tüzeltek és készítettek vasrudat. (Az ő apja pedig elsőként kísérelte meg, hogy vasedényeket öntsön homokba agyag helyett, ahogy azt addig tették.) Visszatérve Abraham Derby munkásságára, az ő újítása nélkül a vasipar elsorvadt volna, mivel az ölfa ára rendkívül magasra szökött. Észak-Angliát példaként véve utakat csináltatott, talpfákat és vágányokat fektetett le, hogy a vasércet és kőszenet ne a hátán hordja a ló, hanem kevesebb állat igénybevételével vagonokban lehessen szállítani. Később a sínek már nem fából készültek, hanem öntött vasból. Valamint az ő érdeme, hogy a vagonok tengelye és kereke is vasból készült. Brit vasipar 1800 körül: Ez a kép szénlelőhelyekről és a kohókról mesél. Amint az látható, voltak kis- és nagy vaskohók, de ami ennél lényegesebb, hogy a kohók lényegében a szénlelőhelyekre települtek, mivel így volt gazdaságosabb, de néhány kohó akad a partoknál is, többnyire kikötőknél, mely a hajógyártás miatt fontos szerepet játszott.

3 Az angol kormány ülése Robert Walpole elnökletével: Az angol parlamentarizmus rendszere tulajdonképpen a dicsőséges forradalom utáni évszázadban alakult ki. Az állam élén a király állott, ekkor éppen III. Vilmos ( ). Neki minden energiáját lekötötte a XIV. Lajos elleni háborúzás, és a legfőbb gondja az volt, hogy a parlament ellássa őt a sikerhez szükséges eszközökkel. A belpolitika ennek következtében nem túlságosan érdekelte. Az angol parlamentben kétpártrendszer alakult ki. A whigek és a toryk viszonylag hosszú periódus után váltották egymást. Társadalmi és gazdasági kérdések szabták meg a pártállásokat. (A torykat inkább a nemzeti öntudat, míg a whigeket a gazdasági érdek vezérelte.) A miniszterelnököt mindig a győztes párt adta. A kormányt a király nevezte ki, de a parlamentnek volt felelős. III. Vilmos utódai nem mertek beavatkozni a parlament ügyeibe, mert a szokások ekkorra már kialakultak. A parlamenten belül számos kisebbnagyobb klikk alakult ki, de a kormány igen ügyesen játszotta ki ezeket és így sikerült mind a helyi, mind az országos, sőt a nemzetközi problémákat ügyes lavírozással megoldani. Az intézmények megszilárdultak, a hivatalok száma gyorsan nőtt. Az ország rendkívüli mértékben gazdagodott, annak ellenére, hogy a tömegek meglehetősen nagy nyomorban éltek. A gazdagodással párhuzamosan rendkívüli mértéket öltött a korrupció. III. György ( ) trónralépése után megkísérelte a parlamentet megrendszabályozni, de külpolitikai kudarca: - az Egyesült Államok függetlenedése kísérletét meghiúsította, sőt a kormány és a parlament hatalma rendkívüli mértékben megnőtt. Lényegében a miniszterelnök uralkodott, még a hivatalok adományozásának jogát is megkapta. (miniszter- eredetileg szolgát jelentett a király első szolgája) Sir Robert Walpole (whig, / /) Downing street 10. Az eredetileg három épületből álló együttest II. György 1732-ben adományozta nemzetnek tett érdemeiért cserébe az első angol miniszternek is nevezett Robert Walpole-nak, ő azonban csak úgy fogadta el, ha nem személyesen ő kapja, hanem hivatala mindenkori betöltője. A házba egy rövid átépítés után 1735-ben költözött be. Egy kis érdekesség: Az első hagyományos értelemben vett gótikus regényt 1765-ben írta Horace Walpole, Robert Walpole legkisebb fia. Híres gótikus regénye Az otrantó kastélya színes repertoárja a gótikus és horror elemeknek. Saját kastélyát, Strawberry Hill-t gótikus várrá alakíttatta.

4 Európai települések Észak-Amerikában 1740 körül: Ami e kép alapján számunkra fontos, hogy a spanyol örökösödési háborúban ismét fölmerült a franciák európai hegemóniájának veszélye, de az újabb nagy szövetség ezt végleg elhárítja és Anglia 1713-ban az utrechti békében gazdag zsákmányt szerez Franciaországtól: Amerikában megszerzi a Hudson folyó torkolatvidékét, Új Skóciát, Új Foundlandot, övé lesz Gibraltár és Menorca Spanyolországtól. Monopóliumot szerez a spanyol Amerikával folytatott rabszolga kereskedelemre is. Az angol-francia ellenségeskedés folytatódik, de nem vezet nyílt háborúhoz. A képen látható városok közül Boston (1630), New York (1664), Norfolk (1682) és Charleston (1680) angol alapítású városok. Angol épület Indiában: (ld. Még Atlasz 60. o.) A Brit Kelet-Indiai társaság: dec. 31.-én I. Erzsébet kereskedelmi előjogokat biztosított Indiában. Az adománylevél 21 éves monopóliumot adott a cégnek a Kelet-Indiákon (India akkori neve). A kereskedőcégből a társaság igazi hatalommá, India valódi urává vált, megszerezte az ehhez szükséges kormányzati és katonai előjogot is. Feloszlatására 1858-ban került sor. Adam Smith: Angol közgazdasági író volt, tulajdonképpen a logika és az etika professzora volt Glasgow egyetemén. Ő volt a klasszikus közgazdaságtan megalapítója. A könyvben a kép alatt található forrás a munkamegosztás jelentőségéről beszél és bizonyít.

5 Brit terjeszkedés Indiában 1805-ig: (ld. feljebb) Ez a képi forrás megmutatja, merre terjeszkedtek, hol voltak befolyási övezetek, mikor szerezték a területet, stb. John Stuart Mill: Jeremy Bentham ( ) tanítása az úgynevezett utilitarizmus volt. E szerint az állam legfőbb feladata, hogy minél több ember számára minél nagyobb jólétet biztosítson. (Ez a tanítás vált a klasszikus liberalizmus alaptételévé Európa szellemi életében is.) Jeremy Bentham tanítványa volt John Stuart Mill, aki ezeket a tanokat tovább is fejlesztette. Szerinte az ideális állapot a népképviseleti kormány. Kétkamarás törvényhozó testület, király uralkodik, ám nem kormányoz, és a gazdasági életben a szabad kereskedelem érvényesül. Ezt az állapotot kell idővel minden államnak elérnie. A két párt között, amelyeket 1832 óta konzervatív és liberális pártnak neveztek hivatalosan, a külpolitikában lényeges különbség nem volt. Elsősorban az eltérő gazdasági érdekek állították őket egymással szembe ig a tory kormány intézte az ügyeket. Legfontosabb lépésük 1815-ben a gabonavám bevezetése (Corn Laws). Ezzel a magas gabonaárakat biztosították az agrárérdekeknek megfelelően. Ez természetesen a gabonafogyasztó munkásokat súlyosan érintette, így bontakozott ki az első munkásmozgalom. Ekkor jelentkezett az ír kérdés is. A katolikus írek O Connel vezetésével elérték, hogy a Test Act-et az angol parlament1829-ben eltörölte, ezáltal a katolikusok egyenjogúságot kaptak. Richard Cobden: Megindult egy küzdelem a szabad kereskedelem megvalósításáért. Ennek Richard Cobden ( ) és az úgynevezett manchesteri iskola volt a szószólója. A tanítás lényege az, hogy minden régió azokat az árukat termelje, amire adottságai a legjobbak és a hiányt

6 importálja azon régiókból, ahol a hiánycikkeket lehet előnyösen előállítani. Cobden nagyhatású tanításának első kézzelfogható sikere volt, hogy 1846-ban eltörölték a gabonavámot. Ennek eredményeként Angliát elárasztotta az olcsó európai gabona, így a bérek csökkentek, olcsóbb lett az ipari termelés, versenyképesebb lett az amúgy is vezető helyet betöltő ipar. (Emellett azonban az angol mezőgazdaság gyors tönkremenetele állt.) Londoni árubörze A mai tőzsde elődje.

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A CIRIEC (A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja) által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

A LEGÚJABB KOR GAZDASÁGTÖRTÉNETE

A LEGÚJABB KOR GAZDASÁGTÖRTÉNETE A LEGÚJABB KOR GAZDASÁGTÖRTÉNETE ÍRTA BALLA ANTAL KIADJA A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA ELŐSZÓ A gazdasági kérdések talán sohasem voltak olyan fontosak, mint napjainkban. Az esztendők óta tartó s eddig alig

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István)

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) Az adózás története majdnem egyidős az emberiség történetével. Amióta létezik az, hogy emberek nagyobb csoportjai együtt, közösségben élnek, és valamiféle

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (jegyzetek) 1. A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha

Részletesebben

Hogyan született a vállalkozó? (Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez) MADARÁSZ ALADÁR

Hogyan született a vállalkozó? (Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez) MADARÁSZ ALADÁR Hogyan született a vállalkozó? (Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez) MADARÁSZ ALADÁR A vállalkozó sajátos szerepet tölt be a közgazdaságtanban. Egyszerre kulcsfigurája és hiányzó

Részletesebben

A SZABÁLYOZÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGA

A SZABÁLYOZÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGA Valentiny Pál A SZABÁLYOZÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGA Nemzetközi tapasztalatok alapján áttekintést próbálunk adni arról, hogy milyen szempontok szerint ítélhető meg a jó szabályozás, a szabályozó

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

SZABADIDŐ - MŰVELŐDÉS

SZABADIDŐ - MŰVELŐDÉS SZABADIDŐ - MŰVELŐDÉS A 19. századi demográfiai növekedés, az urbanizáció, a politika liberalizálódása, demokratizálódása miatt a tömeg a mindennapok tényezőjévé kezdett válni, amelyet nemcsak élelemmel

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után I. (1945 1968)*

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után I. (1945 1968)* Tanulmányok Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után I. (1945 1968)* Dr. Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője E-mail: adam.marton@ksh.hu A forint 1946. évi bevezetése után,

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

Merre tovább, Kína? Interjú Tálas Barna Kína-szakértõvel

Merre tovább, Kína? Interjú Tálas Barna Kína-szakértõvel 82 Merre tovább, Kína? Interjú Tálas Barna Kína-szakértõvel Az alábbi beszélgetés a Nemzet és Biztonság azon sorozatának második darabja, amelyben szerkesztõségünk arra keresi a választ, hogy vajon a nemzetközi

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA I. ELŐZMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA 1919 őszétől Magyarország új útra lépett. A háborús vereség s a nyomában kialakult forradalmi válság az

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben