J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének január 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Mucsi György alpolgármester Vass Antal, Tanács József, Volford Imre, Katona László képviselők Csiszár István, Varga Ferenc, Krisztin István, Babarczi János tanácsosok Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Igazoltan van távol Balogh Miklós, Oltványi Gyula képviselők Szűcsné dr. Fehér Éva alpolgármester Heller Sz. Tibor tanácsos Tanácskozási joggal jelen vannak: - dr. Tóth Krisztián osztályvezető - Balog László kabinetvezető - Nagypálné Vidács Anikó Költségvetési és Adó Oszt. mb. osztályvezető - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Kazi Mária Móra Ferenc Általános Isk. ig. - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Berta Gyuláné Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház mb. igazgatója - Pintérné Farkas Ágnes Gondozási Központ vezetője - Enginé Ábrahám Katalin Egyházi Iskola tagintézményvezető - Bobár Gabriella Móravitál Kht. ügyv. ig. - Dr. Csala Éva Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Gyámhivatala hivatalvezető Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő képviselő és a polgármester, 2 fő képviselő igazoltan van távol.

2 2 Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása /I.fordulós vitaanyag/ - munkaterv módositás 3./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 1/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselőtestülete január 29-ei ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása /I.fordulós vitaanyag/ munkaterv módositás 3./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint

3 3 Erről értesitést kap: l. Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr.Varga-Nagy Szilvia jegyző I. napirend - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről Nógrádi Zoltán polgármester beszámolója a jegyzőkönyv l. sz. mellékletét képezi. 2/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről : I. Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző

4 4 - Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 3/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról I. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 31/2014. /I. 30./, 130/2012. /IV. 26./, 53/2012. /II. 23./ I.l/c.,d., 328/2012. /X. 25./, 282/2014. /VIII. 28./, 300/2014. /IX. 30./, 365/2014. /XI. 27./, 367/2014. /XI. 27./, 375/2014. /XI. 27./, 376/2014. /XI. 27./, 377/2014. /XI. 27./, 378/2014. /XI. 27./, 380/2014. /XI. 27./, 390/2014. /XI. 27./, 391/2014. /XI. 27./, 393/2014. /XI. 27./, 417/2014. /XII. l8./, 421/2014. /XII. l8./, 423/2014. /XII. l8./, 418/2014. /XII. l8./, 409/2014. /XII. l8./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. Az 141/2014. /IV. 29./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a márciusi ülésre kér újabb jelentést. kt. A 172/2014. /V. l5./, 268/2014. /VIII. 28./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 57/2013. /I. 3l./, 219/2011. /VIII. 25./, Kt. sz. határozatok májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. végrehajtásáról a A 379/2013. /X. 3l./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a júniusi kér újabb jelentést. kt. ülésre

5 5 A 356/2014. /X. 30./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a augusztus ülésre kér újabb jelentést. kt. A 125/2003. /IV. 22./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a januári kt. ülésre kér újabb jelentést. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ intézményvezetők 4./ Kft. igazgatók - Jelentés átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a jegyzői tájékoztatót. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót.

6 6 - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 4/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesterre, a Jegyzőre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke II. Napirend: Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása - I. fordulós vitaanyag megvitatásának elnapolása Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy a évi költségvetés összeállitása folyamatos, hiszen az önkormányzati intézmények, cégek vezetőivel állandóak az egyeztetések. A február 9-ei hétre olyan tervezetet kivánnak a Képviselő-testület elé terjeszteni, melyről már érdemben tudnak a testület tagjai tárgyalni. 5/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása - I. fordulós vitaanyag megvitatásának elnapolása

7 7 l./ Mórahalom város Képviselő-testülete elnapolja a Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása /I. fordulós vitaanyag/ tárgyú napirendet. 2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Mórahalom város Önkormányzatának évi költségvetési rendelet-tervezetét a Képviselőtestület február 12-ei rendkivüli ülésére állitsa össze. Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Határidő: február l2-ei rendkivüli ülés Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - Az Önkormányzat és szervei, szervezeti és müködési szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelet, továbbá a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módositása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

8 8 6/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1.Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelet 7. sz. függelékét képező Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 2./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a módosításoknak az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendeleten történő átvezetését tegye meg. Felelős: 2. pontra: jegyző Határidő: végrehajtásra azonnal, a végrehajtásról a Képviselő-testület nem további jelentést. kér Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyő Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelet módositásáról szóló rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletét Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza.

9 9 - Településrendezési feladatok megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendelésére irányuló rendelet a Röszkei út páratlan oldalán végig Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a változtatási tilalom elrendeléséről a Röszkei út l. számtól a Röszkei út 38. számú ingatlanokra kiterjedően önkormányzati rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletét a változtatási tilalom elrendeléséről a Röszkei út l. számtól a Röszkei út 38. számúingatlanokra kiterjedően A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - Helyi vállalkozások támogatására irányuló rendelet megalkotása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogdásra javasolják a rendelettervezetet.

10 10 Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a helyi vállalkozások munkahelymegőrző és müködési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletét a helyi vállalkozások munkahelymegőrző és müködési támogatásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2003. /III. 28./ önkormányzati rendelet módositása Előadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Nógrádi Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a rendelet-módositás során kerüljön beépitésre azon közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás is, mint: az önkormányzati kedvezményekkel való visszaélés K é r d é s : Mucsi György alpolgármester érdeklődik, hogy a mórahalmi polgárok milyen csatornákon keresztül értesülnek ezen szabálysértő kitételekről? Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző: Válaszában elmondja, hogy a Mórahalmi Körkép hasábjain keresztül tájékoztatják a mórahalmi lakosokat az őket érintő képviselő-testületi döntésekről. A képviselő-testület határozatai, rendeletei minden esetben a város honlapján is kihirdetésre kerülnek, emellett a Nemzeti Jogtárban is elérhetőek.

11 Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. 11 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2003. /III. 28./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület / a polgármesteri kiegészítéssel együtt / egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2003. /III. 28./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - Helyi Épitési Szabályzat módosítására irányuló eljárás inditása Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

12 12 7/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló eljárás inditása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megerősíti azon döntését, hogy Mórahalom város helyi építési szabályzatáról szóló, módosított 11/1999. (VII.1.) Önkormányzati rendeletének módosítását tartja szükségesnek, településrendezési céljai megvalósítása, jogszerű fejlesztési tevékenysége, hosszú távú város- és területfejlesztés érdekében. 2. / Mórahalom város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. /VII. l./ önkormányzati rendeletét módosítási eljárásnak kell alávetni. A tervezés programjaként az alábbi témák és területek veendők figyelembe: 2.1./ Az építési szabályzatba bele kell illeszteni, hogy a Szegedi út házszám alatti telkein: - vendéglátás kivételével új kereskedelmi funkció, tevékenység nem létesíthető, - vendéglátó tevékenység nyitott kerthelyiség/terasz kialakításával, üzemeltetésével folytatható. A kialakítandó kerthelyiség/terasz nagysága minimálisan a vendéglátó helyiség belső üzletterével megegyező lehet - az esztétikus utcakép biztosítása érdekében meg kell tiltani az üzlethelyiségek előtti árukihelyezést, tárolást - a balesetmentes gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosítása érdekében az épületek előkertjében, ahol a terület a járdán át járművel megközelíthető, meg kell tiltani a parkolást. Az OTÉK-ban előírt számú parkolóhelyet az ingatlan egyéb, a biztonságos közlekedést nem akadályozó részén kell biztosítani. - a használatbavételi engedélytől eltérő rendeltetés esetén mindenkor meg kell követelni az OTÉK-ban előírt számú parkoló rendelkezésre állását. 2.2./ Be kell építeni az építési szabályzatba a napelempark elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket. 2.3./ Szabályozni kell helyi parkolási rendeletben az 1. pontban szereplő terület személygépkocsi-elhelyezési kötelezettségének szigorítását (alapterülethez kötött parkolószám növelése a helyi sajátosságokra idegenforgalom tekintettel) továbbá a parkolóhely megváltás eseteit, szabályait és összegét, mely bruttó ,-Ft/parkolóhely

13 3./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a módosítási eljárást indítsa meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: beszámolásra: februári képviselő-testületi ülés Határozatról értesítést kap: - Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), - Nógrádi Zoltán polgármester, - Jegyző - Irattár 13 - Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő március l- jétől hatályos változásokról Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a tájékoztatás tudomásulvételét. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint támogatják az előterjesztésben rögzitettek tudomásulvételét. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: A testület tagjai úgy itélték meg, hogy a Képviselő-testületnek nagy felelőssége lesz a segélyek megállapitása során, hiszen több mórahalmi személy, család életminőségéről, sorsáról döntenek majd. Úgy itélték meg, hogy az Önkormányzatnak eddig sikerült keretek között tartania a segélyezési rendszert, annak anyagi kereteit. Ehhez kapcsolódóan úgy látják mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy az új struktúra milyen pénzügyi terhet ró az önkormányzat számára. Megitélésük szerint Mórahalom kivételesen jó helyzetben van segélyezés vonatkozásában, hiszen a mórahalmi emberek többsége szorgalmas, mindennapi megélhetését saját munkájából és nem segélyből kivánja megoldani.

14 Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy folyamatosan figyelemmel kisérik a jogszabályváltozásokat, szakmai iránymutatásokat. A február 9-ei hétre olyan munkaanyagot kivánnak a Képviselő-testület elé terjeszteni, melyről már érdemben tudnak a testület tagjai tárgyalni. 14 8/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő március l- jétől hatályos változásokról Mórahalom város Képviselőtestülete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő március 1-jétől hatályos változásokról előterjesztett tájékoztatást tudomásul veszi. A határozatról értesül: 1./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - Local Agenda 21 program jóváhagyása Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület tagjai is megvitatták az anyagot. Az előterjesztés azon kijelentése, mely szerint: a kérdőívet elsősorban a magasabb iskolai végzettségű lakosok töltötték ki. Pozitív, hogy l nyugdíjas és l tanuló is kitöltötte a kérdőiveket, igy minden

15 15 korosztály véleménye megjelenik a tanulmányban. értelmezhetetlen volt. a testület tagjai számára Dr. Tóth Krisztián osztályvezető: A testület megállapitására az alábbi jelzéssel él: A felmérés készitője adott összegzést a Local Agenda 2l programmal kapcsolatban. A felmérés nemcsak a felnőtt lakosság, hanem az iskoláskorú gyermekek vonatkozásában is elkészült. Félreértésre az adhatott okot, hogy a felnőtt lakossági kérdőivet l gyermek is kitöltötte. Tájékoztatásként elmondja azt is, hogy a válaszadás önkéntes volt és a lakossági kérdőiket kizárólag interneten keresztül lehetett kitölteni és visszaküldeni. A gyermekeket érintő kérdőiv kitöltését az oktatási intézmény koordinálta. Nógrádi Zoltán polgármester: Fenti pontatlanság miatt javasolja, hogy a testület jelen ülésének napirendjéről vegye le a Local Agenda 21 program jóváhagyása tárgyu napirend megvitatását és a márciusi képviselő-testületi ülésre ütemezze azt át. 9/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Local Agenda 21 program napirendről történő levétele l./ Mórahalom város Képviselő-testülete leveszi január 29-ei ülése napirendjéről a Local Agenda 21 program megvitatását tekintettel arra, hogy az elkészült anyaggal kapcsolatosan további kiegészitő információkra tart igényt. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Polgármester, hogy a Képviselő-testület február 26-ai soros ülésére a Programot kiegészitő információk birtokában ismét terjessz a testület elé. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: februári kt. ülés A testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.

16 16 Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester - Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. alapitó okiratának módositása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 10/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. alapitó okiratának módositása 1./ Mórahalom város Képviselő - testülete megtárgyalta a Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosítását, valamint az alapító okirat egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselőtestület felhívja a társaság ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a módosítás cégbírósági bejegyzésének módosításáról intézkedjen. 3./ Mórahalom város Képviselő - testülete megtárgyalta a Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződés szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad.

17 17 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést aláírja. Felelős: 2. pontra Duka Félix igazgató 4. pontra: Nógrádi Zoltán Polgármester Határidő: végrehajtásra azonnal, a Kt. a határozat végrehajtásáról márciusi testületi ülésre jelentést kér Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Duka Félix ügyvezető igazgató (6782 Mórahalom, Béke u. 6.) 3./ Csongrád Megyei Járásbíróság, mint cégbíróság - Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő költségvetési szerv alapitása: az intézmény alapitó okiratának elfogadása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület elfogadásra javasolja az előterjesztést. 11/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő költségvetési szerv alapitása: az intézmény alapitó okiratának elfogadása

18 18 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő költségvetési szerv alapítására vonatkozó előterjesztést. 2. A Képviselő-testület március 1-jei hatállyal - létrehozza a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő elnevezésű költségvetési szervet. A Képviselő-testület a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja az intézmény alapító okiratát, és az intézmény 2. melléklet szerinti szervezeti és működési szabályzatát. 3. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. A Képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratát haladéktalanul küldje meg a MÁK Csongrád Megyei Igazgatóságának a Törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett. Felelős: 3. pontra: Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Határidő: végrehajtásra azonnal beszámolásra: március Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző és általa a MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 3./ Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő - Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan müködő intézmények között Előadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület elfogadásra javasolja az előterjesztést.

19 19 12/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan müködő intézmények között 1. Mórahalom város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9.. (5a) bekezdése alapján, gazdálkodási feladatokat ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő közötti munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselőtestület felhatalmazza az intézmény vezetőjét és a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követően a mellékelt megállapodás aláírására. Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követően azonnal Felelős: Jegyző, intézményvezető Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga Nagy Szilvia jegyző 3./ Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő - Belső kontrollrendszer működése ellenőrzése tárgyban végrehajtott belső ellenőrzés megállapításaira készült intézkedési terv Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

20 20 13/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Belső kontrollrendszer működése ellenőrzése tárgyban végrehajtott belső ellenőrzés megállapításaira készült intézkedési terv Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatala erőforrások hatékonyságának, gazdaságosságának, eredményességének ellenőrzése tárgyban végrehajtott belső ellenőrzés megállapításaira készült intézkedési terv tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy gondoskodjék a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának, az Elektronikus informatikai biztonsági szabályzat, és a Közérdekű adatok közzétételi és adatkezelési szabályzatának aktualizálásáról. Határidő: június 30. Felelős: Mórahalom város Jegyzője 2./ Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdése alapján készítse el az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatot. Határidő: 2015.június 30. Felelős: Mórahalom város Jegyzője 3./ Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy gondoskodjék az Infotv. 1. számú mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján történő közzététel (közzétételi lista) folyamatos frissítéséről. Határidő: 2015.június 30. Felelős: Mórahalom város Jegyzője Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Mórahalom város jegyzője 3./ Költségvetési és Adóosztály vezetője

21 - Önkormányzati alapitású közalapitványok részére az önkormányzat által nyújtott támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzése kapcsán készitett intézkedési terv elfogadása 21 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 14/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Önkormányzati alapitású közalapitványok részére az önkormányzat által nyújtott támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzése kapcsán készitett intézkedési terv elfogadása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány, Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány és a Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány belső ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési terveket. 2./ A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező intézkedési terveket és felhívja a Polgármester, valamint a közalapítványok kuratóriumi elnökeinek figyelmét az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására. Határidő: március 31. Beszámolásra: április Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester, kuratóriumi elnökök Erről értesítést kap: Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző kuratóriumi elnökök

22 22 - Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesitéséről Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 15/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesitéséről Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja jelen előterjesztés mellékleteként csatolt évi közbeszerzési terv teljesítéséről szóló beszámolót. Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Határidő: végrehajtásra azonnal Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző évi közbeszerzési terv Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

23 23 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. H o z z á s z ó l á s: Nógrádi Zoltán polgármester: Kéri dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző asszonyt, hogy intézkedjen a évi közbeszerzési terv Városfejlesztési Konzultativ Testület tagjai számára történő eljuttatásról. 16/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: évi közbeszerzési terv 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja Mórahalom Városi Önkormányzat évi közbeszerzési tervét. 2. Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény esetleges módosításaira figyelemmel, továbbra is gondoskodjon a terv folyamatos aktualizálásáról. Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia Határidő: végrehajtásra azonnal Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok /teljesítményértékelés/ Előadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

24 24 17/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok /teljesítményértékelés Mórahalom város Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásához, évre az önkormányzat kiemelt céljainak átfogó keretét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. Erről értesítést kap: 1./Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Jegyző - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézmények előtti közlekedés szabályozása: Egyenlőség utca egyirányúvá tétele Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület megállapitása szerint a Képviselő-testület már több izben foglalkozott az Egyenlőség utca közlekedési szempontból történő biztonságosabbá tételével. Az utca egyirányúsításával minden testületi tag egyetértett, bár annak hatékonyságával kapcsolatban már megoszlottak a vélemények. Úgy vélik, hogy a forgalmi rend megváltozásának első heteiben mindenképpen szükséges lenne, hogy polgárőrök segítsék a közlekedést. Ismereteik szerint a kerékpáros közlekedés nem okoz forgalmi torlódást és nem károsítja a környezetet, ezért az egyirányú utcák kialakításának indokai nem értelmezhetők a kerékpárosokra. Nyugat-Európában ezt felismerve a kerékpárosokra vonatkozóan számos helyen feloldották az egyirányú utcák behajtási tilalmát. A legtöbb ilyen utcában gond

25 nélkül elfér egymás mellett kerékpár és autó, ahol esetleg szűkület van, ott autós és kerékpáros elengedik egymást - mint ahogy két autó is kikerüli egymást egy szűk utcában. A kerékpáros és az autóvezető egymással szemben halad, ezért mindketten folyamatosan látják egymást, észlelik, hogy a másik mire készül. Fentiekre figyelemmel érdeklődnek a testület tagjai, hogy a kerékpáros közlekedésre vonatkozóan kiegészitő tábla kihelyezését tervezi-e az Önkormányzat? A testületi tagok részéről felmerült az óvoda szomszédságában lévő ingatlan megvásárlásának lehetősége is, mellyel a parkolási gondokon lehetne enyhiteni. Emellett szóba került az is, hogy az iskola előtti gyalogátkelőhelyeken segithetnék-e a felsős osztályos tanulók - mellényben - az alsótagozatos diákok biztonságos áthaladását. 25 H o z z á s z ó l á s : Kazi Mária Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója: A Konzultativ Testület felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a tantestület nem vállalja fel annak felelősségét, hogy a felső tagozatosok segitsék az alsó tagozatos diákok közlekedését, hiszen még azok is gyermekek. Úgy véli ezen intézkedés szülői ellenállásba is ütközne. Mucsi György alpolgármester: Megitélése szerint: - az Egyenlőség utca lakóit hivatalos megkeresésben kellene tájékoztatni a forgalmi rend megváltozásáról, de előtte mindenképpen ki kellene kérni a véleményüket a tervezett intézkedésről - a gépjárművezetőket feltétlenül tájékoztatni kell arról, hogy kerékpáros forgalommal kell számolniuk. Erre tekintettel szükségesnek tartja a kiegészitő tábla kihelyezését. Vass Antal képviselő: Elmondása szerint Fölsővárosról a gyermekintézményekbe való eljutás fő útvonala a József Attila utca. Ez mindenképpen az Egyenlőség utcában a kerékpáros szembeforgalom megjelenését jelenti. Fentiekre tekintettel indokoltnak tartja a teljeskörű tájékoztatást. Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatja a testületet arról, hogy az Önkormányzat a Szabadság utcában kiván ingatlant vásárolni az óvodai parkolási gondok enyhitése érdekében. Meglátása szerint az intézmény melletti telektulajdonossal nem vezethetnek eredményre az ingatlanvásárlási tárgyalások.

26 Megitélése szerint az Egyenlőség utca lakói közül biztosan lennének olyanok, akik nem értenének egyet a tervezett változtatásokkal, hiszen általában a megszokottól eltérőt nem szivesen fogadják az emberek. Az elhangzott észrevételek alapján az alábbi határozati javaslat kiegészitéssel él: 5. Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a helyben szokásos módon az Egyenlőség utca forgalmi rendjének megváltozásáról Mórahalom város lakosságát tájékoztassa. 6. Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Egyenlőség utca forgalmi rendjének megváltozásával kapcsolatban a kerékpárral közlekedők biztonsága érdekében kiegészitő tábla kihelyezéséről intézkedjen, mely biztositja a kerékpárral közlekedők számára az utcába történő mindkét irányú behajtást. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 26 - Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint a forgalmi rend változásáról széleskörűen tájékoztassák a mórahalmi polgárokat, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint a kerékpáros közlekedést szabályozó kiegészitő tábla kihelyezésre kerüljön, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. 18/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézmények előtti közlekedés szabályozása: Egyenlőség utca egyirányúvá tétele 1. Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Napköziotthonos Óvoda és a Huncutka Családi Napközi és Bölcsőde gyermekintézmények bejáratainál kialakult közlekedési és parkolási helyzet megoldására irányuló lehetőségeket. 2. Mórahalom Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 34. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Egyenlőség utca forgalmi rendjét egyirányúvá változtatja. Az új forgalmi rend alapján az Egyenlőség utcába az 55-ös számú főközlekedési út felől lehet behajtani, az egyirányúsítás az Egyenlőség utca elején kezdődik; a parkolás-gyermekelhelyezés

27 után a Táncsics utca felé jobbra és balra fordulva lehet elhagyni az Egyenlőség utcát. 3. Mórahalom Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a forgalmi rend változásával szükséges teendők elvégzéséről a Móraép Kft útján gondoskodjék, továbbá az új közlekedési helyzetről tájékoztassa a lakosságot. 4. Mórahalom Város Képviselő-testülete egyetért az Egyenlőség utca gyalogos közlekedést szolgáló járdájának felújításával. Felhívja a Polgármester figyelmét, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a felújítási munkák forrása a évi költségvetésből finanszírozható legyen. 5. Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a helyben szokásos módon az Egyenlőség utca forgalmi rendjének megváltozásáról Mórahalom város lakosságát tájékoztassa. 6. Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Egyenlőség utca forgalmi rendjének megváltozásával kapcsolatban a kerékpárral közlekedők biztonsága érdekében kiegészitő tábla kihelyezéséről intézkedjen, mely biztositja a kerékpárral közlekedők számára az utcába történő mindkét irányú behajtást. 27 Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Felelős: 3-6. pontra: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: februári kt. Erről értesítést kap: 1./Nógrádi Zoltán polgármester és általa a lakosság 2./ Móraép Kft 3./ Jegyző - Közalapítványok könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

28 28 19/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Közalapítványok könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás 1.) Mórahalom város Képviselőtestülete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. (1) bek. alapján a gazdasági évre vonatkozóan az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.) Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.) Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) könyvelésére vonatkozó könyvvizsgálói feladat ellátására Horváth Ildikó (Makó, Sírkert u. 51. sz.) bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg. 2.) A könyvvizsgálói díj: gazdasági évre Egészséges Mórahalomért Közalapítvány: Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány: Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány: Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA 3.) A Képviselőtestület felhívja az alapítványok kuratóriumainak elnökeit, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést az 1.) és 2.) pontban foglaltak szerint kössék meg, a könyvvizsgáló részére a megbízást adják ki. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Alapítványok kuratóriumainak elnökei Határidő: március A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér Erről értesítést kap: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Egészséges Mórahalomért Közalapítvány

29 29 3.) Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány 4.) Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány - Móraép Nonprofit Kft, Móranet Nonprofit Kft, Móra-Vitál Nonprofit Kft., Móra-Partner Nonprofit Kft, a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. és a Móra-Prop Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás - Móra-Tourist Kft és a HTV Kft. könyvvizsgálói feladatai ellátásának tudomásulvétele Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést a határozati javaslatokkal együtt. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz.határozati javaslatot. 20/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móraép Nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft (6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móraép Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselőtestület felhívja a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra.

30 30 Határidõ: azonnal A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móraép Kft. ügyvezető igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Móraép Kft ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz.határozati javaslatot. 21/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móranet Nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 1.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móranet Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselőtestület felhívja a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móranet Kft. Duka Félix ügyvezető igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Duka Félix ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot.

31 22/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: 31 Tárgy: Móra-Vitál Nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móra-Vitál Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselőtestület felhívja a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal Felelõs: Móra-Vitál Kft. Bobár Gabriella ügyvezető igazgató A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Bobár Gabriella ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 4. sz. határozati javaslatot. 23/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Partner Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 5.) Alapító Okiratának 16 - a alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móra-Partner Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására.

32 2. A Képviselőtestület felhívja a MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal Felelõs: Móra-Partner Kft. Csőke Melinda ügyvezető igazgató A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Csőke Melinda ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló 32 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 5. sz. határozati javaslatot. 24/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a Mórahalmi Városfejlesztő Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) Alapító Okiratának 15. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselőtestület felhívja a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal Felelõs: Mórahalmi Városfejlesztő Kft. Dudás Kószó Katalin ügyvezető igazgató A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról.

33 33 Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dudás Kószó Katalin ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 6. sz. határozati javaslatot. 25/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Prop Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a Móra-Prop Szolgáltató Kft (6782 Mórahalom, Szentháromság tér l. ) Alapító Okiratának 15. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móra-prop Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselőtestület felhívja a Móra-Prop Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/év +ÁFA összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal Felelõs: Móra-Prop Szolgáltató Kft. Dr. Biró Mónika ügyvezető igazgató A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Biró Mónika ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 7. sz. határozati javaslatot. 26/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Tourist Kft. könyvvizsgálói feladatai ellátásának tudomásulvétele

34 34 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Móra-Tourist Kft. könyvvizsgálói feladatait évre vonatkozóan Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói ig. sz: ) lássa el ,-Ft/hó + Áfa összegben Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Móra-Tourist Kft. ügyvezető igazgatója - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 8. sz. határozati javaslatot. 27/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A HTV Kft. könyvvizsgálói feladatai ellátásának tudomásulvétele 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a HTV Kft. könyvvizsgálói feladatait évre vonatkozóan Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói ig. sz: ) lássa el 8.000,-Ft/hó +ÁFA összegben Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ HTV Kft. ügyvezető igazgatója - Magyar Természetjáró Szövetség tulajdonosi hozzájárulása iránti kérelme kéktúra információs tábla kihelyezésére Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

35 35 28/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Magyar Természetjáró Szövetség tulajdonosi hozzájárulása iránti kérelme kéktúra információs tábla kihelyezésére 1.) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a közterület tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat területén a Röszkei út, István király út kereszteződésétől kb. 10 méterre a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületének az István király út felé eső homlokzata elé a Magyar Természetjáró Szövetség a jelen előterjesztéshez mellékelt térképen koordinátákkal meghatározott pontos helyre a mellékletben szereplő tartalmú és megjelenésű információs táblát helyezzen ki. 2.) A Képviselő-testület a fentiek szerint felhatalmazza a polgármestert az információs tábla elhelyezésével kapcsolatos nyilatkozat aláírására, továbbá a döntés végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: azonnal, beszámolásra: márciusi Kt. ülés Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kap: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3.) Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Guyon Richard u. 12., Dr. Dávid László) meghatalmazott, és által a Magyar Természetjáró Szövetség 4.) Irattár - Polgármester szabadságterve

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 31-én ülésén a Városháza dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. november 26-án közmeghallgatással és lakossági fórummal egybekötött soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium Bagoly várában Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képvisel-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2013.(I.03.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula,

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. január 30-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben