J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő, Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Balogh Miklós, Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Tanács József, Volford Imre képviselők Varga Ferenc, Babarczi János, Masa Róbert tanácsosok Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Igazoltan van távol: Vass Antal képviselő, Mucsi György alpolgármester Tanácskozási joggal jelen vannak: - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsőde szakm. vez. - Berta Gyuláné mb. könyvtárvezető h. - Kazi Mária mb. iskolaigazgató - Pintérné Farkas Ágnes Gond. Közp. vezető - Gál Zsófia Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatóhelyettes - Duka Félix Móranet Kft. ügyvezető igazgatója - Malatinszki Jánosné dr. Móra-Vitál Kft. ügyvezető igazgatója - Németh Attila Móraép Kft. Ügyvezető igagzatója - Csőke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezető igazgatója - Pancza-Kovács Eszter Móra-Tourist Kft. - ügyvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szoc. És Igazgatási O. vez. - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. Vezető - Szűcs Anikó Erdei Iskola vezetője - Dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző Meghívott vendégek: - Murányi György díszpolgár Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül 7 fő jelen van, 1 fő képviselő igazoltan van távol.

2 Elmondja, hogy Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnökének távollétében a bizottság véleményét Oltványi Gyula képviselő úr tolmácsolja a képviselő-testületnek. Javaslatot tesz meghivó szerint - a napirendi pontokra: 2 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról 2./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 379/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselőtestülete december 20-ai ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról 2./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária cimzetes főjegyző

3 I. napirend 3 - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről Nógrádi Zoltán polgármester beszámolója a jegyzőkönyv l. sz. mellékletét képezi. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot. 380/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről : Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző - Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját.

4 4 H o z z á s z ó l á s : Tanács József bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, megítélésük szerint fa hiányában pénzben kellene segítséget nyújtani. Németh Attila Móraép Kft. ügyvezető igazgatója: Megítélése szerint az eddig megállapított tűzifa ellátást, melyeket nem vitt el az igénylő, vissza kellene vonni, tekintettel arra, hogy igény lenne az el nem szállított tüzifára is. Kb. 10 fő nem jelentkezett a kiutalt tüzifáért. Felhívja Rozsnyainé Hódi Mária szociális osztályvezető figyelmét, hogy értesítsék ki azokat, akik nem vitték el a tűzifa támogatást. Balogh Miklós képviselő: Úgy véli meg kellene vizsgálni, hogy mi az oka, hogy nem szállították el a fát. Tanács József képviselő: Javasolja, hogy határidőt kellene rögzíteni a fa elszállítására vonatkozóan a támogatást megállapító határozatban. Szavazásra bocsátja Tanács József képviselő úr javaslatát. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Tanács József képviselő úr javaslatát, mely arra vonatkozik, hogy a természetbeni ellátást megállapító határozatban határidőt kell megjelölni a természetbeni támogatásként nyújtott tüzifa támogatás elszállítására vonatkozóan. A Képviselő-testület a szociális bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi, azzal, hogy a természetbeni ellátást megállapító határozatban határidőt kell megjelölni a természetbeni támogatásként nyújtott tüzifa támogatás elszállítására vonatkozóan. Ismerteti a polgármesteri hatáskörében hozott döntésekről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület a polgármesteri hatáskörök hozott döntésekről szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.

5 381/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: 5 Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. Mórahalom Város Képviselőtestülete a polgármesterre átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. II. 1. Mórahalom város Képviselő-testülete a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. 2. A Képviselőt-testület felhívja a Szociális Bizottság figyelmét, hogy a természetbeni ellátást megállapító határozatban jelöljön meg határidőt a természetbeni támogatásként nyújtott tüzifa támogatás elszállítására vonatkozóan. A határidő elmulasztását követően újból meg kell vizsgálni a kérelmező körülményeit, s a megítélt támogatás igénybevétele elmulasztásának okát. A Képviselő-testület felhívja a bizottság figyelmét, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a tűzifa-készletet, s gondoskodjon a készlet rászorulókhoz juttatásának hatékony felhasználásáról. Felelős: Szociális bizottság Határidő: folyamatos l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke - Az önkormányzat évi költségvetésének átmeneti szabályai Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: A bizottság tagjai számszakilag jónak tartják a rendelet tervezetet és azt elfogadásra javasolják. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

6 6 Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésének átmeneti szabályairól szóló rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 28/2012. (XII.28) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésének átmeneti szabályairól A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 13/2009. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására Elmondja, hogy új piacnak megváltozik a nyitvatartása, mely kapcsán azt támogatja, hogy télen 3 nap, nyáron a heti 5 nap legyen. Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a piac péntek helyett csütörtökön az eddigi gyakorlatnak megfelelően legyen nyitva. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottsági tagok javasolják, hogy a piac kedden, csütörtökön és szombaton legyen nyitva. Hozzászólás: Dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület januári ülésén kerül előterjesztésre a piac pontos nyitvartására és a helydíjakra vonatkozó anyag.

7 Németh Attila Móraép Kft. ügyvezető igazgatója: Úgy gondolja, hogy a csütörtöki nyitva tartás mindenképpen szükséges. Az árusok a kedd csütörtök szombati nyitva tartást javasolnák. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely arra vonatkozik, hogy a piac péntek helyett csütörtökön az eddigi gyakorlatnak megfelelően legyen nyitva. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely arra vonatkozik, hogy a piac péntek helyett csütörtökön az eddigi gyakorlatnak megfelelően legyen nyitva, ezzel kapcsolatos előterjesztést a januári ülésen vitassa meg a testület. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság által javasolt módosítással. 382/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 13/2009.(IV. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mórahalom, 897. hrsz-ú ingatlanon kialakított piacot december 16. és január 31. között időszakban díjmentesen vegyék igénybe a helyi termelők. 2./A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalom Röszkei út 45. (hrsz. 916/1) alatt működő piac december 16. napjával bezárásra kerüljön. Ezzel összefüggésben: a) A képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a Mórahalom Röszkei út 45. (hrsz. 916/1) alatt működő piac nyilvántartásból történő törlése és a Mórahalom 897. hrsz alatt működő új piac nyilvántartása vétele iránt intézkedjék. b) Felhívja továbbá a Polgármester figyelmét, hogy a Mórahalom Röszkei út 45. (hrsz. 916/1) alatt működő volt piac további hasznosítására tegyen javaslatot. 3./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a február 1. napjától alkalmazandó helydíjakra és a piac nyitva tartására vonatkozó előterjesztést a Móraép Kft ügyvezető igazgatójával közösen a januári Kt. ülésre készítse elő. Felelős: 2.a) - 3. pont Jegyző 2.b) pont- 3. pont: Polgármester Határidő: 3. pontra januári kt. 2.b) pontra: márciusi kt 1. dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 2. Nógrádi Zoltán polgármester 3. Németh Attila ügyvezető igazgató 7

8 Szavazásra bocsátja a vásárokról és piacokról szóló 13/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: 8 - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 29/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendeletét a vásárokról és piacokról szóló 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 3./ önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, módosítása Részletesen ismerteti az előterjesztést. Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Oltványi Gyula, Katona László, Balogh Miklós képviselő, melyekre a választ Nógrádi Zoltán polgármester adja meg. Hozzászólás: Németh Attila Móraép Kft ügyvezető igazgatója: Lehetőségként veti fel, hogy egyéni, indokolt kérelem alapján lehetőség legyen a hulladékgyűjtő zsákok tekintetében eltérni az 50-50%-tól.

9 Az egyedi méltányosság gyakorlását nem tartja jó megoldásnak, veszélyezteti a szelektív hulladékgyűjtés kialakult rendszerét. 9 Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját. - A képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontját 1 fő tartózkodásával elfogadja. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját. - A képviselő-testület a határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadja. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontjának a) és b) pontját, mely az alábbiakra vonatkozik: a) variáció: a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében fenntartani a rendelet azon szabályozását, mely szerint a magánszemély részére rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákot 50 %-a kommunális, 50 %-a szelektív hulladékgyűjtő zsák. b) variáció: módosítani a rendeletnek a magánszemély részére átadott hulladékgyűjtő zsákok megoszlására vonatkozó szabályozását, oly módon, hogy a magánszemély részére rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsák 60 %-a kommunális, 40 %-a szelektív hulladékgyűjtő zsák. - A képviselő-testület a határozati javaslat 3. pontjában szereplő a) variációt egyhangúlag elfogadja. 383/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 3./ önkormányzati rendeletének felülvizsgálata Mórahalom város Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát javasolja az alábbiak szerint: 2. A képviselő-testület javasolja, hogy január 1-jétől a 70. életévét betöltött személy a korábbi teljes díjmentesség helyett 50%-os díjkedvezményben részesüljön. 3. A képviselő-testület javasolja, hogy azon személy, aki a Mórahalom város Önkormányzat által igazoltan komposztáló ládát vásárol, térítésmentesen 5 db szelektív gyűjtésre alkalmas zsákot kapjon a Móraép Kft-től a megvásárolt komposztáló láda mellé. Az 5 db térítésmentes szelektív gyűjtésre alkalmas zsákra

10 azon személyek is jogosultak, akik igazolják, hogy Mórahalom város Önkormányzatától komposztáló ládát január 1-jét megelőzően vásároltak. 4. A képviselő-testület javasolja a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében fenntartani a rendelet azon szabályozását, mely szerint a magánszemély részére rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákot 50 %-a kommunális, 50 %-a szelektív hulladékgyűjtő zsák. 5. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a képviselő-testület által tett javaslatokat Mórahalom város Képviselő-testületének települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendeletébe építse be. Felelős: 4. pontra: dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Határidő: 4. pont végrehajtására azonnal, a képviselő-testület a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér 4. dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 5. Nógrádi Zoltán polgármester 6. Németh Attila ügyvezető igazgató 10 Szavazásra bocsátja a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 30/2012. (XII.28.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Tájékoztató évi vízdíjak emeléséről Előadó: Csányi László alpolgármester Csányi László alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

11 Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság tudomásul vette az emelés mértékét és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 384/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a évi vízdíjak emeléséről 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Térségi Vízmű Kft víziközmű-szolgáltatási díjak történő emelésére vonatkozó tájékoztató levelét. 1. Csányi László alpolgármester 2. Dr. Szántó Mária, címzetes főjegyző 3. Térségi Vízmű Kft 11 - A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2012. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság ügyrendi szempontból egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Szavazásra bocsátja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2012. (VII.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 31/2012. (XII.28.) önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2012. (VII.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

12 évi Munkaterv 12 Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottsági tagok támogatják az előterjesztés elfogadását. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést és támogatja annak elfogadását. Nógrádi Zoltán polgármester előterjesztői jogon javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint: III. A képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alpolgármesterek és tanácsosok feladatait a jogszabályváltozásokra tekintettel vizsgálja felül és tegyen javaslatot az alpolgármesterek és tanácsosok módosított feladat és hatásköri jegyzékére. Felelős: jegyző Határidő: februári kt. - A Képviselő-testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadja. 385/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: évi Munkaterv I. Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ Ör rendelet (továbbiakban SZMSZ) 11. /1/ bekezdése alapján évi Munkatervét a melléklet szerint elfogadja. II. A Képviselő-testület felhívja a bizottságok figyelmét, hogy az SZMSZ-ben szabályozott módon évi munkatervüket alkossák meg és fogadják el. Határidő: február 28. Felelős: bizottsági elnökök III. A képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alpolgármesterek és tanácsosok feladatait a jogszabályváltozásokra tekintettel vizsgálja felül és tegyen

13 13 javaslatot az alpolgármesterek és tanácsosok jegyzékére. Felelős: jegyző Határidő: februári kt. módosított feladat és hatásköri A képviselő-testület a határozat II. pontjának végrehajtásáról további jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Bizottsági elnökök - Mórahalom város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Napközi-otthonos Óvoda, Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosítása, valamint az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/1995. (IV.5.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Részletesen ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság részletesen megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést, s határozati javaslatot. 386/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását, valamint egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a módosítást a Szervezeti és Működési Szabályzatban vezesse át. Határidő: azonnal

14 14 Felelős: Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3./ A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést, és a határozati javaslatot. 387/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítását, valamint egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a módosítást a Szervezeti és Működési Szabályzatban vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: Kosztyu Gyuláné óvoda vezető 3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szántó Mária Címzetes főjegyző 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Kosztyu Gyuláné óvoda vezető 3. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged

15 15 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést, s a határozati javaslatot. 388/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Alapító okirat módosítása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosítását, valamint egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a módosítást a Szervezeti és Működési Szabályzatban vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: Kazi Mária mb.igazgató 3./ A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3. Kazi Mária mb.igazgató 4. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged Szavazásra bocsátja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (IV.5.) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 32/2012. (XII.28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (IV.5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

16 16 - Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. telephely módosítása Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Nógrádi Zoltán polgármester, melyre a választ Malatinszky Jánosné dr. adja meg. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 389/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. telephely módosítása I.1. Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Móra-Vitál Térségi Egészségmegörző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. telephely módosítása elnevezésű előterjesztést, és egyetért az abban foglaltakkal. I.2. Mórahalom Város Képviselő-testülete elfogadja a Móra-Vitál Térségi Egészségmegörző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Alapító Okiratába telephelyként bekerüljön a Mórahalom, Kölcsey u. 2/b; valamint elfogadja hogy telephelyi közül törlésre kerüljön a Mórahalom, Röszkei út 8. I.3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, és az ügyvezetőt, hogy a Móra- Vitál Térségi Egészségmegörző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. telephely módosításának bejegyzését az illetékes cégbíróságnál jelentse be. Határidő: azonnal, Beszámolásra: januári Kt. Felelős: I.3. pontra: Nógrádi Zoltán polgármester és Malatinszki Jánosné dr. ügyvezető 1. Nógrád Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3. Malatinszki Jánosné dr. ügyvezető 4. Irattár.

17 - Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 17 Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 390/2012. /XII. 20./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terv tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező Közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási tervet elfogadja. Határidő: felülvizsgálatra augusztus Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kapnak: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző Közérdekű bejelentések nem lévén a nyílt ülést berekeszti és zárt ülést rendel el. k.m.f. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 31-én ülésén a Városháza dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 28-án megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1999. január 28.

Jegyzőkönyv 1999. január 28. Jegyzőkönyv 1999. január 28. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. január 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. november 26-án közmeghallgatással és lakossági fórummal egybekötött soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium Bagoly várában Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester Babarczi János,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május ülésén a Városháza Dísztermében 29-én megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Mucsi György alpolgármester

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc,

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc, Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. december 21-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Némethné dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. augusztus 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Aulájában Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére 1 P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F A X : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 Száma: 1-103/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2010. október 14.-én 15 45 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y VI./2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. június 7-én megtartott rendkívüli üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án (szerda) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40174 70/2013. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2013. augusztus 26. napján 15:30 kor a Városháza (Fő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula,

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. január 30-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2013.(I.03.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/14/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. június 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben