J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők Heller Sz. Tibor, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyző Igazoltan van távol: Oltványi Gyula képviselő, Masa Róbert tanácsos Baloghné Baranyás Ágnes bölcsőde szakmai vezető Dr. Forgács Erika Egészséges Mórahalomért Közalapitvány kuratóriumi elnöke Baksáné Farkas Zsuzsanna, a Mórahalom Közoktatásáért Közalapitvány Kuratóriumi elnöke Tanácskozási joggal jelen vannak: Kosztyu Gyuláné óvodavezető Berta Gyuláné könyvtárvezető Pintérné Farkas Ágnes mb. Gond. Közp. tagintézményvezető Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója Csőke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezető igazgatója Bobár Gabriella Móra-Vitál kft. ügyvezetője Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetője Balog László kabinetvezető Árva Béláné osztályvezető Dr. Tóth Krisztián Jogi és Hatósági O. vezetője Márkiné Bóka Zita HTV Média ügyv. igazgatója Duka Félix Móranet Kft. ügyvezetője Kazi Mária Móra Ferenc ÁMK mb. igazgatója Battancs Erika rendvédelmi csoport vezetője úr: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.

2 2 Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő képviselő és a polgármester, l fő igazoltan van távol. Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi estületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Az Önkormányzat évi zárszámadása 3./ Az önkormányzati részvételü társaságok 2013.évi beszámolója, közhasznúsági jelentések 4./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 114/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselőtestülete április 29-ei ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Az Önkormányzat évi zárszámadása 3./ Az önkormányzati részvételü társaságok 2013.évi beszámolója, közhasznúsági jelentések 4./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint

3 3 Erről értesitést kap: l./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző I. napirend - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről : Javasolja levenni napirendről fenti beszámoló megvitatását, tekintettel arra, hogy a májusi soros ülésen összevont tájékoztatást ad az áprilisi májusi eseményekről. Hozzászólás szólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. 115/ / /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről tárgyú napirend elhalasztása : Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót a májusi munkaterv szerinti soros ülésén tárgyalja az áprilisi és májusi események összefoglalójával együtt. 1./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző

4 4 - Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. 116/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról I. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 427/2012. /XII. 28./, 402/2013. /XI. 28./, 38/2014. /I. 30./, 147/2012. /V. 3l./kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtásáról, 86/2011. /III. 3l./, 394/2012. /XII. 20./, 32/2012. /I. 26./, 116/2012. /IV. 26./Kt. 4.,5. pontjának végrehajtásáról, 336/2011. /XII. l5./, 105/2014. /III. 27./, 106/2014. /III. 27./, 107/2014. /III. 27./, 56/2014. /II. 27./ Kt. 7., 9., 11., 12. pontjának végrehajtásáról, 73/2014. /II. 27./, 77/2014. /II. 27./, 87/2014. /II. 27./, 27/2014. /I. 30./, 441/2013. /XII. l9./, 445/2013. /XII. l9./, 78/2013. /X. 3l./, 128/2013. /IV. 25./, 130/2013. /IV. 25./, 132/2013. /IV. 25./, 142/2013. /IV. 25./, 143/2013. /IV. 25./, 144/2013. /IV. 25./, 145/2013. /IV. 25./, 146/2013. /IV. 25./, 402/2013. /XI. 28./, 302/2013. /VIII. 29./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 28/2014. /I. 30./, 410/2013. /XI. 28./, 413/2013. /XI. 28./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 122/2013. /III. 28./, 109/2014. /III. 27./, 23/2014. /I. 30./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a júniusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 424/2012. /XII. 28./, 357/2013. /IX. 26./, 323/2013. /IX. l2./, 78/2014. /II. 27./, 2/2014. /I. l4./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a szeptemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 401/2013. /XI. 28./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a novemberi kt. ülésre kér ujabb jelentést. A 93/2014. /III. 27./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a decemberi kt. ülésre kér ujabb jelentést. A 53/2012. /II. 23./ Kt. 7. pontjának végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést.

5 5 l./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ intézményvezetők 4./ Kft. igazgatók - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról : Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. : Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 117/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ 2./ Szociális Bizottság elnöke

6 6 II. Napirend: - Mórahalom város Önkormányzat évi zárszámadásáról : Elmondja, hogy az Önkormányzat gazdálkodása a Pénzügyi Bizottság felügyelete mellett zajlott az elmúlt esztendőben is. A könyvvizsgáló a zárszámadást kézjegyével ellátta. A gazdasági társaságok is fegyelmezetten, az előre meghatározott kereteken belül müködtek. Az Önkormányzat tetemes pénzmaradvánnyal zár. Ezen takarékoskodást tudatos intézkedések sora előzte meg, melynek célja a következő időszak európai uniós fejlesztési programjai önerejének biztositása. A következő időszakban a gazdaságfejlesztésre kivánnak nagyobb hangsúlyt helyezni. Tekintettel arra, hogy az elmúlt 20 évben a jóléti, intézményi és infrastruktúrális fejlesztéseket már megvalósitották. A következő 5 év fejlesztési irányát az alábbiak szerint jelöli meg: - Ipari Park betelepítés - kis- és középvállalkoások támogatása, munkahelyteremtés - mezőgazdasági integráció újraszervezése Javasolja a határozati javaslat kiegészitését az alábbi ponttal: 7./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Polgármester és az Intézményvezetők figyelmét arra, hogy a szabad felhasználású pénzmaradvány intézmények által történő igénybevételére csak külön egyeztetés alapján kerülhet sor. Felelős: Polgármester Határidő: beszámolásra: április Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megitélése szerint az Önkormányzat müködése törvényszerü, stabil. Egyetértettek a polgármesteri felvezetőben elmondottakkal. Fentiek figyelembevételével támogatják a rendeletalkotást és a határozathozatalt. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az előterjesztést. A bizottság megállapitása szerint is jól zárták a gazdasági társaságok a esztendőt. Elfogadásra javasolják az előterjesztést és a rendelettervezetet.

7 Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: A testület megállapitása szerint a város látványosan, tervezetten és ütemezetten fejlődik. Az Önkormányzat és intézményei müködése zavartalan, gazdálkodása stabil. Fentiekre tekintettel elfogadásra javasolják az előterjesztést és a zárszámadási rendelet-tervezetet. 7 - javaslatát, mely a határozati javaslat új, 7. ponttal történő kiegészitésére irányult, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészitett határozati javaslattal együtt. 118/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzat évi zárszámadásáról Mórahalom város Képviselőtestülete - a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét figyelembe véve - megtárgyalta a évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő határozatot hozza: 1.) A képviselő-testület tudomásul veszi az önkormányzat által évben nyújtott adómentesség, adókedvezmény tényleges összegét összesen eft összegben. 2.) A Képviselő testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a pályázatok különösen az Európai Uniós pályázatok közös megvalósítása során a pénzügyi számviteli szabályokat, a pályázati követelményeket maradéktalanul tartsák be. Felelős: Intézményvezetők Határidő: folyamatos, a határozati pont végrehajtásáról a képviselő-testület külön jelentést nem kér. 4.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a évi aktivált beruházások összegét eft összegben, a befejezetlen beruházások összegét eft összegben. A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a fentiekkel kapcsolatos pénzügyi számviteli előírásoknak megfelelően vezesse a tárgyi eszköznyilvántartást, az ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartást. Felelős: Jegyző Határidő: évi zárszámadás (2015. áprilisi kt.)

8 5.) A Képviselő-testület az önkormányzat módosított pénzmaradványát eft-tal, előző években képzett tartalékok maradványát eft-tal tudomásul veszi. Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pénzmaradványt a zárszámadási rendelet pénzmaradvány felhasználási terve szerint a évi költségvetési rendeletbe a II. negyedévi rendeletmódosítás során építse be. Határidő: június 30. Felelős: Jegyző 8 6.) A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy az önkormányzatnál képződött évi pénzmaradvány elsősorban pályázati pénzek maradványa, bérmaradvány, járulékok, szállítói kötelezettségek, túlfizetések, így elsősorban kötelezettségvállalással terhelt feladatokra használható fel. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos (beszámolásra: április) 7./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Polgármester és az Intézményvezetők figyelmét arra, hogy a szabad felhasználású pénzmaradvány intézmények által történő igénybevételére csak külön egyeztetés alapján kerülhet sor. Felelős: Polgármester Határidő: beszámolásra: április Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Napközi-otthonos Óvoda Vezetője 4. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgatója : Szavazásra bocsátja az z Önkormányzat évi zárszámadására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 13/2014. (IV.. 29.) 2 önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi zárszámadásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza.

9 - A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2013. /III. 28./ számú önkormányzati rendelet módositása 9 Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. : Szavazásra bocsátja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2013. /III. 28./ számú önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 14/2014. (IV. ( 29.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2013. /III. 28./ számú önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. III. napirend - Mórahalom Közoktatásáért Közalapitvány, a Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapitvány, az Egészséges Mórahalomért Közalapitvány közhasznúsági jelentéseinek elfogadása Horváth Ildikó könyvvizsgáló: Összefoglalóan elmondja, hogy az alapitványok és a gazdasági társaságok az érvényben lévő jogszabályok szerint gazdálkodtak és pozitiv eredménnyel zárták a esztendőt. A beszámolókat minden esetben hitelesitő záradékkal látta el. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megállapitása szerint az alapitványok nem lépték át a rendelkezésükre álló pénzügyi kereteket, gazdálkodásuk felelősségteljes volt.

10 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint biztonságos volt az Egészséges Mórahalomért Közalapitvány müködése, jól használták fel a rendelkezésükre álló anyagi forrásokat. 10 Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot. 119/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy gy: Mórahalom Közoktatásáért Közalapitvány közhasznúsági jelentésének elfogadása 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány által az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 29. alapján készített évi tevékenységről szóló egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad. 2. Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a közalapítvány december 31-i mérlegét, melyben az eszközök és források egyező végösszege: e Ft, a tárgyévi eredmény: e Ft (nyereség). A képviselő-testület felhívja a kuratórium figyelmét, hogy a továbbiakban is törekedjen a hatékony gazdálkodás megvalósítására. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az alapítvány tevékenységét az alapító okiratban foglalt tevékenységi körben, magas színvonalon, a település lakosainak és szervezeteinek javára végezte évben. Az alapítvány folyamatosan együttműködött az önkormányzattal, az intézményekkel, a város civil szervezeteivel. 3. A közhasznúsági jelentés a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. Felhívja a Képviselő-testület az alapítvány elnöke figyelmét, hogy az alapítvány beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

11 A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. Felelős: 3. pontra: Közalapítvány kuratóriumi elnöke Határidő: beszámolásra áprilisi kt. 1./ 2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke 11 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz határozati javaslatot. 120/2014. /IV. 29./ Képvisel selő-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapitvány közhasznúsági jelentéseinek elfogadása 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány által az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 29. alapján készített évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad. 2. A Képviselő-testület elfogadja a közalapítvány december 31-i mérlegét az alábbi, könyvvizsgáló által hitelesített adatokkal: eszközök és források egyező végösszege: 440 eft, a tárgyévi eredmény: 221 eft (nyereség) A Képviselő-testület felkéri a közalapítvány kuratóriumát, hogy - az alapítói célokat a település közrend-és közbiztonságban tevékenykedő szervezeteivel szoros együttműködésben valósítsa meg Mórahalom városi Önkormányzat Rendvédelmi Csoportjával együtt - a közalapítvány alaptevékenységét szolgáló alapítói támogatások, valamint az egyéb befizetések felhasználását fokozott figyelemmel kezelje. 3. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. Felhívja a Képviselő-testület az alapítvány elnöke figyelmét, hogy az alapítvány beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét

12 legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. 12 Felelős: 3. pontra: Közalapítvány kuratóriumi elnöke Határidő: beszámolásra áprilisi kt. 1./ 2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot. 121/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: at: Tárgy: Az Egészséges Mórahalomért Közalapitvány közhasznúsági jelentésének elfogadása 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta az Egészséges Mórahalomért Közalapitvány által az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 29. alapján készített évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad. 2. A Képviselő-testület elfogadja a közalapítvány december 31-i mérlegét az alábbi, könyvvizsgáló által hitelesített adatokkal: eszközök és források egyező végösszege: 5.611,- eft, a tárgyévi eredmény : 280 eft (nyereség). A Képviselő-testület felkéri az alapítvány kuratóriumát, hogy tevékenységi körében továbbra is nyújtson segítséget az önkormányzati célkitűzések megvalósításához. 3. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. Felhívja a Képviselő-testület az alapítvány elnöke figyelmét, hogy az alapítvány beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. Felelős: 3. pontra: Közalapítvány kuratóriumi elnöke Határidő: beszámolásra áprilisi kt.

13 1./ 2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke 13 - Móra-Vitál Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése Horváth Ildikó könyvvizsgáló: Kiegészitésként elmondja, hogy évre vonatkozóan fejlesztési tartalékot is képzett a Móra-Vitál Kft. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy áttekintették a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak a képviselő-testületnek. 122/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Vitál Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 1/A. Mórahalom város Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadja a Móra-Vitál Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót. 1/B. A Képviselő-testület a Móra-Vitál Kft évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény-kimutatással és kiegészítő mellékleteivel elfogadja az alábbiak szerint: A évi mérleg fő összege e Ft, saját tőke összege e Ft, és e Ft mérleg szerinti eredménnyel /nyereséggel/ zárta az évet.

14 2./ Mórahalom város képviselő testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CXXV. tv. 29. (3) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletet elfogadja. 3./ a.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a társaság tevékenysége szerves részét képezi a helyi társadalom egészségügyi és szociális igényei biztosításának. b.) A képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy továbbra is keresse a lehetőségét szolgáltatások bővítésének, s biztosítsa a kft. zavartalan működését. Törekedjen a Móra-Vitál Kft. működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítására az üzleti tervnek megfelelően. c.) A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a pályázati lehetőségek további felkutatásával szilárdítsa meg a cég szakmai és gazdasági stabilitását. 4./ A közhasznúsági melléklet a Képviselő Testület határozatát tartalmazó Képviselő Testületi ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon, melyet az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmaz. Felhívja a Képviselő-testület az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a társaság beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. 5./ A képviselő-testület a társaság közhasznú feladatinak ellátását jó színvonalúnak értékeli. Megállapítja, hogy a táraság gazdasági-pénzügyi helyzetét a biztonságos működés érdekében stabilizálni, szakmai munkáját továbbfejleszteni szükséges. A képviselő-testület a évi üzleti terv alakulásáról, a kft. gazdálkodásáról az önkormányzat féléves beszámolójával egyidejűleg kér beszámolást. Felelős: 2./-5./ pont esetében: ügyvezető igazgató Határidő: folyamatos Beszámolásra: augusztusi Kt. ülés 1./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Markovicsné Bobár Gabriella ügyvezető igazgató 14 - Beszámoló a Móra-Vitál Kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről Felügyelő Bizottság elnöke Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

15 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést /2014. /IV. 29./ Képvisel épviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móra-Vitál Kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről Mórahalom város Képviselőtestülete a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 1./ 2./ Bobár Gabriella ügyvezető igazgató 3./ Rozsnyainé Hódi Mária FB Elnök - Móraép Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése Horváth Ildikó könyvvizsgáló: Kiegészitésként elmondja, hogy évre vonatkozóan fejlesztési tartalékot is képzett a Móraép Kft. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület tagjai elismeréssel szóltak a Kft. müködéséről különös tekintettel: - a közmunkaprogram sikeres lebonyolitására, - az önkormányzati beruházásokban való aktiv közremüködésre - a géppark fejlesztésére - a városfejlesztési és a vállalkozási tevékenység összehangolt ellátására. A testület elfogadásra javasolja az előterjesztést.

16 16 Hozzászólás ászólás: nincs 124/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móraép Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 1. Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Móraép Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót. 2. a.) A Képviselő Testület a Móraép Kft évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény kimutatással és mellékleteivel a könyvvizsgálói jelentés figyelembe vételével-, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CXXV. tv. 29. (3) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletet elfogadja. 2.b) A Kft működése évben gazdasági szempontból az üzleti tervben foglaltak szerint alakult. A Társaság e Ft költség mellett e Ft árbevételt realizált, így a mérleg szerinti eredménye e Ft. 3./ A Képviselő Testületet a társaság ei mérlegét,- amelyben az eszközök és források egyező végösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény: e Ft nyereség elfogadja és az eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről dönt. A társaság az előző évek eredménytartaléka terhére e Ft. fejlesztési tartalékot képez. 4./ A közhasznúsági jelentés a Képviselő Testület határozatát tartalmazó Képviselő Testületi ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon, melyet az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmaz. Felhívja a Képviselő-testület az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a társaság beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. 5./ A képviselő-testület a társaság közhasznú feladatinak ellátását megfelelőnek értékeli. Megállapítja, hogy a társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét a biztonságos működés érdekében továbbra is stabilizálni szükséges, szakmai munkáját az ügyvezetés menedzsment eszközök alkalmazásával biztosítsa.

17 A képviselő-testület a évi üzleti terv alakulásáról, a kft. gazdálkodásáról az önkormányzat féléves beszámolójával egyidejűleg kér beszámolást. Felelős: 4./ és 5./ pont: Németh Attila ügyvezető Határidő: folyamatos, beszámolásra: augusztusi Kt. 1./ 2./ Németh Attila ügyvezető 17 - Beszámoló a Móraép kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről Előadó adó: Felügyelő Bizottság elnöke Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 125/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móraép kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRAÉP KFT. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja Németh Attila ügyvezető igazgató

18 - Móranet Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 18 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Ismerteti a testület állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 126/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móranet Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 1/A. Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évi tevékenységéről szóló beszámolót végzett. /B. A Képviselőtestület a Móranet Kft évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény-kimutatással és mellékleteivel elfogadja. A társaság évi mérlegében a források és eszközök egyező végöss6zege ezer Ft, a saját tőke összege ezer Ft, mérleg szerinti eredménye ezer Ft (nyereség). 2./ Mórahalom város képviselő testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CXXV. tv. 29. (3) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletet elfogadja. Felhívja a Képviselő-testület az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a társaság beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét

19 legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. 3./ A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az alapító okiratában foglalt célok megvalósítását tevékenységében a továbbra is működjön együtt az önkormányzattal, s keresse további lehetőségeit szolgáltatásai tartalmi bővítésének. A képviselő-testület megállapítja, hogy a cég 2013-ban támogatását cél szerint használta fel. A társaság sikeresen működik. 4./ A képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a tevékenységéhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket, törekedve a külső forrásszerzésre. 5./ A képviselő-testület a évi üzleti terv alakulásáról, a kft. gazdálkodásáról az önkormányzat féléves beszámolójával egyidejűleg kér beszámolást. Felelős: 2./-5./ pont esetében: Duka Félix ügyvezető igazgató Határidő: folyamatos, 5. pont: beszámolásra augusztusi Kt. 1./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 2./ Duka Félix ügyvezető igazgató 19 - Beszámoló a Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.. Felügyelő Bizottságának 2013.évi tevékenységéről Felügyelő Bizottság elnöke Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 127/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.évi tevékenységéről

20 20 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRANET Kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja Duka Félix ügyvezető igazgató - HTV Média Szolgáltató Kft évi i tevékenységéről l szóló beszámoló tudomásul vétele Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület elfogadásra javasolja az előterjesztést. 128/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: HTV Média Szolgáltató Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vétele Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a HTV Média Szolgáltató Kft évi tevékenységről szóló beszámolóját, melyet tudomásul vesz. 1./ 2./ HTV Média Kft. ügyvezető igazgatója

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 31-én ülésén a Városháza dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május ülésén a Városháza Dísztermében 29-én megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Mucsi György alpolgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor Pf.: 118. Telefon: 66/441-549 Telefax: 66/441-141/314 E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. április l7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20.

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20. Határozatok Tára I. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS 2012. szeptember 20. FB1/2012 A Felügyelőbizottság egyetértett a napirendekkel, FB2/2012 A Felügyelőbizottság elismeréssel fogadta a tájékoztatót, azt FB3/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. november 26-án közmeghallgatással és lakossági fórummal egybekötött soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula,

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. január 30-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1999. január 28.

Jegyzőkönyv 1999. január 28. Jegyzőkönyv 1999. január 28. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. január 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester Ördögné Gárgyán Mária, Babarczi János képviselők

Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester Ördögné Gárgyán Mária, Babarczi János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. május 31-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Bubori Károly, Oltványi Gyula, Némethné dr. Engi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium Bagoly várában Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. június 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 28-án megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő. Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő. Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének április 25-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének április 25-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. április 25-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/14/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 7-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc,

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc, Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. december 21-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Némethné dr.

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. május 26-ai üléséről. elfogadta a május 26-ai ülés meghívó szerinti napirendi pontjait.

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. május 26-ai üléséről. elfogadta a május 26-ai ülés meghívó szerinti napirendi pontjait. Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága HATÁROZAT KIVONAT a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. május 26-ai üléséről 104/2010. (05.26.) JÜB határozat elfogadta

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. augusztus 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Aulájában Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án (szerda) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40174 70/2013. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2013. augusztus 26. napján 15:30 kor a Városháza (Fő

Részletesebben