J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők Heller Sz. Tibor, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyző Igazoltan van távol: Oltványi Gyula képviselő, Masa Róbert tanácsos Baloghné Baranyás Ágnes bölcsőde szakmai vezető Dr. Forgács Erika Egészséges Mórahalomért Közalapitvány kuratóriumi elnöke Baksáné Farkas Zsuzsanna, a Mórahalom Közoktatásáért Közalapitvány Kuratóriumi elnöke Tanácskozási joggal jelen vannak: Kosztyu Gyuláné óvodavezető Berta Gyuláné könyvtárvezető Pintérné Farkas Ágnes mb. Gond. Közp. tagintézményvezető Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója Csőke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezető igazgatója Bobár Gabriella Móra-Vitál kft. ügyvezetője Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetője Balog László kabinetvezető Árva Béláné osztályvezető Dr. Tóth Krisztián Jogi és Hatósági O. vezetője Márkiné Bóka Zita HTV Média ügyv. igazgatója Duka Félix Móranet Kft. ügyvezetője Kazi Mária Móra Ferenc ÁMK mb. igazgatója Battancs Erika rendvédelmi csoport vezetője úr: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.

2 2 Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő képviselő és a polgármester, l fő igazoltan van távol. Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi estületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Az Önkormányzat évi zárszámadása 3./ Az önkormányzati részvételü társaságok 2013.évi beszámolója, közhasznúsági jelentések 4./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 114/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselőtestülete április 29-ei ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Az Önkormányzat évi zárszámadása 3./ Az önkormányzati részvételü társaságok 2013.évi beszámolója, közhasznúsági jelentések 4./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint

3 3 Erről értesitést kap: l./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző I. napirend - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről : Javasolja levenni napirendről fenti beszámoló megvitatását, tekintettel arra, hogy a májusi soros ülésen összevont tájékoztatást ad az áprilisi májusi eseményekről. Hozzászólás szólás: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. 115/ / /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről tárgyú napirend elhalasztása : Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót a májusi munkaterv szerinti soros ülésén tárgyalja az áprilisi és májusi események összefoglalójával együtt. 1./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző

4 4 - Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. 116/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról I. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 427/2012. /XII. 28./, 402/2013. /XI. 28./, 38/2014. /I. 30./, 147/2012. /V. 3l./kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtásáról, 86/2011. /III. 3l./, 394/2012. /XII. 20./, 32/2012. /I. 26./, 116/2012. /IV. 26./Kt. 4.,5. pontjának végrehajtásáról, 336/2011. /XII. l5./, 105/2014. /III. 27./, 106/2014. /III. 27./, 107/2014. /III. 27./, 56/2014. /II. 27./ Kt. 7., 9., 11., 12. pontjának végrehajtásáról, 73/2014. /II. 27./, 77/2014. /II. 27./, 87/2014. /II. 27./, 27/2014. /I. 30./, 441/2013. /XII. l9./, 445/2013. /XII. l9./, 78/2013. /X. 3l./, 128/2013. /IV. 25./, 130/2013. /IV. 25./, 132/2013. /IV. 25./, 142/2013. /IV. 25./, 143/2013. /IV. 25./, 144/2013. /IV. 25./, 145/2013. /IV. 25./, 146/2013. /IV. 25./, 402/2013. /XI. 28./, 302/2013. /VIII. 29./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 28/2014. /I. 30./, 410/2013. /XI. 28./, 413/2013. /XI. 28./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 122/2013. /III. 28./, 109/2014. /III. 27./, 23/2014. /I. 30./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a júniusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 424/2012. /XII. 28./, 357/2013. /IX. 26./, 323/2013. /IX. l2./, 78/2014. /II. 27./, 2/2014. /I. l4./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a szeptemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 401/2013. /XI. 28./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a novemberi kt. ülésre kér ujabb jelentést. A 93/2014. /III. 27./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a decemberi kt. ülésre kér ujabb jelentést. A 53/2012. /II. 23./ Kt. 7. pontjának végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést.

5 5 l./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ intézményvezetők 4./ Kft. igazgatók - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról : Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. : Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 117/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ 2./ Szociális Bizottság elnöke

6 6 II. Napirend: - Mórahalom város Önkormányzat évi zárszámadásáról : Elmondja, hogy az Önkormányzat gazdálkodása a Pénzügyi Bizottság felügyelete mellett zajlott az elmúlt esztendőben is. A könyvvizsgáló a zárszámadást kézjegyével ellátta. A gazdasági társaságok is fegyelmezetten, az előre meghatározott kereteken belül müködtek. Az Önkormányzat tetemes pénzmaradvánnyal zár. Ezen takarékoskodást tudatos intézkedések sora előzte meg, melynek célja a következő időszak európai uniós fejlesztési programjai önerejének biztositása. A következő időszakban a gazdaságfejlesztésre kivánnak nagyobb hangsúlyt helyezni. Tekintettel arra, hogy az elmúlt 20 évben a jóléti, intézményi és infrastruktúrális fejlesztéseket már megvalósitották. A következő 5 év fejlesztési irányát az alábbiak szerint jelöli meg: - Ipari Park betelepítés - kis- és középvállalkoások támogatása, munkahelyteremtés - mezőgazdasági integráció újraszervezése Javasolja a határozati javaslat kiegészitését az alábbi ponttal: 7./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Polgármester és az Intézményvezetők figyelmét arra, hogy a szabad felhasználású pénzmaradvány intézmények által történő igénybevételére csak külön egyeztetés alapján kerülhet sor. Felelős: Polgármester Határidő: beszámolásra: április Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megitélése szerint az Önkormányzat müködése törvényszerü, stabil. Egyetértettek a polgármesteri felvezetőben elmondottakkal. Fentiek figyelembevételével támogatják a rendeletalkotást és a határozathozatalt. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az előterjesztést. A bizottság megállapitása szerint is jól zárták a gazdasági társaságok a esztendőt. Elfogadásra javasolják az előterjesztést és a rendelettervezetet.

7 Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: A testület megállapitása szerint a város látványosan, tervezetten és ütemezetten fejlődik. Az Önkormányzat és intézményei müködése zavartalan, gazdálkodása stabil. Fentiekre tekintettel elfogadásra javasolják az előterjesztést és a zárszámadási rendelet-tervezetet. 7 - javaslatát, mely a határozati javaslat új, 7. ponttal történő kiegészitésére irányult, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészitett határozati javaslattal együtt. 118/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzat évi zárszámadásáról Mórahalom város Képviselőtestülete - a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét figyelembe véve - megtárgyalta a évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő határozatot hozza: 1.) A képviselő-testület tudomásul veszi az önkormányzat által évben nyújtott adómentesség, adókedvezmény tényleges összegét összesen eft összegben. 2.) A Képviselő testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a pályázatok különösen az Európai Uniós pályázatok közös megvalósítása során a pénzügyi számviteli szabályokat, a pályázati követelményeket maradéktalanul tartsák be. Felelős: Intézményvezetők Határidő: folyamatos, a határozati pont végrehajtásáról a képviselő-testület külön jelentést nem kér. 4.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a évi aktivált beruházások összegét eft összegben, a befejezetlen beruházások összegét eft összegben. A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a fentiekkel kapcsolatos pénzügyi számviteli előírásoknak megfelelően vezesse a tárgyi eszköznyilvántartást, az ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartást. Felelős: Jegyző Határidő: évi zárszámadás (2015. áprilisi kt.)

8 5.) A Képviselő-testület az önkormányzat módosított pénzmaradványát eft-tal, előző években képzett tartalékok maradványát eft-tal tudomásul veszi. Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pénzmaradványt a zárszámadási rendelet pénzmaradvány felhasználási terve szerint a évi költségvetési rendeletbe a II. negyedévi rendeletmódosítás során építse be. Határidő: június 30. Felelős: Jegyző 8 6.) A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy az önkormányzatnál képződött évi pénzmaradvány elsősorban pályázati pénzek maradványa, bérmaradvány, járulékok, szállítói kötelezettségek, túlfizetések, így elsősorban kötelezettségvállalással terhelt feladatokra használható fel. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos (beszámolásra: április) 7./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Polgármester és az Intézményvezetők figyelmét arra, hogy a szabad felhasználású pénzmaradvány intézmények által történő igénybevételére csak külön egyeztetés alapján kerülhet sor. Felelős: Polgármester Határidő: beszámolásra: április Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Napközi-otthonos Óvoda Vezetője 4. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgatója : Szavazásra bocsátja az z Önkormányzat évi zárszámadására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 13/2014. (IV.. 29.) 2 önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi zárszámadásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza.

9 - A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2013. /III. 28./ számú önkormányzati rendelet módositása 9 Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. : Szavazásra bocsátja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2013. /III. 28./ számú önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 14/2014. (IV. ( 29.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2013. /III. 28./ számú önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. III. napirend - Mórahalom Közoktatásáért Közalapitvány, a Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapitvány, az Egészséges Mórahalomért Közalapitvány közhasznúsági jelentéseinek elfogadása Horváth Ildikó könyvvizsgáló: Összefoglalóan elmondja, hogy az alapitványok és a gazdasági társaságok az érvényben lévő jogszabályok szerint gazdálkodtak és pozitiv eredménnyel zárták a esztendőt. A beszámolókat minden esetben hitelesitő záradékkal látta el. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megállapitása szerint az alapitványok nem lépték át a rendelkezésükre álló pénzügyi kereteket, gazdálkodásuk felelősségteljes volt.

10 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint biztonságos volt az Egészséges Mórahalomért Közalapitvány müködése, jól használták fel a rendelkezésükre álló anyagi forrásokat. 10 Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot. 119/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy gy: Mórahalom Közoktatásáért Közalapitvány közhasznúsági jelentésének elfogadása 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány által az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 29. alapján készített évi tevékenységről szóló egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad. 2. Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a közalapítvány december 31-i mérlegét, melyben az eszközök és források egyező végösszege: e Ft, a tárgyévi eredmény: e Ft (nyereség). A képviselő-testület felhívja a kuratórium figyelmét, hogy a továbbiakban is törekedjen a hatékony gazdálkodás megvalósítására. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az alapítvány tevékenységét az alapító okiratban foglalt tevékenységi körben, magas színvonalon, a település lakosainak és szervezeteinek javára végezte évben. Az alapítvány folyamatosan együttműködött az önkormányzattal, az intézményekkel, a város civil szervezeteivel. 3. A közhasznúsági jelentés a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. Felhívja a Képviselő-testület az alapítvány elnöke figyelmét, hogy az alapítvány beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

11 A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. Felelős: 3. pontra: Közalapítvány kuratóriumi elnöke Határidő: beszámolásra áprilisi kt. 1./ 2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke 11 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz határozati javaslatot. 120/2014. /IV. 29./ Képvisel selő-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapitvány közhasznúsági jelentéseinek elfogadása 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány által az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 29. alapján készített évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad. 2. A Képviselő-testület elfogadja a közalapítvány december 31-i mérlegét az alábbi, könyvvizsgáló által hitelesített adatokkal: eszközök és források egyező végösszege: 440 eft, a tárgyévi eredmény: 221 eft (nyereség) A Képviselő-testület felkéri a közalapítvány kuratóriumát, hogy - az alapítói célokat a település közrend-és közbiztonságban tevékenykedő szervezeteivel szoros együttműködésben valósítsa meg Mórahalom városi Önkormányzat Rendvédelmi Csoportjával együtt - a közalapítvány alaptevékenységét szolgáló alapítói támogatások, valamint az egyéb befizetések felhasználását fokozott figyelemmel kezelje. 3. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. Felhívja a Képviselő-testület az alapítvány elnöke figyelmét, hogy az alapítvány beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét

12 legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. 12 Felelős: 3. pontra: Közalapítvány kuratóriumi elnöke Határidő: beszámolásra áprilisi kt. 1./ 2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot. 121/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: at: Tárgy: Az Egészséges Mórahalomért Közalapitvány közhasznúsági jelentésének elfogadása 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta az Egészséges Mórahalomért Közalapitvány által az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 29. alapján készített évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad. 2. A Képviselő-testület elfogadja a közalapítvány december 31-i mérlegét az alábbi, könyvvizsgáló által hitelesített adatokkal: eszközök és források egyező végösszege: 5.611,- eft, a tárgyévi eredmény : 280 eft (nyereség). A Képviselő-testület felkéri az alapítvány kuratóriumát, hogy tevékenységi körében továbbra is nyújtson segítséget az önkormányzati célkitűzések megvalósításához. 3. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon. Felhívja a Képviselő-testület az alapítvány elnöke figyelmét, hogy az alapítvány beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. Felelős: 3. pontra: Közalapítvány kuratóriumi elnöke Határidő: beszámolásra áprilisi kt.

13 1./ 2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke 13 - Móra-Vitál Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése Horváth Ildikó könyvvizsgáló: Kiegészitésként elmondja, hogy évre vonatkozóan fejlesztési tartalékot is képzett a Móra-Vitál Kft. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy áttekintették a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak a képviselő-testületnek. 122/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Vitál Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 1/A. Mórahalom város Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadja a Móra-Vitál Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót. 1/B. A Képviselő-testület a Móra-Vitál Kft évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény-kimutatással és kiegészítő mellékleteivel elfogadja az alábbiak szerint: A évi mérleg fő összege e Ft, saját tőke összege e Ft, és e Ft mérleg szerinti eredménnyel /nyereséggel/ zárta az évet.

14 2./ Mórahalom város képviselő testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CXXV. tv. 29. (3) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletet elfogadja. 3./ a.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a társaság tevékenysége szerves részét képezi a helyi társadalom egészségügyi és szociális igényei biztosításának. b.) A képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy továbbra is keresse a lehetőségét szolgáltatások bővítésének, s biztosítsa a kft. zavartalan működését. Törekedjen a Móra-Vitál Kft. működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítására az üzleti tervnek megfelelően. c.) A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a pályázati lehetőségek további felkutatásával szilárdítsa meg a cég szakmai és gazdasági stabilitását. 4./ A közhasznúsági melléklet a Képviselő Testület határozatát tartalmazó Képviselő Testületi ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon, melyet az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmaz. Felhívja a Képviselő-testület az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a társaság beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. 5./ A képviselő-testület a társaság közhasznú feladatinak ellátását jó színvonalúnak értékeli. Megállapítja, hogy a táraság gazdasági-pénzügyi helyzetét a biztonságos működés érdekében stabilizálni, szakmai munkáját továbbfejleszteni szükséges. A képviselő-testület a évi üzleti terv alakulásáról, a kft. gazdálkodásáról az önkormányzat féléves beszámolójával egyidejűleg kér beszámolást. Felelős: 2./-5./ pont esetében: ügyvezető igazgató Határidő: folyamatos Beszámolásra: augusztusi Kt. ülés 1./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Markovicsné Bobár Gabriella ügyvezető igazgató 14 - Beszámoló a Móra-Vitál Kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről Felügyelő Bizottság elnöke Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

15 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést /2014. /IV. 29./ Képvisel épviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móra-Vitál Kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről Mórahalom város Képviselőtestülete a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 1./ 2./ Bobár Gabriella ügyvezető igazgató 3./ Rozsnyainé Hódi Mária FB Elnök - Móraép Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése Horváth Ildikó könyvvizsgáló: Kiegészitésként elmondja, hogy évre vonatkozóan fejlesztési tartalékot is képzett a Móraép Kft. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület tagjai elismeréssel szóltak a Kft. müködéséről különös tekintettel: - a közmunkaprogram sikeres lebonyolitására, - az önkormányzati beruházásokban való aktiv közremüködésre - a géppark fejlesztésére - a városfejlesztési és a vállalkozási tevékenység összehangolt ellátására. A testület elfogadásra javasolja az előterjesztést.

16 16 Hozzászólás ászólás: nincs 124/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móraép Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 1. Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Móraép Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót. 2. a.) A Képviselő Testület a Móraép Kft évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény kimutatással és mellékleteivel a könyvvizsgálói jelentés figyelembe vételével-, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CXXV. tv. 29. (3) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletet elfogadja. 2.b) A Kft működése évben gazdasági szempontból az üzleti tervben foglaltak szerint alakult. A Társaság e Ft költség mellett e Ft árbevételt realizált, így a mérleg szerinti eredménye e Ft. 3./ A Képviselő Testületet a társaság ei mérlegét,- amelyben az eszközök és források egyező végösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény: e Ft nyereség elfogadja és az eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről dönt. A társaság az előző évek eredménytartaléka terhére e Ft. fejlesztési tartalékot képez. 4./ A közhasznúsági jelentés a Képviselő Testület határozatát tartalmazó Képviselő Testületi ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon, melyet az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmaz. Felhívja a Képviselő-testület az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a társaság beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. 5./ A képviselő-testület a társaság közhasznú feladatinak ellátását megfelelőnek értékeli. Megállapítja, hogy a társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét a biztonságos működés érdekében továbbra is stabilizálni szükséges, szakmai munkáját az ügyvezetés menedzsment eszközök alkalmazásával biztosítsa.

17 A képviselő-testület a évi üzleti terv alakulásáról, a kft. gazdálkodásáról az önkormányzat féléves beszámolójával egyidejűleg kér beszámolást. Felelős: 4./ és 5./ pont: Németh Attila ügyvezető Határidő: folyamatos, beszámolásra: augusztusi Kt. 1./ 2./ Németh Attila ügyvezető 17 - Beszámoló a Móraép kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről Előadó adó: Felügyelő Bizottság elnöke Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 125/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móraép kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRAÉP KFT. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja Németh Attila ügyvezető igazgató

18 - Móranet Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 18 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Ismerteti a testület állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 126/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móranet Kft évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 1/A. Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évi tevékenységéről szóló beszámolót végzett. /B. A Képviselőtestület a Móranet Kft évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény-kimutatással és mellékleteivel elfogadja. A társaság évi mérlegében a források és eszközök egyező végöss6zege ezer Ft, a saját tőke összege ezer Ft, mérleg szerinti eredménye ezer Ft (nyereség). 2./ Mórahalom város képviselő testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CXXV. tv. 29. (3) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletet elfogadja. Felhívja a Képviselő-testület az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a társaság beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét

19 legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani. 3./ A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az alapító okiratában foglalt célok megvalósítását tevékenységében a továbbra is működjön együtt az önkormányzattal, s keresse további lehetőségeit szolgáltatásai tartalmi bővítésének. A képviselő-testület megállapítja, hogy a cég 2013-ban támogatását cél szerint használta fel. A társaság sikeresen működik. 4./ A képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a tevékenységéhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket, törekedve a külső forrásszerzésre. 5./ A képviselő-testület a évi üzleti terv alakulásáról, a kft. gazdálkodásáról az önkormányzat féléves beszámolójával egyidejűleg kér beszámolást. Felelős: 2./-5./ pont esetében: Duka Félix ügyvezető igazgató Határidő: folyamatos, 5. pont: beszámolásra augusztusi Kt. 1./ 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 2./ Duka Félix ügyvezető igazgató 19 - Beszámoló a Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.. Felügyelő Bizottságának 2013.évi tevékenységéről Felügyelő Bizottság elnöke Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 127/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.évi tevékenységéről

20 20 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRANET Kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja Duka Félix ügyvezető igazgató - HTV Média Szolgáltató Kft évi i tevékenységéről l szóló beszámoló tudomásul vétele Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület elfogadásra javasolja az előterjesztést. 128/2014. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: HTV Média Szolgáltató Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vétele Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a HTV Média Szolgáltató Kft évi tevékenységről szóló beszámolóját, melyet tudomásul vesz. 1./ 2./ HTV Média Kft. ügyvezető igazgatója

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében. Jelen vannak:

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: A képviselő-testület 2014. május 29-i zárt ülésén hozott döntések: 164/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Ácsné Fehér Klára pályázót megbízza 2014. augusztus 1-tõl 2019. július 31-ig a Kiskunhalasi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása 6/2014.(IV.24.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április hó 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. MUTATÓ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Határozat ~z. 1. Szajol Községi Öiikormányzat 2013. évi költségvetésének

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2005. (IV.21.) Kgy. h. Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről 1 30/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Dr. Horváth István történész, muzeológus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben