J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének november 29-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő Mucsi György alpolgármester Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Tanács József, Balogh Miklós és Volford Imre képviselők Babarczi János, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc és Masa Róbert tanácsosok Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Igazoltan van távol: Vass Antal képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Bölcsőde és Családi Napközi szakm. vez. - Berta Gyuláné mb. könyvtárvezető - Kazi Mária mb. iskolaigazgató - Pintérné Farkas Ágnes mb. Gond. Közp. vezető - Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója - Duka Félix Móranet Kft. ügyvezető igazgatója - Németh Attila Móraép Kft. ügyvezető igazgatója - Malatinszki Jánosné dr. Móra-Vitál Kft. ügyvezető igazgatója - Csőke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezető igazgatója - Szécsi Helga Mórahalmi Városfejlesztő Kft. képviselője - Pancza-Kovács Eszter Móra-Tourist Kft. ügyvezetője - Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetője - Balog László Kabinet vezető - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. Vezető - Dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző Megjelent 95 fő lakos. Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. Köszönti Magyar Istvánnét 60. születésnapja alkalmából. Köszönti Ótott-Kovács Józsefnét 70. születésnapja alkalmából. Köszönti Bakos Balázs tanár urat 70. születésnapja alkalmából.

2 Tájékoztatásként elmondja, hogy Vass Antal képviselő úr távollétében a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztésekkel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait Oltványi Gyula képviselő úr tolmácsolja. Javaslatot tesz meghivó szerint - a napirendi pontokra: 2 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról 2./ Mórahalom város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás 3./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 332/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselőtestülete november 29-ei ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról 2./ Mórahalom város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás 3./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző

3 3 I. napirend - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről - Mórahalom Város képviselő-testületének állásfoglalása Nógrádi Zoltán polgármester beszámolóját a jegyzőkönyv l. sz. melléklete tartalmazza. A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Oltványi Gyula képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. Nógrádi Zoltán polgármester előadja, hogy a település turisztikai vonzerejének kiépítése, a hírnév megalapozása kemény munka volt az utóbbi évtizedekben. Nem engedhetjük meg magunknak a bizonytalanságot sem a közbiztonság, sem a térség gerincét adó gazdatársadalom egzisztenciájának fenntarthatósága tekintetében. Hozzászólások: Heller-Szabó Tibor tanácsos: Közbiztonsági Fórumot szeretnének tartani Mórahalmon, ahol a gazdák állásfoglalásának tartalmával kapcsolatos témákban is tanácskoznának. A külföldiek munkavállalása nem határolható el az őket foglalkoztató gazdák felelősségétől, abban az értelemben, hogy a szabályos foglalkoztatás a munkáltató, a munkavállaló és a helyi közösség érdeke is. A település fenntarthatósága, szempontjából szükséges az idénymunkások munkája, a közbiztonság viszont megköveteli az ellenőrizhetőséget. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 333/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről Mórahalom város Képviselő-testületének állásfoglalása I. Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. II. Mórahalom város Képviselő-testületének állásfoglalása l./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a mórahalmi gazdatársadalom Mórahalom Város Képviselő-testületéhez eljuttatott nyilatkozatával. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete szolidaritását fejezi ki a mórahalmi polgárokat, gazdákat ért sértő kijelentések kapcsán, s megállapítja, hogy ezen kijelentések alkalmasak arra, hogy megsértsék Mórahalom város közösségének jó hírnevét. Fentiekre tekintettel Mórahalom város Képviselő-testülete ezen kijelentéseket visszautasítja, ezektől elhatárolódik.

4 3./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Rendőrséggel való szoros együttműködésben mindent megtesz annak érdekében, hogy a város polgárainak nyugalmát megőrizze. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 4 - Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 334/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke

5 5 - Mórahalom városi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatást. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott szóbeli kiegészítések figyelembevételével a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy az Önkormányzati támogatások drasztikus csökkentésének az oka, a feladatok csökkenése. Az adóbevételek egy része államosításba került, illetve a közigazgatási rendszer is átalakulásra kerül, melynek eredménye, hogy a Polgármesteri hivatal tevékenységi köre fog lecsökkeni. Az iskola, a szakiskola és a gimnázium átkerül állami fenntartásba. Az Állam adósságkonszolidációs programot indított el, mely szerint 40 % és 70 % között mozog az az érték, amely arányban támogatást ad az Önkormányzatoknak. Mórahalom a 40%-os kategóriába esett, melyet igazságtalannak tart és az Önkormányzat fellebbezéssel fog élni. A város nem a működési hiány felhalmozása miatt adósodott el, hanem komolyan hozzájárult a fejlesztésekhez. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 335/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom városi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás I. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény 70 -a alapján a évi költségvetési terv-koncepciót megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 1. Mórahalom város Önkormányzata évben 0%-os bér és dologi automatizmussal számol kivétel az élelmiszervásárlás. A évi költségvetés készítése során a gépjárművek üzemanyagköltségére és az irodaszer beszerzésekre a évben előirányzott költségek mértékéig tervezhetők kiadási előirányzatok, azonban az induló új feladatokra biztosítani szükséges a működtetés költségeit.

6 2. A bérek esetében a december 31-i kiinduló állapot szerint kell tervezni figyelembe véve a törvényi kötelezettségből adódó soros előlépéseket, valamint az esetlegesen várható pozitív vagy negatív központi bérpolitikai intézkedéseket. 3. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a költségvetési rendelettervezet elkészítése a többletbevételek reális számbavétele, a pályázatokban vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettség beépítésére figyelemmel történjen. 4. A Képviselőtestület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy nyertes pályázatok esetében a szerződés aláírását követően a pályázatok végrehajtása programfinanszírozás keretében történjen, melynek keretén belül a forrás felhasználás megtervezése az elemi költségvetés szintjén valósuljon meg. 5. A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét a évben végrehajtott kötvénykibocsátással kapcsolatban felmerülő tőke és kamatai, valamint a bérlakás hitelprogram és a közkincs hitelprogram keretében felvett hitel tárgyévi adósságszolgálat és kamatait költségvetésbe építse be. Ezzel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére a mindenkori Iparűzési adó szolgál. 6. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, ezen költségvetési tervkoncepcióban megfogalmazott iránymutatások és a közmeghallgatáson, vagy egyébként felmerülő pénzügyileg megvalósítható és jogos igények alapján készítse el az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. II. A Képviselőtestület a Mórahalom város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Felelős : Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző, valamennyi intézmény vezetője Határidő: februári Kt. ülés Erről értesítést kap : 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3. Berta Gyuláné mb.igazgató 4. Kazi Mária mb igazgató 5. Kosztyu Gyuláné óvodavezető 6 - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja:

7 Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 7 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 22/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Alapítványi támogatás átvételi és átadása Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják ez előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 336/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Alapítványi támogatás átvételi és átadása

8 8 Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv d./ pontja alapján közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételét és átadását jóváhagyja az alábbiak szerint: adatok eft-ban támogatást nyújtó támogatott intézmény támogatás célja támogatás szervezet Mórahalom közoktatásáért Közalapítvány Mórahalom Városi Önkormányzat Kölcsey Alapítvány Mórahalom városi Önkormányzat Generali A biztonságért Alapítvány Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány Napközi-otthonos Óvoda A fenti kiadással járó pénzmozgás a költségvetési rendeletbe beépítésre került. Erről értesítést kap: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Szántó Mária jegyző Egészségre, tisztaságra nevelés Működési kiadás biztosítására Ökoiskolai programokra való eljutás Testvértelepülés könyvtárfejlesztésre Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj különbözetre Simba pályázatra Fociverseny lebonyolítására összege Helyi adó koncepció évre Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az adórendeletekben szabályozási változások miatt van szükség módosításra. Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést és támogatja a rendelet-tervezetek elfogadását. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést és támogatja a rendelet-tervezetek elfogadását. Tanács József képviselő Kérdés-t tesz fel a rendelet-tervezettekkel kapcsolatban, melyre a választ megadja Nógrádi Zoltán polgármester.

9 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést /2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Helyi adó koncepció évre Mórahalom Város Képviselő-testülete a évi helyi adó koncepcióra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a fentiek figyelembe vételével az alábbi döntést hozza, egyben felhívja a jegyzőt, vegye figyelembe a közmeghallgatáson elhangzott javaslatokat. 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy január 01-től ne kerüljön emelésre az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó mértéke. 2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a helyi adó rendeleteket érintő módosításokat, rendelet tervezeteket készítse el. Határidő: novemberi kt. Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző Erről értesítést kap: Nógrádi Zoltán polgármester és általa közmeghallgatáson a lakosság Dr. Szántó Mária jegyző Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat telek adóról szóló 11/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 23/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat telek adóról szóló 11/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

10 10 Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokról, valamint a díjkedvezményekről és mentességekről szóló 20/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokról, valamint a díjkedvezményekről és mentességekről szóló 20/2004. (VI. 24.) önkormnáyzati rendelet módositásáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatának 11/1999. /VII.1./ önkormányzati rendelet- módosítása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatának 11/1999. /VII.1./ önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 25/2012. (XI. 29.) Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatának 11/1999. /VII.1./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

11 11 - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 29.) az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzésekről intézkedési terv elfogadása Előadó: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

12 12 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 338/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzésekről intézkedési terv elfogadása I. 1./ A Képviselő-testület megtárgyalta a évi belső ellenőrzési ütemtervről szóló 273/2011. (X.27.) Képviselőtestületi határozatban Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részére előírt, az önkormányzat intézményei pénzkezelés, bizonylati rend, bizonylati fegyelem megtartásának ellenőrzésére vonatkozó jelentésben foglaltakat és a következő intézkedési tervet fogadja el a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján: II. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 1./ A vásárlási előleg elszámolási határideje 30 nap. Szigorúan be kell tartani az előlegekkel határidőben történő elszámolást. Felelős: Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetője Határidő: január / Polgármesteri Hivatal A vásárlási előleg elszámolási határideje 30 nap. Szigorúan be kell tartani az előlegekkel határidőben történő elszámolást. Felelős: Árva Béláné Kv. És Adóosztály vezetője Határidő: Folyamatos december 31 3./ A pénztár ellenőrzése a pénztárellenőr által folyamatos, a kiadási pénztárbizonylatokat kézjegyével ellátja. A készpénzállomány ellenőrzését követően szükséges a napi pénztárjelentés aláírása is. Felelős: Árva Béláné Kv. És Adóosztály vezetője Határidő: Folyamatos december 31 4./ A Magyar Államkincstár felé a helyi bérfeladások megtörténtek, bélyegzővel ellátták, az ügyintéző aláírásának is szerepelnie kell a bélyegzőn. Felelős: Árva Béláné Kv. és Adóosztály vezetője Határidő: Folyamatos december 31 5./ Móra Ferenc Általános Művelődési Központ: A bevételi pénztárbizonylaton az ellátmány felvételére jogosító készpénzutalvány-füzet sorszámát szerepeltetni kell. Felelős: Kazi Mária mb. igazgató Határidő: Folyamatos december 31 6./ Napközi-Otthonos Óvoda:

13 A bevételi pénztárbizonylaton az ellátmány felvételére jogosító készpénzutalvány-füzet sorszámát szerepeltetni kell. Felelős: Kosztyu Gyuláné intézményvezető Határidő: Folyamatos december 31 Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3./ Árva Béláné Költségvetési és Adóosztály osztályvezetője 4./ Farkas Gábor Erzsébet Gyógyfürdő vezetője 5./ Kazi Mária Móra Ferenc Általános Művelődési Központ megbízott vezetője 6./ Kosztyu Gyuláné Napközi-otthonos Óvoda vezetője 7./ Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola vezetője 13 - Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények között Előadó: Csányi László alpolgármester Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Ismerteti a bizottság tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 339/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények között 1. Mórahalom város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10.. (5) bekezdése alapján, a fenntartásában lévő önállóan működő és gazdálkodó Mórahalom város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő költségvetési szervek Mórahalom városi Önkormányzat Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Móra Ferenc Általános Művelődési Központ

14 Napközi-Otthonos Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola közötti munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselőtestület felhívja az intézmények vezetőjének a figyelmét, hogy a mellékelt megállapodást írják alá. Az irányító szerv részéről felhatalmazza az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást jóváhagyó aláírásukkal lássák el. 3. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét arra, hogy az aláírt megállapodást a törzsadattári nyilvántartás felvezetése véget a MÁK Csm-i Igazgatósága részére küldje meg. Határidő: decemberi Kt. Felelős: Jegyző Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Szeged 4./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 5./ Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 6./ Napközi-Otthonos Óvoda 7./ Alapfokú Művészeti Iskola 14 - Hulladékszállítási díjak megállapításához készített költségelemzés beterjesztése, közszolgáltatási díjak megállapítása Előadó: Dr. Szántó Mária cimzetes főjegyző Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy január 1-én hatályba lépő hulladékgazdálkodási rendelet 4,2 %- os maximális díjemelést tesz lehetővé. A mórahalmi díjak jóval alacsonyabbak, mint a környező településeken, viszont a költségeink ugyanakkorák, ezért indokolt az emelés. Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. Hozzászólások: Varga Ferenc tanácsos: Véleménye szerint Mórahalom büszke lehet arra, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot. Kicsit ellentmondásosnak érzi, hogy mégis díjemelésre van szükség.

15 Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy egy új fejlesztésbe kezd a város a hulladékgyűjtés területén. A tervek szerint chipes rendszer fog bevezetésre kerülni, melynek lényege, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék ürítésekor a chip elmenti a gyűjtött mennyiséget, mely alapján kiszámlázásra kerül majd a díjtétel. Elmondja továbbá, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény bünteti a válogatatlan hulladéklerakást, ezért a következő évi tervekben szerepel egy válogató üzem felépítése is, melyhez mechanikai kezelő beszerzésére lesz szükség A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 340/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Hulladékszállítási díjak megállapításához készített költségelemzés beterjesztése, közszolgáltatási díjak megállapítása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Tv. 25. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hulladékkezelési közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel készített, a határozat 1. sz. mellékletét képező részletes költségelemzést megvitatta és elfogadja. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a határozat 2. sz. mellékletét képező Mórahalom város közigazgatási területén alkalmazandó hulladékszállítási közszolgáltatási díjakat elfogadja, egyetért azzal, hogy az ott meghatározott díjakat a közszolgáltató december 1. napjától alkalmazza. 3./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségelemzés alapján megállapított díjtételeket Mórahalom város Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendeletébe építse be. Felelős: 2. pontra Németh Attila ügyvezető igazgató 3. pontra. Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Határidő: azonnal, a határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér. Erről értesítést kap: 1./ Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 2./ Móraép Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója - A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII.03./ rendelet módosítása (hulladékszállítási díjak megállapítása) Előadó: Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző

16 Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 16 Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Tolmácsolja a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 03./ önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 27/2012. (XI. 29.) A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 03./ önkormányzati rendelet módositásáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza évi állatmérlegelési díjakra vonatkozó javaslat Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 341/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: évi állatmérlegelési díjakra vonatkozó javaslat

17 17 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete az állatmérlegelési díjakkal kapcsolatos előterjesztést megvitatta és tekintettel a mezőgazdasági termelők gazdasági helyzetére, továbbá arra, hogy a díjak drasztikus emelése is csak kismértékű bevétel-növekedést jelente, az állatmérlegelési díjakat 2013-ra nem emeli, azokat a es szinten tartja az alábbiak szerint: 1. Szarvasmarha, ló, bivaly, öszvér: 1200 Ft/db 2. Sertés, juh kecske: 300 Ft/db 2./ A Képviselő-testület felhívja a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetőjének figyelmét, hogy az állatfelvásárló telep működési költségeinek folyamatos elemzésével, illetve a lehetséges költségcsökkentő tényezők alkalmazásával próbálja meg elérni, hogy a veszteség a lehető legkisebb mértékre csökkenjen. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes jegyző 3./ Móraép Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető - A Móra-Invest Kft. pénzügyi tevékenységről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 342/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Móra-Invest Kft. pénzügyi tevékenységről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló

18 18 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Móra-Invest Kft. pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztató, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló c. előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a Móra-Invest Kft évi beszámolóját tudomásul veszi. A Móra-Invest Kft évi beszámolója alapján a mérlegfőösszeg eft, valamint az eredmény összesen eft veszteség. 3./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Móra-Invest Kft és a hó közötti évközi beszámolójáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester, 2./ Társaság ügyvezetője helyben, 3./ Irattár. - A Móra-Prop Kft. pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyet értenek az előterjesztésben foglaltakkal, így támogatják annak elfogadását. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 343/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Móra-Prop Kft. pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló

19 19 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta A Móra-Prop Kft. pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló c. előterjesztést, melyet pozitív eredménnyel tudomásul vesz. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester, 2./ Társaság ügyvezetője helyben, 3./ Irattár. - Javaslat a vásári helydíjak változatlan, évre megállapított mértékének alkalmazására a évben is Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 344/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a vásári helydíjak változatlan, évre megállapított mértékének alkalmazására a évben is 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja a Javaslat a vásári helydíjak változatlan, évre megállapított mértékének alkalmazására a évben is tárgyú előterjesztést. 2. Mórahalom Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beléptetési rendszer és a kapunyitási idő módosítása, valamint a rendezői állomány személyének váltása pozitív hatást gyakorolt a vásár működésére.

20 20 3. Mórahalom Város Képviselő-testülete a további eredményes működés érdekében szükségesnek tartja január 1-től változatlan, a Vásárokról és piacokról szóló 13/2009. (IV.30) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében foglalt helypénz és a gépjármű parkolási díjak bruttó összegét érvényesíteni. Felelős: Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Határidő: végrehajtásra azonnal Beszámolásra: a Képviselőtestület külön jelentést nem kér Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3./ Móraép Nonprofit Kft. - Javaslat a Móra Ferenc ÁMK nagy értékű és kis értékű eszközeinek selejtezésére Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Tolmácsolja a bizottság álláspontját, mely támogatják és elfogadására javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 345/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a Móra Ferenc ÁMK nagy értékű és kis értékű eszközeinek selejtezésére Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Móra Ferenc ÁMK nagy értékű és kis értékű eszközeinek selejtezésére tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza. 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Móra Ferenc ÁMK nagy értékű és kis értékű eszközeinek selejtezése indokolt. Határidő: azonnal Felelős: Kazi Mária Móra Ferenc ÁMK megbízott igazgatója

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 28-án megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. november 26-án közmeghallgatással és lakossági fórummal egybekötött soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium Bagoly várában Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1999. január 28.

Jegyzőkönyv 1999. január 28. Jegyzőkönyv 1999. január 28. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. január 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május ülésén a Városháza Dísztermében 29-én megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Mucsi György alpolgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 31-én ülésén a Városháza dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc,

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc, Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. december 21-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Némethné dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly,

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. október 7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal volt házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula,

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. január 30-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben