J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének november 29-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő Mucsi György alpolgármester Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Tanács József, Balogh Miklós és Volford Imre képviselők Babarczi János, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc és Masa Róbert tanácsosok Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Igazoltan van távol: Vass Antal képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Bölcsőde és Családi Napközi szakm. vez. - Berta Gyuláné mb. könyvtárvezető - Kazi Mária mb. iskolaigazgató - Pintérné Farkas Ágnes mb. Gond. Közp. vezető - Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója - Duka Félix Móranet Kft. ügyvezető igazgatója - Németh Attila Móraép Kft. ügyvezető igazgatója - Malatinszki Jánosné dr. Móra-Vitál Kft. ügyvezető igazgatója - Csőke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezető igazgatója - Szécsi Helga Mórahalmi Városfejlesztő Kft. képviselője - Pancza-Kovács Eszter Móra-Tourist Kft. ügyvezetője - Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetője - Balog László Kabinet vezető - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. Vezető - Dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző Megjelent 95 fő lakos. Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő képviselő és a polgármester. Köszönti Magyar Istvánnét 60. születésnapja alkalmából. Köszönti Ótott-Kovács Józsefnét 70. születésnapja alkalmából. Köszönti Bakos Balázs tanár urat 70. születésnapja alkalmából.

2 Tájékoztatásként elmondja, hogy Vass Antal képviselő úr távollétében a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztésekkel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait Oltványi Gyula képviselő úr tolmácsolja. Javaslatot tesz meghivó szerint - a napirendi pontokra: 2 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról 2./ Mórahalom város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás 3./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 332/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselőtestülete november 29-ei ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról 2./ Mórahalom város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás 3./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző

3 3 I. napirend - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről - Mórahalom Város képviselő-testületének állásfoglalása Nógrádi Zoltán polgármester beszámolóját a jegyzőkönyv l. sz. melléklete tartalmazza. A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Oltványi Gyula képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. Nógrádi Zoltán polgármester előadja, hogy a település turisztikai vonzerejének kiépítése, a hírnév megalapozása kemény munka volt az utóbbi évtizedekben. Nem engedhetjük meg magunknak a bizonytalanságot sem a közbiztonság, sem a térség gerincét adó gazdatársadalom egzisztenciájának fenntarthatósága tekintetében. Hozzászólások: Heller-Szabó Tibor tanácsos: Közbiztonsági Fórumot szeretnének tartani Mórahalmon, ahol a gazdák állásfoglalásának tartalmával kapcsolatos témákban is tanácskoznának. A külföldiek munkavállalása nem határolható el az őket foglalkoztató gazdák felelősségétől, abban az értelemben, hogy a szabályos foglalkoztatás a munkáltató, a munkavállaló és a helyi közösség érdeke is. A település fenntarthatósága, szempontjából szükséges az idénymunkások munkája, a közbiztonság viszont megköveteli az ellenőrizhetőséget. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 333/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről Mórahalom város Képviselő-testületének állásfoglalása I. Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. II. Mórahalom város Képviselő-testületének állásfoglalása l./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a mórahalmi gazdatársadalom Mórahalom Város Képviselő-testületéhez eljuttatott nyilatkozatával. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete szolidaritását fejezi ki a mórahalmi polgárokat, gazdákat ért sértő kijelentések kapcsán, s megállapítja, hogy ezen kijelentések alkalmasak arra, hogy megsértsék Mórahalom város közösségének jó hírnevét. Fentiekre tekintettel Mórahalom város Képviselő-testülete ezen kijelentéseket visszautasítja, ezektől elhatárolódik.

4 3./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Rendőrséggel való szoros együttműködésben mindent megtesz annak érdekében, hogy a város polgárainak nyugalmát megőrizze. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 4 - Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 334/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke

5 5 - Mórahalom városi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatást. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott szóbeli kiegészítések figyelembevételével a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy az Önkormányzati támogatások drasztikus csökkentésének az oka, a feladatok csökkenése. Az adóbevételek egy része államosításba került, illetve a közigazgatási rendszer is átalakulásra kerül, melynek eredménye, hogy a Polgármesteri hivatal tevékenységi köre fog lecsökkeni. Az iskola, a szakiskola és a gimnázium átkerül állami fenntartásba. Az Állam adósságkonszolidációs programot indított el, mely szerint 40 % és 70 % között mozog az az érték, amely arányban támogatást ad az Önkormányzatoknak. Mórahalom a 40%-os kategóriába esett, melyet igazságtalannak tart és az Önkormányzat fellebbezéssel fog élni. A város nem a működési hiány felhalmozása miatt adósodott el, hanem komolyan hozzájárult a fejlesztésekhez. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 335/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom városi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás I. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény 70 -a alapján a évi költségvetési terv-koncepciót megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 1. Mórahalom város Önkormányzata évben 0%-os bér és dologi automatizmussal számol kivétel az élelmiszervásárlás. A évi költségvetés készítése során a gépjárművek üzemanyagköltségére és az irodaszer beszerzésekre a évben előirányzott költségek mértékéig tervezhetők kiadási előirányzatok, azonban az induló új feladatokra biztosítani szükséges a működtetés költségeit.

6 2. A bérek esetében a december 31-i kiinduló állapot szerint kell tervezni figyelembe véve a törvényi kötelezettségből adódó soros előlépéseket, valamint az esetlegesen várható pozitív vagy negatív központi bérpolitikai intézkedéseket. 3. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a költségvetési rendelettervezet elkészítése a többletbevételek reális számbavétele, a pályázatokban vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettség beépítésére figyelemmel történjen. 4. A Képviselőtestület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy nyertes pályázatok esetében a szerződés aláírását követően a pályázatok végrehajtása programfinanszírozás keretében történjen, melynek keretén belül a forrás felhasználás megtervezése az elemi költségvetés szintjén valósuljon meg. 5. A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét a évben végrehajtott kötvénykibocsátással kapcsolatban felmerülő tőke és kamatai, valamint a bérlakás hitelprogram és a közkincs hitelprogram keretében felvett hitel tárgyévi adósságszolgálat és kamatait költségvetésbe építse be. Ezzel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére a mindenkori Iparűzési adó szolgál. 6. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, ezen költségvetési tervkoncepcióban megfogalmazott iránymutatások és a közmeghallgatáson, vagy egyébként felmerülő pénzügyileg megvalósítható és jogos igények alapján készítse el az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. II. A Képviselőtestület a Mórahalom város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Felelős : Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző, valamennyi intézmény vezetője Határidő: februári Kt. ülés Erről értesítést kap : 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3. Berta Gyuláné mb.igazgató 4. Kazi Mária mb igazgató 5. Kosztyu Gyuláné óvodavezető 6 - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja:

7 Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 7 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 22/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Alapítványi támogatás átvételi és átadása Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják ez előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 336/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Alapítványi támogatás átvételi és átadása

8 8 Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv d./ pontja alapján közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételét és átadását jóváhagyja az alábbiak szerint: adatok eft-ban támogatást nyújtó támogatott intézmény támogatás célja támogatás szervezet Mórahalom közoktatásáért Közalapítvány Mórahalom Városi Önkormányzat Kölcsey Alapítvány Mórahalom városi Önkormányzat Generali A biztonságért Alapítvány Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány Napközi-otthonos Óvoda A fenti kiadással járó pénzmozgás a költségvetési rendeletbe beépítésre került. Erről értesítést kap: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Szántó Mária jegyző Egészségre, tisztaságra nevelés Működési kiadás biztosítására Ökoiskolai programokra való eljutás Testvértelepülés könyvtárfejlesztésre Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj különbözetre Simba pályázatra Fociverseny lebonyolítására összege Helyi adó koncepció évre Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az adórendeletekben szabályozási változások miatt van szükség módosításra. Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést és támogatja a rendelet-tervezetek elfogadását. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést és támogatja a rendelet-tervezetek elfogadását. Tanács József képviselő Kérdés-t tesz fel a rendelet-tervezettekkel kapcsolatban, melyre a választ megadja Nógrádi Zoltán polgármester.

9 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést /2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Helyi adó koncepció évre Mórahalom Város Képviselő-testülete a évi helyi adó koncepcióra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a fentiek figyelembe vételével az alábbi döntést hozza, egyben felhívja a jegyzőt, vegye figyelembe a közmeghallgatáson elhangzott javaslatokat. 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy január 01-től ne kerüljön emelésre az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó mértéke. 2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a helyi adó rendeleteket érintő módosításokat, rendelet tervezeteket készítse el. Határidő: novemberi kt. Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző Erről értesítést kap: Nógrádi Zoltán polgármester és általa közmeghallgatáson a lakosság Dr. Szántó Mária jegyző Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat telek adóról szóló 11/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 23/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat telek adóról szóló 11/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

10 10 Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokról, valamint a díjkedvezményekről és mentességekről szóló 20/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokról, valamint a díjkedvezményekről és mentességekről szóló 20/2004. (VI. 24.) önkormnáyzati rendelet módositásáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatának 11/1999. /VII.1./ önkormányzati rendelet- módosítása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatának 11/1999. /VII.1./ önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 25/2012. (XI. 29.) Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatának 11/1999. /VII.1./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

11 11 - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 29.) az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzésekről intézkedési terv elfogadása Előadó: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

12 12 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 338/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzésekről intézkedési terv elfogadása I. 1./ A Képviselő-testület megtárgyalta a évi belső ellenőrzési ütemtervről szóló 273/2011. (X.27.) Képviselőtestületi határozatban Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részére előírt, az önkormányzat intézményei pénzkezelés, bizonylati rend, bizonylati fegyelem megtartásának ellenőrzésére vonatkozó jelentésben foglaltakat és a következő intézkedési tervet fogadja el a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján: II. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 1./ A vásárlási előleg elszámolási határideje 30 nap. Szigorúan be kell tartani az előlegekkel határidőben történő elszámolást. Felelős: Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetője Határidő: január / Polgármesteri Hivatal A vásárlási előleg elszámolási határideje 30 nap. Szigorúan be kell tartani az előlegekkel határidőben történő elszámolást. Felelős: Árva Béláné Kv. És Adóosztály vezetője Határidő: Folyamatos december 31 3./ A pénztár ellenőrzése a pénztárellenőr által folyamatos, a kiadási pénztárbizonylatokat kézjegyével ellátja. A készpénzállomány ellenőrzését követően szükséges a napi pénztárjelentés aláírása is. Felelős: Árva Béláné Kv. És Adóosztály vezetője Határidő: Folyamatos december 31 4./ A Magyar Államkincstár felé a helyi bérfeladások megtörténtek, bélyegzővel ellátták, az ügyintéző aláírásának is szerepelnie kell a bélyegzőn. Felelős: Árva Béláné Kv. és Adóosztály vezetője Határidő: Folyamatos december 31 5./ Móra Ferenc Általános Művelődési Központ: A bevételi pénztárbizonylaton az ellátmány felvételére jogosító készpénzutalvány-füzet sorszámát szerepeltetni kell. Felelős: Kazi Mária mb. igazgató Határidő: Folyamatos december 31 6./ Napközi-Otthonos Óvoda:

13 A bevételi pénztárbizonylaton az ellátmány felvételére jogosító készpénzutalvány-füzet sorszámát szerepeltetni kell. Felelős: Kosztyu Gyuláné intézményvezető Határidő: Folyamatos december 31 Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3./ Árva Béláné Költségvetési és Adóosztály osztályvezetője 4./ Farkas Gábor Erzsébet Gyógyfürdő vezetője 5./ Kazi Mária Móra Ferenc Általános Művelődési Központ megbízott vezetője 6./ Kosztyu Gyuláné Napközi-otthonos Óvoda vezetője 7./ Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola vezetője 13 - Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények között Előadó: Csányi László alpolgármester Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Ismerteti a bizottság tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 339/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények között 1. Mórahalom város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10.. (5) bekezdése alapján, a fenntartásában lévő önállóan működő és gazdálkodó Mórahalom város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő költségvetési szervek Mórahalom városi Önkormányzat Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Móra Ferenc Általános Művelődési Központ

14 Napközi-Otthonos Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola közötti munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselőtestület felhívja az intézmények vezetőjének a figyelmét, hogy a mellékelt megállapodást írják alá. Az irányító szerv részéről felhatalmazza az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást jóváhagyó aláírásukkal lássák el. 3. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét arra, hogy az aláírt megállapodást a törzsadattári nyilvántartás felvezetése véget a MÁK Csm-i Igazgatósága részére küldje meg. Határidő: decemberi Kt. Felelős: Jegyző Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Szeged 4./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 5./ Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 6./ Napközi-Otthonos Óvoda 7./ Alapfokú Művészeti Iskola 14 - Hulladékszállítási díjak megállapításához készített költségelemzés beterjesztése, közszolgáltatási díjak megállapítása Előadó: Dr. Szántó Mária cimzetes főjegyző Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy január 1-én hatályba lépő hulladékgazdálkodási rendelet 4,2 %- os maximális díjemelést tesz lehetővé. A mórahalmi díjak jóval alacsonyabbak, mint a környező településeken, viszont a költségeink ugyanakkorák, ezért indokolt az emelés. Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. Hozzászólások: Varga Ferenc tanácsos: Véleménye szerint Mórahalom büszke lehet arra, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot. Kicsit ellentmondásosnak érzi, hogy mégis díjemelésre van szükség.

15 Nógrádi Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy egy új fejlesztésbe kezd a város a hulladékgyűjtés területén. A tervek szerint chipes rendszer fog bevezetésre kerülni, melynek lényege, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék ürítésekor a chip elmenti a gyűjtött mennyiséget, mely alapján kiszámlázásra kerül majd a díjtétel. Elmondja továbbá, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény bünteti a válogatatlan hulladéklerakást, ezért a következő évi tervekben szerepel egy válogató üzem felépítése is, melyhez mechanikai kezelő beszerzésére lesz szükség A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 340/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Hulladékszállítási díjak megállapításához készített költségelemzés beterjesztése, közszolgáltatási díjak megállapítása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Tv. 25. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hulladékkezelési közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel készített, a határozat 1. sz. mellékletét képező részletes költségelemzést megvitatta és elfogadja. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a határozat 2. sz. mellékletét képező Mórahalom város közigazgatási területén alkalmazandó hulladékszállítási közszolgáltatási díjakat elfogadja, egyetért azzal, hogy az ott meghatározott díjakat a közszolgáltató december 1. napjától alkalmazza. 3./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségelemzés alapján megállapított díjtételeket Mórahalom város Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendeletébe építse be. Felelős: 2. pontra Németh Attila ügyvezető igazgató 3. pontra. Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Határidő: azonnal, a határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér. Erről értesítést kap: 1./ Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 2./ Móraép Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója - A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII.03./ rendelet módosítása (hulladékszállítási díjak megállapítása) Előadó: Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző

16 Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 16 Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Tolmácsolja a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 03./ önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 27/2012. (XI. 29.) A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 03./ önkormányzati rendelet módositásáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza évi állatmérlegelési díjakra vonatkozó javaslat Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 341/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: évi állatmérlegelési díjakra vonatkozó javaslat

17 17 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete az állatmérlegelési díjakkal kapcsolatos előterjesztést megvitatta és tekintettel a mezőgazdasági termelők gazdasági helyzetére, továbbá arra, hogy a díjak drasztikus emelése is csak kismértékű bevétel-növekedést jelente, az állatmérlegelési díjakat 2013-ra nem emeli, azokat a es szinten tartja az alábbiak szerint: 1. Szarvasmarha, ló, bivaly, öszvér: 1200 Ft/db 2. Sertés, juh kecske: 300 Ft/db 2./ A Képviselő-testület felhívja a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetőjének figyelmét, hogy az állatfelvásárló telep működési költségeinek folyamatos elemzésével, illetve a lehetséges költségcsökkentő tényezők alkalmazásával próbálja meg elérni, hogy a veszteség a lehető legkisebb mértékre csökkenjen. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes jegyző 3./ Móraép Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető - A Móra-Invest Kft. pénzügyi tevékenységről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 342/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Móra-Invest Kft. pénzügyi tevékenységről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló

18 18 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Móra-Invest Kft. pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztató, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló c. előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a Móra-Invest Kft évi beszámolóját tudomásul veszi. A Móra-Invest Kft évi beszámolója alapján a mérlegfőösszeg eft, valamint az eredmény összesen eft veszteség. 3./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Móra-Invest Kft és a hó közötti évközi beszámolójáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester, 2./ Társaság ügyvezetője helyben, 3./ Irattár. - A Móra-Prop Kft. pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyet értenek az előterjesztésben foglaltakkal, így támogatják annak elfogadását. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 343/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Móra-Prop Kft. pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló

19 19 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta A Móra-Prop Kft. pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatás, illetve a és a hó közötti évközi beszámoló c. előterjesztést, melyet pozitív eredménnyel tudomásul vesz. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester, 2./ Társaság ügyvezetője helyben, 3./ Irattár. - Javaslat a vásári helydíjak változatlan, évre megállapított mértékének alkalmazására a évben is Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 344/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a vásári helydíjak változatlan, évre megállapított mértékének alkalmazására a évben is 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja a Javaslat a vásári helydíjak változatlan, évre megállapított mértékének alkalmazására a évben is tárgyú előterjesztést. 2. Mórahalom Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beléptetési rendszer és a kapunyitási idő módosítása, valamint a rendezői állomány személyének váltása pozitív hatást gyakorolt a vásár működésére.

20 20 3. Mórahalom Város Képviselő-testülete a további eredményes működés érdekében szükségesnek tartja január 1-től változatlan, a Vásárokról és piacokról szóló 13/2009. (IV.30) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében foglalt helypénz és a gépjármű parkolási díjak bruttó összegét érvényesíteni. Felelős: Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző Határidő: végrehajtásra azonnal Beszámolásra: a Képviselőtestület külön jelentést nem kér Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző 3./ Móraép Nonprofit Kft. - Javaslat a Móra Ferenc ÁMK nagy értékű és kis értékű eszközeinek selejtezésére Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja Tolmácsolja a bizottság álláspontját, mely támogatják és elfogadására javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 345/2012. /XI. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a Móra Ferenc ÁMK nagy értékű és kis értékű eszközeinek selejtezésére Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Móra Ferenc ÁMK nagy értékű és kis értékű eszközeinek selejtezésére tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza. 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Móra Ferenc ÁMK nagy értékű és kis értékű eszközeinek selejtezése indokolt. Határidő: azonnal Felelős: Kazi Mária Móra Ferenc ÁMK megbízott igazgatója

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Előterjesztés Zákányszék Község Képviselőtestülete részére a külföldi vendégmunkásokkal összefüggésben kialakult helyzet elemzésére

Előterjesztés Zákányszék Község Képviselőtestülete részére a külföldi vendégmunkásokkal összefüggésben kialakult helyzet elemzésére Tisztelt Képviselőtestület! Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006. (XII.15.) Kt. rendelete Zákányszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án du. 16 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben