J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő Csiszár István, Katona János László, Balogh Miklós, Oltványi Gyula, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők Babarczi János, Varga Ferenc, Heller Sz. Tibor tanácsosok Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyző Igazoltan van távol: Masa Róbert tanácsos Mucsi György alpolgármester, Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Szántó Mária Mórahalom Járási Hivatal vezetője Kosztyu Gyuláné óvodavezető Berta Gyuláné mb. könyvtárvezető Kazi Mária mb. iskolaigazgató Pintérné Farkas Ágnes mb. Gond. Közp. vezető Duka Félix Móranet Kft. ügyvezető igazgatója Németh Attila Móraép Kft. ügyvezető igazgatója Markovicsné Bobár Gabriella Móra-Vitál Kft. ügyvezető igazgatója Szécsi Helga Mórahalmi Városfejlesztő Kft. képviselője Pancza-Kovács Eszter Móra-Tourist Kft. ügyvezetője Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetője Balog László Kabinet vezető Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. Vezető Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit, külön köszönti Ördögné Gárgyán Mária tankerület igazgatót, valamint Dr. Szántó Mária hivatalvezetőt. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van minden képviselő és a polgármester. Javaslatot tesz meghivó szerint - a napirendi pontokra:

2 l./ A hulladékgazdálkodási tevékenység helyzete a településen, az önkormányzat hulladékgazdálkodási tevékenysége, hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint 2 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 91/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása l./ A hulladékgazdálkodási tevékenység helyzete a településen, az önkormányzat hulladékgazdálkodási tevékenysége, hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2./ Aktuális kérdések Előadó: témakörök szerint Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Köszönti Ördögné Gárgyán Mária tankerület igazgatót és felkéri, hogy ossza meg gondolatait a Képviselő-testülettel. Ördögné Gárgyán Mária tankerület igazgatója: Elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ január 1. napjától 6 fővel megkezdte működését, mely 9 település 10 intézményét irányítja. Az intézmény elfoglalta végleges helyét az Inkubátor házban. Megköszöni a munkát a jó munkakörülmények kialakításában polgármester úrnak és Balog László kabinetvezető úrnak. A tankerület az első fontos feladatát elvégezte, mely az átadás-átvétel végrehajtása volt. Ezúton köszöni meg Dr. Varga-Nagy Szilviának, aki nagyon sokat segített az átadásátvétellel kapcsolatos teendők elvégzésében. Elmondja, hogy a tankerület szivesen veszi a javaslatokat és partnerséget kérnek a T. Képviselő-testülettől a további együttműködés során. Megköszöni a szót. Megköszöni a tankerület munkáját az átadás-átvétel kapcsán. Ismerteti a tankerület működésével kapcsolatos tudnivalókat. Elmondja, hogy a tankerületek létrehozása mögött az állam egységesíti törekvése látszik, egységesíteni kívánják a gyerekek esélyeit. Továbbá tájékoztatja a T. képviselőket, hogy a március 1. napjától Dr. Varga-Nagy Szilvia Mórahalom város Jegyzője, a korábban aljegyzői hatáskörbe tartozó tevékenységet a továbbiakban Dr. Tóth Krisztián, osztályvezető látja el.

3 I. napirend 3 - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről Nógrádi Zoltán polgármester beszámolóját a jegyzőkönyv l. sz. melléklete tartalmazza. Az anyaggal kapcsolatosan kérdést tesz fel Varga Ferenc tanácsos, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester és Németh Attila a Móraép Kft. ügyvezető igazgatója adja meg. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 92/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről I. Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. l./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.

4 4 Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 93/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke - A hulladékgazdálkodás helyzete a településen, az önkormányzat hulladékgazdálkodási tevékenysége Részletesen ismerteti az előterjesztéssel kapcsolatos tudnivalókat. Elmondja, hogy a bizottság részletesen megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a Testület is részletesen foglalkozott az anyaggal, melyet jónak, szerencsésnek ítél meg. Az előterjesztéssel kapcsolatos kérdést tesz fel Varga Ferenc tanácsos, melyre a választ Németh Attila a Móraép Kft. ügyvezető igazgatója adja meg. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

5 94/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: 5 Tárgy: A hulladékgazdálkodás helyzete a településen, az önkormányzat hulladékgazdálkodási tevékenysége 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta A hulladékgazdálkodás helyzete a településen, az önkormányzat hulladékgazdálkodási tevékenysége tárgyú előterjesztést. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten biztosítja a hulladékgazdálkodás, ezen belül a hulladékszállítás tárgyi feltételeit, azonban a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztése az Európai Unió elvárásainak megfelelően elengedhetetlen. 2./ a) A Képviselő-testület felhívja a Polgármester és a Móraép Kft ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a saját források kiegészítésére a pályázati lehetőségeket folyamatosan kísérjék figyelemmel, annak érdekében, hogy a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása megvalósuljon. A szilárdhulladék gyűjtéssel összefüggésben utasítja a Móraép Kft ügyvezető igazgatóját a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének további tökéletesítésére. b) Felhívja továbbá a Móraép Kft ügyvezető igazgatójának figyelmét a környezetvédelmi program operatív programjainak, valamint a hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok időarányos teljesítésére. 3./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a hulladékgazdálkodással összefüggő központi szabályozások folyamatos figyelemmel kísérésére és a helyi szabályozás ennek megfelelő aktualizálására. 4./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által koordinált Környezet és Energia Operatív Program KEOP /B/10-11 Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázati program sikeressége esetén a pályázat lebonyolítása során folyamatosan képviselje az önkormányzat érdekeinek érvényesítését. 5./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mórahalom város Önkormányzata és a Móraép Kft között létrejött közszolgáltatási szerződést felek a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht) rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében felülvizsgálják, valamint a szerződés időbeli hatályát a törvényben meghatározott 10 évre módosítsák. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 6./ A Képviselő-testület felhívja a Móraép Kft ügyvezetőjének figyelmét arra, hogy a Ht 90. (4) bekezdésének történő megfelelés érdekében a törvényben meghatározott határidőre az érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az OHÜ által kiadott minősítést szerezze be. Felelős: 2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester Németh Attila ügyvezető igazgató 3. pont: dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző pont: Nógrádi Zoltán polgármester 6. pont: Németh Attila ügyvezető igazgató Határidő: 1-4. pontra: augusztus 5. pontra: azonnal, beszámolásra május 6. pontra: június 30.

6 6 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Németh Attila ügyvezető igazgató - A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999.(XII.03.) rendelet módosítása Előadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző: Tájékoztatja a T. Képviselő-testületet, hogy alapvetően az új hulladéktörvénynek történő megfelelés indokolja a rendelet módosítását. Ismerteti a bizottság tagok állásfoglalását, mely szerint ügyrendi szempontból egyhangúan támogatják a rendelet-tervezet elfogadását. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal. A rendelet módosítással kapcsolatosan kérdés tesz fel Katona János László és Balogh Miklós képviselő, melyekre a választ Nógrádi Zoltán polgármester adja meg. Szavazásra bocsátja a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999.(XII.03.) rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 11/2013. (III. 28.) a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999.(XII.03.) rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

7 - Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében történő belső átcsoportosításról adott tájékoztatás 7 Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a T. képviselő-testületnek. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 95/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében történő belső átcsoportosításról adott tájékoztatás Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletében történő belső átcsoportosításról adott tájékoztatás tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete tudomásul veszi az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében történt belső átcsoportosítást az alábbi tételek között: januári adat februári adat változás Normatív állami támogatás eft eft eft Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft eft eft Összesen: eft eft Változás összesen: 0 2. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a jegyző figyelmét az 1. pontban szereplő változásnak az elemi költségvetésben, valamint az elemi költségvetés eredeti előirányzatban történő átvezetésére. Határidő: beszámolásra áprilisi Kt. Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző

8 - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) Ör rendelet módosítása 8 Elmondja, hogy a bizottság ügyrendi szempontból egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a rendelet-tervezetet, melyet számszakilag jónak tart és egyhangúan elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) Ör rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 12/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) Ör rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - A 7/1991. (VIII.28.) Ör rendelet módosítása Mórahalom város címeréről, zászlajáról és azok használatáról Elmondja, hogy a rendszerváltás utáni időszak elején alkotott rendeletek egyike kerül most módosításra. A képviselő-testület, illetve a lakosság a február 28-ai ülést megelőzően már tájékoztatást kapott a tervekről. Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a rendelet-tervezeteket, melyeket ügyrendi szempontból egyhangúan elfogadásra javasol.

9 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a rendelet-tervezetek és a határozat-i javaslat elfogadását. 9 Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultatív Testület elnöke: Elmondja, hogy a Testület részletesen megvitatta az előterjesztést. A tagok egyöntetű tetszésüket nyilvánították ki a zászló és a címerrel kapcsán. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Varga Ferenc tanácsos, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester adja meg. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 96/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A 7/1991. (VIII.28.) Ör rendelet módosítása Mórahalom város címeréről, zászlajáról és azok használatáról Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a 7/1991. (VIII.28.) Ör. rendelet módosítása Mórahalom város címeréről, zászlajáról és azok használatáról tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a Kiss Ferenc grafikus által elkészített arculati kézikönyvben meghatározott Mórahalom városi címert, valamint városi zászlót, valamint egyetért azzal, hogy a tervezett arculati elemek használata mielőbb bevezetésre kerüljön. 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Mórahalom város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 7/1991. (VIII.28.) Ör. rendelet módosításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal, beszámolásra májusi kt. Felelős: 1-2. pontra: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 1./ Nógrádi Zoltán polgármestere 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Balog László kabinetvezető 4./ Pancza-Kovács Eszter ügyvezető (MÓRA-TOURIST Kft.) 5./ Irattár Előterjesztés mellékletei: 1. sz. melléklet: Kivonat az arculati kézikönyvből

10 10 Szavazásra bocsátja a Mórahalom város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 7/1991.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletét a Mórahalom város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 7/1991.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. Szavazásra bocsátja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 14/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotása Előadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző Részletesen ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a Testület fontosnak és jónak ítéli meg a rendelet megalkotását. Fontos, hogy a lakosság által elvárt szabályok és megsértésük esetén alkalmazandó szankciók legyenek rendeletben szabályozva.

11 Szavazásra bocsátja a közösségi együttélés alapvető szabályaira vonatkozó rendelet-tervezetet: 11 - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásoktól szóló 8/2008. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző: Ismerteti a rendelet-módosítással kapcsolatos tudnivalókat. Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyhangúan támogatják a rendelet-tervezet elfogadását. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetért. - Szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásoktól szóló 8/2008. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 16/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásoktól szóló 8/2008. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

12 - Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatának 11/1999. (VII.1.) önkormányzati rendelet - módosítása 12 Elmondja, hogy a jelen rendelet módosítás a kiskertek beépíthetőségével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Elmondja, hogy a bizottság egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal és ügyrendi szempontból elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Tanács József, Balogh Miklós képviselők és Varga Ferenc Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke, melyekre a választ Nógrádi Zoltán polgármester adja meg. Szavazásra bocsátja Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1991./VII.1./ számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 17/2013. (III..) önkormányzati rendeletét a Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1991./VII.1./ számú önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Vagyonmegosztási jegyzőkönyv jóváhagyása Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

13 97/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: 13 Tárgy: Vagyonmegosztási jegyzőkönyv jóváhagyása Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Vagyonmegosztási jegyzőkönyv jóváhagyása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy az önkormányzat évi záró vagyona eFt. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete jóváhagyja az 1.sz. melléklet szerinti vagyonmegosztást, miszerint a január 01-i nyitás utáni rendező tételeket követően a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal vagyona eFt, a Tót Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vagyona eft. 3. Mórahalom város Képviselőtestülete jóváhagyja a 2.sz. melléklet szerinti vagyonmegosztást, miszerint a január 01-i nyitás utáni rendező tételeket követően a Napközi-otthonos Óvoda vagyona eFt, az Alapfokú Művészeti Iskola vagyona eFt. 4. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a vagyonmegosztást az érintett intézmények mérlegében vezettesse át. Határidő: 4. pontra: március Felelős: 4.pontra: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - Napközi-otthonos Óvoda alapító Okirat módosítása, üzemeltetési megállapodás jóváhagyása Előadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 1. sz. határozati javaslatot. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot.

14 98/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: 14 Tárgy: Napközi-otthonos Óvoda alapító Okirat módosítása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítását, valamint egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a módosítást a Szervezeti és Működési Szabályzatban vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Kosztyu Gyuláné óvoda vezető 3. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged 99/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napközi-otthonos Óvoda üzemeltetési megállapodás jóváhagyása 1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Tv. előírásából adódóan a Móra Ferenc ÁMK és Mórahalom városi Önkormányzat között évben 176/1997. (XI.04.) Kt.sz. határozattal elfogadott többször módosított, az iskolaépületek használatba adása tárgyában létrejött megállapodást felek hatályon kívül helyezték. 2./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Mórahalom városi Önkormányzat és a Napköziotthonos Óvoda között létrejött, a Mórahalom, Barmos György tér 2. szám (hrsz 604) alatti épületnek a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. rendelkezései alapján fennálló önkormányzati működtetési kötelezettséggel érintett épületrészek üzemeltetésére, fenntartására irányuló megállapodást. 3./ A Képviselő-testület felhívja a Napköziotthonos Óvoda vezetőjének figyelmét az épület üzemeltetése során a takarékos gazdálkodásra. Felelős: 2. pont: Kosztyu Gyuláné intézményvezető Határidő: beszámolásra: augusztus 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Kosztyu Gyuláné óvodavezető

15 - Kötelező felvételt biztosító óvoda körzethatárának meghatározása 15 Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint ügyrendi szempontból egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 100/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Kötelező felvételt biztosító óvoda körzethatárának meghatározása 1. Mórahalom város Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárairól szóló 197/2006. (V. 25.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 2. A Képviselő-testület a kötelező felvételt biztosító óvodai körzethatárt az alábbiak szerint határozza meg: Napközi Otthonos Óvoda (mint kötelező felvételt biztosító óvoda) felvételi körzete Mórahalom város közigazgatási területe 3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28). Kormány rendelet 22. (1) bekezdése értelmében az óvodai felvételi körzethatár megállapításáról szóló döntést a képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül küldje meg a KIR részére. Határidő: április 15. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. Felelős: dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Közoktatási Információs Rendszer

16 - Mórahalmon folyó beruházások média nyilvánossága terv (Jelentés a 74/2013./II.28./ Kt. sz. határozatra) 16 Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság részletesen foglalkozott az előterjesztéssel. A bizottság ülésén felmerült, hogy a tanyán élő emberek számára nem elérhető a kábel tv. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a Testület megvitatta az előterjesztést, melyből megállapították, hogy lakosság széleskörű, részletes tájékoztatást kap. Nógrádi Zoltán polgármester előterjesztői jogon javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint: 5./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Mórahalmi Körkép főszerkesztőjét, hogy a polgármesteri kabinet vezetőjével együttműködve minden hónapban kettő beruházásról adjon részletes tájékoztatást az újság. Felelős: Mórahalmi Körkép főszerkesztője Határidő: azonnal Beszámolásra: februári kt. - A képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Mórahalmi Körkép főszerkesztőjét, hogy a polgármesteri kabinet vezetőjével együttműködve minden hónapban kettő beruházásról adjon részletes tájékoztatást az újság, egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 101/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalmon folyó beruházások média nyilvánossága évi terv (Jelentés a 74/2013. /II.28./ Kt. sz. határozatra) l./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 74/2013. /II. 28./ Kt. sz. határozatra adott jelentést tudomásul veszi.

17 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a mórahalmi beruházásokat a helyi médiában tematikusan bemutató évi tervet elfogadja. 3./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Mórahalmi Körkép főszerkesztőjét, a Móranet Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a város projektmenedzsereivel, pályázatiróival folyamatos együttmüködést tartsanak fent a naprakész információátadás érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: - Mórahalmi Körkép főszerkesztője - Móranet Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója - Mórahalom városi Önkormányzat kabinetvezetője Beszámolásra: februári kt. ülés 4./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Mórahalmi Körkép főszerkesztőjét, a Móranet Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a évre vonatkozó tájékoztatási tervet a évi terv értékelésével együtt terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: - Mórahalmi Körkép főszerkesztője - Móranet Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatój,a Beszámolásra: februári kt. ülés 5./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Mórahalmi Körkép főszerkesztőjét, hogy a polgármesteri kabinet vezetőjével együttműködve minden hónapban kettő beruházásról adjon részletes tájékoztatást az újság. Felelős: Mórahalmi Körkép főszerkesztője Határidő: azonnal Beszámolásra: februári kt. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. / Balog László kabinetvezető 4./ Mórahalmi Körkép főszerkesztője 5./Móranet Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója 17 - A Móraép Kft. Felügyelő Bizottsága és könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.

18 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyhangúan támogatják az előterjesztésben foglaltakat A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 102/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Móraép Kft. Felügyelő Bizottsága és könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta A Móraép Kft. Felügyelő Bizottsága személyi összetételének módosítása és megbízatásának meghosszabbítása tárgyú előterjesztést. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 183/1995. (XII. 19.) Kt. sz. határozatával létrehozott MÓRAÉP Kft Felügyelő Bizottsága megbízatását december 31-ig meghosszabbítja. 3./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 183/1995. (XII. 19.) Kt. sz. határozatával létrehozott MÓRAÉP Kft könyvvizsgálójának megbízatását május 31-ig meghosszabbítja. 4./ A Képviselő-testület felkéri a MÓRAÉP Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Kft. alapító okiratának fentiek szerint módosítását, kiegészítését a Cégbírósághoz haladéktalanul nyújtsa be. Felelős: Németh Attila ügyvezető igazgató Határidő: azonnal, a Kt. a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Németh Attila ügyvezető igazgató - A Mórahalom belterület 896 hrsz-ú terület elnevezése Szentháromság tér Elmondja, hogy a bizottság támogatja a közterület elnevezést.

19 19 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 103/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalom belterület 896 hrsz-ú terület elnevezése Szentháromság tér 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 3. pontja szerint, illetve a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 39. (2) bekezdése szerint megtárgyalta A Mórahalom belterület 896 hrsz-ú terület elnevezése Szentháromság tér tárgyú előterjesztést, és a Mórahalom belterület 896 hrsz-ú területet Szentháromság térnek nevezi el. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, és felkéri a jegyzőt, hogy a fenti helyrajzi számú közterületek nevesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Határidő: azonnal, a képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területének bővítése 9. ütem Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

20 20 104/2013. /III. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területének bővítése 9. ütem 1. Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területének bővítése 9. ütem című előterjesztést, és egyetért a benne foglaltakkal. 2. Mórahalom Város Önkormányzata a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park jelenlegi m 2 területét a Dombi és Társai Kft (Szeged, Csongrádi sgt. 1-3.) tulajdonát képző 1731/6 hrsz és 1731/7 hrsz ingatlanokkal, összesen 6005 m 2 területtel bővíti. A 916/1 hrsz területen végrehajtott telekhatár-pontosítás végett az ipari park mérete 438 m 2 -rel csökken. Az ipari parki területének mérete m 2 -re változik. 4. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az ipari parki bővítéssel kapcsolatos szerződésmódosítást készítse elő, s a dokumentumot írja alá. Felelős: 2. és 3. pont Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: április 30. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Dr. Szép-Tüske Rita Gabriella főo.vez., Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főo. 4. Papp László ügyvezető, Dombi és Társai Kft (Szeged, Csongrádi sgt. 1-3.) Közérdekü bejelentések: Varga Ferenc tanácsos: Személyes tapasztalata alapján elmondja, hogy a tanyai internet szolgáltatás nem megoldott. Ez bármely szolgáltató kapcsán elmondható. Oltványi Gyula képviselő: Elmondja, hogy tapasztalata alapján a mobiltelefon főleg a szerb határ mentén áll át a külföldi hálózatra. Tudomása szerint EU-s szabályozás miatt működik így, mivel csökkentett sugárzással működhetnek a határ melletti tornyok. Kérdezi, hogy a 0120-as hrsz-ú külterületi földút állagának megóvása érdekében az úthasználatot hogyan lehetne szabályozni. Katona László képviselő: Elmondja, hogy Démász ügyfélszolgálattal kapcsolatos problémát jeleztek felé, ismét nem fogadnak mérőóraállás bejelentést Mórahalmon. Tanács József képviselő: Elmondja, hogy a gáz szolgáltató ügyfélszolgálata rendben működik.

21 Oltványi Gyula képviselő 0120 hrsz-ú út kapcsán feltett kérdésére válaszként elmondja, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket. Oltványi Gyula és Varga Ferenc uraknak - internet és mobiltelefon probléma felvetésük kapcsán elmondja, hogy lépéseket tesz a probléma kivizsgálása ügyében. Katona László képviselő úr Démásszal kapcsolatos problémája kapcsán elmondja, hogy kivizsgálja az ügyet. Egyéb bejelentés nem lévén a nyílt ülést berekeszti és zárt ülést rendel el. 21 k.m.f. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 31-én ülésén a Városháza dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1999. január 28.

Jegyzőkönyv 1999. január 28. Jegyzőkönyv 1999. január 28. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. január 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 28-án megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. november 26-án közmeghallgatással és lakossági fórummal egybekötött soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula,

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. január 30-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium Bagoly várában Jelen vannak:

Részletesebben

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc,

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc, Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. december 21-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Némethné dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester Babarczi János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. március 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 18. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május ülésén a Városháza Dísztermében 29-én megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Mucsi György alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről Iktatószám: 235-5/2009. J e g y z ő k ö n y v Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 30-án megtartott üléséről Határozatok: 2 db Kisgörbő Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2015. m á j u s 28. Készült:

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft. JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. június 2. napján 11.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. október 7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal volt házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-23/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben