J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Csiszár István, Balogh Miklós, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok Masa Róbert, Heller Sz. Tibor tanácsosok Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyző Igazoltan vannak távol: Katona János László, Oltványi Gyula képviselő Mucsi György alpolgármester Tanácskozási joggal jelen vannak: Kosztyu Gyuláné óvodavezető Berta Gyuláné mb. könyvtárvezető Pintérné Farkas Ágnes mb. Gond. Közp. tagintézményvezető Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója Csőke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezető igazgatója Markovicsné Bobár Gabriella Móra-Vitál kft. ügyvezetője Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Bölcsőde és Családi Napközi Szécsi Helga Mórahalmi Városfejlesztő Kft. munkatársa Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetője Balog László kabinetvezető Árva Béláné osztályvezető Megjelent 78 fő mórahalmi lakos. Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen 6 fő és a polgármester, 2 fő képviselő igazoltan van távol.

2 Elmondja, hogy Katona János László távollétében az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását Tanács József bizottsági tag tolmácsolja. A Városfejlesztési Konzultativ Testület állásfoglalását Csányi László alpolgármester ismerteti. 2 Javaslatot tesz meghivó szerint - a napirendi pontokra: I./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről II./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint III./ Közmeghallgatási napirend: 1./ Mórahalom város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A évi I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás 2./ évi adókoncepció (aktuális kérdések napirend keretében) 3./ Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 389/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselőtestülete november 28-ai ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: I./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről

3 3 II./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint III./ Közmeghallgatási napirend: 1./ Mórahalom város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A évi I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás 2./ évi adókoncepció (aktuális kérdések napirend keretében) 3./ Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző I. napirend - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről Nógrádi Zoltán polgármester beszámolóját a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. Kérdés: Tanács József képviselő: Egyetért azzal, hogy régi álma vált valóra az önkormányzatnak azzal, hogy az elkerülő út megépülhet. Érdeklődik, hogy a várost átszelő 55-ös főközlekedési útszakasz rehabilitációja megvalósulhat-e a beruházással egyidőben? Volford Imre képviselő: Az elkerülő út vonatkozásában ki a kivitelező, projektgazda? Nógrádi Zoltán polgármester: A felvetett kérdésekkel kapcsolatban elmondja, hogy az elkerülő út Európai Uniós forrásból valósul meg, állami beruházásként. Az állam nevében eljáró szerv: NIF Zrt. Két út ugyanazon nyomvonalának kiépitésére és a meglévő út rehabilitációjára egyidőben

4 nincs lehetőség. Erre tekintettel az elkerülő út megépitését szorgalmazták, tartották fontosabbnak. Természetesen emellett az átkelő szakasz rekonstrukciójának megvalósítását is szorgalmazzák. 4 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 390/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről I. Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. l./ Nógrádi Zoltán polgármester A Képviselő-testület létszáma 8 főre emelkedett Oltványi Gyula képviselő megérkezésével. - Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Nógrádi Zoltán polgármester : Javasolja a határozati javaslat kiegészitését az alábbiak szerint: II. Mórahalom város Képviselő-testülete elfogadja a 8/2013. /I. 3l./ Kt. Sz. határozat 33. pontára adott jelentést. A Képviselő-testület felkéri a közalapitványok kuratóriumi elnökeit, hogy a határozat melléklete szerint pénzkezelési szabályzataikat aktualizálják. A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér.

5 Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a kiegészitett határozati javaslattal együtt. 5 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészitett határozati javaslattal együtt. 391/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról I. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 264/2013. (VI.27.) Kt., 127/2012. (IV.26.) kt., 67/2011. (III.31.) kt. sz. határozat 3. pontjának, 324/2013. (IX.12.) kt., 293/2013. (VII.25.) kt., 150/2013. (IV.25.) kt., 158/2013. (IV.25.) kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 176/2013.(IV.25.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 14/2013. (I.31.) Kt., 203/2013. (V.30.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a januári kt. ülésre kér újabb jelentést. A 211/2011. (VIII.25.) Kt., 288/2011. (X.27.) kt., 321/2010. (XI.25.) kt., 323/2013. (IX.12.) kt., 320/2013. (VIII.29.) kt. zs. határozatok végrehajtásáról a februári kt. ülésre kér újabb jelentést. A 182/2013. (V.23.) kt., 363/2012. (XI.29.) kt. sz. határozatok végrehajtásáról a márciusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 32/2012. (I.26.) kt. sz. határozat végrehajtásáról a áprilisi jelentést. kt. ülésre kér újabb A 390/2012.(XII.20.) kt., 382/2012. (XII.20.) kt. sz. határozat 2.b pontjának végrehajtásáról a májusi kt. ülésre kér újabb jelentést.

6 6 II. Mórahalom város Képviselő-testülete elfogadja a 8/2013. /I. 3l./ Kt. Sz. határozat 33. pontára adott jelentést. A Képviselő-testület felkéri a közalapitványok kuratóriumi elnökeit, hogy a határozat melléklete szerint pénzkezelési szabályzataikat aktualizálják. A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ intézményvezetők 4./ Kht. igazgatók - Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.

7 7 392/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke II. Napirend: Aktuális kérdések - Mórahalom városi Önkormányzat új vagyonrendeletének megalkotásáról a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvénnyel összhangban Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendeletmódositást. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint az összeállitott tervezetet jónak, alapostan tartják, igy elfogadásra javasolják azt. Csányi László alpolgármester ismerteti a Városfejlesztési Konzultativ Testület állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

8 Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelettervezetet: 8 - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. - Helyi adó koncepció évre (közmeghallgatási napirend) Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést a rendelet-tervezettel együtt. Csányi László alpolgármester ismerteti a Városfejlesztési Konzultativ Testület állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 393/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Helyi adó koncepció évre Mórahalom Város Képviselő-testülete a évi helyi adó koncepcióra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a fentiek figyelembe vételével az alábbi döntést

9 hozza, egyben felhívja a jegyzőt, vegye figyelembe a közmeghallgatáson elhangzott javaslatokat. 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy január 01-től ne kerüljön emelésre az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó mértéke. 2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a helyi adó rendeleteket érintő módosításokat, rendelet tervezeteket készítse el. Határidő: novemberi kt. Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Nógrádi Zoltán polgármester és általa közmeghallgatáson a lakosság Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 9 Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a telek adóról szóló 11/1991. /XI. 28./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét a telek adóról szóló 11/1991. /XI. 28./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza. - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenitéséről szóló 29/1993. /XII. 3l./ Ör. Sz. rendelet módositására Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendeletmódositást.

10 10 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Csányi László alpolgármester ismerteti a Városfejlesztési Konzultativ Testület állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. A testületi tagok megitélése szerint a lakbérek nem magasabbak, mint a városban lévő albérleti dijak. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenitéséről szóló 29/1993. /XII. 31./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 35/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenitéséről szóló 29/1993. /XII. 31./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. - Térségi Vizmü-üzemeltetési Intézmény III. számú módositásokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának elfogadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által végzett felülvizsgálat és a törvényességi felhivásában javasoltak alapján Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

11 11 394/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Térségi Vizmü-üzemeltetési Intézmény III. számú módositásokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának elfogadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által végzett felülvizsgálat és a törvényességi felhivásában javasoltak alapján 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Vízműüzemeltetési Intézménynek a Csongrád Megyei Kormányhivatal által felülvizsgált és a hivatal törvényességi felhívásában javasoltak alapján módosított, III. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: Nógrádi Zoltán polgármester azonnal A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Térségi Vízmű Üzemeltetési Intézmény 4./ Irattár - Mórahalom és Térsége Ivóvizminőség-javitó Önkormányzati Társulás IV. számú módositásokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának elfogadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által végzett felülvizsgálat és a törvényességi felhivásában javasoltak alapján Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

12 12 395/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom és Térsége Ivóvizminőség-javitó Önkormányzati Társulás IV. számú módositásokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának elfogadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által végzett felülvizsgálat és a törvényességi felhivásában javasoltak alapján 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának a Csongrád Megyei Kormányhivatal által felülvizsgált és a hivatal törvényességi felhívásában javasoltak alapján módosított, IV. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: Nógrádi Zoltán polgármester azonnal A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 4./ Irattár - A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása módositott V. számú módositásokkal egységes szerkezetű - társulási megállapodásának elfogadása Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

13 13 396/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása módositott V. számú módositásokkal egységes szerkezetű - társulási megállapodásának elfogadása 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának az Mötv. rendelkezéseire tekintettel felülvizsgált V. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: Nógrádi Zoltán polgármester azonnal A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 4./ Irattár - A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása XII. számú módositásokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának elfogadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által végzett felülvizsgálat és a törvényességi felhivásában javasoltak alapján Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

14 14 397/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása XII. számú módositásokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának elfogadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által végzett felülvizsgálat és a törvényességi felhivásában javasoltak alapján 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának a Csongrád Megyei Kormányhivatal által felülvizsgált és a hivatal törvényességi felhívásában javasoltak alapján módosított, XII. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: Nógrádi Zoltán polgármester azonnal A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Irattár - A Mórahalom Zákányszék Szennyvizelvezetési és Szennyviztisztitási Társulás II. számú módositásokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának elfogadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által végzett felülvizsgálat és a törvényességi felhivásában javasoltak alapján Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

15 15 398/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalom Zákányszék Szennyvizelvezetési és Szennyviztisztitási Társulás II. számú módositásokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának elfogadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által végzett felülvizsgálat és a törvényességi felhivásában javasoltak alapján 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mórahalom- Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulásának a Csongrád Megyei Kormányhivatal által felülvizsgált és a hivatal törvényességi felhívásában javasoltak alapján módosított, II. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: Nógrádi Zoltán polgármester azonnal A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 4./ Irattár

16 - A Tisza Volán Zrt-vel kötött Közszolgálati Szerződés módositása 16 Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 399/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Tisza Volán Zrt-vel kötött Közszolgálati Szerződés módositása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a Tisza Volán Zrt javaslatát a Mórahalom város helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység évi díjszabásának megállapítására. 2./ A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak alapján a február 28. napján kelt Közszolgáltatási szerződést módosítja. 3./ Mórahalom város Képviselő testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozathoz csatolt Közszolgáltatási Szerződés módosítás aláírására. Határidő: azonnal Beszámolási határidő: januári kt. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Tisza Volán Zrt. 4. Irattár

17 17 - A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalása tárgyában megkötendő megállapodás jóváhagyása Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 400/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalása tárgyában megkötendő megállapodás jóváhagyása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a kéményseprőipari közszolgáltatás saját hatáskörben történő ellátására vonatkozó, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő megállapodást. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: 2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: január, beszámolásra januári kt. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

18 - Mórahalom város Településrendezési Tervének és Helyi Épitési Szabályzatának felülvizsgálatára megbizás 18 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 401/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Településrendezési Tervének és Helyi Épitési Szabályzatának felülvizsgálatára megbizás l.a/ Mórahalom város Képviselő-testülete Mórahalom város Helyi Épitési Szabályzatáról szóló 11/1999. /VII. l./ önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint ezen rendelet részét képező Szabályozási Terv felülvizsgálatával kapcsolatos munkálatok elvégzésére megbizza Új-Lépték Tervező Iroda Bt-t és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláirására. A településrendezési terv elkészitésének dija: bruttó ,-Ft, melyet a képviselő-testület elfogad. l.b/ A Képviselő-testület kéri, hogy a felülvizsgálatban részt vevő szakértők és önkormányzati szakemberek vizsgálják az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. /I. ll./ kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét és a vizsgálat eredményét követően tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy a tervezési szerződés kiegészitésre kerüljön-e ezzel a munkarésszel. Határidő: december 3l. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 2./ A Képviselő-te4stület felkéri a Polgármestert, hogy az l. pontban foglalt feladatok végrehajtásáról folyamatosan számoljon be a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak.

19 19 Határidő: 2. pontra. A Kt-nak beszámolásra, márciusi kt. Ülés Folyamatos, illetve a szerződés ütemezésének megfelelően Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke évi belső ellenőrzési ütemterv Előadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. Csányi László alpolgármester ismerteti a Városfejlesztési Konzultativ Testület állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 402/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: évi belső ellenőrzési ütemterv Mórahalom város Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv /5/ bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.r. 32. (3) és (4) bekezdése alapján Mórahalom városi Önkormányzat és intézményei ellenőrzésére a határozat mellékletét képező, évre vonatkozó éves ütemtervet fogadja el: I. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja valamennyi intézmény vezetőjének figyelmét, hogy a 370/2012.(XII.31.) Korm.r (2) bekezdésében foglaltak alapján készítsenek beszámolót a külső ellenőrzési jelentés megállapításai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról a belső ellenőrzési vezető részére

20 20 Határidő: január 31. Felelős: valamennyi intézmény vezetője II. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a belső ellenőrzési vezető figyelmét 370/2012.(XII.31.) Korm.r (3) bekezdésében foglaltak alapján az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére és a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig történő megküldésére Határidő: február 15. Felelős: belső ellenőrzési vezető III. A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét az ellenőrzési ütemtervben foglaltak maradéktalan végrehajtására, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítésére. Határidő: év, a évi zárszámadással egy időben Felelős: Mórahalom város jegyzője 1. Mórahalom város Polgármestere 2. Mórahalom város Jegyzője 3. Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása Bordány 4. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 5. Intézményvezetők - Móra Ferenc ÁMK intézmény megszüntető okirat elfogadása Előadó: Dr. Varga - Nagy Szilvia jegyző Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 403/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra Ferenc ÁMK intézmény megszüntető okirat elfogadása

21 21 1. Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ intézmény megszüntetése tárgyú előterjesztést, melyet a határozat melléklete szerint elfogad. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. rendelkezései, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. Tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ a KLIK állami fenntartásba kerülése miatt az intézményt december 31-i visszamenő hatállyal megszünteti. A köznevelési feladatok tekintetében a jogutód a KLIK. 3. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a Napközi-konyha működtetéséről és a Iskolai intézményi étkeztetés, Tanulók kollégiumi étkeztetése, Munkahelyi étkeztetés feladatok ellátásáról a Napközi-otthonos Óvoda feladatai közé az intézmény Alapító Okiratbába történő felvételéről 387/2012.(XII.20.) Kt.sz. határozatával döntött. Az ÁMK Alapító okiratában szereplő további, az önkormányzat által ellátandó feladatok tekintetében a jogutód a Napközi-otthonos Óvoda. 4. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. rendelkezései, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. Tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ állami fenntartásba kerülését követően a Mórahalom városi Önkormányzat irányítása alá tartozó Napközi-otthonos Óvoda alapfeladatai közé felvételre kerültek január 01-napjától kezdődően a képviselő-testület 387/2012.(XII.20.) Kt.sz. határozata, valamint 98/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott alapító okirat módosítással a Mórahalom, Barmos György tér 2. (hrsz: 604) szám alatti épület önkormányzati működtetési kötelezettséggel érintett épületrészei, valamint a Napközi-konyha és a Sportcsarnok működtetésével összefüggő feladatok ellátásáról. 5. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a december 20-án hozott döntése során a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ nem került megszüntetésre, ezért szükséges a Megszüntető Okirat visszamenőleges december 31.-i hatállyal történő elfogadása. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 6. Mórahalom város Képviselő-testülete Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 388/2012. (XII.20.) Kt. számú határozattal jóváhagyott alapító okiratát és módosító okiratát az 1. pontban foglalt megszüntetésre tekintettel visszavonja.

22 7. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a Móra Ferenc ÁMK Megszüntető Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Kosztyu Gyuláné óvoda vezető 4. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged - Mórahalom város Önkormányzata Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Alapitó Okirat módositása Előadó: Dr. Varga - Nagy Szilvia jegyző Tanács József Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 404/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzata Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Alapitó Okirat módositása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okirat módosítását, valamint egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a módosítást a Szervezeti és Működési Szabályzatban vezesse át. Határidő: azonnal

23 23 Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged - Napközi-otthonos Óvoda év átfogó ellenőrzés utóvizsgálata tárgyában végrehajtott belső ellenőrzés megállapitásaira készült intézkedési terv Előadó: Dr. Varga - Nagy Szilvia jegyző Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Csányi László alpolgármester ismerteti a Városfejlesztési Konzultativ Testület állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 405/2013. /XI. 28./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napközi-otthonos Óvoda év átfogó ellenőrzés utóvizsgálata tárgyában végrehajtott belső ellenőrzés megállapitásaira készült intézkedési terv

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben