J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyző Igazoltan vannak távol: Balogh Miklós képviselő Heller Sz. Tibor tanácsos Tanácskozási joggal jelen vannak: Kosztyu Gyuláné óvodavezető Berta Gyuláné mb. könyvtárvezető Pintérné Farkas Ágnes mb. Gond. Közp. tagintézményvezető Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója Csőke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezető igazgatója Markovicsné Bobár Gabriella Móra-Vitál kft. ügyvezetője Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetője Balog László kabinetvezető Árva Béláné osztályvezető Dr. Tóth Krisztián Jogi és Hatósági O. vezetője Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen 7 fő és a polgármester, 1 fő képviselő igazoltan van távol.

2 2 Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása 3./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 3/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselőtestülete január 30-ai ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről 2./ Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása 3./ Aktuális kérdések Előadók: témakörök szerint

3 3 Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - Javaslat a évi Munkaterv módositására Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 4/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a évi Munkaterv módositására 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete - a polgármester javaslatára évi Munkatervét az alábbiak szerint módosítja: A január 30-ára tervezett: Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása tárgyú napirend megvitatását leveszi január 30-ai ülése napirendjéről.

4 4 2./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét a évi Munkaterv l. pont szerinti módosítására, illetve a Költségvetési rendelet jogszabályi határidőre történő benyújtására. Felelős: 2. pont: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület külön jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző I. napirend - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről Nógrádi Zoltán polgármester beszámolóját a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 5/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről I. Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

5 5 l./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 6/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról I.Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 429/2012. /XII. 28./, 14/2013. /I. 3l./, 203/2013. /V. 30./, 203/2012. /VI. 28./, 363/2011. /XII. 30./, 338/2013. /IX. 26./Kt. 2., 4.pontjának, 8/2013. /I. 3l./Kt. 20. pontjának, 430/2013. /XII. l9./ii/l.,2 pontjának, 431/2013. /XII. l9./kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 147/2012. /V. 31./ kt. 2. pontjának, 357/2013. /IX. 26./, 338/2013. /IX. 26./Kt l.,3 pontjának végrehajtásáról, a 425/2013. /XII. 19./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a februári kt. ülésre kér újabb jelentést. A 323/2013. /IX. l2./, 129/2013 /IV. 25./, 427/2013. /XII. l9./, 434/2013. /XII. l9./ kt. sz. határozatok végrehajtásáról a márciusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 86/2011. /III. 3l./ kt. sz. határozat végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést.

6 6 A 8/2013. /I. 3l./Kt. l4. pontjának végrehajtásáról a májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 231/2013. /VI. 6./, kt. sz. határozat pontjának végrehajtásáról a júniusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 383/2013. /X. 3l./, 444/2013. /XII. l9./ kt. sz. határozatok végrehajtásáról a augusztusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 40/2011. /II. 24./Kt. II./3 pontjának végrehajtásáról a szeptemberi ülésre kér újabb jelentést. A 414/2012. /XII. 20./ kt. sz. határozat végrehajtásáról a december ülésre kér újabb jelentést. kt. kt. A 328/2012. /X. 25./, 53/2012. /II. 23/Kt. I.1/c,d pontjának, 125/2003./IV. 22./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a januári kt. ülésre kér újabb jelentést. Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ intézményvezetők 4./ Kht. igazgatók - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.

7 7 Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 7/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke II. Napirend: Aktuális kérdések - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet I. fordulójának megvitatása Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

8 8 8/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet I. fordulójának megvitatása Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet I. fordulójának megvitatása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a költségvetési rendelet I. fordulóban tárgyalt változata nem alkalmas a végleges költségvetési rendelet megalkotására, tekintettel arra, hogy az intézményi egyeztetések további változtatást vonhatnak maga után. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat évi végleges költségvetési rendeletét a februári soros ülésére készítse el és terjessze be. Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Határidő: februári soros ülés Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. /VIII. 30./, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének módositása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

9 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. 9 Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2011. /VIII. 30./ önkormányzati rendelet módositásáról szóló rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2011. /VIII. 30./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - Közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 15/1994. /VI. 3./ számú önkormányzati rendelet módositása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést a rendelet-tervezettel együtt. 9/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 15/1994. /VI. 3./ számú önkormányzati rendelet módositása

10 10 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy szükséges felmérni a település közigazgatási területén közterületen elhelyezett reklámcélú hirdető berendezések (reklámhordozók) településképbe illeszkedését. 2./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a Főépítész bevonásával végezze el az 1. pontban szereplő felmérést és a településképbe nem illeszkedő reklámcélú hirdető berendezések (reklámhordozók) esetén a településkép kötelezi eljárást folytassa le. Felhívja továbbá a polgármester figyelmét, hogy az eljárás eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: márciusi kt. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 15/1994. /VI. 3./ számú önkormányzati rendelet módositásáról szóló rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 15/1994. /VI. 3./ számú önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - Változtatási tilalom elrendelése, Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatának 11/1999. /VII. l./ önkormányzati rendelet módosítása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

11 11 Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a Változtatási tilalom elrendelése, Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. /VII. l./ számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a Változtatási tilalom elrendeléséről, Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. /VII. l./ számú önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - Közművelődésről szóló 17/1999. /XI. l5./ számú rendelet módositása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a közművelődésről szóló 17/1999. /XI. 15./ önkormányzati rendelet módositásáról szóló rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletét közművelődésről szóló 17/1999. /XI. 15./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.

12 - Az önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 33/2013. /XI. 28./ önkormányzati rendelet módositása 12 Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 33/2013. /XI. 28./ sz. önkormányzati rendelet módositásáról szóló rendelet-tervezetet: A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 5/2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 33/2013. /XI. 28./ sz. önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza. - Közművelődési feladatok átadása HTV Média Kft. részére, továbbá közművelődési és használati megállapodás jóváhagyása Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.

13 13 10/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Közművelődési feladatok átadása HTV Média Kft. részére, továbbá közművelődési és használati megállapodás jóváhagyása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat közművelődési feladatai a HTV Média Kft-vel (6782 Mórahalom, Röszkei út 1.) kötött közművelődési megállapodás keretében kerüljenek ellátásra. A Képviselőtestület jóváhagyja a határozat mellékletét képező közművelődési megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete az önkormányzat Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvény 76. -ában meghatározott közművelődési feladatainak, mint közfeladatának ellátása érdekében a Mórahalom, Röszkei út 1. szám alatti Aranyszöm Rendezvényházat határozatlan időre térítés-mentesen a Móranet Kft által alapított HTV Média Kft használatába adja. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező használati megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Határidő: l-2. pontra azonnal, beszámolásra márciusi kt. ülés Felelős: l-2 pontra: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Duka Félix Móranet Kft ügyvezető igazgatója 3./ HTV Média Kft ügyvezetője - Mórahalom városi Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalásához hozzájárulás Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

14 14 11/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom városi Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalásához hozzájárulás 1. A képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. b) A képviselő-testület/társulási tanács kijelenti, hogy az önkormányzat december 5-én NEM RENDELKEZETT olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: a) megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert elnökét, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

15 15 Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: február 28., beszámolásra március 1./Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom, január 15.. P.H..... Nógrádi Zoltán Dr. Varga-Nagy Szilvia polgármester jegyző 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - Mórahalom városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala leltározás, eszközök nyilvántartása az új intézményben ellenőrzés tárgyban végrehajtott belső ellenőrzés megállapitásaira készült intézkedési terv Előadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 12/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala leltározás, eszközök nyilvántartása az új intézményben ellenőrzés tárgyban végrehajtott belső ellenőrzés megállapitásaira készült intézkedési terv

16 16 Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Mórahalom városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Leltározás, eszközök nyilvántartása az új intézményben ellenőrzés tárgyban végrehajtott belső ellenőrzés megállapításaira készült intézkedési terv tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Jegyző figyelmét arra, hogy fokozott figyelemmel kísérje az előirányzatok felhasználásának alakulását, a pénzügyi ellenjegyző kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor győződjön meg arról, hogy a kötelezettségvállaláshoz a szabad előirányzat rendelkezésre áll. Határidő: december 31. Felelős: Költségvetési és Adóosztály vezetője l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3./ Költségvetési és Adóosztály vezetője - Közalapitványok könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás Nógrádi Zoltán polgármester: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint: 4./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri Horváth Ildikó könyvvizsgálót, hogy a évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentéseket február 28-ig nyújtsa be. Felelős: Horváth Ildikó könyvvizsgáló Határidő: február 28. A testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

17 17 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészített határozati javaslattal együtt. 13/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Közalapitványok könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1.) Mórahalom város Képviselőtestülete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. (1) bek. alapján a gazdasági évre vonatkozóan az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.) Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.) Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) könyvelésére vonatkozó könyvvizsgálói feladat ellátására Horváth Ildikó (Makó, Sírkert u. 51. sz.) bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg. 2.) A könyvvizsgálói díj: Egészséges Mórahalomért Közalapítvány: Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány: Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány: gazdasági évre Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA 3.) A Képviselőtestület felhívja az alapítványok kuratóriumainak elnökeit, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést az 1.) és 2.) pontban foglaltak szerint kössék meg, a könyvvizsgáló részére a megbízást adják ki. 4./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri Horváth Ildikó könyvvizsgálót, hogy a évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentéseket február 28-ig nyújtsa be. Felelős: 3./ pont: Alapítványok kuratóriumainak elnökei 4./ pont: Horváth Ildikó könyvvizsgáló

18 18 Határidő: 3.pont/ március, 4. pont: február 28. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Egészséges Mórahalomért Közalapítvány 3.) Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány 4.) Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány - Móraép Nonprofit Kft., Móranet Nonprofit Kft. Móra-Vitál Nonprofit Kft., Móra- Partner Nonprofit Kft és a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a határozati javaslatokkal együtt. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot. 14/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móraép Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft (6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móraép Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására.

19 19 2. A Képviselőtestület felhívja a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móraép Kft. ügyvezető igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Móraép Kft ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot. 15/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móranet Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 1.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móranet Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselőtestület felhívja a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra.

20 20 Határidõ: azonnal A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móranet Kft. Duka Félix ügyvezető igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Duka Félix ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot. 16/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Vitál Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móra-Vitál Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselőtestület felhívja a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móra-Vitál Kft. Bobár Gabriella ügyvezető igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Bobár Gabriella ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló

21 21 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 4. sz. határozati javaslatot. 17/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Partner Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 5.) Alapító Okiratának 16 -a alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móra-Partner Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselőtestület felhívja a MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móra-Partner Kft. Csőke Melinda ügyvezető igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Csőke Melinda ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 5. sz. határozati javaslatot. 18/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalmi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás

22 22 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a Mórahalmi Városfejlesztő Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) Alapító Okiratának 15. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselőtestület felhívja a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Mórahalmi Városfejlesztő Kft. Dudás Kószó Katalin ügyvezető igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dudás Kószó Katalin ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesítéséről Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását,mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

23 23 19/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesítéséről Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja jelen előterjesztés mellékleteként csatolt évi közbeszerzési terv teljesítéséről szóló beszámolót. Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Határidő: végrehajtásra azonnal Beszámolásra: a Képviselőtestület külön jelentést nem kér 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző évi közbeszerzési terv - Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását,mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

24 20/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: 24 Tárgy: évi közbeszerzési terv 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja Mórahalom Városi Önkormányzat évi közbeszerzési tervét. 2. Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény esetleges módosításaira figyelemmel, továbbra is gondoskodjon a terv folyamatos aktualizálásáról. Felelős: Dr. Varga-Nagy Szilvia Határidő: végrehajtásra azonnal Beszámolásra: a Képviselőtestület külön jelentést nem kér 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - A köztisztviselői teljesitménykövetelmények alapját képező célok (teljesitményértékelés) Előadó: Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyző Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

25 21/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: 25 Tárgy: A köztisztviselői teljesitménykövetelmények alapját képező célok (teljesitményértékelés) Mórahalom város Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásához, évre az önkormányzat kiemelt céljainak átfogó keretét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 1./Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Jegyző - Ipari parki ingatlan téritésmentes átadása a Magyar Állam részére Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 22/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Ipari parki ingatlan téritésmentes átadása a Magyar Állam részére 1. / Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta Ipari parki ingatlan térítésmentes átadása a Magyar Állam részére tárgyú előterjesztést, és a benne foglaltakat szükségesnek tartja az ipari parki kapacitás további bővítése, az ipari park hatékonyabb kihasználása és a helyi munkaerő foglalkoztatás további bővítése miatt.

26 26 2. / A Képviselő-testület a 446/2013./XII.19./ Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 3. / A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Mórahalom 2015/3 hrsz (Vállalkozók útja 4.) ingatlan tulajdonjoga térítésmentesen a Magyar Állam részére kerüljön átadásra abból a célból, hogy az ingatlanon a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (Budapest, Marczibányi tér 3.) a TIOP /1 kiemelt finanszírozású pályázati konstrukció keretében megvalósítsa tervezett beruházását. A térítésmentes tulajdonba adás kizárólag a fenti pályázati cél megvalósulását szolgálhatja. 4. / A 3./ pont szerint a Magyar Állam részére térítésmentesen átadott ingatlan vagyonkezelője az MNV Zrt lesz. A Képviselő-testület a térítésmentes tulajdonba adás feltételeként Mórahalom városi Önkormányzat, mint átruházó javára szóló 15 éves elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését írja elő. A Képviselő-testület az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámolót kér a vagyont hasznosító szervezettől. 5. / A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó feltételek meghatározása során az önkormányzat érdekeit képviselje, továbbá tulajdonba adás ingatlannyilvántartásba bejegyzendő további feltételeként előírja, hogy a 3./ pontban leírt beruházás meghiúsulása esetén az ingatlan tulajdonjoga térítésmentesen visszakerül Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonába. 6. / A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az ingatlan térítésmentes átadásához szükséges intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat és szerződést írja alá. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: azonnal Beszámolásra: májusi Kt. 1. Nógrádi Zoltán, polgármester, 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia, jegyző, 3. MNV Zrt 4. Kogon Mihály, elnök Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Budapest, Marczibányi tér 3., 5. Irattár.

27 - Partnerségi rend megállapitása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, Településrendezési eszközök módositási eljárásának inditása, programjának megállapitása 27 Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását,mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 23/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása, programjának megállapítása Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 1. A város területére készülő településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő egyeztetésének szabályait, valamint a dokumentumok nyilvánosságának biztosítását az 1. mellékletben szereplő partnerségi rend tartalmazza. 2. Új Hosszútávlatú (10-15 évre szóló) Településfejlesztési Koncepció készítendő. 3. Mórahalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök évi módosításához a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek mivel a számottevő környezetvédelmi kihatást okozó beavatkozásokat nem támogatja.

28 28 4. Mórahalom Településszerkezeti tervét és Helyi Építési Szabályzatát módosítási eljárásnak kell alávetni a 2. mellékletben szereplő helyszínek vonatkozásában, hogy a területen érintett lakosok és vállalkozások közösségi szempontból is kedvező fejlesztési szándékai érvényesülhessenek. A tervezés programjaként az alábbi témák és területek veendők figyelembe: 4.1. A tervlapok alaptérképét az önkormányzat által beszerzendő frissített földhivatali térképi adatokra kell lecserélni. Az állami nyilvántartási térképen még nem szereplő kialakult állapotot az építési hatósági nyilvántartás alapján kell feltüntetni (ipari park, városháza környéke, Colosseum hotel környéke, Szent János, telekalakítások, Kissori úti telkek megosztásának ellenőrzése) 4.2. Kisajátításra szánt területek jelölése, fejlesztési célok meghatározása (állami tulajdonú területek esetén minden esetben) 4.3. Új fejlesztési területek kijelölése, valamint speciális fejlesztésekhez területek kijelölése (külterületi projektek) 4.4. Kiemelt fejlesztési projektek megvalósításához szükséges szabályozások 4.5. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése 4.6. Ipari parkban az újonnan kialakított ingatlanokhoz szükség szerint közúti megközelítés tervezése hrsz GKSZ besorolás 4.8. Honvéd Petőfi - Rózsa utca Szegedi út által határolt tömbök beépítési lehetőségeinek bővítése, szálláshely szolgáltatás és egyéb idegenforgalmi céloknak megfelelően 4.9. Gyógyhely területének kijelölése A rendezési terven 0406-os hrsz-on szereplő tömb (Móra-domb és elkerülő út közötti szakasz) fejlesztési területként történő kijelölése Természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztési területek (Biteszék turisztikai hasznosítási lehetőségének megteremtése, Tanaszi környékének természetközeli hasznosítása, Madarász tó környezetében idegenforgalmi fejlesztéseket befogadó övezet kijelölése) Kralleri iskola környékén GKSZ terület bővítése Csipaki iskola környékének rendezése (turisztikai fejlesztési cél, kalandpark) Városháza mögötti sportpálya környékének, valamint a városháza körüli területek rendezése Szent János térség ingatlanain a zöldterület minimum 20 % legyen, a megengedett beépítettség 40 %-ra, saroktelkek estében 50%-ra növelendő Külterület: tanyák védelmében a felhagyott tanyás ingatlanok fával, erdővel történő betelepítése ne legyen engedélyezett Birtokközpont 2500 m2-től legyen kialakítható Kiskertekben 3 m-es előkert szabályozása a későbbi útfejlesztéshez területet biztosítva Mák területen gazdálkodáshoz kapcsolódó építés (pl. tároló) megengedése Tájépítészeti javaslatok beillesztése a tervekbe (külterületi víz- és öntözési problémák, speciális fejlesztési ötletekhez)

29 4.21. Szeged-Palics idegenforgalmi kisvasút jelölése (megyei terv szerint, megvalósíthatósági tanulmány alapján) Termálfalu területén megvalósítandó minivasút betervezése Elkerülő út nyomvonalának ellenőrzése Kinizsi utca meghosszabbítása, ezzel egyidejűleg a Magyar Péter utca rákötése a Kinizsi utcára Tüsök sor szélesítése (közművek miatt) Ruzsa-Mórahalom összekötő út feltüntetése (engedélyes tervek alapján) Csapadékvíz csatornarendszerre vonatkozó alátámasztó munkarész (leírás és térkép) aktualizálása Szennyvíz -csatorna rendszer alátámasztó munkarész aktualizálása (leírás és térkép) Termálkutak védőidomainak feltüntetése, ezzel kapcsolatos szabályozási teendők Szabályozási előírásban csak földkábel legyen engedélyezett a továbbiakban, a fejlesztések során le kell tenni a légkábeleket térszín alá Motocross pálya rendeltetésének megfelelő övezetbe sorolása, kapcsolódó idegenforgalmi jellegű fejlesztéseknek teret adó övezeti besorolás kijelölése Napelem park helyének kijelölése A 0406/85 és 0406/124 helyrajzi számú, jelenleg mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok a településrendezési terv módosítása során ifjúsági-, és sportrendezvények lebonyolítására alkalmas ill. egyéb idegenforgalmi funkciót befogadó övezetbe sorolandók Határátkelőhely kialakítására alkalmas helyszín(ek) kijelölése Homokbánya feltüntetése (0319/38 hrsz) Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: azonnal, beszámolásra áprilisi kt Határozatról értesítést kap: - Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), - Nógrádi Zoltán polgármester, - Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző és általa, - a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői - Balogh Tünde tervező, - Irattár 29 Közérdekü bejelentések: Tanács József képviselő: Úgy véli, hogy az ivóvizszolgáltatás rendszerében bekövetkezett változásokról a mórahalmi polgárok nem kaptak megfelelő tájékoztatást, hiszen számos a nyitott kérdés a lakosok körében pl.: a vizszámla kiegyenlitése a jövőben, hogyan történik?, stb.

30 30 Nógrádi Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy véleménye szerint a vizszámla kiegyenlitése az eddigi rendszer szerint a legolcsóbb és a leghatékonyabb. A felvetés kapcsán igéretet tesz arra, hogy a helyi média teljeskörüen foglalkozik majd a témával. Egyéb bejelentés nem lévén javaslatot tesz a zárt ülés napirendjére: - Aktuális kérdések Az Aktuális kérdések napirend alatt szereplő előterjesztések zárt ülésen történő megvitatását az önkormányzat gazdasági érdekeinek védelme érdekében és az érintettek kérelmére figyelemmel látja indokoltnak. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a zárt ülés napirendjére tett javaslatot 24/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Zárt ülés napirendjének elfogadása Mórahalom Város Képviselőtestülete január 30-ai napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: ülésének zárt ülése I./ Aktuális kérdések Erről értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Nógrádi Zoltán polgármester: Zárt ülést rendel el. K.m.f. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző

31 31

32 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 32 Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének január 30-án ülése zárt ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyző Igazoltan vannak távol: Balogh Miklós képviselő Heller Sz. Tibor tanácsos Tanácskozási joggal jelen vannak: Balog László kabinetvezető Árva Béláné osztályvezető Dr. Tóth Krisztián Jogi és Hatósági O. vezetője Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a zárt ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő és a polgármester, 1 fő képviselő igazoltan van távol. A nyilvános ülésen elfogadott napirend szerinti munkára kéri képviselő-társait. I. napirend Aktuális kérdések - Első világháborús történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállitása (KKETTKK-CP-02)

33 33 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 25/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Első világháborús történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállitása (KKETTKK-CP-02) 1.) Mórahalom Város képviselő-testülete megtárgyalta a Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása (KKETTKK-CP-02) tárgyú előterjesztésben foglaltakat. 2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati kiírásra az alábbi költségvetési főszámokkal: A pályázat teljes összköltsége Ft, amiből a vállalt önerő Ft, az igényelt pályázati támogatás összege pedig Ft. A Képviselő-testület az önerőt az Önkormányzat évi költségvetéséből biztosítja. 3.) A képviselő-testület felkéri Nógrádi Zoltán polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére. 4.) A képviselő-testület utasítja Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzőt, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatási összeget az önkormányzat évi költségvetési rendeletébe építse be. Határidő: Pályázat benyújtására azonnal Beszámolásra: júniusi kt ülés Felelős:

34 34 3.) pontra: Nógrádi Zoltán polgármester 4.) pontra: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző - Mórahalom, István király út 16. szám alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyása Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. K é r d é s : Oltványi Gyula képviselő: Érdeklődik, hogy a Szegedi úton lévő szendrei birtok megvásárlásában gondolkodott-e az Önkormányzat? Balog László kabinetvezető: Tudomása szerint a képviselő úr által emlitett terület birtokosa már nem a Szendrei Család, tekintettel arra, hogy azt eladták. H o z z á s z ó l á s : Katona László képviselő: Megitélése szerint az István király u. l6. szám mellett lévő másik útász ház megvételét is fontolóra kellene venni. Nógrádi Zoltán polgármester: A képviselői kérdésre és hozzászólásra reagálva igéretet tesz a két felvetés megvizsgálására. 26/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, István király út 16. szám alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyása

35 35 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom, István király út 16. szám alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért. 2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalom 823/2 hrsz-ú 1435 m 2 területű kivett lakóház udvar művelési ágú ingatlant a Mórahalom Városi Önkormányzat kölcsönösen kialkudott összesen ,- Ft vételáron megvásárolja. A tulajdoni viszonyok, és a vételár-részletek a következőképpen alakulnak: Hrsz. 823/2 A terület nagysága (m²) Művelési ág 1435 Kivett lakóház udvar Ingatlan címe 6782 Mórahalom, István király út 16. Tulajdonos neve Farkas Mihály Farkas István Tulajdonos címe Tulajdoni hányad A terület vételára (Ft) 6782 Mórahalom, Béke u. 2. 1/ , Szeged, Daru 2. 1/ ,- II/8. Összesen: ,- 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban körülírt ingatlan megvásárlására vonatkozó szerződés aláírására és felhívja a figyelmét arra, hogy gondoskodjon a jogügylet ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről, valamint a vagyonrendezésről. 4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az ingatlan vásárlással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe építse be. Határidő : azonnal Felelős : 3./ pontra Nógrádi Zoltán polgármester, 4./ pontra Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Beszámolásra: márciusi Kt. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Irattár - Mórahalom, 2175 és 2176 hrsz ingatlanok megvásárlásának jóváhagyása

36 36 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 27/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, 2175 és 2176 hrsz ingatlanok megvásárlásának jóváhagyása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom, 2175 és 2176 hrsz ingatlanok megvásárlásának jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért. 2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalom 2175 hrsz-ú 3165 m 2 területű kivett ipari terület, lakóház, gazdasági épület és a 2176 hrsz m 2 nagyságú, kivett ipari terület művelési ágú ingatlant a Mórahalom Városi Önkormányzat kölcsönösen kialkudott összesen ,- Ft vételáron megvásárolja. A tulajdoni viszonyok, és a vételár-részletek a következőképpen alakulnak: Hrsz. Művelési ág 2175 Kivett ipari terület, lakóház, gazdasági épület Ingatlan címe 6782 Mórahalom, V. ker. 41. Tulajdonos neve Tanács Sándorné Papp Piroska Baka András Jánosné Tulajdonos címe Tulajdoni hányad 6782 Mórahalom, V. ker /8 Szeged, Rókusi krt 31. 9/49. 1/8 Szeged, Vedres u. 12, 1/2. 1/8 Tanács Sándor Mondokné Tanács Szeged, Fő Marianna fasor 69. 1/8 Kissné Mórahalom, 1/8 A terület nagysága (m²) Egységár (Ft/m²) A terület vételára (Ft)

37 Kivett ipari terület Tanács Gabriella -- Tanács Sándorné Papp Piroska Béke u Mórahalom, V. ker / Összesen: / A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban körülírt ingatlanok megvásárlására vonatkozó szerződés aláírására és felhívja a figyelmét arra, hogy gondoskodjon a jogügylet ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről, valamint a vagyonrendezésről. 4./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy az ingatlanok vásárlással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe építse be. Határidő : azonnal Felelős : 3./ pontra Nógrádi Zoltán polgármester, 4./ pontra Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Beszámolásra: áprilisi Kt. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Tanács Sándorné, Mórahalom, V. ker Irattár - Mórahalom belterület 1450 hrsz-u ingatlan megvásárlásának jóváhagyása Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 28/2014. /I. 30./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom belterület 1450 hrsz-u ingatlan megvásárlásának jóváhagyása

38 38 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom belterület 1450 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy Mórahalom városi Önkormányzat a Mórahalom 1450 hrsz-ú ingatlant kölcsönösen kialkudott összesen ,-Ft, azaz négymillió forint vételáron megvásárolja. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan megvásárlására vonatkozó szerződést írja alá, és gondoskodjon a jogügylet ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről, valamint a vagyonrendezésről. 4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az ingatlan vásárlással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe építse be. Határidő : Beszámolásra: végrehajtásra azonnal márciusi Kt. Felelős : 3./ pontra Nógrádi Zoltán polgármester, 4./ pontra Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Irattár Nógrádi Zoltán polgármester átadja az ülés vezetését Csányi László alpolgármesternek. - Mórahalom, külterület 089/26 hrsz-u ingatlanon megépült bivalyfarm megközelitésére bejáró út kialakitása (Balogh István és Balogh Istvánné, Nógrádi Tibor) Nógrádi Zoltán polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, igy kéri a döntéshozatalból történő kizárását.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képvisel-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/14/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

2013. február 18-i soron kívüli nyílt üléséről

2013. február 18-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 349-11/2013.. Je gyzők önyv Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-1/2014. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 31-én ülésén a Városháza dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Korcsmáros

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. november 26-án közmeghallgatással és lakossági fórummal egybekötött soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak: Izsó

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium Bagoly várában Jelen vannak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/22/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester Babarczi János,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2013.(I.03.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2013. június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május ülésén a Városháza Dísztermében 29-én megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Mucsi György alpolgármester

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Varga- Nagy Szilvia aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben