J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének február 23-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László alpolgármester, Mucsi György alpolgármester, Szőcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Tanács József, Balogh Miklós, Vass Antal, Volford Imre képviselık Babarczi János, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc és Masa Róbert tanácsosok Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı Igazoltan van távol: - Dr. Fábricz Károlyné Gondozási központ vezetıje - Malatinszki Jánosné dr. Móra-Vitál Kft ügyvezetı igazgatója - Csıke Melinda Móra-Partner Kft ügyvezetı igazgatója - Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsıde vezetıje Tanácskozási joggal jelen vannak: - Kosztyu Gyuláné óvodavezetı - Berta Gyuláné mb. könyvtárvezetı h. - Ördögné Gárgyán Mária iskolaigazgató h. - Vastag István Alapfokú Mővészeti Iskola Igazgatója - Duka Félix Móranet Kft. ügyvezetı igazgatója - Bori András Móraép Kft. ügyvezetı igazgatója - Dudás Kószó Katalin Mórahalmi Városfejlesztı Kft. - Rozsnyainé Hódi Mária Szoc. És Igazgatási O. vez. - Balog László Kabinet vezetı - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezetı - Ménesi Erika Jogi és Szervezési Osztály igazgatási elıadó Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselı-testület tagjai közül jelen van 8 fı képviselı és a polgármester. HONOSITÁS 60 fı honositására került sor ünnepélyes keretek között.

2 2 Javaslatot tesz meghivó szerint - a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Aktuális kérdések Elıadó: témakörök szerint - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 34/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselıtestülete február 23-ai ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Aktuális kérdések Elıadó: témakörök szerint Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

3 3 I. napirend - Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl Nógrádi Zoltán polgármester beszámolóját a jegyzıkönyv l. sz. melléklete tartalmazza. Balogh Miklós képviselı úr Kérdés-t tett fel, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester úr megadta. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 35/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl : Mórahalom város Képviselı-testülete a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintı fontosabb eseményekrıl szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı - Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját.

4 Hozzászólás : nincs 4 - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseirıl összeállított tájékoztatót. - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 36/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselı-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. napirend Aktuális kérdések Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2011. (II. 24.) Ör. rendelet módosítása

5 5 Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2011. /II. 24./ Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2011. /II. 24./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - MÓRANET Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti terve Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést.

6 6 37/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: MÓRANET Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti terve 1. Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a MÓRANET Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti terve tárgyú elıterjesztést. 2. A Képviselı-testület megállapítja, hogy a közhasznú társaság pénzügyi terve a társaságok közhasznúsági szerzıdéseiben foglalt feladatok ellátását megfelelıen biztosítja. A határozatról értesül: 1) Nógrádi Zoltán polgármester 2) Duka Félix ügyvezetı igazgató - Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti terve Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tolmácsolja a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. 38/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti terve 1. Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft évi üzleti terve tárgyú elıterjesztést.

7 2. A Képviselı-testület egyetért és elfogadja az Üzleti tervben foglaltakat, év I. félévére elfogadja, a II. félévre vonatkozó tervezést ismételten napirendre tőzi. Határidı: júniusi KT. ülés A határozatról értesül: 1) Nógrádi Zoltán polgármester 2) Csıke Melinda ügyvezetı 7 - Mórahalmi Városfejlesztı Kft évi üzleti terve Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. 39/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalmi Városfejlesztı Kft évi üzleti terve 1. Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a Mórahalmi Városfejlesztı Kft évi üzleti terve tárgyú elıterjesztést. 2. A Képviselı-testület megállapítja, hogy a közhasznú társaság pénzügyi terve a társaságok közhasznúsági szerzıdéseiben foglalt feladatok ellátását megfelelıen biztosítja. A határozatról értesül: 1) Nógrádi Zoltán polgármester 2) Duka Félix ügyvezetı igazgató

8 - MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti terv 8 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 40/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti terv 1. Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti terve tárgyú elıterjesztést. 2. A Képviselı-testület megállapítja, hogy a közhasznú társaság pénzügyi terve a társaságok közhasznúsági szerzıdéseiben foglalt feladatok ellátását megfelelıen biztosítja. A határozatról értesül: 1) Nógrádi Zoltán polgármester 2) Pancza-Kovács Eszter ügyvezetı igazgató - Gazdasági Társaságok részére közhasznú feladataik ellátására nyújtott évi támogatás megállapítása Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyet értenek az elıterjesztésben foglaltakkal, így támogatják annak elfogadását.

9 Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tolmácsolja a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 9 41/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Gazdasági Társaságok részére közhasznú feladataik ellátására nyújtott évi támogatás megállapítása 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete a közhasznú társaságok évi önkormányzati támogatását a közhasznúsági feladataik ellátására az alábbiak szerint határozza meg: - Móraép Kft eft - Móranet Kft eft - Móra-Vitál Kft eft - Móra-Partner Kft eft - Mórahalmi Városfejl. Kft eft - Móra-Tourist Kft eft, mely támogatások a fenti társaságok üzleti terveiben szereplı eredményesség függvényében kerülnek átadásra. 2./ A Képviselı-testület megállapítja, hogy a közhasznú társaságok pénzügyi tervei a társaságok közhasznúsági szerzıdéseiben foglalt feladatok ellátását megfelelıen biztosítják. 3./ A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt összegő támogatásokról a megállapodásokat kösse meg, egyben felhatalmazza, hogy a támogatások elszámolására vonatkozó részletes szabályokat a helyi önkormányzatokról, az államháztartásról, a számvitelrıl szóló törvényekben foglalt rendelkezések figyelembevételével határozza meg. Felelıs: polgármester Határidı: folyamatos 4./ A Képviselı-testület utasítja a Móraép, Móranet, Móra-Vitál, a Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft., a Mórahalmi Városfejlesztı Kft. és a Móra-Tourist Kft. ügyvezetı igazgatóit, hogy a támogatás felhasználásról közhasznúsági jelentéseikben adjanak számot. Felelıs: közhasznú társaságok ügyvezetı igazgatói Határidı: május / A Képviselı-testület a gazdasági társaságok üzleti terveit külön elıterjesztésként tárgyalja, külön határozatban rögzíti az egyes üzleti tervekre vonatkozó elıírásokat. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı 3./ Közhasznú Társaságok ügyvezetı igazgatói

10 10 - Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı Üzleti Terve, valamint a május 1-tıl érvényes szolgáltatási díjainak megállapítása Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 42/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı Üzleti Terve, valamint a május 1-tıl érvényes szolgáltatási díjainak megállapítása 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı Üzleti Terve, valamint a május 1-tıl érvényes szolgáltatási díjainak megállapítása. tárgyú elıterjesztést. 2./ A Képviselı-testület értékelte a DAOP-2.1.1/A-2f kódszámú, az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı fejlesztése címő projekt megvalósítását és megállapította, hogy a fejlesztés a pályázatban, illetve a Támogatási Szerzıdésben vállaltakkal összhangban és rendben zajlott. 3./ A Képviselı-testület egyetért és elfogadja az Üzleti Tervben foglaltakat. 4./ Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri Dr. Szántó Mária jegyzıt, hogy az Üzleti Tervben szereplı tételeket építse be az önkormányzat évi költségvetésébe. 5./ Mórahalom város Képviselı-testülete elfogadja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı melléklet szerinti évi díjtételeit. A díjszabást május 1-tıl kell alkalmazni. Határidı: évi költségvetés elfogadása Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı 3. Balog László kabinetvezetı 4. Farkas Gábor fürdıvezetı 5. Berta Zsolt turisztikai menedzser

11 11 - ECONO-RÁCIÓ Kft évre vonatkozó megbízása könyvvizsgálói feladatok ellátására Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott szóbeli kiegészítések figyelembevételével a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 43/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: ECONO-RÁCIÓ Kft évre vonatkozó megbízása könyvvizsgálói feladatok ellátására 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete 341/2006. (X. 26.) Kt. számú határozatában az ECONO- RÁCIÓ Kft-t bízta meg Mórahalom város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatának ellátására évtıl. A képviselı-testület a vállalkozó ajánlata alapján a vállalkozói díj összegét évre bruttó ,-Ft összegben jóváhagyja. 2./ Mórahalom város Képviselıtestülete felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a Kft-vel a vállalkozási szerzıdést módosítsa és írja alá. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1. ECONO-RÁCIÓ Kft. 2. Nógrádi Zoltán polgármester 3. Dr. Szántó Mária jegyzı - Mórahalom város Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása

12 12 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 44/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása Mórahalom város Képviselıtestülete megtárgyalta a Mórahalom város Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyú elıterjesztést és annak részletes bemutatását az elıterjesztés mellékletét képezı 1. sz. melléklet szerint elfogadja. 1. Mórahalom város Képviselıtestület felhívja a Polgármester figyelmét arra, hogy az adósságot keletkeztetı fizetési kötelezettség határidıben történı teljesítésérıl gondoskodjon. A tervezett fizetési kötelezettség növekedése esetén arról haladéktalanul számoljon be. 2. Mórahalom város Képviselıtestülete utasítja a Polgármestert a saját bevételek terv szerinti beszedésére. Határidı: folyamatos beszámolásra: augusztusi Kt. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı - Mórahalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása Elıadó: Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

13 Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultatív Testület elnöke: Elmondja, hogy a konzultatív testület megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést /2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását, valamint egységes szerkezetben foglalt szövegét - a határozat melléklete szerint melyet elfogad. 2./ Utasítja a Jegyzıt, hogy a módosítást a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban vezesse át. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı 3./ Utasítja a Jegyzıt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezettetésérıl Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı 3. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged - Az Önkormányzat évi költségvetésrıl szóló rendelet megalkotása Költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet.

14 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet is. A jogszabályi kötelezettségekbıl adódó egyeztetési dokumentumokat és véleményeket bizottságunk megadta, illetve megismerte. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultatív Testület elnöke: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Városfejlesztési Konzultatív Testület elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet. 46/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésrıl szóló rendelet megalkotása Költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség Mórahalom város Képviselıtestülete megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet benyújtása tárgyú elıterjesztést és a következı határozatot hozza: 1. Mórahalom város Képviselıtestülete tudomásul veszi az Államháztartásról szóló évi CXCV. 24. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az önkormányzat évi költségvetése határidıben a Képviselıtestületnek beterjesztésre került. 2. Mórahalom város Képviselıtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV tv. I törvény 24. (4) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, elıirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást. 3. A Képviselıtestület felhívja az intézmények vezetıinek figyelmét, hogy A pályázat költségvetésének összeállításakor tervezni kell a központi igazgatás mőködési költségeivel.

15 A pályázatok támogatási részének fedezetet kell biztosítania a központi igazgatás mőködési költségeire, mely összeggel az önkormányzat költségvetése tehermentesíthetı A pályázat benyújtásával egy idıben ismerni szükséges, hogy a törzsállományból hány fıt, és milyen önkormányzati feladatot finanszíroz a program A pályázati önerı igénylésével egy idıben az elıterjesztés mellékletét képezze a program költségvetése elemi bontásban, mely megegyezhet a pályázat költségvetési táblájával. Határidı: évi I. félévi beszámoló Felelıs: Intézményvezetık 4. Felhívja az Intézmények vezetıjének a figyelmét, hogy a költségvetési rendelet elsı félévi teljesítésérıl szóló beszámoló elkészítésekor vizsgálják felül a normatívák alakulását, és ezzel kapcsolatban a normatív finanszírozás helyzetet. Határidı: évi I. félévi beszámoló Felelıs: Normatív támogatásban részesülı intézmények vezetıi 5. Önkormányzati és intézményi pályázatok esetében valamennyi projektmenedzsment dologi költségét az önkormányzat és intézmények dologi kiadásaira kell fordítani, az így képzıdı megtakarításból tartalékot kell képezni. Határidı: évi I. félévi beszámoló Felelıs: intézményvezetık 6. A Képviselı-testület felhívja az Intézményvezetık figyelmét, hogy a negyedéves pénzforgalmi jelentéssel egyidejőleg készítsenek kimutatást az intézményük negyedéves rezsifelhasználásáról, szükség esetén intézkedési javaslatokkal. Határidı: Negyedévet követı KT. Felelıs: intézményvezetık 7. Mórahalom város Képviselıtestülete felhívja az Intézmények vezetıjének figyelmét a Kiskincstári rendszer megszőnésére, valamint az önkormányzati támogatás finanszírozási ütemterv szerinti szigorú betartására, a tényleges finanszírozás figyelemmel kísérésére, szükség esetén a többlettámogatás visszautalására. Határidı: decemberi Kt. Felelıs: intézményvezetık 8. Mórahalom város Képviselı-testülete tudomásul veszi a évi közvetett támogatások összegét az alábbiak szerint: évi tervezett: eft / Nógrádi Zoltán Polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ ÁMK Igazgatója 4./ Napközi-otthonos Óvoda Vezetıje 5./ Alapfokú Mővészeti Iskola Igazgatója 6./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje 7./ Önkormányzati Társaságok Ügyvezetı Igazgatói 8./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetıje 9./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetıje

16 Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet: 16 - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesítésérıl Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottságon elhangzott szóbeli kiegészítések figyelembevételével a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultatív Testület elnöke: Ismerteti a konzultatív testület állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 47/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesítésérıl Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalta és jóváhagyja jelen elıterjesztés mellékleteként csatolt évi közbeszerzési terv teljesítésérıl szóló beszámolót. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Határidı: végrehajtásra azonnal Beszámolásra: a Képviselıtestület külön jelentést nem kér 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı

17 17 - A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok (teljesítményértékelés) Elıadó: Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 48/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok (teljesítményértékelés) 1./ Mórahalom Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. (1) bek. m) pontjában biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésre Mórahalom Város Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt célokat a évben a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeit a Mellékletben rögzített fıbb célok alapján határozza meg. Határidı: azonnal A határozat végrehajtásáról a képviselı-testület külön jelentést nem kér. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Dr. Szántó Mária jegyzı - A Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ igazgatói állására pályázati kiírás Elıadó: Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

18 18 49/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: A Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ igazgatói állására pályázati kiírás I. Mórahalom város Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ igazgatói állására, a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról rendelkezı többször módosított 138/1992. /X. 8./ Korm. rend., továbbá az egyes nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. /VI. 8./ MKM. rendelet alapján. Az állás elfoglalható: augusztus 1-jén. A magasabb vezetıi beosztás idıtartama: augusztus l-tıl július 31. Bérezés: Kjt. szerint. A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: magasabb vezetıi pótlék. A pályázat benyújtható: az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában való megjelenést követı 30 napig. A pályázati feltételek: magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, felsıfokú szakirányú végzettség, legalább 10 éves szakmai gyakorlat, szakvizsga. További feltétel: mórahalmi lakóhely, legalább 10 éves vezetıi gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: a végzettséget igazoló okiratok fénymásolatát, szakmai életrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzelést, szakmai gyakorlat igazolását. Az intézmény önálló gazdálkodási és munkáltatói jogkörrel rendelkezik. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat megjelenésétıl számított 60 nap. A pályázatot Mórahalom város Képviselı-testületéhez kell benyújtani: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. II. A Képviselı-testület megállapítja, hogy az I. pontban foglalt pályázati kiírás feltételei összhangban állnak a Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglalt elıírásokkal. Határidı: azonnal beszámolásra: augusztusi kt. ülés Felelıs: Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı Értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

19 19 - Mórahalom Városi Önkormányzat szakfeladatai Elıadó: Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 50/2012. /II. 23./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom Városi Önkormányzata szakfeladatai 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete megtárgyalta Mórahalom Városi Önkormányzat szakfeladatai tárgyú elıterjesztést, mely az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (ÁHT) elıírása, valamint az ÁHT végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint a január 01-tól elkülönülı helyi önkormányzati és polgármesteri hivatali költségvetési bevételek és költségvetési kiadások szakfeladatrend szerinti elkülönítésének végrehajtása kapcsán az önkormányzati szakfeladatrend meghatározását tartalmazza. 2./ A képviselı-testület elfogadja a határozat mellékletét képezı önkormányzati szakfeladatrend meghatározását, és felhívja a jegyzı figyelmét, hogy a szervezeti és mőködési szabályzat függelékeként a szakfeladatrend meghatározását építse be. 3./ A képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy intézkedjen Mórahalom városi Önkormányzat szakfeladatrendjének törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezettetésérıl. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı 3. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged

20 Közérdekő bejelentés: 20 Katona János László képviselı úr: Tájékoztatásként elmondja, hogy a Tömörkény utcánál található villanyoszlop támasztó pillérével van probléma, melyet ki kellene javítani. Elmondja továbbá, hogy a Szegfő és Munkácsy Mihály utca sarkánál a közvilágítás nem megfelelı. Varga Ferenc tanácsos úr: Tájékoztatásként elmondja, hogy a mórahalmi vállalkozások a munka egészségügyi vizsgálatokat Szegeden végeztetik el. A vállalkozások javasolják ennek a vizsgálatnak a Móra-Vitál keretein belül való megvalósításának lehetıségének megvizsgálását. Mucsi György alpolgármester úr: Tájékoztatásként elmondja, hogy a tőzvédelmi törvény módosult. Véleménye szerint fontos lenne a város intézményvezetıinek figyelmét felhívni, hogy tanulmányozzák a módosításokat. Csányi László alpolgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy Szögi Imre a Városfejlesztési Konzultatív Testület tagja benyújtotta felmondását. Alpolgármester úr Volford Imrét javasolja helyette. Nógrádi Zoltán polgármester: Megbízza Csányi László alpolgármester urat, hogy kérje fel Volford Imre urat a Városfejlesztési Konzultatív Testületi tagságra. Más bejelentés nem lévén zárt ülést rendel el. K.m.f. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében megtartott soros ülésén az Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. november 24-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. január 24-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. április l7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. február 2l-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZİKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. február 2l-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. február 2l-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 31-én ülésén a Városháza dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

IJEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

IJEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı IJEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. március 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 201l. december 30-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 28-án megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart.

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. március 28-án tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: Általános Mővelıdési Központ magasabb vezetı pályázati felhívásról döntés A Dévaványa-Ecsegfalva

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: /2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: /2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387-10/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének Alsónyék és Pörböly községekkel 2010. május 26-én 17

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

47/2010. /VII. 27./ számú határozat:

47/2010. /VII. 27./ számú határozat: 47/2010. /VII. 27./ számú határozat: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselı-testülete A családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátásának átszervezése címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. július 3-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28-án megtartott soron kívüli ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben