J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János, Csányi László, Csiszár István, Heller Sz. Tibor, Ördögné Gárgyán Mária, Vass Antal Vass Józsefné, Volford Imre képviselők Dr. Nagy Szilvia aljegyző Igazoltan vannak távol: Balogh Miklós, Masa Róbert, Oltványi Gyula, Papdi Istvánné, Varga Ferenc képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: - Balog László kabinetvezető Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból 9 fő van jelen, 5 fő igazoltan van távol. Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 1./ Aktuális kérdések Előadó: Témakörök szerint Kérdés: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 235/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend jóváhagyása Mórahalom város Képviselő-testülete a augusztus 9-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Aktuális kérdések Előadó: Témakörök szerint l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 1

2 I. Aktuális kérdések - A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 4/1994. /III. 11./ Kt. sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK igazgatója: Szóbeli kiegészítőjében elmondja, hogy az oktatási törvény módosítása a nyár folyamán került elfogadásra. A törvényi rendelkezés szerint a 2006/2007-es tanévben a pedagógusok külön díjazás nélkül plusz 2 óra megtartására kötelezhetőek és ez az óraszám a 2007/2008-as tanévben jelentősen emelkedni fog. A jelenlegi szabályozás átmeneti állapot, amely az intézmény számára jelentős túlóraszám megtakarítást eredményez és hozzájárul ahhoz, hogy az intézményben dolgozó pedagógusok kötelező óraszáma teljesítésre kerüljön. Úgy véli, hogy jelen rendelet-tervezetlehetőséget biztosit arra, hogy az átmeneti időszakban felkészülhessenek a jelentősebb óraszámemelésre. Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a törvény eddig aránytalanul rót terheket a pedagógusokra. A jelenlegi szabályozás ezen próbál változtatni. A gyermekek számára ez a módosítás pozitív előjel, hiszen több foglalkozáson való részvételüket teszi lehetővé. Tájékoztatásként elmondja, hogy a plusz két óra a pedagógusok kötelező óraszámába nem számit bele, azt térítésmentesen kell ledolgozniuk. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke A testület állásfoglalását tolmácsolja, mely szerint felsőbb törvény rendelkezésének szó szerinti átvezetése történt a helyi rendeletben, így egyhangúan támogatják a rendelet-tervezet elfogadását. Szavazásra bocsátja A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 4/1994. /III. 11./ Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 20/2006. (VIII.15.) Ör. rendeletét a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 4/1994. /III. 11./ Kt. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. 2

3 - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII. 31./ Kt. sz. rendelet módosítására Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyetértenek a módosítás indokolásával, így elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII. 31./ Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 21/2006. (VIII.15.) Ör. rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII. 31./ Kt. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Csányi László alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása Előadó: Mórahalom város Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Csányi László alpolgármester: Személyes érintettségére való tekintettel kéri a szavazásból történő kizárását. Kérdés: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Csányi László alpolgármester úr szavazásból történő kizárását. 236/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Csányi László alpolgármester szavazásból történő kizárása 3

4 H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselő-testülete Csányi László alpolgármestert az Ötv /2/ bekezdésébe alapján a döntéshozatalból kizárja, mivel a tárgyalandó ügy őt személyesen érinti. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csányi László alpolgármester - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot. 237/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Csányi László alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása 1./Mórahalom város Képviselő-testülete az évi LXIV. tv. 4. /2/ bekezdésére figyelemmel Csányi László alpolgármester tiszteletdíját április 1. napjától ,-Ft-ban állapítja meg. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete az évi LXIV. tv. 18. /2/ bekezdése alapján Csányi László alpolgármester részére április 1. napjától az alpolgármester tiszteletdíja 17 %-nak megfelelő összeg, ,-Ft költségtérítést állapít meg. 3./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az 1. és 2. pont végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csányi László alpolgármester 3./ MÁK Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Nógrádi Zoltán polgármester átadja az ülés vezetését Csányi László alpolgármester úrnak. Csányi László alpolgármester úr átveszi az ülés vezetését. - Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása Előadó: Mórahalom város Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kéri személyes érintettsége miatt a napirend tárgyalásából és a szavazásból történő kizárását. 4

5 Kérdés: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Nógrádi Zoltán polgármester úr szavazásból történő kizárását. 238/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Nógrádi Zoltán polgármester szavazásból történő kizárása H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselő-testülete Nógrádi Zoltán polgármestert az Ötv /2/ bekezdésébe alapján a döntéshozatalból kizárja, mivel a tárgyalandó ügy őt személyesen érinti. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 1. számú határozati javaslatot. 239/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2. számú határozati javaslatot. 240/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása Csányi László alpolgármester úr visszaadja az ülés vezetését Nógrádi Zoltán polgármester úrnak. 5

6 - A Mórahalom, 0406/1, 0406/17, 0406/64, 0406/65, 0406/66, 0406/72, 0406/77, 0406/78, 0406/83, 0406/86, 0406/94, 0406/112, 0406/113, 0406/117 és 0406/119 hrsz-ú területek művelés alóli kivonása Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Nógrádi Zoltán polgármester, Ördögné Gárgyán Mária és Volford Imre képviselők, melyre a választ Balog László kabinetvezető úr és Nógrádi Zoltán polgármester úr adja meg. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 241/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalom, 0406/1, 0406/17, 0406/64, 0406/65, 0406/66, 0406/72, 0406/77, 0406/78, 0406/83, 0406/86, 0406/94, 0406/111, 0406/112, 0406/113, 0406/117, 0406/119 és 0406/138 hrsz-ú területek művelés alóli kivonása 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta A Mórahalom, 0406/1, 0406/17, 0406/64, 0406/65, 0406/66, 0406/72, 0406/77, 0406/78, 0406/83, 0406/86, 0406/94, 0406/111, 0406/112, 0406/113, 0406/117,0406/119 és 0406/138 hrsz-ú területek művelés alóli kivonása című előterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete település- és gazdaságfejlesztési céljai megvalósítása érdekében kívánja a Mórahalom, külterület 0406/1, 0406/17, 0406/64, 0406/65, 0406/66, 0406/72, 0406/77, 0406/78, 0406/83, 0406/86, 0406/94, 0406/111, 0406/112, 0406/113, 0406/117, 0406/119 és 0406/138 helyrajzi számok alatti ingatlanokat művelés alól kivonni. Hrsz Megnevezés Terület összesen (m 2 ) 6 Ak. érték (összesen) Kivonandó terület (m 2 ) Kivonandó Ak. érték 0406/1 szántó, gyep , , /17 tanya, gyep , , /64 szántó, gyep , , /65 agyaggödör, , ,13 gyep 0406/66 szántó , , /72 szántó, gyep , , /77 szántó , , /78 szántó, gyep , , /83 szántó , , /86 szántó , , /94 szántó , , /111 szántó, gyep , , /112 gyep , , /113 szántó, gyep , ,9 0406/117 szántó , , /119 gyep 741 0, ,64

7 0406/138 szántó, gyep , ,15 Terület összesen , ,01 A Képviselőtestület a területeken a mintakertészet érdekében kéri a területek művelésből való kivonását. 3./ A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a művelés alóli kivonáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Beszámolásra: decemberi Kt. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester. - Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Kérdés: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 242/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása 1.) Mórahalom város Önkormányzata az Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány részére ,- Ft azaz Egymillió-hatszáznegyvenezer forint támogatást biztosít az alapítvány alapító okiratában meghatározott céljai, feladatai megvalósítása érdekében, különös tekintettel a helyi foglalkoztatás bővítésére, oktatási, gyermekvédelmi és ifjúsági feladatok magasabb színvonalon történő ellátására. A Képviselő-testület a támogatás szükségességének indokával egyetért. 2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, felhatalmazza annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán Polgármester 2./ Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány 7

8 - A Mórahalom Röszkei út 8. szám alatt megvalósuló Ifjúsági Szabadidőközpont üzemeltetésre történő bérbeadása a MÓRANET Kht-nak Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Részletesen ismerteti az előterjesztés tartalmát a T. Képviselő-testülettel. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Vass Antal képviselő úr, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester úr adja meg. Nógrádi Zoltán polgármester előterjesztői jogon javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint: 5./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Rozsmalom Kft. tulajdonosával a malom mögötti terület megvásárlását illetően és utasítja, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. Felelős : polgármester Határidő: novemberi Kt. - A Képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint kezdeményezzen tárgyalásokat a Rozsmalom Kft. tulajdonosával a malom mögötti terület megvásárlását illetően és a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet, egyhangúan elfogadja - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészítéssel együtt. 243/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalom Röszkei út 8. szám alatt megvalósuló Ifjúsági Szabadidőközpont üzemeltetésre történő bérbeadása a MÓRANET Kht-nak 1./ Mórahalom város megtárgyalta a a Mórahalom Röszkei út 8. szám alatt megvalósuló Ifjúsági Szabadidőközpont üzemeltetésre történő bérbeadása a MÓRANET Kht.-nak tárgyú előterjesztését. 2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Mórahalom Röszkei út 8. szám alatti Ifjúsági Szabadidőközpont MÓRANET Kht. által történő üzemeltetésével. 3./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért továbbá azzal, hogy a MÓRANET Kht. üzemeltetési feladatait a Cacao Club Kft. bevonásával lássa el és felhatalmazza Mórahalom Város polgármesterét az erre vonatkozó megállapodások megkötésére. 4./ Mórahalom Város Képviselőtestülete felhatalmazza a MÓRANET Kht. ügyvezetőjét (Duka Félix, 6782 Mórahalom, Röszkei út 1) 5 évre szóló határozott idejű üzemeltetési szerződés aláírására az alábbi vállalkozással: 8

9 -Cacao Club Kft.: (6782 Mórahalom, Röszkei utca 8. szám) Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: azonnal 5./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Rozsmalom Kft. tulajdonosával a malom mögötti terület megvásárlását illetően és utasítja, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a képviselőtestületet. Felelős : polgármester Határidő: novemberi Kt. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./Papp Róbert Cacao Club Kft. ügyvezető igazgató (6782 Mórahalom, Röszkei utca 8. szám) - Helyi Választási Bizottság Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Kérdés: nincs - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést, az 1. sz. határozati javaslatot. 244/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Helyi Választási Bizottság megválasztása Mórahalom város Képviselő-testülete az évi C. törvény 23.. /2/ bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Helyi Választási Iroda Vezetőjének indítványa alapján a Helyi Választási Bizottság tagjainak: Pintér Mátyásné Mórahalom, Egyenlőség u. 7. szám alatti lakost, Dobó Lajos Mórahalom, Szabadság u. 1. szám alatti lakost, Mócsán Mária Mórahalom, Millenniumi sétány 15. szám alatti lakost, póttagjának: Farkas Ferenc Mórahalom, Arató u. 4. szám alatti lakost, Maczka Sándorné Mórahalom, István király u. 35. sz. alatti lakost megválasztja. 9

10 A választási bizottság tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 1. Helyi választási bizottság tagjai és póttagja 2. Helyi választási iroda vezetője - A Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az előterjesztést, a 2. számú határozati javaslatot. 245/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló évi C. törvény /továbbiakban : Ve./ alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait - a Helyi Választási Iroda Vezetőjének javaslatára az alábbiak szerint megválasztja, módosítva az 56/2006. (II.16.) Kt. sz. határozatát: 5. sz. szavazókör: Bencsura Katalin Mórahalom, Zákányszéki út 1. sz. alatti lakos tag megbízatása /Ve a alapján / megszűnik, és helyette tagnak: Szécsi Gábor Mórahalom, Földműves u.7. sz. alatti lakost megválasztja. 6 sz. szavazókör: Masáné Wolford Anikó Mórahalom, V. körzet 81. sz. alatti lakos póttag megbízatása /Ve a alapján / megszűnik, és helyette Póttagnak: Urbaniczky József Mórahalom, II.2/a. sz. alatti lakost megválasztja. 7. szavazókör: Csihóczki Györgyi Mórahalom, V. körzet 110. sz. alatti lakos póttag helyett póttagnak Tóth-Godó János Mórahalom, József Attila u.1/a. szám alatti lakost megválasztja. 9. sz. szavazókör: Malmosné Borsi Edit Mórahalom, Balog páter u. szám alatti lakos póttag helyett póttagnak Horváth Csaba Mórahalom, VI. 25/a. sz. alatti lakost, megválasztja. 1./ Szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai 2./ Helyi Választási Iroda Vezetője 10

11 - 56-os emlékoszlop állítása önrész vállalásának módosítása Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés: nincs Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 246/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: 56-os emlékoszlop állítása önrész vállalásának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megvitatta és egyetért a 156/2006. (IV. 27.) Kt. sz. határozat 2. pontjának alábbiak szerinti módosításával: 2./ A Képviselőtestület kéri Dunai Nemzetközi Alkotóköre által megrendezésre kerülő XII. Béke Barátság Nemzetközi Alkotótábor fafaragó szabadiskoláját, hogy Mórahalom részére 1956-os emlékoszlopot készítsen. A október 23-i város ünnepség keretében felállítandó emlékoszlop elkészítéséhez Mórahalom Város Képviselőtestülete Ft (azaz hetvenötezer forint) anyagi hozzájárulást, önrészt évi költségvetésében biztosítja és átadja azt a Falvak Kultúrájáért Alapítványnak, amennyiben az 1956-os emlékoszlop Mórahalmon a felállításra kerül. 2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a határozatmódosítás nem érinti a 152/2006. (IV. 27.) Kt. sz. határozat további pontjait, a határozatot fenti módosítással együtt hatályában fenntartja. Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: augusztus Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző 3. Falvak Kultúrájáért Alapítvány (1134 Budapest, Gidófalvy út 29.) - Mórahalom, István király út 2. III. emelet 10. bérlőkijelölés Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Ismerteti az előterjesztést a kiküldött írásos anyagnak megfelelően. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Vass Antal és Volford Imre képviselők, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester adja meg. 11

12 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 247/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, István király út 2. III. emelet 10. bérlőkijelölés 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete. az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló többször módosított 29/1993. /XII.31./ KT. számú rendelet 5. és 6. -ai alapján Mórahalom, István király út 2. III. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás szociális alapú igénybevételére : a./ augusztus 15-től 2006.december 31-ig terjedő határozott időtartamra bérlőként jelöli Détár Bálint és családja Nagymágocs, Jókai u.6.szám alatti lakosokat, b./ január 1-től 5 évre Kissné Gárdián Erika és családja Mórahalom, II.21.szám alatti lakosokat. 2./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, az önkormányzati lakás bérleti szerződését kösse meg. Határidő: augusztus 15. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Détár Bálint Nagymágocs, Jókai u.6. - A Mórahalom; Szegedi út, Szövetkezeti u., Kölcsey u. és a Röszkei út által határolt területre kidolgozott részletes szabályozási terv egyeztetési anyagának elfogadása Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester Részletesen ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Ördögné Gárgyán Mária képviselő asszony és Csiszár István képviselő úr, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester adja meg. 12

13 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 248/2006. /VIII. 9./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalom; Szegedi út, Szövetkezeti u., Kölcsey u. és a Röszkei út által határolt területre kidolgozott részletes szabályozási terv egyeztetési anyagának elfogadása 1. / Mórahalom Város Önkormányzata megtárgyalta a A Mórahalom; Szegedi út, Szövetkezeti u., Kölcsey u. és a Röszkei út által határolt területre kidolgozott részletes szabályozási terv egyeztetési anyagának elfogadása című előterjesztést. 2. / Mórahalom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében található, a Szegedi út, Szövetkezeti u., Kölcsey u. és a Röszkei út által határolt területre vonatkozó részletes szabályozási tervvel. 3. / A Képviselőtestülete felhívja a Polgármestert az Étv. 9.. (3) (6) bekezdésben előírt eljárások lefolytatására. 4. / A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, hogy a 2. / pontban foglalt terület helyi építési szabályzatának elkészítetéséről gondoskodjon. Határidő: októberi KT. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán, polgármester 2. K ART Építész Stúdió Kft. Egyéb bejelentés nem lévén zárt ülést rendel el. K.m.f. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Nagy Szilvia aljegyző 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium,

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 18-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben