Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ"

Átírás

1 Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I S Monterings- och skötselanvisning RUS H Beépítési és üzemeltetési utasítás TR Montaj ve kullanma k lavuzu PL Instrukcja monta u i obs ugi GR CZ Návod k montáži a obsluze Ed.03/

2 Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3:

3 Fig. 4: 1~ min. med. max. 1~230V Fig. 4: 3~

4 Fig. 4: 1~/3~ (3~400 V/3~230 V/1~230 V) Fig. 5: Fig. 6: Fig. 7:

5 Fig. 8: a Fig. 8: b Fig. 8: c 1 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 N 3 ~ 400 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 3 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 U1 V1 W1 U1 V1 W1 U1 V1 W1 TOP-D W2 U2 V2 TOP-D W2 U2 V2 TOP-D W2 U2 V2 Fig. 8: d Fig. 8: e Fig. 8: f 3 ~ 400 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 N 3 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 N 1 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N TOP-D U1 V1 W1 W2 U2 V WSK TOP-D U1 V1 W1 W2 U2 V WSK TOP-D U1 V1 W1 W2 U2 V WSK Fig. 8: g Fig. 8: h TOP-S TOP-SD TOP-Z 1 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N L N WSK TOP-S TOP-SD TOP-Z TOP-RL TOP-I 1~230 V/N/50 Hz PE L1 N X4 X3 X2 X1 max. med. n min.

6 Beépítési 1 Általános és üzemeltetési megjegyzések utasítás A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. A jelen útmutatóban található további nyelvek az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai. A beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés közelében. A jelen utasítás pontos betartása a rendeltetésszer használatnak és a berendezés helyes kezelésének az el feltétele. A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a berendezés kivitelének és a nyomás alá helyezésre vonatkozó biztonságtechnikai szabványoknak. EK megfelel ségi nyilatkozat: Az EK megfelel ségi nyilatkozat a Beépítési és üzemeltetési utasítás része. Az abban felsorolt szerkezetek velünk nem egyeztetett m szaki változtatásai esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszíti. 2 Biztonság A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvet utasításokat tartalmaz, amelyeket a szerelés, üzemeltetés és karbantartás során be kell tartani. Ezért ezt az üzemeltetési utasítást a beszerelés és az üzembe helyezés el tt mind a szerel nek, mind a felel s szakszemélyzetnek/üzemeltet nek feltétlenül el kell olvasnia. Nemcsak a Biztonság cím f fejezetben leírt általános biztonsági el írásokat kell betartani, hanem a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal megjelölt speciális biztonsági el írásokat is. 2.1 Jelzések értelmezése az üzemeltetési útmutatóban Szimbólumok: Általános veszélyszimbólum Villamos áramütés veszélye HASZNOS JAVASLAT Figyelemfelhívó kifejezések: VESZÉLY! Akut vészhelyzet. Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést okoz. FIGYELMEZTETÉS! A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A 'Figyelmeztetés' arra utal, hogy (súlyos) személyi sérülések veszélye áll fenn, ha a kezel nem veszi figyelembe a megjegyzést. 28 WILO SE 05/2011

7 VIGYÁZAT! Fennáll a termék/rendszer károsodásának veszélye. A 'Vigyázat' az utasítás figyelmen kívül hagyásából ered esetleges termékkárokra vonatkozik. JAVASLAT: Hasznos tanács a termék kezelésével kapcsolatban. Felhívja a figyelmet a lehetséges nehézségekre is. A közvetlenül a terméken szerepl megjegyzéseket, mint pl. forgásirányt jelz nyíl, a fluidtechnikai csatlakozások jelölései, típustábla, figyelmeztet felragasztható címke, feltétlenül figyelembe kell venni, és olvasható állapotban kell tartani ket. 2.2 A személyzet szakképesítése A szerelésben, kezelésben és karbantartásban résztvev személyzetnek az adott munkához szükséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. A felel sségi körök, illetékességek meghatározását és a személyzet felügyeletét az üzemeltet nek kell biztosítania. Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és betanításban kell ket részesíteni. Ezt szükség esetén az üzemeltet megbízásából a termék gyártója is elvégezheti. 2.3 Veszélyek a biztonsági el írások be nem tartása esetén A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülések, valamint a környezet és a termék/rendszer károsodásának veszélye áll fenn. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása a kártérítésre való bármiféle jogosultság elvesztését jelenti. Az el írások figyelmen kívül hagyása a következ veszélyeket vonhatja maga után, például: Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakteriológiai hatások következtében, A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása révén, Dologi károk, A termék/berendezés fontos funkcióinak leállása, Az el írt karbantartási és javítási munkák ellehetetlenülése. 2.4 Biztonságtudatos munkavégzés Tartsa be az üzemeltetési utasításban szerepl biztonsági utasításokat, az érvényes nemzeti baleset-megel zési el írásokat, valamint az üzemeltet esetleges bels munka-, üzemeltetési és biztonsági el írásait. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 29

8 2.5 Biztonsági el írások az üzemeltet számára Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képesség vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos tudással rendelkez személyek (a gyermekeket is beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felel s személy felügyeli ket vagy t le a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ha terméken/rendszeren lev forró vagy hideg komponensek veszélyt jelentenek, akkor ezeket a helyszínen biztosítani kell érintés ellen. A mozgó komponensek (pl. csatlakozó) számára szolgáló érintésvéd t a termék üzemelése közben tilos eltávolítani. A veszélyes (pl. robbanékony, mérgez, forró) szállított közegek szivárgásait (pl. tengelytömítés) úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztesse a személyeket és a környezetet. Tartsa be a nemzeti törvényes el írásokat. Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi vagy általános el írásokat és a helyi villamosenergia-ellátó el írásait is. 2.6 Biztonsági utasítások a szerelési és karbantartási munkák esetén Az üzemeltet nek kell gondoskodnia arról, hogy a szerelési és karbantartási munkákat erre felhatalmazott és megfelel képzettséggel rendelkez, az üzemeltetési utasításból kell tájékozottságot szerzett szakemberek végezzék el. A terméken/rendszeren végzend munkákat kizárólag üzemszünet alatt szabad elvégezni. Feltétlenül be kell tartani a termék/rendszer leállítására vonatkozó, a Beépítési és üzemeltetési utasításban ismertetett eljárásmódot. Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje fel, ill. helyezze üzembe ismét az összes biztonsági és véd berendezést. 2.7 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyezteti a termék/személyzet biztonságát és a gyártó biztonságra vonatkozó nyilatkozatai ezáltal érvényüket vesztik. A terméken végzett változtatások kizárólag a gyártóval folytatott egyeztetés után engedélyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek használata érvényteleníti az ebb l ered következményekért fennálló felel sséget. 2.8 Meg nem engedett üzemmódok A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti rendeltetésszer használat esetén biztosított. A katalógusban/az adatlapokon megadott határértékekt l semmilyen esetben sem szabad eltérni. 30 WILO SE 05/2011

9 3 Szállítás és közbens raktározás A termék kézbesítésekor ellen rizze haladéktalanul, hogy nem tapasztalhatóke szállítási károk a készüléken és a csomagolóanyagon. Szállítási károk megállapítása esetén tegye meg a megfelel intézkedéseket a szállítóval szemben az adott határid kön belül. VIGYÁZAT! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A szakszer tlen szállítás és közbens raktározás a termék károsodásához és személyi sérülésekhez vezethet. Szállításkor és közbens raktározáskor védje a szivattyút a csomagolással együtt nedvesség, fagy és mechanikus károsodások ellen. Az átnedvesedett csomagolások elvesztik tartásukat és a termék kiesése következtében személyi sérülésekhez vezethetnek. A szivattyút a szállításhoz kizárólag a motornál/szivattyúháznál fogja meg. Soha ne szállítsa a modulnál/kapocsdoboznál, kábelnél vagy kívül lev kondenzátornál fogva. 4 Felhasználási cél A keringet szivattyúk folyadékok szállítására szolgálnak melegvizes f tési berendezések padlóf tés (javaslat: TOP-Z és TOP-I), h t - és hidegvíz körfolyamatok, zárt ipari keringet rendszerek esetén. FIGYELMEZTETÉS! Egészséget fenyeget veszély! Az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt a TOP-S/-SD/-D/-RL sorozatú szivattyúkat tilos ivóvizes vagy élelmiszerrel kapcsolatba kerül rendszerekben alkalmazni. A TOP-Z és TOP-I sorozatú szivattyúk kiegészítésképpen ivóvíz-keringet rendszerekben való alkalmazásra is alkalmasak. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 31

10 5 A termék m szaki adatai 5.1 A típusjel magyarázata Példa: TOP-S 25/5 EM TOP Keringet szivattyú, nedvestengely szivattyú S -S/-RL=alapkivitel -SD = alapkivitel, ikerszivattyú -Z = egyes-szivattyú ivóvíz-keringet rendszerek számára -D = állandó fordulatszámú (max /min) -I = ipari kivitel 25 Menetes csatlakozás [mm]:20 (Rp ¾), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼) Karimás csatlakozás: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 Kombikarima (PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65 /5 Maximális szállítómagasság m-ben Q = 0 m 3 /h esetén EM EM = egyfázisú motor DM = háromfázisú motor 5.2 M szaki adatok Max. térfogatáram A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Max. szállítómagasság A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Fordulatszám A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Hálózati feszültség 1~230 V a DIN IEC szerint 3~400 V a DIN IEC szerint 3~230 V* a DIN IEC szerint (opcionálisan átkapcsolódugóval) *Kivétel: TOP-S/-SD 80/15 és 80/20 A többi feszültséget lásd a típustáblán Névleges áram Lásd a típustáblán Frekvencia Lásd a típustáblán (50 vagy 60 Hz) Szigetelési osztály Lásd a típustáblán Védelmi osztály Lásd a típustáblán Felvett teljesítmény P 1 Lásd a típustáblán Névleges átmér Lásd a típusjel magyarázatát Csatlakozó karima Lásd a típusjel magyarázatát Szivattyú tömege A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Megengedett környezeti -20 C +40 C h mérséklet Max. rel. páratartalom 95% 32 WILO SE 05/2011

11 5.2 M szaki adatok Szállítható közegek TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I TOP-Z/-I Megengedett közegh mérséklet F t víz (a VDI 2035 szerint) Víz/glikol keverék max. keverési arány 1:1 (glikol hozzáadása esetén javítsa ki a szivattyú szállítási adatait a magasabb viszkozitásnak megfelel en, a százalékos keverési aránytól függ en)) Kizárólag márkajelzéssel ellátott korrózióvéd inhibitorokat alkalmazzon, vegye figyelembe a gyártó adatait és a biztonsági adatlapot. Más közegek alkalmazása esetén a szivattyúgyártó általi engedélyezés szükséges. Közegekkel szemben ellenálló anyagokból készült különleges kivitelek (pl. olajkivitel) ajánlatkérésre lehetségesek. Ivóvíz és élelmiszeripari víz a az EU ivóvízr l szóló irányelve szerint. A 2001-es németországi ivóvízrendelet és a DIN szerint a rendszerekben vörösöntvény (CC 499K) vagy nemesacél szivattyúházakat kell alkalmazni. F t víz: TOP-S/-SD/-D/-RL: -20 C +130 C (rövid ideig (2h): +140 C) Kivétel: TOP-S 25/13; TOP-S/-SD 80/15 és 80/20: -20 C +110 C TOP-Z/-I -20 C +110 C Max. megengedett üzemi nyomás Kibocsátási hangnyomásszint Zavarkibocsátás EN Zavart rés EN TOP-S/-SD/-RL: C Wilo-Protect modullal történ alkalmazáskor: -20 C +110 C Ivóvíz: TOP-Z/-I max. 20 d: max. +80 C (rövid ideig (2h): +110 C) Kivétel: TOP-Z/TOP-I 20/4 és 25/6: max. 18 d: max. +65 C (rövid ideig (2h): +80 C) Lásd a típustáblán < 50 db(a) (a szivattyútípustól függ en) VIGYÁZAT! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A nem megengedett szállított közegek tönkre tehetik a szivattyút, valamint személyi sérüléseket okozhatnak. Vegye figyelembe feltétlenül a biztonsági adatlapokat és a gyártó adatait! Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 33

12 TOP-S/-SD/-RL Min. (környezeti nyomás fölötti) hozzáfolyási nyomás a szivattyú szívócsonkján a kavitációs zajok elkerülése érdekében (T Med közegh mérséklet esetén): T Med Rp ¾ Rp 1 Rp 1¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN C 0,05 bar 0,3 bar C 0,5 bar 1,0 bar +110 C 1,1 bar 1,6 bar +130 C 2,4 bar (*) 2,9 bar (*) (*) a TOP-S 25/13, TOP-S/-SD 80/15, TOP-S/-SD 80/20 esetén nem érvényes TOP-Z, TOP-I T Med Rp ¾ Rp 1 Rp 1¼ DN 40 DN 50 DN 65 DN C 0,5 bar 0,8 bar C 0,8 bar 1,0 bar +110 C 2,0 bar 3,0 bar TOP-D T Med Rp 1 Rp 1¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN C 0,05 bar C 0,2 bar 0,3 bar +110 C 0,8 bar 0,9 bar +130 C 2,1 bar 2,2 bar Az értékek 300 m-es tengerszint fölötti magaságig érvényesek, növekedés magasabban fekv helyek esetén: 0,01 bar/100 m magasságnövekedés. 5.3 Szállítási terjedelem Szivattyú, teljes 2 tömítés menetes csatlakozás esetén Kétrészes h szigetel burkolat (csak egyes-szivattyúk esetén); a TOP-RL és TOP-I nem 8 db. alátét M12 (M12 karimacsavarok számára a kombikarimás kivitel esetén DN 32-DN 65) 8 db. alátét M16 (M16 karimacsavarok számára a kombikarimás kivitel esetén DN 32-DN 65) Beépítési és üzemeltetési utasítás 34 WILO SE 05/2011

13 5.4 Választható opciók A választható opciókat külön kell megrendelni: C Wilo-Protect modul Átkapcsolódugó 3~230 V számára ClimaForm szivattyú hidegvíz szigetelés A TOP-D számára egyfázisú váltóáramú csatlakozás esetén: Küls kondenzátor szerelési tartozékkal A részletes felsorolást lásd a katalógusban. 6 Leírás és m ködés 6.1 A szivattyú leírása A szivattyú nedvestengely motorral rendelkezik (egyfázisú váltóáramú motor (1~) vagy háromfázisú motor (3~), a hálózati csatlakozó feszültséget és a hálózati frekvenciát lásd a típustáblán), amelyben az összes forgó rész körül a szállított közeg áramlik. A kivitelt l függ en a közeg átveszi a csúszócsapágyas forgórész tengely kenését. A motor átkapcsolható fordulatszámú (kivéve a TOP-D esetén). A fordulatszám átkapcsolás kivitelezése a kapocsdoboztól függ en különböz. Vagy fordulatszám választókapcsolóként van kivitelezve, az átkapcsolódugó áthelyezésével, vagy az érintkez k bels vagy küls áthidalása révén. (lásd Üzembe helyezés/ fordulatszám-átkapcsolás). A 3 ~230 V feszültség számára választható opcióként egy megfelel átkapcsolódugó szállítható. A kapocsdobozok egyes szivattyútípushoz való hozzárendelésének leírása a Kapocsdobozok (6.2. fejezet) cím részben olvasható. TOP-SD: Ikerszivattyú esetén a két behelyezhet készlet felépítése azonos és egy közös szivattyúházban vannak elhelyezve. TOP-Z: Ezen sorozat szivattyúi az anyagkiválasztás és a kivitel révén a vonatkozó irányelvekkel (TrinkwV2001, ACS, WRAS) összhangban speciálisan az ivóvízkeringet rendszerek üzemi körülményeinek megfelel en vannak kialakítva. A 2001-es németországi ivóvízrendelet szerint a rendszerekben vörösöntvény (CC 499K) vagy nemesacél szivattyúházakat kell alkalmazni. A vörösöntvény kivitel Wilo-TOP-Z (vörösöntvény szivattyúház) ivóvíz-keringet rendszerekben való alkalmazása esetén vegye figyelembe a nemzeti el írásokat és irányelveket is. TOP-D: A maximális fordulatszám /min, állandó fordulatszám. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 35

14 6.2 Kapocsdobozok Az összes szivattyútípus számára kilenc kapocsdoboz létezik (4. ábra), amelyeket az 1. táblázatnak megfelel en lehet hozzárendelni a szivattyútípusokhoz: Hálózati Max. teljesítményfelvétel P 1 Kapocsdoboz típus csatlakozás (lásd az adatokat TOP-RL TOP-S TOP-Z TOP-D a típustáblán) TOP-I TOP-SD 1~ P 1 max 85 W W P 1 max 265 W 1 1/ W P 1 max 400 W - 3/4/ W P 1 max 960 W ~ P 1 max 90 W W P 1 max 270 W W P 1 max 3125 W táblázat: Kapocsdoboz típus szivattyútípus hozzárendelés (lásd a 4. ábrán is) A kapocsdobozok felszereltsége a 2. táblázatban látható: Kapocsdoboz Forgásirányellen rz Zavarjelz Fordulatszám-átkapcsolás típus lámpa lámpa (4. ábra, 1. poz.) (4. ábra, 2. poz.) (4. ábra, 3. poz.) Fordulatszám választókapcsoló, háromfokozatú Bels vagy küls, érintkez k áthidalása x1-x2 vagy x1-x3 vagy x1-x Fordulatszám választókapcsoló, háromfokozatú Bels vagy küls, érintkez k áthidalása x1-x2 vagy x1-x3 vagy x1-x4 5-2) X 1) Átkapcsolódugó, kétfokozatú 6 X (bels ) - Átkapcsolódugó, háromfokozatú 7 X 1) X 1) Átkapcsolódugó, háromfokozatú 8 X (bels ) X (bels ) táblázat: A kapocsdobozok felszereltsége 1) Az üzenet jelz lámpák egy közös lámpavezetéken keresztül a fedélbe vannak vezetve, és így a világításuk kívülr l látható. 2) Meglév hálózati feszültség esetén a lámpa zölden világít A forgásirány-ellen rz lámpa meglév hálózati feszültség és helyes forgásirány esetén zölden világít, hibás forgásirány esetén az ellen rz lámpa ki van kapcsolva (lásd az Üzembe helyezés cím fejezetet). A zavarjelz lámpa vörösen világít, ha a beépített motorvédelem kioldott. 36 WILO SE 05/2011

15 7 Telepítés és villamos csatlakoztatás VESZÉLY! Életveszély! A szakszer tlen telepítés és villamos csatlakoztatás életveszélyes lehet. Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. A telepítést és a villamos csatlakoztatást csak szakszemélyzettel és az érvényes el írások szerint végeztesse el! Vegye figyelembe a balesetvédelmi el írásokat! Tartsa be a helyi energiaellátó vállalat el írásait! El szerelt kábellel rendelkez szivattyúk: Soha ne húzza a szivattyúkábelt Ne törje meg a kábelt. Ne helyezzen tárgyakat a kábelre. 7.1 Telepítés FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések veszélye áll fenn! A szakszer tlen telepítés személyi sérüléseket okozhat. Zúzódás veszélye áll fenn Éles élek/bordák általi sérülésveszély áll fenn. Viseljen megfelel véd felszerelést (pl. keszty t)! A szivattyú/motor leesése általi sérülésveszély áll fenn. Biztosítsa a szivattyút/motort megfelel teherfelvev eszközökkel leesés ellen. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A szakszer tlen telepítés dologi károkat okozhat. A telepítést csak szakszemélyzettel végeztesse el! Vegye figyelembe a nemzeti és regionális el írásokat! Épületen belüli telepítés: A szivattyút száraz, jól szell ztetett és fagymentes helyen kell telepíteni. Épületen kívüli telepítés (kültéri telepítés): A szivattyút fedlappal rendelkez aknába (pl. légakna, gy r akna) vagy id járás elleni védelemként szekrénybe/házba lehet telepíteni. Kerülje a szivattyúra ható közvetlen napsugárzást. Védje a szivattyút es vel szemben. Fentr l csepeg víz azzal a feltétellel megengedett, hogy a villamos csatlakoztatást a beépítési és üzemeltetési utasításnak megfelel en végezte és a kapocsdobozt szabályszer en lezárta. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A megengedett környezeti h mérséklet túllépése/nem elérése esetén gondoskodjon elegend szell zésr l/f tésr l. A szivattyú telepítése el tt végezze el az összes hegesztési és forrasztási munkát. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 37

16 VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A cs rendszerb l származó szennyez dések üzemelés közben tönkre tehetik a szivattyút. A szivattyú felszerelése el tt öblítse át a cs rendszert. Tervezzen elzárószerelvényeket a szivattyú elé és mögé. Rögzítse a cs vezetékeket megfelel felszerelésekkel a padlón, a mennyezeten vagy a falon úgy, hogy a cs vezetékek súlyát ne a szivattyú tartsa. A nyílt rendszerek el remen jébe történ telepítés esetén a biztonsági el remen nek a szivattyú nyomóoldala el tt kell leágaznia. Az egyes-szivattyú beépítése el tt szükség esetén vegye le a h szigetelés két félbe vágott burkolatát. A szivattyút jól hozzáférhet helyre szerelje be, hogy könnyen el lehessen végezni a kés bbi ellen rzést vagy cserét. A telepítés/felszerelés során vegye figyelembe az alábbiakat: A szerelés feszültségmentesen végezze vízszintesen elhelyezked szivattyútengely mellett (lásd a 2. ábra szerinti beszerelési helyzetet). A motor kapocsdoboznak nem szabad lefelé nézni. El fordulhat, hogy a motorházat el kell fordítani az imbuszcsavarok meglazítása után (lásd a 9. fejezetben). A közeg áramlási irányának meg kell felelnie a szivattyúházon, ill. a szivattyúkarimán lev nyíl irányával A menetes szivattyú telepítése A szivattyú felszerelése el tt szerelje fel a megfelel cs csatlakozást. A szivattyú felszerelésekor használja a mellékelt lapostömítést a szívó-/nyomóscsonk és a cs csatlakozás között. Csavarja fel a hollandi anyát a szívó-/nyomócsonk menetére, húzza meg állítható csavarkulccsal vagy cs fogóval. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A csavarzat meghúzásakor a szivattyút a motoron tartsa ellen. Ne a modulon/kapocsdobozon! Ellen rizze a cs csatlakozás tömítettségét. Egyes-szivattyú: Az üzembe helyezés el tt helyezze fel a h szigetelés két félbe vágott burkolatát és nyomja össze úgy, hogy a vezet peckek bepattanjanak az ellenkez oldalon lév furatokba. 38 WILO SE 05/2011

17 7.1.2 A karimás szivattyú telepítése A PN 6/10 kombikarimával rendelkez szivattyúk felszerelése (DN 32 DN 65 karimás szivattyúk) FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A karimás kötés károsulhat és tömítetlenné válhat.a kilép forró közeg következtében személyi sérülések/dologi károk veszélye áll fenn. Soha ne csatlakoztasson egymással két kombikarimát! A kombikarimás szivattyúk nem engedélyezettek PN 16 üzemi nyomás számára. Biztosító elemek (pl. rugós alátétgy r k) használta a karimás kötés tömítetlenségéhez vezethet. Ezért ezek nem engedélyezettek. A csavar-/anyafej és a kombikarima között a mellékelt alátéteket kell használni (3. ábra, 1. poz.). Az alábbi táblázat (lásd lent) szerinti meghúzási nyomatékokat magasabb szilárdságú csavarok ( 4.6) használata esetén is tilos túllépni, mivel ellenkez esetben a hosszú furatok szélei letöredezhetnek. Ezáltal a csavarok elvesztik az el feszítésüket és a karimás kötés tömítetlenné válik. Megfelel hosszúságú csavarokat használjon. A csavar menetének legalább egy csavarmenettel túl kell nyúlnia a csavaranyán (3. ábra, 2. poz.). DN 32, 40, 50, 65 Névleges nyomás PN 6 Névleges nyomás PN 10/16 Csavar átmér je M12 M16 Anyagmin ség Megengedett meghúzási nyomaték 40 Nm 95 Nm Min. csavarhossz DN 32/DN mm 60 mm DN 50/DN mm 65 mm DN 80, 100, 125 Névleges nyomás PN 6 Névleges nyomás PN 10/16 Csavar átmér je M16 M16 Anyagmin ség Megengedett meghúzási nyomaték 95 Nm 95 Nm Min. csavarhossz DN80 65mm 65mm DN mm 70 mm DN mm 75 mm Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 39

18 Szereljen fel megfelel lapostömítéseket a szivattyú- és az ellenkarima közé. A karimacsavarokat két lépésben átlósan váltakozva húzza meg az el írt meghúzási nyomaték eléréséig (lásd a táblázatot). 1. lépés: 0,5 x megeng. meghúzási nyomaték 2. lépés: 1,0 x megeng. meghúzási nyomaték Ellen rizze a karimás kötés tömítettségét. Egyes-szivattyú: Az üzembe helyezés el tt helyezze fel a h szigetelés két félbe vágott burkolatát és nyomja össze úgy, hogy a vezet peckek bepattanjanak az ellenkez oldalon lév furatokba A szivattyú szigetelése a h t -/klímaberendezésekben A TOP-S/-SD/-RL sorozatok max. -20 C-os szállított közeg h mérsékletekkel m köd h t - és klímaberendezésekben való alkalmazásra alkalmasak. Az egyes-szivattyúk szállítási terjedelméhez tartozó h szigetel burkolatok csak max. +20 C-os szállított közeg h mérsékletekkel m köd f tési berendezésekben engedélyezettek, mivel ezek a h szigetel burkolatok nem veszik körbe diffúziótömören a szivattyúházat. H t - és klímaberendezésekben való alkalmazás esetén használja a Wilo- ClimaForm diffúziótömör hidegvíz-szigetelést vagy más kereskedelemben kapható diffúziótömör szigetel anyagot. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! Ha a diffúziótömör szigetelést a helyszínen szerelik fel, akkor a szivattyúházat csak a motoron lév választófúgáig szabad szigetelni, hogy a kondenzátum-elvezet nyílások szabadon maradjanak és a motorban keletkez kondenzátum akadálytalanul lefolyhasson (7. ábra). A motorban felgy l kondenzátum ellenkez esetben elektromos meghibásodáshoz vezethet. 7.2 Villamos csatlakoztatás VESZÉLY! Életveszély! Szakszer tlen villamos csatlakoztatás esetén áramütés általi életveszély áll fenn. A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi energiaellátó engedélyével rendelkez villanyszerel vel és az érvényes helyi el írásoknak megfelel en végeztesse el. A szivattyún végzend munkálatok megkezdése el tt szakítsa meg minden póluson az ellátó feszültséget. A személyekre veszélyes még fennálló érint feszültség miatt (kondenzátorok) a modulon csak 5 perc elteltével szabad megkezdeni a munkákat (csak egyfázisú kivitel esetén). Ellen rizze, hogy minden csatlakozás feszültségmentes-e (a feszültségmentes érintkez k is). 40 WILO SE 05/2011

19 VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! Hibás feszültség rákapcsolása esetén a motor károsulhat! A hálózati csatlakozás áramnemének és feszültségének meg kell egyeznie a típustáblán szerepl adatokkal. A villamos csatlakoztatást egy hálózati csatlakozóvezetékkel kell elvégezni, amely egy csatlakozóberendezéssel vagy egy legalább 3 mm-es érintkez nyílás szélesség összpólusú kapcsolóval rendelkezik. Hálózatoldali biztosíték: 10 A lomha. Ikerszivattyúk: Szerelje fel az ikerszivattyú mindkét motorját külön kapcsolható hálózati csatlakozóvezetékkel és külön hálózatoldali biztosítékkal. A szivattyúk a meglév rendszerekben is korlátozás nélkül alkalmazhatók hibaáram véd kapcsolóval vagy anélkül. A hibaáram véd kapcsoló méretezése során vegye figyelembe a csatlakoztatott szivattyúk számára és a motorok névleges áramát. Ha a szivattyút 90 C-ot meghaladó vízh mérséklet berendezésbe építik be, megfelel h álló csatlakozóvezetéket kell használni. A csatlakozóvezetéket úgy kell fektetni, hogy semmi esetre se érjen hozzá a cs vezetékhez, és/vagy a szivattyú- és motorházhoz. A kábel csavarzat (PG 13,5) csepeg víz elleni védelmének és húzás tehermentesítésének biztosítása érdekében mm küls átmér j csatlakozóvezetéket kell alkalmazni, és a 6. ábrán látható módon kell felszerelni. A kábeleket ezen kívül a csavarzat közelében lefolyóhurokká kell hajlítani a keletkez csepeg víz elvezetése érdekében. Zárja le és csavarozza összes szorosan a nem használt kábelcsavarzatokat a meglév tömít alátétekkel. A szivattyút kizárólag szabályszer en összecsavarozott modulfedéllel helyezze üzembe. Vigyázzon arra, hogy a fedél tömítése helyesen helyezkedjen el. A szivattyút/rendszert az el írásoknak megfelel en földelje. A TOP-D szivattyúk az összes csatlakozó feszültség számára háromfázisú motorral vannak felszerelve: 1~230 V egyfázisú üzemhez Steinmetz-kapcsolással (8 a ábra). Szerelje fel a választható opcióként kapható kondenzátort a mellékelt rögzít füllel az egyik motor rögzít csavarra (5.. ábra). Vágja ki a h szigetelést a galléron ezen a területen. A kondenzátor csatlakozóvezetéket a második kábel csavarzaton (PG 9) keresztül kell vezetni. 3~400 V háromfázisú üzemhez Y-kapcsolással (8 b ábra), 3~230 V háromfázisú üzemhez -kapcsolással (8 c ábra). 400 V-ról 230 V-ra való feszültség-átkapcsoláshoz a megfelel Y- -hidakat át kell helyezni (8 a 8 c ábra). Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 41

20 7.2.1 Gy jt zavarjelzés (SSM) VESZÉLY! Életveszély! Szakszer tlen villamos csatlakoztatás esetén áramütés általi életveszély áll fenn. Ha a hálózati és SSM-vezetéket együtt egy 5-eres kábelben vezeti, akkor az SSM-vezetéket tilos védelmi törpefeszültséggel felügyelni. Az 5. és 7. kapocsdoboz típussal rendelkez szivattyúk esetén (4. ábra) az épületautomalizálásnak küldött küls jel számára az SSM gy jt zavarjelzés potenciálmentes nyitó érintkez ként áll rendelkezésre (max. érintkez terhelés 250 VAC/1A). Az érintkez akkor nyit, amikor a beépített motorvédelem a motort feszültségmentesre kapcsolja. A szivattyún végzett kézi visszaállítás (4. ábra, 4. poz.) ismét zárja az érintkez t és ezzel nyugtázta a zavarjelzést. Ha az SSM gy jt zavarjelzés egy küls Wilo kapcsoló-/szabályozókészüléken a WSK (tekercsvéd érintkez ) csatlakozási lehet séghez (15., 10. kapocs) van hozzárendelve, akkor a fellép üzemzavart el ször a szivattyún, majd ezt követ en a kapcsoló-/szabályozókészüléken kell nyugtázni Motorvédelem VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! Ha a szivattyú tekercsvéd érintkez je (WSK) nincs csatlakoztatva a motorvédelemhez, a motor termikus túlterhelés következtében károsulhat! Szivattyú és kapocsdoboz típus TOP-S 1 TOP-SD TOP-Z TOP-RL 2 TOP-I 1~230 V (P 1 max 265 W) (P 1 max 265 W) 3 (320 W P 1 max 400 W) 4 (320 W P 1 max 400 W) 5 (650 W P 1 max 960 W) Kioldás SSM Zavarnyugtázás A motorfeszültség bels megszakítása A motorfeszültség bels megszakítása WSK és küls kioldó készülék (SK602/SK622 vagy más kapcsoló-/ szabályozókészülék) WSK és küls kioldó készülék (SK602/SK622 vagy más kapcsoló-/ szabályozókészülék) Összpólusú lekapcsolás a beépített kioldóelektronika által - Automatikusan a motor leh lése után - Automatikusan a motor leh lése után - Manuálisan a kioldó készüléken a motor leh lése után - Manuálisan a kioldó készüléken a motor leh lése után Az SSM kioldása a beépített kioldóelektronika lekapcsolásával párhuzamosan történik Manuálisan a szivattyún a motor leh lése után 42 WILO SE 05/2011

21 Szivattyú és kapocsdoboz típus TOP-S TOP-SD TOP-Z TOP-I 3~400 V 6 (P 1 max 270 W) 7 (305 W P 1 max 3125 W) Kioldás SSM Zavarnyugtázás Az egyik motorfázis bels megszakítása Összpólusú lekapcsolás a beépített kioldóelektronika által - Hálózati feszültség megszakítása Hagyja leh lni a motort Kapcsolja be ahálózati feszültséget Az SSM kioldása a beépített kioldóelektronika lekapcsolásával párhuzamosan történik Manuálisan a szivattyún a motor leh lése után Szivattyú és kapocsdoboz típus TOP-D 8 (P 1 max 85 W) 9 (85 W P 1 max 550 W) Kioldás SSM Zavarnyugtázás WSK és küls kioldó készülék (SK602/SK622 vagy más kapcsoló-/ szabályozókészülék) - Manuálisan a kioldó készüléken a motor leh lése után Az adott esetben meglév termikus kioldás beállítását azon fordulatszámfokozat max. áramának (lásd a típustáblán) megfelel en kell végezni, amellyel a szivattyút üzemelteti. Motorvéd kioldó készülékek Ha a meglév rendszerben SK 602/SK 622 Wilo kioldó készülékek találhatók, akkor a teljes motorvédelemmel (WSK) rendelkez szivattyúk csatlakoztathatók hozzájuk. A hálózati csatlakoztatást és a kioldó készülék csatlakoztatását (vegye figyelembe a típustáblán szerepl adatokat) a kapcsolási rajzoknak megfelel en végezze (8 d 8 g ábra). TOP-D: 8 d ábra: 3~400 V: 100 W P 1 max 550 W, motorkapcsok Y-kapcsolásban, tekercsvéd érintkez vel, 8 e ábra: 3~230 V: 100 W P 1 max 550 W, motorkapcsok -kapcsolásban, tekercsvéd érintkez vel, 8 f ábra: 1~230 V: 95 W P 1 max 360 W, motorkapcsok -kapcsolásban, tekercsvéd érintkez vel, felszerelt kondenzátorral Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 43

Wilo házi vízm vek Hxx

Wilo házi vízm vek Hxx Wilo házi vízm vek Hxx H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 533 250-Ed.01/2010-11-Wilo Fig. 1: 5 2 1 7 4 3 6 8 9 Fig. 2: 12 14 10 11 11 13 14 Fig. 3: 12 14 14 10 Fig. 4a Fig. 4b 1 4 1 2 5 5 3 2 4 3 Fig.

Részletesebben

Wilo-Protect-Modul C. Pioneering for You. sv fi hu pl. cs ru tr

Wilo-Protect-Modul C. Pioneering for You. sv fi hu pl. cs ru tr Pioneering for You Wilo-Protect-Modul C sv fi hu pl Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Beépítési és üzemeltetési utasítás Instrukcja montażu i obsługi cs ru tr Návod k montáži a obsluze

Részletesebben

Wilo-CONTROL BOX CE+ Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN HU PL RO CZ

Wilo-CONTROL BOX CE+ Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN HU PL RO CZ Wilo-CONTROL BOX CE+ HU Beépítési és üzemeltetési utasítás TR Montaj ve Kullanma K lavuzu 4 123 063 - Ed. 02 (HU_PDF_2009_03_euroscript) I E P NL S FIN HU PL RO CZ Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Részletesebben

Wilo-DrainLift KH 32-0,4 Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-DrainLift KH 32-0,4 Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-DrainLift KH 32-0,4 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2044035-Ed.0 5/2007-05-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 D CE-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, daß dieses Aggregat folgenden

Részletesebben

Adatlap: TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, RG)

Adatlap: TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, RG) Adatlap: TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, RG) Jelleggörbék Háromfázisú Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre) Ivó- és élelmiszeripari víz a német ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint Megengedett

Részletesebben

Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32

Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32 Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 036 885-Ed.04/2009-10-Wilo Fig. 1: TM 32 / TMR 32 TMW 32 Fig. 2: Fig. 3: 1~230 V, 50 Hz h1 L Hmin h2 h 1 D 2 B min Beépítési 1 Általános

Részletesebben

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás

WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás WILO-TOP D Beépítési és üzemeltetési utasítás 2025432/2001.12 TOP-D H 1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 6a. ábra 6b. ábra 6c. ábra 6d. ábra 6e. ábra 6f. ábra 6g. ábra EK. AZONOSSÁGI NYILATKOZAT 6

Részletesebben

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu Wilo-Star RS GB F NL I E S FIN H PL Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschrift Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Instrucciones

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD 2 Fig. 2. Fig. 3a. 3 nyitva nyitva zárva zárva 4 1. ÁLTALÁNOS A beépítést és a beüzemelést csak szakember végezheti! 1.1 Alkalmazási cél A keringetô

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet Pioneering for You Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 109 486-Ed.03 / 2013-11-Wilo www.wilo.com/automation 1. ábra: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy

Részletesebben

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E

Montaj ve kullanma kılavuzu GB. Monterings- och skötselanvisning F FIN. Asennus- ja käyttöohjeet NL. Beépítési és üzemeltetési utasítás E Wilo-AlarmControl D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu GB Installation and operating instructions S Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service

Részletesebben

Sorozat leírás: Wilo-Star-Z NOVA

Sorozat leírás: Wilo-Star-Z NOVA Sorozat leírás: Wilo-Star-Z NOVA Ábra hasonló Kivitel Nedvestengelyű keringető szivattyú csavarzatos csatlakozással és blokkolási áramot álló szinkronmotor. Alkalmazás Ivóvíz-keringető rendszerek az iparban

Részletesebben

Wilo-Yonos MAXO/-D. Pioneering for You. Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Yonos MAXO/-D. Pioneering for You. Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás Pioneering for You Wilo-Yonos MAXO/-D pl cs hu Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze Beépítési és üzemeltetési utasítás ru bg ro Инструкция по монтажу и эксплуатации Инструкция за монтаж

Részletesebben

Pioneering for You. Wilo-Stratos PICO. hu Beépítési és üzemeltetési utasítás. 4 185 964-Ed.01 / 2013-09

Pioneering for You. Wilo-Stratos PICO. hu Beépítési és üzemeltetési utasítás. 4 185 964-Ed.01 / 2013-09 Pioneering for You Wilo-Stratos PICO hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 4 185 964-Ed.01 / 2013-09 1. ábra: 2a. ábra: 2b. ábra: H H max H H max ½ H H min Q H H min Q 3. ábra: 4a. ábra: 4b. ábra: PE N

Részletesebben

Használati melegvíz cirkuláció

Használati melegvíz cirkuláció cat_bs-a_hu.book Page Wednesday, February, : AM Használati melegíz cirkuláció Egyes sziattyúk Wilo- TOP-Z jelleggörb éi Wilo-TOP-Z /,,,, Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp /,,,, Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp / P [W] H [m]

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED

APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED Wilo-Yonos PICO GB PL CZ H Installation and operating instructions Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a provozu Beépítési és üzemeltetési utasítás RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации BG

Részletesebben

Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8

Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Jelleggörbék Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre) Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 % aránytól kezdve a szállítási

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Wilo-TOP-Z. Pioneering for You. sv fi hu pl cs. ru lv sk uk ro

Wilo-TOP-Z. Pioneering for You. sv fi hu pl cs. ru lv sk uk ro Pioneering for You Wilo-TOP-Z sv fi hu pl cs Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Beépítési és üzemeltetési utasítás Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze ru lv sk uk

Részletesebben

Szennyvíz/fekália. Wilo-DrainLift M, L, XL sorozat leírás. Szennyvíz-átemel telepek

Szennyvíz/fekália. Wilo-DrainLift M, L, XL sorozat leírás. Szennyvíz-átemel telepek cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 43 Thursday, July 5, 2007 9:40 AM Wilo-DrainLift M, L, XL sorozat leírás Felépítés Csatlakoztatásra kész, teljesen elárasztható szennyvíz-átemel telep (elárasztási magasság:

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump

TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump TWI 5 TWI 5 SE TWI 5 SE Plug & Pump H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4104146- Ed.1-11/06 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra 2 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 3 8. ábra 4 8. ábra 5 9. ábra 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sorozat leírás: Wilo-Stratos-Z

Sorozat leírás: Wilo-Stratos-Z Sorozat leírás: Wilo-Stratos-Z Kivitel Menetes vagy karimás csatlakozású nedvestengelyű keringetőszivattyú, EC motorral és automatikus teljesítményillesztéssel Alkalmazás Bármilyen kivitelű használati

Részletesebben

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06 Wilo-MVIL D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento

Részletesebben

Adatlap: Wilo-Yonos PICO 25/

Adatlap: Wilo-Yonos PICO 25/ Adatlap: Wilo-Yonos PICO 25/1-4-130 Jelleggörbék Δp-c (állandó) Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre) Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 % aránytól

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1. ábra: I ON 0 OFF Beépítési 1 Általános és üzemeltetési megjegyzések utasítás 1.1 A

Részletesebben

Wilo-Star Z 20/1 -Z 25/2 -Z 25/2 DM -Z 25/6. Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-Star Z 20/1 -Z 25/2 -Z 25/2 DM -Z 25/6. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Star Z 20/1 -Z 25/2 -Z 25/2 DM -Z 25/6 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 3 1. ÁLTALÁNOS 1.1 Alkalmazási cél 1.2 A berendezés adatai 2. BIZTONSÁG 2.1 Elôírásokjelzése az Üzemeltetési útmutatóban

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk

Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk cat_ws6_b3 1_69_HU.book Page 6 Tuesday, May 15, 7 1:3 PM Wilo-Economy MHI m szaki adatai Wilo-Economy MHI.. 4.. 8.. 16.. Szállítható közegek Ivó-, f tési és, használati víz Kondenzátum Víz-glikol keverékek

Részletesebben

GSS 700 P # 94220 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. P.O.Box 8 Poèernická 120 CZ-360 05 Karlovy Vary

GSS 700 P # 94220 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. P.O.Box 8 Poèernická 120 CZ-360 05 Karlovy Vary GSS 700 P D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94220 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Hungary KFT Kossuth u. 72 H-8420 Zirc info@gude.hu www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...)

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4 148 574-Ed.01/2010-05-Wilo H Beépítési és üzemeltetési utasítás 3 Beépítési 1 Általános és üzemeltetési megjegyzések utasítás

Részletesebben

F tés-, klíma- és h téstechnika

F tés-, klíma- és h téstechnika cat_bs-a_hu.book Page 7 Wednesday, February, 7 :9 AM Átkapcsolható sziattyúk (egyes sziattyúk) Wilo-P jelleggörbéi Wilo-P / r Wilo-P / r,,,,,,,, Wilo-P / r DN Wilo-P / r DN, ( ),,,,, ( ) ( ) ~ V ~ V (

Részletesebben

Szennyvíz/fekália. Wilo-DrainLift XXL sorozat leírás. Szennyvíz-átemel telepek

Szennyvíz/fekália. Wilo-DrainLift XXL sorozat leírás. Szennyvíz-átemel telepek cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 59 Thursday, July 5, 2007 9:40 AM Wilo-DrainLift XXL sorozat leírás Felépítés Csatlakoztatásra kész, teljesen elárasztható kompakt telep (elárasztási magasság: 2 m WS,

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Szennyezettvíz/drénvíz

Szennyezettvíz/drénvíz cat_drain_c1 01_0609_HU.book Page 31 Wednesday, June, 07 11:21 AM A Wilo EMU KS sorozat leírása Wilo EMU KS Egyfokozatú munkagödör víztelenít szivattyú Típusjel magyarázata Példa: Wilo EMU KS 15 E KS Szennyezettvíz

Részletesebben

Rosemount 5400-as sorozat

Rosemount 5400-as sorozat Rövid útmutató 00825-0518-4026, AA változat Rosemount 5400-as sorozat Kúpantenna menetes csatlakozással Rövid útmutató FIGYELEM! A biztonságos telepítésre vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása halálhoz

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Rosemount irányított hullámú radar

Rosemount irányított hullámú radar 00825-0318-4530, AB változat Rosemount irányított hullámú radar Útmutató a szegmentált szonda felszereléséhez FIGYELMEZTETÉS A biztonságos telepítés irányelveinek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez

Részletesebben

Wilo-DrainLift KN KNC. Beépítési és üzemeltetési utasítás

Wilo-DrainLift KN KNC. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-DrainLift KN KNC H Beépítési és üzemeltetési utasítás 700 614 220 140 1740 285 200 200 200 200 160 6/4" min. KPE50(65) DN110 730 Tartalomjegyzék 1 Általános rész... 4 1.1 Alkalmazási terület... 4

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

GH 2500 W # 94057 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. www.guede.com. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GH 2500 W # 94057 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. www.guede.com. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GH 2500 W D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94057 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

# 94174 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok

# 94174 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok DS D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94174 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com Güde/UNICORE nářadí

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento

Geberit UNIVERSAL. Operation Manual. Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Geberit UNIVERSAL Operation Manual Betriebsanleitung Manuel d'utilisation Istruzioni di funzionamento Biztonság Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Biztonság Alapvet biztonsági el írások - A szerszám

Részletesebben

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez s 4 516 ACVATIX Elektromotoros SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez 20 mm szelepszár elmozdulással AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérl jel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérl jel AC/DC

Részletesebben

GMT 355 # 40534 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GMT 355 # 40534 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GMT 355 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 40534 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí

Részletesebben

Áramláskapcsoló. Folyadékokhoz, DN 20 200 cs átmér höz.

Áramláskapcsoló. Folyadékokhoz, DN 20 200 cs átmér höz. 594 59P0 Áramláskapcsoló Folyadékokhoz, DN 0 00 cs átmér höz. QE90 Kontaktus / kapcsolási teljesítmény: Névleges nyomás PN5 Kontaktus típusának kézi beállítása (NO / NC) IP 65 burkolat / II biztonsági

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

Wilo-DrainLift Con. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2049422/2003.12,DDD (N 902/03)

Wilo-DrainLift Con. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2049422/2003.12,DDD (N 902/03) Wilo-DrainLift Con H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2049422/2003.12,DDD (N 902/03) Furat sablon ( 176,5 mm ) 2 1. ábra 2. ábra 3 3. ábra 4. ábra 5a. ábra 5b. ábra 4 Tartalomjegyzék 1 Általános rész...6

Részletesebben

Wilo-IPH-O/W. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and Maintenance Instructions. Notice de montage et de mise en service

Wilo-IPH-O/W. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and Maintenance Instructions. Notice de montage et de mise en service Wilo-IPH-O/W D GB F NL I H CZ Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de montage et de mise en service Onderhouds- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio,

Részletesebben

Wilo-DrainLift WS625. 2 525 191-Ed.02/2007-03-Kothes!

Wilo-DrainLift WS625. 2 525 191-Ed.02/2007-03-Kothes! Wilo-DrainLift WS625 D GB F NL E I S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet 2 109 486-Ed.02 / PDF 2011-03-Wilo H Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet Beépítési és üzemeltetési utasítás www.wilo.com/automation 1. ábra: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert

Részletesebben

HYUNDAI FÚRÓ KÖSZÖRŰ HYD-836 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HYUNDAI FÚRÓ KÖSZÖRŰ HYD-836 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HYUNDAI FÚRÓ KÖSZÖRŰ HYD-836 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt használja ezt az eszközt 3 Bevezetés A használat el tt kérjük, ismerje meg a leírás alapján, hogy ez az elektromos

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni!

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! 60 0047 0 / 00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xx szabályozóhoz FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

Kapcsolószekrény klímaberendezés

Kapcsolószekrény klímaberendezés Kapcsolószekrény klímaberendezés 3.xxx 3.3xx 33.xxx 34.xxx 35.xxx 338.xxx 339.xxx 333.xxx 3361.xxx 3366.xxx Szerelési, telepítési és üzemeltetési útmutató Tartalomjegyzék 1 A dokumentummal kapcsolatos

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez 99.48.06-B Magyarországi képviselet: Becker Kft 1113 Budapest, Diószegi u. 37 Tel: 372-7332 Fax: 372-7330 e-mail: info@beckerkft.hu

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

VIGYÁZAT Olyan lehetséges vészhelyzetet jelez, amely enyhe vagy közepesen súlyos testi sérülést illetve készülék rongálódást eredményezhet.

VIGYÁZAT Olyan lehetséges vészhelyzetet jelez, amely enyhe vagy közepesen súlyos testi sérülést illetve készülék rongálódást eredményezhet. Szerelési útmutató Tisztító egység DOC307.86.00747 Biztonsági óvintézkedések Mielőtt kicsomagolná, üzembe helyezné vagy működtetné a beredezést, olvassa végig a teljes anyagot. Szenteljen figyelmet az

Részletesebben

GS 650 # 94090 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GS 650 # 94090 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GS 650 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94090 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

Akkumulátor töltők # 85055 # 85058 # 85059. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok

Akkumulátor töltők # 85055 # 85058 # 85059. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok ő H Akkumulátor töltők # 85055 # 85058 # 85059 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí s.r.o.

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Profi 2500 # 94131 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

Profi 2500 # 94131 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Profi 2500 D GB F DK CZ SK NL I NOR S # 94131 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Hungary KFT Kossuth u. 72 H-8420 Zirc info@gude.hu www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

Forgatómotorok golyóscsapokhoz

Forgatómotorok golyóscsapokhoz s 4 659 Forgatómotorok golyóscsapokhoz GQD..9A VA..61.. / VB..61.. és VA..60.. / VB..60.. golyóscsapokhoz AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V Elektromotoros forgatómotorok rugós visszatérítésű biztonsági funkcióval

Részletesebben

Radiátor visszatérő szelepek

Radiátor visszatérő szelepek 7 EN - Egyenes kivitel (ADN ) Sarok kivitel (AEN ) Radiátor visszatérő szelepek ADN AEN csöves rendszerekhez Nikkelezett sárgaréz szeleptest DN, DN és DN0-as méretek Beépített előbeállítási lehetőség a

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés Bevizsgálva a következő szabvány alapján: EN 12453 1 / 5 oldal 06 javítás Kezelési útmutató Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra tervezték. A kapu

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA1 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági utasítások

Részletesebben

HWW # 94190, 94191, 94192, 94193, 94194, 94195, 94196, 94667, 94668, 94673 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO

HWW # 94190, 94191, 94192, 94193, 94194, 94195, 94196, 94667, 94668, 94673 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO U HWW D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94190, 94191, 94192, 94193, 94194, 94195, 94196, 94667, 94668, 94673 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia

Részletesebben

Wilo-Yonos MAXO/-D. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 132 243-Ed.01 / 2012-11-Wilo APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Wilo-Yonos MAXO/-D. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 132 243-Ed.01 / 2012-11-Wilo APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Wilo-Yonos MAXO/-D hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 132 243-Ed.01 / 2012-11-Wilo APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Fig. 1a: Fig. 1b: Fig. 2a: Fig. 2b: Fig. 3a: Fig. 3b: Fig.

Részletesebben

DDF470 DDF480. GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI. DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

DDF470 DDF480. GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI. DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL UA PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de g urit i în urubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

P 2300 A #94135. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Deutsch English Français. Čeština.

P 2300 A #94135. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Deutsch English Français. Čeština. P 2300 A Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski #94135 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Részletesebben

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL UA PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Trennschleifmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG HU Hordozható gyorsdaraboló

Részletesebben