Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ"

Átírás

1 Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I S Monterings- och skötselanvisning RUS H Beépítési és üzemeltetési utasítás TR Montaj ve kullanma k lavuzu PL Instrukcja monta u i obs ugi GR CZ Návod k montáži a obsluze Ed.03/

2 Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3:

3 Fig. 4: 1~ min. med. max. 1~230V Fig. 4: 3~

4 Fig. 4: 1~/3~ (3~400 V/3~230 V/1~230 V) Fig. 5: Fig. 6: Fig. 7:

5 Fig. 8: a Fig. 8: b Fig. 8: c 1 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 N 3 ~ 400 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 3 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 U1 V1 W1 U1 V1 W1 U1 V1 W1 TOP-D W2 U2 V2 TOP-D W2 U2 V2 TOP-D W2 U2 V2 Fig. 8: d Fig. 8: e Fig. 8: f 3 ~ 400 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 N 3 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 N 1 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N TOP-D U1 V1 W1 W2 U2 V WSK TOP-D U1 V1 W1 W2 U2 V WSK TOP-D U1 V1 W1 W2 U2 V WSK Fig. 8: g Fig. 8: h TOP-S TOP-SD TOP-Z 1 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N L N WSK TOP-S TOP-SD TOP-Z TOP-RL TOP-I 1~230 V/N/50 Hz PE L1 N X4 X3 X2 X1 max. med. n min.

6 Beépítési 1 Általános és üzemeltetési megjegyzések utasítás A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. A jelen útmutatóban található további nyelvek az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai. A beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés közelében. A jelen utasítás pontos betartása a rendeltetésszer használatnak és a berendezés helyes kezelésének az el feltétele. A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a berendezés kivitelének és a nyomás alá helyezésre vonatkozó biztonságtechnikai szabványoknak. EK megfelel ségi nyilatkozat: Az EK megfelel ségi nyilatkozat a Beépítési és üzemeltetési utasítás része. Az abban felsorolt szerkezetek velünk nem egyeztetett m szaki változtatásai esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszíti. 2 Biztonság A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvet utasításokat tartalmaz, amelyeket a szerelés, üzemeltetés és karbantartás során be kell tartani. Ezért ezt az üzemeltetési utasítást a beszerelés és az üzembe helyezés el tt mind a szerel nek, mind a felel s szakszemélyzetnek/üzemeltet nek feltétlenül el kell olvasnia. Nemcsak a Biztonság cím f fejezetben leírt általános biztonsági el írásokat kell betartani, hanem a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal megjelölt speciális biztonsági el írásokat is. 2.1 Jelzések értelmezése az üzemeltetési útmutatóban Szimbólumok: Általános veszélyszimbólum Villamos áramütés veszélye HASZNOS JAVASLAT Figyelemfelhívó kifejezések: VESZÉLY! Akut vészhelyzet. Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést okoz. FIGYELMEZTETÉS! A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A 'Figyelmeztetés' arra utal, hogy (súlyos) személyi sérülések veszélye áll fenn, ha a kezel nem veszi figyelembe a megjegyzést. 28 WILO SE 05/2011

7 VIGYÁZAT! Fennáll a termék/rendszer károsodásának veszélye. A 'Vigyázat' az utasítás figyelmen kívül hagyásából ered esetleges termékkárokra vonatkozik. JAVASLAT: Hasznos tanács a termék kezelésével kapcsolatban. Felhívja a figyelmet a lehetséges nehézségekre is. A közvetlenül a terméken szerepl megjegyzéseket, mint pl. forgásirányt jelz nyíl, a fluidtechnikai csatlakozások jelölései, típustábla, figyelmeztet felragasztható címke, feltétlenül figyelembe kell venni, és olvasható állapotban kell tartani ket. 2.2 A személyzet szakképesítése A szerelésben, kezelésben és karbantartásban résztvev személyzetnek az adott munkához szükséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. A felel sségi körök, illetékességek meghatározását és a személyzet felügyeletét az üzemeltet nek kell biztosítania. Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és betanításban kell ket részesíteni. Ezt szükség esetén az üzemeltet megbízásából a termék gyártója is elvégezheti. 2.3 Veszélyek a biztonsági el írások be nem tartása esetén A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülések, valamint a környezet és a termék/rendszer károsodásának veszélye áll fenn. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása a kártérítésre való bármiféle jogosultság elvesztését jelenti. Az el írások figyelmen kívül hagyása a következ veszélyeket vonhatja maga után, például: Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakteriológiai hatások következtében, A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása révén, Dologi károk, A termék/berendezés fontos funkcióinak leállása, Az el írt karbantartási és javítási munkák ellehetetlenülése. 2.4 Biztonságtudatos munkavégzés Tartsa be az üzemeltetési utasításban szerepl biztonsági utasításokat, az érvényes nemzeti baleset-megel zési el írásokat, valamint az üzemeltet esetleges bels munka-, üzemeltetési és biztonsági el írásait. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 29

8 2.5 Biztonsági el írások az üzemeltet számára Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képesség vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos tudással rendelkez személyek (a gyermekeket is beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felel s személy felügyeli ket vagy t le a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ha terméken/rendszeren lev forró vagy hideg komponensek veszélyt jelentenek, akkor ezeket a helyszínen biztosítani kell érintés ellen. A mozgó komponensek (pl. csatlakozó) számára szolgáló érintésvéd t a termék üzemelése közben tilos eltávolítani. A veszélyes (pl. robbanékony, mérgez, forró) szállított közegek szivárgásait (pl. tengelytömítés) úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztesse a személyeket és a környezetet. Tartsa be a nemzeti törvényes el írásokat. Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi vagy általános el írásokat és a helyi villamosenergia-ellátó el írásait is. 2.6 Biztonsági utasítások a szerelési és karbantartási munkák esetén Az üzemeltet nek kell gondoskodnia arról, hogy a szerelési és karbantartási munkákat erre felhatalmazott és megfelel képzettséggel rendelkez, az üzemeltetési utasításból kell tájékozottságot szerzett szakemberek végezzék el. A terméken/rendszeren végzend munkákat kizárólag üzemszünet alatt szabad elvégezni. Feltétlenül be kell tartani a termék/rendszer leállítására vonatkozó, a Beépítési és üzemeltetési utasításban ismertetett eljárásmódot. Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje fel, ill. helyezze üzembe ismét az összes biztonsági és véd berendezést. 2.7 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyezteti a termék/személyzet biztonságát és a gyártó biztonságra vonatkozó nyilatkozatai ezáltal érvényüket vesztik. A terméken végzett változtatások kizárólag a gyártóval folytatott egyeztetés után engedélyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek használata érvényteleníti az ebb l ered következményekért fennálló felel sséget. 2.8 Meg nem engedett üzemmódok A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti rendeltetésszer használat esetén biztosított. A katalógusban/az adatlapokon megadott határértékekt l semmilyen esetben sem szabad eltérni. 30 WILO SE 05/2011

9 3 Szállítás és közbens raktározás A termék kézbesítésekor ellen rizze haladéktalanul, hogy nem tapasztalhatóke szállítási károk a készüléken és a csomagolóanyagon. Szállítási károk megállapítása esetén tegye meg a megfelel intézkedéseket a szállítóval szemben az adott határid kön belül. VIGYÁZAT! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A szakszer tlen szállítás és közbens raktározás a termék károsodásához és személyi sérülésekhez vezethet. Szállításkor és közbens raktározáskor védje a szivattyút a csomagolással együtt nedvesség, fagy és mechanikus károsodások ellen. Az átnedvesedett csomagolások elvesztik tartásukat és a termék kiesése következtében személyi sérülésekhez vezethetnek. A szivattyút a szállításhoz kizárólag a motornál/szivattyúháznál fogja meg. Soha ne szállítsa a modulnál/kapocsdoboznál, kábelnél vagy kívül lev kondenzátornál fogva. 4 Felhasználási cél A keringet szivattyúk folyadékok szállítására szolgálnak melegvizes f tési berendezések padlóf tés (javaslat: TOP-Z és TOP-I), h t - és hidegvíz körfolyamatok, zárt ipari keringet rendszerek esetén. FIGYELMEZTETÉS! Egészséget fenyeget veszély! Az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt a TOP-S/-SD/-D/-RL sorozatú szivattyúkat tilos ivóvizes vagy élelmiszerrel kapcsolatba kerül rendszerekben alkalmazni. A TOP-Z és TOP-I sorozatú szivattyúk kiegészítésképpen ivóvíz-keringet rendszerekben való alkalmazásra is alkalmasak. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 31

10 5 A termék m szaki adatai 5.1 A típusjel magyarázata Példa: TOP-S 25/5 EM TOP Keringet szivattyú, nedvestengely szivattyú S -S/-RL=alapkivitel -SD = alapkivitel, ikerszivattyú -Z = egyes-szivattyú ivóvíz-keringet rendszerek számára -D = állandó fordulatszámú (max /min) -I = ipari kivitel 25 Menetes csatlakozás [mm]:20 (Rp ¾), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼) Karimás csatlakozás: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 Kombikarima (PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65 /5 Maximális szállítómagasság m-ben Q = 0 m 3 /h esetén EM EM = egyfázisú motor DM = háromfázisú motor 5.2 M szaki adatok Max. térfogatáram A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Max. szállítómagasság A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Fordulatszám A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Hálózati feszültség 1~230 V a DIN IEC szerint 3~400 V a DIN IEC szerint 3~230 V* a DIN IEC szerint (opcionálisan átkapcsolódugóval) *Kivétel: TOP-S/-SD 80/15 és 80/20 A többi feszültséget lásd a típustáblán Névleges áram Lásd a típustáblán Frekvencia Lásd a típustáblán (50 vagy 60 Hz) Szigetelési osztály Lásd a típustáblán Védelmi osztály Lásd a típustáblán Felvett teljesítmény P 1 Lásd a típustáblán Névleges átmér Lásd a típusjel magyarázatát Csatlakozó karima Lásd a típusjel magyarázatát Szivattyú tömege A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Megengedett környezeti -20 C +40 C h mérséklet Max. rel. páratartalom 95% 32 WILO SE 05/2011

11 5.2 M szaki adatok Szállítható közegek TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I TOP-Z/-I Megengedett közegh mérséklet F t víz (a VDI 2035 szerint) Víz/glikol keverék max. keverési arány 1:1 (glikol hozzáadása esetén javítsa ki a szivattyú szállítási adatait a magasabb viszkozitásnak megfelel en, a százalékos keverési aránytól függ en)) Kizárólag márkajelzéssel ellátott korrózióvéd inhibitorokat alkalmazzon, vegye figyelembe a gyártó adatait és a biztonsági adatlapot. Más közegek alkalmazása esetén a szivattyúgyártó általi engedélyezés szükséges. Közegekkel szemben ellenálló anyagokból készült különleges kivitelek (pl. olajkivitel) ajánlatkérésre lehetségesek. Ivóvíz és élelmiszeripari víz a az EU ivóvízr l szóló irányelve szerint. A 2001-es németországi ivóvízrendelet és a DIN szerint a rendszerekben vörösöntvény (CC 499K) vagy nemesacél szivattyúházakat kell alkalmazni. F t víz: TOP-S/-SD/-D/-RL: -20 C +130 C (rövid ideig (2h): +140 C) Kivétel: TOP-S 25/13; TOP-S/-SD 80/15 és 80/20: -20 C +110 C TOP-Z/-I -20 C +110 C Max. megengedett üzemi nyomás Kibocsátási hangnyomásszint Zavarkibocsátás EN Zavart rés EN TOP-S/-SD/-RL: C Wilo-Protect modullal történ alkalmazáskor: -20 C +110 C Ivóvíz: TOP-Z/-I max. 20 d: max. +80 C (rövid ideig (2h): +110 C) Kivétel: TOP-Z/TOP-I 20/4 és 25/6: max. 18 d: max. +65 C (rövid ideig (2h): +80 C) Lásd a típustáblán < 50 db(a) (a szivattyútípustól függ en) VIGYÁZAT! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A nem megengedett szállított közegek tönkre tehetik a szivattyút, valamint személyi sérüléseket okozhatnak. Vegye figyelembe feltétlenül a biztonsági adatlapokat és a gyártó adatait! Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 33

12 TOP-S/-SD/-RL Min. (környezeti nyomás fölötti) hozzáfolyási nyomás a szivattyú szívócsonkján a kavitációs zajok elkerülése érdekében (T Med közegh mérséklet esetén): T Med Rp ¾ Rp 1 Rp 1¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN C 0,05 bar 0,3 bar C 0,5 bar 1,0 bar +110 C 1,1 bar 1,6 bar +130 C 2,4 bar (*) 2,9 bar (*) (*) a TOP-S 25/13, TOP-S/-SD 80/15, TOP-S/-SD 80/20 esetén nem érvényes TOP-Z, TOP-I T Med Rp ¾ Rp 1 Rp 1¼ DN 40 DN 50 DN 65 DN C 0,5 bar 0,8 bar C 0,8 bar 1,0 bar +110 C 2,0 bar 3,0 bar TOP-D T Med Rp 1 Rp 1¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN C 0,05 bar C 0,2 bar 0,3 bar +110 C 0,8 bar 0,9 bar +130 C 2,1 bar 2,2 bar Az értékek 300 m-es tengerszint fölötti magaságig érvényesek, növekedés magasabban fekv helyek esetén: 0,01 bar/100 m magasságnövekedés. 5.3 Szállítási terjedelem Szivattyú, teljes 2 tömítés menetes csatlakozás esetén Kétrészes h szigetel burkolat (csak egyes-szivattyúk esetén); a TOP-RL és TOP-I nem 8 db. alátét M12 (M12 karimacsavarok számára a kombikarimás kivitel esetén DN 32-DN 65) 8 db. alátét M16 (M16 karimacsavarok számára a kombikarimás kivitel esetén DN 32-DN 65) Beépítési és üzemeltetési utasítás 34 WILO SE 05/2011

13 5.4 Választható opciók A választható opciókat külön kell megrendelni: C Wilo-Protect modul Átkapcsolódugó 3~230 V számára ClimaForm szivattyú hidegvíz szigetelés A TOP-D számára egyfázisú váltóáramú csatlakozás esetén: Küls kondenzátor szerelési tartozékkal A részletes felsorolást lásd a katalógusban. 6 Leírás és m ködés 6.1 A szivattyú leírása A szivattyú nedvestengely motorral rendelkezik (egyfázisú váltóáramú motor (1~) vagy háromfázisú motor (3~), a hálózati csatlakozó feszültséget és a hálózati frekvenciát lásd a típustáblán), amelyben az összes forgó rész körül a szállított közeg áramlik. A kivitelt l függ en a közeg átveszi a csúszócsapágyas forgórész tengely kenését. A motor átkapcsolható fordulatszámú (kivéve a TOP-D esetén). A fordulatszám átkapcsolás kivitelezése a kapocsdoboztól függ en különböz. Vagy fordulatszám választókapcsolóként van kivitelezve, az átkapcsolódugó áthelyezésével, vagy az érintkez k bels vagy küls áthidalása révén. (lásd Üzembe helyezés/ fordulatszám-átkapcsolás). A 3 ~230 V feszültség számára választható opcióként egy megfelel átkapcsolódugó szállítható. A kapocsdobozok egyes szivattyútípushoz való hozzárendelésének leírása a Kapocsdobozok (6.2. fejezet) cím részben olvasható. TOP-SD: Ikerszivattyú esetén a két behelyezhet készlet felépítése azonos és egy közös szivattyúházban vannak elhelyezve. TOP-Z: Ezen sorozat szivattyúi az anyagkiválasztás és a kivitel révén a vonatkozó irányelvekkel (TrinkwV2001, ACS, WRAS) összhangban speciálisan az ivóvízkeringet rendszerek üzemi körülményeinek megfelel en vannak kialakítva. A 2001-es németországi ivóvízrendelet szerint a rendszerekben vörösöntvény (CC 499K) vagy nemesacél szivattyúházakat kell alkalmazni. A vörösöntvény kivitel Wilo-TOP-Z (vörösöntvény szivattyúház) ivóvíz-keringet rendszerekben való alkalmazása esetén vegye figyelembe a nemzeti el írásokat és irányelveket is. TOP-D: A maximális fordulatszám /min, állandó fordulatszám. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 35

14 6.2 Kapocsdobozok Az összes szivattyútípus számára kilenc kapocsdoboz létezik (4. ábra), amelyeket az 1. táblázatnak megfelel en lehet hozzárendelni a szivattyútípusokhoz: Hálózati Max. teljesítményfelvétel P 1 Kapocsdoboz típus csatlakozás (lásd az adatokat TOP-RL TOP-S TOP-Z TOP-D a típustáblán) TOP-I TOP-SD 1~ P 1 max 85 W W P 1 max 265 W 1 1/ W P 1 max 400 W - 3/4/ W P 1 max 960 W ~ P 1 max 90 W W P 1 max 270 W W P 1 max 3125 W táblázat: Kapocsdoboz típus szivattyútípus hozzárendelés (lásd a 4. ábrán is) A kapocsdobozok felszereltsége a 2. táblázatban látható: Kapocsdoboz Forgásirányellen rz Zavarjelz Fordulatszám-átkapcsolás típus lámpa lámpa (4. ábra, 1. poz.) (4. ábra, 2. poz.) (4. ábra, 3. poz.) Fordulatszám választókapcsoló, háromfokozatú Bels vagy küls, érintkez k áthidalása x1-x2 vagy x1-x3 vagy x1-x Fordulatszám választókapcsoló, háromfokozatú Bels vagy küls, érintkez k áthidalása x1-x2 vagy x1-x3 vagy x1-x4 5-2) X 1) Átkapcsolódugó, kétfokozatú 6 X (bels ) - Átkapcsolódugó, háromfokozatú 7 X 1) X 1) Átkapcsolódugó, háromfokozatú 8 X (bels ) X (bels ) táblázat: A kapocsdobozok felszereltsége 1) Az üzenet jelz lámpák egy közös lámpavezetéken keresztül a fedélbe vannak vezetve, és így a világításuk kívülr l látható. 2) Meglév hálózati feszültség esetén a lámpa zölden világít A forgásirány-ellen rz lámpa meglév hálózati feszültség és helyes forgásirány esetén zölden világít, hibás forgásirány esetén az ellen rz lámpa ki van kapcsolva (lásd az Üzembe helyezés cím fejezetet). A zavarjelz lámpa vörösen világít, ha a beépített motorvédelem kioldott. 36 WILO SE 05/2011

15 7 Telepítés és villamos csatlakoztatás VESZÉLY! Életveszély! A szakszer tlen telepítés és villamos csatlakoztatás életveszélyes lehet. Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. A telepítést és a villamos csatlakoztatást csak szakszemélyzettel és az érvényes el írások szerint végeztesse el! Vegye figyelembe a balesetvédelmi el írásokat! Tartsa be a helyi energiaellátó vállalat el írásait! El szerelt kábellel rendelkez szivattyúk: Soha ne húzza a szivattyúkábelt Ne törje meg a kábelt. Ne helyezzen tárgyakat a kábelre. 7.1 Telepítés FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések veszélye áll fenn! A szakszer tlen telepítés személyi sérüléseket okozhat. Zúzódás veszélye áll fenn Éles élek/bordák általi sérülésveszély áll fenn. Viseljen megfelel véd felszerelést (pl. keszty t)! A szivattyú/motor leesése általi sérülésveszély áll fenn. Biztosítsa a szivattyút/motort megfelel teherfelvev eszközökkel leesés ellen. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A szakszer tlen telepítés dologi károkat okozhat. A telepítést csak szakszemélyzettel végeztesse el! Vegye figyelembe a nemzeti és regionális el írásokat! Épületen belüli telepítés: A szivattyút száraz, jól szell ztetett és fagymentes helyen kell telepíteni. Épületen kívüli telepítés (kültéri telepítés): A szivattyút fedlappal rendelkez aknába (pl. légakna, gy r akna) vagy id járás elleni védelemként szekrénybe/házba lehet telepíteni. Kerülje a szivattyúra ható közvetlen napsugárzást. Védje a szivattyút es vel szemben. Fentr l csepeg víz azzal a feltétellel megengedett, hogy a villamos csatlakoztatást a beépítési és üzemeltetési utasításnak megfelel en végezte és a kapocsdobozt szabályszer en lezárta. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A megengedett környezeti h mérséklet túllépése/nem elérése esetén gondoskodjon elegend szell zésr l/f tésr l. A szivattyú telepítése el tt végezze el az összes hegesztési és forrasztási munkát. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 37

16 VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A cs rendszerb l származó szennyez dések üzemelés közben tönkre tehetik a szivattyút. A szivattyú felszerelése el tt öblítse át a cs rendszert. Tervezzen elzárószerelvényeket a szivattyú elé és mögé. Rögzítse a cs vezetékeket megfelel felszerelésekkel a padlón, a mennyezeten vagy a falon úgy, hogy a cs vezetékek súlyát ne a szivattyú tartsa. A nyílt rendszerek el remen jébe történ telepítés esetén a biztonsági el remen nek a szivattyú nyomóoldala el tt kell leágaznia. Az egyes-szivattyú beépítése el tt szükség esetén vegye le a h szigetelés két félbe vágott burkolatát. A szivattyút jól hozzáférhet helyre szerelje be, hogy könnyen el lehessen végezni a kés bbi ellen rzést vagy cserét. A telepítés/felszerelés során vegye figyelembe az alábbiakat: A szerelés feszültségmentesen végezze vízszintesen elhelyezked szivattyútengely mellett (lásd a 2. ábra szerinti beszerelési helyzetet). A motor kapocsdoboznak nem szabad lefelé nézni. El fordulhat, hogy a motorházat el kell fordítani az imbuszcsavarok meglazítása után (lásd a 9. fejezetben). A közeg áramlási irányának meg kell felelnie a szivattyúházon, ill. a szivattyúkarimán lev nyíl irányával A menetes szivattyú telepítése A szivattyú felszerelése el tt szerelje fel a megfelel cs csatlakozást. A szivattyú felszerelésekor használja a mellékelt lapostömítést a szívó-/nyomóscsonk és a cs csatlakozás között. Csavarja fel a hollandi anyát a szívó-/nyomócsonk menetére, húzza meg állítható csavarkulccsal vagy cs fogóval. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A csavarzat meghúzásakor a szivattyút a motoron tartsa ellen. Ne a modulon/kapocsdobozon! Ellen rizze a cs csatlakozás tömítettségét. Egyes-szivattyú: Az üzembe helyezés el tt helyezze fel a h szigetelés két félbe vágott burkolatát és nyomja össze úgy, hogy a vezet peckek bepattanjanak az ellenkez oldalon lév furatokba. 38 WILO SE 05/2011

17 7.1.2 A karimás szivattyú telepítése A PN 6/10 kombikarimával rendelkez szivattyúk felszerelése (DN 32 DN 65 karimás szivattyúk) FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A karimás kötés károsulhat és tömítetlenné válhat.a kilép forró közeg következtében személyi sérülések/dologi károk veszélye áll fenn. Soha ne csatlakoztasson egymással két kombikarimát! A kombikarimás szivattyúk nem engedélyezettek PN 16 üzemi nyomás számára. Biztosító elemek (pl. rugós alátétgy r k) használta a karimás kötés tömítetlenségéhez vezethet. Ezért ezek nem engedélyezettek. A csavar-/anyafej és a kombikarima között a mellékelt alátéteket kell használni (3. ábra, 1. poz.). Az alábbi táblázat (lásd lent) szerinti meghúzási nyomatékokat magasabb szilárdságú csavarok ( 4.6) használata esetén is tilos túllépni, mivel ellenkez esetben a hosszú furatok szélei letöredezhetnek. Ezáltal a csavarok elvesztik az el feszítésüket és a karimás kötés tömítetlenné válik. Megfelel hosszúságú csavarokat használjon. A csavar menetének legalább egy csavarmenettel túl kell nyúlnia a csavaranyán (3. ábra, 2. poz.). DN 32, 40, 50, 65 Névleges nyomás PN 6 Névleges nyomás PN 10/16 Csavar átmér je M12 M16 Anyagmin ség Megengedett meghúzási nyomaték 40 Nm 95 Nm Min. csavarhossz DN 32/DN mm 60 mm DN 50/DN mm 65 mm DN 80, 100, 125 Névleges nyomás PN 6 Névleges nyomás PN 10/16 Csavar átmér je M16 M16 Anyagmin ség Megengedett meghúzási nyomaték 95 Nm 95 Nm Min. csavarhossz DN80 65mm 65mm DN mm 70 mm DN mm 75 mm Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 39

18 Szereljen fel megfelel lapostömítéseket a szivattyú- és az ellenkarima közé. A karimacsavarokat két lépésben átlósan váltakozva húzza meg az el írt meghúzási nyomaték eléréséig (lásd a táblázatot). 1. lépés: 0,5 x megeng. meghúzási nyomaték 2. lépés: 1,0 x megeng. meghúzási nyomaték Ellen rizze a karimás kötés tömítettségét. Egyes-szivattyú: Az üzembe helyezés el tt helyezze fel a h szigetelés két félbe vágott burkolatát és nyomja össze úgy, hogy a vezet peckek bepattanjanak az ellenkez oldalon lév furatokba A szivattyú szigetelése a h t -/klímaberendezésekben A TOP-S/-SD/-RL sorozatok max. -20 C-os szállított közeg h mérsékletekkel m köd h t - és klímaberendezésekben való alkalmazásra alkalmasak. Az egyes-szivattyúk szállítási terjedelméhez tartozó h szigetel burkolatok csak max. +20 C-os szállított közeg h mérsékletekkel m köd f tési berendezésekben engedélyezettek, mivel ezek a h szigetel burkolatok nem veszik körbe diffúziótömören a szivattyúházat. H t - és klímaberendezésekben való alkalmazás esetén használja a Wilo- ClimaForm diffúziótömör hidegvíz-szigetelést vagy más kereskedelemben kapható diffúziótömör szigetel anyagot. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! Ha a diffúziótömör szigetelést a helyszínen szerelik fel, akkor a szivattyúházat csak a motoron lév választófúgáig szabad szigetelni, hogy a kondenzátum-elvezet nyílások szabadon maradjanak és a motorban keletkez kondenzátum akadálytalanul lefolyhasson (7. ábra). A motorban felgy l kondenzátum ellenkez esetben elektromos meghibásodáshoz vezethet. 7.2 Villamos csatlakoztatás VESZÉLY! Életveszély! Szakszer tlen villamos csatlakoztatás esetén áramütés általi életveszély áll fenn. A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi energiaellátó engedélyével rendelkez villanyszerel vel és az érvényes helyi el írásoknak megfelel en végeztesse el. A szivattyún végzend munkálatok megkezdése el tt szakítsa meg minden póluson az ellátó feszültséget. A személyekre veszélyes még fennálló érint feszültség miatt (kondenzátorok) a modulon csak 5 perc elteltével szabad megkezdeni a munkákat (csak egyfázisú kivitel esetén). Ellen rizze, hogy minden csatlakozás feszültségmentes-e (a feszültségmentes érintkez k is). 40 WILO SE 05/2011

19 VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! Hibás feszültség rákapcsolása esetén a motor károsulhat! A hálózati csatlakozás áramnemének és feszültségének meg kell egyeznie a típustáblán szerepl adatokkal. A villamos csatlakoztatást egy hálózati csatlakozóvezetékkel kell elvégezni, amely egy csatlakozóberendezéssel vagy egy legalább 3 mm-es érintkez nyílás szélesség összpólusú kapcsolóval rendelkezik. Hálózatoldali biztosíték: 10 A lomha. Ikerszivattyúk: Szerelje fel az ikerszivattyú mindkét motorját külön kapcsolható hálózati csatlakozóvezetékkel és külön hálózatoldali biztosítékkal. A szivattyúk a meglév rendszerekben is korlátozás nélkül alkalmazhatók hibaáram véd kapcsolóval vagy anélkül. A hibaáram véd kapcsoló méretezése során vegye figyelembe a csatlakoztatott szivattyúk számára és a motorok névleges áramát. Ha a szivattyút 90 C-ot meghaladó vízh mérséklet berendezésbe építik be, megfelel h álló csatlakozóvezetéket kell használni. A csatlakozóvezetéket úgy kell fektetni, hogy semmi esetre se érjen hozzá a cs vezetékhez, és/vagy a szivattyú- és motorházhoz. A kábel csavarzat (PG 13,5) csepeg víz elleni védelmének és húzás tehermentesítésének biztosítása érdekében mm küls átmér j csatlakozóvezetéket kell alkalmazni, és a 6. ábrán látható módon kell felszerelni. A kábeleket ezen kívül a csavarzat közelében lefolyóhurokká kell hajlítani a keletkez csepeg víz elvezetése érdekében. Zárja le és csavarozza összes szorosan a nem használt kábelcsavarzatokat a meglév tömít alátétekkel. A szivattyút kizárólag szabályszer en összecsavarozott modulfedéllel helyezze üzembe. Vigyázzon arra, hogy a fedél tömítése helyesen helyezkedjen el. A szivattyút/rendszert az el írásoknak megfelel en földelje. A TOP-D szivattyúk az összes csatlakozó feszültség számára háromfázisú motorral vannak felszerelve: 1~230 V egyfázisú üzemhez Steinmetz-kapcsolással (8 a ábra). Szerelje fel a választható opcióként kapható kondenzátort a mellékelt rögzít füllel az egyik motor rögzít csavarra (5.. ábra). Vágja ki a h szigetelést a galléron ezen a területen. A kondenzátor csatlakozóvezetéket a második kábel csavarzaton (PG 9) keresztül kell vezetni. 3~400 V háromfázisú üzemhez Y-kapcsolással (8 b ábra), 3~230 V háromfázisú üzemhez -kapcsolással (8 c ábra). 400 V-ról 230 V-ra való feszültség-átkapcsoláshoz a megfelel Y- -hidakat át kell helyezni (8 a 8 c ábra). Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 41

20 7.2.1 Gy jt zavarjelzés (SSM) VESZÉLY! Életveszély! Szakszer tlen villamos csatlakoztatás esetén áramütés általi életveszély áll fenn. Ha a hálózati és SSM-vezetéket együtt egy 5-eres kábelben vezeti, akkor az SSM-vezetéket tilos védelmi törpefeszültséggel felügyelni. Az 5. és 7. kapocsdoboz típussal rendelkez szivattyúk esetén (4. ábra) az épületautomalizálásnak küldött küls jel számára az SSM gy jt zavarjelzés potenciálmentes nyitó érintkez ként áll rendelkezésre (max. érintkez terhelés 250 VAC/1A). Az érintkez akkor nyit, amikor a beépített motorvédelem a motort feszültségmentesre kapcsolja. A szivattyún végzett kézi visszaállítás (4. ábra, 4. poz.) ismét zárja az érintkez t és ezzel nyugtázta a zavarjelzést. Ha az SSM gy jt zavarjelzés egy küls Wilo kapcsoló-/szabályozókészüléken a WSK (tekercsvéd érintkez ) csatlakozási lehet séghez (15., 10. kapocs) van hozzárendelve, akkor a fellép üzemzavart el ször a szivattyún, majd ezt követ en a kapcsoló-/szabályozókészüléken kell nyugtázni Motorvédelem VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! Ha a szivattyú tekercsvéd érintkez je (WSK) nincs csatlakoztatva a motorvédelemhez, a motor termikus túlterhelés következtében károsulhat! Szivattyú és kapocsdoboz típus TOP-S 1 TOP-SD TOP-Z TOP-RL 2 TOP-I 1~230 V (P 1 max 265 W) (P 1 max 265 W) 3 (320 W P 1 max 400 W) 4 (320 W P 1 max 400 W) 5 (650 W P 1 max 960 W) Kioldás SSM Zavarnyugtázás A motorfeszültség bels megszakítása A motorfeszültség bels megszakítása WSK és küls kioldó készülék (SK602/SK622 vagy más kapcsoló-/ szabályozókészülék) WSK és küls kioldó készülék (SK602/SK622 vagy más kapcsoló-/ szabályozókészülék) Összpólusú lekapcsolás a beépített kioldóelektronika által - Automatikusan a motor leh lése után - Automatikusan a motor leh lése után - Manuálisan a kioldó készüléken a motor leh lése után - Manuálisan a kioldó készüléken a motor leh lése után Az SSM kioldása a beépített kioldóelektronika lekapcsolásával párhuzamosan történik Manuálisan a szivattyún a motor leh lése után 42 WILO SE 05/2011

21 Szivattyú és kapocsdoboz típus TOP-S TOP-SD TOP-Z TOP-I 3~400 V 6 (P 1 max 270 W) 7 (305 W P 1 max 3125 W) Kioldás SSM Zavarnyugtázás Az egyik motorfázis bels megszakítása Összpólusú lekapcsolás a beépített kioldóelektronika által - Hálózati feszültség megszakítása Hagyja leh lni a motort Kapcsolja be ahálózati feszültséget Az SSM kioldása a beépített kioldóelektronika lekapcsolásával párhuzamosan történik Manuálisan a szivattyún a motor leh lése után Szivattyú és kapocsdoboz típus TOP-D 8 (P 1 max 85 W) 9 (85 W P 1 max 550 W) Kioldás SSM Zavarnyugtázás WSK és küls kioldó készülék (SK602/SK622 vagy más kapcsoló-/ szabályozókészülék) - Manuálisan a kioldó készüléken a motor leh lése után Az adott esetben meglév termikus kioldás beállítását azon fordulatszámfokozat max. áramának (lásd a típustáblán) megfelel en kell végezni, amellyel a szivattyút üzemelteti. Motorvéd kioldó készülékek Ha a meglév rendszerben SK 602/SK 622 Wilo kioldó készülékek találhatók, akkor a teljes motorvédelemmel (WSK) rendelkez szivattyúk csatlakoztathatók hozzájuk. A hálózati csatlakoztatást és a kioldó készülék csatlakoztatását (vegye figyelembe a típustáblán szerepl adatokat) a kapcsolási rajzoknak megfelel en végezze (8 d 8 g ábra). TOP-D: 8 d ábra: 3~400 V: 100 W P 1 max 550 W, motorkapcsok Y-kapcsolásban, tekercsvéd érintkez vel, 8 e ábra: 3~230 V: 100 W P 1 max 550 W, motorkapcsok -kapcsolásban, tekercsvéd érintkez vel, 8 f ábra: 1~230 V: 95 W P 1 max 360 W, motorkapcsok -kapcsolásban, tekercsvéd érintkez vel, felszerelt kondenzátorral Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 43

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 D GB F Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione H

Részletesebben

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Részletesebben

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS SL1.50, SLV.65. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS SL1.50, SLV.65. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SL1.50, SLV.65 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products SL1 and SLV, to which this declaration

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

Rührgerät Originalbetriebsanleitung GB Hand-Held Mixer Original Instructions Batteur mélangeur Notice originale

Rührgerät Originalbetriebsanleitung GB Hand-Held Mixer Original Instructions Batteur mélangeur Notice originale D Rührgerät Originalbetriebsanleitung GB Hand-Held Mixer Original Instructions F Batteur mélangeur Notice originale I Miscelatore manuale Istruzioni originali E Agitador manual Instrucciones de servicio

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Levegőműködtetésű membránszivattyú

Levegőműködtetésű membránszivattyú Használati utasítás VERDERAIR VA 25 Levegőműködtetésű membránszivattyú 859.088 Rev. A HUN 1 -os levegőműködtetésű membránszivattyú ipari alkalmazásra. A különböző modellekről a 3. oldalon talál bővebb

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési-

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- UH 206-101d HU és karbantartási leírás Megjegyzés: A szövegben el forduló mennyiségmér kifejezés amennyiben nincs

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

ipod touch Fontos termékinformációs útmutató

ipod touch Fontos termékinformációs útmutató ipod touch Fontos termékinformációs útmutató Ez a Fontos termékinformációs útmutató a biztonsággal, kezeléssel, szabályzatokkal és szoftverlicenccel kapcsolatos tudnivalókat, valamint az ipod touch jótállási

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning HU RO DK hűtő-fagyasztó kombináció combina frigorifica kombineret køle-/fryseskab ERD 24304 W ERD 28304 W We were thinking of you when we

Részletesebben