Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ"

Átírás

1 Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I S Monterings- och skötselanvisning RUS H Beépítési és üzemeltetési utasítás TR Montaj ve kullanma k lavuzu PL Instrukcja monta u i obs ugi GR CZ Návod k montáži a obsluze Ed.03/

2 Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3:

3 Fig. 4: 1~ min. med. max. 1~230V Fig. 4: 3~

4 Fig. 4: 1~/3~ (3~400 V/3~230 V/1~230 V) Fig. 5: Fig. 6: Fig. 7:

5 Fig. 8: a Fig. 8: b Fig. 8: c 1 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 N 3 ~ 400 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 3 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 U1 V1 W1 U1 V1 W1 U1 V1 W1 TOP-D W2 U2 V2 TOP-D W2 U2 V2 TOP-D W2 U2 V2 Fig. 8: d Fig. 8: e Fig. 8: f 3 ~ 400 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 N 3 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 L2 L3 N 1 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N TOP-D U1 V1 W1 W2 U2 V WSK TOP-D U1 V1 W1 W2 U2 V WSK TOP-D U1 V1 W1 W2 U2 V WSK Fig. 8: g Fig. 8: h TOP-S TOP-SD TOP-Z 1 ~ 230 V/N/50 Hz PE L1 N SK 602 PE L1 L2 L3 N N 1 2 WSK SK 622 PE U V W N L N WSK TOP-S TOP-SD TOP-Z TOP-RL TOP-I 1~230 V/N/50 Hz PE L1 N X4 X3 X2 X1 max. med. n min.

6 Beépítési 1 Általános és üzemeltetési megjegyzések utasítás A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. A jelen útmutatóban található további nyelvek az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai. A beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés közelében. A jelen utasítás pontos betartása a rendeltetésszer használatnak és a berendezés helyes kezelésének az el feltétele. A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a berendezés kivitelének és a nyomás alá helyezésre vonatkozó biztonságtechnikai szabványoknak. EK megfelel ségi nyilatkozat: Az EK megfelel ségi nyilatkozat a Beépítési és üzemeltetési utasítás része. Az abban felsorolt szerkezetek velünk nem egyeztetett m szaki változtatásai esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszíti. 2 Biztonság A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvet utasításokat tartalmaz, amelyeket a szerelés, üzemeltetés és karbantartás során be kell tartani. Ezért ezt az üzemeltetési utasítást a beszerelés és az üzembe helyezés el tt mind a szerel nek, mind a felel s szakszemélyzetnek/üzemeltet nek feltétlenül el kell olvasnia. Nemcsak a Biztonság cím f fejezetben leírt általános biztonsági el írásokat kell betartani, hanem a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal megjelölt speciális biztonsági el írásokat is. 2.1 Jelzések értelmezése az üzemeltetési útmutatóban Szimbólumok: Általános veszélyszimbólum Villamos áramütés veszélye HASZNOS JAVASLAT Figyelemfelhívó kifejezések: VESZÉLY! Akut vészhelyzet. Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést okoz. FIGYELMEZTETÉS! A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A 'Figyelmeztetés' arra utal, hogy (súlyos) személyi sérülések veszélye áll fenn, ha a kezel nem veszi figyelembe a megjegyzést. 28 WILO SE 05/2011

7 VIGYÁZAT! Fennáll a termék/rendszer károsodásának veszélye. A 'Vigyázat' az utasítás figyelmen kívül hagyásából ered esetleges termékkárokra vonatkozik. JAVASLAT: Hasznos tanács a termék kezelésével kapcsolatban. Felhívja a figyelmet a lehetséges nehézségekre is. A közvetlenül a terméken szerepl megjegyzéseket, mint pl. forgásirányt jelz nyíl, a fluidtechnikai csatlakozások jelölései, típustábla, figyelmeztet felragasztható címke, feltétlenül figyelembe kell venni, és olvasható állapotban kell tartani ket. 2.2 A személyzet szakképesítése A szerelésben, kezelésben és karbantartásban résztvev személyzetnek az adott munkához szükséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. A felel sségi körök, illetékességek meghatározását és a személyzet felügyeletét az üzemeltet nek kell biztosítania. Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és betanításban kell ket részesíteni. Ezt szükség esetén az üzemeltet megbízásából a termék gyártója is elvégezheti. 2.3 Veszélyek a biztonsági el írások be nem tartása esetén A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülések, valamint a környezet és a termék/rendszer károsodásának veszélye áll fenn. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása a kártérítésre való bármiféle jogosultság elvesztését jelenti. Az el írások figyelmen kívül hagyása a következ veszélyeket vonhatja maga után, például: Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakteriológiai hatások következtében, A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása révén, Dologi károk, A termék/berendezés fontos funkcióinak leállása, Az el írt karbantartási és javítási munkák ellehetetlenülése. 2.4 Biztonságtudatos munkavégzés Tartsa be az üzemeltetési utasításban szerepl biztonsági utasításokat, az érvényes nemzeti baleset-megel zési el írásokat, valamint az üzemeltet esetleges bels munka-, üzemeltetési és biztonsági el írásait. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 29

8 2.5 Biztonsági el írások az üzemeltet számára Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képesség vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos tudással rendelkez személyek (a gyermekeket is beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felel s személy felügyeli ket vagy t le a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ha terméken/rendszeren lev forró vagy hideg komponensek veszélyt jelentenek, akkor ezeket a helyszínen biztosítani kell érintés ellen. A mozgó komponensek (pl. csatlakozó) számára szolgáló érintésvéd t a termék üzemelése közben tilos eltávolítani. A veszélyes (pl. robbanékony, mérgez, forró) szállított közegek szivárgásait (pl. tengelytömítés) úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztesse a személyeket és a környezetet. Tartsa be a nemzeti törvényes el írásokat. Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi vagy általános el írásokat és a helyi villamosenergia-ellátó el írásait is. 2.6 Biztonsági utasítások a szerelési és karbantartási munkák esetén Az üzemeltet nek kell gondoskodnia arról, hogy a szerelési és karbantartási munkákat erre felhatalmazott és megfelel képzettséggel rendelkez, az üzemeltetési utasításból kell tájékozottságot szerzett szakemberek végezzék el. A terméken/rendszeren végzend munkákat kizárólag üzemszünet alatt szabad elvégezni. Feltétlenül be kell tartani a termék/rendszer leállítására vonatkozó, a Beépítési és üzemeltetési utasításban ismertetett eljárásmódot. Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje fel, ill. helyezze üzembe ismét az összes biztonsági és véd berendezést. 2.7 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyezteti a termék/személyzet biztonságát és a gyártó biztonságra vonatkozó nyilatkozatai ezáltal érvényüket vesztik. A terméken végzett változtatások kizárólag a gyártóval folytatott egyeztetés után engedélyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek használata érvényteleníti az ebb l ered következményekért fennálló felel sséget. 2.8 Meg nem engedett üzemmódok A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti rendeltetésszer használat esetén biztosított. A katalógusban/az adatlapokon megadott határértékekt l semmilyen esetben sem szabad eltérni. 30 WILO SE 05/2011

9 3 Szállítás és közbens raktározás A termék kézbesítésekor ellen rizze haladéktalanul, hogy nem tapasztalhatóke szállítási károk a készüléken és a csomagolóanyagon. Szállítási károk megállapítása esetén tegye meg a megfelel intézkedéseket a szállítóval szemben az adott határid kön belül. VIGYÁZAT! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A szakszer tlen szállítás és közbens raktározás a termék károsodásához és személyi sérülésekhez vezethet. Szállításkor és közbens raktározáskor védje a szivattyút a csomagolással együtt nedvesség, fagy és mechanikus károsodások ellen. Az átnedvesedett csomagolások elvesztik tartásukat és a termék kiesése következtében személyi sérülésekhez vezethetnek. A szivattyút a szállításhoz kizárólag a motornál/szivattyúháznál fogja meg. Soha ne szállítsa a modulnál/kapocsdoboznál, kábelnél vagy kívül lev kondenzátornál fogva. 4 Felhasználási cél A keringet szivattyúk folyadékok szállítására szolgálnak melegvizes f tési berendezések padlóf tés (javaslat: TOP-Z és TOP-I), h t - és hidegvíz körfolyamatok, zárt ipari keringet rendszerek esetén. FIGYELMEZTETÉS! Egészséget fenyeget veszély! Az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt a TOP-S/-SD/-D/-RL sorozatú szivattyúkat tilos ivóvizes vagy élelmiszerrel kapcsolatba kerül rendszerekben alkalmazni. A TOP-Z és TOP-I sorozatú szivattyúk kiegészítésképpen ivóvíz-keringet rendszerekben való alkalmazásra is alkalmasak. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 31

10 5 A termék m szaki adatai 5.1 A típusjel magyarázata Példa: TOP-S 25/5 EM TOP Keringet szivattyú, nedvestengely szivattyú S -S/-RL=alapkivitel -SD = alapkivitel, ikerszivattyú -Z = egyes-szivattyú ivóvíz-keringet rendszerek számára -D = állandó fordulatszámú (max /min) -I = ipari kivitel 25 Menetes csatlakozás [mm]:20 (Rp ¾), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼) Karimás csatlakozás: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 Kombikarima (PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65 /5 Maximális szállítómagasság m-ben Q = 0 m 3 /h esetén EM EM = egyfázisú motor DM = háromfázisú motor 5.2 M szaki adatok Max. térfogatáram A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Max. szállítómagasság A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Fordulatszám A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Hálózati feszültség 1~230 V a DIN IEC szerint 3~400 V a DIN IEC szerint 3~230 V* a DIN IEC szerint (opcionálisan átkapcsolódugóval) *Kivétel: TOP-S/-SD 80/15 és 80/20 A többi feszültséget lásd a típustáblán Névleges áram Lásd a típustáblán Frekvencia Lásd a típustáblán (50 vagy 60 Hz) Szigetelési osztály Lásd a típustáblán Védelmi osztály Lásd a típustáblán Felvett teljesítmény P 1 Lásd a típustáblán Névleges átmér Lásd a típusjel magyarázatát Csatlakozó karima Lásd a típusjel magyarázatát Szivattyú tömege A szivattyútípustól függ, lásd a katalógusban Megengedett környezeti -20 C +40 C h mérséklet Max. rel. páratartalom 95% 32 WILO SE 05/2011

11 5.2 M szaki adatok Szállítható közegek TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I TOP-Z/-I Megengedett közegh mérséklet F t víz (a VDI 2035 szerint) Víz/glikol keverék max. keverési arány 1:1 (glikol hozzáadása esetén javítsa ki a szivattyú szállítási adatait a magasabb viszkozitásnak megfelel en, a százalékos keverési aránytól függ en)) Kizárólag márkajelzéssel ellátott korrózióvéd inhibitorokat alkalmazzon, vegye figyelembe a gyártó adatait és a biztonsági adatlapot. Más közegek alkalmazása esetén a szivattyúgyártó általi engedélyezés szükséges. Közegekkel szemben ellenálló anyagokból készült különleges kivitelek (pl. olajkivitel) ajánlatkérésre lehetségesek. Ivóvíz és élelmiszeripari víz a az EU ivóvízr l szóló irányelve szerint. A 2001-es németországi ivóvízrendelet és a DIN szerint a rendszerekben vörösöntvény (CC 499K) vagy nemesacél szivattyúházakat kell alkalmazni. F t víz: TOP-S/-SD/-D/-RL: -20 C +130 C (rövid ideig (2h): +140 C) Kivétel: TOP-S 25/13; TOP-S/-SD 80/15 és 80/20: -20 C +110 C TOP-Z/-I -20 C +110 C Max. megengedett üzemi nyomás Kibocsátási hangnyomásszint Zavarkibocsátás EN Zavart rés EN TOP-S/-SD/-RL: C Wilo-Protect modullal történ alkalmazáskor: -20 C +110 C Ivóvíz: TOP-Z/-I max. 20 d: max. +80 C (rövid ideig (2h): +110 C) Kivétel: TOP-Z/TOP-I 20/4 és 25/6: max. 18 d: max. +65 C (rövid ideig (2h): +80 C) Lásd a típustáblán < 50 db(a) (a szivattyútípustól függ en) VIGYÁZAT! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A nem megengedett szállított közegek tönkre tehetik a szivattyút, valamint személyi sérüléseket okozhatnak. Vegye figyelembe feltétlenül a biztonsági adatlapokat és a gyártó adatait! Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 33

12 TOP-S/-SD/-RL Min. (környezeti nyomás fölötti) hozzáfolyási nyomás a szivattyú szívócsonkján a kavitációs zajok elkerülése érdekében (T Med közegh mérséklet esetén): T Med Rp ¾ Rp 1 Rp 1¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN C 0,05 bar 0,3 bar C 0,5 bar 1,0 bar +110 C 1,1 bar 1,6 bar +130 C 2,4 bar (*) 2,9 bar (*) (*) a TOP-S 25/13, TOP-S/-SD 80/15, TOP-S/-SD 80/20 esetén nem érvényes TOP-Z, TOP-I T Med Rp ¾ Rp 1 Rp 1¼ DN 40 DN 50 DN 65 DN C 0,5 bar 0,8 bar C 0,8 bar 1,0 bar +110 C 2,0 bar 3,0 bar TOP-D T Med Rp 1 Rp 1¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN C 0,05 bar C 0,2 bar 0,3 bar +110 C 0,8 bar 0,9 bar +130 C 2,1 bar 2,2 bar Az értékek 300 m-es tengerszint fölötti magaságig érvényesek, növekedés magasabban fekv helyek esetén: 0,01 bar/100 m magasságnövekedés. 5.3 Szállítási terjedelem Szivattyú, teljes 2 tömítés menetes csatlakozás esetén Kétrészes h szigetel burkolat (csak egyes-szivattyúk esetén); a TOP-RL és TOP-I nem 8 db. alátét M12 (M12 karimacsavarok számára a kombikarimás kivitel esetén DN 32-DN 65) 8 db. alátét M16 (M16 karimacsavarok számára a kombikarimás kivitel esetén DN 32-DN 65) Beépítési és üzemeltetési utasítás 34 WILO SE 05/2011

13 5.4 Választható opciók A választható opciókat külön kell megrendelni: C Wilo-Protect modul Átkapcsolódugó 3~230 V számára ClimaForm szivattyú hidegvíz szigetelés A TOP-D számára egyfázisú váltóáramú csatlakozás esetén: Küls kondenzátor szerelési tartozékkal A részletes felsorolást lásd a katalógusban. 6 Leírás és m ködés 6.1 A szivattyú leírása A szivattyú nedvestengely motorral rendelkezik (egyfázisú váltóáramú motor (1~) vagy háromfázisú motor (3~), a hálózati csatlakozó feszültséget és a hálózati frekvenciát lásd a típustáblán), amelyben az összes forgó rész körül a szállított közeg áramlik. A kivitelt l függ en a közeg átveszi a csúszócsapágyas forgórész tengely kenését. A motor átkapcsolható fordulatszámú (kivéve a TOP-D esetén). A fordulatszám átkapcsolás kivitelezése a kapocsdoboztól függ en különböz. Vagy fordulatszám választókapcsolóként van kivitelezve, az átkapcsolódugó áthelyezésével, vagy az érintkez k bels vagy küls áthidalása révén. (lásd Üzembe helyezés/ fordulatszám-átkapcsolás). A 3 ~230 V feszültség számára választható opcióként egy megfelel átkapcsolódugó szállítható. A kapocsdobozok egyes szivattyútípushoz való hozzárendelésének leírása a Kapocsdobozok (6.2. fejezet) cím részben olvasható. TOP-SD: Ikerszivattyú esetén a két behelyezhet készlet felépítése azonos és egy közös szivattyúházban vannak elhelyezve. TOP-Z: Ezen sorozat szivattyúi az anyagkiválasztás és a kivitel révén a vonatkozó irányelvekkel (TrinkwV2001, ACS, WRAS) összhangban speciálisan az ivóvízkeringet rendszerek üzemi körülményeinek megfelel en vannak kialakítva. A 2001-es németországi ivóvízrendelet szerint a rendszerekben vörösöntvény (CC 499K) vagy nemesacél szivattyúházakat kell alkalmazni. A vörösöntvény kivitel Wilo-TOP-Z (vörösöntvény szivattyúház) ivóvíz-keringet rendszerekben való alkalmazása esetén vegye figyelembe a nemzeti el írásokat és irányelveket is. TOP-D: A maximális fordulatszám /min, állandó fordulatszám. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 35

14 6.2 Kapocsdobozok Az összes szivattyútípus számára kilenc kapocsdoboz létezik (4. ábra), amelyeket az 1. táblázatnak megfelel en lehet hozzárendelni a szivattyútípusokhoz: Hálózati Max. teljesítményfelvétel P 1 Kapocsdoboz típus csatlakozás (lásd az adatokat TOP-RL TOP-S TOP-Z TOP-D a típustáblán) TOP-I TOP-SD 1~ P 1 max 85 W W P 1 max 265 W 1 1/ W P 1 max 400 W - 3/4/ W P 1 max 960 W ~ P 1 max 90 W W P 1 max 270 W W P 1 max 3125 W táblázat: Kapocsdoboz típus szivattyútípus hozzárendelés (lásd a 4. ábrán is) A kapocsdobozok felszereltsége a 2. táblázatban látható: Kapocsdoboz Forgásirányellen rz Zavarjelz Fordulatszám-átkapcsolás típus lámpa lámpa (4. ábra, 1. poz.) (4. ábra, 2. poz.) (4. ábra, 3. poz.) Fordulatszám választókapcsoló, háromfokozatú Bels vagy küls, érintkez k áthidalása x1-x2 vagy x1-x3 vagy x1-x Fordulatszám választókapcsoló, háromfokozatú Bels vagy küls, érintkez k áthidalása x1-x2 vagy x1-x3 vagy x1-x4 5-2) X 1) Átkapcsolódugó, kétfokozatú 6 X (bels ) - Átkapcsolódugó, háromfokozatú 7 X 1) X 1) Átkapcsolódugó, háromfokozatú 8 X (bels ) X (bels ) táblázat: A kapocsdobozok felszereltsége 1) Az üzenet jelz lámpák egy közös lámpavezetéken keresztül a fedélbe vannak vezetve, és így a világításuk kívülr l látható. 2) Meglév hálózati feszültség esetén a lámpa zölden világít A forgásirány-ellen rz lámpa meglév hálózati feszültség és helyes forgásirány esetén zölden világít, hibás forgásirány esetén az ellen rz lámpa ki van kapcsolva (lásd az Üzembe helyezés cím fejezetet). A zavarjelz lámpa vörösen világít, ha a beépített motorvédelem kioldott. 36 WILO SE 05/2011

15 7 Telepítés és villamos csatlakoztatás VESZÉLY! Életveszély! A szakszer tlen telepítés és villamos csatlakoztatás életveszélyes lehet. Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. A telepítést és a villamos csatlakoztatást csak szakszemélyzettel és az érvényes el írások szerint végeztesse el! Vegye figyelembe a balesetvédelmi el írásokat! Tartsa be a helyi energiaellátó vállalat el írásait! El szerelt kábellel rendelkez szivattyúk: Soha ne húzza a szivattyúkábelt Ne törje meg a kábelt. Ne helyezzen tárgyakat a kábelre. 7.1 Telepítés FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések veszélye áll fenn! A szakszer tlen telepítés személyi sérüléseket okozhat. Zúzódás veszélye áll fenn Éles élek/bordák általi sérülésveszély áll fenn. Viseljen megfelel véd felszerelést (pl. keszty t)! A szivattyú/motor leesése általi sérülésveszély áll fenn. Biztosítsa a szivattyút/motort megfelel teherfelvev eszközökkel leesés ellen. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A szakszer tlen telepítés dologi károkat okozhat. A telepítést csak szakszemélyzettel végeztesse el! Vegye figyelembe a nemzeti és regionális el írásokat! Épületen belüli telepítés: A szivattyút száraz, jól szell ztetett és fagymentes helyen kell telepíteni. Épületen kívüli telepítés (kültéri telepítés): A szivattyút fedlappal rendelkez aknába (pl. légakna, gy r akna) vagy id járás elleni védelemként szekrénybe/házba lehet telepíteni. Kerülje a szivattyúra ható közvetlen napsugárzást. Védje a szivattyút es vel szemben. Fentr l csepeg víz azzal a feltétellel megengedett, hogy a villamos csatlakoztatást a beépítési és üzemeltetési utasításnak megfelel en végezte és a kapocsdobozt szabályszer en lezárta. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A megengedett környezeti h mérséklet túllépése/nem elérése esetén gondoskodjon elegend szell zésr l/f tésr l. A szivattyú telepítése el tt végezze el az összes hegesztési és forrasztási munkát. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 37

16 VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A cs rendszerb l származó szennyez dések üzemelés közben tönkre tehetik a szivattyút. A szivattyú felszerelése el tt öblítse át a cs rendszert. Tervezzen elzárószerelvényeket a szivattyú elé és mögé. Rögzítse a cs vezetékeket megfelel felszerelésekkel a padlón, a mennyezeten vagy a falon úgy, hogy a cs vezetékek súlyát ne a szivattyú tartsa. A nyílt rendszerek el remen jébe történ telepítés esetén a biztonsági el remen nek a szivattyú nyomóoldala el tt kell leágaznia. Az egyes-szivattyú beépítése el tt szükség esetén vegye le a h szigetelés két félbe vágott burkolatát. A szivattyút jól hozzáférhet helyre szerelje be, hogy könnyen el lehessen végezni a kés bbi ellen rzést vagy cserét. A telepítés/felszerelés során vegye figyelembe az alábbiakat: A szerelés feszültségmentesen végezze vízszintesen elhelyezked szivattyútengely mellett (lásd a 2. ábra szerinti beszerelési helyzetet). A motor kapocsdoboznak nem szabad lefelé nézni. El fordulhat, hogy a motorházat el kell fordítani az imbuszcsavarok meglazítása után (lásd a 9. fejezetben). A közeg áramlási irányának meg kell felelnie a szivattyúházon, ill. a szivattyúkarimán lev nyíl irányával A menetes szivattyú telepítése A szivattyú felszerelése el tt szerelje fel a megfelel cs csatlakozást. A szivattyú felszerelésekor használja a mellékelt lapostömítést a szívó-/nyomóscsonk és a cs csatlakozás között. Csavarja fel a hollandi anyát a szívó-/nyomócsonk menetére, húzza meg állítható csavarkulccsal vagy cs fogóval. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! A csavarzat meghúzásakor a szivattyút a motoron tartsa ellen. Ne a modulon/kapocsdobozon! Ellen rizze a cs csatlakozás tömítettségét. Egyes-szivattyú: Az üzembe helyezés el tt helyezze fel a h szigetelés két félbe vágott burkolatát és nyomja össze úgy, hogy a vezet peckek bepattanjanak az ellenkez oldalon lév furatokba. 38 WILO SE 05/2011

17 7.1.2 A karimás szivattyú telepítése A PN 6/10 kombikarimával rendelkez szivattyúk felszerelése (DN 32 DN 65 karimás szivattyúk) FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A karimás kötés károsulhat és tömítetlenné válhat.a kilép forró közeg következtében személyi sérülések/dologi károk veszélye áll fenn. Soha ne csatlakoztasson egymással két kombikarimát! A kombikarimás szivattyúk nem engedélyezettek PN 16 üzemi nyomás számára. Biztosító elemek (pl. rugós alátétgy r k) használta a karimás kötés tömítetlenségéhez vezethet. Ezért ezek nem engedélyezettek. A csavar-/anyafej és a kombikarima között a mellékelt alátéteket kell használni (3. ábra, 1. poz.). Az alábbi táblázat (lásd lent) szerinti meghúzási nyomatékokat magasabb szilárdságú csavarok ( 4.6) használata esetén is tilos túllépni, mivel ellenkez esetben a hosszú furatok szélei letöredezhetnek. Ezáltal a csavarok elvesztik az el feszítésüket és a karimás kötés tömítetlenné válik. Megfelel hosszúságú csavarokat használjon. A csavar menetének legalább egy csavarmenettel túl kell nyúlnia a csavaranyán (3. ábra, 2. poz.). DN 32, 40, 50, 65 Névleges nyomás PN 6 Névleges nyomás PN 10/16 Csavar átmér je M12 M16 Anyagmin ség Megengedett meghúzási nyomaték 40 Nm 95 Nm Min. csavarhossz DN 32/DN mm 60 mm DN 50/DN mm 65 mm DN 80, 100, 125 Névleges nyomás PN 6 Névleges nyomás PN 10/16 Csavar átmér je M16 M16 Anyagmin ség Megengedett meghúzási nyomaték 95 Nm 95 Nm Min. csavarhossz DN80 65mm 65mm DN mm 70 mm DN mm 75 mm Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 39

18 Szereljen fel megfelel lapostömítéseket a szivattyú- és az ellenkarima közé. A karimacsavarokat két lépésben átlósan váltakozva húzza meg az el írt meghúzási nyomaték eléréséig (lásd a táblázatot). 1. lépés: 0,5 x megeng. meghúzási nyomaték 2. lépés: 1,0 x megeng. meghúzási nyomaték Ellen rizze a karimás kötés tömítettségét. Egyes-szivattyú: Az üzembe helyezés el tt helyezze fel a h szigetelés két félbe vágott burkolatát és nyomja össze úgy, hogy a vezet peckek bepattanjanak az ellenkez oldalon lév furatokba A szivattyú szigetelése a h t -/klímaberendezésekben A TOP-S/-SD/-RL sorozatok max. -20 C-os szállított közeg h mérsékletekkel m köd h t - és klímaberendezésekben való alkalmazásra alkalmasak. Az egyes-szivattyúk szállítási terjedelméhez tartozó h szigetel burkolatok csak max. +20 C-os szállított közeg h mérsékletekkel m köd f tési berendezésekben engedélyezettek, mivel ezek a h szigetel burkolatok nem veszik körbe diffúziótömören a szivattyúházat. H t - és klímaberendezésekben való alkalmazás esetén használja a Wilo- ClimaForm diffúziótömör hidegvíz-szigetelést vagy más kereskedelemben kapható diffúziótömör szigetel anyagot. VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! Ha a diffúziótömör szigetelést a helyszínen szerelik fel, akkor a szivattyúházat csak a motoron lév választófúgáig szabad szigetelni, hogy a kondenzátum-elvezet nyílások szabadon maradjanak és a motorban keletkez kondenzátum akadálytalanul lefolyhasson (7. ábra). A motorban felgy l kondenzátum ellenkez esetben elektromos meghibásodáshoz vezethet. 7.2 Villamos csatlakoztatás VESZÉLY! Életveszély! Szakszer tlen villamos csatlakoztatás esetén áramütés általi életveszély áll fenn. A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi energiaellátó engedélyével rendelkez villanyszerel vel és az érvényes helyi el írásoknak megfelel en végeztesse el. A szivattyún végzend munkálatok megkezdése el tt szakítsa meg minden póluson az ellátó feszültséget. A személyekre veszélyes még fennálló érint feszültség miatt (kondenzátorok) a modulon csak 5 perc elteltével szabad megkezdeni a munkákat (csak egyfázisú kivitel esetén). Ellen rizze, hogy minden csatlakozás feszültségmentes-e (a feszültségmentes érintkez k is). 40 WILO SE 05/2011

19 VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! Hibás feszültség rákapcsolása esetén a motor károsulhat! A hálózati csatlakozás áramnemének és feszültségének meg kell egyeznie a típustáblán szerepl adatokkal. A villamos csatlakoztatást egy hálózati csatlakozóvezetékkel kell elvégezni, amely egy csatlakozóberendezéssel vagy egy legalább 3 mm-es érintkez nyílás szélesség összpólusú kapcsolóval rendelkezik. Hálózatoldali biztosíték: 10 A lomha. Ikerszivattyúk: Szerelje fel az ikerszivattyú mindkét motorját külön kapcsolható hálózati csatlakozóvezetékkel és külön hálózatoldali biztosítékkal. A szivattyúk a meglév rendszerekben is korlátozás nélkül alkalmazhatók hibaáram véd kapcsolóval vagy anélkül. A hibaáram véd kapcsoló méretezése során vegye figyelembe a csatlakoztatott szivattyúk számára és a motorok névleges áramát. Ha a szivattyút 90 C-ot meghaladó vízh mérséklet berendezésbe építik be, megfelel h álló csatlakozóvezetéket kell használni. A csatlakozóvezetéket úgy kell fektetni, hogy semmi esetre se érjen hozzá a cs vezetékhez, és/vagy a szivattyú- és motorházhoz. A kábel csavarzat (PG 13,5) csepeg víz elleni védelmének és húzás tehermentesítésének biztosítása érdekében mm küls átmér j csatlakozóvezetéket kell alkalmazni, és a 6. ábrán látható módon kell felszerelni. A kábeleket ezen kívül a csavarzat közelében lefolyóhurokká kell hajlítani a keletkez csepeg víz elvezetése érdekében. Zárja le és csavarozza összes szorosan a nem használt kábelcsavarzatokat a meglév tömít alátétekkel. A szivattyút kizárólag szabályszer en összecsavarozott modulfedéllel helyezze üzembe. Vigyázzon arra, hogy a fedél tömítése helyesen helyezkedjen el. A szivattyút/rendszert az el írásoknak megfelel en földelje. A TOP-D szivattyúk az összes csatlakozó feszültség számára háromfázisú motorral vannak felszerelve: 1~230 V egyfázisú üzemhez Steinmetz-kapcsolással (8 a ábra). Szerelje fel a választható opcióként kapható kondenzátort a mellékelt rögzít füllel az egyik motor rögzít csavarra (5.. ábra). Vágja ki a h szigetelést a galléron ezen a területen. A kondenzátor csatlakozóvezetéket a második kábel csavarzaton (PG 9) keresztül kell vezetni. 3~400 V háromfázisú üzemhez Y-kapcsolással (8 b ábra), 3~230 V háromfázisú üzemhez -kapcsolással (8 c ábra). 400 V-ról 230 V-ra való feszültség-átkapcsoláshoz a megfelel Y- -hidakat át kell helyezni (8 a 8 c ábra). Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 41

20 7.2.1 Gy jt zavarjelzés (SSM) VESZÉLY! Életveszély! Szakszer tlen villamos csatlakoztatás esetén áramütés általi életveszély áll fenn. Ha a hálózati és SSM-vezetéket együtt egy 5-eres kábelben vezeti, akkor az SSM-vezetéket tilos védelmi törpefeszültséggel felügyelni. Az 5. és 7. kapocsdoboz típussal rendelkez szivattyúk esetén (4. ábra) az épületautomalizálásnak küldött küls jel számára az SSM gy jt zavarjelzés potenciálmentes nyitó érintkez ként áll rendelkezésre (max. érintkez terhelés 250 VAC/1A). Az érintkez akkor nyit, amikor a beépített motorvédelem a motort feszültségmentesre kapcsolja. A szivattyún végzett kézi visszaállítás (4. ábra, 4. poz.) ismét zárja az érintkez t és ezzel nyugtázta a zavarjelzést. Ha az SSM gy jt zavarjelzés egy küls Wilo kapcsoló-/szabályozókészüléken a WSK (tekercsvéd érintkez ) csatlakozási lehet séghez (15., 10. kapocs) van hozzárendelve, akkor a fellép üzemzavart el ször a szivattyún, majd ezt követ en a kapcsoló-/szabályozókészüléken kell nyugtázni Motorvédelem VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye! Ha a szivattyú tekercsvéd érintkez je (WSK) nincs csatlakoztatva a motorvédelemhez, a motor termikus túlterhelés következtében károsulhat! Szivattyú és kapocsdoboz típus TOP-S 1 TOP-SD TOP-Z TOP-RL 2 TOP-I 1~230 V (P 1 max 265 W) (P 1 max 265 W) 3 (320 W P 1 max 400 W) 4 (320 W P 1 max 400 W) 5 (650 W P 1 max 960 W) Kioldás SSM Zavarnyugtázás A motorfeszültség bels megszakítása A motorfeszültség bels megszakítása WSK és küls kioldó készülék (SK602/SK622 vagy más kapcsoló-/ szabályozókészülék) WSK és küls kioldó készülék (SK602/SK622 vagy más kapcsoló-/ szabályozókészülék) Összpólusú lekapcsolás a beépített kioldóelektronika által - Automatikusan a motor leh lése után - Automatikusan a motor leh lése után - Manuálisan a kioldó készüléken a motor leh lése után - Manuálisan a kioldó készüléken a motor leh lése után Az SSM kioldása a beépített kioldóelektronika lekapcsolásával párhuzamosan történik Manuálisan a szivattyún a motor leh lése után 42 WILO SE 05/2011

21 Szivattyú és kapocsdoboz típus TOP-S TOP-SD TOP-Z TOP-I 3~400 V 6 (P 1 max 270 W) 7 (305 W P 1 max 3125 W) Kioldás SSM Zavarnyugtázás Az egyik motorfázis bels megszakítása Összpólusú lekapcsolás a beépített kioldóelektronika által - Hálózati feszültség megszakítása Hagyja leh lni a motort Kapcsolja be ahálózati feszültséget Az SSM kioldása a beépített kioldóelektronika lekapcsolásával párhuzamosan történik Manuálisan a szivattyún a motor leh lése után Szivattyú és kapocsdoboz típus TOP-D 8 (P 1 max 85 W) 9 (85 W P 1 max 550 W) Kioldás SSM Zavarnyugtázás WSK és küls kioldó készülék (SK602/SK622 vagy más kapcsoló-/ szabályozókészülék) - Manuálisan a kioldó készüléken a motor leh lése után Az adott esetben meglév termikus kioldás beállítását azon fordulatszámfokozat max. áramának (lásd a típustáblán) megfelel en kell végezni, amellyel a szivattyút üzemelteti. Motorvéd kioldó készülékek Ha a meglév rendszerben SK 602/SK 622 Wilo kioldó készülékek találhatók, akkor a teljes motorvédelemmel (WSK) rendelkez szivattyúk csatlakoztathatók hozzájuk. A hálózati csatlakoztatást és a kioldó készülék csatlakoztatását (vegye figyelembe a típustáblán szerepl adatokat) a kapcsolási rajzoknak megfelel en végezze (8 d 8 g ábra). TOP-D: 8 d ábra: 3~400 V: 100 W P 1 max 550 W, motorkapcsok Y-kapcsolásban, tekercsvéd érintkez vel, 8 e ábra: 3~230 V: 100 W P 1 max 550 W, motorkapcsok -kapcsolásban, tekercsvéd érintkez vel, 8 f ábra: 1~230 V: 95 W P 1 max 360 W, motorkapcsok -kapcsolásban, tekercsvéd érintkez vel, felszerelt kondenzátorral Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 43

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet Pioneering for You Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 109 486-Ed.03 / 2013-11-Wilo www.wilo.com/automation 1. ábra: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Wilo-TOP-Z. Pioneering for You. sv fi hu pl cs. ru lv sk uk ro

Wilo-TOP-Z. Pioneering for You. sv fi hu pl cs. ru lv sk uk ro Pioneering for You Wilo-TOP-Z sv fi hu pl cs Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Beépítési és üzemeltetési utasítás Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a obsluze ru lv sk uk

Részletesebben

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet 2 109 486-Ed.02 / PDF 2011-03-Wilo H Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet Beépítési és üzemeltetési utasítás www.wilo.com/automation 1. ábra: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert

Részletesebben

Wilo-ElectronicControl. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 4 159 796-Ed.01/2011-05

Wilo-ElectronicControl. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 4 159 796-Ed.01/2011-05 Wilo-ElectronicControl H Beépítési és üzemeltetési utasítás 4 159 796-Ed.01/2011-05 1. ábra: 2. ábra: 3. ábra: 4. ábra: 5. ábra: 6. ábra: 7. ábra: Beépítési 1 Általános és üzemeltetési megjegyzések utasítás

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 HU Magyar Kezelési utasítás 818638-01 Vaposkop nézőüveg VK 14, VK 16 Tartalom Fontos tudnivalók oldal Rendeltetésszerű használat...4 Biztonsági előírások...4 Veszélyek!...4

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32

Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32 Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32 D GB F NL GR TR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Οδηγίες

Részletesebben

ABS CP 151-254 vezérlő panel

ABS CP 151-254 vezérlő panel 15975197HU (12/2014) Telepítési és kezelési útmutató www.sulzer.com 2 Telepítési és kezelési útmutató ABS CP vezérlőpanel 151 153 253 254 Tartalom 1 Általános... 3 1.1 Vezérlőegység... 3 2 Biztonság...

Részletesebben

Nyomásfokozó telepek. Wilo-Economy CO-1 telep leírása. Állandó ill. szabályozott fordulatszámú egyszivattyús telepek

Nyomásfokozó telepek. Wilo-Economy CO-1 telep leírása. Állandó ill. szabályozott fordulatszámú egyszivattyús telepek cat_ws2006_b4 01_0609_HU.book Page 17 Monday, June 18, 2007 2:08 PM Nyomásfokozó telepek Állandó ill. szabályozott fordulatszámú egyszivattyús telepek Wilo-Economy CO-1 telep leírása Wilo-Economy CO-1

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 D GB F Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione H

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Szabályozó szelepek DR16 EVS Motoros pillangó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE Épületgépészeti és ipari rendszerekben szabályozásra

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz Adatlap Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez - gőzhöz eírás Fő adatok AVD: DN 15-50 k VS 0,4-25 m 3 /óra PN 25 Beállítható tartomány: 1-5 bar / 3-12 bar Hőmérséklet: - Cirkulációs víz / max.

Részletesebben

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes Kivitel Függőleges tengelyű, több fokozatú szivattyúk. In-line szívó-, nyomóág elrendezés (a szívó- és nyomóág egy tengelyű és azonos méretű). IM V1 kivitelű, standard motorral üzemeltethető. Alkalmazás

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Wilo-Protect-Modul C. Monterings- och skötselinstruktioner. Návod k montáži a obsluze FIN RUS. Инструкция по монтажу и эксплуатации H

Wilo-Protect-Modul C. Monterings- och skötselinstruktioner. Návod k montáži a obsluze FIN RUS. Инструкция по монтажу и эксплуатации H Wilo-Protect-Modul C S Monterings- och skötselinstruktioner CZ Návod k montáži a obsluze FIN Huolto- ja käyttöohje RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации H Beépítési és üzemeltetési utasítás TR Montaj

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen és különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésbiztos (VBG 4) Tartozékok Gyűjtősín-készletek Egyetlen felszereléshez tartozó készlet

Részletesebben

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70 EAW gyártmányú hibajelz relé Típusjel: RA 70 Alkalmazás A jelz relék a következk jelzésére szolgálnak: - zavarok (pl. transzformátorok, generátorok stb. védberendezésének jelzései) - feszültség kimaradások

Részletesebben

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok 1 192 Kettős csőtermosztát Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok RAZ-ST Az elektromechanikus TR és kombinációja a DIN 3440-nek megfelelően 2-állású szabályozó és biztonsági termosztát

Részletesebben

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz)

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz) Veszély és figyelmeztetés Az eszközt csak szakember szerelheti be. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató elolvasásának elmulasztásából bekövetkező hibákért. Áramütés veszélye, égés vagy

Részletesebben

Wilo-Control EC-Drain LS1

Wilo-Control EC-Drain LS1 Wilo-Control EC-Drain LS1 D GB F NL E I GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones

Részletesebben

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Pioneering for You Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 132 716-Ed.02 / 2013-10-Wilo 1a. ábra: 1b. ábra: 2 1 3 1.1 1.2 1.3 2a. ábra: 2b. ábra: 3. ábra: ! Achtung Option Netzspannung

Részletesebben

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer GRUNDFOS MQ A nyugalom kora Az új házi vízellátó rendszer MQ: kompakt szivattyú házi vízellátási feladatokhoz A Grundfos MQ egy kompakt szivattyú és nyomásfokozó egység kifejezetten házi vízellátási, valamint

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció 3.015350 KEDVES VÁSÁRLÓNK! Gratulálunk, Ön egy Immergas terméket választott, amely hosszú

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Flamco. Flamco-Fill PA és PM típusú utántöltoª berendezés. Szerelési és kezelési leírás. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill

Flamco. Flamco-Fill PA és PM típusú utántöltoª berendezés. Szerelési és kezelési leírás. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PA és PM típusú utántöltoª berendezés Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco H Szerelési és kezelési leírás Ön az alábbi címen érhet el bennünket: Becker Export-Import KFT. Pf: 216 1519 Budapest Tel.:

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt Bevezetés Üzembe helyezés el tt olvassa át ezt a leírást. Ez a biztonságos munka és a zavarmentes kezelés el feltétele. Tartsa be a használati utasításban és a motoron látható biztonsági utasításokat és

Részletesebben

Termék és technológiaváltás. Dr Szalai László Épületgépészeti értékesítési vezető

Termék és technológiaváltás. Dr Szalai László Épületgépészeti értékesítési vezető Termék és technológiaváltás Dr Szalai László Épületgépészeti értékesítési vezető Váltson nagy hatásfokra! Szivattyútelepek energiahatékonyság javító pályázata Pályázhatnak tervező, kivitelező vagy üzemeltető

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Dell E-Monitor állvány Felhasználói kézikönyv www.dell.com support.dell.com Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A api vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák Működési tartalék 70h áramkimaradás esetére 35 mm-es (E 60715 TH35) szerelősínre szerelhető a - 12.01 típus: 35,8 mm széles - 12.11 típus: 17,6 mm széles

Részletesebben

Szerelési és beáll ít ási utasítás

Szerelési és beáll ít ási utasítás Szerelési és beáll ít ási utasítás SOMFY Altus 50 RTS / 60 RTS cs őm otorok Az Altus RTS csőmotorok speciálisan a könyökkaros napellenzőkhöz lettek kifejlesztve, de redőnyökhöz is kiválóan alkalmazhatók.

Részletesebben

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról.

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról. Mini motorindító mágneskapcsoló J7KNA ) A mágneskapcsolóról áltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 5,5 -os (AC 3, 380/415)

Részletesebben

F EGYSÉGEK ÉS TARTOZÉKOK: 3. Helyezze vissza az elemtartót és tegye vissza az elemtartó fedelét. Az elemeket száraz kézzel helyezze az elemtartóba!

F EGYSÉGEK ÉS TARTOZÉKOK: 3. Helyezze vissza az elemtartót és tegye vissza az elemtartó fedelét. Az elemeket száraz kézzel helyezze az elemtartóba! GRATULÁLUNK DÖNTÉSÉHEZ! Ön kiváló min ség, korszer megfigyel kamera tulajdonosa, amely színes LCD monitorral rendelkezik! A használatba vétel el tt gondosan olvassa el a Használati utasítást! A terméket

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Rendelési információk

Rendelési információk Rendelési információk Rendelési kulcs alapkivitelnél nem kell megadni NAK - P - G - R / 800 x 755 / 0 / Z05 Sorozatjelölés NAK-H NAK-H-G NAK-P NAK-P-G NAK-E NAK-E-G NAK-E1 NAK-E1-G Kezelési oldal jobbos

Részletesebben

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak. Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

TOVÁBBI TUDNIVALÓK. ML18 és ML20 Bluetooth fejhallgató

TOVÁBBI TUDNIVALÓK. ML18 és ML20 Bluetooth fejhallgató TOVÁBBI TUDNIVALÓK ML18 és ML20 Bluetooth fejhallgató FIGYELJE MEG HÍVÓGOMB Hívás fogadása vagy befejezése (1 érintés) Újrahívás (2 érintés) Hangtárcsázás kezdeményezése (tartsa lenyomva 2 mp-ig, amíg

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Magyarnyelvű áttekintő katalógus

Magyarnyelvű áttekintő katalógus Magyarnyelvű áttekintő katalógus 2010 L.J. Egyszerü rendelés Könnyü dekódolássa Általános leírás a Suco nyomáskapcsolók kódolásáról: max nyomás Működési tartomány Hiszterézis 0170 Membrandruckschalter

Részletesebben

Normaidők. Útmutató reklamációs munkákhoz. 01/2006. kiadás

Normaidők. Útmutató reklamációs munkákhoz. 01/2006. kiadás Útmutató reklamációs munkákhoz 01/06. kiadás Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Reklamációs jelentés... 3 Garanciális ügyintézés adminisztrációs költségei... 3 INTEGRAL tárcsafékes tengelyek

Részletesebben

Elektromos szelepállító. VVI46, VXI46, VVS46, VXS46 szelepekhez

Elektromos szelepállító. VVI46, VXI46, VVS46, VXS46 szelepekhez 4TT 832TT Elektromos szelepállító VVI46, VXI46, VVS46, VXS46 szelepekhez SUA11 SUA11 AC 115V / 100 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel Rugó visszatérítés

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók Tűzjelző rendszerek FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók A kézi jelzésadó visszaállítása a riasztás indítása után Automatikus vagy kézi címzés lehetséges forgókapcsolókkal

Részletesebben

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello.

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello. 1 Használati utasítás és alkatrészlista 2 Az eszköz elektromos ill műszaki tartalma az érvényes európai normáknak maradéktalanul megfelel. Technikai adatok: Tápellátás 230 V Teljesítmény 310 W Áramfelvétel

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI 7325 400 Tisztelt Vásárló, Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a FOSTER által gyártott terméket választotta. A készülék megfelelő használatához, kérjük

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

Stivinf Kkt. - holazauto.eu

Stivinf Kkt. - holazauto.eu Műszaki leírás és beszerelési útmutató az FM-2200 típusjelű mikrokontrollerhez. 1. Bevezetés 1.1. Biztonsági figyelmeztetések Ne szerelje szét a készüléket. Ha a készülék vagy a tápkábel szigetelése sérült,

Részletesebben

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Nyomáskülönbség szabályozók STAP DN 65-100 Nyomáskülönbség szabályozó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A karimás STAP egy kiváló

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Elektronikus kazánköri szabályozó Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 18. fejezet VITOTRONIC

Részletesebben

TOVÁBBI TUDNIVALÓK. ML10 és ML12 Bluetooth fejhallgató

TOVÁBBI TUDNIVALÓK. ML10 és ML12 Bluetooth fejhallgató TOVÁBBI TUDNIVALÓK ML10 és ML12 Bluetooth fejhallgató FIGYELJE MEG HÍVÓGOMB Hívás fogadása vagy befejezése (1 érintés) Újrahívás (2 érintés) Hangtárcsázás kezdeményezése (2 mp-es lenyomás, amíg hangjelzés

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni. Ezt a tájékoztatót

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

Technológiaváltás a szivattyútechnikában, ErP-előírások

Technológiaváltás a szivattyútechnikában, ErP-előírások Technológiaváltás a szivattyútechnikában, ErP-előírások ErP Direktíva A keringető szivattyúk energiafogyasztására vonatkozó EU - előírások Környezetvédelmi okokból Az ErP direktíva megérkezett > A legnagyobb

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

Nemzetközi Közbeszerzési Konferencia 2011. Magyarország

Nemzetközi Közbeszerzési Konferencia 2011. Magyarország beszerzés Nemzetközi Közbeszerzési Konferencia. A prezentáció fő pontjai Litván Közbeszerzési A közbeszerzési folyamat elektronikus környezetbe történő átültetése Litvániában Központi Közbeszerzési Tájékoztatási

Részletesebben

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Részletesebben