Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet"

Átírás

1 Pioneering for You Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet hu Beépítési és üzemeltetési utasítás Ed.03 / Wilo

2 1. ábra: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert MVIE (1,1-4 kw) Helix VE (1,1-4 kw) 2. ábra: Wilo-... CronoLine-IL-E CronoTwin-DL-E CronoBloc-BL-E Multivert MVIE (5,5-7,5 kw) Helix VE (5,5-7,5 kw)

3 3. ábra: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert MVIE (1,1-4 kw) Helix VE (1,1-4 kw) ~15 mm ~15 mm

4 4. ábra: Wilo-... CronoLine-IL-E CronoTwin-DL-E CronoBloc-BL-E Multivert MVIE (5,5-7,5 kw) Helix VE (5,5-7,5 kw) ~15 mm ~15 mm

5 Beépítési 1 Általános és üzemeltetési megjegyzések utasítás Magyar 1.1 A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. A jelen útmutatóban található további nyelvek az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai. A beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés közelében. A jelen utasítás pontos betartása a rendeltetésszerű használatnak és a berendezés helyes kezelésének az előfeltétele. A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a berendezés kivitelének és a nyomás alá helyezésre vonatkozó biztonságtechnikai szabványoknak. 2 Biztonság A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvető előírásokat tartalmaz, amelyeket a beszerelésnél és az üzemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezt az üzemeltetési utasítást éppen ezért a beszerelés és az üzembe helyezés előtt mind a szerelőnek, mind a felelős üzemeltetőnek feltétlenül el kell olvasnia. Nemcsak a Biztonság című fő fejezetben leírt általános biztonsági előírásokat kell betartani, hanem a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal megjelölt speciális biztonsági előírásokat is. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 1

6 2.1 Jelzések értelmezése az üzemeltetési útmutatóban Szimbólumok: Általános veszélyszimbólum Villamos áramütés veszélye Javaslat Figyelemfelhívó kifejezések: VESZÉLY! Akut vészhelyzet. Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést okoz. FIGYELMEZTETÉS! A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A 'Figyelmeztetés' arra utal, hogy (súlyos) személyi sérülések veszélye áll fenn, ha a kezelő nem veszi figyelembe a megjegyzést. VIGYÁZAT! Fennáll a szivattyú/rendszer károsodásának veszélye. A 'Vigyázat' az utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő esetleges termékkárokra vonatkozik. JAVASLAT: Hasznos tanács a termék kezelésével kapcsolatban. Felhívja a figyelmet a lehetséges nehézségekre is. 2 WILO SE 11/2013

7 2.2 A személyzet szakképesítése A szerelésben résztvevő dolgozóknak az adott munkához szükséges szakképzettséggel kell rendelkezniük. 2.3 Veszélyek a biztonsági előírások be nem tartása esetén A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülések és a termék/rendszer károsodásának veszélye áll fenn. A biztonsági előírások be nem tartása a kártérítési igényjogosultság elvesztését okozhatja. Az előírások figyelmen kívül hagyása a következő veszélyeket okozhatja: A termék/berendezés fontos funkcióinak leállása Az előírt karbantartási és javítási munkák ellehetetlenülése Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakteriológiai hatások következtében, Dologi károk. 2.4 Biztonsági előírások az üzemeltető számára Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi előírásokat. Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi vagy általános előírásokat [pl. IEC, VDE stb.] és a helyi energiaellátó vállalat előírásait. Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képességű vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy tőle a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 3

8 2.5 Biztonsági előírások ellenőrző és szerelő munkáknál Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy az ellenőrzési és szerelési munkákat erre felhatalmazott és megfelelő képzettséggel rendelkező, az üzemeltetési utasításból kellő tájékozottságot szerzett szakemberek végezzék el. A terméken/rendszeren végzendő munkákat kizárólag üzemszünet alatt szabad elvégezni! Feltétlenül be kell tartani a termék/rendszer leállítására vonatkozó, a Beépítési és üzemeltetési utasításban ismertetett eljárásmódot. 2.6 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás A terméken végzett változtatások kizárólag a gyártóval folytatott egyeztetés után engedélyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek használata érvénytelenítheti az ebből eredő következményekért fennálló felelősséget. 2.7 Meg nem engedett üzemmódok A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti rendeltetésszerű használat esetén biztosított. A katalógusban/az adatlapokon megadott határértékektől semmilyen esetben sem szabad eltérni. 4 WILO SE 11/2013

9 3 Szállítás és közbenső raktározás Az IF modul kézbesítésekor haladéktalanul ellenőrizze, hogy nem tapasztalhatók-e szállítási károk. Szállítási károk megállapítása esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket a szállítóval szemben az adott határidőkön belül. VIGYÁZAT! Az IF modul károsodásának veszélye! Károsodás veszélye a szállítás és tárolás alatti szakszerűtlen bánásmód következtében. Szállításkor és közbenső raktározáskor védje a készüléket nedvesség, fagy és mechanikus károsodások ellen. 4 Felhasználási cél A Modbus és BACnet Wilo- IF modulok a sorozatok szivattyúinak üzemi állapotának külső vezérlésére és jeladására alkalmasak. Wilo-CronoLine-IL-E (2010/10 gyártási dátumtól) Wilo-CronoTwin-DL-E (2010/10 gyártási dátumtól) Wilo-CronoBloc-BL-E Wilo-VeroLine-IP-E (2010/10 gyártási dátumtól) Wilo-VeroTwin-DP-E (2010/10 gyártási dátumtól) Wilo-Economy MHIE (az SW 3.00 szoftvertől kezdve) Wilo-Multivert MVIE (1,1-4 kw) (az SW 3.00 szoftvertől kezdve) Wilo-Multivert MVIE (5,5-7,5 kw) (az SW 4.00 szoftvertől kezdve) Wilo-Helix VE (1,1-4 kw) (az SW 3.00 szoftvertől kezdve) Wilo-Helix VE (5,5-7,5 kw) (az SW 4.00 szoftvertől kezdve) A további típusokat lásd a címen található listában Az IF modulok nem alkalmasak a szivattyúk biztonsági lekapcsolására. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 5

10 VESZÉLY! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A vezérlőbemenetek biztonsági funkciókra történő alkalmazása jelentős dologi károkhoz és személyi sérüléshez vezethet. 5 A termék műszaki adatai 5.1 A típusjel magyarázata Modbus IF modul példa IF modul IF modul Modbus = Interfész-(Interface) modul Kivitel / funkciómegnevezés: Modbus = RS485 interfész, Modbus RTU protokoll BACnet = RS485 interfész, BACnet MS/TP protokoll 6 WILO SE 11/2013

11 5.2 Műszaki adatok Általános adatok Szorító-keresztmetszet EIA/TIA 485-A szerinti interfész Áramkör Terhelés Bementi feszültség Záró ellenállás Finomhuzalos 1,5 mm² SELV, galvanikusan leválasztott 1/8 Egységteher max. 12 V (differenciális A-B) 120 Ω (beépített, kapcsolható) 5.3 Szállítási terjedelem IF modul Tartólemez a vezetékernyő földelésére 2 db M3 x 8 csavar A 3,2 fióktárcsa Beépítési és üzemeltetési utasítás CD dokumentációkkal Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 7

12 6 Leírás és működés 6.1 Az IF modulok leírása Az IF modulok kiegészítik a szivattyút egy az RS485 szabvány és típusjel szerinti kommunikációs interfésszel. 6.2 Funkció A pontos funkcióleírás nem része ezen üzemeltetési utasításnak. A protokoll leírás aktuális kiadása megtalálható a címen. 7 Telepítés és villamos csatlakoztatás A telepítést és a villamos csatlakoztatást kizárólag szakszemélyzettel és a helyi előírásoknak megfelelően végeztesse el! FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések veszélye áll fenn! Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi előírásokat. FIGYELMEZTETÉS! Életveszély áramütés miatt! Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi vagy általános előírásokat [pl. IEC, VDE stb.] és a helyi villamosenergia-ellátó előírásait is. 7.1 Telepítés Az ipari környezetben (EN ) történő zavarbiztosság biztosítása érdekében az adatvezetékekhez árnyékolt vezetéket és egy EMC szabványú vezetékbevezetést (szivattyúk 5,5-7,5 kw között, 2. ábra) ill. az ernyőfelhelyezéshez a mellékelt tartólemezt (szivattyúk 4 kw-ig, 1. ábra) kell használni. Az optimális átvitel érdekében az adatvezetékpárnak öszesodortnak kell lennie és 120 Ω hullámellenállással kell rendelkeznie. 8 WILO SE 11/2013

13 FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély! Az IF modul telepítésének megkezdése előtt a szivattyút áramtalanítani kell és biztosítani kell ismételt bekapcsolás ellen. JAVASLAT: Ikerszivattyúknál mindig csak a master szivattyút kell felszerelni IF-modullal. Telepítési lépések (1/2 ábra) szerint: A szivattyú kapocsdobozfedelének eltávolítása A burkolat eltávolítása A modul telepítése Csatlakozás az alábbiak szerint (3. ábra): A szorítólemez telepítése A vezeték előkészítése A vezetékek bevezetése A bevezetések csavarral történő rögzítése A vezetékernyő felhelyezése bilinccsel a tartólemezen Csatlakozás az alábbiak szerint (4. ábra): A vezeték előkészítése (a) A vezetékek bevezetése úgy, hogy a vezetékernyő az EMC-csavarzatban biztonsággal érintkezzen (b) A bevezetések csavarral történő rögzítése (c) Ezután következik a villamos csatlakoztatás (lásd az alábbi szakaszt). Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 9

14 7.2 Villamos csatlakoztatás FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély! A villamos bekötést a helyi energiaellátó vállalat által engedélyezett szakembernek kell elvégeznie az érvényes helyi előírásoknak (pl. VDE előírásoknak) megfelelően. A telepítés végrehajtása az előző szakasz szerint A szivattyú villamos telepítése a megfelelő üzemeltetési utasítás előírásai szerint A csatlakoztatni kívánt áramkörök műszaki adatainak összeférhetőségét ellenőrizni kell az IF modul villamos adataival. Kapcsok számozása: Kapocs száma Kapocs 1 A(-) (csatlakozás a 3-mal) 2 B(+) (csatlakozás a 4-gyel) 3 A(-) (csatlakozás az 1-gyel) 4 B(+) (csatlakozás a 2-vel) A bejövő A/B BUS-vezeték felhelyezése az 1/2 kapocsra A bejövő A/B BUS-vezeték felhelyezése az 3/4 kapocsra BUS-záróellenállás felhelyezése, amennyiben nincs kimenő vezeték A csatlakozódoboz esetleges látható károsodásának ellenőrzése A csatlakozódoboz fedelének lezárása az erre szolgáló csavarokal, hogy a tömítés körben zárt legyen Üzembe helyezés/működésvizsgálat a következő fő szakasz szerint 10 WILO SE 11/2013

15 8 Üzembe helyezés/működésvizsgálat A következő szakaszok a ki-/bemenetek működésére vonatkozó ellenőrzés leírását tartalmazzák. Javasolt a csatlakoztatott berendezéssel történő ellenőrzés. Néhány beállításhoz szükséges a szivattyú üzemeltetési utasítása. 8.1 Általános beállítások Bus-cím beállítása az szivattyú menüben Baud frekvencia beállítása az A paraméterrel az szivattyú menüben a következő táblázat szerint: A paraméter Baud frekvencia További Baud frekvenciákat a mindenkori protokoll-leírásban lehet meghatározni. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 11

16 8.2 Modbus IF modul Adatformátum beállítása a C paraméterrel az szivattyú menüben a következő táblázat szerint: Paraméter C Paritás* Adatbitek Stopbitek 2 N N E o 8 1 * N nincs (no) paritás, E- páros (even) paritás, O páratlan (odd) paritás Minden további beállítás a bővítések számára van fenntartva (lásd a protokoll leírást). 8.3 BACnet IF modul A BACnet-előfordulási szám a következő paraméterekkel kerül beállításra: C (az szivattyú menüben) E (az szivattyú menüben) F (az szivattyú menüben). Ehhez hexadecimális értékre történő átszámítás szükséges 1 ) (ezt a továbbiakban az érték mögötti h jelzi). Ehhez az előfordulási szám három paraméterre kerül felosztásra (példa: 4660): 1) például a calc.exe programmal a tudományos nézetben 12 WILO SE 11/2013

17 Az előfordulási szám átszámítása hexadecimális értékre (1234h) A nullát tartalmazó eredmények hat számjegyre történő kiegészítése (001234h) C tartalmazza a két jobb oldali számjegyet (34h) E tartalmazza a két középső számjegyet (12h) F tartalmazza a két bal oldali számjegyet (00h) Az egyes paraméterek átszámítása decimális értékre C tartalmazza a két jobb oldali számjegyet (52) E tartalmazza a két középső számjegyet (18) F tartalmazza a két bal oldali számjegyet (00) Az egyes paraméterek bevitele a szivattyú menüjén keresztül 9 Karbantartás Az ezen utasításban leírt modulok alapvetően nem igényelnek karbantartást. 10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk A javítási munkákat kizárólag szakemberek végezhetik! FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély! Győződjön meg arról, hogy a villamos energia nem veszélyeztet senkit! Javítási munkák előtt a szivattyút áramtalanítani kell és véletlen bekapcsolás ellen biztosítani kell. A hálózati csatlakozókábelen keletkezett károkat kizárólag szakképzett villanyszerelő javíthatja ki. FIGYELMEZTETÉS! Leforrázás veszélye! Magas közeghőmérséklet és rendszernyomás esetén a szivattyút előzőleg hagyni kell lehűlni, majd a rendszert nyomásmentesíteni kell. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 13

18 Üzemzavarok Okok Elhárítás A külső vezérléssel történő kommunikáció zavara Kommunikációs paraméter hibás Huzalozás sérült Ellenőrzés, szükség esetén beállítás (lásd: Üzembe helyezés) A hiba behatárolása érdekében ellenőrizni, hogy további Bus-egységek érintettek-e; huzalozás ellenőrzése Ha az üzemzavar nem hárítható el, forduljon szakszervizhez vagy a legközelebbi Wilo ügyfélszolgálathoz, ill. képviselethez. 11 Pótalkatrészek A pótalkatrészek a helyi szakszerviznél és / vagy a Wilo Wiloügyfélszolgálatánál rendelhetők meg. A visszakérdezések és hibás megrendelések elkerülése érdekében megrendeléskor adja meg a típustáblán szereplő összes adatot. 14 WILO SE 11/2013

19 12 Ártalmatlanítás A termék előírás szerinti ártalmatlanításával és az anyagok újrahasznosításával Ön is hozzájárul a környezeti károk és az egészség veszélyeztetésének elkerüléséhez. 1. A termék, ill. alkatrészeinek ártalmatlanítását illetően forduljon a hulladékkezelést végző önkormányzati vagy magántársaságokhoz. 2. A szakszerű ártalmatlanítással kapcsolatos további információk a helyi önkormányzattól, a hulladékkezelőtől vagy a termék beszerzési helyén szerezhetők be. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 15

20

21 Wilo International (Subsidiaries) Argentina Croatia Indonesia Norway WILO SALMSON WILO Pumps Indonesia WILO Norge AS Samobor Jakarta Selatan Oslo C1295ABI Ciudad T T T Autónoma de Buenos Aires T Czech Republic Ireland Poland WILO Ireland Australia WILO Australia Pty Limited T T T Murrarrie, Queensland, 4172 T Denmark Italy Portugal WILO Danmark A/S Bombas Wilo-Salmson 2690 Karlslunde Austria T (Milano) Porto WILO Pumpen T T Wiener Neudorf Estonia T WILO Eesti OÜ Kazakhstan Romania Tallinn WILO Central Asia Azerbaijan T Almaty WILO Caspian LLC T Baku T Finland T WILO Finland OY Korea Espoo Russia Belarus T WILO Rus ooo WILO Bel OOO T Minsk T T France Latvia Saudi Arabia Belgium T Riga WILO SA/NV T T T Great Britain Lebanon Burton Upon Trent WILO LEBANON SARL Serbia and Montenegro Bulgaria DE14 2WJ T Lebanon Beograd 1125 Sofia T T T Greece Brazil Lithuania Slovakia Anixi (Attika) WILO Brasil Ltda T Jundiaí São Paulo Brasil Vilnius T T T (WILO) 9456 Hungary Morocco Slovenia Canada WILO MAROC SARL (Budapest) CASABLANCA 1000 Ljubljana Calgary, Alberta T2A 5L4 T T (0) T T /28 India South Africa China The Netherlands Beijing Pune T T T T Spain (Madrid) T Sweden Växjö T Switzerland T Taiwan City T Turkey WILO Pompa Sistemleri T Ukraina T United Arab Emirates WILO Middle East FZE PO Box Dubai T USA WILO USA LLC Rosemont, IL T Vietnam T May 2013

22 Pioneering for You WILO SE Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Germany T +49(0) F +49(0)

Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ

Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I S Monterings- och skötselanvisning RUS H Beépítési és üzemeltetési utasítás TR Montaj ve kullanma k lavuzu PL Instrukcja monta u i obs ugi GR CZ Návod k montáži a obsluze 2

Részletesebben

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Pioneering for You Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 132 716-Ed.02 / 2013-10-Wilo 1a. ábra: 1b. ábra: 2 1 3 1.1 1.2 1.3 2a. ábra: 2b. ábra: 3. ábra: ! Achtung Option Netzspannung

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Részletesebben

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 D GB F Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione H

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST Kiadás 08.013 610.0060.77.000 Eredeti üzemeltetési utasítások Angol Üzemeltetési útmutató FC4 FC4...-1ST Tartalomjegyzék 1 Szerkezeti méretek áttekintése... 4 Az utasításról... 5.1 Az iratok megőrzése...

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. UPE Series 2000 UPE(D) 80-120 FZ, UPE 100-120 FZ. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. UPE Series 2000 UPE(D) 80-120 FZ, UPE 100-120 FZ. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS UPE Series 2000 UPE(D) 80-120 FZ, UPE 100-120 FZ Installation and operating instructions UPE Series 2000 Declaration of Conformity.......................................... 4 Български

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató Tartalom

Részletesebben

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150 Szakemberek számára Telepítési és karbantartási útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU VSC 96-C 50 Tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. DR.71-225, 315 háromfázisú váltakozó áramú motor. Kiadás 08/2008 16639367 / HU

Üzemeltetési utasítás. DR.71-225, 315 háromfázisú váltakozó áramú motor. Kiadás 08/2008 16639367 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások DR.71-225, 315 háromfázisú váltakozó áramú motor Kiadás 08/2008 16639367 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204. Szerelési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204. Szerelési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204 Szerelési és üzemeltetési utasítás Konformitási nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az MP 204 termékek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik,

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek: R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatok Kiadás: 2013. 10. 20200692

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Magyar 1 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai. A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike

Részletesebben

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv PrintJet ADVANCED Felhasználói kézikönyv Előszó Előszó Verziótörténet Verzió Dátum Változás 1.0 01/13 Első kiadás 1.1 03/13 Első javított kiadás Kapcsolat Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások DR / DV / DT / DTE / DVE / háromfázisú motorok, CT / CV aszinkron szervomotorok A6.C01 Kiadás: 07/200 11291761

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben