Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet"

Átírás

1 Ed.02 / PDF Wilo H Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet Beépítési és üzemeltetési utasítás

2 1. ábra: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert MVIE (1,1-4 kw) Helix VE (1,1-4 kw) 2. ábra: Wilo-... CronoLine-IL-E CronoTwin-DL-E Multivert MVIE (5,5-7,5 kw) Helix VE (5,5-7,5 kw)

3 3. ábra: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert MVIE (1,1-4 kw) Helix VE (1,1-4 kw) ~15 mm ~15 mm

4 4. ábra: Wilo-... CronoLine-IL-E CronoTwin-DL-E Multivert MVIE (5,5-7,5 kw) Helix VE (5,5-7,5 kw) ~15 mm ~15 mm

5 Beépítési 1 Általános és üzemeltetési megjegyzések utasítás Magyar 1.1 A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. A jelen útmutatóban található további nyelvek az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai. A beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés közelében. A jelen utasítás pontos betartása a rendeltetésszer használatnak és a berendezés helyes kezelésének az el feltétele. A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a berendezés kivitelének és a nyomás alá helyezésre vonatkozó biztonságtechnikai szabványoknak. 2 Biztonság A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvet el írásokat tartalmaz, amelyeket a beszerelésnél és az üzemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezt az üzemeltetési utasítást éppen ezért a beszerelés és az üzembe helyezés el tt mind a szerel nek, mind a felel s üzemeltet nek feltétlenül el kell olvasnia. Nemcsak a Biztonság cím f fejezetben leírt általános biztonsági el írásokat kell betartani, hanem a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal megjelölt speciális biztonsági el írásokat is. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 1

6 2.1 Jelzések értelmezése az üzemeltetési útmutatóban Szimbólumok: Általános veszélyszimbólum Villamos áramütés veszélye Javaslat Figyelemfelhívó kifejezések: VESZÉLY! Akut vészhelyzet. Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést okoz. FIGYELMEZTETÉS! A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A 'Figyelmeztetés' arra utal, hogy (súlyos) személyi sérülések veszélye áll fenn, ha a kezel nem veszi figyelembe a megjegyzést. VIGYÁZAT! Fennáll a szivattyú/rendszer károsodásának veszélye. A 'Vigyázat' az utasítás figyelmen kívül hagyásából ered esetleges termékkárokra vonatkozik. JAVASLAT: Hasznos tanács a termék kezelésével kapcsolatban. Felhívja a figyelmet a lehetséges nehézségekre is. 2 WILO SE 03/2011

7 2.2 A személyzet szakképesítése A szerelésben résztvev dolgozóknak az adott munkához szükséges szakképzettséggel kell rendelkezniük. 2.3 Veszélyek a biztonsági el írások be nem tartása esetén A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülések és a termék/rendszer károsodásának veszélye áll fenn. A biztonsági el írások be nem tartása a kártérítési igényjogosultság elvesztését okozhatja. Az el írások figyelmen kívül hagyása a következ veszélyeket okozhatja: A termék/berendezés fontos funkcióinak leállása Az el írt karbantartási és javítási munkák ellehetetlenülése Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakteriológiai hatások következtében, Dologi károk. 2.4 Biztonsági el írások az üzemeltet számára Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi el írásokat. Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi vagy általános el írásokat [pl. IEC, VDE stb.] és a helyi energiaellátó vállalat el írásait. Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képesség vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos tudással rendelkez személyek (a gyermekeket is beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felel s személy felügyeli ket vagy t le a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 3

8 2.5 Biztonsági el írások ellen rz és szerel munkáknál Az üzemeltet nek kell gondoskodnia arról, hogy az ellen rzési és szerelési munkákat erre felhatalmazott és megfelel képzettséggel rendelkez, az üzemeltetési utasításból kell tájékozottságot szerzett szakemberek végezzék el. A terméken/rendszeren végzend munkákat kizárólag üzemszünet alatt szabad elvégezni! Feltétlenül be kell tartani a termék/rendszer leállítására vonatkozó, a Beépítési és üzemeltetési utasításban ismertetett eljárásmódot. 2.6 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás A terméken végzett változtatások kizárólag a gyártóval folytatott egyeztetés után engedélyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek használata érvénytelenítheti az ebb l ered következményekért fennálló felel sséget. 2.7 Meg nem engedett üzemmódok A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti rendeltetésszer használat esetén biztosított. A katalógusban/az adatlapokon megadott határértékekt l semmilyen esetben sem szabad eltérni. 4 WILO SE 03/2011

9 3 Szállítás és közbens raktározás Az IF modul kézbesítésekor haladéktalanul ellen rizze, hogy nem tapasztalhatók-e szállítási károk. Szállítási károk megállapítása esetén tegye meg a megfelel intézkedéseket a szállítóval szemben az adott határid kön belül. VIGYÁZAT! Az IF modul károsodásának veszélye! Károsodás veszélye a szállítás és tárolás alatti szakszer tlen bánásmód következtében. Szállításkor és közbens raktározáskor védje a készüléket nedvesség, fagy és mechanikus károsodások ellen. 4 Felhasználási cél A Modbus és BACnet Wilo- IF modulok a sorozatok szivattyúinak üzemi állapotának küls vezérlésére és jeladására alkalmasak. Wilo-CronoLine-IL-E (2010/10 gyártási dátumtól) Wilo-CronoTwin-DL-E (2010/10 gyártási dátumtól) Wilo-VeroLine-IP-E (2010/10 gyártási dátumtól) Wilo-VeroTwin-DP-E (2010/10 gyártási dátumtól) Wilo-Economy MHIE (az SW 3.00 szoftvert l kezdve) Wilo-Multivert MVIE (1,1-4 kw) (az SW 3.00 szoftvert l kezdve) Wilo-Multivert MVIE (5,5-7,5 kw) (az SW 4.00 szoftvert l kezdve) Wilo-Helix VE (1,1-4 kw) (az SW 3.00 szoftvert l kezdve) Wilo-Helix VE (5,5-7,5 kw) (az SW 4.00 szoftvert l kezdve) A további típusokat lásd a címen található listában Az IF modulok nem alkalmasak a szivattyúk biztonsági lekapcsolására. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 5

10 VESZÉLY! Személyi sérülések és dologi károk veszélye! A vezérl bemenetek biztonsági funkciókra történ alkalmazása jelent s dologi károkhoz és személyi sérüléshez vezethet. 5 A termék m szaki adatai 5.1 A típusjel magyarázata Modbus IF modul példa IF modul IF modul Modbus = Interfész-(Interface) modul Kivitel / funkciómegnevezés: Modbus = RS485 interfész, Modbus RTU protokoll BACnet = RS485 interfész, BACnet MS/TP protokoll 6 WILO SE 03/2011

11 5.2 M szaki adatok Általános adatok Szorító-keresztmetszet EIA/TIA 485-A szerinti interfész Áramkör Terhelés Bementi feszültség Záró ellenállás Finomhuzalos 1,5 mm² SELV, galvanikusan leválasztott 1/8 Egységteher max. 12 V (differenciális A-B) 120 (beépített, kapcsolható) 5.3 Szállítási terjedelem IF modul Tartólemez a vezetékerny földelésére 2 db M3 x 8 csavar A 3,2 fióktárcsa Beépítési és üzemeltetési utasítás CD dokumentációkkal Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 7

12 6 Leírás és m ködés 6.1 Az IF modulok leírása Az IF modulok kiegészítik a szivattyút egy az RS485 szabvány és típusjel szerinti kommunikációs interfésszel. 6.2 Funkció A pontos funkcióleírás nem része ezen üzemeltetési utasításnak. A protokoll leírás aktuális kiadása megtalálható a címen. 7 Telepítés és villamos csatlakoztatás A telepítést és a villamos csatlakoztatást kizárólag szakszemélyzettel és a helyi el írásoknak megfelel en végeztesse el! FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések veszélye áll fenn! Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi el írásokat. FIGYELMEZTETÉS! Életveszély áramütés miatt! Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi vagy általános el írásokat [pl. IEC, VDE stb.] és a helyi villamosenergia-ellátó el írásait is. 7.1 Telepítés Az ipari környezetben (EN ) történ zavarbiztosság biztosítása érdekében az adatvezetékekhez árnyékolt vezetéket és egy EMC szabványú vezetékbevezetést (szivattyúk 5,5-7,5 kw között, 2. ábra) ill. az erny felhelyezéshez a mellékelt tartólemezt (szivattyúk 4 kw-ig, 1. ábra) kell használni. Az optimális átvitel érdekében az adatvezetékpárnak öszesodortnak kell lennie és 120 hullámellenállással kell rendelkeznie. 8 WILO SE 03/2011

13 FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély! Az IF modul telepítésének megkezdése el tt a szivattyút áramtalanítani kell és biztosítani kell ismételt bekapcsolás ellen. JAVASLAT: Ikerszivattyúknál mindig csak a master szivattyút kell felszerelni IF-modullal. Telepítési lépések (1/2 ábra) szerint: A szivattyú kapocsdobozfedelének eltávolítása A burkolat eltávolítása A modul telepítése Csatlakozás az alábbiak szerint (3. ábra): A szorítólemez telepítése A vezeték el készítése A vezetékek bevezetése A bevezetések csavarral történ rögzítése A vezetékerny felhelyezése bilinccsel a tartólemezen Csatlakozás az alábbiak szerint (4. ábra): A vezeték el készítése (a) A vezetékek bevezetése úgy, hogy a vezetékerny az EMC-csavarzatban biztonsággal érintkezzen (b) A bevezetések csavarral történ rögzítése (c) Ezután következik a villamos csatlakoztatás (lásd az alábbi szakaszt). Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 9

14 7.2 Villamos csatlakoztatás FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély! A villamos bekötést a helyi energiaellátó vállalat által engedélyezett szakembernek kell elvégeznie az érvényes helyi el írásoknak (pl. VDE el írásoknak) megfelel en. A telepítés végrehajtása az el z szakasz szerint A szivattyú villamos telepítése a megfelel üzemeltetési utasítás el írásai szerint A csatlakoztatni kívánt áramkörök m szaki adatainak összeférhet ségét ellen- rizni kell az IF modul villamos adataival. Kapcsok számozása: Kapocs száma Kapocs 1 A(-) (csatlakozás a 3-mal) 2 B(+) (csatlakozás a 4-gyel) 3 A(-) (csatlakozás az 1-gyel) 4 B(+) (csatlakozás a 2-vel) A bejöv A/B BUS-vezeték felhelyezése az 1/2 kapocsra A bejöv A/B BUS-vezeték felhelyezése az 3/4 kapocsra BUS-záróellenállás felhelyezése, amennyiben nincs kimen vezeték A csatlakozódoboz esetleges látható károsodásának ellen rzése A csatlakozódoboz fedelének lezárása az erre szolgáló csavarokal, hogy a tömítés körben zárt legyen Üzembe helyezés/m ködésvizsgálat a következ f szakasz szerint 10 WILO SE 03/2011

15 8 Üzembe helyezés/m ködésvizsgálat A következ szakaszok a ki-/bemenetek m ködésére vonatkozó ellen rzés leírását tartalmazzák. Javasolt a csatlakoztatott berendezéssel történ ellen rzés. Néhány beállításhoz szükséges a szivattyú üzemeltetési utasítása. 8.1 Általános beállítások Bus-cím beállítása az szivattyú menüben Baud frekvencia beállítása az A paraméterrel az szivattyú menüben a következ táblázat szerint: A paraméter Baud frekvencia További Baud frekvenciákat a mindenkori protokoll-leírásban lehet meghatározni. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 11

16 8.2 Modbus IF modul Adatformátum beállítása a C paraméterrel az szivattyú menüben a következ táblázat szerint: Paraméter C Paritás* Adatbitek Stopbitek 2 N N E o 8 1 * N nincs (no) paritás, E- páros (even) paritás, O páratlan (odd) paritás Minden további beállítás a b vítések számára van fenntartva (lásd a protokoll leírást). 8.3 BACnet IF modul A BACnet-el fordulási szám a következ paraméterekkel kerül beállításra: C (az szivattyú menüben) E (az szivattyú menüben) F (az szivattyú menüben). Ehhez hexadecimális értékre történ átszámítás szükséges 1 ) (ezt a továbbiakban az érték mögötti h jelzi). Ehhez az el fordulási szám három paraméterre kerül felosztásra (példa: 4660): 1) például a calc.exe programmal a tudományos nézetben 12 WILO SE 03/2011

17 Az el fordulási szám átszámítása hexadecimális értékre (1234h) A nullát tartalmazó eredmények hat számjegyre történ kiegészítése (001234h) C tartalmazza a két jobb oldali számjegyet (34h) E tartalmazza a két középs számjegyet (12h) F tartalmazza a két bal oldali számjegyet (00h) Az egyes paraméterek átszámítása decimális értékre C tartalmazza a két jobb oldali számjegyet (52) E tartalmazza a két középs számjegyet (18) F tartalmazza a két bal oldali számjegyet (00) Az egyes paraméterek bevitele a szivattyú menüjén keresztül 9 Karbantartás Az ezen utasításban leírt modulok alapvet en nem igényelnek karbantartást. 10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk A javítási munkákat kizárólag szakemberek végezhetik! FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély! Gy z djön meg arról, hogy a villamos energia nem veszélyeztet senkit! Javítási munkák el tt a szivattyút áramtalanítani kell és véletlen bekapcsolás ellen biztosítani kell. A hálózati csatlakozókábelen keletkezett károkat kizárólag szakképzett villanyszerel javíthatja ki. FIGYELMEZTETÉS! Leforrázás veszélye! Magas közegh mérséklet és rendszernyomás esetén a szivattyút el z leg hagyni kell leh lni, majd a rendszert nyomásmentesíteni kell. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 13

18 Üzemzavarok Okok Elhárítás A küls vezérléssel történ kommunikáció zavara Kommunikációs paraméter hibás Huzalozás sérült Ellen rzés, szükség esetén beállítás (lásd: Üzembe helyezés) A hiba behatárolása érdekében ellen- rizni, hogy további Bus-egységek érintettek-e; huzalozás ellen rzése Ha az üzemzavar nem hárítható el, forduljon szakszervizhez vagy a legközelebbi Wilo ügyfélszolgálathoz, ill. képviselethez. 11 Pótalkatrészek A pótalkatrészek a helyi szakszerviznél és / vagy a Wilo Wiloügyfélszolgálatánál rendelhet k meg. A visszakérdezések és hibás megrendelések elkerülése érdekében megrendeléskor adja meg a típustáblán szerepl összes adatot. 14 WILO SE 03/2011

19 12 Ártalmatlanítás A termék el írás szerinti ártalmatlanításával és az anyagok újrahasznosításával Ön is hozzájárul a környezeti károk és az egészség veszélyeztetésének elkerüléséhez. 1. A termék, ill. alkatrészeinek ártalmatlanítását illet en forduljon a hulladékkezelést végz önkormányzati vagy magántársaságokhoz. 2. A szakszer ártalmatlanítással kapcsolatos további információk a helyi önkormányzattól, a hulladékkezel t l vagy a termék beszerzési helyén szerezhet k be. Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IF-Module Modbus, BACnet 15

20

21 WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON ArgentinaS.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T pun.matherplatt.co.in Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone - South - Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Wilo International (Representation offices) Algeria Georgia Moldova Bad Ezzouar, Dar El Beida 0179 Tbilisi 2012 Chisinau T T T Armenia Macedonia Rep. Mongolia 0001 Yerevan 1000 Skopje Ulaanbaatar T T T Bosnia and Herzegovina Mexico Tajikistan Sarajevo Mexico Dushanbe T T T Turkmenistan Ashgabad T Uzbekistan Tashkent T August 2010

22 Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland Nord WILO SE Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F Ost WILO SE Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F Süd-West WILO SE Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F West WILO SE Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F Nord-Ost WILO SE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F Süd-Ost Mitte WILO SE WILO SE Vertriebsbüro München Vertriebsbüro Frankfurt Adams-Lehmann-Straße 44 An den drei Hasen München Oberursel/Ts. T T F F Kompetenz-Team Gebäudetechnik WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund T T01805 R U F W I L O* F Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO SE, Werk Hof Heimgartenstraße Hof T F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 0,14 /Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund T T01805 W I L O K D* F Täglich 7-18 Uhr erreichbar 24 Stunden Technische Notfallunterstützung Kundendienst- Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wiener Neudorf: WILO Pumpen Österreich GmbH Max Weishaupt Straße 1 A-2351 Wiener Neudorf T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam Die Adressen finden Sie unter Stand August 2010

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Részletesebben

Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ

Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I S Monterings- och skötselanvisning RUS H Beépítési és üzemeltetési utasítás TR Montaj ve kullanma k lavuzu PL Instrukcja monta u i obs ugi GR CZ Návod k montáži a obsluze 2

Részletesebben

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Pioneering for You Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 132 716-Ed.02 / 2013-10-Wilo 1a. ábra: 1b. ábra: 2 1 3 1.1 1.2 1.3 2a. ábra: 2b. ábra: 3. ábra: ! Achtung Option Netzspannung

Részletesebben

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 D GB F Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione H

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204. Szerelési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204. Szerelési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204 Szerelési és üzemeltetési utasítás Konformitási nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az MP 204 termékek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik,

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST Kiadás 08.013 610.0060.77.000 Eredeti üzemeltetési utasítások Angol Üzemeltetési útmutató FC4 FC4...-1ST Tartalomjegyzék 1 Szerkezeti méretek áttekintése... 4 Az utasításról... 5.1 Az iratok megőrzése...

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. UPE Series 2000 UPE(D) 80-120 FZ, UPE 100-120 FZ. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. UPE Series 2000 UPE(D) 80-120 FZ, UPE 100-120 FZ. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS UPE Series 2000 UPE(D) 80-120 FZ, UPE 100-120 FZ Installation and operating instructions UPE Series 2000 Declaration of Conformity.......................................... 4 Български

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

HP ScanJet lapolvasó 1

HP ScanJet lapolvasó 1 H HP ScanJet lapolvasó 1 Üzembe helyezési melléklet 1 Mielõtt elkezdené 2 A lapolvasó csatlakoztatása 3 Üzembe helyezési problémák megoldása A lapolvasó használata 4 munkacsoportban 5 Segítségkérés 6 Garancia

Részletesebben

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató Tartalom

Részletesebben

AIRFLOWCONTROL. Tervezési kézikönyv. Rendszerelemek légtechnikai szabályozáshoz. The art of handling air

AIRFLOWCONTROL. Tervezési kézikönyv. Rendszerelemek légtechnikai szabályozáshoz. The art of handling air AIRFLOWCONTROL Tervezési kézikönyv Rendszerelemek légtechnikai szabályozáshoz The art of handling air Tervezési kézikönyv Rendszerelemek légmennyiség-szabályozáshoz Tartalomjegyzék: Tapasztalat és innováció

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

CM szinkron szervomotorok. Üzemeltetési utasítás 2003. 01. 10566260 / HU

CM szinkron szervomotorok. Üzemeltetési utasítás 2003. 01. 10566260 / HU CM szinkron szervomotorok Kiadás 2003. 01. Üzemeltetési utasítás 10566260 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...5 3 A motorok felépítése...6 3.1 A CM szinkron szervomotor

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv PrintJet ADVANCED Felhasználói kézikönyv Előszó Előszó Verziótörténet Verzió Dátum Változás 1.0 01/13 Első kiadás 1.1 03/13 Első javított kiadás Kapcsolat Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030

Részletesebben

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150 Szakemberek számára Telepítési és karbantartási útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU VSC 96-C 50 Tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CM Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products CM, to which this declaration relates, are

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Magyar 1 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai. A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike

Részletesebben

Rendszerkézikönyv. DOP11B kezelőterminálok. Kiadás: 2007. 02. 11502770 / HU

Rendszerkézikönyv. DOP11B kezelőterminálok. Kiadás: 2007. 02. 11502770 / HU Hajtóműves motorok \ pari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások DOP11B kezelőterminálok Kiadás: 27. 2. 115277 / HU Rendszerkézikönyv SEW-EURODRVE Driving the world Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben

Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató

Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató HU IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Tartalom A készülék használatba vétele el tt Bevezetés... 3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...7

Részletesebben