Intézményi Önértékelés Ötéves Program Intézmény neve: GYÁLI TULIPÁN Óvoda Intézmény címe:2360 Gyál Tulipán utca 23. OM azonosító:200771

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi Önértékelés Ötéves Program Intézmény neve: GYÁLI TULIPÁN Óvoda Intézmény címe:2360 Gyál Tulipán utca 23. OM azonosító:200771"

Átírás

1 Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 Tel/fax: Intézményi önértékelés Ötéves program Érvényes: szeptember augusztus 31. Összeállította: Gyáli Tulipán Óvoda Nevelőtestülete Belső Önértékelési Csoport Jóváhagyta:

2 Tartalom INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS... 4 Intézményi adatok:... 4 Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere... 5 AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE, FELÜLVIZSGÁLATA... 5 Hatálya: Az Intézményi Önértékelési Program hatálya kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületének pedagógusi körére. A programban foglaltak betartása mindenki számára kötelező... 5 AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM DOKUMENTUMAINAK KEZELÉSE, TÁROLÁSA... 5 BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT... 5 AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZERKEZETE... 6 AZ INTÉZMÉNYI ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV SZERKEZETE... 7 TÁJÉKOZTATÁS... 7 AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER MEGHATÁROZÁSA... 8 AZ ÖNÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI... 8 A BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT TAGJAI... 8 Nyilvánosság, hozzáférhetőség... 9 ELVÁRT EREDMÉNYEK... 9 TERVEZÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSE Az óvodapedagógus önértékelésének módszertana és eszközei, eljárásrendje A pedagógus önértékelésének folyamata AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÖNÉRTÉKELÉSE Az intézményvezető önértékelésének módszertana és eszközei, eljárásrendje A vezető önértékelésének folyamata AZ INTÉZMÉNY ÁTFOGÓ ÖNÉRTÉKELÉSE Az átfogó intézményi önértékelés módszertana és eszközei, eljárásrendje Az intézmény önértékelésének folyamata Dokumentumelemzés Pedagógiai program: SzMSz: Egymást követő 2 nevelési év munkatervei és az éves beszámolók (a munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt): Továbbképzési program beiskolázási terv: Házirend: A pedagógus önértékelés eredményeinek összegzése: LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK Mellékletek Foglalkozás-megfigyelési napló Foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv A pedagógus önértékelő kérdőíve Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Vezetői önértékelő kérdőív... 41

3 A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kérdőív A vezetővel készített interjú A vezetőtársakkal készített interjú kérdései A vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú Az óvodapedagógus-interjú kérdései az óvodapedagógus munkájának önértékeléséhez A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez A foglalkozás-látogatás megfigyelési szempontjai Az intézményi önértékelés során a vezetővel készített interjú kérdései Az intézményi önértékelés során a pedagógusok képviselőivel készített interjú kérdései Az intézményi önértékelés során a szülők képviselőivel készített interjú kérdései Intézményi elvárás-rendszer meghatározása Pedagógusok önértékelése Intézményvezető önértékelése Intézményi önértékelés... 66

4 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS BEVEZETŐ A Gyáli Tulipán Óvoda az 5 éves önértékelési programját készíti el 2015/2016-os nevelési évben. Figyelembe vesszük a jogszabályi hátteret: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet intézményi önértékelésre vonatkozó előírásait, valamint a kormányrendelet április 22. napjával hatályba lépő módosításait. Az intézményi átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése. Az átfogó önértékelés során, a pedagógus esetében a pedagóguskompetenciákra épülő nyolc területen, a vezető esetében az intézményvezetői kompetenciákra épülő öt területen meghatározott elvárások teljesülésének megállapítása történik meg. Az intézmény önértékelése hét területen meghatározott elvárások alapján, a pedagógusokra és a vezetőre vonatkozó eredmények figyelembe vételével történik. Ahhoz, hogy a tanfelügyelet az említett módon tudja támogatni az intézményi önértékelést, szükséges az önértékelés és a tanfelügyelet összekapcsolása, ezért az intézményi önértékelés tartalmazza a tanfelügyeleti ellenőrzésnek megfeleltethető részt. Intézményünk jól meghatározott elvárás-rendszer alapján fogja megállapítani a kiemelkedő területeit, amelyekre építve további eredményeket ér el, és azonosítani tudja a fejleszthető területeit. Ezek az elvárások összhangban vannak az intézményünk dokumentációival. Önértékelési programunk tartalmazza az előkészítésre (tervezés, tájékoztatás, általános elvárások intézményi értelmezése), a megvalósításra (foglalkozás-látogatások, interjúk, kérdőíves felmérések szervezésére és lebonyolítására), valamint az önértékelés értékelésére, minőségbiztosítására vonatkozó eljárásrendeket, általános szabályokat. Az önértékelés célja (a tanfelügyelet keretében lebonyolított intézményellenőrzéshez hasonlóan), hogy segítséget adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját. Intézményi adatok: Intézmény neve Székhelye Gyáli Tulipán Óvoda 2360, Gyál, Tulipán utca 23. OM azonosító Fenntartó Gyál Város Önkormányzata A köznevelési intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés Csoportok száma 10 csoport Nevelőtestület száma 24 fő

5 Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ( és a ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ( ) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) Szakmai segédanyagok Országos Tanfelügyelet kézikönyv az óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (második, javított változat) Önértékelési kézikönyv óvodák számára AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE, FELÜLVIZSGÁLATA Hatálya: Az Intézményi Önértékelési Program hatálya kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületének pedagógusi körére. A programban foglaltak betartása mindenki számára kötelező Érvényesség: A jóváhagyástól számított következő munkanaptól, 5 évig érvényes. Felülvizsgálatának ideje: Az Intézményi Önértékelési Programot jogszabály módosítás esetén felülvizsgálni és más indokolt esetben módosítani szükséges. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM DOKUMENTUMAINAK KEZELÉSE, TÁROLÁSA Az önértékelés, tanfelügyeleti, szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyagban tároljuk CD/DVD lemezen, az OH támogató felületén. Az intézményi értékelések dokumentumait iktatás után vezetői irodában tároljuk. Jegyzőkönyveket, munkaanyagot CD/DVD-n tároljuk, helye a nevelőtestületi szobában kijelölt iratszekrény. BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT Terület Feladat Tagjainak a létszáma Belső Önértékelési Csoport (intézményvezető-helyettes óvodapedagógusok) 6 fő A tagok kiválasztása, megbízása Az intézményvezető feladata A tagok kiválasztásának szempontjai A csoporttagok felkészültsége, minőségfejlesztés iránti elkötelezettsége, IKT tudása, szakmai hitelessége. A tagok feladatai Önértékelési ötéves program és az éves önértékelési terv elkészítése

6 AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZERKEZETE az önértékelési folyamat során bevonandó további pedagógusok felkészítése partnerek tájékoztatása Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen és a valóságban is nyomon követni a folyamatokat, gondoskodni az önértékelés minőségbiztosításáról adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) Terület Feladat Időszak Átfogó intézményi Évente és összegzően 5 éves ciklus önértékelés megfigyelendő, értékelendő területek, értékelési feladatok, felelősök meghatározása. Intézményi Megfigyelendő, értékelendő évente Önértékelés területek, értékelési feladatok, felelősök meghatározása. Összegzően megfigyelendő, 5. évben értékelendő területek, értékelési feladatok, felelősök meghatározása. Vezetői önértékelés Megfigyelendő, értékelendő évente területek, értékelési feladatok, felelősök meghatározása.

7 Óvodapedagógus önértékelés Összegzően megfigyelendő, értékelendő területek, értékelési feladatok, felelősök meghatározása. Összegzően megfigyelendő, értékelendő területek, értékelési feladatok, felelősök meghatározása. Összegzően megfigyelendő, értékelendő területek, értékelési feladatok, felelősök meghatározása. Összegzően megfigyelendő, értékelendő területek, értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 2. évben 4. évben 5. évben 5 éves ciklus alatt 2 évente 1x valamennyi óvodapedagógusra kiterjed AZ INTÉZMÉNYI ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV SZERKEZETE Terület 1. Feladat 2. Feladat Óvodapedagógus Adatgyűjtési feladatok, felelősök, Önértékelési feladatok, önértékelés határidők kérdőívek, határidők Vezetői önértékelés Adatgyűjtési feladatok, felelősök, Önértékelési feladatok, határidők kérdőívek, határidők Intézményi Adatgyűjtési feladatok, felelősök, Önértékelési feladatok, Önértékelés határidők kérdőívek, határidők TÁJÉKOZTATÁS Feladat Felelős Határidő A nevelőtestület tájékoztatása az önértékelés Belső Önértékelési önértékelés céljáról, az önértékelés folyamatáról, a szükséges erőforrásokról és az elvárt eredményekről. Csoport előtt Az önértékelésben érintett pedagógus számára Belső Önértékelési önértékelés tájékoztatást kell adni az ütemezésről, az Csoport előtt értékelésben részt vevő személyekről, azok feladatairól, valamint az értékelés módszertanáról, eszközeiről. Szülők tájékoztatása Belső Önértékelési Csoport megkezdése megkezdése A rendszer bevezetésével egy időben írásos tájékoztató és évente tájékoztató Fenntartó tájékoztatása Intézményvezető A rendszer bevezetésével egy időben írásos tájékoztató és évente tájékoztató

8 AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER MEGHATÁROZÁSA Feladat Felelős Határidő Az intézménynek megfogalmazza azokat a standardhoz képest sajátos elvárásokat, amelyek teljesülését vizsgálni fogja. Intézményi dokumentumok vizsgálata Intézményvez ető Belső önértékelés megkezdése előtt Intézményben kialakult szokásokra, alkalmazott Önértékelési gyakorlatokra és módszerekre épülő elvárások Csoport összegyűjtése (Óvodapedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó sajátos elvárás rendszer) A véglegesített intézményi elvárásokat rögzíteni az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely elérhetővé teszi azokat a Hivatal, a külső szakértők és szaktanácsadók számára. Intézményvez ető Belső Önértékelési Csoport kijelölt tagja önértékelés megkezdése előtt AZ ÖNÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI 1) Önértékelési csoport létrehozása 2) A nevelőtestület tájékoztatása 3) Az intézményi dokumentumok (pedagógiai program, vezetői program/pályázat, alapító okirat, SzMSz, éves munkatervek és beszámolók), és az intézményekben már működő pedagógus (teljesítmény) értékelési rendszer általános elvárások szempontjából történő megvizsgálása, az intézményi elvárás-rendszer megfogalmazása, 4) A dokumentumelemzésen alapuló intézményi elvárások ismertetése a nevelőtestülettel, a nem, vagy csak közvetetten megjelenő elvárások értelmezése, (az intézményben kialakult szokásokra, alkalmazott gyakorlatokra és módszerekre épül,) a nevelőtestületet bevonásával. 5) Az elvárások véglegesítése a nevelőtestület egyetértése után. 6) A véglegesített intézményi elvárások rögzítése az OH által üzemeltetett informatikai felületen. A BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT TAGJAI 1 belső önértékelési csoportvezető, 5 tag Csoporttagok feladatai - munkacsoport irányítása - kérdőívek értékelése - interjúk készítése - statisztikai elemzések - kommunikációs feladatok - szervezés - foglalkozások látogatása - OH informatikai felületére dokumentumok feltöltése

9 A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és megtervezésében, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében. Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az intézmény. Az önértékelési csoport a felületen és a valóságban is nyomon követi a folyamatot, gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról. Az önértékelési feladatok megoszlanak a nevelőtestület tagjai között, mivel az értékelést ugyan maguk az értékeltek végzik, de az adatgyűjtés (foglalkozás látogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) egyes részfeladataiba az éves munkaterv részeként az önértékelési tervben további kollégák is bevonhatók. A csoport vezetőjét, tagjait az intézményvezetője jelöli ki, egyeztetve a pedagógussal. Elvégzendő feladat határozza meg a munkaformát: egyéni, team-munka. Feladatok kiosztása: megbízás alapján. Előírt határidők betartása, dokumentumok elkészítése és OH felületére feltöltése. Bevont kollégák és feladataik A nevelőtestület minden tagja az intézményi elvárás-lista és dokumentumelemzés készítésében részt vesz. Az éves munkaterven rögzítjük a bevont kollégák feladatait a későbbiekben. Nyilvánosság, hozzáférhetőség Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben nyilvánosságra hozható (honlapon megjeleníthető). Az értékelések az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézményvezetés és a személyi anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhető kell legyen. Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: szaktanácsadó, tanfelügyelő, szekértő, munkáltató, fenntartó. Kérés esetén az intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében). ELVÁRT EREDMÉNYEK Pedagógus A pedagógusok nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. Az önértékelés önmagában is fontos eleme a folyamatos minőségfejlesztésnek. - A pedagógus ismerje az intézmény belső elvárás-rendszerét, dokumentációját (Pedagógiai Program, Házirend, SzMSz, Munkaterv), azonosuljon ezekkel és ez alapján végezze pedagógiai munkáját. - Módszertani, szakmai fejlődés. - Tervezés, megvalósítás, értékelés mentén a minőségi munkája javuljon. Kulcsjellemzők - alkalmazza a gyermekcsoportoknak, a különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő változatos módszereket.

10 - értékeli az alkalmazott módszerek beválását. - felhasználja a megfigyelésen alapuló vagy az óvodai pedagógiai programjában rögzített, a gyakorlatban megjelenő mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában. - alkalmazott módszerei illeszkednek az éves nevelési, fejlesztési ütemtervhez. - tervező munkája, tervezési dokumentumai, tervezési módszerei nyomon követhetőek, megvalósíthatóak és reálisak. - a tervezés során érvényesíti a Nemzeti alapéves nevelési tanulási ütemterv nevelési céljait, meghatároz pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat. - éves tervezésének elemei megfelelnek a pedagógiai programban leírt intézményi céloknak. - tervező munkája során épít a gyermekek előzetes tudására és a gyermekcsoport jellemzőire. - tudatosan, az adott helyzetnek megfelelően választja meg és alkalmazza a tanulásszervezési eljárásokat. - motiválja a gyermekeket, felkelti érdeklődésüket, fenntartja figyelmüket, érdeklődésüket. - fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési képességét. - a tanulást támogató környezet létrehozásánál figyelembe veszi a tanulási folyamatot. alkalmazza az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközöket, a tanulási - folyamatban. - hatékony gyermek-megismerési technikákat alkalmaz. - pedagógiai munkájában, a tervezésben megjelenik az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés. - tervszerűen foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel. - ismeri a gyermeki tevékenységek által fejlesztendő kompetenciákat, alkalmazza ezek fejlődésének mérési, megfigyelési módszereit. - olyan nevelési, tanulási környezetet alakít ki, amelyben a gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat. - pedagógiai munkájában megjelenik a közösségfejlesztés. - sikeresen alkalmaz probléma-megoldási és konfliktuskezelési módszereket, technikákat. - tájékozott az értékelés funkcióiról, folyamatáról és módszeréről. - ismeri az óvodai értékelési és mérésmetodikai szabályokat, összefüggéseket, a folyamatos megfigyelési módszereket, azok regisztrálásának módját. - az értékelés eredményei alapján határozza meg a gyermek egyéni fejlődési tempójához illeszkedő fejlesztési feladatokat. - reálisan ítéli meg szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. - nyelvhasználata igényes. - együttműködik más óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban. - együttműködik más intézmények pedagógusaival. részt vesz pedagógiai fejlesztésekben. - önismerete reális, képes az önreflexióra, az önfejlesztésre.

11 - azonosul az intézmény pedagógiai programjának céljaival, az intézmény pedagógiai hitvallásával. - saját magára is érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlesztés, fejlődés, továbblépés igényét. - pedagógiai kérdésekben tájékozott, követi a szakmában történteket. munkájában kezdeményező és felelősségteljes. - munkájában pontos és megbízható Vezető A vezető önellenőrzésének célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. Az öt évre szóló önértékelési programban az intézményvezető meghatározza az önértékelési munka célját, elvárt eredményeit, a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok ütemezését és a szükséges emberi és egyéb erőforrásokat. Kijelöli az önértékelési csoport tagjait, meghatározza, hogy melyek az intézményvezető, melyek az önértékelési csoport által végzendő feladatok, illetve, hogy mely feladatokba milyen feltételek és eljárásrend szerint vonhatók be további kollégák. Az intézményvezető az önértékelési programban rögzítetteknek megfelelően delegálhatja az éves tervezési feladatot az önértékelési csoport tagjainak, akik az önértékelési programban előírt feltételek szerint meghatározzák az adott tanévben elvégzendő önértékelési feladatokat. Az elvárások teljesülése alapján a vezető határozza meg önmaga kiemelkedő és fejleszthető területeit az egyes értékelési területeken belül. A vezető önértékelésének eredményét az informatikai rendszerben kell rögzíteni, amely azt elérhetővé teszi a vezető, az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára. Az eredményt a vezető megosztja a fenntartóval, akinek lehetősége van a vezetői önértékelés eredményéhez megjegyzéseket fűzni a vezetői önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében. Kulcsjellemzők o A vezetőnek biztosítania kell, hogy a tanulás és a tanítás a gyermeki teljesítmény javulásához vezessen. o A vezetőnek meg kell teremtenie a visszajelzés és az értékelés kultúráját, a fejlődés elősegítése érdekében. o A vezetőnek biztosítani kell, hogy az éves nevelési-tanulási ütemtervben feltüntetett tevékenységek kielégítsék az intézmény minden egyes gyermekének igényét. o A vezető munkájában törekszik egy befogadó tanulási környezet kialakítására. o A vezetőnek tudnia kell közös értékeken alapuló jövőképet képviselnie az óvodával kapcsolatban, amelynek célja az aktuális gyakorlat és a gyermeki eredmények javítása. o A vezető mindennapi tevékenysége olyan stratégiát követ, amely az intézményi célok eléréséhez mindenki számára megvalósítható lépéseket kínál.

12 o A vezető az intézmény céljainak eléréséhez stratégiai lépéseket tesz, a változás kihívásokkal teli folyamatát megérti, és arra konstruktívan reagál. o A vezető egy változásokra nyitott környezetet teremt, és konstruktív kapcsolatot létesít a változásban érintett szereplőkkel. o A vezető megosztja a vezetést munkatársaival, és a fejlesztést a saját és mások képességeibe vetett bizalomra alapozza. o A vezető kritikusan reflektál a saját személyiségére, viselkedésére, cselekedeteire, és (ha szükséges) felülvizsgálja saját döntéseit (önreflexió és önértékelés). o A vezető folyamatosan fejleszti az interperszonális erősségeit, és igyekszik legyőzni a gyengeségeit (interperszonális fejlődés). o A vezető folyamatosan naprakész szakmai ismeretei terén ahhoz, hogy az intézmény jövőképét megalkossák, céljait meghatározzák és elérjék (szakmai stratégiai és operatív vezetői fejlesztés). o A vezető felismeri a neveléshez és az oktatáshoz kötődő erkölcsi és etikai körülményeket, betartja a szakma etikai szabályait, és elfogadja a vezetéssel járó felelősséget (etikai és erkölcsi fejlődés). o A vezető hatékonyan kommunikál, valamint mélyen elkötelezett a gyermekek nevelése, tanítása/oktatása, az óvodapedagógusok és önmaga képzése és fejlesztése iránt (hatékony kommunikáció és elköteleződés). o A vezető inspirálja, motiválja és ösztönzi a kollégáit és a gyermekeket, valamint támogatja őket abban, hogy pozitívan álljanak a köznevelésben megjelenő kihívások elé (inspiráló vezetés). o A vezető megosztja a vezetést munkatársaival; a fejlesztést a saját és mások képességeibe vetett bizalomra alapozza. o A vezető a közös/megosztott vezetés különböző formáira építve hatékony csapatmunkát teremt, koordinál, és ebben részt is vesz (csapatépítés és megosztott vezetés). o A vezető biztosítja, hogy a munkatársak, az intézmény és más érintettek az igényeiknek és a velük szemben támasztott követelményeknek megfelelő szakmai továbbképzésben részesüljenek (szakmai továbbképzés). o A vezetőnek feladata, hogy az óvodapedagógusokat a szakirodalom kritikus olvasására ösztönözze a nevelési, tanítási gyakorlatuk fejlesztésének érdekében o A vezető döntéseket hoz, problémákat old meg, konfliktushelyzeteket kezel - mások szempontjait és a különböző társadalmi és kulturális sokféleségből adódó nézőpontokat figyelembe véve (kommunikáció és közös döntéshozatal). o A vezető elfogadó, pozitív környezetet, a tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére nyitott, támogató kultúrát alakít ki, betartva az erkölcsi és etikai normákat mások vezetése közben (intézményi légkör és erkölcsi szempontok). o A vezető elemzi és hatékonyan, a jogszabályi követelményeknek megfelelve kezeli az intézményi erőforrásokat, beleértve a humán, pénzügyi, technológiai, fizikai stb. erőforrásokat. o A vezetőnek fontos az intézmény arculata, és arra törekszik, hogy az iskoláról pozitív képet alakítson ki. o A vezető hatékony idő- és erőforrás-menedzsmentet biztosít. o A vezető a rendszer irányelveit betartva irányítja, és átláthatóan menedzseli a munkafolyamatokat.

13 o A vezető a belső és a külső partnereket bevonó kommunikációt alkalmaz. A vezető az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet az informatikai rendszerben rögzít. Intézmény Célja: Az intézményi pedagógiai-szakmai munkájának a fejlesztése, annak feltárásával, hogy az intézmény saját pedagógiai programjában megfogalmazottakat hogyan valósította meg. Képet adnak a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósulásának eredményességéről, úgy hogy közben számba veszik az intézmény adottságait, a nevelőtestület mint szakmai közösség szakmai együttműködésének formáit, a nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az eredmények visszacsatolásának folyamatát. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetve változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. A partnereknek való megfelelés Az intézmény szakmai és közéleti elismerése Kulcsjellemzők o Az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége világos, a nevelés, tanulásitanítási folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a gyermeki alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál. o Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek elkészítéséhez, fejlesztéséhez megfelelő információkat szerez be, és bevonja az intézmény külső és belső partnereit. o A tervek megvalósítása nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok megvalósítását szolgálja. o Az intézmény törekszik arra, hogy a pedagógusok tanítási gyakorlata szabályozott és tervezett legyen. o Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható. o Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az az intézményi fejlesztések egyik alapját képezi. o Az intézmény munkájában kiemelt figyelmet kap az egyes gyermeki kulcskompetenciák fejlesztése. o Az intézményben folyó nevelő-oktató munka keretei az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek figyelembe vételével kerülnek kialakításra. o Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok bevezetése és működtetése, például a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. o Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási- és tanulásszervezési eljárások a különböző szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését tanulását szolgálják. o Az intézményben a tanulói közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik, alkalmanként megtörténik a külső partnerek bevonása is.

14 o Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat folyamatosan gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény. o Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik, dokumentálják, és az egyes területek értékelési eredményeit összekapcsolják. o Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri elégedettség - különös tekintettel a gyermekek lassú átmenetét az iskolai oktatásba továbbhaladására és az erre való felkészítésre, a gyermekek képességeinek kibontakoztatására, a gyermekek értékelésére, az egyéni tanulási és fejlesztési lehetőségekre, a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására és a nevelésoktatás általános színvonalára felhasználásra kerül a fejlesztési tervek elkészítése során. o Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések a munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei. o A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban. o Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő kommunikációs rendszert alakított ki. o Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént. o Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik. o Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos. o Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőségi nevelő-oktató munka optimális feltételeinek megteremtése érdekében. o Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen meghatározásra került, és annak alapján történt meg a munkatársak felhatalmazása a feladatok elvégzésére. o Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű tanulási lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt. o Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogram) összhangban fogalmazza meg. o Folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés szintjén. o A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi gyakorlat része. TERVEZÉS Az intézmény ötéves önértékelési ciklusának tervezése

15 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSE Terület Feladat Az óvodapedagógusok önértékelésének Az óvodapedagógusok nevelő munkájának fejlesztése, a célja kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával Ha az intézményvezető munkakörének Rájuk is kiterjed az óvodapedagógus önértékelés. része foglalkozás tartása Az értékelés alapja a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz (8) kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. a) pedagógiai módszertani felkészültség, b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, c) a tanulás támogatása, d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. Az önértékelést megelőzően az intézmény a pedagógiai programban rögzített céljainak, valamint saját pedagógus (teljesítmény) Az óvodapedagógusokkal szembeni intézményi elvárás rendszert rögzítik a Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt elérhetővé teszi az értékelési rendszerüknek megfelelően érintett óvodapedagógusok számára. értelmezik az általános elvárásokat Önfejlesztési terv Az óvodapedagógus az intézményvezető (kérés alapján szaktanácsadó) segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni.

16 Az óvodapedagógus önértékelésének módszertana és eszközei, eljárásrendje 1.Kérdőívek Önértékelés kiterjed óvodapedagóguso kra és amennyiben az intézményvezető munkakörének része foglalkozás tartása óvodapedagóguso kra és amennyiben az intézményvezető munkakörének része foglalkozás tartása óvodapedagóguso kra és amennyiben az intézményvezető munkakörének része foglalkozás tartása 2.Interjúk Önértékelés kiterjed óvodapedagóguso kra és amennyiben az intézményvezető munkakörének része foglalkozás tartása óvodapedagóguso kra és amennyiben az intézményvezető munkakörének része foglalkozás tartása Módszer Óvodapedag ógus önértékelő kérdőív Szülői kérdőív óvodapedagó gus munkatársak Módszer Óvodapedagó gusra vonatkozó interjú Óvodapedagó gusra vonatkozó interjú Gyakoriság Dokumentum 2 évente 1x Ped.ön.I. kérdőív eredményét rögzítik az OH informatikai felületén 2 évente 1x Szül.Ped.ön.I. kérdőív eredményét rögzítik az OH informatikai felületén 2 évente 1x Munk.Ped.ön. I. kérdőív eredményét rögzítik az OH informatikai felületén Dokumentu Gyakorisá m száma/ g kódja 2 évente 1x Interjú eredményét rögzítik az OH informatikai felületén 2 évente 1x Interjú eredményét rögzítik az OH informatikai felületén Érintettek köre óvodapedagóg usok óvodapedagóg usok óvodapedagóg usok Érintettek köre óvodapedagó gusok óvodapedagó gusok Végzi óvodapedagóguso k és amennyiben az intézményvezető munkakörének része foglalkozás tartása A kérdőívet az óvodapedagógus által nevelt, gyermekek szülei töltik ki nevelőtestület tagjai óvodapedagóguso k Az interjút végzi Belső Önértékelési csoport intézményvezető helyettes Belső Önértékelési csoport intézményvezető helyettes

17 3.Dokumentumelemzés Önértékelés kiterjed Módszer óvodapedagóguso Dokumentum kra és amennyiben elemzés, az az ÓNOAP-ra, intézményvezető az óvoda munkakörének pedagógiai része foglalkozás programjára tartása épülő egész éves nevelési tanulási ütemterv, a csoportprofil, a tematikus terv és az éves tervezés egyéb dokumentuma i Egyéb foglalkozások tervezése (felzárkóztató, tehetséggond ozó) Óvodai csoportnapló Gyermeki produktumok Tevékenység /foglalkozás tervezésének dokumentuma i 4.Óvodai foglalkozás megfigyelés Önértékelés kiterjed óvodapedagóguso kra és amennyiben az intézményvezető munkakörének része foglalkozás tartása Módszer önértékelés kiemelkedő és fejlesztendő területek meghatározás a Dokumentu Gyakorisá m száma/ g kódja 2 évente 1x dokumentum elemzés eredményét rögzítik az OH informatikai felületén Gyakorisá g 2 évente 1x Dokumentu m száma/ kódja a foglalkozás megfigyelés eredményét rögzítik az OH informatikai felületén Érintettek köre óvodapedagó gusok Érintettek köre óvodapedagó gusok Végzi Belső Önértékelési csoporttagok Végzi Vezetőség, Belső Önértékelési csoport tagjai

18 5. Az intézményi önértékelés óvodapedagógusra vonatkozó megállapításai Dokumentu Önértékelés Gyakorisá Érintettek Módszer m száma/ kiterjed g köre kódja óvodapedagóguso kompetencián 2 évente 1x óvodapedagó kra és amennyiben ként az eredményt gusok az meghatározni rögzítik az intézményvezető a kiemelkedő OH munkakörének és fejleszteni informatikai része foglalkozás kívánt felületén tartása területeket Végzi Vezetőség, Belső Önértékelési csoport tagjai A pedagógus önértékelésének folyamata A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik, az önértékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat az alábbi főbb lépések mentén összegezhető: 1. Az éves önértékelési tervben kijelölt támogató kollégák egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét (vezetők, szülők, kollégák). 2. A tájékoztatással megbízott kolléga informálja, és igény szerint felkészíti az 1. pontban meghatározott partnereket és az érintett pedagógust. 3. A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat. Szükség esetén a kérdőíves felmérés kiegészíthető papíralapú felméréssel, de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben (amely azt elérhetővé teszi később a tanfelügyelő szakértők számára). 4. Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, az azokhoz kapcsolódó önfejlesztési terveket, a pedagógiai munka dokumentumait, majd rögzíti a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén az informatikai rendszerben rögzíti a tapasztalatokat. 5. Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, és lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen. 6. A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az azt követő megbeszélés tapasztalatait a megadott szempontok alapján az órát látogató kollégák rögzítik az informatikai felületen. 7. Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák által rögzített tapasztalatok alapján minden elvárás esetében az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című útmutató szerinti 0 3 skálán értékeli az elvárás teljesülését

19 megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, az informatikai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, illetve kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen). Ha egy elvárás a rendelkezésre álló tapasztalatok alapján nem értékelhető, akkor ott az n. é., nem értelmezhető megjelöléssel kell jelezni. Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára is. 8. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÖNÉRTÉKELÉSE Terület Feladat A vezető ellenőrzésének célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. A 20/2012. (VIII. 30) EMMI-rendelet szerint a pedagógiai-szakmai ellenőrzés vezetői szintje kiterjed az intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó vezetőjére vezetői önértékelés során az alábbi területekről származó adatok és tapasztalatok kerülnek felhasználásra Időszak Vezetőre vonatkozó intézményi elvárások alapján történik az önértékelés Önfejlesztési terv 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása a vezetői megbízás második és negyedik évében, Az elvárásokat a vezető, az önértékelési csoport és a nevelőtestület közösen dolgozza ki Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el részére. A vezető az önértékelésre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel együtt feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki a megvalósíthatóság elősegítésére megjegyzéseket fűzhet a tervhez

20 Az intézményvezető önértékelésének módszertana és eszközei, eljárásrendje 1.Kérdőívek Önértékelés kiterjed intézményvezető intézményvezető intézményvezető 2.Interjúk Önértékelés kiterjed intézményvezető intézményvezető intézményvezető Módszer Vezető önértékelő kérdőív Nevelőtest ületi kérdőív a vezető önértékelés ének keretében A pedagógus ok elégedettsé gét mérő kérdőív) Szülői kérdőív A szülők elégedettsé gét mérő kérdőív Módszer vezetőre vonatkozó interjú vezetőre vonatkozó interjú vezetőre vonatkozó Gyakoriság a vezetői megbízás második és negyedik évében, a vezetői megbízás második és negyedik évében, a vezetői megbízás második és negyedik évében, Dokumentum száma/ kódja kérdőív eredményét rögzítik az OH informatikai felületén kérdőív eredményét rögzítik az OH informatikai felületén kérdőív eredményét rögzítik az OH informatikai felületén Gyakorisá Dokumentum g száma/ kódja 2 évente 1x Interjú eredményét rögzítik az OH informatikai felületén 2 évente 1x Interjú eredményét rögzítik az OH informatikai felületén 2 évente 1x Interjú eredményét óvodapedagóg usok szülők Érintettek köre intézményvezet ő intézményvezet ő intézményvezet ő Végzi Érintettek köre intézményvezető intézményvezető A kérdőívet az adott vezető feladatellátás i helyén a nevelőtestüle t tagjai - óvodapedagó gusok töltik ki A kérdőívet az adott vezető feladatellátás i helyén nevelt gyermekek szülei töltik ki Az interjút végzi Belső Önértékelési csoporttag (intézményve zető helyettes) Belső Önértékelési csoporttag (intézményve zető helyettes) Belső Önértékelési

21 interjú 3.Dokumentumelemzés Önértékelés Módszer kiterjed intézményvezető A dokumentu melemzés és a megfigyelé s szempontja i Az előző vezetői ellenőrzés (tanfelügye let) és az intézményi önértékelés adott vezetőre vonatkozó értékelőlap jai Vezetői pályázat/pr ogram Pedagógiai program Egymást követő 2 nevelési év munkaterv e és az éves beszámoló k SzMSz Gyakorisá g 2 évente 1x rögzítik az OH informatikai felületén Dokumentum száma/ kódja dok. elemzés eredményét rögzítik az OH informatikai felületén Érintettek köre intézményvezet ő csoporttag (intézményve zető helyettes) Végzi Belső Önértékelési csoporttag (intézményve zető helyettes) A vezető önértékelésének folyamata A vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negyedik évében történik, az értékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat főbb lépései a következők: 1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét.

22 2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az 1. pontban meghatározott partnereket. 3. A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat. Szükség esetén a kérdőíves felmérés kiegészíthető papíralapú felméréssel, de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben (amely azt elérhetővé teszi később a külső szakértők, szaktanácsadók számára). 4. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják a vezetőre vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és belső értékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó intézkedési terveket, a vezetői munka dokumentumait, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén az informatikai rendszerben rögzítik a tapasztalataikat. 5. A felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen. 6. A vezető (szükség esetén az adatgyűjtésben részt vevő kollégák segítségével) minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, és kompetenciánként meghatározza a fejleszthető és a kiemelkedő területeket (amennyiben van ilyen). 7. Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el részére. 8. A vezető az önértékelésre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel együtt feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki a megvalósíthatóság elősegítésére megjegyzéseket fűzhet a tervhez. AZ INTÉZMÉNY ÁTFOGÓ ÖNÉRTÉKELÉSE Terület Feladat A célja (a tanfelügyelet keretében lebonyolított intézményellenőrzéshez hasonlóan), hogy segítséget adjon az intézmény pedagógiaiszakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját Időszak az intézmény átfogó önértékelése az 5 éves ciklusban egyszer történik meg Az intézmény 1. Pedagógiai folyamatok önértékelése az 2. Személyiség- és közösségfejlesztés alábbi területekre 3. Eredmények terjed ki: 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény külső kapcsolatai

23 Öt évre szóló intézkedési terv Az intézményi elvárásokat az intézménynek az éves önértékelési tervében feltüntetett módon évente vizsgálnia kell. 6. A pedagógiai munka feltételei 7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés A pedagógus és a vezető értékeléséhez hasonló módon az elvárások teljesülésének vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva történik meg, majd a fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározásával, valamint öt évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. Az intézmény a következő időszak éves terveiben részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait és azok megvalósításának lépéseit. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában gyermeknek. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei (egyéni fejlesztési lapok) elismerések első osztályba lépő tanulók eredményeinek nyomon követése (óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

24 Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. Az átfogó intézményi önértékelés módszertana és eszközei, eljárásrendje 1. Elégedettségmérés Önértékelés kiterjed intézményvezet ő intézményvezet ő Módszer Nevelőtestület i kérdőív a vezető önértékelésén ek keretében A pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív Szülői kérdőív A szülők elégedettségét mérő kérdőív Gyakorisá g a vezetői megbízás második és negyedik évében, a vezetői megbízás második és negyedik évében, Dokumentu m száma/ kódja a kérdőív eredményét rögzítik az OH informatikai felületén kérdőív eredményét rögzítik az OH informatikai felületén Érintettek köre óvodapedagó gusok szülők Végzi A kérdőívet az adott vezető feladatellátási helyén a nevelőtestület tagjai - óvodapedagógu sok töltik ki A kérdőívet az adott vezető feladatellátási helyén nevelt gyermekek szülei töltik ki 2.Interjúk Önértékelés kiterjed intézmény intézmény Módszer intézményre vonatkozó interjú intézményre vonatkozó interjú Dokumentu Gyakorisá m száma/ g kódja 2 évente 1x Interjú eredményét rögzítik az OH informatikai felületén 2 évente 1x csoportos interjúk, Interjú eredményét rögzítik az Érintettek köre intézményvez ető szülők képviselőnek részvételével csoportonként Az végzi interjút Belső Önértékelési csoporttag (intézményvezet ő helyettes) Belső Önértékelési csoporttag (intézményvezet ő helyettes)

25 intézmény intézményre vonatkozó interjú 3.Dokumentumelemzés Önértékelés kiterjed intézményre Módszer A dokumentume lemzés és a megfigyelés szempontjai OH informatikai felületén 2 évente 1x csoportos interjúk Interjú eredményét rögzítik az OH informatikai felületén Dokumentu Gyakorisá m száma/ g kódja 5 évente 1x dok. elemzés eredményét rögzítik az OH informatikai felületén minimum két szülő az óvodapedagó gusok esetében különböző csoportszerve zési formában eltérő életkorú gyermekekkel foglalkozó, munkaközöss égekbe tartozó óvodapedagó gust kérdeznek Érintettek köre intézmény Belső Önértékelési csoporttag (intézményvezet ő helyettes) Végzi Belső Önértékelési csoporttag Az intézmény önértékelésének folyamata A teljes körű intézményi önértékelés az éves önértékelési terv szerint történik, az értékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat az alábbi lépések mentén összegezhető: 1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét. 2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az 1. pontban meghatározott partnereket. 3. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják az intézményre vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó intézkedési terveket, a vezetői és a korábbi pedagógus önértékelési eredményeket és az intézmény alaptevékenységét meghatározó dokumentumokat, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén az informatikai rendszerben rögzítik a tapasztalataikat.

26 4. A felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen. 5. A vezető az értékelésében részt vevő kollégák bevonásával minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat. 6. A vezető az értékelésben részt vevő kollégák segítségével értékelési területenként meghatározza a fejleszthető és a kiemelkedő területeket (amennyiben van ilyen). Az értékelés az informatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé teszi a vezető, az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára. 7. A vezető a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő intézkedési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az intézkedési tervet értékelési területenként, az általános elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni, a tervet a rendszer elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára. 8. Az intézkedési terv megvalósításának támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet a tervhez, amit a vezető juttat el részére. Dokumentumelemzés Az adatgyűjtés során kiemelt szerepet kap, hogy az önértékelést végzők megismerjék az intézmény pedagógiai elveit, vállalt feladatait, képet kapjanak az intézményben folyó nevelőoktató munka kereteiről. A dokumentumok elemző áttekintése nem szakértői elemzés, az intézményi elvárások megfogalmazásában a következők segítik az önértékelési csoportot: Pedagógiai program: Mi az óvoda pedagógiai hitvallása, van-e olyan pedagógiai elv, amelyet kiemelten képvisel? Szerepel-e olyan nevelési-oktatási feladat benne, amely az óvoda specialitása? Hogyan kapcsolódnak az intézmény által megfogalmazott célok a köznevelés előtt álló feladatokhoz? A dokumentumban mi igazolja, hogy az intézmény a programját pedagógiai tudatossággal, stratégiát alkotva tervezte meg? A programban meghatározott, az óvodában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai konkrétak-e, rendelhető-e hozzájuk tevékenység, megfelelnek-e az intézmény lehetőségeinek, reálisak-e? A meghatározott célok megvalósításához szükséges feltételrendszert számba vették-e? SzMSz: A szervezet felépítése és működésének jellemzői milyen módon kapcsolódnak az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottakhoz? Az egyes intézményi közösségek és a szakmai közösségek milyen súllyal jelennek meg a szervezet életében?

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUMA ÉS MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA 4029 DEBRECEN, VÍZTORONY UTCA 3. 1 1. Jogszabályi háttér Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményi Önértékelési Programja

Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményi Önértékelési Programja Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményi Önértékelési Programja Tartalom 1. BEVEZETŐ 4 2. FOGALOMTÁR 5 3. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS CÉLJA 6 4. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS FOLYAMATA

Részletesebben

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv 2016-2017. 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: angodi valamint az intézményvezető 2. Az intézményi önértékelési

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015. PÉTERFY SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Hallgatóné Hajnal Judit, igazgató Intézményi önértékelési csoport tagjai Ágoston Tünde,

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 AMI TOVÁBBRA SEM VÁLTOZOTT az alapelvek és a célok; az ellenőrzés, értékelés szereplői;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

DÉL-ZSELIC ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYPETERD-RÓZSAFAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5 ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

DÉL-ZSELIC ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYPETERD-RÓZSAFAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5 ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM DÉL-ZSELIC ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYPETERD-RÓZSAFAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5 ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM HATÁLYBALÉP: 2015. SZEPTEMBER 1. KÉSZÍTETTE: SOMOGYINÉ KESZTHELYI JUDIT intézményvezető 1 Az önértékelés alapja

Részletesebben

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA A vezető önértékelésének területei Intézményi elvárás rendszer vezető 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga

Részletesebben

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola. Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv. Tanév: 2016/2017

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola. Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv. Tanév: 2016/2017 Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv Tanév: 2016/2017 1.Alapadatok Intézmény neve Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola Székhelye 3373

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Intézményi elvárás-rendszer

Intézményi elvárás-rendszer Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2015 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012. (VIII.31)

Részletesebben

Barcsák Mariann anyagának felhasználásával

Barcsák Mariann anyagának felhasználásával A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szükség van. Maria Montessori

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA és SZABÁLYZATA 2015 2020 Készítette: Sebestyén Györgyi intézményvezető 1. Az intézményi önértékelés szabályozási alapja Jogszabályok: 2011.

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Országos Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzés. Mesterpedagógusok II. Szabadegyeteme Sonkád

Országos Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzés. Mesterpedagógusok II. Szabadegyeteme Sonkád Országos Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzés Mesterpedagógusok II. Szabadegyeteme Sonkád 2016.06.30.-07.03. Galambos Zsuzsanna Székesfehérvári POK főosztályvezető Jogszabályban előírt feladatok Pedagógiai

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

I. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása. Önértékelési szempontok. Intézményi elvárások. Külső elvárások

I. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása. Önértékelési szempontok. Intézményi elvárások. Külső elvárások I. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1. Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze? Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Összeállította: Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Országjáró Rendezvénysorozat augusztus

Összeállította: Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Országjáró Rendezvénysorozat augusztus Összeállította: Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő banne.aniko@reformatus.hu RPI Országjáró Rendezvénysorozat - 2014. augusztus 28-29. A felhasznált joganyagok: 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

2014.október 22. Budapest

2014.október 22. Budapest 2014.október 22. Budapest A pedagógusminősítés jogszabályi háttere, és eljárásrendje 2011.évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről A 20./2012. EMMI-rendelet 326./2013. Korm.rend. Útmutató a pedagógusok minősítési

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv

Önértékelési kézikönyv Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 25- én jóváhagyott tájékoztató anyag A kézikönyv

Részletesebben

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze? Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.: III-477/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola vezető elvárás rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport A tanulás és tanítás stratégiai

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai

A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai 2015. július 22. Deák Varga Kinga pedagógiai szakértő, szaktanácsadó kinga.deakvarga@lutheran.hu Kit érint? Pedagógus Önértékelés

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv

Önértékelési kézikönyv Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 25- én jóváhagyott tájékoztató anyag

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv

Önértékelési kézikönyv Önértékelési kézikönyv ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 25- én jóváhagyott tájékoztató

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv

Önértékelési kézikönyv Önértékelési kézikönyv GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 25-én elfogadott tájékoztató anyag. A kézikönyv az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv

Önértékelési kézikönyv Önértékelési kézikönyv GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 25-én elfogadott tájékoztató anyag. A kézikönyv

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása. Elkészült egy rendszer és kézikönyv

Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása. Elkészült egy rendszer és kézikönyv Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása Elkészült egy rendszer és kézikönyv és már próbaüzemben van 450 szakértő, tapasztalat, képzés A tanfelügyeleti eljárás és minősítés kritikus pontjain A folyamatok

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -2- Tartalom Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai... 3 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)... 3 Az ellenőrzés célja... 3 Az

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

TANFELÜGYELET ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÁMOP-3.1.8)

TANFELÜGYELET ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÁMOP-3.1.8) TANFELÜGYELET ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÁMOP-3.1.8) AZ ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A TANFELÜGYELET STANDARDJAI Intézmény Az intézményi működés területei. területeket

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-./2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Intézményi Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport Önértékelési Hogyan valósul

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusminősítés rendszere Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. A törvény kerettörvény, a részletszabályokról

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt feladatai: A tanfelügyeleti

Részletesebben