Egészség-gazdaságtani gazdaságtani elemzések módszertana 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészség-gazdaságtani gazdaságtani elemzések módszertana 2."

Átírás

1 Egészség-gazdaságtani gazdaságtani elemzések módszertana 2. SÓFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE 1. Alapvető megfontolások A magyar népesség mortalitásának vizsgálatakor megállapítható, hogy a keringési rendszer megbetegedései miatti halálozás az összes halálozás felét teszi ki Magyarországon (1.ábra). A kardiovaszkuláris események döntő hányadát a megemelkedett szisztolés vérnyomással lehet magyarázni (World Health Report, 2002). A sófogyasztás mérséklésével elérhető a szisztolés vérnyomás csökkentése, mely korosztályonként eltérő mértékű (WHO, 2003) y = -13,013x , y = -8,8672x + 694,55 Minden halálok (SHA) / fő Keringési rendszer megbetegedései (SHA) / fő Lineáris (Minden halálok (SHA) / fő) Lineáris (Keringési rendszer megbetegedései (SHA) / fő) ábra: Haláloki statisztikák. Forrás: OECD Health Data Standard populáció: OECD országok A bemutatott adatok alapján elmondható, hogy habár a keringési megbetegedések okozta halálozás terén számottevő eredmények születtek, a halálozás csökkenésének üteme a lineáris trendvonal egyenlete alapján elmarad az összes halálozás csökkenésének ütemétől. 2. A döntés során figyelembe ajánlott szempontokról Egy másik, hasonló témakörű kutatáshoz (Smith-Spangler, 2010.) és egy korábbi ajánláshoz (Gold, 1996.) hasonlóan főszabályként javasolt a program költségeinek és hasznainak társadalmi szempontú figyelembe vétele. Amennyiben a működtetési közfinanszírozó futtatja a programot (a 1

2 később bemutatott döntési pontok függvényében), úgy érdemes lehet egy önálló elemzés készítése a finanszírozó szempontjából. 3. Vizsgálatra ajánlott döntési pontok Egyeztethetőség az ágazati stratégiával A népegészségügyi program értékelése során érdemes először megvizsgálni a program egyeztethetőségét az ágazati stratégiával, melyet ma leghitelesebben a Semmelweis terv képvisel. Ezt a lépést azért érdemes még az elején megtenni, hogy kikristályosodjon, vajon pontos népegészségügyi tervezésről volt szó a program megalkotása kapcsán, vagy csak a politika szelei fújták össze ezt a népegészségügyi programot. A népegészségügyi programra fordítható források mértéke, minősége Amikor egy népegészségügyi program értékelésére kerül sor, elkerülhetetlen a rendelkezésre álló források számba vétele. Kérdéses lehet, hogy az egészségügyi közszereplők közül melyik (központi költségvetés, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, önkormányzatok, de ide sorolható akár az Európai Unió is) biztosítja a forrást: ez keretet szabhat a felhasználási területeknek és emellett kijelöli az operatív megvalósítás (pl. számvitel) határait is. A rendelkezésre álló források nagysága alapján válogathatunk a népegészségügyi program célkitűzéseit megvalósító eszközök között ez talán a választandó eszköz legerősebb prediktora, ha a rendelkezésre álló források erősen korlátosak. Habár nem sorolható egyértelműen a források közé, véleményem szerint itt érdemes megvizsgálni a népegészségügyi program melletti politikai elkötelezettség mértékét is, és összegyűjteni a program lehetséges támogatóit, ellenzőit (stakeholder-elemzés). Döntési alternatívák a kardiovaszkuláris halálozást csökkentő népegészségügyi program keretein belül Fontos megvizsgálni, hogy milyen költségekkel és hasznokkal járnak a kardiovaszkuláris halálozás csökkentését célzó program más lehetséges területei: ilyen lehet például a rendszeres testedzés népszerűsítése, a koleszterinszint csökkentése, a dohányzásról való leszokás támogatása (ez utóbbi extra hasznokat is hozhat pl. a tüdőrákos megbetegedések számának csökkenése; ugyanakkor extra költségeket is termel: jövedéki adóból befolyó összegek csökkenése). Döntési alternatívák a kardiovaszkuláris halálozást a sófogyasztás mérséklésével csökkentő népegészségügyi program keretein belül A sófogyasztás mérséklésére különböző eszközök állnak rendelkezésre, melyek egymás alkalmazását ugyan nem zárják ki, de együttes alkalmazásuk talán túl radikális beavatkozást 2

3 jelentene a társadalmi-gazdasági berendezkedésre nézve. Néhány ilyen eszköz (csoport) például: o sóadó : előnyös, ha a program finanszírozójának vékony a pénztárcája; ha ténylegesen a sófogyasztás mérséklődésével jár, elegendő, ha mértéke az adó begyűjtésének transzferköltségeit fedezi, mivel a hasznok társadalmi szinten realizálódnak; hátránya, hogy az iparági szereplők nemtetszését váltja ki; versenytorzító hatása lehet. o élelmiszergyártókkal való együttműködés a sótartalom csökkentésére a késztermékekben: előnye, hogy jobban kommunikálható, mint a sóadó; alapvetően egy kompromisszumra törekvő megoldásról van szó; hátránya, hogy mint minden szabályozás, valószínűleg ez is megkerülhető; fontosságát jelzi, hogy a fejlett, ipari országokban a sófogyasztás 75%-a késztermékek útján adódik össze (Penney, 2009); termékcsoportra fókuszálható (pl. kenyér). o csökkentett sófogyasztás propagálásra a népesség körében: hasznos lehet, ha hosszabb távon lesz forrás és elkötelezettség a program mellett; kikényszerítheti a gyártók részéről a késztermékek sótartalmának csökkentését; fejlett egészségkultúrát és szigorú egészségmagatartást feltételez o táplálkozási irányelvek alkotása: előnye, hogy egyszerűen, házon belül elintézhető; fókuszálható pl. az iskolákra; hátránya, hogy kevés hatása van az iparágra általában. A sófogyasztás csökkentése, mint elsődleges prevenció: stratégia kiválasztása 2. ábra: A kockázat kezelésének lehetséges stratégiái Rose (1985) alapján. Ábra forrása: Vokó Zoltán Habár ez a döntési pont korábban is sorra kerülhetett volna, véleményem szerint érdemes először az eszközök lehetséges skálájában megállapodni, és csak azután dönteni az 3

4 alkalmazásuk során használandó stratégiáról (így finomhangolva az eszközt). Alapvetően két stratégiáról beszélhetünk: populációs, valamint magas kockázatúakat megcélzó stratégiáról (Rose, 1985). A két stratégiát a 2. ábra mutatja be. A populációs kockázatkezelési stratégia során a kockázat eloszlásának egészét befolyásolják kedvezőbb irányba, míg a magas kockázatúakat célzó stratégia esetén kizárólag a magas kockázatú egyének kockázatát mérsékli a népegészségügyi program. Az eszközöket úgy kell beállítani, hogy végül egy kombinált stratégia szülessen meg, ahol a legkeményebb eszközökkel a magas kockázatú egyéneket kezelik, de a puhább eszközök az egész populációra kihatnak. Az értékelés során néhány félreértés tisztázása a program végén (kommunikációs szempontból értékes): o a prevenció NEM költségcsökkentő, hanem költséghatékony o a prevenció NEM jelent radikális megoldást a kuratív medicinával szemben Mindezeken felül ajánlott az 1. pontban bemutatott epidemiológiai adatok figyelembe vétele a népegészségügyi programról való döntés során. 4. A sófogyasztás csökkentésére irányuló népegészségügyi program költséghatékonyságának igazolására felépítendő vizsgálat terve A feladatkiírásban szereplő rendelkezésre álló idő (3 hónap) alapján a népegészségügyi program költséghatékonyságának vizsgálata egészség-gazdaságtani modellezéssel oldható meg, klinikai vizsgálat végzésére nincs mód. a) A vizsgálat céljának tisztázása A vizsgálat célja a sófogyasztás csökkentésére irányuló népegészségügyi program költséghatékonyságának becslése az elkerülhető stroke-os, valamint akut miokondriális infarktusos (AMI) esetek számának meghatározásával, valamint a társadalmi hasznok és költségek számszerűsítésével. b) A vizsgálat perspektívája A vizsgálat perspektívája a társadalmi hasznok és költségek számszerűsítésekor a társadalmi perspektíva, az elkerülhető nemkívánatos eseményeknél pedig a finanszírozó nézőpontja. c) A vizsgált intervenciók leírása A 3. pontban leírtak szerint érdemes dönteni a sófogyasztás csökkentésére irányuló lehetséges eszközök és stratégiák közül (ez az egészségpolitikai döntéshozók feladata). Komparátornak a jelenlegi prevenciós-kezelési stratégia alkalmas. 4

5 d) A vizsgálat időtávja Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana 2. A vizsgálat időtávjának meghatározásakor a rendelkezésre állási idő tükrében a lehető leghosszabb időtávot érdemes választani. Mivel a sófogyasztás csökkentése és a különböző kardiovaszkuláris események összefüggésére vonatkozóan a nemzetközi irodalom és a hazai tapasztalat is biztosít adatokat, a javasolt időtáv 20 év (megjegyezve, hogy a modellben érdemes kialakítani éves checkpoint -okat). e) Diszkontráta meghatározása Diszkontrátának javasolt a mindenkori egészség-gazdaságtani irányelvben meghatározott diszkontráta alkalmazása (jelenleg 3,5%). f) Az egészség-gazdaságtani elemzés típusának, módszertanának meghatározása Az elemzés típusa költség-hasznossági elemzés, melynek végeredménye egy ICER-érték lenne, melyet modellezés segítségével lehetne előállítani (lásd 5. pont). Ezen felül fontos az egy elkerült nemkívánatos eseményre jutó költség, mely a finanszírozó szempontjából kiszámítható lenne az alábbi képletek szerint: é = é ó á ó á = 1 é ó = é á h ó á ó é á = é á h ó á á ahol: o o o o o o o ARR: abszolút kockázatcsökkenés é ó az intervenciós csoportban bekövetkezett események száma ó az intervenciós csoport teljes száma é á a komparátor csoportban bekövetkezett események száma á a komparátor csoport teljes száma NNT: egy nemkívánatos esemény elkerüléséhez kezelendő betegek száma é pedig a vizsgált esemény incidenciája az adott csoporton belül Ezt a módszert használva, amennyiben az intervenció és a komparátor költsége ismert (jelen esetben vállalható az a feltételezés, hogy a prevenció nem befolyásolja az esemény kezelés költségeit), kiszámítható egy elkerült esemény költsége, ezzel értékes információt szolgáltatunk a finanszírozó számára. A módszertan alkalmazásához szükséges költség, valamint egészségnyereség-adatok bemutatását lásd a 6. pontban. 5

6 g) Döntési szabályok megalkotása A költség-hasznossági elemzés eredményéül kapott ICER-értéket az egy főre jutó GDP nemzeti valutában kifejezett értékének háromszorosához érdemes viszonyítani, ami a 2009-es adatok alapján körülbelül Ft. Amennyiben a népegészségügyi program az ágazati stratégiában vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt területet érint, figyelembe vehető magasabb küszöbérték is. h) Érzékenységvizsgálat elvégzése Az elemzés eredményeit érzékenységvizsgálattal érdemes igazolni, így hitelesítve az elemzés mögött rejlő modellt. A módszertani bizonytalanságot irányelvek és referencia-adatok segítségével lehet kezelni. A strukturális bizonytalanságot a saját modellünk és a már publikált modellek valamint azok eredményeinek összehasonlításával lehet kiszűrni. Költséghasznossági elemzés esetén kimenetelként az ICER értékét érdemes rögzíteni, majd probabilisztikus érzékenységvizsgálat során az alábbi területeket megvizsgálni: o Az elsőrendű bizonytalanság mértékét: Különböző paraméterekkel rendelkező betegpopulációk végigfuttatásával a modellen (pl. nemi arány, életkori összetétel). Ezzel párhuzamosan alcsoportelemzés is elvégezhető, ha manuálisan adjuk meg a paramétereket. o A másodrendű bizonytalanság mértékét: A modell bemeneti paramétereit tekintve. A bemeneti adatokat (pl. halálozás / túlélés kockázata az egyes betegségállapotokból) érdemes úgy előállítani, hogy adott, vagy számítható legyen a konfidenciaintervallumuk, így az érzékenységvizsgálat során az intervallum két határa közötti érték lenne sorsolható. A bizonytalanság mértékének meghatározásában a valószínűségek esetében a béta-eloszlás, a költségek esetében a gamma-eloszlás, míg a túlélési jellegű adatok esetében a Weibull-elolszlás lehet segítségre. i) Költségvetési hatás elemzés A költségvetési hatás elemzést jelen esetben a népegészségügyi program finanszírozója számára készítendő. Az elemzésnek ki kell terjednie a referencia és az újonnan előálló helyzet bemutatására a pénzügyi következmények figyelembe vételével és részletes bemutatásával. Fontos megjegyezni, hogy ez az elemzéstípus pénzügyi évekre vonatkozik, és a társadalmi nézőpont itt nem alkalmazható az egyetlen szóba jöhető nézőpont a program finanszírozójának nézőpontja. Különlegesség még, hogy az elemzés időtávja általában 5 évnél nem hosszabb, és nem szükséges diszkontálni, mivel nem a terápia jövőbeni értékét mérjük, pusztán a költségeket becsüljük. 6

7 5. A modell javasolt struktúrája A modell betegút-struktúráját a 3. ábra tartalmazza. A javasolt modelltípus egy Markovláncmodell, amely lényegében a bekövetkező események incidenciáját modellezi egy nemiéletkori kohorszon. A kardiovaszkuláris események magyarországi kezelési sajátosságait is figyelembe véve (akut kórházi tartózkodási idő AMI esetén 6,9 nap, cerebrovaszkuláris megbetegedés esetén 7 nap, magasvérnyomás-megbetegedések esetén 5,7 nap, mindhárom mutató 2008-ra vonatkoztatva; forrás: OECD Health Data 2010) havi ciklusidő javasolt. A kórházi tartózkodási idő alapján akár heti ciklusokat is alkalmazhatnánk, de mivel az AMI-n vagy stroke-on átesett beteg az eseménytől számított egy hónapon belül jelentős költségeket termel, életszerűbb havi ciklusokat alkalmazni. Az akut események bekövetkezése ún. alagútállapotok révén történik, melyekben a beteg csak egy ciklust tölt el. A modell kiinduló feltételezései és a modellel kapcsolatos alapvető megfontolások a következőek: Microsoft Excelben felépíthető, transzparens és felhasználóbarát Az akut betegségállapotokban csak egy ciklus tölthető el ( alagútállapot ) Pusztán a megemelkedett vérnyomásba nem lehet belehalni Egészséges állapotból közvetlenül nem lehet akut betegállapotba lépni, valamilyen előzmény kell, hogy történjen (a modellben ez a magas vérnyomás) Az egészséges betegállapotnak nincs költsége Krónikus betegállapotból is lehet akut betegállapotba lépni, de ha az akut esemény nem egyezik meg a krónikus betegállapotot kiváltó eseménnyel, nem történhet visszalépés az eredeti krónikus betegállapotba Az almodell tölti fel az egészséges állapotot, ennek gyakorlati oka az, hogy az egészséges betegállapotból az emelkedett vérnyomás betegállapotba történő átlépés valószínűsége nagyban függ a modellben szereplő populáció nem- és kor szerinti összetételétől o Másként fogalmazva: ettől lesz valódi kohorsz modell, egy nemi-életkori kohorszot választunk o Ennek gyakorlati relevanciája a korábban tárgyalt populációs, illetve magaskockázatúakra fókuszáló népegészségügyi stratégia esetében van A modellben két halál állapot van: így lehetőség van arra, hogy különbséget tegyünk a költségekben (AMI halál vs. stroke halál, azonnali halál vs. krónikus kezelés utáni halál), jobban simulva a gyakorlati erőforrás-felhasználáshoz Akut betegállapotok között nem lehetséges a közvetlen átjárás Megfontolható egy esetmix betegállapot beléptetése a többi betegség leírására 7

8 Egészség-gazdaságtani gazdaságtani elemzések módszertana ábra: Az egészség-gazdaságtani modell javasolt betegútjai 8

9 6. A modell felépítéséhez szükséges adatok A modell felépítéséhez és működéséhez szükséges adatok típusát, megnevezését és elérhetőségét az alábbi táblázat tartalmazza. Az adatok keresésénél az elsődleges szempont a dolgozat nyújtotta keretekhez alkalmazkodva nem a best available adat felkutatása volt, hanem a modell működése szempontjából leginkább megfelelő adat, ami a publikációkban közvetlenül rendelkezésre áll, nem igényel további tisztítást. Az itt bemutatott adatok alapján a modell főként irodalomkutatás során feltárt adatokra épül. Típus Megnevezés Adat elérhetősége Epidemiológia Stroke mortalitás egy hónapon belül ort/aszaloszsuzsa-m.pdf Epidemiológia AMI mortalitás egy hónapon belül García-García C, Sanz G, Valle V, Molina L, Sala J, Subirana I, Martí H, Marrugat J, Bruguera J, Masià R, Elosua R. Trends in in-hospital mortality and six-month outcomes in patients with a first acute myocardial infarction. Change over the last decade. Rev Esp Cardiol Oct;63(10): Epidemiológia Stroke túlélés egy hónapon 1-( Stroke mortalitás egy hónapon belül) túl Epidemiológia AMI túlélés egy hónapon túl 1-( AMI mortalitás egy hónapon belül) Epidemiológia Stroke mortalitás egy Epidemiológia hónapon túl AMI mortalitás egy hónapon túl ort/aszaloszsuzsa-d.pdf García-García C, Sanz G, Valle V, Molina L, Sala J, Subirana I, Martí H, Marrugat J, Bruguera J, Masià R, Elosua R. Trends in in-hospital mortality and six-month outcomes in patients with a first acute myocardial infarction. Change over the last decade. Rev Esp Cardiol Oct;63(10): Epidemiológia First ever stroke incidencia European Registers of Stroke (EROS) Investigators, Heuschmann PU, Di Carlo A, Bejot Y, Rastenyte D, Ryglewicz D, Sarti C, Torrent M, Wolfe CD. Incidence of stroke in Europe at the beginning of the 21st century. Stroke May;40(5): Epidemiológia First ever AMI incidencia Kárpáti Krisztián, Brodszky Valentin, dr. Boncz Imre, dr. Merkely Béla, dr. Maurovich-Horvat Pál, dr. Gulácsi László: Az első akut miokardiális infarktuson átesett, hospitalizált betegek halálozása Magyarországon, Epidemiológia Következő stroke incidenciája Lewsey J, Jhund PS, Gillies M, Chalmers JW, Redpath A, Briggs A, Walters M, Langhorne P, Capewell S, McMurray JJ, MacIntyre K. Temporal trends in hospitalisation for stroke 9

10 recurrence following incident hospitalisation for stroke in Scotland. BMC Med Apr 9;8:23. Epidemiológia Következő AMI incidenciája García-García C, Sanz G, Valle V, Molina L, Sala J, Subirana I, Martí H, Marrugat J, Bruguera J, Masià R, Elosua R. Trends in in-hospital mortality and six-month outcomes in patients with a first acute myocardial infarction. Change over the last decade. Rev Esp Cardiol Oct;63(10): Epidemiológia Epidemiológia Epidemiológia Egyéb Epidemiológia Egészségnyereség Egészségnyereség Egészségnyereség AMI incidencia poszt-stroke indikációban Stroke incdiencia poszt-ami indikációban Magasvérnyomás-betegség nem és életkor szerinti prevalenciája Magyar lakosság nemi és életkori struktúrája Vérnyomás és sóbevitel közötti összefüggést leíró egyenlet Stroke egyszeri QALYvesztesége (esetleg egyszeri hasznosságcsökkenés) AMI egyszeri QALYvesztesége (esetleg egyszeri hasznosságcsökkenés) Stroke hasznosság egy hónappal az esemény után Rolak LA, Rokey R. The patient with concomitant stroke and myocardial infarction: clinical features. In: Coronary and Cerebral Vascular Disease: A Practical Guide to Management of Patients with Atherosclerotic Vascular Disease of the Heart and Brain. New York, NY: Futura; 1990: Witt BJ, Brown RD Jr, Jacobsen SJ, Weston SA, Yawn BP, Roger VL. A community-based study of stroke incidence after myocardial infarction. Ann Intern Med Dec 6;143(11): Széles G, Vokó Z, Jenei T, Kardos L, Pocsai Z, Bajtay A, Papp E, Pásti G, Kósa Z, Molnár I, Lun K, Adány R. A preliminary evaluation of a health monitoring programme in Hungary. Eur J Public Health Feb;15(1): /portal/statistics/search_database He FJ, MacGregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD Lindgren P, Kahan T, Poulter N, Buxton M, Svarvar P, Dahlöf B, Jonsson B; ASCOT investigators. Utility loss and indirect costs following cardiovascular events in hypertensive patients: the ASCOT health economic substudy. Eur J Health Econ Mar;8(1): PubMed PMID: Lindgren P, Kahan T, Poulter N, Buxton M, Svarvar P, Dahlöf B, Jonsson B; ASCOT investigators. Utility loss and indirect costs following cardiovascular events in hypertensive patients: the ASCOT health economic substudy. Eur J Health Econ Mar;8(1): PubMed PMID: Lindgren P, Glader EL, Jönsson B. Utility loss and indirect costs after stroke in Sweden. Eur 10

11 Egészségnyereség Egészségnyereség Egészségnyereség Költség Költség Költség Költség Költség Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana 2. AMI hasznosság egy hónappal az esemény után Stroke és AMI-mentesek hasznossága magasvérnyomásbetegségben szenvedők indikációjában (lehetőleg nem vagy életkorspecifikusan) Egészségesek hasznossága (lehet népesség-szintű baseline) Stroke kezelési költsége az első hónapban (finanszírozói és minden költség) AMI kezelési költsége az első hónapban (finanszírozói és minden költség) Stroke kezelési költsége egy hónapon túl (finanszírozói és minden költség) AMI kezelési költsége egy hónapon túl (finanszírozói és minden költség) Magasvérnyomásbetegségben szenvedők fenntartó kezelése (lehet gyógyszerköltség) J Cardiovasc Prev Rehabil Apr;15(2): Schweikert B, Hahmann H, Leidl R. Validation of the EuroQol questionnaire in cardiac rehabilitation. Heart Jan;92(1):62-7. Stafford M, Soljak M, Pledge V, Mindell J. Socio-economic differences in the healthrelated quality of life impact of cardiovascular conditions. Eur J Public Health Mar 11., vagy OLEF 2000/2003 OLEF 2000/2003 OEP FIFO-ból járó- és fekvőbeteg-ellátás teljesítményére vonatkozó adatok; elszámolási díjak, majd esetszámra bontani. Ehhez még hozzá kell adni az egy főre eső gyógyszerkiadás egy hónapra eső részét. OEP FIFO-ból járó- és fekvőbeteg-ellátás teljesítményére vonatkozó adatok; elszámolási alapdíjak, majd esetszámra bontani. Ehhez még hozzá kell adni az egy főre eső gyógyszerkiadás egy hónapra eső részét. online/pdf/archivum/2007_vi_egt/41_45.pdf László Gulácsi, István Májer, Imre Boncz, Valentin Brodszky, Béla Merkely, Pál Maurovich Horvath, Krisztián Kárpáti: Az akut myocardialis infarctus betegségterhe Magyarországon, Orvosi Hetilap, Volume 148, Number 27/July Szakorvosi interjú és terápiás protokoll alapján kalkuláció Költség Stroke halálozás költsége Szakorvosi interjú vagy becslés Költség AMI halálozás költsége Szakorvosi interjú vagy becslés Költség Egy munkanapi nettófizetés KSH Tájékoztatási adatbázis, átlagbér Költség Költség Stroke otthoni ápolási költségei (Akut + Krónikus stroke) AMI otthoni ápolási költségei (Akut + Krónikus AMI) Konzervatív becslés: ápolási segély egy havi összege Nem konzervatív becslés: nettó minimálbér egy havi összege Konzervatív becslés: ápolási segély egy havi összege Nem konzervatív becslés: nettó minimálbér 11

12 egy havi összege Egyéb Diszkontráta ztes/iranyelv-gazdasagtani Egyéb Egy főre jutó GDP értéke nemzeti valutában kifejezve KSH Tájékoztatási adatbázis 7. Érzékenységvizsgálat A korábban említett (4. h) pont) módon érdemes megvizsgálni a modell érzékenyégét. Az érzékenységvizsgálat főbb területei tehát: a) Módszertani bizonytalanság kiszűrése A módszertani bizonytalanság kiszűrésénél érdemes tekintettel lenni az olyan kérdésekre, mint az a dilemma, hogy kit tekintünk emelkedett vérnyomásúnak (irányelvből nyerhető adat), milyen eseményt tekintünk AMI-nak (BNO alapján érdemes definiálni), a stroke minden fajtáját figyelembe vesszük-e (szintén BNO alapján érdemes leírni). b) Strukturális bizonytalanság kiszűrése Érzékenységvizsgálatnál a strukturális bizonytalanság kiszűrésére alkalmas módszer, ha az elkészített modellt összehasonlításra kerül a már publikált modell(ekk)el. Az ebben a dolgozatban bemutatott modell összehasonlítható lenne több, neves szaklapban megjelent modellel (pl. Crystal 2010, Bibbins-Domingo 2010, Neal 2007). Nem kell szükségszerűen idomulni a korábban publikált modellekhez, de az érzékenységvizsgálat elvégzése során dokumentálni kell a feltárt erősségeket és gyengeségeket a korábbi modellekkel szemben (szélsőséges esetben akár meg kell védeni az új modellt a korábbi publikációkra adott reflexiók alapján). c) Elsőrendű bizonytalanság kiszűrése Az elsőrendű bizonytalanság kiszűrésére alkalmas lehet az almodell manuális feltöltése a modellen kívülről származó adatokkal, tehát nem a magyar népesség nem és kor szerint kialakított kohorszait vizsgálnám, hanem más országokból származó mintákon vizsgálnánk meg a modell által adott eredményeket. Praktikusan gondolkodva érdemes lenne egy olyan populációt választani, amire már elkészítettek és publikáltak egy modellt, majd megfigyelni az eredmények szóródását. d) Másodrendű bizonytalanság kiszűrése A másodrendű bizonytalanság kezelésére érdemes probabilisztikus érzékenységvizsgálatot alkalmazni a modellben szereplő változókra vonatkozóan. Ilyen 12

13 lehet például az átmeneti valószínűség az egyes betegállapotok között, de amennyiben több költség- vagy egészségnyereség-adat is rendelkezésre áll, érdemes azokkal is végigfuttatni a modellt, vagy akár megkeresni az adott mutatóra vonatkozó becslés két szélsőértékét (pl. irodalmi adatokból), majd a megfelelő eloszlás kiválasztásával (lásd korábban) szimulálni több köztes értéket. 13

14 Hivatkozások Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana 2. Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG, Moran A, Lightwood JM, Pletcher MJ, Goldman L. Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular disease. N Engl J Med Feb 18;362(7): Gold, M. R., Siegel, J. E., Russell, L. B., & Weinstein, M. C. (Eds). (1996). Cost Effectiveness in Health and Medicine. New York: Oxford University Press. Making choices in health (2003): WHO guide to cost-effectiveness analysis. World Health Organisation: Geneva, Switzerland. Neal, Bruce. The effectiveness and costs of population interventions to reduce salt consumption / prepared by Bruce Neal with assistance from Wu Yangfeng and Nicole Li. WHO, Sheila Penney: Dropping the salt. Practical steps countries are taking to prevent chronic non-communicable diseases through population-wide dietary salt reduction. Prepared for the Public Health Agency of Canada (PHAC), February Smith-Spangler CM, Juusola JL, Enns EA, Owens DK, Garber AM. Population strategies to decrease sodium intake and the burden of cardiovascular disease: a cost-effectiveness analysis. Ann Intern Med Apr 20;152(8):481-7 Rose G. Sick individuals and sick populations Bull World Health Organ. 2001;79(10): World Health Report (2002). Reducing Risks, Promoting Healthy Life. World Health Organisation: Geneva, Switzerland. Felhasznált adatbázisok OECD Health Data

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

A magyarországi cukorbetegség epidemiológiája és betegségterhe

A magyarországi cukorbetegség epidemiológiája és betegségterhe A magyarországi cukorbetegség epidemiológiája és betegségterhe A magyarországi cukorbetegség epidemiológiájának és betegségterhének pontos jellemzésére alapvetően háromféle adatra van (és mint a későbbiekben

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon

A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon Muszbek Noémi, UnitedBiosource Corp., Borsos Kinga, Odhiambo Raymond, Sanofi-Aventis Zrt. Az oxaliplatin hozzáadása

Részletesebben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő XII. FESZ kongresszus Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István (Egészségügyi Járóbeteg Központ, Debrecen, Debreceni Egyetem, Kardiológiai Intézet) A kardiovaszkuláris

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 8. elıadás Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban

Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban Dr. Papp Renáta módszertani osztályvezető Országos Alapellátási Intézet (OALI) Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok 2014. (DEMIN

Részletesebben

A HOSPITALIZÁLT STROKE-BETEGEK HALÁLOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 2003 2005

A HOSPITALIZÁLT STROKE-BETEGEK HALÁLOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 2003 2005 EREDETI KÖZLEMÉNY A HOSPITALIZÁLT STROKE-BETEGEK HALÁLOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 2003 2005 Gulácsi László 1, Májer István 1, Kárpáti Krisztián 1, Brodszky Valentin 1, Boncz Imre 2, Nagy Attila 3, Bereczki Dániel

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről

Részletesebben

Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja

Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja Dr. Margitai Barnabás, MBA, M.Sc Budapest, 2010. március 11. EMKI- OTH-ANTSZ http://www.asz.hu/asz/jeltar.nsf/0/b9812bdbd9921ec5c125744e0054b627/$file/0805j000.pdf

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28.

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékok szerepe az egészségügyi ellátások finanszírozásában Dózsa Csaba Egészségügyi Minisztérium

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról

Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról Az egészségügy és az egészségbiztosítás megújításának szándéka a kormányprogram

Részletesebben

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák 2014. november 17. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Dr. Kósa István egyetemi docens Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, Veszprém Innovációs Konferencia, Veszprém 2011. Március 30.

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz Kérdés és válaszok, avagy SZEGÉNYSÉG és EGÉSZSÉG I. szakmai konferencia 2011. január 26. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Kardiovaszkuláris (atherothrombotikus) Háttér biztató felvetések Obszervációk: Se - HOMOCISZT ~ ISZB kockázat Teljes lakosságban ISZB betegekben

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

A ZÖLDSÉGEK ÉS A GYÜMÖLCSÖK SZEREPE A TÁPLÁLKOZÁSBAN

A ZÖLDSÉGEK ÉS A GYÜMÖLCSÖK SZEREPE A TÁPLÁLKOZÁSBAN A ZÖLDSÉGEK ÉS A GYÜMÖLCSÖK SZEREPE A TÁPLÁLKOZÁSBAN Dr Barna Mária Az egészséges táplálkozás ismérvei: a változatosság, a kiegyensúlyozottság és a mérsékletesség. Az étrendet az élelmiszerek széles skálájából,

Részletesebben

Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011

Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011 Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011 Prof. Dr. Jánosi András Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet- Budapest Szent János Kórház Budapest Szakmai Regiszterek

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Mesteri kombinációk Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Rövidített alkalamazási előírás Covercard 5

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

Válság és előrejelzés

Válság és előrejelzés Válság és előrejelzés Magyar Statisztikai Társaság 2009. október 15. Dr. Gáspár Tamás Tudományos főmunkatárs ECOSTAT 1998. augusztus A globális kapitalizmus válsága 2000. szeptember Nem omlott össze a

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem Nagy Judit Rheumatológia és rehabilitáció határterületei Harkány,. Vázlat - CKD (krónikus vesebetegségek) mint népegészségügyi probléma - CKD egységesített

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

Az aszpirin (acetilszalicilsav) egészség-gazdaságtani elemzése atheroszklerotikus betegségek primer prevenciójában

Az aszpirin (acetilszalicilsav) egészség-gazdaságtani elemzése atheroszklerotikus betegségek primer prevenciójában Az aszpirin (acetilszalicilsav) egészség-gazdaságtani elemzése atheroszklerotikus betegségek primer prevenciójában Herczeg Balázs, Semmelweis Egyetem Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Dr. Gerencsér Zsolt,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon

Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon MIKUDINA BOGLÁRKA ÉRSEK KATALIN ARÁNYI ZSUZSANNA JUHOS VERA GULÁCSI LÁSZLÓ Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon Absztrakt Tanulmányomban a 2008 októberében kezdődött Epilepszia Betegségteher

Részletesebben

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Dr. Kósa József, Novartis Gazdasági elemzésünkhöz az INNOVATE klinikai vizsgálat alapján a MEDTAP Institute

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

Egészségbiztosítás aktuáriusi. - miben más? Baji Petra. Magyar Aktuárius Társaság, 2012. május 17.

Egészségbiztosítás aktuáriusi. - miben más? Baji Petra. Magyar Aktuárius Társaság, 2012. május 17. Egészségbiztosítás aktuáriusi vonatkozásai - miben más? Baji Petra Magyar Aktuárius Társaság, 2012. május 17. Egészségbiztosítások árazása P (I) = net premium+ loading = (V) (1 c) I + µ π(v) + λ π(v) (1

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

Infarktus regiszter alkalmazása a Szabolcs-Szatmár- Beregi Kórházakban

Infarktus regiszter alkalmazása a Szabolcs-Szatmár- Beregi Kórházakban Infarktus regiszter alkalmazása a Szabolcs-Szatmár- Beregi Kórházakban Avagy Klinikai Információs rendszer Igénye Kórházunk III. Belgyógyászat, Kardiológiai osztályán Előadó neve Dr. Tokár Zs, Dr. Polgár

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül Best Doctors Egészségbiztosítások Egészség határok nélkül Tartalom Best Doctors bemutatása Pannónia termék koncepciók Díjak Partnerek Vállalati adózási tudnivalók Sajtómegjelenések 2 Best Doctors - szakértők

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Másodlagos állapotok a rehabilitációban Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar lajos.kullmann@barczi.elte.hu Ludwig Guttmann Sir Ludwig Wroclawban idegsebész, 1939-ben Angliába

Részletesebben

A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek

A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek Molnár Mária Judit Magyarosi Szilvia Szy Ildikó Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem EMMI The Voice of Rare DIsease Patients

Részletesebben

Dr. Fekete István: Kockázatelemzés alapú marketingtervezés (Magyar Távközlési Részvénytársaság)

Dr. Fekete István: Kockázatelemzés alapú marketingtervezés (Magyar Távközlési Részvénytársaság) Bevezetés Dr. Fekete István: Kockázatelemzés alapú marketingtervezés (Magyar Távközlési Részvénytársaság) A Matáv Rt-nél 2001-ben kísérleti jelleggel elkészült egy olyan módszertan, amely az üzleti tervezés

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

A koraszülés és csecsemőhalálozás kockázati tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Magyarországon epidemiológiai és költséghaszon elemzések

A koraszülés és csecsemőhalálozás kockázati tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Magyarországon epidemiológiai és költséghaszon elemzések A koraszülés és csecsemőhalálozás kockázati tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Magyarországon epidemiológiai és költséghaszon elemzések Ph.D Tézisfüzet Nyári Csaba Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciója, szűrés és intervenció az alakulatoknál

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciója, szűrés és intervenció az alakulatoknál 1 Kardiovaszkuláris betegségek prevenciója, szűrés és intervenció az alakulatoknál Sótér Andrea alezredes 1 Hornyák Beatrix százados 2 Dr. Major Gyöngyi orvos százados 3-2011 - ABSZTRAKT Az epidemiológiai

Részletesebben

A jól-lét mérése. Lorem Ipsum

A jól-lét mérése. Lorem Ipsum A jól-lét mérése Lorem Ipsum Dr. Koós Bálint Dr. Nagy Gábor: A jól-lét mérése és modellezési lehetőségei a hazai és nemzetközi szakirodalom és a most folyó TÁMOP kutatás tükrében TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet)

Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) Klinikai audit helye az akkreditációs rendszerben Dr. Gődény Sándor (DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet) I. Háttér információk 1.1. Nemzetközi helyzet A színvonalas egészségügyi ellátást

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

Talált betegek Dr. Botos Péter Markhot Ferenc Kórház Eger Sürgősségi Betegellátó Osztály

Talált betegek Dr. Botos Péter Markhot Ferenc Kórház Eger Sürgősségi Betegellátó Osztály Budapest Hotel Mercure**** 2011. november 4.-5. Talált betegek Dr. Botos Péter Markhot Ferenc Kórház Eger Sürgősségi Betegellátó Osztály Az előadás témája Definíció Talált beteg a területen: - epidemiológia

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 1. SZÁM 2014/1

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 1. SZÁM 2014/1 A Hajdú-Bihar megyei lakosság megbetegedési viszonyainak megyén belüli területi egyenlőtlenségei a 2011. évi háziorvosi jelentések tükrében Regional Disparities in Morbidity Conditions of the Population

Részletesebben

EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011

EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 Alapfogalmak Evidence-based medicine (EBM) Tényeken alapuló orvoslás Tudományos alapú

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez 2013. EüK. 3. szám EMMI közlemény 2 (hatályos: 2013.03.01 - ) Elıszó A szakmai irányelv megjelentetése

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr.

Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr. Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr. Korcsmáros Ferenc (Gróf Tisza István Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

ISCHEMIÁS STROKE AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STRO KE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZ ELÉSÉBEN. Vajda Zsolt STRO KE - TÜNETEK

ISCHEMIÁS STROKE AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STRO KE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZ ELÉSÉBEN. Vajda Zsolt STRO KE - TÜNETEK AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STRO KE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZ ELÉSÉBEN Vajda Zsolt Neurovasz kuláris Intervenciós Egys ég Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház ISCHEMIÁS STROKE Magy arorsz

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban KVVM FI Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 2008, január Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek

Részletesebben

Népbetegségek, kockázati tényezők, táplálkozási ajánlások. Zajkás Gábor dr. OÉTI Budapest, 2005

Népbetegségek, kockázati tényezők, táplálkozási ajánlások. Zajkás Gábor dr. OÉTI Budapest, 2005 Népbetegségek, kockázati tényezők, táplálkozási ajánlások Zajkás Gábor dr. OÉTI Budapest, 2005 A magyar lakosság keringési, daganatos és egyéb betegségek okozta halálozási aránya 100 000 lakosra, 2004-

Részletesebben

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26.

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Légzőrendszerre ható gyógyszerjel gyszerjelöltek ltek hatásoss sossága Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Tudományos

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 52 Tudományos következtetések 1. - PRAC ajánlás Háttér-információ Az ivabradin egy szívritmust csökkentő szer, amely specifikusan hat a sinuscsomóra anélkül, hogy

Részletesebben

34 IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS

34 IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS Az egészség-gazdaságtani modellezés szerepe a gyógyszer-finanszírozásban; a rheumatoid arthritis biológiai terápiájának költséghatékonysága Magyarországon II. Májer István, Brodszky Valentin, Gulácsi László,

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége

Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége Autovalidálási folyamatok Lókiné Farkas Katalin Az autovalidálás elméleti alapjai Az előző eredménnyel való összehasonlítás

Részletesebben

Magyar Hypertonia Regiszter

Magyar Hypertonia Regiszter Magyar Hypertonia Regiszter Kiss István dr. 1, 2, 3, 4 Kékes Ede dr. 5 1 Magyar Hypertonia Társaság, Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Inotai András, Kaló Zoltán. EG dosszié. Regisztráció Bevezetés. EG életciklus terv. EG stratégia. Életciklus management. Fázis III.

Inotai András, Kaló Zoltán. EG dosszié. Regisztráció Bevezetés. EG életciklus terv. EG stratégia. Életciklus management. Fázis III. EG stratégia EG dosszié Regisztráció Bevezetés Fő egészség-gazdasági üzenetek ártámogatás, -hatékonyság bizonyítása EG életciklus terv Inotai András, Kaló Zoltán EG profil Korai szakasz Fázis III Betegség

Részletesebben

avagy a jövő orvostechnikai terápiái

avagy a jövő orvostechnikai terápiái Orvostechnikai Szövetség Dr. Jakus László Alelnök Gyógyuló egészségügy- avagy a jövő orvostechnikai terápiái Biotronik Hungária Kft. Orvostechnikai Szövetség A tagok két szakágazatban működnek: a kórházi

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 1 oldal. Összesen: 3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 2 oldal. Összesen: 3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 3 oldal. Összesen:

Részletesebben

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action of Mental Health and Well-being Munkacsomagok: Depression,

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Egészségügyi,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

dr. Oroszi Beatrix, dr. Horváth Judit Krisztina Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály

dr. Oroszi Beatrix, dr. Horváth Judit Krisztina Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dr. Oroszi Beatrix, dr. Horváth Judit Krisztina Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály Idegrendszeri

Részletesebben

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 27% 11% 43% életmód környezet egészségügy genetikai tényezők 19% *Marc Lalonde kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter

Részletesebben

Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. 50.

Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. 50. Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében

Részletesebben