Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséggazdaságtan és - biztosítás"

Átírás

1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 8. elıadás Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi rendszer felépítése, szereplıi, feladatai, lehetséges egészségügyi rendszerek 3. Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok 4. Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás modelljei, a jóléti rendszerek alapmodelljei (Bismarck, Beveridge, Szemaskó) 5. A magánfinanszírozás típusai forrásteremtés. Magánbiztosítás, önrészesedés, kockázatmegosztás, piaci kudarcok, elınyök és hátrányok 6. A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek 7. Az állami szabályozás eszközei hozzájutást illetve tartalmat garantáló sztenderdek. Forrásallokációs mechanizmusok fizetés, fejkvóta, költségvetési korlát, kórházi napok díjazása, szolgáltatás finanszírozás, esetfinanszírozás 8. Szolgáltatások értékelése az egészségügyben az ellátás szintjei, egészségügyi termelési függvény, a hatékonyság értelmezései és mérése (allokációs, termelési, költség), a hatékonyság elérésének módjai. Verseny a szolgáltatók közt. Nemzetközi példák 9. Az egészségügyi közkiadások korlátozása A kiadásokat befolyásoló tényezık: gazdasági, társadalmi, demográfiai, ellátórendszertıl függı, és technikai fejlıdéstıl függı tényezık. Kiadáskorlátozó technikák. A gyógyszerpiac sajátos vonásai. 10. A klasszikus és a posztmodern egészségügy, az egészségügy kiadásait befolyásoló tényezık napjainkban. 11. A magyar egészségügyi rendszer történeti áttekintés , , idıszakok jellemzıi, reform-elképzelések 12. A magyar egészségügyi rendszer szereplıi, egészségpolitikai alternatívák, egészségfinanszírozás pillérei 1

2 Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Az ellátás szintjei: 1. Alapellátás: lakóhelyhez közel (háziorvos) 2. Járóbeteg (ambuláns) ellátás (out-patient care): ambuláns intézményekben 3. Fekvıbeteg ellátás (in-patient care): kórházi ágyon Alapellátás: lakóhelyhez közeli intézmények: Háziorvosi ellátás Fogászat Védınıi hálózat Otthoni szakápolás Iskolaorvosi ellátás Járóbeteg szakellátás: ambuláns intézmények Kórházak, klinikák ambulanciája Szakorvosi rendelık Ha szükséges: kórházba befekvés A fekvıbeteg ellátás Kórházi ágyon történı ellátás Fajtái: Aktív: aktív orvosi kezelést igényel Intenzív: a beteg életveszélyes állapotban van Akut: nem halasztható a beavatkozás, de nincs közvetlen életveszély Krónikus: az orvosi beavatkozás szakasza már lezárult, hosszú lábadozás, az ápolási munka dominál Rehabilitáció: aktív ellátás utáni kezelés a teljes felépüléshez Ápolás: magatehetetlen emberek ellátása, felépülésre nincs remény Hospice ellátás: halálos betegek ápolása 2

3 Forrás: Orosz, 2001 (205. old) Forrás: Orosz, 2001 (207. old) 3

4 Forrás: Orosz, 2001 (209. old) Forrás: Orosz, 2001 (210. old) 4

5 Forrás: Orosz, 2001 (276. old) Forrás: Orosz, 2001 (277. old) 5

6 Forrás: Orosz, 2001 (281. old) Forrás: Orosz, 2001 (284. old) 6

7 Egészségtermelési függvény Az egészségtermelési függvény az egészségügyi ellátás, mint ráfordítás és az egészség, mint eredmény között teremt kapcsolatot. (Folland 2001) Az egyszerőség kedvéért feltételezzük, hogy a valóságos helyzettel szemben nem jelent nehézséget a populáció egészségi állapotának mérése, és létezik egy egységesen elfogadott mutató, amely kifejezi ezt az egészségi állapotot Az egészségben eltöltött napok száma Ma az inverz mutatók: a mortalitás és a morbiditás a jellemzık Az egészségtermelési függvény 7

8 Az egészségtermelési függvény csökkenı határterméke A hatékonyság értelmezései Allokációs hatékonyság: leghasznosabb termék Termelési hatékonyság: legkisebb erıforrás felhasználást igénylı hatásos kezelés költséghatékonyság: az adott cél elérése a legkisebb költséggel 8

9 Hatékonyság az egészségügyben Értelmezhetı: A rendszer egészére (allokációs hatékonyság) A rendszer elemeire (termelési hatékonyság) Allokációs hatékonyság: a rendszer erıforrásait úgy használják fel, hogy társadalmilag maximális hasznosságot adjon: leghasznosabb termék Termelési hatékonyság: a termelés/szolgáltatás minimális költséggel valósul meg: legkisebb erıforrás felhasználás A termelési hatékonyság szükséges feltétele az allokációs hatékonyságnak! A vizsgálat eszköze: költséghatékonyság elemzés: input és output érték vagy volumen összevetése, input/output arány Termelési hatékonyságot akkor valósítunk meg, ha nincs más olyan eljárás, amelynél egységnyi inputra több output jutna Ha két termék (A és B) termelési hatékonysága olyan, hogy: (input/output) A > (input/output) B, akkor az A terméket nem kellene termelni (nincs allokációs hatékonyság!) A költséghatékonyság mutatóinak mérése Input mutató: az input tényezı felhasználásának költsége (Ft) Output mutató: Maga a termék: termelési hatékonyságot mér Társadalmi összhasznosság: allokatív hatékonyságot mér Termelési hatékonyság az egészségügyben: a betegek kezelése a legolcsóbb hatékony terápiával Allokációs hatékonyság az egészségügyben: az egészségügyi rendszer erıforrásaival (input) a lehetı legnagyobb egészségi állapot javulást elérni a társadalomban Hatékony egészségügy: a termelési hatékonyság és az allokatív hatékonyság is megvalósul. 9

10 Hatékonyság-vizsgálatok módjai az egészségügyben Az alternatív terápiák költség/eredmény arányainak összehasonlítása Az ellátás teljesítményének mérése: egészségi állapot változás NEM pedig: Az ellátásban felhasznált gyógyszermennyiség Az orvos-beteg találkozások száma Ápolási napok száma Ezek mind az ellátás input-tényezıi!! Az egészségi állapot változás tartalma: két tényezı: VÁRHATÓ ÉLETTARTAM NÖVEKEDÉSE/CSÖKKENÉSE (mennyiségi dimenzió) ÉLETMINİSÉG (minıségi dimenzió) A kezelés hatásossága/eredményessége: Várható élettartam növekedése, vagy Mérhetı fiziológiai paraméter javulása Ha csak laboratóriumi körülmények közt teljesül: hatásosság (efficacy) Ha mindennapi gyakorlatban is tapasztalható: eredményesség (effectiveness) A hatékonysági elemzések három típusa: az eredménymutató értékelése szerint Hatásosság (efficacy): költséghatásosság = az egységnyi egészségjavulás költségét vizsgálja (klinikai érték) A terápia kísérleti körülmények közt milyen költséggel mőködik Eredményesség (effectivity): költségeredményesség = az egységnyi egészségjavulás költségét vizsgálja a mindennapi gyakorlatban A terápia a valóságban milyen költséggel mőködik Hasznosság (utility): költséghasznosság = az állapotváltozás által okozott életminıséget is figyelembe veszi Mi az eredmény? (outcome): az egészségi állapot javulása, azaz az élettartam növekedése és az életév-nyereség minısége Mutatója: QALY (quality adjusted life years): az életminıséggel korrigált életév nyereség Költséghasznosság mérése: költség / QALY 10

11 A költséghatékonysági elemzés alkalmazása allokációs hatékonyságra: az alternatív kezelések közül azt választjuk, melyre a költség/qaly érték a legalacsonyabb A termelési hatékonyság és az allokációs hatékonyság konfliktusai: Társadalmi szinten: Σköltség /ΣQALY (több betegség, alternatív terápiákkal) Ha egy betegségnél a drága terápia a leghatékonyabb (termelési hatékonyság), de a többi betegség kezelésétıl elvonja az erıforrásokat, ΣQALY nem nı! Tehát: a termelési hatékonyság nem mindig jelent egyben allokatív hatékonyságot! A hatékonysági értékelés problémája: társadalmi igazságosság A társadalom széles rétegei számára kell terápiát biztosítani: kevésbé hatásos, de olcsó terápia kell! Az egészségügyi rendszer hatékonyságának más értelmezései Bizonyítékon alapuló orvoslás (BAO, vagy evidence-basedmedicine, EBM) Az orvos a saját tapasztalatai, vagy klinikai, laboratóriumi eredmények alapján választja ki a szükséges terápiát Egészségügyi technológiai elemzés: az eljárások objektív technológiai mutatókkal való értékelése Szerepük: az indokolatlan orvosi beavatkozások csökkenésében Azonos diagnózisra nagyon eltérı terápiák adhatók (orvoslás bizonytalan jellege) Szakmai protokollok meghatározása Egyszerősített értékelés: Makroszintő input mutatók (1000 lakosra jutó orvosok, nıvérek, kórházi ágyak száma; egészségügyi ráfordítások a GDP %-ában) Társadalmi egészségi állapot mutatói (morbiditás, mortalitás, élettartam) 11

12 Input és outcome mutatók OECD országok (forrás: OECD Health Data 2006, Verseny a szolgáltatók közt A verseny hatása (általában): költséghatékonyság Negatív következménye: árcsökkenés helyett árnövekedés! Magyarázata: a szolgáltatók versenye nem az árak csökkentésében, hanem a szolgáltatási csomagok bıvítésében, minıségében! Dilemma az orvos számára: üzleti érdekek vs orvosi értékek 12

13 Az ellátások/szolgáltatások piaca: KVÁZI PIAC Vevı: állami egészségügyi hatóság / társadalombiztosítás Szelektíven szerzıdik egyes orvosi beavatkozásokra A beteg megbízottja, ügynöke A beteg érdekében szelektál A szolgáltatók között Szolgáltatók/eladók: versenyeznek a közösségi finanszírozásért Nemzetközi példák OECD tapasztalat: Információhiány a kezelésekrıl Kevés szolgáltató szőkös kínálat gyenge verseny nincs hatékonyságjavulás 13

14 14

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 6. elıadás: A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv Orosz Éva Egészségpolitika Hallgatói kézikönyv Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR

Részletesebben

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez 2013. EüK. 3. szám EMMI közlemény 2 (hatályos: 2013.03.01 - ) Elıszó A szakmai irányelv megjelentetése

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése

A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése I. kötet Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

1. Bevezetés... 5 2. Az egészség és szerepe a gazdaságban... 8 3. Az egészségügy napjainkban... 10 3.1. Az egészségügyi rendszer fogalma... 10 3.2.

1. Bevezetés... 5 2. Az egészség és szerepe a gazdaságban... 8 3. Az egészségügy napjainkban... 10 3.1. Az egészségügyi rendszer fogalma... 10 3.2. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A MAGYAR ÉS AZ OLASZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER

Részletesebben

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény Egészségpolitika Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

Egészségpolitikai ábragyûjtemény

Egészségpolitikai ábragyûjtemény Dr. Kincses Gyula Egészségpolitikai ábragyûjtemény 2010 Egészségpolitikai ábragyûjtemény Egészségpolitikai ábragyûjtemény A könyvet a szokásos módon szerzõi jogok védik, de a könyv bármely részének másolása,

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Az egészségügyet meghatározó társadalmi behatások Az egyes országok egészségügyi rendszereinek felépítése függ: az adott társadalom történelmi

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi gazdaságtanába. Piac az egészségügyben

Bevezetés az egészségügyi gazdaságtanába. Piac az egészségügyben Bevezetés az egészségügyi gazdaságtanába Piac az egészségügyben Ragány Károly SE-EMK 2015. június Miért van szükség a közgazdaságtanra? 1. Mit? (Mennyit?) Pizzát vagy inget? Keveset de jót, vagy sokat

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása

Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása Az állam redisztribúciós feladatával összefüggésben az egészségügy forrásait biztosítja, finanszírozza (pénzellátás). Részletesen

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA Készítette: Dr. Inotai András, Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Az egészségügyi költségrobbanás és a gyógyszer-finanszírozás

Az egészségügyi költségrobbanás és a gyógyszer-finanszírozás Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás I. évfolyam 1. szám, 34-52. oldal http://www.kormanyzas.hu Az egészségügyi költségrobbanás és a gyógyszer-finanszírozás LEPP-GAZDAG ANIKÓ*, GULÁCSI LÁSZLÓ** A tanulmány

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

HunHTA. Verseny az egészs

HunHTA. Verseny az egészs Verseny az egészs szségügybengyben Dr. Gulácsi László PhD egyetemi docens Egészségügyi Gazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem laszlo.gulacsi@uni-corvinus.hu http://

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Szerkesztette: Dr. Boncz Imre Szerzők: Dr. Ágoston

Részletesebben

Egészségügyi szervezetelmélet és -rendszertudomány e-book Dr.Géher Pál, Dr. Jávor András

Egészségügyi szervezetelmélet és -rendszertudomány e-book Dr.Géher Pál, Dr. Jávor András TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Egészségügyi szervezetelmélet és -rendszertudomány e-book

Részletesebben