Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséggazdaságtan és - biztosítás"

Átírás

1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi rendszer felépítése, szereplıi, feladatai, lehetséges egészségügyi rendszerek 3. Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok 4. Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás modelljei, a jóléti rendszerek alapmodelljei (Bismarck, Beveridge, Szemaskó) 5. A magánfinanszírozás típusai forrásteremtés. Magánbiztosítás, önrészesedés, kockázatmegosztás, piaci kudarcok, elınyök és hátrányok 6. A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek 7. Az állami szabályozás eszközei hozzájutást illetve tartalmat garantáló sztenderdek. Forrásallokációs mechanizmusok fizetés, fejkvóta, költségvetési korlát, kórházi napok díjazása, szolgáltatás finanszírozás, esetfinanszírozás 8. Szolgáltatások értékelése az egészségügyben az ellátás szintjei, egészségügyi termelési függvény, a hatékonyság értelmezései és mérése (allokációs, termelési, költség), a hatékonyság elérésének módjai. Verseny a szolgáltatók közt. Nemzetközi példák 9. Az egészségügyi közkiadások korlátozása A kiadásokat befolyásoló tényezık: gazdasági, társadalmi, demográfiai, ellátórendszertıl függı, és technikai fejlıdéstıl függı tényezık. Kiadáskorlátozó technikák. A gyógyszerpiac sajátos vonásai. 10. A klasszikus és a posztmodern egészségügy, az egészségügy kiadásait befolyásoló tényezık napjainkban. 11. A magyar egészségügyi rendszer történeti áttekintés , , idıszakok jellemzıi, reform-elképzelések 12. A magyar egészségügyi rendszer szereplıi, egészségpolitikai alternatívák, egészségfinanszírozás pillérei 1

2 Az egészségügy finanszírozása Finanszírozás: Két feladat: Forrásteremtés Forrásallokáció Kapcsolatok 1. A finanszírozó átvállalja a fogyasztó betegséggel kapcsolatos pénzügyi kockázatát - adó v. járulék fizetéséért cserébe 2. A finanszírozó finanszírozza az orvosok, kórházak mőködését 3. A fogyasztó az orvos, kórház szolgáltatásáért igénybevételkor fizet (teljes, részleges, névleges összeget) Páciens (fogyasztó) 1 2 Egészségügyi szolgáltatások 3 Harmadik fél (Finanszírozó) A finanszírozási rendszerek alapkérdései 1. Milyen mértékő a közösségi finanszírozás ill. a magánfinanszírozás? 2. Kell-e kockázatmegosztás a fogyasztó és a finanszírozó között? 3. Mely ellátások tartoznak a közösségi és melyek a magánfinanszírozás alá? 4. Mekkora mértékő legyen a fogyasztóra (betegre) történı költség- áthárítás? Közösségi finanszírozás: Adókból az állam finanszírozza TB-alapú finanszírozás, a fogyasztó járulékot fizet Magánfinanszírozás Magánbiztosítás A beteg fizeti a költségeket v. azok egy részét 2

3 Mit nevez(z)ünk társadalombiztosításnak? Németül: Sozialversicherung ( szociális alapú biztosítás) - nem állampolgári jog, rászorultság Angolul: social insurance (SI) nem ua.mint social security (nyugdíj)!!! Magyarországon az SZTK (Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ) kifejezés 50 éve honosodott meg, amikor az egészségügyi ellátások 100%-ban állami finanszírozásból mőködtek! Társadalombiztosítás helyett szociális biztosítás a fogalom tényleges tartalma Történeti elızmények ja közösségi finanszírozási rendszerek modelljei Otto von Bismarck- Schönhausen ( ) N. A. Szemaskó ( ) W. H. (Lord) Beveridge ( ) 3

4 Állami egészségügyi szolgálatok (Beveridge - modell) 1948 NHS létrehozása a II. világháború után forrás: költségvetés (adókból) hozzáférés: állampolgári jogon piac: marginális Ellátás: Nemzeti Egészségügyi Szolgálat szervezi az ellátást (forrásallokáció) ellátók: zömmel közalkalmazottak tulajdon: kórházak általában köztulajdon, (de magánpraxis létezik) magánbiztosítók: marginális szerep Kezdetben ingyenes ellátás, 1951-tıl receptdíj, majd szemészet és fogászat költségmegosztásos (minimális hozzájárulás a beteg részérıl) példa: Egyesült Királyság, Dánia, Olaszország, Finnország, Norvégia, Svédország,Írország A Bismarck-féle társadalombiztosítás jellemzıi 1883 Német Császárság (1911: Anglia, 1928: Franciaország, 1891: Magyarország is átveszi) Három pillér: Betegségbiztosítás (Egészségügyi rendszer!) Munkahelyi balesetbiztosítás Öregségi és rokkantsági nyugdíj Elemei: Ingyenes orvosi és gyógyszerellátás a biztosítottak és családjuk részére Táppénz Ágazati szervezıdés: pl orvos, mérnök saját kölcsönös segélyezı pénztár Nem univerzális: pl. munkanélkülieknek nincs segélyezı pénztáruk! Járulékalapú finanszírozás: 1/3-ot a munkaadó, 2/3-ot a munkavállaló fizet Gazdagok: 2000 márka jövedelem felett nem kötelezı fizetni a járulékot, kiléphet forrás: társadalombiztosítás a költségvetéstıl elkülönülı önálló intézmény A munkajövedelmekre kivetett járulékokból hozzáférés: kvázi teljes körő biztosítás a biztosítottaknak NEM állampolgári jog! piac: szabályozott a TB szervezi az ellátást (forrásallokáció) Két típus: Centralizált: egyetlen biztosító az ország egészére (pl. Magyarország) Decentralizált: ágazatonként, v. területenkénti biztosítók (pl. Németország) ellátók: vegyes (magán és közalkalmazott) tulajdon: köz- vagy magántulajdon magánbiztosítók: minimális szerep példa: Ausztria, Németország, Hollandia, Belgium, Franciaország 4

5 Szocialista egészségügy (Szemasko) forrás: költségvetés (SZJA általában nem mőködött!) hozzáférés: állampolgári jogon (Mo.-on tıl) piac:nincs ellátók: kizárólag közalkalmazott az ellátás tervezett tulajdon: kizárólag állami magánbiztosítók: nincs példa: Szovjetunió és volt szocialista országok Erıs öngondoskodásra épülı rendszer ( magánbiztosítás ) forrás: nem szabályozott ("önerıs") hozzáférés: nem szabályozott piac: szabályozatlan ellátók: zömmel magán tulajdon: magántulajdon magánbiztosítók: meghatározó, vagy jelentıs szerep példa: Amerikai Egyesült Államok 5

6 Magyar társadalombiztosítás jellemzıi forrás: járulék+ adó hozzáférés: gyakorlatilag teljeskörő piac: hiányzó szabályozás Ellátók és tulajdon: köztulajdon és magánpraxis keveredése a többcsatornás finanszírozással magánbiztosítók: minimális szerep Bismarck és Beveridge között? Az egészségügyi rendszerek alaptípusai (Mihályi, 2003) Modell Kötelezı biztosítás Magánbiztosítás Szolidaritás Alkalmankénti fizetés Méltányosság Elırefizetés formája Szolgáltatók tulajdonosi szerk. Bismarck-i modell Jövedelmi szint szerint Felsıbb társadalmi csoportok Marginális Majdnem teljes körő Jól érvényesül Járulék Vegyes Szemaskó modell (eredeti) Állampolgári jogon Nincs Nincs Teljes Jól érvényesül Adó Állami Szocialista iparosítási modell Csak kijelölt csoportok-nak Nincs Diszpreferált csoportoknak jelentıs Korlátozott Nem érvényesül Adó Állami Szocialista modell 80- as évek Biztosítási elv szerint Nincs Jelentıs (hálapénz) Teljes Viszonylag jól érvényesül Járulék + Adó Állami Beveridge (brit NHS) Állampolgári jogon Felsıbb társadalmi csoportok Marginális Teljes Jól érvényesül Adó Vegyes Francia vegyes rendszer Lakosság túlnyomó részére Jelentıs Marginális Majdnem teljes körő Jól érvényesül Járulék + kiegészítı biztosítás díja Vegyes Amerikai önerıs rendszer 65 év felett, + szegények állampolgá-ri jogon Jelentıs (fıként a munkaadó k szervezik) Jelentıs (fıként gyógyszer) Minimális Sérül Magánbiztosí tási díj + adó Vegyes 6

7 Az Európai Uniótagországok egészségügyi rendszereinek csoportosítása Példa: Németország társadalombiztosítók típusai (2004. január) Forrás: Ecseki, febr 7

8 Társadalombiztosítás Emberi jog Biztosítási jogviszony alapján Járulékalapú A közösségi finanszírozási modellek összehasonlítása SZEMPONT Életmentı, sürgısségi ellátás Nem sürgısségi ellátás Finanszírozás (forrásteremtés) Állami költségvetés Emberi jog Állampolgári jog Adóalapú Társadalombiztosító(k) A befizetett járulék ismeretében látja, mennyit fizet az ellátásért Nehezen követhetı kevés a járulékfizetı A forrásallokációért felelıs intézmény Ráfordítások átláthatósága Kiadásnövekedés fedezése új gyógymódok költségei Nemzeti Egészségügyi Hatóság/Szolgálat A befizetett adó és annak eüre való felhasználása áttekinthetetlen a fogyasztók számára A TB-nél könnyebben növelhetı, de probléma! A közösségi és magánbiztosítás különbségei 8

9 Magyarországi helyzet, A népesség létszáma 10,1 millió A járulékfizetık száma 3,7 millió A TAJ kártyák száma 10,2 millió Példa: Járulékfizetés mértéke Alkalmazott, fıfoglalkozású egyéni vállalkozó Járulékok Munkavállalót érinti % % % egészségbizt ezen belül: pénzbeli természetbeni Nyugdíj 8,5 9,5 9,5 ebbıl: magánpénztár tbnyugdíj 0,5 1,5 1,5 Összes: 15,5 % 15,5 15,5 15,5 Munkaadót érinti: Összes: 29 % ebbıl: Nyugdíj: Egészségbizt: ebbıl természetbeni 5 4,5 4,5 pénzbeli 3 0,5 0,5 TÉTELES EHO Ft Ft Ft 9

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 6. elıadás: A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai

Részletesebben

Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása

Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása Az állam redisztribúciós feladatával összefüggésben az egészségügy forrásait biztosítja, finanszírozza (pénzellátás). Részletesen

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv Orosz Éva Egészségpolitika Hallgatói kézikönyv Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Szerkesztette: Dr. Boncz Imre Szerzők: Dr. Ágoston

Részletesebben

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Az egészségügyet meghatározó társadalmi behatások Az egyes országok egészségügyi rendszereinek felépítése függ: az adott társadalom történelmi

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek tipológiája

Az egészségügyi rendszerek tipológiája Az egészségügyi rendszerek tipológiája Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. június 1 Az egészségügyi rendszerek fogalma Az egészségügyi

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Készítette: Dr. Rékassy Balázs rekassy@t-online.hu Készült az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Egészségügyi Stratégiai

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Egészségbiztosítás... 5 Nemzetközi összehasonlítás... 5 Jogi szabályozás... 6 Jogosultság... 6 A biztosításból kizárt személyek... 19 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

Egészségpolitikai ábragyûjtemény

Egészségpolitikai ábragyûjtemény Dr. Kincses Gyula Egészségpolitikai ábragyûjtemény 2010 Egészségpolitikai ábragyûjtemény Egészségpolitikai ábragyûjtemény A könyvet a szokásos módon szerzõi jogok védik, de a könyv bármely részének másolása,

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztikai Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. habil. SARUDI CSABA Közgazdaságtudományok kandidátusa egyetemi tanár Témavezető:

Részletesebben

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás)

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/corvinus A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) 2013. november BCE, Biztosításmatematika

Részletesebben

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás)

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) 2014. november BCE, Biztosításmatematika szakirány dr. Lukács Marianna BCE c. egyetemi docens az

Részletesebben

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 KEDVES OLVASÓ! Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet folytatja

Részletesebben

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Versenyképesség, globalizáció és regionalitás doktori program Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben

A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben A nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás helyzete nemzetközi kitekintésben Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság társadalombiztosítási rendszereinek példáján Elek Diána Sopron Tartalom 1.

Részletesebben

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014.

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014. Társadalombiztosítási ismeretek Összeállította: Forgó Györgyné 2014. 1 Ajánlás A Társadalombiztosítási ismeretek kiadvány a magyar társadalombiztosítás rendszerét alapjaiban mutatja be, ismertetve kialakulásának

Részletesebben

Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe

Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Készítette: Kovács Judit Rita okleveles adószakértı 2011. június TÉMAKÖRÖK Történelmi

Részletesebben

Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban

Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban A járulékpolitika középpontjában az elmúlt húsz évben az a gondolat állt, hogy a járulékok csökkentése a foglalkoztatási

Részletesebben

2015. március 17. dr. Lukács Marianna marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu

2015. március 17. dr. Lukács Marianna marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu Nyugdíjbiztosítás (magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, nyugdíjbiztosítás) Egészségbiztosítás (társadalombiztosítás, üzleti betegségbiztosítás, önkéntes

Részletesebben

7. Szociálpolitikai korszakok Európában és Magyarországon

7. Szociálpolitikai korszakok Európában és Magyarországon 7. Szociálpolitikai korszakok Európában és Magyarországon A szociális gondoskodás, a rászorulók segítése már a legősibb társadalmakban is megjelentek. Az ókori Görögországban és Rómában is már voltak közfürdők,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Borbély Andrásné

SZAKDOLGOZAT. Borbély Andrásné SZAKDOLGOZAT Borbély Andrásné MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS KEZDETEI EURÓPÁBAN ÉS HAZÁNKBAN SZERZŐ: BORBÉLY ANDRÁSNÉ MTB SZAK, III.

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben