Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséggazdaságtan és - biztosítás"

Átírás

1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 6. elıadás: A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi rendszer felépítése, szereplıi, feladatai, lehetséges egészségügyi rendszerek 3. Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok 4. Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás modelljei, a jóléti rendszerek alapmodelljei (Bismarck, Beveridge, Szemaskó) 5. A magánfinanszírozás típusai forrásteremtés. Magánbiztosítás, önrészesedés, kockázatmegosztás, piaci kudarcok, elınyök és hátrányok 6. A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek 7. Az állami szabályozás eszközei hozzájutást illetve tartalmat garantáló sztenderdek. Forrásallokációs mechanizmusok fizetés, fejkvóta, költségvetési korlát, kórházi napok díjazása, szolgáltatás finanszírozás, esetfinanszírozás 8. Szolgáltatások értékelése az egészségügyben az ellátás szintjei, egészségügyi termelési függvény, a hatékonyság értelmezései és mérése (allokációs, termelési, költség), a hatékonyság elérésének módjai. Verseny a szolgáltatók közt. Nemzetközi példák 9. Az egészségügyi közkiadások korlátozása A kiadásokat befolyásoló tényezık: gazdasági, társadalmi, demográfiai, ellátórendszertıl függı, és technikai fejlıdéstıl függı tényezık. Kiadáskorlátozó technikák. A gyógyszerpiac sajátos vonásai. 10. A klasszikus és a posztmodern egészségügy, az egészségügy kiadásait befolyásoló tényezık napjainkban. 11. A magyar egészségügyi rendszer történeti áttekintés , , idıszakok jellemzıi, reform-elképzelések 12. A magyar egészségügyi rendszer szereplıi, egészségpolitikai alternatívák, egészségfinanszírozás pillérei 1

2 Miért van szükség egészségbiztosításra? Kockázat (megbetegedés, felépülés, kockázatvállaló vagy kockázatkerülı) Externáliák (társadalmi kockázat, kiesett munka, jövedelem, fertızı megbetegedések) Társadalmi igény, méltányosság (jóléti állam, vertikális:egyenlı hozzáférés egyenlı igények esetén; horizontális: egyenlı hozzájárulás) A biztosítás fogalma (Folland et al. 2001): A biztosítás: a kockázatviselık egy közösségbe győjtésével csökkenti a biztosítottak várható vagyoni helyzetének variabilitását úgy, hogy kockázatukat szétteríti a résztvevık között. A biztosítási konstrukció alapja, hogy a rizikócsoport növekedésével egy adott valószínőséggel bekövetkezı esemény (pl. baleset, tőzeset, betörés) várható elıfordulása a nagy számok törvénye alapján -egyre jobban közelít az esemény valódi bekövetkezésének gyakoriságához Példa -Biztosítás kötése lábtörésre: Éves jövedelmünk dollár. A lábtörés orvosi költsége dollár Biztosítást lehet kötni, díja a kártérítés 1%-a, 200 dollár. A baleset (lábtörés) bekövetkezésének valószínősége 1 % A jövedelmi helyzetünk lehetséges alakulása: Kötünk Jövedelem Bizt.költség Veszteség végeredmény esély lábtörés nincs lábtörés összesen: = Nem kötünk Van lábtörés nincs lábtörés összesen: = = Döntés? 2

3 A biztosítások elmélete - döntés bizonytalanság mellett: Esemény eredménye Bekövetk. valószínőség Eredmény a C 1 p 1 (C 1 ) C 2 p 2 (p 1 +p 2 =1) (C 2 ) Várható eredmény: C = p 1 C 1 + p 2 C 2 = Σ p i C i Várható : = p 1 (C 1 ) + p 2 (C 2 ) = Σ p i (C i ) Azonosan értékeljük- Példa: Biztosítás kötés várh. eredménye. C = = (várható érték) Nem kötés várh. eredménye e? C = = = (várható érték) Biztosítás kötés várható a = 0.01 (34900) (34900) = (34900) =? Nem kötés várható a = 0.01 (2500) (35000) =? KERESSÜK VAGY KERÜLJÜK A KOCKÁZATOT? A döntés alapja: Lehetséges alternatívák: - Az eredmény várható értéke ( átlagos hozam ) - Az eredmény várható a - Értelme: Ft a eltérı, ha minimáljövedelembıl élünk, vagy ha lottó 5-találatos nyereménybıl élünk - Egy adott pénzérték át mérhetjük i függvény segítségével - A várható haszon maximalizálásának modellje (Arrow) 3

4 Hasznossági függvények: Legyen c1 és c2 két elérhetı pénzbeli eredmény, p1 és p2 elıfordulási valószínőséggel (p1+p2 = 1) 1, Várható érték függvény: a fenti pénzbeli eredmény a: (c1,c2, p1,p2) = p1 c1 + p2 c2 ( átlagos hozam ) 2, Cobb-Douglas i függvény: (c1,c2, p1,p2) = c1 p1 c2 p2 Ha c1= 0 akkor az egész is 0, és a bizonytalanabb nyeremény a kisebb! Használják még ennek logaritmusát is: (c1,c2, p1,p2) = p1 log(c1) + p2 log(c2 ) 3, Várható : (c1,c2, p1,p2) = p1 v(c1) + p2 v(c2 ) Itt v(c1) lehet pl. logaritmus, vagy abszolút érték, stb., azaz a c1 pénzhozam valamilyen függvénye A biztosítási piacon a döntés kockázatkedvelı esetben : Biztosítás mellett várh. eredm. C = = várh. : = 0.01 (34900) (34900) =(34900) Bizt. nélkül várh. eredménye C = = várh. : = 0.01 (25000) (35000) (35000) (34900) (25000) KOCKÁZAT KEDVELİ viselkedés: (Σp i C i ) <Σ p i (C i ) NEM KÖT! pénzérték

5 Példa: Legyen (x) =(x/1000) 2 Biztosításkötés várh. eredm. C = = Nem kötés várh. eredménye C = = Biztosítás kötés várható a = 0.01 (34900) (34900) = (34900) = = Nem kötés várható a: = 0.01 (25000) (35000) = = = = =1219 Tehát: Biztosítást NEM KÖTÜNK!! A biztosítási piacon a döntés: Biztosítás mellett várh. eredm. C = = várh. : = 0.01 (34900) (34900) =(34900) Bizt. nélkül várh. eredménye C = = várh. : = 0.01 (25000) (35000) (35000) (34900) (25000) KOCKÁZAT KERÜLİ viselkedés: (Σp i C i ) >Σ p i (C i ) KÖT! pénzérték 5

6 Legyen (x) =log(x) Biztosításkötés várh. eredm. C = = Nem kötés várh. eredménye C = = Biztosítás kötés várható a = 0.01 (34900) (34900) = (34900) = log(34900) = Nem kötés várható a: = 0.01 (25000) (35000) = =0.01 log(25000) log(35000) = = = Tehát: Biztosítást KÖTÜNK!! Egészségbiztosítási modell, kockázatkerülı viselkedés (a jövedelem csökkenı határhaszna) esetén (I) (I-pE) p: a betegség valószínősége, E: a kezelés költsége, p E: a biztosítás díja ( a kezelési költség várható értéke) t p E: a biztosítás tranzakciós költsége (a bizt. díjjal arányos) (I-pE-tpE) (I-E) Várható biztosítás nélkül (I p E t p E ) < (1-p) (I) + p (I-E) KOCKÁZAT KERÜLİ viselkedés esetén sem köt biztosítást, ha a tranzakciós költségek túl magasak! Jöv betegség esetén I-E I p E t p E I-p E I Jöv bizt és tranz díj esetén Jöv bizt díj esetén Össz jöv 6

7 A biztosítások tranzakciós (mőködési) költségei 1. Marketingköltségek 2. Nyilvántartási költségek 3. Visszatérítési költségek (csalások, számlázások) 4. Minimális költségek feletti biztosítási díjak 5. Méretgazdaságosság, átlagköltség 1. TB esetén nincs, magánbiztosítás esetén jelentıs 2. Versenyzı biztosítók esetén van, TB számára alacsonyabb (standard, hatósági) 3. TB esetén alacsonyabb, mint magánbiztosításnál 4. Monopolista esetben lehet, illetve nem hatékony rendszereknél versenyzı biztosítók esetén nem! 5. TB-nél alacsonyabbak, magánbiztosítónál magasabbak az átlagköltségek! Egészségbiztosítási modell FIX összegő hozzájárulással Két személy, A és B, más-más betegséggel: E A és E B : a kezelések költsége, az A betegség drágább, B betegség olcsóbb(e A > E B ) p A és p B elıfordulási valószínőséggel p A =0,5 és p B =0,75 A biztosító fix önrészt kér, összege M, a biztosítás díja p E A és p E B Biztosítás esetén a jövedelem: I-M- p E A ési-m- p E B (I-pE) (I-E) I-E A I-E B Jöv betegség esetén M M I 0,75 E B I-0,5 E A Jöv bizt díj esetén Várható biztosítás nélkül I: Össz jöv A fix önrész (M) bevezetésével a komolyabb betegség (A) esetén még mindig megéri biztosítást kötni, az enyhébb betegség(b) esetén azonban már nem! 7

8 Egészségbiztosítási modell káros szelekció esete Két személy, A és B, azonos betegség, de eltérı gyakorisággal: E : a kezelés költsége (1000 $), p A és p B eltérı valószínőség: p A =0,75 és p B =0,25 Ha egyénenkénti biztosítási díj: A-nál p A E = 0, =750, B-nél p B E =0, =250 (I-500) A biztosítás a (I-1000) I-E I-1000, Jöv betegség esetén De: azonos biztosítási díj átlagos kockázat alapján p = (0,75+0,25)/2=0,5 így a díj p E = 0, =500 I 0,75 E I-0,5 E I-0,25 E I 750 I-500 I-250 I: Össz jöv A biztosítás megkötése a gyakrabban beteg személy (A) számára Várható megéri, a ritkábban beteg (B) biztosítás számára nem! nélkül B kilép a biztosításból A biztosító átlagos kockázata emelkedik (0,75), ezért emelni fogja a díjat (750) A szegényebbek kiszorulnak! Erkölcsi kockázat és árrugalmasság Ex ante: az ügyfél nem törekszik a betegség megelızésére Ex post: az ügyfél a lehetı legtöbb szolgáltatást igénybe veszi, ha beteg (ez a nagyobb probléma!) Oka: ha a biztosító teljesen fedezi az ellátás költségét akkor a kívánt fogyasztási szint meghaladja a biztosítási díjat a szolgáltató nem érdekelt az olcsóbb szolgáltatás nyújtásában Következmény: a biztosító növeli a biztosítási díjakat A kockázatkerülı egyén is kilép a biztosítási piacról Megoldás: a biztosító szabályozza az ellátás szintjét/költségét A kezelési díjjal arányos önrészt fizet a biztosított 8

9 Beteg által fizetett önrész P=MC Az ellátás határköltsége b P költségarányos önrész Erkölcsi kockázat modellje Keresleti függvény, a beteg számára a kórházi ellátás iránti fizetési hajlandóság Jóléti veszteség: a fizetés nélkül igénybe vett ellátás költsége Minél rugalmasabb a kereslet, annál jobban csökkenti a díjfizetés a jóléti veszteséget! (a szegényebbeknél rugalmasabb!) Q* ennyi ellátást igényel a beteg, ha P=MC árat fizet Q ennyi ellátást igényel a beteg, ha b P árat fizet Q ennyi ellátást igényel a beteg, ha 0 árat fizet Kórházban töltött napok száma Kockázatmegosztás a keresleti oldalon Morális kockázat elkerülése költségtudatosság megteremtése kereslet árrugalmasság megteremtése Eszközei: abszolút önrész (deductible) az önrész százalékos fizetése (co insurance rate) az önrész összegszerő fizetése (co - payment) fizetési plafon megállapítása (stop loss) ezeket az elemeket kombinálják árrugalmasságra épít egyénnek több kockázat: szelekció veszélye 9

10 Betegség költsége (Ft) Kockázatmegosztás keresleti oldalon, modell Összes kifizetés Ft Fizetési plafon (stop loss) Biztosító fizet Fix önrész Fix önrész (deductible) %-os hozzájárulás (co-insurance) Egyén fizet Egészségügyi kiadás Ft 10

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Szerkesztette: Dr. Boncz Imre Szerzők: Dr. Ágoston

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN. 1.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén

1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN. 1.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén 1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN Gyakran felmerül, hogy a piac és az állam egymást kizáró intézmények. Neves közgazdászok között is találkozhatunk hasonló nézetet vallókkal (Pl. A.Smith, M. Friedman).

Részletesebben

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA?

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SCHARLE ÁGOTA, BENCZÚR PÉTER, KÁTAY GÁBOR ÉS VÁRADI BALÁZS HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? Szerzık: Benczúr Péter Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció Közgazdaságtan: Gazdaság: Szükséglet: Hasznosság: Termelés: Termelési 1. A közgazdaságtan fogalma, területei, alapkérdései. A gazdaság alapfogalmai. A termelési lehet ségek határgörbéje. A gazdaságkoordinációs

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

1. előadás A KÖZGAZDASÁGTAN NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE

1. előadás A KÖZGAZDASÁGTAN NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE 1. előadás A KÖZGAZDASÁGTAN NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE Kertesi Gábor Telegdy Álmos D. Friedman: Price Theory an intermediate text (1986); G. Mankiw: Principles of Economics (2002), valamint P. Heyne et al:

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Hálózati hatások * Ebben

Részletesebben

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Versenyképesség, globalizáció és regionalitás doktori program Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

A TESZ hozzátesz vagy elvesz?

A TESZ hozzátesz vagy elvesz? A TESZ hozzátesz vagy elvesz? Dr. Marton Imelda, Szegedi Tudományegyetem, II. számú Belgyógyászati Klinika A kormányzat által 2004 augusztusában nyilvánosságra hozott A térségi egészségszervezô szolgálatról

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés. című tárgyhoz. Pénzügyi tervezés témakör

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés. című tárgyhoz. Pénzügyi tervezés témakör Oktatási segédlet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés című tárgyhoz Pénzügyi tervezés témakör 2008/2009. I. félév Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. BEFEKTETÉS... 8 2. NYUGDÍJ...

Részletesebben

Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban

Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban Nagy Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem Ebben a 2 részbôl álló

Részletesebben

26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA

26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA 26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA Kertesi Gábor Reiff Ádám Varian 6. fejezete helyett 26.1 Bevezető Mikroökonómiai tanulmányaink során eddig a legtöbb időt a versenyzői piac legalapvetőbb modelljének,

Részletesebben

Ne csak a szex legyen biztonságos! avagy merünk még a szakmai felelősségbiztosításról beszélni?

Ne csak a szex legyen biztonságos! avagy merünk még a szakmai felelősségbiztosításról beszélni? Ne csak a szex legyen biztonságos! avagy merünk még a szakmai felelősségbiztosításról beszélni? Félve kezdek megint a szakmai felelősségbiztosításról írni, mivel az elmúlt tíz évben már szinte mindent

Részletesebben