QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299"

Átírás

1 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken, edzéseken és a hétköznapokban A szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés: A Biztosító kockázatviselése az ajánlat aláírását követő nap 0. órájakor kezdődik visszamenőleges hatállyal, feltéve, hogy a biztosítási díj az ajánlat aláírását követő 15 napon belül a Biztosító számlájára beérkezik, a biztosított személyek kijelölésre kerültek és a Biztosítottak adatait tartalmazó lista, valamint a biztosítotti nyilatkozatok a Biztosító számára átadásra kerültek, továbbá a nyilatkozatok és az ajánlat a kockázatelbírálási szabályoknak megfelelnek. Ellenkező esetben a kockázatviselés valamennyi iratnak és a biztosítási díjnak a Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0. órájakor kezdődik. A Szerződő felek a fentiektől eltérő megállapodást is köthetnek a kockázatviselésre vonatkozóan. Biztosítási módozatok: Baleseti halál Baleseti kórházi napi térítés plusz Baleseti műtéti térítés Baleseti keresőképtelenség napi térítés Baleseti rokkantság Baleseti csonttörés, csontrepedés fix

2 Biztosítási módozatok, összegek, díjak: Biztosítási fedezetek Biztosítási összegek Harcos Harcos Plusz Harcos Extra Harcos Top Baleseti halál Ft Ft Ft Ft Baleseti kórházi napi térítés plusz Ft Ft Ft Ft Baleseti műtéti térítés Ft Ft Ft Ft Baleseti csonttörés, csontrepedés fix Ft Ft Ft Ft Baleseti rokkantság Ft Ft Ft Ft Baleseti keresőképtelenség napi térítés 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Éves biztosítási díj / Hobby: Ft Ft Ft Ft Havi biztosítási díj / fő: Ft Ft Ft Ft Éves biztosítási díj / Regionális: Ft Ft Ft Ft Havi biztosítási díj / fő : Ft Ft Ft Ft Éves biztosítási díj / Élvonalbeli: Ft Ft Ft Ft Havi biztosítási díj / fő : Ft Ft Ft Ft Kockázat elbírálás Biztosító névsorlista (név, születési dátum, csoportbesorolás) megküldését kéri elektronikus formában (Excel file-ban). Biztosító a szerződés megkötéséhez csoportonkénti létszám megküldését kéri, elektronikus ( -ben) formában. Biztosító eltekint a biztosítotti nyilatkozat kitöltésétől, a várakozási időtől, valamint az orvosi vizsgálattól. A biztosítási védelem nem vonatkozik a biztosítás megkötése előtti időben bekövetkező betegségekre, balesetekre és azok következményeire, előzménybetegséget káresemény esetén vizsgálunk (a feltételeink szerint). Biztosító ugyanazon baleset következtében, a balesetet követő több - időben egymástól elkülönült műtét térítését 2 éven belül vállalja. A biztosítási szolgáltatásból a korábban sérült testrészek általánosan ki vannak zárva. Kárrendezés 1. Biztosító szolgáltatás teljesítéséhez az alábbi dokumentumokat kéri: kárbejelentő nyomtatványt, szövetségi igazolás,

3 káreseménnyel kapcsolatos összes orvosi-, és egyéb szükséges a feltételekben meghatározott- dokumentációk. 2. Kárbejelentési kötelezettség a biztosítási esemény időpontjától számított 8 munkanap. 3. A kárkifizetés határideje a kárrendezéshez szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 nap. 4. A Biztosító vállalja a kockázatot a munkáltató 65 év feletti tagokra is, de csökkentett szolgáltatással. Élet-, és balesetbiztosítás a biztosítottak 75 éves koráig köthetőek az alábbi korlátozással: a Biztosító a Biztosított 65 éves koráig a feltételek szerinti térítés 100%-át nyújtja. a Biztosító a Biztosított éves koráig a feltételek szerinti térítés 50%-át fizeti ki. a Biztosító a Biztosított éves koráig a feltételek szerinti térítés 25%-át fizeti ki. a Biztosítottak 75 éves kora felett kizárólag a baleseti halál a biztosítási esemény, amely kockázat biztosítási szolgáltatásának 25%-át fizeti ki a Biztosító. Kivételt képez: a baleseti keresőképtelenség termék esetében nyugdíjasokra (rokkant- és saját jogú nyugdíjas) már nem köthető ez a kockázat. Elszámolás I. Lehetőség: Biztosító felajánlja a pontos-, év végi elszámolást. A ki- és belépőket év közben kell bejelenteni a Változás-bejelentő adatlapon. Ha a biztosítottak létszáma évközben egy díjfizetési gyakoriság időszakába esően változik meg, akkor ennek a létszámváltozásnak a fizetendő díjra gyakorolt hatását évközben csak a következő díjrészlettől kezdődően érvényesíti a Biztosító. Annak a gyakoriság szerinti időszaknak a hátralévő törtrészére vonatkozóan, amelyben a változás-bejelentés megtörtént, az év végi elszámolás keretében kerül érvényesítésre a díjkülönbözetet. Díjfizetési gyakoriságonként csoportonként aktuális létszám megküldését kéri, elektronikus formában. Év végi elszámolás az aktuális csoportonkénti létszám és az évközbeni lejelentések összegzéséből tevődik össze, mely alapján a Biztosító érvényesíti a díjkülönbözet. Az elszámolás során keletkezett túlfizetést a Biztosító visszautalja, a hátralék tekintetében a Szerződőnek befizetési kötelezettsége keletkezik. II. Lehetőség: Egyszerűsített eljárás, amely kizárólag 50 fő feletti létszám esetében alkalmazható.

4 A Biztosító felajánlja az éves elszámolást létszámváltozás tekintetében. Egyszerűsített eljárás érvényesül, amennyiben a szerződés kezdetekor (kockázatviselés kezdete) megállapított létszám és a biztosítási év végén aktuális létszámváltozás legfeljebb +/- 10%-kal tér el. Ebben az esetben nem alkalmaz év végi elszámolást a Biztosító, díjat nem kér be és nem is fizet vissza. Év végén az aktuális létszám megadása szükséges. Szerződőnek bejelentési kötelezettsége van, amennyiben az évközi létszámváltozás a kockázatviselés kezdetéhez viszonyítottan meghaladja a 100 főt. Szerződéshez szükséges dokumentumok A szerződő fél részéről a Pest Megyei Bíróságon jegyzett végzés, valamint az alapszabály másolata szükséges, mely tartalmazza, hogy ki jogosult aláírásával az egyesület képviseletére. A Szerződő hozzájárulását adja ahhoz, hogy szerződés megkötését követően a Biztosító referenciaként megjelölje. HARCOS Küzdősport Biztosítás - Termékleírás 1. Baleseti kórházi napi térítés plusz Biztosítási esemény: a biztosítási tartamon belül a Biztosított balesete következtében szükséges, orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg ellátása (legalább 24 órás benntartózkodás). A Szerződő a szerződés megkötésekor megválaszthatja, önrésszel (azon napok száma, ameddig a Biztosító nem vállalja a kockázatot) vagy önrész nélkül (az 1. naptól) kéri a biztosítási fedezetet. A Biztosító ennek függvényében állapítja meg a biztosítás díját. Szolgáltatás: a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító az önrész figyelembevételével minden olyan napra fizet, amelyen a Biztosított kórházi fekvőbetegellátásban részesült. Intenzív osztályon történő ellátás napjaira a Biztosító a biztosítási összeg 150%-át téríti. A Biztosító az önrészként választott napokra visszamenőlegesen nyújt térítést, amennyiben a folyamatos kórházban töltött napok száma meghaladja a választott önrész mértékét. A Biztosító egy biztosítási éven belül egy Biztosított vonatkozásában maximum 100 keresőképtelen napra (a 100 nap tartalmazza az önrészt is), egy eseményből adódóan a tartam alatt maximum 150 napra (a 150 nap tartalmazza az önrészt is) fizet. 2. Baleseti műtéti térítés biztosítás Biztosítási esemény: baleseti következmények elkerülésére orvosilag szükségesnek tartott, orvos által elvégzett baleseti eredetű műtéti eljárások, sebészeti beavatkozások, kórháznak számító intézményben. Szolgáltatás: a szolgáltatás mértéke a szerződéskötéskor meghatározott biztosítási összeg annyi százaléka, amely a Biztosító által meghatározott WHO kód alapján besorolt műtéti lista alapján jár. A műtéteket nehézségi fokuknak megfelelően a Biztosító 5 csoportba sorolta, amelyek alapján a biztosítási összeg 0%, 25%, 50%, 100%, 200%-át téríti aszerint, hogy a Biztosított a baleset és a műtét által mekkora károsodást szenvedett. Ugyanazon műtéti eljárás során végrehajtott több műtéti beavatkozásnál a Biztosító az alábbiak figyelembevételével szolgáltat:

5 - amennyiben ugyanazon területen (együlésben) történt a többszöri beavatkozás, akkor egyet, mindig a legsúlyosabbat téríti, -.amennyiben egyidejűleg több területen történt a beavatkozás, az több biztosítási eseménynek számít. - A kifizetendő térítés egy biztosítási éven belül nem haladhatja meg a választott biztosítási összeg kétszeresét. A Biztosítottnak a biztosítás tartama alatt több biztosítási esemény bekövetkezése esetén is összesen legfeljebb a választott biztosítási összeg ötszöröse fizethető ki szolgáltatásként. 3. Egyösszegű térítésű csonttörés, csontrepedés biztosítás Biztosítási esemény: a biztosítási tartam alatt a Biztosított valamely csontjának baleseti törése, repedése. Szolgáltatás: (1) a Biztosító a biztosítási esemény bekövetkeztekor kifizeti a Szerződő által választott biztosítási összeget, függetlenül a törések számától és súlyosságától. (2) Egy balesetből eredően a Biztosító egy alkalommal fizeti ki a biztosítási összeget. (3) A biztosítási szolgáltatást a Biztosító a biztosítás tartama alatt legfeljebb 10 alkalommal nyújtja egy adott Biztosított vonatkozásában. 4. Baleseti keresőképtelenség esetére szóló biztosítás Biztosítási esemény: ha a Biztosított a kockázatviselés hatálya alatt egészségi állapotának romlása miatt, amelynek oka baleset, keresőképtelen állományba kerül. Szolgáltatás: a Szerződő a szerződés megkötésekor megválaszthatja, önrésszel (azon napok száma, ameddig a Biztosító nem vállalja a kockázatot) vagy önrész nélkül (az 1. naptól) kéri a biztosítási fedezetet. A Biztosító ennek függvényében állapítja meg a biztosítás díját. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító az önrész figyelembevételével minden olyan napra fizet, amelyen a Biztosított orvosilag igazoltan keresőképtelen (betegszabadság, táppénz), és amely az Egészségbiztosítási törvény szerint táppénzes napnak bizonyul. Nem jár táppénz (és biztosítási szolgáltatás) a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn. A Biztosító az önrészként választott napokra visszamenőlegesen nyújt térítést, amennyiben a folyamatos kórházban töltött napok száma meghaladja a választott önrész mértékét. Nem folyamatos betegállomány esetén az egy évben betegállományban töltött napok nem adódnak össze, azokat a Biztosító minden alkalommal figyelembe veszi. 5. Baleseti halál kiemelt térítéssel Biztosítási esemény: a Biztosított balesetből eredő, a baleset napjától számított egy éven belüli halála. Szolgáltatás: a szerződéskötéskor meghatározott biztosítási összeg kifizetése, illetve közlekedési baleset esetén a biztosítási összeg 150%-ának térítése. 6. Baleseti rokkantság kiemelt térítéssel Biztosítási esemény: a Biztosított balesetből eredő, a baleset napjától számított egy éven belüli megrokkanása.

6 Szolgáltatás: balesetből eredő rokkantság esetén a Biztosító szolgáltatásának alapja a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg. Amennyiben a baleseti rokkantság közlekedési balesetből vagy égési sérülésből következik be, a Biztosító szolgáltatásának alapja a biztosítási összeg 150%-a. A Biztosító szolgáltatása a következők szerint történik % között a biztosítási összeg a megrokkanás százalékával megegyező részét, % között a biztosítási összeg kétszeresének a megrokkanás százalékával megegyező részét, % között a biztosítási összeg háromszorosának a megrokkanás százalékával megegyező részét fizeti ki.

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek BI502 / 20110101 Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 201 január 0 I. Fejezet Általános rendelkezések Jelen Csoportos Élet-,

Részletesebben

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek (Milliós2014) Hatályos: 2014. március 15. Hatályos: 2015. január 30. Nysz.

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek (Milliós2014) Hatályos: 2014. március 15. Hatályos: 2015. január 30. Nysz. Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési feltételek (Milliós2014) Hatályos: 2014. március 15. Hatályos: 2015. január 30. Nysz.: 17467 Tartalomjegyzék Milliós segítség balesetbiztosítási szerződési

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012)

TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012) TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012) Hatályos: 2012. november 1-jétõl Ny.sz.: 15366 Tartalomjegyzék TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános

Részletesebben

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK Jelen Baleset- és betegségbiztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) szerint kötött biztosítás a szerzôdô választása

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Jövőkép klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Tartalomjegyzék I. Kiemelt jellemzők.........................................................................

Részletesebben

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Mindannyiunk igénye az, hogy életünk biztos alapokra épüljön és magabiztosan készülhessünk a jövõre. A mi feladatunk, hogy ehhez olyan biztosítási, nyugdíj-elõtakarékossági,

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja

Részletesebben

UNION-S.O.S. baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 1. A szerződés alanyai 1.1. A biztosító, amely az UNION-S.O.S. baleset-biztosítás alapján, a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek és

Általános Szerződési Feltételek és CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Átszervezés? Leépítés? Megszűnő pozíciók? Kivédhetetlen és előre nem látható munkahelyelvesztés?

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Terméktájékoztató Europ Assistance segítségnyújtás éjjel-nappal Tel.: (36 1) 465-3614 Fax: (36 1) 458-4445

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Hatályos: 2014.

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Hatályos: 2014. Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Hatályos: 2014. március 15-étől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 3 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FORMAI

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez Jelen feltételkiegészítés a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

Részletesebben

Optimális Hitelfedezeti Biztosítás Általános Feltételek

Optimális Hitelfedezeti Biztosítás Általános Feltételek Optimális Hitelfedezeti Biztosítás Általános Feltételek Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás általános feltételei Általános rendelkezések 1. A jelen általános feltételek az Groupama Biztosító

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 KERÉKPÁROS BALESET-, ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank)

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Biztosítási terméktájékoztató A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által értékesített BIZTOS HÉTKÖZNAPOK csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Citibank

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási feltételek, a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint

Részletesebben

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek SIGNAL Nyugdíj Ajánlat és feltételek Tartalomjegyzék SIGNAL NYUGDÍJ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI... 4 1. Bevezetés... 4 2. Fogalmak, meghatározások.... 4 3. Általános szabályok,

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

FOLYAMATOS DÍJAS BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

FOLYAMATOS DÍJAS BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI FOLYAMATOS DÍJAS BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI SIGNAL Biztosító Zrt. TARTALOMJEGYZÉK a SIGNAL Gyémánt folyamatos díjas befektetéshez kötött életbiztosítás feltételeihez (A0101 és A0102)

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkezı

Részletesebben

Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013)

Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013) Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013) generali.hu Nysz.: 16148 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Nyugalom életbiztosítás szerződési feltételek (Nyugalom2013)...

Részletesebben