A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1"

Átírás

1 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: Telefonos ügyfélszolgálat: Internet: eszallianz.hu A biztosító példánya Biztosítási ajánlat az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz A szerzõdõ adatai Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ A fiók kódja: Születéskori neve: Kifizetési bankszámlaszáma: - - Jogi személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Neve és rövidített neve: Székhelye: Telephelye, fióktelep helye: Fõ tevékenységi köre: Adószáma: - - Az azonosító okmány száma (cégjegyzékszám), és az azt kiadó ország: - - Képviseletre jogosultak neve, beosztása: Kézbesítési megbízott neve: 2 Személyi igazolvány száma: 2 2 A kapcsolattartó neve: Elõzõ név, leánykori név. 2 Kitöltése külföldi jogi személy esetén szükséges. /4

2 A biztosító példánya A szerzõdés adatai A biztosítási tartam és a díjfizetés tartamának kezdete: év hó nap A kockázatviselés kezdete: év hó nap A díjfizetés gyakorisága: éves féléves negyedéves havi A díjfizetés módja: postai csekk banki lehívás banki átutalás ügyfélszámla Számlát kér: Az ajánlat aláírásával egyidejûleg befizetett -ot a biztosító az ajánlat elfogadása esetén biztosítási díjként kezeli, az ajánlat elutasítása esetén a szerzõdõ részére visszautalja. Nyugtaszám: Díjhalasztás:. számú biztosított adatai Azonos a szerzõdõvel Születéskori neve: Választott programok (az. számú biztosítottra vonatkozólag) Megtakarítási program Kód A program neve Tartam Lejárat Egységek száma Gyakoriság szerinti díj Lejáratkor várható minimális biztosítási összeg 2 Biztosítási programok Kód A program neve Tartam Lejárat Egységek száma Gyakoriság szerinti díj Az. számú biztosítottra vonatkozó megtakarítási és biztosítási programok díja összesen: Kedvezményezett(ek) (az. számú biztosítottra vonatkozólag) Elérés esetére Név Születéskori név Anyja neve Születési hely Születési idõ A kedvezményezés aránya. A szerzõdõ a kedvezményezett. % Halál esetére. A szerzõdõ a kedvezményezett. % Halál esetén a lejáratkor esedékes szolgáltatásra (term fix életbiztosítás esetén). A szerzõdõ a kedvezményezett. % Elõzõ név, leánykori név. 2 A megtakarítási életbiztosítási fedezetnek a tartam kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 2.. pontjában foglalt rögzített index mértékével növelt, lejáratkor várható minimális biztosítási összege. 2/4

3 A biztosító példánya 2. számú biztosított adatai Azonos a szerzõdõvel Születéskori neve: Választott programok (a 2. számú biztosítottra vonatkozólag) Biztosítási programok Kód A program neve Tartam Lejárat Egységek száma Gyakoriság szerinti díj A 2. számú biztosítottra vonatkozó biztosítási programok díja összesen: Kedvezményezett(ek) haláleseti szolgáltatásokra (a 2. számú biztosítottra vonatkozólag) Név Születéskori név Anyja neve Születési hely Születési idõ A kedvezményezés aránya. A szerzõdõ a kedvezményezett. % 3. számú biztosított adatai Születéskori neve: Választott programok (a 3. számú biztosítottra vonatkozólag) Biztosítási programok Kód A program neve Tartam Lejárat Egységek száma Gyakoriság szerinti díj A 3. számú biztosítottra vonatkozó biztosítási programok díja összesen: Kedvezményezett(ek) haláleseti szolgáltatásokra (a 3. számú biztosítottra vonatkozólag) Név Születéskori név Anyja neve Születési hely Születési idõ A kedvezményezés aránya. A szerzõdõ a kedvezményezett. % Elõzõ név, leánykori név. 3/4

4 A biztosító példánya A biztosítottakra vonatkozó programok díja összesen A szerzõdésben megjelölt biztosítottakra vonatkozó programok díja összesen (az esetleges pótlappal együtt, a kiegészítõ biztosítási fedezetek nélkül):. sz. biztosított 2. sz. biztosított 3. sz. biztosított 4. sz. biztosított 5. sz. biztosított Programok díja összesen = Kiegészítõ biztosítási fedezetek (a szerzõdés díjmentesítésére vonatkozóan) 4222 Rokkantságból eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítás. sz. biztosított 2. sz. biztosított 3. sz. biztosított 4. sz. biztosított 5. sz. biztosított Összesen (db) Díjtétel Díj x 3% = 422 Kritikus betegségekbõl eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítás. sz. biztosított 2. sz. biztosított 3. sz. biztosított 4. sz. biztosított 5. sz. biztosított Összesen (db) Díjtétel Díj x 2% = 492 Csoportos létszámleépítésbõl eredõ idõleges díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítás. sz. biztosított 2. sz. biztosított 3. sz. biztosított 4. sz. biztosított 5. sz. biztosított Összesen (db) Díjtétel Díj x % = A kiegészítõ biztosítási fedezetek díja összesen: A szerzõdés díja összesen A szerzõdésben megjelölt biztosítottakra vonatkozó programok és kiegészítõ biztosítási fedezetek díja összesen: A biztosítási többletszolgáltatás A biztosító külön díj megfizetése nélkül emelt összegû kifizetést teljesít a megtakarítási életbiztosítási fedezet haláleseti biztosítási összege, a kockázati élet-, valamint a baleset- és egészségbiztosítási fedezetek biztosítási összege tekintetében az alábbi esetekben és mértékben: a) ha a biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában az ekkor hatályos B jelû Kondíciós lista 2.. pontjában szereplõ életkornál fiatalabb gyermeke vagy unokája van, és ezt a biztosítási eseménnyel együtt dokumentáltan bejelentik az ugyanazon pontban meghatározott mértékben, b) ha a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában a szerzõdés gyakoriság szerinti díja meghaladja a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 2.2. pontjában foglalt mértéket az ugyanazon pontban meghatározott mértékben, c) ha a szerzõdõ a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában rendelkezik a biztosítónál rendszeres díjfizetésû, díjjal fedezett, legalább egy éve érvényben lévõ biztosítási szerzõdéssel a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 2.3. pontjában meghatározott mértékben. Alulírott szerzõdõ és biztosított az ajánlattétellel egyidejûleg hozzájárulok ahhoz, hogy ha a biztosító a kockázatelbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt a jelen ajánlatot a rendelkezésére álló 5 napos határidõ alatt nem tudja elbírálni, és emiatt az ajánlatot el kellene utasítani, akkor a 5 napos ajánlatelbírálási határidõ további 5 nappal meghosszabbodjék, ha a biztosító az ajánlattételtõl számított 5 napon belül értesítette a szerzõdõt a kockázatelbíráláshoz szükséges adatok hiányáról. a szerzõdõ saját kezû aláírása. számú biztosított saját kezû aláírása 2. számú biztosított saját kezû aláírása 3. számú biztosított saját kezû aláírása A szerzõdõ/biztosított a jelen nyilatkozatot csak személyesen vagy képviselõje útján jogosult megtenni. 4/4

5 A biztosító példánya Alulírott szerzõdõ és biztosított tudomásul veszem, hogy a biztosító a jelen ajánlatot az átadásától számított 5 napon belül, indoklás nélkül elutasíthatja. Alulírott szerzõdõ és biztosított tudomásul veszem, hogy a szerzõdéses kapcsolat fennállása alatt a fenti adataimban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzéstõl számított 5 napon belül a biztosítót értesítenem kell. Tudomásul veszem továbbá, hogy a választott biztosítási fedezetekre vonatkozóan a biztosító kockázatviselése a várakozási idõre vonatkozó rendelkezésekben foglalt eltérésekkel a jelen ajánlat aláírását követõ hónap elsõ napján 0 órakor kezdõdik, feltéve, hogy a biztosító a szerzõdõ ajánlatát elfogadta és eddig az idõpontig a szerzõdõ a szerzõdés vagy a biztosítási fedezet elsõ díját megfizette, vagy a felek a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, és a biztosítási fedezet ezáltal létrejött vagy utóbb létrejön. Alulírott biztosított kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerzõdõ halála esetén, illetve a jogi személy szerzõdõ jogutód nélküli megszûnése esetén az Általános Szerzõdési Feltételek 3. és 4. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén a szerzõdõ helyébe lépek, és tudomásul veszem, hogy ezáltal a szerzõdõ biztosítási szerzõdésbõl fakadó jogai engem illetnek és kötelezettségei engem terhelnek. Nyilatkozat az automatikus díjkölcsön elfogadásáról Alulírott szerzõdõ hozzájárulok ahhoz, hogy ha a szerzõdésben szerepel megtakarítási életbiztosítási fedezet, és annak tartamából már eltelt a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.. pontjában meghatározott idõszak, és a díjfizetés elmaradása miatt a díjjal nem fedezett idõszak hossza meghaladja a 90 napot, akkor az utolsó, díjjal teljesen fedezett hónapot követõ 90. nappal automatikus díjkölcsön lép életbe, azaz a biztosító az esedékes díjakat a szerzõdés visszavásárlási értékének terhére egyenlíti ki (automatikus díjkölcsönt nyújt) az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételei szerint. Alulírott szerzõdõ a biztosítási szerzõdési feltételekben foglaltak szerint ajánlatot teszek a fent megjelölt biztosítási szerzõdés megkötésére. Alulírott biztosított hozzájárulok a biztosítási szerzõdés megkötéséhez. Alulírott szerzõdõ és biztosított hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a jelen szerzõdéssel kapcsolatban a megadott címemen vagy telefonon keresztül tájékoztatást adjon, illetve marketing-információkat közöljön. A jelen ajánlat részét képezi az ajánlathoz csatolt ajánlatkiegészítõ pótlap is, ha a szerzõdésben a biztosítottak száma meghaladja a három fõt. Egyéb rendelkezések, záradékok Kelt:, év hó nap a szerzõdõ saját kezû aláírása. számú biztosított saját kezû aláírása 2. számú biztosított saját kezû aláírása 3. számú biztosított saját kezû aláírása (A biztosítási ajánlatot átvettem.) az üzletszerzõ aláírása Alulírott szerzõdõ és biztosított kijelentem, hogy a szerzõdés megkötése elõtt az Ügyfél-tájékoztatót a függõ biztosításközvetítõ fõbb adatairól, a Termékismertetõt, az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételeit, mellékleteit és Kondíciós listáit, a vegyes életbiztosítási fedezet, a term fix életbiztosítási fedezet, az elérési életbiztosítási fedezet és a kockázati életbiztosítási fedezet Különös Szerzõdési Feltételeit, a baleseti halál esetére szóló baleset-biztosítási fedezet, a baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra szóló baleset-biztosítási fedezet, a baleseti eredetû mûtéti térítésre szóló baleset-biztosítási fedezet, a baleseti eredetû kórházi napi térítésre szóló baleset-biztosítási fedezet, a baleseti eredetû keresõképtelenségre szóló, napi térítéses baleset-biztosítási fedezet, a kritikus betegségekre szóló egészségbiztosítási fedezet, a társadalombiztosítási I. és II. csoportú rokkantság esetére szóló egészségbiztosítási fedezet, a mûtéti térítésre szóló egészségbiztosítási fedezet, a kórházi napi térítésre szóló egészségbiztosítási fedezet Különös Szerzõdési Feltételeit, valamint a rokkantságból eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítási fedezet, a kritikus betegségekbõl eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítási fedezet, a csoportos létszámleépítésbõl eredõ idõleges díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítási fedezet szerzõdési feltételeit és az Ügyféltájékoztatót az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról (AHB-2500/) átvettem, megismertem és a szerzõdési feltételekben foglaltakat elfogadom. Kelt:, év hó nap a szerzõdõ saját kezû aláírása. számú biztosított saját kezû aláírása 2. számú biztosított saját kezû aláírása 3. számú biztosított saját kezû aláírása A szerzõdõ/biztosított a jelen nyilatkozatot csak személyesen vagy képviselõje útján jogosult megtenni. 5/4

6 Tájékoztató A biztosító a biztosítási szerzõdés létrejöttével, nyilvántartásával és biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel személyes adatokat, illetve biztosítási titoknak minõsülõ adatokat. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez. A biztosító a biztosítási szerzõdési feltételekben köteles tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésérõl. A biztosító az adatkezelés céljával összefüggésben a tudomására jutott adatokat a Bit. értelmében az Ügyfél hozzájárulása nélkül kezelheti. Azon esetekben azonban, amelyekben a biztosító nem a biztosítási szerzõdés létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel személyes adatot, vagy különleges adatot kezel, az adatkezeléshez (beleértve az adattovábbításhoz) az Ügyfél külön hozzájárulását kell beszereznie. Az alábbiakban röviden szeretnénk bemutatni azokat az adatkezeléseket, amelyek a biztosító tevékenységével összefüggésben, elsõdlegesen az ügyfelek, illetve az érdekeik védelme érdekében merülnek fel, és amely adatkezelésekhez az alábbi nyilatkozat kitöltésével kérjük hozzájárulását..) Társaságunk az Allianz csoport tagja, külföldi tulajdonosainak részletes tájékoztatást kell nyújtania, mely keretében statisztikai adatokat is el kell juttatnia részére. A statisztikai adatszolgáltatás során általában az ügyfél személyes adatai nem kerülnek átadásra, csupán néhány kiemelt ügyfél, illetve ügy esetében. Erre vonatkozik az I. a) pontban foglalt hozzájárulás. 2.) Társaságunk ügyfelei igényeinek minél teljesebb körû megismerése és az ügyfelek minél teljesebb körû kiszolgálása érdekében igénybe veszünk külsõ szakértõket, akik részünkre marketing- és piaci kutatásokat végeznek. Kizárólag azon piackutatási-, illetve marketingtevékenységet végzõ szervezeteknek adjuk ki az ügyfél-adatokat, amelyek a megbízási szerzõdésükben titoktartási kötelezettséget vállalnak, és amelyeket a piackutatásról szóló 995. évi CXIX. törvény értelmében titoktartás kötelez. Az I. b.) pontban foglalt hozzájárulás e megjelölt szervezetek részére történõ adattovábbítást szolgálja. 3.) Társaságunk alapítója az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnak, Allianz Hungária Egészségpénztárnak. A pénztári szolgáltatásoknak az ügyfelek részére történõ közvetlen felajánlása érdekében kérjük az I. c.) pont szerinti hozzájárulást. Ez esetben kizárólag az ügyfél neve és címe kerül az említett pénztárak részére átadásra. 4.) Társaságunk tulajdonosa az Allianz Bank Zrt-nek. A banki szolgáltatásoknak az ügyfelek részére történõ közvetlen felajánlása érdekében kérjük az I. d) pont szerinti hozzájárulást. Az I. d). pontban foglalt hozzájárulás esetén az ügyfél biztosítási titoknak minõsülõ adatai kerülnek a bank részére átadásra, amely adatokat a bank üzleti-, illetve banktitokként fogja kezelni. Az I. d) 2. pontban foglalt hozzájárulás esetén kizárólag az ügyfél neve és címe kerül a bank részére átadásra. Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltésével szíveskedjék a fent részletezett adatkezelésekhez hozzájárulását adni. Allianz Hungária Biztosító Zrt. 6/4

7 A biztosító példánya A személyes adatok és a különleges személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatok I. Kijelentem, hogy a biztosítási szerzõdési feltételekben és a külön tájékoztatóban elhelyezett, a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, tudomásul vettem. Jelen nyilatkozataimat a tájékoztatás ismeretében teszem meg. a) az Allianz Hungária Biztosító Zrt. és ügynöke a szerzõdés létrejötte, nyilvántartása, valamint a biztosítási szolgáltatás teljesítése céljából különleges személyes adataimat (egészségi adataimat) kezelje, Ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban bármelyik nyilatkozó személy válasza nemleges, akkor a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja.. számú biztosított: igen nem 2 Alulírott szerzõdõ/biztosított jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a) statisztikai adatszolgáltatás céljából továbbítsa biztosítási titoknak minõsülõ adataimat (személyes adatok és a biztosítási szerzõdésre vonatkozó adatok) a biztosító külföldi tulajdonosának. b) marketingkutatások céljából és egyéb marketingcélokból biztosítási titoknak minõsülõ adataimat (személyes adatok, az ügyfél vagyoni helyzetére és a biztosítási szerzõdésére vonatkozó adatok) továbbítsa a piackutatási, illetve marketingtevékenységet végzõ szervezeteknek, amelyek a megbízási szerzõdésükben titoktartási kötelezettséget vállalnak, és amelyeket a piackutatásról szóló 995. évi CXIX. törvény értelmében titoktartás kötelez. b) a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez szükséges kockázatelbírálás, valamint a közlési kötelezettség ellenõrzése céljából az Allianz Hungária Biztosító Zrt. betekintsen az egészségi állapotomra vonatkozó valamennyi olyan orvosi dokumentációba, amely a jelen ajánlat alapján megkötendõ biztosítási szerzõdésben vállalt kockázat elbírálásához, valamint a közlési kötelezettség ellenõrzéséhez szükséges, valamint azokról másolatot készítsen. Jelen hozzájárulásommal egyben háziorvosomat, valamint mindazokat az egészségügyi intézményeket, orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászokat és a gyógykezelésemmel foglalkozó más személyeket, amelyek, illetve akik eddig kezeltek, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, a Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságot és a társadalombiztosítási kifizetõhelyet az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel szemben a jelen ajánlat alapján megkötendõ biztosítási szerzõdéssel összefüggõen, az õket terhelõ titoktartás alól felmentem. Ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban bármelyik nyilatkozó személy válasza nemleges, akkor a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja.. számú biztosított: igen nem 2 c) nevemet és címemet az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár részére átadja abból a célból, hogy szolgáltatásaikat részemre közvetlenül ajánlhassák fel. d). biztosítási titoknak minõsülõ adataimat (személyes adatok, az ügyfél vagyoni helyzetére és a biztosítási szerzõdésére vonatkozó adatok) továbbítsa az Allianz Bank Zrt. részére abból a célból, hogy szolgáltatásaikat részemre közvetlenül ajánlhassák fel. 2. nevemet és címemet az Allianz Bank Zrt. részére átadja abból a célból, hogy szolgáltatásaikat részemre közvetlenül ajánlhassák fel. e) biztosítási szerzõdésem kezelése, karbantartása céljából átadja a szerzõdésben szereplõ, biztosítási titoknak minõsülõ adataimat (személyes adatok, az ügyfél vagyoni helyzetére és a biztosítási szerzõdésre vonatkozó adatok) a szerzõdésközvetítésben nem közremûködõ más ügynökének (üzletkötõjének). II.. Alulírott biztosított a jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy 2. Alulírott biztosított ezúton önként és határozottan felhatalmazom jelen szerzõdés kedvezményezettjét, valamint az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-t, hogy a halálom esetére járó szolgáltatás iránti igény teljesítése érdekében szükséges egészségi és egyéb adataimat háziorvosomtól, valamint mindazoktól az egészségügyi intézményektõl, orvosoktól, gyógyszerészektõl, természetgyógyászoktól és a gyógykezelésemmel foglalkozó más személyektõl, amelyek, illetve akik eddig kezeltek, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól és a társadalombiztosítási kifizetõhelytõl az Allianz Hungária Biztosító Zrt. részére beszerezze. A felsorolt szervek, személyek által nyilvántartott, a gyógykezelésemmel kapcsolatos valamennyi adatra vonatkozik jelen felhatalmazásom, amely nyilatkozatom egyben az orvosi titoktartásra vonatkozó felmentésnek minõsül. III. Alulírott szerzõdõ/biztosított jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a) a veszélyközösség megóvása céljából szükség esetén a személyes adataim felhasználásával ellenõrizhesse azon nyilatkozatomat, hogy a jelen biztosítási szerzõdésben vállalt kockázatra vonatkozóan más biztosítónál van-e biztosításom. b) automatizált kockázatelbírálás során döntsön a biztosítási ajánlat elfogadásáról. Ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban bármelyik nyilatkozó személy válasza nemleges, akkor a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja. Kelt:, év hó nap a szerzõdõ saját kezû aláírása 3. számú biztosított saját kezû aláírása 3 2. számú biztosított saját kezû aláírása 3 3. számú biztosított saját kezû aláírása 3 Kérjük hozzájárulása esetén az igen rovatot szíveskedjék kitölteni. 2 Ha nem járul hozzá bármelyik adatkezelési, adattovábbítási esethez, akkor az annak megfelelõ nem rovat kitöltésével jelezze. 3 A szerzõdõ/biztosított a jelen nyilatkozatot csak személyesen vagy képviselõje útján jogosult megtenni. 7/4

8 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: Telefonos ügyfélszolgálat: Internet: eszallianz.hu Az ügyfél példánya Biztosítási ajánlat az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz A szerzõdõ adatai Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ A fiók kódja: Születéskori neve: Kifizetési bankszámlaszáma: - - Jogi személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Neve és rövidített neve: Székhelye: Telephelye, fióktelep helye: Fõ tevékenységi köre: Adószáma: - - Az azonosító okmány száma (cégjegyzékszám), és az azt kiadó ország: - - Képviseletre jogosultak neve, beosztása: Kézbesítési megbízott neve: 2 Személyi igazolvány száma: 2 2 A kapcsolattartó neve: Elõzõ név, leánykori név. 2 Kitöltése külföldi jogi személy esetén szükséges. 8/4

9 Az ügyfél példánya A szerzõdés adatai A biztosítási tartam és a díjfizetés tartamának kezdete: év hó nap A kockázatviselés kezdete: év hó nap A díjfizetés gyakorisága: éves féléves negyedéves havi A díjfizetés módja: postai csekk banki lehívás banki átutalás ügyfélszámla Számlát kér: Az ajánlat aláírásával egyidejûleg befizetett -ot a biztosító az ajánlat elfogadása esetén biztosítási díjként kezeli, az ajánlat elutasítása esetén a szerzõdõ részére visszautalja. Nyugtaszám: Díjhalasztás:. számú biztosított adatai Azonos a szerzõdõvel Születéskori neve: Választott programok (az. számú biztosítottra vonatkozólag) Megtakarítási program Kód A program neve Tartam Lejárat Egységek száma Gyakoriság szerinti díj Lejáratkor várható minimális biztosítási összeg 2 Biztosítási programok Kód A program neve Tartam Lejárat Egységek száma Gyakoriság szerinti díj Az. számú biztosítottra vonatkozó megtakarítási és biztosítási programok díja összesen: Kedvezményezett(ek) (az. számú biztosítottra vonatkozólag) Elérés esetére Név Születéskori név Anyja neve Születési hely Születési idõ A kedvezményezés aránya. A szerzõdõ a kedvezményezett. % Halál esetére. A szerzõdõ a kedvezményezett. % Halál esetén a lejáratkor esedékes szolgáltatásra (term fix életbiztosítás esetén). A szerzõdõ a kedvezményezett. % Elõzõ név, leánykori név. 2 A megtakarítási életbiztosítási fedezetnek a tartam kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 2.. pontjában foglalt rögzített index mértékével növelt, lejáratkor várható minimális biztosítási összege. 9/4

10 Az ügyfél példánya 2. számú biztosított adatai Azonos a szerzõdõvel Születéskori neve: Választott programok (a 2. számú biztosítottra vonatkozólag) Biztosítási programok Kód A program neve Tartam Lejárat Egységek száma Gyakoriság szerinti díj A 2. számú biztosítottra vonatkozó biztosítási programok díja összesen: Kedvezményezett(ek) haláleseti szolgáltatásokra (a 2. számú biztosítottra vonatkozólag) Név Születéskori név Anyja neve Születési hely Születési idõ A kedvezményezés aránya. A szerzõdõ a kedvezményezett. % 3. számú biztosított adatai Születéskori neve: Választott programok (a 3. számú biztosítottra vonatkozólag) Biztosítási programok Kód A program neve Tartam Lejárat Egységek száma Gyakoriság szerinti díj A 3. számú biztosítottra vonatkozó biztosítási programok díja összesen: Kedvezményezett(ek) haláleseti szolgáltatásokra (a 3. számú biztosítottra vonatkozólag) Név Születéskori név Anyja neve Születési hely Születési idõ A kedvezményezés aránya. A szerzõdõ a kedvezményezett. % Elõzõ név, leánykori név. 0/4

11 Az ügyfél példánya A biztosítottakra vonatkozó programok díja összesen A szerzõdésben megjelölt biztosítottakra vonatkozó programok díja összesen (az esetleges pótlappal együtt, a kiegészítõ biztosítási fedezetek nélkül):. sz. biztosított 2. sz. biztosított 3. sz. biztosított 4. sz. biztosított 5. sz. biztosított Programok díja összesen = Kiegészítõ biztosítási fedezetek (a szerzõdés díjmentesítésére vonatkozóan) 4222 Rokkantságból eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítás. sz. biztosított 2. sz. biztosított 3. sz. biztosított 4. sz. biztosított 5. sz. biztosított Összesen (db) Díjtétel Díj x 3% = 422 Kritikus betegségekbõl eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítás. sz. biztosított 2. sz. biztosított 3. sz. biztosított 4. sz. biztosított 5. sz. biztosított Összesen (db) Díjtétel Díj x 2% = 492 Csoportos létszámleépítésbõl eredõ idõleges díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítás. sz. biztosított 2. sz. biztosított 3. sz. biztosított 4. sz. biztosított 5. sz. biztosított Összesen (db) Díjtétel Díj x % = A kiegészítõ biztosítási fedezetek díja összesen: A szerzõdés díja összesen A szerzõdésben megjelölt biztosítottakra vonatkozó programok és kiegészítõ biztosítási fedezetek díja összesen: A biztosítási többletszolgáltatás A biztosító külön díj megfizetése nélkül emelt összegû kifizetést teljesít a megtakarítási életbiztosítási fedezet haláleseti biztosítási összege, a kockázati élet-, valamint a baleset- és egészségbiztosítási fedezetek biztosítási összege tekintetében az alábbi esetekben és mértékben: a) ha a biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában az ekkor hatályos B jelû Kondíciós lista 2.. pontjában szereplõ életkornál fiatalabb gyermeke vagy unokája van, és ezt a biztosítási eseménnyel együtt dokumentáltan bejelentik az ugyanazon pontban meghatározott mértékben, b) ha a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában a szerzõdés gyakoriság szerinti díja meghaladja a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 2.2. pontjában foglalt mértéket az ugyanazon pontban meghatározott mértékben, c) ha a szerzõdõ a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában rendelkezik a biztosítónál rendszeres díjfizetésû, díjjal fedezett, legalább egy éve érvényben lévõ biztosítási szerzõdéssel a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 2.3. pontjában meghatározott mértékben. Alulírott szerzõdõ és biztosított az ajánlattétellel egyidejûleg hozzájárulok ahhoz, hogy ha a biztosító a kockázatelbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt a jelen ajánlatot a rendelkezésére álló 5 napos határidõ alatt nem tudja elbírálni, és emiatt az ajánlatot el kellene utasítani, akkor a 5 napos ajánlatelbírálási határidõ további 5 nappal meghosszabbodjék, ha a biztosító az ajánlattételtõl számított 5 napon belül értesítette a szerzõdõt a kockázatelbíráláshoz szükséges adatok hiányáról. a szerzõdõ saját kezû aláírása. számú biztosított saját kezû aláírása 2. számú biztosított saját kezû aláírása 3. számú biztosított saját kezû aláírása A szerzõdõ/biztosított a jelen nyilatkozatot csak személyesen vagy képviselõje útján jogosult megtenni. /4

12 Az ügyfél példánya Alulírott szerzõdõ és biztosított tudomásul veszem, hogy a biztosító a jelen ajánlatot az átadásától számított 5 napon belül, indoklás nélkül elutasíthatja. Alulírott szerzõdõ és biztosított tudomásul veszem, hogy a szerzõdéses kapcsolat fennállása alatt a fenti adataimban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzéstõl számított 5 napon belül a biztosítót értesítenem kell. Tudomásul veszem továbbá, hogy a választott biztosítási fedezetekre vonatkozóan a biztosító kockázatviselése a várakozási idõre vonatkozó rendelkezésekben foglalt eltérésekkel a jelen ajánlat aláírását követõ hónap elsõ napján 0 órakor kezdõdik, feltéve, hogy a biztosító a szerzõdõ ajánlatát elfogadta és eddig az idõpontig a szerzõdõ a szerzõdés vagy a biztosítási fedezet elsõ díját megfizette, vagy a felek a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, és a biztosítási fedezet ezáltal létrejött vagy utóbb létrejön. Alulírott biztosított kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerzõdõ halála esetén, illetve a jogi személy szerzõdõ jogutód nélküli megszûnése esetén az Általános Szerzõdési Feltételek 3. és 4. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén a szerzõdõ helyébe lépek, és tudomásul veszem, hogy ezáltal a szerzõdõ biztosítási szerzõdésbõl fakadó jogai engem illetnek és kötelezettségei engem terhelnek. Nyilatkozat az automatikus díjkölcsön elfogadásáról Alulírott szerzõdõ hozzájárulok ahhoz, hogy ha a szerzõdésben szerepel megtakarítási életbiztosítási fedezet, és annak tartamából már eltelt a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.. pontjában meghatározott idõszak, és a díjfizetés elmaradása miatt a díjjal nem fedezett idõszak hossza meghaladja a 90 napot, akkor az utolsó, díjjal teljesen fedezett hónapot követõ 90. nappal automatikus díjkölcsön lép életbe, azaz a biztosító az esedékes díjakat a szerzõdés visszavásárlási értékének terhére egyenlíti ki (automatikus díjkölcsönt nyújt) az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételei szerint. Alulírott szerzõdõ a biztosítási szerzõdési feltételekben foglaltak szerint ajánlatot teszek a fent megjelölt biztosítási szerzõdés megkötésére. Alulírott biztosított hozzájárulok a biztosítási szerzõdés megkötéséhez. Alulírott szerzõdõ és biztosított hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a jelen szerzõdéssel kapcsolatban a megadott címemen vagy telefonon keresztül tájékoztatást adjon, illetve marketing-információkat közöljön. A jelen ajánlat részét képezi az ajánlathoz csatolt ajánlatkiegészítõ pótlap is, ha a szerzõdésben a biztosítottak száma meghaladja a három fõt. Egyéb rendelkezések, záradékok Kelt:, év hó nap a szerzõdõ saját kezû aláírása. számú biztosított saját kezû aláírása 2. számú biztosított saját kezû aláírása 3. számú biztosított saját kezû aláírása (A biztosítási ajánlatot átvettem.) az üzletszerzõ aláírása Alulírott szerzõdõ és biztosított kijelentem, hogy a szerzõdés megkötése elõtt az Ügyfél-tájékoztatót a függõ biztosításközvetítõ fõbb adatairól, a Termékismertetõt, az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételeit, mellékleteit és Kondíciós listáit, a vegyes életbiztosítási fedezet, a term fix életbiztosítási fedezet, az elérési életbiztosítási fedezet és a kockázati életbiztosítási fedezet Különös Szerzõdési Feltételeit, a baleseti halál esetére szóló baleset-biztosítási fedezet, a baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra szóló baleset-biztosítási fedezet, a baleseti eredetû mûtéti térítésre szóló baleset-biztosítási fedezet, a baleseti eredetû kórházi napi térítésre szóló baleset-biztosítási fedezet, a baleseti eredetû keresõképtelenségre szóló, napi térítéses baleset-biztosítási fedezet, a kritikus betegségekre szóló egészségbiztosítási fedezet, a társadalombiztosítási I. és II. csoportú rokkantság esetére szóló egészségbiztosítási fedezet, a mûtéti térítésre szóló egészségbiztosítási fedezet, a kórházi napi térítésre szóló egészségbiztosítási fedezet Különös Szerzõdési Feltételeit, valamint a rokkantságból eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítási fedezet, a kritikus betegségekbõl eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítási fedezet, a csoportos létszámleépítésbõl eredõ idõleges díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítási fedezet szerzõdési feltételeit és az Ügyféltájékoztatót az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról (AHB-2500/) átvettem, megismertem és a szerzõdési feltételekben foglaltakat elfogadom. Kelt:, év hó nap a szerzõdõ saját kezû aláírása. számú biztosított saját kezû aláírása 2. számú biztosított saját kezû aláírása 3. számú biztosított saját kezû aláírása A szerzõdõ/biztosított a jelen nyilatkozatot csak személyesen vagy képviselõje útján jogosult megtenni. 2/4

13 Tájékoztató A biztosító a biztosítási szerzõdés létrejöttével, nyilvántartásával és biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel személyes adatokat, illetve biztosítási titoknak minõsülõ adatokat. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez. A biztosító a biztosítási szerzõdési feltételekben köteles tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésérõl. A biztosító az adatkezelés céljával összefüggésben a tudomására jutott adatokat a Bit. értelmében az Ügyfél hozzájárulása nélkül kezelheti. Azon esetekben azonban, amelyekben a biztosító nem a biztosítási szerzõdés létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel személyes adatot, vagy különleges adatot kezel, az adatkezeléshez (beleértve az adattovábbításhoz) az Ügyfél külön hozzájárulását kell beszereznie. Az alábbiakban röviden szeretnénk bemutatni azokat az adatkezeléseket, amelyek a biztosító tevékenységével összefüggésben, elsõdlegesen az ügyfelek, illetve az érdekeik védelme érdekében merülnek fel, és amely adatkezelésekhez az alábbi nyilatkozat kitöltésével kérjük hozzájárulását..) Társaságunk az Allianz csoport tagja, külföldi tulajdonosainak részletes tájékoztatást kell nyújtania, mely keretében statisztikai adatokat is el kell juttatnia részére. A statisztikai adatszolgáltatás során általában az ügyfél személyes adatai nem kerülnek átadásra, csupán néhány kiemelt ügyfél, illetve ügy esetében. Erre vonatkozik az I. a) pontban foglalt hozzájárulás. 2.) Társaságunk ügyfelei igényeinek minél teljesebb körû megismerése és az ügyfelek minél teljesebb körû kiszolgálása érdekében igénybe veszünk külsõ szakértõket, akik részünkre marketing- és piaci kutatásokat végeznek. Kizárólag azon piackutatási-, illetve marketingtevékenységet végzõ szervezeteknek adjuk ki az ügyfél-adatokat, amelyek a megbízási szerzõdésükben titoktartási kötelezettséget vállalnak, és amelyeket a piackutatásról szóló 995. évi CXIX. törvény értelmében titoktartás kötelez. Az I. b.) pontban foglalt hozzájárulás e megjelölt szervezetek részére történõ adattovábbítást szolgálja. 3.) Társaságunk alapítója az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnak, Allianz Hungária Egészségpénztárnak. A pénztári szolgáltatásoknak az ügyfelek részére történõ közvetlen felajánlása érdekében kérjük az I. c.) pont szerinti hozzájárulást. Ez esetben kizárólag az ügyfél neve és címe kerül az említett pénztárak részére átadásra. 4.) Társaságunk tulajdonosa az Allianz Bank Zrt-nek. A banki szolgáltatásoknak az ügyfelek részére történõ közvetlen felajánlása érdekében kérjük az I. d) pont szerinti hozzájárulást. Az I. d). pontban foglalt hozzájárulás esetén az ügyfél biztosítási titoknak minõsülõ adatai kerülnek a bank részére átadásra, amely adatokat a bank üzleti-, illetve banktitokként fogja kezelni. Az I. d) 2. pontban foglalt hozzájárulás esetén kizárólag az ügyfél neve és címe kerül a bank részére átadásra. Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltésével szíveskedjék a fent részletezett adatkezelésekhez hozzájárulását adni. Allianz Hungária Biztosító Zrt. 3/4

14 Az ügyfél példánya A személyes adatok és a különleges személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatok I. Kijelentem, hogy a biztosítási szerzõdési feltételekben és a külön tájékoztatóban elhelyezett, a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, tudomásul vettem. Jelen nyilatkozataimat a tájékoztatás ismeretében teszem meg. a) az Allianz Hungária Biztosító Zrt. és ügynöke a szerzõdés létrejötte, nyilvántartása, valamint a biztosítási szolgáltatás teljesítése céljából különleges személyes adataimat (egészségi adataimat) kezelje, Ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban bármelyik nyilatkozó személy válasza nemleges, akkor a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja.. számú biztosított: igen nem 2 Alulírott szerzõdõ/biztosított jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a) statisztikai adatszolgáltatás céljából továbbítsa biztosítási titoknak minõsülõ adataimat (személyes adatok és a biztosítási szerzõdésre vonatkozó adatok) a biztosító külföldi tulajdonosának. b) marketingkutatások céljából és egyéb marketingcélokból biztosítási titoknak minõsülõ adataimat (személyes adatok, az ügyfél vagyoni helyzetére és a biztosítási szerzõdésére vonatkozó adatok) továbbítsa a piackutatási, illetve marketingtevékenységet végzõ szervezeteknek, amelyek a megbízási szerzõdésükben titoktartási kötelezettséget vállalnak, és amelyeket a piackutatásról szóló 995. évi CXIX. törvény értelmében titoktartás kötelez. b) a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez szükséges kockázatelbírálás, valamint a közlési kötelezettség ellenõrzése céljából az Allianz Hungária Biztosító Zrt. betekintsen az egészségi állapotomra vonatkozó valamennyi olyan orvosi dokumentációba, amely a jelen ajánlat alapján megkötendõ biztosítási szerzõdésben vállalt kockázat elbírálásához, valamint a közlési kötelezettség ellenõrzéséhez szükséges, valamint azokról másolatot készítsen. Jelen hozzájárulásommal egyben háziorvosomat, valamint mindazokat az egészségügyi intézményeket, orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászokat és a gyógykezelésemmel foglalkozó más személyeket, amelyek, illetve akik eddig kezeltek, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, a Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságot és a társadalombiztosítási kifizetõhelyet az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel szemben a jelen ajánlat alapján megkötendõ biztosítási szerzõdéssel összefüggõen, az õket terhelõ titoktartás alól felmentem. Ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban bármelyik nyilatkozó személy válasza nemleges, akkor a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja.. számú biztosított: igen nem 2 c) nevemet és címemet az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár részére átadja abból a célból, hogy szolgáltatásaikat részemre közvetlenül ajánlhassák fel. d). biztosítási titoknak minõsülõ adataimat (személyes adatok, az ügyfél vagyoni helyzetére és a biztosítási szerzõdésére vonatkozó adatok) továbbítsa az Allianz Bank Zrt. részére abból a célból, hogy szolgáltatásaikat részemre közvetlenül ajánlhassák fel. 2. nevemet és címemet az Allianz Bank Zrt. részére átadja abból a célból, hogy szolgáltatásaikat részemre közvetlenül ajánlhassák fel. e) biztosítási szerzõdésem kezelése, karbantartása céljából átadja a szerzõdésben szereplõ, biztosítási titoknak minõsülõ adataimat (személyes adatok, az ügyfél vagyoni helyzetére és a biztosítási szerzõdésre vonatkozó adatok) a szerzõdésközvetítésben nem közremûködõ más ügynökének (üzletkötõjének). II.. Alulírott biztosított a jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy 2. Alulírott biztosított ezúton önként és határozottan felhatalmazom jelen szerzõdés kedvezményezettjét, valamint az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-t, hogy a halálom esetére járó szolgáltatás iránti igény teljesítése érdekében szükséges egészségi és egyéb adataimat háziorvosomtól, valamint mindazoktól az egészségügyi intézményektõl, orvosoktól, gyógyszerészektõl, természetgyógyászoktól és a gyógykezelésemmel foglalkozó más személyektõl, amelyek, illetve akik eddig kezeltek, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól és a társadalombiztosítási kifizetõhelytõl az Allianz Hungária Biztosító Zrt. részére beszerezze. A felsorolt szervek, személyek által nyilvántartott, a gyógykezelésemmel kapcsolatos valamennyi adatra vonatkozik jelen felhatalmazásom, amely nyilatkozatom egyben az orvosi titoktartásra vonatkozó felmentésnek minõsül. III. Alulírott szerzõdõ/biztosított jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a) a veszélyközösség megóvása céljából szükség esetén a személyes adataim felhasználásával ellenõrizhesse azon nyilatkozatomat, hogy a jelen biztosítási szerzõdésben vállalt kockázatra vonatkozóan más biztosítónál van-e biztosításom. b) automatizált kockázatelbírálás során döntsön a biztosítási ajánlat elfogadásáról. Ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban bármelyik nyilatkozó személy válasza nemleges, akkor a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja. Kelt:, év hó nap a szerzõdõ saját kezû aláírása 3. számú biztosított saját kezû aláírása 3 2. számú biztosított saját kezû aláírása 3 3. számú biztosított saját kezû aláírása 3 Kérjük hozzájárulása esetén az igen rovatot szíveskedjék kitölteni. 2 Ha nem járul hozzá bármelyik adatkezelési, adattovábbítási esethez, akkor az annak megfelelõ nem rovat kitöltésével jelezze. 3 A szerzõdõ/biztosított a jelen nyilatkozatot csak személyesen vagy képviselõje útján jogosult megtenni. 4/4

A biztosító példánya. Szerzõdésszám:

A biztosító példánya. Szerzõdésszám: Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--488-000 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-4-4 Internet: www.allianz.hu; e-mail: esz@allianz.hu A

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Szolgáltatási igénybejelentõ élet-, baleset-, betegség- és egészségbiztosításhoz

Szolgáltatási igénybejelentõ élet-, baleset-, betegség- és egészségbiztosításhoz Szerzõdésszám: J j Kárszám: J j Szolgáltatási igénybejelentõ élet-, baleset-, betegség- és egészségbiztosításhoz Balesetbõl eredõ sérülés, balesetbõl, illetõleg betegségbõl eredõ fekvõbeteg-gyógyintézeti

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251 1. számú

Részletesebben

Allianz Klasszikusok Élet- és

Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21501/10 1. számú

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

Élet-, baleset- és egészségbiztosítási ajánlat a Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosításhoz

Élet-, baleset- és egészségbiztosítási ajánlat a Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosításhoz Allianz Hungária Biztosító Rt. 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Adóigazgatási azonosító szám: 10337587-2-44 Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-041356 Az igazgatóság kódja:

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251 1. számú

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Életbiztosítási ajánlat

Életbiztosítási ajánlat Életbiztosítási ajánlat Kötvényszám: Nyugtaszám: Első díj: Képviselő neve: Érkezett: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44; SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki!

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére

VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére SZERZÔDÉS Szerzôdésazonosító: Módozat neve: Call Center azonosító: SZERZÔDÔ Születési helye: Születési ideje: Lakás telefon: Mobil

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Szám:* C-II-00-04-34 Első kiadás dátuma*: 2017. 01.31. Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Felelős oszt.: Életbiztosítás Verzió: 1.0 Szerző: Giber-Fekete Marianna Pozíció:

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. Allianz Klasszikusok Biztosítási ajánlat. Allianz a legjobb szó a biztonságra

Élet- és személybiztosítás. Allianz Klasszikusok Biztosítási ajánlat. Allianz a legjobb szó a biztonságra Élet- és személybiztosítás Allianz Klasszikusok Biztosítási ajánlat Allianz a legjobb szó a biztonságra Név: Ügyfélszükséglet-elemzõ kérdõív I. Meglévõ értékek védelme 1. Családdal kapcsolatos információk:

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT11 1/20

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT11 1/20 www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/20 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam?

Részletesebben

Allianz Klasszikusok Élet- és

Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251/ 1. számú

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT 1/22

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT 1/22 www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/22 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam?

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím:

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím: Egészség- és Önsegélyezô pénztári belépési nyilatkozat, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 6713 Szeged, Pf.109 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 Fax: 06 (1) 452 3570 www.generali.hu Adószám:18177796-2-42

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Igazolás határozatlan időtartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről A biztosítási fedezet fennállását igazolja:

Igazolás határozatlan időtartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről A biztosítási fedezet fennállását igazolja: Igazolás határozatlan időtartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről A biztosítási fedezet fennállását igazolja: 2017.01.06-ig A szerződő adatai (megegyezik az üzemben tartóval) "B" kategóriás

Részletesebben

Az ápolás vége: év hó nap

Az ápolás vége: év hó nap Szolgáltatási igénybejelentő a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége W.F.B. Europe Alkusz Kft. által közvetített Csoportos személybiztosítás szerződéshez Baleseti haláleset, baleseti eredetű maradandó

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

Igazolás határozatlan időtartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről A biztosítási fedezet fennállását igazolja:

Igazolás határozatlan időtartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről A biztosítási fedezet fennállását igazolja: Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-421-421 Internet cím: www.allianz.hu Szerződésszám: AHB854035754 Szerző: 606183 Gondozó: 606183 Tranzakció

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT1 1/24

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT1 1/24 www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/24 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam?

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos 2011. március 21-től visszavonásig

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/14 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy megismertessük

Részletesebben

GB761 JELÛ RELEVA KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB761 JELÛ RELEVA KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB761 JELÛ RELEVA KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13259/1 Hatályos

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Ügyfél-tájékoztatók és szerződési feltételek Tartalom Allianz Életprogramok - Euró szerződésekhez

Részletesebben

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró www.allianz.hu Élet- és személybiztosítás Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató 1/46 Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére BI061 / 20150624 IKTATÁSI SZÁM BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére Szeretnénk, ha kárigényét gyorsan, korrekt módon rendezhetnénk. Ezért arra kérjük, hogy

Részletesebben

Igazolás - egfb határozatlan időtartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről A biztosítási fedezet fennállását igazolja:

Igazolás - egfb határozatlan időtartamú kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről A biztosítási fedezet fennállását igazolja: Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-421-421 Internet cím: www.allianz.hu Szerződésszám: AHB861214303 Szerző: 166052 Gondozó: 166052 Tranzakció

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

UNION-Casco Lopásvédelem Biztosítási ajánlat

UNION-Casco Lopásvédelem Biztosítási ajánlat Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Ajánlatszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje! Szerződő Férfi Nő Nem

Részletesebben

Kötvényszám: Ágazat: Módozat: Beérkezett: Terület: Kirendeltség: Üzletkötõ: / / Befizetés nyugtaszáma: Befizetés kelte: / / Befizetett összeg:

Kötvényszám: Ágazat: Módozat: Beérkezett: Terület: Kirendeltség: Üzletkötõ: / / Befizetés nyugtaszáma: Befizetés kelte: / / Befizetett összeg: BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT UNION-Lakás Biztosítási ajánlat Adóigazgatási szám: 1049 1984-2-44 SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes Kötvényszám: Ágazat: Módozat: Beérkezett: Terület: Kirendeltség: Üzletkötõ: / / Új

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS Termék neve GB661 jelű Utazási Garancia Biztosítás Termék besorolása Alapbiztosítási csomagok Prémium Komfort Bázis Biztosítható kockázatok Sürgősségi orvosi ellátás x x x Asszisztencia x x x Jogvédelem

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Hatályos: 2015. 01. 01-jétől ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Lojalitás Nyugdíjprogram Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Jelen módosító feltételekre hivatkozással kötött nyugdíjbiztosítási

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró www.allianz.hu Élet- és személybiztosítás Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató 1/49 Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE GLOBE Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei.

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE GLOBE Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei. Hatályos: 2014.07.01-jétől Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE GLOBE Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei INVEST csomag Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2007/1)

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT3 1 / 25

Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21251/ÜT3 1 / 25 www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1 / 25 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam?

Részletesebben

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró www.allianz.hu Élet- és személybiztosítás Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató 1/47 Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerzõdési feltételei (UL09)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerzõdési feltételei (UL09) Hatályos: 2009. március 16-ától Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerzõdési feltételei (UL09) Módosítás idõpontja: 2010. április 1. Nysz.: 14074 Tartalomjegyzék I. A biztosítási

Részletesebben

Allianz Klasszikusok Értékesítési időszak: folyamatos

Allianz Klasszikusok Értékesítési időszak: folyamatos Frissítve: 2008. május 20. Allianz Klasszikusok Értékesítési időszak: folyamatos A termék jellemzőinek rövid összefoglalása (érvanyag): A szerződés az ügyfél igényeinek megfelelően modulárisan összeállítható.

Részletesebben

Allianz Életprogramok

Allianz Életprogramok www.allianz.hu Allianz Életprogramok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/21 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramokhoz 1. Jelen Általános Szerzõdési Feltételek

Részletesebben

levelezési cím elérhetőségek

levelezési cím elérhetőségek Alulírott név: születési név: születési hely, idő: anyja neve: azonosító okmány száma: SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében természetes

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró www.allianz.hu Élet- és személybiztosítás Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató 1/48 Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések (1) Az Életerô emelt szintû kórházi szolgáltatásokra szóló biztosítás jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete NN Biztosító Zrt. A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete Jelen Melléklet a 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött

Részletesebben