GB761 JELÛ RELEVA KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GB761 JELÛ RELEVA KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Az OTP Csoport partnere GB761 JELÛ RELEVA KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13259/1 Hatályos július 1-jétől visszavonásig. 1. Általános rendelkezések (1) A GB761 jelû Releva Kockázati Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen különös feltételek és a Groupama Biztosító Zrt. Életbiztosítási Általános Feltételei, (továbbiakban: Életbiztosítási Általános Feltételek) alapján jön létre a Groupama Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely személy (továbbiakban: szerződő) között. (2) Amennyiben jelen különös feltételek bármely rendelkezése eltér az Életbiztosítási Általános Feltételeiben foglaltaktól, akkor a különös feltételek rendelkezései az irányadóak. (3) Jelen biztosítás kockázati életbiztosítás, lejárati szolgáltatása, visszavásárlási értéke nincs. 2. A szerződés létrejötte és tartama (1) Jelen biztosítási szerződés az Életbiztosítási Általános Feltételek 2. -ában foglaltak szerint jön létre a szerződő által választott határozott tartamra. A biztosítási szerződés megkötését a szerződő ajánlattal kezdeményezi. (2) A biztosítási szerződés a szerződő által választott legalább 5, legfeljebb 40 éves határozott tartamra jön létre. (3) A lejárat napja a tartam utolsó évének biztosítási évfordulója. (4) A biztosítási idôszak egy év. 3. Fogalmak Az Életbiztosítási Általános Feltételekben meghatározott fogalmakon túl jelen különös feltételek alkalmazása szempontjából: (1) Kezdeti biztosítási díj: A szerződő által az ajánlattételkor vállalt biztosítási díj. (2) Kezdeti biztosítási összeg: A kezdeti biztosítási díjhoz tartozó biztosítási összeg. (3) Aktuális biztosítási összeg: A kezdeti biztosítási összeg értékkövetés során megnövelt összege. Az értékkövetésről a jelen különös feltételek 14. -a rendelkezik. (4) Technikai kamat: A biztosítási díj számításához felhasznált kamatláb. Mértéke 2,5%. (5) Biztosítási évforduló: Minden évben a kockázatviselés kezdetének megfelelő napot megelőző nap. (6) Dohányzó: jelen különös feltételek alapján dohányzónak minősül az a személy, aki az egészségügyi kockázatfelmérés során dohányzónak vallja magát, illetve aki a biztosító által az egészségügyi kockázatfelmérés során elvégzett szárazvér teszt eredménye alapján dohányzónak minősül. A biztosítási szerződés tartama alatt a biztosító nem változtat a biztosított azon besorolásán, hogy a szerződéskötéskor dohányzónak vagy nemdohányzónak minősült. (7) Kisdohányzó: jelen különös feltételek alapján kisdohányzónak minősül az a személy, aki az egészségügyi kockázatfelmérés során nyilatkozata szerint maximum napi 5 szál cigarettát szív, illetve aki a biztosító által az egészségügyi kockázatfelmérés során elvégzett szárazvér teszt eredménye alapján kisdohányzónak minősül. A biztosítási szerződés tartama alatt a biztosító nem változtat a biztosított azon besorolásán, hogy a szerződéskötéskor kisdohányzónak minősült. (8) Főbiztosítás: jelen különös feltételek alapján a biztosítás főbiztosításnak minősül. Ennek értelmében a főbiztosítás nélkül kiegészítő biztosítások nem köthetőek. A főbiztosítás megszűnésével a kiegészítő biztosítások is megszűnnek. (9) Kiegészítő biztosítási csomag: a biztosító által megadott kiegészítő biztosítások összessége, amelynek részletezése az 1. számú mellékletben található. (10) Bónusz-díjvisszatérítés: a biztosító bónusz-díjvisszatérítést nyújt a legalább 10 éves tartamú főbiztosításra és a főbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosításokra vonatkozóan, amennyiben jelen különös feltételekben meghatározott feltételek teljesülnek. 4. A biztosító kockázatviselésének kezdete A biztosító kockázatviselése a felek által a biztosítási ajánlaton meghatározott időpontban, ha a felek erről nem rendelkeztek az ajánlaton, az ajánlat biztosító vagy alkusz részére történt átadását követő nap 0 órájakor kezdődik. 5. Biztosított (1) Jelen életbiztosítási szerződésben a szerződő főbiztosítottat jelöl meg (továbbiakban: főbiztosított). (2) A főbiztosított az az ajánlattételkor 2-70 éves személy, akinek az életére a biztosítási szerződés létrejön. (3) A főbiztosított életkora a biztosítás tartamának lejáratakor nem haladhatja meg a 75. évet. (4) A főbiztosított személye a tartam során nem változtatható. (5) Amennyiben a főbiztosított meghal, jelen életbiztosítási szerződés megszűnik. (6) Jelen életbiztosítási szerződéshez kötött kiegészítő biztosítási szerződésekben további biztosítottak jelölhetőek meg (továbbiakban: biztosított). A biztosítottak életkorára vonatkozó feltételeket a kiegészítő biztosítások különös feltételei szabályozzák. A kiegészítő biztosítási szerződések a főbiztosítás díjfordulóján köthetők meg a 8. (1) pontja szerint, illetve szüntethetők meg a 8. (3) bekezdése szerint. A kiegészítő biztosítás megkötéséhez a kiegészítő biztosítás biztosítottjának hozzájárulása szükséges. (7) A jelen életbiztosítási szerződéshez megkötésre kerülő kiegészítő biztosítási szerződésekben a főbiztosítottal együtt 10 biztosítottat (a főbiztosított és kiegészítő biztosítottak együttes száma) lehet megjelölni. (8) Nem lehet biztosított,illetve kiegészítő biztosított, akinek a részére rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást állapítottak meg. Továbbá nem lehet főbiztosított, illetve biztosított, aki a kockázatviselés kezdete előtt már rendelkezett az illetékes rehabilitációs szakértői szerv komplex minősítése alapján készült egészségkárosodást megállapító határozattal, illetve kérelmet nyújtott be az illetékes rehabilitációs hatóság részére egészségkárosodás megállapítása céljából. 6. Biztosítási esemény A biztosítás szempontjából biztosítási esemény a biztosítottnak a biztosítási tartamon belül bekövetkező halála. 7. A biztosító szolgáltatása (1) Ha a biztosítás tartama alatt a biztosított meghal, a biztosító a szerződő által az ajánlattételkor választott biztosítási összegnek az indexálás során megnövelt, a biztosítási esemény időpontjában aktuális értékével megegyező szolgáltatást fizeti ki a kedvezményezettnek. (2) Ha a szerzôdésben meghatározott lejárati idôpontban a biztosított életben van, a biztosítás lejárati szolgáltatás kifizetése nélkül megszûnik. 1

2 8. Kiegészítő biztosítások (1) Jelen biztosításhoz szerződéskötéskor, illetve a tartam során, a főbiztosítás biztosítási díjfordulóján önálló kiegészítő biztosítások és kiegészítő biztosítási csomagok köthetőek, amelynek listáját és választható biztosítási összegeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 1. számú melléklet (1) pontjában megnevezett kiegészítő biztosítások különös szerződési feltételeit a jelen különös feltételekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az eltérések különösen: a kiegészítő biztosítások biztosított megjelölésére vonatkozó szabályai; a kiegészítő biztosítások felmondásának szabályai; a bónusz-díjvisszatérítés szabályai. (2) A szerződő a főbiztosított és a biztosítottak megjelölésével különböző kiegészítő biztosítási csomagokat és különböző önálló kiegészítő biztosításokat köthet. A különböző kiegészítő biztosítási csomagok és különböző önálló kiegészítő biztosítások biztosítási összege eltérő csomagszorzóval is megjelölhető. (3) A kiegészítő biztosításokat és kiegészítő biztosítási csomagokat a szerződő a tartam során megszüntetheti a kiegészítő biztosítás díjával rendezett időszak végén a díjfordulóra történő felmondással. (4) A főbiztosításhoz köthető, önállóan választható kiegészítő biztosítások biztosítási összegét szerződéskötéskor a szerződő választja meg. A tartam alatt a választható kiegészítő biztosítások biztosítási összege növelhető bármely biztosítási évfordulón. A biztosítási összeg továbbá növelhető a 14. -ban meghatározott értékkövetési eljárás igénybevételével. A biztosítási összeg növelése esetén a biztosító ismételt kockázatelbírálást és egészségügyi kockázatfelmérést írhat elő. (5) A főbiztosításhoz köthető kiegészítő biztosítási csomagok alap biztosítási összegei azonos arányban többszörözhetőek. A többszörözés lehetséges mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A többszörözés mértéke a tartam során a díjfordulókon módosítható. (6) A kiegészítő biztosítási csomag felbomlik, ha a biztosítási csomagban bármely kiegészítő biztosítás megszűnik. A kiegészítő biztosítási csomag felbomlásának napja azonos a kiegészítő biztosítás megszűnésének napjával. A csomagban lévő többi kiegészítő biztosítás hatályban marad. A kiegészítő biztosítási csomag felbomlásával a korábban a csomag tartalmát képező kiegészítő biztosítások díjai a jelen különös feltételek 3. számú mellékletében foglaltak szerint alakulnak. (7) Egy főbiztosítási szerződéshez a főbiztosított és a biztosítottak is választhatnak azonos biztosítási csomagot. (8) A biztosított, illetve a biztosítottak egyszerre több biztosítási csomagot is választhatnak, de ugyanazon biztosítási csomagból a főbiztosított, illetve a biztosítottak egy időben csak eggyel rendelkezhetnek. 9. Várakozási idő A biztosító a biztosítási szolgáltatások vonatkozásában 6 havi várakozási idôt köt ki. 10. Kockázatelbírálás, egészségügyi kockázatfelmérés (1) A biztosító az Életbiztosítási Általános Feltételek 5. -a alapján kockázatelbírálást, illetve egészségügyi kockázatfelmérést végezhet. (2) Amennyiben a szerződő a biztosított vonatkozásában nemdohányzó vagy kisdohányzó kedvezményt kíván igénybe venni, a biztosító szárazvér teszt elvégzését írhatja elő. A biztosító a szárazvér teszt eredményétől függetlenül egészségügyi kockázatfelmérést is végez. (3) A biztosító által az egészségügyi kockázatfelmérés során feltett kérdésekre a biztosított által adott válaszoktól vagy az egészségügyi kockázatfelmérés eredményétől függően a biztosító jogosult a kockázatot alacsonyabb biztosítási összeggel vállalni, pótdíjat felszámítani, kockázat kizárást alkalmazni, vagy az ajánlatot elutasítani. (4) A biztosítási tartam alatt a szerződő új kiegészítő biztosítást vagy kiegészítő biztosítási csomagot köthet, vagy a csomagszorzót módosíthatja, ebben az esetben a biztosítónak jogában áll ismételt kockázatelbírálást, illetve egészségügyi kockázatfelmérést előírni. 11. A biztosítási összeg (1) A biztosítási összeget a szerződő az ajánlat megtételekor választhatja meg. (2) A főbiztosítás biztosítási összege a tartam során növelhető bármely biztosítási évfordulón, továbbá növelhető a 14. -ban meghatározott értékkövetési eljárás igénybevételével. A biztosítási összeg növelése esetén a biztosító ismételt kockázatelbírálást és egészségügyi kockázatfelmérést írhat elő. (3) A főbiztosítás biztosítási összege a tartam során nem csökkenthető. 12. A biztosítási díj (1) A biztosítás folyamatos díjfizetésû. (2) A biztosítás havi díjfizetésű. A szerződő és a biztosító a havi díjfizetéstől eltérő negyedéves, féléves, éves díjfizetési gyakoriságban is megállapodhat. A díjfizetés az ajánlaton megjelölt módon történik. (3) A havitól eltérő díjfizetési gyakoriság és a csoportos beszedési megbízás alapján történő díjfizetés esetén a biztosító a díjból kedvezményt adhat. A kedvezmény mértéke: negyedéves díjfizetés esetén a havi díj háromszorosának 2%-a; féléves díjfizetés esetén a havi díj hatszorosának 3%-a; éves díjfizetés esetén a havi díj tizenkétszeresének 4%-a. A csoportos beszedési megbízás alapján végrehajtható banki díjlehívással történő díjfizetés esetén a biztosító a díjból 2% engedményt ad, de jelen bekezdésben meghatározott összes díjengedmény mértéke nem lehet több 5%-nál. (4) A biztosító a dohányzó, kisdohányzó (legfeljebb 5 szál/ nap) és a nemdohányzó biztosítottak esetében eltérő tarifát alkalmaz. Az ajánlattételkor a dohányzási szokások alapján történt besorolás a tartam végéig fennmarad. 13. Bónusz-díjvisszatérítés (1) Legalább 10 éves tartamú szerződés esetén a biztosító jelen főbiztosításra és amennyiben a főbiztosítás kiegészítő biztosításaként megkötésre kerül, a GB1040 jelű Kockázati kiegészítő biztosításra a biztosítási díj meghatározott részét bónusz-díjvisszatérítésként kifizeti a szerződőnek, amennyiben a szerződésre a teljes tartam alatt nem történt szolgáltatás és nincs folyamatban szolgáltatási igénybejelentés. (2) A biztosító továbbá az (1) pont figyelembevételével a kiegészítő biztosításokra kivételt képez ez alól a GB1040 jelű Kockázati kiegészítő biztosítás is bónusz-díjvisszatérítést fizet a tartam során 5 évenként az adott biztosítási évfordulót követő 30 napon belül, amennyiben az 5 éves időtartam alatt a kiegészítő biztosításokra nem történt szolgáltatási kifizetés és nem nyújtottak be ezen jogcímen szolgáltatási igényt. A biztosító a kiegészítő biztosításokra vonatkozó bónusz-díjvisszatérítést a szerződőnek fizeti ki. (3) A bónusz-díjvisszatérítés kifizetésének további feltétele a szerződés teljes díjrendezettsége főbiztosítás esetén a tartam végén, kiegészítő biztosítások esetében a bónusz-díjvisszatérítés esedékességi időpontjában. (4) A főbiztosításra és a kiegészítő biztosításokra vonatkozó bónusz-díjvisszatérítés mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) Amennyiben a biztosító bónusz-díjvisszatérítést fizetett a szerződőnek és az elévülési időn belül jogos szolgáltatási igényt jelentenek be, de a szolgáltatás összege kisebb vagy ugyanannyi, mint a bónusz-díjvisszatérítés összege volt, akkor a biztosító nem teljesít szolgáltatást. (6) Amennyiben a biztosító bónusz-díjvisszatérítést fizetett a szerződőnek és az elévülési időn belül jogos szolgáltatási igényt jelentenek be, de a szolgáltatás összege nagyobb, mint a bónusz-díjvisszatérítés összege, akkor a biztosító a szolgáltatás összegének és a korábban már kifizetett bónusz-díjvisszatérítés összegének különbözetét fizeti ki a szerződő részére. (7) A biztosító a díjvisszatérítést a nyilvántartásában meglévő bankszámlaszámra történő átutalással fizeti ki, annak hiányában a legutolsó ismert lakcímre történő kiutalással. 14. Értékkövetés (1) A biztosító a biztosítás értékkövetésének érdekében lehetőséget biztosít a szerződés indexálására. Az indexálás során a biztosító a biztosítási díjat 2

3 a biztosítási évfordulón megnöveli, a biztosított aktuális életkora alapján meghatározza az aktuális biztosítási összeg emelkedését, és ezzel az összeggel a biztosítási összeget megnöveli. (2) Az index értékére a biztosító egy változatot kínál fel a szerződőnek. Az index értéke az indexértesítő kiküldését megelőző 12 hónap a legfrissebb KSH Közlemény alapján megállapítható fogyasztói árindexe, de minimum 5%. A szerződő nem jogosult a biztosító által felkínált indextől eltérő indexet igényelni. (3) A fentiek alapján meghatározott biztosítási díjról és biztosítási összegről a szerződőt a biztosító legkésőbb az indexálást megelőzően 45 nappal írásban értesíti. Az indexálás nem kötelező. A szerződőnek az indexálás esedékessége előtt legalább 15 nappal írásban jeleznie kell, ha az indexálást elfogadja, vagy ha a biztosító által felajánlott indexet elutasítja. Amennyiben a szerződő írásban nem válaszol a biztosítónak az indexálás elutasításáról, akkor ezt a felek úgy tekintik, hogy a szerződő az indexértesítő kiküldését megelőző 12 hónap a legfrissebb KSH Közlemény alapján megállapítható fogyasztói árindexe, de minimum 5% mértékben élni kíván az indexálás lehetőségével. (4) Az indexálás elutasítása esetén a biztosítás változatlan biztosítási díjjal és biztosítási összeggel hatályban marad. Amennyiben a szerződő az indexálást két egymást követő évben elutasította, elveszti jogosultságát az indexálásra. A biztosítónak azonban jogában áll további indexálásokat felajánlani, illetve azokat kockázatelbírálástól, egészségügyi kockázafelméréstől függővé tenni. (5) A biztosítás a díjfizetési tartam utolsó 5 évében nem indexálható. (6) A biztosító ezen kívül további legalább 3 indexértéket ajánl fel a szerződő részére. 15. Maradékjogok A biztosítás maradékjogokkal nem rendelkezik, a szerzôdés díjmentesítésére, valamint visszavásárlásra, kötvénykölcsönre nincs lehetôség. 16. Nyereségrészesedés A biztosító jelen feltételekkel meghatározott biztosítási szerzôdése nyereségrészesedésre nem jogosít. 17. A szerződés megszűnésének esetei A biztosítási szerzôdés megszûnik: a. a biztosítás tartamának lejáratakor; b. a főbiztosított halála esetén; c. a díjfizetés elmulasztása esetén, az Életbiztosítási Általános Feltételek 10. (1) pontjában leírtak szerint; d. az Életbiztosítási Általános Feltételek 2. (10) pontjában foglalt felmondás esetén; e. az Életbiztosítási Általános Feltételek 2. (11) pontjában feltüntetett esetben. 18. Az életbiztosítási szerződésre vonatkozó adózással kapcsolatos szabályok (1) A tájékoztatás a január 1-jén hatályos jogszabályokon alapul, amelyek változhatnak. Az ügyfeleknek az alábbiakban leírt, az adózási kérdésekre vonatkozó alapvető szabályokat meghatározó jogszabályt, annak változásait célszerű nyomon követniük: A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. (2) Amennyiben a kockázati biztosítási szerződés alapján a szerződő díjvisszatérítésre jogosult, mert a tartam alatt nem következett be biztosítási esemény, és a biztosításra befizetett díjak vagy a díjak egy része adómentesnek minősült (tipikusan a munkáltató által magánszemély biztosítottra kötött szerződések bizonyos eseteiben), úgy a szerződői jogoknak a biztosított részére történő átadásával a korábbi szerződő munkáltatónak adófizetési kötelezettsége keletkezhet. (3) A fentieknél részletesebb adózási szabályok, a vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a munkáltatónak, kifizetőnek, illetve jogi személynek minősülő ügyfelekre vonatkozó adózási tudnivalók a honlapon érhetőek el. A tájékoztatók áttanulmányozása nem mentesít és nem is helyettesíti a hatályos adójogszabályok ismeretét és betartásának kötelezettségét. 19. A korábban alkalmazott feltételektől történő eltérés (1) Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Groupama Biztosító Zrt. által április 30-tól alkalmazott különös feltételektől a jelen különös feltételek eltér, mivel a biztosító a jelen különös feltételeket a április 30-tól alkalmazott különös feltételekhez képest az alábbiakban lényegesen módosította: A biztosító bevezette a kisdohányzó fogalmát. Az eltéréseket a feltételszöveg félkövér betűtípussal tartalmazza. (2) A biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat a szerződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza. 3

4 1. számú melléklet (1) Kizárólag csomagban köthető kiegészítő biztosítások GB1035 jelű Nem baleseti női kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás GB1036 jelű Nem baleseti női műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás (2) Kiegészítő biztosítási csomagok Alap csomag Kockázatok Kiegészítő biztosítás kódja Alap biztosítási összeg (Ft) Baleseti halál (közlekedési baleset esetén dupla térítés) GB Baleseti rokkantság (közlekedési baleset esetén dupla térítés) GB Rokkantság (D, E kategória) GB Választható csomagszorzó Balesetbiztosítási csomag Kockázatok Kiegészítő biztosítás kódja Alap biztosítási összeg (Ft) Baleseti halál (közlekedési baleset esetén dupla térítés) GB Baleseti rokkantság (közlekedési baleset esetén dupla térítés) GB Baleseti kórházi napi térítés (1. naptól) GB Baleseti műtéti térítés GB Választható csomagszorzó Betegségbiztosítási csomag Kockázatok Kiegészítő biztosítás kódja Alap biztosítási összeg (Ft) Nem baleseti kórházi napi térítés (1. naptól) GB Nem baleseti műtéti térítés GB Rokkantság (D, E kategória) GB Választható csomagszorzó Gyerek csomag Kockázatok Kiegészítő biztosítás kódja Alap biztosítási összeg (Ft) Baleseti halál (közlekedési baleset esetén dupla térítés) GB Baleseti rokkantság (közlekedési baleset esetén dupla térítés) GB Baleseti kórházi napi térítés (1. naptól) GB Baleseti műtéti térítés GB Csonttörés, csontrepedés GB Égési sérülés GB Választható csomagszorzó Hölgy csomag Kockázatok Kiegészítő biztosítás kódja Alap biztosítási összeg (Ft) Nem baleseti női kórházi napi térítés (1. naptól) GB Nem baleseti női műtéti térítés GB Rettegett betegségek GB Választható csomagszorzó

5 Családfő csomag Kockázatok Kiegészítő biztosítás kódja Alap biztosítási összeg (Ft) Baleseti halál (közlekedési baleset esetén dupla térítés) GB Baleseti rokkantság (közlekedési baleset esetén dupla térítés) GB Baleseti műtéti térítés GB Rettegett betegségek GB Választható csomagszorzó A kiegészítő biztosítási csomagok alap biztosítási összegei ugyanazon arányban többszörözhetőek, de a csomagon belüli arányuk nem változtatható meg. Többszörözés választható mértéke: (3) Választható kiegészítő biztosítások GB1010 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosítás GB1011 jelű Baleseti rokkantság kiegészítő biztosítás GB1012 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás GB1013 jelű Baleseti mútéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás GB1014 jelű Csonttörés, csontrepedés esetére szóló kiegészítő biztosítás GB1015 jelű Égési sérülés esetére szóló kiegészítő biztosítás GB1016 jelű Baleseti keresőképtelenség esetére szóló kiegészítő biztosítás GB1017 jelű Közlekedési baleseti halál kiegészítő biztosítás GB1018 jelű Közlekedési baleseti rokkantság kiegészítő biztosítás GB1031 jelű Rokkantság esetére szóló kiegészítő biztosítás GB1032 jelű Nem baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás GB1033 jelű Nem baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás GB1034 jelű Rettegett betegségek esetére szóló kiegészítő biztosítás GB1037 jelű Nem baleseti keresőképtelenség esetére szóló kiegészítő biztosítás GB1040 jelű Kockázati kiegészítő biztosítás Az alábbi kiegészítő biztosítások kizárólag bármely kiegészítő biztosítási csomaggal együtt köthetőek meg: GB1014 jelű Csonttörés, csontrepedés esetére szóló kiegészítő biztosítás GB1015 jelű Égési sérülés esetére szóló kiegészítő biztosítás GB1016 jelű Baleseti keresőképtelenség esetére szóló kiegészítő biztosítás GB1037 jelű Nem baleseti keresőképtelenség esetére szóló kiegészítő biztosítás Ha az adott biztosított vonatkozásában minden kiegészítő biztosítási csomag megszűnik, a fenti kiegészítő biztosítások is megszűnnek az utolsó kiegészítő biztosítási csomag megszűnésével egyidejűleg. 5

6 2. számú melléklet Bónusz-díjvisszatérítés esedékessége és mértéke (1) Főbiztosításra és amennyiben a főbiztosítás kiegészítő biztosításaként megkötésre kerül, a GB1040 jelű Kockázati kiegészítő biztosításra vonatkozó bónusz-díjvisszatérítési szorzó A biztosítási tartam végén fizetendő az alábbiak szerint Bónusz-díjvisszatérítés szorzója 5-9 éves tartam, illetve hátralévő idő esetén éves tartam, illetve hátralévő idő esetén éves tartam, illetve hátralévő idő esetén éves tartam, illetve hátralévő idő esetén éves tartam, illetve hátralévő idő esetén éves tartam, illetve hátralévő idő esetén éves tartam, illetve hátralévő idő esetén éves tartam, illetve hátralévő idő esetén 24 Bónusz-díjvisszatérítés alapja: a szerződéskötéskor meghatározott 1. havi díj, de amennyiben a szerződő élt a szerződés tartama alatt az értékkövetés lehetőségével, akkor a biztosító úgy jár el, hogy az indexálás miatt keletkező díjnövekményeket elkülönítve kezeli, és mindegyikre a fenti táblázat szerinti szorzót alkalmazza az indexáláskor a tartamból hátralévő időnek megfelelően. Például: Amennyiben a szerződő 17 éves tartamú biztosítást köt, akkor a bónusz-díjvisszatérítés szorzója 9, mely az első évre érvényes esedékes havi díjra vonatkozik. Amennyiben a szerződő él az értékkövetés lehetőségével az első biztosítási évfordulón, akkor az elkülönítetten kezelt díjnövekmény után külön számítandó a bónusz-díjvisszatérítés a fenti táblázat szerint a díjnövekmény keletkezésétől a tartam végéig hátralévő évek száma alapján. Ebben az esetben már csak 16 év van hátra a tartam végéig, így a táblázat 3. sora szerinti (15-19 éves tartam) bónusz-díjvisszatérítési szorzó (9) érvényes erre a díjnövekményre. A további években a szabály ezek alapján alkalmazandó, például ennél az esetnél maradva amennyiben a 7. biztosítási évfordulón újra él a szerződő az értékkövetés lehetőségével, onnan már csak 10 év van hátra, tehát a táblázat 2. sora szerint (10-14 éves tartam) erre a díjnövekményre a 6-os szorzó vonatkozik, és a további értékkövetés miatti díjnövekményekre (mivel a hátralévő tartam már nem éri el a 10 évet, ld. táblázat 1. sora: 1-9 éves tartam) már nem jár bónusz-díjvisszatérítés. A tartam alapján az első havi díjra járó bónusz-díjvisszatérítés és az értékkövetések miatti díjnövekményekre egyenként számított bónusz-díjvisszatérítések a tartam végén összeadódnak. (2) Kiegészítő biztosításokra kivételt képez ez alól a GB1040 jelű Kockázati kiegészítő biztosítás vonatkozó bónusz-díjvisszatérítés mértéke A biztosító 5 évenként, minden 5. biztosítási évfordulót követő 30 napon belül 3 havi bónusz-díjvisszatérítést fizet ki, jelen különös feltételek 13. -ában meghatározottak szerint. Bónusz-díjvisszatérítés alapja: minden 5 éves periódusban a kiegészítő biztosítások átlagos havi díja. 6

7 3. számú melléklet Választható kiegészítő biztosítások havi díjtételei GB1031 jelű Rokkantság esetére szóló kiegészítő biztosítás havi díja Biztosítási összeg: Ft Tartam

8 GB1032 jelű Nem baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás havi díja Biztosítási összeg: 1000 Ft Tartam

9 GB1033 jelű Nem baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás havi díja Biztosítási összeg: Ft Tartam

10 GB1034 jelű Rettegett betegségek esetére szóló kiegészítő biztosítás havi díja Biztosítási összeg: Ft Tartam

11 GB1035 jelű Nem baleseti női kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás havi díja Biztosítási összeg: 1000 Ft Tartam

12 GB1036 jelű Nem baleseti női műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás havi díja Biztosítási összeg: Ft Tartam

13 GB1037 jelű Nem baleseti keresőképtelenség esetére szóló kiegészítő biztosítás havi díja Biztosítási összeg: 1000 Ft Tartam

14 GB1040 jelű Kockázati kiegészítő biztosítás NEMDOHÁNYZÓ havi díja Biztosítási összeg: Ft Tartam Bónusz szorzó ,9 12,2 12,4 12,6 12,8 14,0 13,5 13,2 13,0 12,8 13,1 12,9 12,8 12,8 12,8 13,0 13,0 13,0 13,1 13,1 13,5 13,7 14,0 14,3 14,7 15,3 15,9 16,4 17,1 17,8 18,7 19,4 20,2 21,0 21,8 22, ,5 12,7 12,9 13,1 13,2 14,3 13,9 13,6 13,3 13,1 13,4 13,2 13,1 13,1 13,1 13,4 13,3 13,4 13,4 13,6 14,0 14,3 14,6 15,0 15,5 16,2 16,9 17,5 18,3 19,0 19,9 20,7 21,5 22,4 23,3 24, ,8 13,0 13,2 13,3 13,4 14,6 14,1 13,8 13,5 13,3 13,6 13,5 13,4 13,4 13,4 13,6 13,7 13,7 13,9 14,1 14,6 14,9 15,4 15,8 16,4 17,3 18,0 18,7 19,5 20,2 21,2 22,1 23,0 23,9 24,8 26, ,1 13,3 13,4 13,5 13,6 14,8 14,3 13,9 13,7 13,5 13,8 13,7 13,7 13,6 13,6 13,9 14,0 14,1 14,3 14,6 15,2 15,7 16,2 16,8 17,4 18,4 19,2 19,9 20,7 21,6 22,7 23,6 24,5 25,5 26,5 27, ,2 13,3 13,4 13,6 13,7 14,9 14,4 14,0 13,8 13,7 14,1 13,9 13,9 13,8 13,9 14,2 14,4 14,6 14,9 15,3 16,0 16,5 17,1 17,8 18,6 19,7 20,4 21,3 22,1 23,0 24,2 25,2 26,2 27,2 28,3 29, ,3 13,5 13,6 13,7 13,9 15,0 14,5 14,2 14,0 13,9 14,3 14,2 14,1 14,1 14,2 14,7 14,9 15,2 15,6 16,1 16,9 17,5 18,3 19,0 19,9 21,0 21,8 22,7 23,7 24,7 25,9 26,9 28,0 29,1 30,1 31, ,4 13,6 13,7 13,9 13,9 15,1 14,7 14,4 14,3 14,1 14,6 14,5 14,4 14,5 14,6 15,2 15,5 15,9 16,4 17,0 18,0 18,7 19,5 20,4 21,3 22,4 23,4 24,3 25,4 26,4 27,7 28,8 29,9 31,0 32,2 33, ,5 13,7 13,8 13,9 14,0 15,3 14,9 14,7 14,5 14,4 14,8 14,8 14,8 15,0 15,2 15,9 16,3 16,8 17,4 18,1 19,2 20,1 21,0 21,9 22,8 24,0 25,1 26,1 27,2 28,3 29,7 30,8 32,0 33,1 34,4 35, ,6 13,8 13,9 14,0 14,2 15,5 15,2 14,9 14,8 14,7 15,1 15,2 15,3 15,5 15,9 16,7 17,2 17,9 18,6 19,4 20,6 21,6 22,5 23,4 24,4 25,8 26,9 28,0 29,1 30,3 31,8 33,0 34,2 35,4 36,7 38, ,7 13,8 13,9 14,2 14,4 15,9 15,5 15,3 15,1 15,0 15,6 15,7 15,9 16,3 16,7 17,7 18,3 19,1 19,9 20,9 22,2 23,2 24,2 25,2 26,3 27,8 28,9 30,1 31,3 32,5 34,0 35,3 36,5 37,9 39,3 41, ,8 13,9 14,2 14,4 14,8 16,2 15,9 15,6 15,5 15,5 16,2 16,4 16,7 17,2 17,8 18,9 19,7 20,6 21,5 22,6 23,9 25,0 26,0 27,2 28,3 29,9 31,1 32,3 33,6 34,8 36,4 37,8 39,2 40,6 42,1 44, ,9 14,1 14,5 14,8 15,1 16,6 16,2 16,0 16,0 16,1 16,9 17,3 17,7 18,3 19,1 20,3 21,2 22,3 23,4 24,3 25,8 26,9 28,1 29,3 30,5 32,2 33,4 34,7 36,0 37,3 39,1 40,5 42,0 43,5 45,6 48, ,1 14,5 14,9 15,2 15,5 17,0 16,7 16,6 16,6 16,9 17,9 18,4 19,0 19,7 20,6 22,0 23,1 24,2 25,2 26,3 27,9 29,1 30,4 31,6 32,9 34,6 36,0 37,3 38,6 40,1 41,9 43,4 45,0 47,1 49,3 51, ,5 15,0 15,2 15,6 15,9 17,5 17,3 17,3 17,5 17,9 19,1 19,7 20,4 21,3 22,3 24,0 25,1 26,2 27,3 28,5 30,2 31,5 32,8 34,1 35,5 37,3 38,7 40,0 41,5 43,0 45,0 46,6 48,8 51,0 53,2 55, ,0 15,3 15,7 16,0 16,4 18,2 18,1 18,2 18,6 19,1 20,5 21,3 22,2 23,2 24,3 26,2 27,2 28,4 29,6 30,9 32,8 34,1 35,5 36,8 38,2 40,1 41,6 43,0 44,6 46,2 48,3 50,6 52,8 55,1 57,4 60, ,5 16,0 16,3 16,6 17,2 19,2 19,2 19,5 20,0 20,7 22,3 23,2 24,3 25,4 26,7 28,5 29,7 30,9 32,2 33,6 35,5 36,9 38,4 39,8 41,2 43,2 44,7 46,3 48,0 49,7 52,5 54,8 57,2 59,6 62,0 65, ,2 16,5 16,9 17,4 18,1 20,4 20,6 21,1 21,7 22,6 24,4 25,4 26,6 28,0 29,1 31,0 32,3 33,7 35,1 36,5 38,5 40,0 41,4 42,9 44,4 46,5 48,2 49,9 51,7 54,0 57,0 59,4 61,8 64,3 67,0 70, ,7 17,1 17,7 18,4 19,3 22,0 22,3 22,9 23,8 24,7 26,8 28,0 29,3 30,5 31,8 33,9 35,2 36,7 38,1 39,6 41,7 43,2 44,7 46,3 47,9 50,1 51,9 53,7 56,2 58,7 61,7 64,2 66,8 69,5 72,7 76, ,3 17,9 18,7 19,7 20,8 23,8 24,3 25,1 26,1 27,2 29,5 30,9 32,1 33,3 34,7 36,9 38,4 39,9 41,4 42,9 45,1 46,7 48,2 49,9 51,6 54,0 55,9 58,4 61,0 63,6 66,7 69,4 72,2 75,4 78,9 83, ,0 18,9 20,0 21,2 22,6 26,0 26,7 27,6 28,8 30,1 32,6 33,8 35,1 36,4 37,9 40,3 41,8 43,3 44,8 46,4 48,8 50,3 52,0 53,8 55,6 58,2 60,8 63,4 66,1 68,8 72,1 75,0 78,4 81,9 85,6 90, ,3 20,5 21,8 23,3 24,9 28,8 29,6 30,7 32,0 33,4 35,8 37,1 38,5 39,9 41,4 43,9 45,5 47,0 48,6 50,2 52,7 54,4 56,2 58,0 60,0 63,4 66,1 68,9 71,6 74,4 78,0 81,5 85,2 89,0 93, ,9 22,4 24,0 25,8 27,7 32,0 32,9 34,2 35,6 36,8 39,4 40,7 42,2 43,7 45,2 47,9 49,4 51,0 52,6 54,3 56,9 58,7 60,6 62,6 65,4 69,0 71,8 74,6 77,5 80,5 84,9 88,6 92,6 96, ,3 25,0 26,9 28,9 31,1 35,9 36,9 38,2 39,3 40,6 43,4 44,8 46,3 47,8 49,4 52,1 53,7 55,3 57,0 58,8 61,6 63,5 65,5 68,4 71,2 75,0 77,9 80,8 83,9 87,7 92,3 96,4 100, ,2 28,2 30,3 32,6 35,0 40,4 41,4 42,3 43,5 44,8 47,8 49,2 50,7 52,3 53,8 56,7 58,3 59,9 61,7 63,6 66,6 68,6 71,5 74,5 77,4 81,3 84,4 87,6 91,4 95,4 100,4 104, ,2 29,4 31,8 34,3 36,9 42,6 43,3 44,3 45,5 46,9 50,0 51,5 53,0 54,6 56,2 59,1 60,8 62,6 64,4 66,4 69,6 72,6 75,7 78,7 81,8 85,9 89,2 93,1 97,3 101,6 107, ,1 33,5 36,2 38,9 41,8 47,5 48,1 49,1 50,3 51,7 55,0 56,4 57,9 59,5 61,1 64,2 65,9 67,8 69,8 71,9 76,2 79,3 82,4 85,6 88,8 93,2 97,3 101,6 106,1 110, ,4 38,2 41,0 44,0 46,4 52,7 53,2 54,2 55,4 56,8 60,2 61,6 63,1 64,6 66,3 69,5 71,4 73,4 75,5 78,7 83,2 86,4 89,6 92,9 96,4 101,7 106,1 110,7 115, ,3 43,3 46,3 48,8 51,4 58,2 58,6 59,6 60,7 62,0 65,6 66,9 68,4 70,0 71,7 75,2 77,2 79,3 82,6 85,9 90,5 93,8 97,2 100,7 105,0 110,8 115,5 120, ,6 48,8 51,2 53,9 56,7 64,0 64,3 65,2 66,3 67,5 71,2 72,5 73,9 75,6 77,5 81,2 83,3 86,6 90,0 93,4 98,2 101,7 105,3 109,7 114,4 120,6 125, ,9 51,3 53,9 56,7 59,7 67,3 67,6 68,4 69,5 70,7 74,5 75,8 77,4 79,2 81,2 85,2 88,6 92,0 95,5 99,0 104,1 107,8 112,4 117,3 122,4 129, ,8 56,4 59,3 62,3 65,3 73,5 73,6 74,3 75,3 76,4 80,4 81,8 83,5 85,5 87,6 93,1 96,6 100,1 103,7 107,3 112,8 117,5 122,5 127,8 133, ,9 61,8 64,8 67,9 71,1 79,8 79,7 80,3 81,2 82,3 86,6 88,1 90,0 92,0 95,7 101,4 105,0 108,6 112,3 116,2 122,9 128,0 133,5 139, ,0 67,1 70,4 73,6 76,9 86,2 85,9 86,3 87,2 88,5 93,0 94,7 96,7 100,4 104,1 110,0 113,7 117,5 121,5 126,5 133,8 139,4 145, ,2 72,5 75,9 79,3 82,7 92,5 92,1 92,5 93,4 94,8 99,8 101,6 105,3 109,1 112,8 119,1 122,9 127,0 132,2 137,7 145,6 151, ,3 77,9 81,4 85,0 88,6 98,9 98,3 98,8 100,0 101,5 106,8 110,5 114,3 118,1 122,0 128,6 132,7 138,1 143,8 149,8 158, ,6 84,3 87,9 91,5 95,2 106,1 105,5 106,1 107,4 109,1 116,7 120,4 124,2 128,0 132,1 139,2 144,7 150,5 156,7 163, ,0 90,7 94,4 98,1 101,9 113,7 113,1 113,9 115,2 119,1 127,0 130,7 134,5 138,6 142,9 151,7 157,7 164,0 170, ,4 97,2 100,9 104,8 109,0 121,7 121,2 122,1 125,8 129,7 137,9 141,6 145,6 149,9 155,8 165,3 171,8 178, ,8 103,7 107,6 111,9 116,6 130,3 129,8 133,3 137,0 140,8 149,3 153,2 157,5 163,5 169,9 180,3 187, ,2 110,3 114,8 119,6 124,7 139,5 141,9 145,3 148,8 152,6 161,6 165,8 171,9 178,4 185,4 196, ,9 117,6 122,6 127,9 133,6 152,8 154,9 158,0 161,4 165,3 175,0 181,1 187,7 194,8 202, ,3 125,6 131,2 137,0 146,7 167,0 168,6 171,5 175,0 179,2 191,4 198,0 205,2 212, ,6 134,4 140,6 151,0 160,8 182,2 183,3 186,2 189,9 196,3 209,5 216,7 224, ,9 144,3 155,6 166,1 176,0 198,6 199,4 202,4 208,5 215,3 229,7 237, ,3 160,8 172,0 182,4 192,4 216,5 217,1 222,6 229,2 236,6 252, ,6 178,6 189,5 199,9 210,4 236,3 239,5 245,3 252,3 260, ,9 197,4 208,1 218,8 230,0 261,2 264,3 270,4 277, ,3 217,2 228,1 239,6 255,0 288,9 291,8 298, ,7 238,6 250,2 266,2 282,9 319,8 322, ,8 262,2 278,9 296,1 314,1 354, ,4 286,6 305,0 324,1 344, ,7 314,6 335,0 356, ,5 347,2 369, ,4 384, ,7 14

15 GB1040 jelű Kockázati kiegészítő biztosítás DOHÁNYZÓ havi díja Biztosítási összeg: Ft Tartam Bónusz szorzó ,9 17,3 17,7 18,1 18,4 20,0 19,5 19,1 18,8 18,7 19,1 18,9 18,8 18,8 18,9 19,4 19,5 19,5 19,7 19,9 20,5 20,9 21,5 22,2 23,0 24,2 25,3 26,6 28,1 29,8 31,6 33,4 35,3 37,3 39,5 42, ,7 18,1 18,4 18,7 18,9 20,6 20,0 19,6 19,3 19,1 19,6 19,4 19,4 19,4 19,5 20,0 20,1 20,2 20,4 20,7 21,5 22,0 22,7 23,6 24,6 26,0 27,4 28,9 30,6 32,3 34,4 36,4 38,5 40,7 43,1 45, ,3 18,6 18,9 19,1 19,4 21,1 20,5 20,1 19,7 19,5 20,0 19,9 20,0 20,0 20,1 20,6 20,7 20,9 21,2 21,6 22,6 23,3 24,2 25,2 26,4 28,1 29,7 31,5 33,2 35,1 37,5 39,7 42,0 44,4 47,0 49, ,8 19,1 19,3 19,5 19,8 21,5 20,9 20,4 20,1 19,9 20,5 20,5 20,5 20,5 20,6 21,2 21,4 21,7 22,1 22,7 23,9 24,8 25,8 27,1 28,6 30,6 32,4 34,2 36,1 38,3 40,9 43,3 45,9 48,5 51,1 54, ,2 19,4 19,6 19,9 20,1 21,9 21,2 20,8 20,5 20,4 21,1 21,0 21,0 21,1 21,2 21,9 22,2 22,6 23,2 24,0 25,4 26,5 27,8 29,3 31,1 33,4 35,2 37,2 39,4 41,8 44,7 47,3 50,0 52,7 55,5 58, ,5 19,7 19,9 20,2 20,4 22,1 21,5 21,2 21,0 21,0 21,6 21,6 21,6 21,7 21,9 22,7 23,2 23,8 24,6 25,6 27,2 28,6 30,2 32,0 34,0 36,3 38,4 40,7 43,1 45,7 48,9 51,7 54,5 57,3 60,2 63, ,7 19,9 20,2 20,5 20,7 22,5 21,9 21,6 21,5 21,4 22,2 22,1 22,2 22,4 22,7 23,7 24,4 25,2 26,3 27,5 29,4 31,0 32,9 35,0 37,0 39,6 42,0 44,5 47,2 50,1 53,4 56,3 59,3 62,3 65,3 68, ,9 20,2 20,5 20,7 21,0 22,9 22,4 22,2 22,1 22,0 22,7 22,8 22,9 23,3 23,8 25,0 25,9 27,0 28,3 29,8 32,0 33,9 36,1 38,2 40,4 43,4 46,0 48,8 51,8 54,8 58,3 61,3 64,4 67,5 70,6 74, ,1 20,5 20,7 21,0 21,4 23,4 23,1 22,8 22,7 22,6 23,4 23,6 23,9 24,4 25,1 26,6 27,8 29,1 30,7 32,5 35,0 37,3 39,5 41,8 44,4 47,7 50,6 53,6 56,7 59,8 63,5 66,7 69,9 73,1 76,3 80, ,4 20,6 21,0 21,4 21,9 24,1 23,7 23,5 23,3 23,3 24,3 24,6 25,1 25,9 26,8 28,6 30,0 31,6 33,5 35,7 38,6 40,9 43,3 46,0 48,8 52,4 55,6 58,8 62,0 65,3 69,2 72,5 75,8 79,1 82,3 86, ,7 21,0 21,5 22,0 22,7 24,8 24,5 24,2 24,1 24,3 25,4 25,9 26,7 27,7 28,9 31,1 32,8 34,7 37,0 39,4 42,4 44,9 47,7 50,7 53,8 57,7 61,0 64,4 67,8 71,2 75,2 78,6 82,0 85,4 88,7 93, ,1 21,5 22,1 22,8 23,3 25,7 25,2 25,1 25,1 25,4 26,9 27,6 28,7 29,9 31,5 34,0 36,0 38,4 40,9 43,4 46,7 49,6 52,7 55,9 59,3 63,5 66,9 70,4 73,9 77,5 81,7 85,2 88,6 92,0 96,3 101, ,6 22,3 23,0 23,6 24,2 26,6 26,2 26,2 26,4 27,0 28,7 29,8 31,1 32,7 34,6 37,5 39,9 42,6 45,1 47,9 51,6 54,8 58,2 61,7 65,3 69,7 73,3 76,9 80,6 84,2 88,5 92,1 95,6 100,0 104,2 108, ,4 23,2 23,8 24,5 25,1 27,6 27,4 27,6 28,1 28,9 31,0 32,4 34,0 36,0 38,2 41,6 44,4 47,1 49,9 53,0 57,2 60,7 64,4 68,1 71,8 76,3 80,1 83,9 87,6 91,3 95,8 99,4 103,9 108,3 112,5 117, ,4 24,0 24,8 25,3 26,1 28,9 28,9 29,4 30,2 31,3 33,8 35,5 37,6 39,9 42,6 46,5 49,2 52,2 55,4 58,8 63,4 67,2 71,0 74,9 78,7 83,5 87,4 91,3 95,1 98,9 103,4 108,1 112,6 116,9 121,1 125, ,5 25,3 25,9 26,6 27,5 30,8 31,0 31,8 32,9 34,4 37,4 39,5 41,9 44,7 47,7 51,6 54,7 58,1 61,6 65,4 70,4 74,3 78,3 82,3 86,3 91,3 95,3 99,2 103,1 106,9 112,6 117,3 121,7 126,0 130,1 135, ,8 26,3 27,1 28,0 29,3 33,0 33,6 34,7 36,2 38,1 41,6 44,1 47,0 50,2 53,1 57,5 61,0 64,7 68,6 72,6 77,9 82,0 86,1 90,2 94,4 99,5 103,6 107,6 111,5 116,5 122,2 126,8 131,2 135,5 139,7 145, ,8 27,6 28,6 29,9 31,5 35,9 36,9 38,3 40,2 42,5 46,6 49,6 52,9 55,9 59,2 64,1 68,0 72,0 76,2 80,5 86,0 90,2 94,4 98,7 103,0 108,2 112,3 116,4 121,5 126,5 132,2 136,7 141,1 145,5 150,6 156, ,9 29,0 30,4 32,2 34,3 39,5 40,8 42,7 45,0 47,7 52,5 55,9 59,0 62,4 66,2 71,6 75,8 80,1 84,5 88,9 94,6 99,0 103,4 107,8 112,0 117,5 121,6 126,9 132,0 136,9 142,6 147,1 151,6 156,9 162,3 168, ,3 30,9 32,8 35,1 37,8 43,7 45,5 47,8 50,6 53,9 59,3 62,5 66,0 69,8 73,9 79,9 84,4 88,9 93,4 97,9 103,9 108,4 112,9 117,3 121,6 127,2 132,7 137,9 142,9 147,7 153,5 158,0 163,5 169,1 174,9 181, ,6 33,7 36,2 39,1 42,3 49,2 51,4 54,2 57,5 61,2 66,5 70,1 74,1 78,3 82,8 89,2 93,8 98,5 103,1 107,8 114,0 118,6 123,1 127,5 131,9 138,9 144,3 149,5 154,4 159,2 165,0 170,7 176,5 182,4 188, ,6 37,3 40,4 43,9 47,8 55,8 58,4 61,7 65,5 68,8 74,8 78,8 83,1 87,7 92,5 99,3 104,0 108,8 113,5 118,3 124,7 129,3 133,8 138,3 144,1 151,2 156,4 161,5 166,4 171,3 178,3 184,2 190,4 196, ,0 42,3 46,0 50,1 54,7 64,0 67,0 70,7 74,0 77,7 84,4 88,8 93,4 98,3 103,2 110,3 115,1 119,9 124,8 129,6 136,2 140,8 145,3 151,3 157,0 164,0 169,2 174,2 179,2 185,2 192,6 198,9 205, ,6 48,5 52,9 57,7 63,0 73,6 77,0 80,0 83,7 87,8 95,2 99,9 104,8 109,7 114,7 122,1 127,0 131,9 136,8 141,6 148,3 152,9 159,1 164,9 170,5 177,5 182,6 187,7 193,8 200,2 208,1 214, ,3 48,4 52,9 57,9 63,4 73,6 76,1 79,5 83,3 87,5 94,7 99,3 104,0 108,7 113,4 120,2 124,8 129,4 134,0 138,4 144,6 150,4 156,0 161,3 166,4 172,7 177,5 183,4 189,5 195,7 203, ,6 56,4 61,6 67,3 73,4 83,7 86,5 90,2 94,3 98,8 106,5 111,2 115,9 120,6 125,3 132,4 137,0 141,6 146,1 150,6 158,5 164,2 169,6 174,8 179,8 186,2 192,3 198,5 205,0 211, ,0 65,6 71,6 78,0 83,5 95,1 98,1 102,0 106,4 111,2 119,2 123,8 128,5 133,2 138,0 145,3 149,8 154,4 158,9 165,0 172,9 178,4 183,7 188,8 193,8 201,7 208,1 214,7 221, ,9 76,2 82,9 88,5 94,7 107,7 110,9 115,0 119,6 124,3 132,6 137,1 141,8 146,6 151,3 158,7 163,2 167,7 174,0 180,0 187,8 193,2 198,3 203,5 209,9 218,2 225,0 232, ,1 88,1 93,9 100,3 107,2 121,6 124,9 129,1 133,5 138,1 146,7 151,2 155,9 160,5 165,2 172,7 177,2 183,6 189,7 195,4 203,2 208,4 213,6 220,2 227,1 235,9 243, ,4 93,1 99,6 106,7 114,3 129,7 133,1 137,3 141,7 146,3 155,1 159,6 164,2 168,8 173,5 181,1 187,6 193,9 199,8 205,4 213,1 218,4 225,2 232,2 239,6 248, ,1 105,7 113,0 120,8 129,1 145,9 148,9 152,8 157,0 161,4 170,6 174,9 179,4 183,9 188,4 198,5 204,7 210,6 216,3 221,8 229,7 236,6 243,8 251,4 259, ,8 119,3 127,4 136,0 144,8 162,8 165,3 168,9 172,9 177,2 186,5 190,7 195,0 199,3 206,2 216,2 222,1 227,8 233,3 238,8 248,6 256,0 263,7 271, ,5 133,9 142,8 152,0 161,1 180,2 182,1 185,4 189,3 193,3 202,8 206,8 210,9 217,8 224,3 234,2 239,9 245,3 250,9 258,2 268,7 276,6 284, ,0 149,3 158,9 168,3 177,7 197,9 199,3 202,4 205,9 209,7 219,4 223,1 230,0 236,5 242,7 252,5 257,9 263,4 270,9 278,8 290,0 298, ,2 165,4 175,3 184,9 194,5 215,9 216,8 219,5 222,7 226,3 236,2 242,9 249,4 255,4 261,2 271,1 276,5 284,1 292,2 300,7 312, ,8 184,0 193,8 203,5 213,2 235,9 236,0 238,1 240,9 244,2 257,7 263,9 269,8 275,4 280,9 291,1 298,7 306,9 315,6 324, ,6 202,7 212,5 222,3 232,4 256,0 255,3 256,9 259,3 266,1 279,6 285,1 290,4 295,8 301,3 314,1 322,4 331,2 340, ,3 221,3 231,3 241,5 251,5 276,2 274,7 275,8 282,1 288,3 301,5 306,4 311,4 316,7 324,8 338,5 347,5 357, ,6 239,8 250,2 260,4 270,6 296,3 294,1 299,5 305,0 310,3 323,4 327,9 332,9 341,0 349,8 364,6 374, ,6 258,3 268,7 279,1 289,4 316,4 319,0 323,3 327,8 332,4 345,5 350,0 358,0 366,9 376,6 392, ,6 276,3 286,9 297,5 308,2 342,7 344,0 346,9 350,6 354,8 368,2 376,0 384,9 394,7 405, ,6 294,5 305,3 316,2 334,3 369,5 369,2 370,9 374,0 378,0 395,7 404,4 414,2 424, ,8 312,9 324,1 343,4 360,9 396,7 394,8 395,5 398,4 406,5 425,7 435,3 446, ,3 331,7 352,5 371,1 387,9 424,3 421,3 421,4 428,7 437,8 458,6 469, ,8 361,7 381,4 399,0 415,3 452,8 449,0 453,7 462,1 472,3 494, ,7 391,9 410,3 427,1 443,4 482,5 484,1 489,5 499,0 510, ,5 422,7 439,9 456,5 473,4 521,4 523,6 529,6 540, ,9 454,3 470,9 487,9 513,4 565,5 568,3 575, ,2 487,4 504,3 530,9 559,3 615,7 618, ,2 523,2 550,9 580,5 612,1 672, ,1 558,8 590,9 624,7 660, ,1 602,4 638,9 677, ,5 656,1 696, ,0 721, ,9 15

16 Kiegészítő balesetbiztosítások kockázatonkénti havi díja 1000 Ft biztosítási összeg esetén Kód Kockázatok Megjegyzés GB1010 Baleseti halál 0,164 közlekedési baleset esetén dupla térítés GB1011 Baleseti rokkantság 0,189 közlekedési baleset esetén dupla térítés GB1012 Baleseti kórházi napi térítés 25,060 GB1013 Baleseti műtéti térítés 0,810 GB1014 Csonttörés, csontrepedés 4,434 GB1015 Égési sérülés 0,004 GB1016 Baleseti keresőképtelenség 357,929 GB1017 Közlekedési baleseti halál 0,033 GB1018 Közlekedési baleseti rokkantság 0,038 legalább 1 (bármely) csomag választása esetén köthető kiegészítő biztosítás legalább 1 (bármely) csomag választása esetén köthető kiegészítő biztosítás legalább 1 (bármely) csomag választása esetén köthető kiegészítő biztosítás 16

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS Termék neve GB661 jelű Utazási Garancia Biztosítás Termék besorolása Alapbiztosítási csomagok Prémium Komfort Bázis Biztosítható kockázatok Sürgősségi orvosi ellátás x x x Asszisztencia x x x Jogvédelem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítõ biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítõ biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítõ biztosítások különös feltételei 2009. március 16-ától Nysz.: 13634 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén kiegészítõ

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos 2011. március 21-től visszavonásig

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei A jelen szerzôdési feltételek (továbbiakban: szabályzat) az Általános Életbiztosítási Szabályzatban (a továbbiakban

Részletesebben

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések (1) Az Életerô emelt szintû kórházi szolgáltatásokra szóló biztosítás jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban Biztosító) jelen

Részletesebben

Az ING Biztosító Zrt. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának különös feltételei

Az ING Biztosító Zrt. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának különös feltételei ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az ING Biztosító Zrt. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az ING Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B,

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1

Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1 Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1 I. A vállalkozás/társas vállalkozás/egyéni vállalkozó által magánszemély javára kötött Életbiztosítás 1 I.1. A határozott idejűvé át nem alakított Életbiztosítás Kedvezményezettje

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--350-4288 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-42-42 Internet: www.allianz.hu; e-mail: eszallianz.hu

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 918 jelű Kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 918 jelű Kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 918 jelű Kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B,

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Szám:* C-II-00-04-34 Első kiadás dátuma*: 2017. 01.31. Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Felelős oszt.: Életbiztosítás Verzió: 1.0 Szerző: Giber-Fekete Marianna Pozíció:

Részletesebben

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete NN Biztosító Zrt. A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete Jelen Melléklet a 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások adózási szabályainak változása jétől

Élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások adózási szabályainak változása jétől Élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások adózási szabályainak változása 2018.01.01-jétől Azon kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0002/2015.01.01.) Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban

Részletesebben

A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete

A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete Jelen melléklet a 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

c) A 948 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő

c) A 948 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 948 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Hatályos: 2015. 01. 01-jétől ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Lojalitás Nyugdíjprogram Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Jelen módosító feltételekre hivatkozással kötött nyugdíjbiztosítási

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:1031V03 Kondíciós lista az ERGO Smart Way Befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Hatályos 2013. január 1-től Kondíciós lista az ERGO

Részletesebben

Életbiztosítási ajánlat

Életbiztosítási ajánlat Életbiztosítási ajánlat Kötvényszám: Nyugtaszám: Első díj: Képviselő neve: Érkezett: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44; SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki!

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei Az NN Biztosító Zrt. 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei Az NN Biztosító Zrt. 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításának Különös Feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításának Különös Feltételei Az NN Biztosító Zrt. 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításának Különös Feltételei Az életbiztosítási termékünk összetettségére való tekintettel, a könnyebb megértés elősegítése

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei Az NN Biztosító Zrt. 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

GB195 JELÛ EURÓ TREND EURÓ ALAPÚ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB195 JELÛ EURÓ TREND EURÓ ALAPÚ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere GB195 JELÛ EURÓ TREND EURÓ ALAPÚ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2488/1

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

c) A 956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei

c) A 956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye:

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0003/2015.07.01. Hatályos: 2015.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

Allianz Klasszikusok Élet- és

Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21501/10 1. számú

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Ügyfél-tájékoztatók és szerződési feltételek Tartalom Allianz Életprogramok - Euró szerződésekhez

Részletesebben

INSPIRA ÉLETÍV KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

INSPIRA ÉLETÍV KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere INSPIRA ÉLETÍV KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.............................................................................

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerzõdési feltételei (UL09)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerzõdési feltételei (UL09) Hatályos: 2009. március 16-ától Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerzõdési feltételei (UL09) Módosítás idõpontja: 2010. április 1. Nysz.: 14074 Tartalomjegyzék I. A biztosítási

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések A Generáció Tõkemegtakarítási Életbiztosítási szerzõdés (a továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0005/ )

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0005/ ) MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0005/2016.07.01.) Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE GLOBE Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei.

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE GLOBE Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei. Hatályos: 2014.07.01-jétől Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE GLOBE Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei INVEST csomag Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2007/1)

Részletesebben

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról. a január 1-én hatályos adójogszabályok alapján

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról. a január 1-én hatályos adójogszabályok alapján Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról a 2017. január 1-én hatályos adójogszabályok alapján A jelen tájékoztatás semmilyen körülmények között nem minősül

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. tájékoztatója biztosítások adózási és számviteli szabályairól vállalkozások részére

Az NN Biztosító Zrt. tájékoztatója biztosítások adózási és számviteli szabályairól vállalkozások részére Az NN Biztosító Zrt. tájékoztatója biztosítások adózási és számviteli szabályairól vállalkozások részére 2017. évi adó- és számviteli jogszabályok alapján A jelen tájékoztatás semmilyen körülmények között

Részletesebben

Megtakarítás és biztonság

Megtakarítás és biztonság Megtakarítás és biztonság kompromisszumok nélkül Aqua Életbiztosítás Rendszeres megtakarítás és többszörös gondoskodás A befektetéssel kombinált életbiztosításokról sokan azt állítják, hogy indokolatlan

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HOSSZÚ TÁVRA FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSSEL

MEGTAKARÍTÁS HOSSZÚ TÁVRA FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSSEL OMEGA TŐKEVÉDETT PORTFÓLIÓK MEGTAKARÍTÁS HOSSZÚ TÁVRA FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSSEL ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK: 2012. január 30. március 5. A Groupama Garancia Biztosító 2012. január 30. és március 5. között értékesíti

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

GB173 JELÛ PLANÉTA ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB173 JELÛ PLANÉTA ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere GB173 JELÛ PLANÉTA ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2059/1 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás Gyermekem támogatása Novum Életbiztosítás Ma egy biztosítás, holnap gyermeke jövőjének záloga Minden szülő arra vágyik, hogy megadhassa gyerme - kének mindazt a támogatást, amellyel hozzásegítheti céljai

Részletesebben

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Jövőkép klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Tartalomjegyzék I. Kiemelt jellemzők.........................................................................

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Melléklet a 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

Melléklet a 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Melléklet a 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Jelen melléklet a 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételeiben meghatározott díjakat,

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251 1. számú

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró

Allianz Életprogramok- Euró www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok - Euró szerzõdésekhez 1. Jelen Általános

Részletesebben

A 718 jelű egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete

A 718 jelű egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete NN Biztosító Zrt. A 718 jelű egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete Jelen Melléklet a 718 jelű egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

1. számú Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

1. számú Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz NN Biztosító Zrt. 1. számú Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Jelen Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek:

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek: Összefoglaló terméktájékoztató az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó, az UNION VIG Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Hitelfedezeti Biztosításról Jelen összefoglaló

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben