EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN"

Átírás

1 EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP /2/A/KMR pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet és a Balassi Kiadó közreműködésével Készítette: Orosz Éva, Kaló Zoltán és Nagy Balázs Szakmai felelős: Orosz Éva június

2 EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Sillabusz Bevezetés az Egészség-gazdaságtanba Szakmai felelős: Orosz Éva A tárgy célja: A hallgatók ismerjék meg: (1) Az egészségügyi szolgáltatások és egészségügyi rendszerek elemzését megalapozó közgazdasági (egészség-gazdaságtani) elméleteket; (2) Az egészségügy finanszírozásának közgazdasági megközelítését, a finanszírozási rendszerek értékeléséhez és az egészségpolitikai alternatívák megfogalmazásához szükséges alapismereteket, legfontosabb nemzetközi tapasztalatokat; (3) Az egészségügyi technológiák gazdasági elemzésének alapvető elméleti ismereteit és módszereit. A hallgatók fejlesszék elemzési készségüket, elsősorban a következő területeken: a szakirodalom önálló feldolgozása, alapvető kérdések sokoldalú, kritikus megközelítése és alternatívák megfogalmazása vitatott elméleti és egészségpolitikai kérdésekben. A hallgatók bővítsék módszertani ismereteiket, készségüket egy új területtel: az egészségügyi technológiák gazdasági elemzésével. 2

3 Témakörök I. RÉSZ AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER ELEMZÉSE KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. hét Az egészségügyi rendszer elemzése: Alapfogalmak Az egészség-gazdaságtan mint tudományterület Az egészség, egészségügy és gazdaság kapcsolata Az egészségügyi szolgáltatás mint gazdasági jószág A szükséglet, kereslet és kínálat értelmezése Az egészségügyi rendszer összetevői és fő funkciói Az egészségügyi rendszerek teljesítménye értékelése: kritériumok, módszerek, indikátorok Folland, S. et al. (2008) The Economics of Health and Health Care (Fourth Edition), Pearson Education, (részletek) Murray, C. Frenk, J. (2000) A framework for assessing the performance of health systems. Bulletin of the World Health Organisation, 2000, 78(6) Smith, P.C. (ed.) (2009) Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects, Cambridge University Press, 2009 (Chapter 6.1. Conclusions) 2. hét Az egészségügyi és egészségbiztosítási piac sajátosságai Az egészségügyi piac sajátosságai Piaci kudarcok az egészségbiztosításban Piaci kudarcok a szolgáltatások nyújtásában A professzionális monopólium, információ-aszimmetria eltérő interpretációi Az állam és a piac szerepére vonatkozó elméletek 3

4 Barr, N.(2004) Economics of the Welfare State. Oxford Univesity Press, Oxford. (Health and health care, részletek) Donaldson, C. et al (2004) Economics of health care financing: the visible hand. 2nd edition, Basingstoke, UK, Palgrave Macmillan, (részletek) Preker, A. és Harding, A. (2005), Állami és magánszerepek gazdaságtana az egészségügyben az intézményi közgazdaságtan és szervezetelmélet szemszögéből. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, I. évfolyam 1. szám, hét Az állami beavatkozás alapvető kérdései az egészségügyben Az állami beavatkozás mellett szóló érvek: a méltányosság/esélyegyenlőség és hatékonyság kérdései Az állami beavatkozás céljai, területei, fő eszközei A kormányzati kudarcok elmélete A piaci és kormányzati kudarcokból eredő feltételek a gyakorlati egészségpolitikák számára. A kormányzati beavatkozás hatékonyabbá tételének lehetséges eszközei a szolgáltatások területén Hsiao, W. and Heller, P. (2007) What Should Macroeconomists Know About Health Policy? IMF Working Paper. WP/ International Monetary Fund. (részletek) Roberts, M.J.(et.al) (2008) Getting Health Reform Right. Qxford University Press. (részletek) Preker, A. és Harding, A. (2005), Állami és magánszerepek gazdaságtana az egészségügyben az intézményi közgazdaságtan és szervezetelmélet szemszögéből. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, I. évfolyam 1. szám,

5 4. hét Az egészségügy finanszírozásának rendszerei A finanszírozási rendszerrel szembeni elvárások. A fenntartható finanszírozás interpretációi A finanszírozási alrendszerek típusai, jellemzői: a költségvetési finanszírozás, a társadalombiztosítás, a kötelező magánbiztosítás, az önkéntes biztosítás és az igénybevevő általi közvetlen fizetés (out-of-pocket payment) fő jellemzői A forrásteremtés domináns mechanizmusa és a forrás-allokáció intézményi formája az OECD és EU országokban Gottret,P. and Schieber, G. (2006) Health Financing Revisited, World Bank, Washington. (részletek) Mossialos, E. et. al. (2002) Funding health care: options for Europe. Policy brief. European Observatory on Health Care Systems Orosz É. (2010) Forrásteremtés és forrásallokáció. In: Kaló Z. et al.(2010): Egészség-gazdaságtani fogalomtár II. Professional Publishing Hungary, Medical Tribune Divízió Thomson, S. et al (2009), Financing Health Care in the European Union Challenges and policy responses. Observatory Studies Series No.17. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 5. hét Forrásallokáció az egészségügyben A forrásallokáció fő kérdései A szolgáltatás vásárlás elméleti kérdései A szolgáltatók /szolgáltatások finanszírozási módszerei A makroszintű allokáció mechanizmusai A forrásallokáció intézményi keretei Figueras,J., Robinson,R. and Jakubowski,E. (eds.)(2005), Purchasing to improve health system performance, European Observatory on Health Systems and Policies Series. Open University Press (részletek) Orosz É. (2010) Forrásteremtés és forrásallokáció. In: Kaló Z. et al.(2010): Egészség-gazdaságtani fogalomtár II. Professional Publishing Hungary, Medical Tribune Divízió 5

6 6. hét Az egészségügyi kiadások elemzése Az egészségügyi kiadások definíciója (az OECD System of Health Accounts rendszere alapján) Az egészségügyi kiadások alapvető indikátorai. A nemzetközi statisztikákban használt főbb indikátorok értelmezése A nemzetközi és időbeli összehasonlítás alapvető módszertani kérdései Az egészségügyi kiadások növekedésének fő tényezői Appleby, J. (ed.) Funding Health Care: 2008 and beyond. King s Fund, London (részletek) OECD (2009), Health at a Glance, OECD, Paris 7. hét A finanszírozás fenntarthatóságának és a hatékonyság javításának lehetséges eszközei Az egészségügyi kiadások növekedésének hajtóerői, különösen: az egészségügyi technológia fejlődése, a népesség öregedése és az egyének növekvő elvárásai A Baumol modell értelmezése az egészségügyre A fenntartható finanszírozást és a hatékony erőforrás-allokációt célzó egészségpolitikai eszközök OECD (2010) Value for Money in Health Spending (részletek) Thomson, S. et al (2009), Financing Health Care in the European Union. Observatory Studies Series No.17. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen (részletek) 6

7 II. RÉSZ AZ EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIÁK GAZDASÁGI ELEMZÉSÉNEK ALAPVETŐ ISMERETEI 8. hét Alapfogalmak. Az egészség-gazdaságtani elemzés alapvető típusai Az egészség-gazdaságtani elemzések szükségessége a döntéshozatalban Az egészségügyi technológiák / eljárások értékelésekor alkalmazott fogalmak Az egészség-gazdaságtani elemzések klasszifikációja. A költségminimalizációs, költséghatékonysági és költséghasznossági elemzés Drummond et al: Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programs. Oxford University Press, 1999 (részletek) Az egészség-gazdaságtani elemzések helye és szerepe 1/2. 1/3. In: Kaló Z, Inotai A, : Egészség-gazdaságtani fogalomtár I. Egészségügyi technológiák gazdasági elemzése. Professional Publishing Hungary, Medical Tribune Divízió A gazdasági elemzések elemzések orvosszakmai alapjai 5/1. In: Kaló Z, Inotai A, A teljes körű gazdasági elemzés típusai 2/1. In: Kaló Z, Inotai A, Nagyjánosi L (2009) 9. hét Az egészségnyereség mérése gazdasági elemzésekben Az egészségnyereség fogalma Az egészségnyereség számszerűsítése az egészség-gazdaságtani elemzésekben Az életminőség kérdőívek készítése és validálása Az életminőséggel korrigált életévnyereség (QALY) Kaló Z, Péntek M: Az életminőség mérése (7. fejezet) in Gulácsi L: Egészséggazdaságtan, Medicina, Budapest, 2005 A gazdasági elemzések orvosszakmai alapjai 5/6. 5/8. In: Kaló Z, Inotai A, 7

8 10. hét A költséghatékonysági és költséghasznossági elemzés A költség-hatékonyság mérésének főbb megközelítési módszerei Az egészségnyereség összehasonlíthatósága teljeskörű gazdasági elemzésekben A költséghatékonysági és költséghasznossági elemzés alkalmazhatósága Drummond et al: Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programs. Oxford University Press, 1999 (részletek) A teljes körű gazdasági elemzés típusai 2.3; 2.4. In: Kaló Z, Inotai A, Nagyjánosi L (2009) A gazdasági elemzések orvosszakmai alapjai 5/7. In: Kaló Z, Inotai A, Torrance GW: Measurement of health state utilities for economic appraisal, J Health Econ, hét Az egészség-gazdaságtani elemzések lépései Az egészség-gazdaságtani vizsgálatok tervezése (a program definiálása, a módszertan megválasztása, a komparátor választása) A gazdasági elemzésekben felhasználható információ és adatforrások A nettó költségek és a nettó egészség-változás kiszámítása A döntéshozatal kritériumai Érzékenységvizsgálat Szende Á: Az eljárások gazdasági értékelése. In: Vincze Z, Kaló Z, Bodrogi J. Bevezetés a farmakoökonómiába, Medicina, Budapest, 2001) A gazdasági elemzések orvosszakmai alapjai 5/2 5/9. In: Kaló Z, Inotai A, A gazdasági elemzések közgazdasági háttere 6/1 6/5. In: Kaló Z, Inotai A, 8

9 12. hét Az egészség-gazdaságtani modellezés A modellezési módszerek szerepe és szükségessége az egészségügyi technológiák értékelésében A döntési fa modellezés és a Markov modellezés módszertani alapjai Modellezés gyakorlati példákon keresztül Irodalom Szende Á: Az eljárások gazdasági értékelése. In: Vincze Zoltán - Kaló Zoltán - Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába, Medicina, Budapest, 2001 Az egészség-gazdaságtani modellezés alapjai 3/3; 4/1 4/3. In: Kaló Z, Inotai A, 13. hét Az egészség-gazdaságtani elemzések alkalmazhatósága az erőforrások allokációjában, az egészségpolitikai döntéshozatalban Költségvetési hatás elemzése Kötelező egészség-gazdaságtani bizonyítékok alkalmazásának feltételei Költség-hatékonysági alapelvek alkalmazása az új technológiák támogatásának odaítélésekor Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans L, Caro J, Mullins CD, Nuijten M, Orlewska E, Watkins J, Trueman P. Principles of good practice for budget impact analysis: report of the ISPOR Task Force on good research practices budget impact analysis. Value Health Egészségügyi technológiák árképzése és finanszírozása 10/5.10/7. In: Kaló Z, Inotai A, Lukovics M: Egészség-gazdaságtani fogalomtár II. (2010) Kaló Z. Az egészség-gazdaságtani elemzések és az objektív támogatáspolitikai rendszer dilemmái Magyarországon, LAM, Kaló Z, Vokó Z: A kockázatmegosztás szerepe a gyógyszerek finanszírozásában. LAM s 9

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek tipológiája

Az egészségügyi rendszerek tipológiája Az egészségügyi rendszerek tipológiája Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. június 1 Az egészségügyi rendszerek fogalma Az egészségügyi

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 4. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben I.

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások optimalizációja a köz- és magánszféra szempontjából

Az egészségügyi szolgáltatások optimalizációja a köz- és magánszféra szempontjából Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 288-301. o. Az egészségügyi szolgáltatások optimalizációja a köz- és magánszféra szempontjából Kovács Nóra 1 Csapi

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság Társadalomtudományi Munkacsoportja 2

Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság Társadalomtudományi Munkacsoportja 2 cím A személyre szabott orvoslás egészség-gazdaságtani vonatkozásai, cím azaz csökkentik-e a személyre szabott technológiák az egészségügyi kiadásokat? A cikk szerzôje Prof. Kaló Zoltán 1,2, Prof. Boncz

Részletesebben

Beteg önrész a lakosság fizetési hajlandósága az egészségügyi szolgáltatásokért

Beteg önrész a lakosság fizetési hajlandósága az egészségügyi szolgáltatásokért MAGYAR VALÓSÁG Baji Petra Gulácsi László Beteg önrész a lakosság fizetési hajlandósága az egészségügyi szolgáltatásokért Az ASSPRO CEE 2007 program keretében 2009 nyarán nyolc fókuszcsoportos beszélgetést

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Az adatok szerepének, súlyának felértékelődése napjainkban

Az adatok szerepének, súlyának felértékelődése napjainkban ADATOK AZ OKTATÁSPOLITIKA ÉS A KUTATÁS KÖZTI TÉRBEN Az adatok szerepének, súlyának felértékelődése napjainkban áthatja a közpolitikai diskurzust. A szakpolitika és ezzel együtt a közélet adatigénye, sőt

Részletesebben

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 Multi-level governance from sub national perspective some theoretical and public

Részletesebben

A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban. Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia

A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban. Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia KJF 2015 A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A környezeti mutatók használatának és a környezeti jelentések idôszerûségének kapcsolata

A környezeti mutatók használatának és a környezeti jelentések idôszerûségének kapcsolata A környezeti mutatók használatának és a környezeti jelentések idôszerûségének kapcsolata Szabó Elemér, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium főtanácsosa E-mail: szabo@mail.kvvm.hu A környezeti mutatókat

Részletesebben

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Az orphan drug problémakör egészség-gazdaságtani megközelítése

Az orphan drug problémakör egészség-gazdaságtani megközelítése Az orphan drug problémakör egészség-gazdaságtani megközelítése Dr. Boncz Imre, Pécsi Tudományegyetem A ritka betegségek azon betegségeket jelölik, melyek alacsony gyakorisággal fordulnak elô, vagyis kisebb

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr.

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr. PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vicze Gábor Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban az üzleti tanácsadás esete Doktori (Ph.D)

Részletesebben

Macroeconomic impacts of natural disasters

Macroeconomic impacts of natural disasters ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (2) TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK MAKROÖKONÓMIAI HATÁSAI Összefoglalás KISS ALIDA Akár egy meghatározó hosszú távú trend, egyre növekszik a gyakorisága és intenzitása az extrém eseményeknek.

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Dr. Nyiry Attila PhD. Ügyvezető igazgató NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Összefoglalás A gazdaságfejlesztés nem képzelhető

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek Dr. Sivák József Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek A cikk az EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programja keretében kialakított képzési program (ARIADNE,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY ÁTALAKÍTÁSÁNAK ÉS FINANSZIROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI HEGEDŰS MIHÁLY 1 PATAKI LÁSZLÓ 2

AZ EGÉSZSÉGÜGY ÁTALAKÍTÁSÁNAK ÉS FINANSZIROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI HEGEDŰS MIHÁLY 1 PATAKI LÁSZLÓ 2 AZ EGÉSZSÉGÜGY ÁTALAKÍTÁSÁNAK ÉS FINANSZIROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI HEGEDŰS MIHÁLY 1 PATAKI LÁSZLÓ 2 Összefoglalás Az egészségügyben lezajlott technikai, technológiai változás, a társadalmi fejlődés, a globalizáció

Részletesebben

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5 1 Támogatók: Kiadja a Aurel Suciu utca 12. szám, 400440 Kolozsvár/Cluj-Napoca tel./fax.: +40 (0) 264-431-488 e-mail: office@rmkt.ro honlap: www.rmkt.ro Fõ szer kesztõ: Kerekes Kinga Fõszerkesztõ-helyettes:

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS II. (2006-2012) -

VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS II. (2006-2012) - VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS II. (2006-2012) - Lektorálta és szerkesztette: Svéhlik Csaba VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS II. (2006-2012)

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben