A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon"

Átírás

1 A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon Muszbek Noémi, UnitedBiosource Corp., Borsos Kinga, Odhiambo Raymond, Sanofi-Aventis Zrt. Az oxaliplatin hozzáadása növeli a Magyarországon is standard terápia, az ún. DeGramont protokoll hatásosságát a MOSAIC vizsgálat alapján. Tanulmányunk célja az oxaliplatinnal kiegészített standard terápia (FOLFOX4) költség-hatékonyságának vizsgálata Magyarországon. A költséghatékonyságot az egy életminôséggel korrigált életév nyereségre (QALY) jutó költséggel mértük; ugyanakkor megvizsgáltuk az egy betegségmentes életévre (DFS) és egy megmentett életévre (LYS) jutó költségadatokat is. A hatékonysági adatokat a MOSAIC vizsgálatból vettük, míg a magyar általános lakosságra jellemzô mortalitási rátát, valamint életminôséget epidemiológiai és hasznossági adatsorokból nyertük. Az elemzés finanszírozói szempontból készült, így csak magyar adatok alapján számolt közvetlen egészségügyi költségeket vettünk figyelembe. A költségeket a klinikai vizsgálatban megfigyelt erôforrás-felhasználás, orvoskérdôív, valamint hivatalos térítési díjak segítségével határoztuk meg. A költségeket és az egészség-nyereséget a magyar irányelvben elôírt 5-5%- kal diszkontáltuk. Vizsgálatunk eredményeként a FOL- FOX4 terápiával 45,5 QALY-val többet nyerhetünk meg 100 betegre számítva a DeGramont terápiához képest a teljes élettartamra. Ugyanezen idôszakra az inkrementális költség Ft volt betegenként. Egy megnyert QALY-ra jutó plusz költség Ft volt. Egy plussz DFS és LYS költsége pedig Ft, valamint Ft volt. Mindezek alapján következtetésünk, hogy a FOLFOX4 költség-hatékony stratégia III. stádiumú vastagbél carcinoma posztoperatív adjuváns kezelésében a leggyakrabban alkalmazott DeGramont protokollhoz képest. BEVEZETÉS A daganatos megbetegedések a világon összesen 7 millió ember halálát, a teljes halálozás 13%-t okozzák évente. A daganatos megbetegedés így a kardiovaszkuláris és a fertôzô megbetegedés után a harmadik leggyakoribb halálok ben az összes elvesztett életminôséggel súlyozott életév (disability adjusted life-year, DALY) 5,1% ért felelôsek. (GLOBOCAN 2002, Sibuya 2002, World Health Report 2004) A daganatos megbetegedések felmérésében a vastagés végbélrákot általában nem különbözetik meg, így egyes statisztikákban is együtt szerepelnek. Európában Magyarországon a második legmagasabb a vastag- és végbélrák standardizált incidenciája (56,6/ a férfiaknál és 33,7/ a nôknél). A vastag- és végbélrák miatt bekövetkezô standardizált halálozási arány ugyanakkor Magyarországon a legmagasabb (35,6/ a férfiaknál és 21,2/ a nôknél).). Ezzel a vastag- és végbélrák a férfiak esetében a tüdôrák, a nôk esetében a mellrák után a második leggyakoribb daganatos halálok (GLOBOCAN, 2002). Az OEP kiadások vastag- és végbélrákban majdnem 10 milliárd forintot tesznek ki, közel annyit, mint a méhnyak daganatai (10,4 milliárd forint), és többet, mint az emlôdaganatok (8,6 milliárd forint). A költségek túlnyomó részét az aktív fekvôbeteg-szakellátás teszi ki. Ez az arány (75%) jóval magasabb, mint a másik két daganattípus esetében (54% az emlôdaganatoknál és 58% a méhnyak daganatainál). Emellett a vastag- és végbélrák esetén a legkisebb a gyógyszerköltségek aránya (12% a 15 és a 28%-kal szemben) (Boncz et al, 2004). Magyarországon tehát a vastagés végbélrák komoly egészségügy és gazdasági terhet jelent a lakosságra, amelynek nagy részét a fekvôbeteg kiadások jelentik. A vastag- és végbélrák kezelésére ugyanakkor olyan új lehetôségek merülnek fel, mint az oxaliplatin. Az oxaliplatin egy harmadik generációs platina-alapú vegyület, mely 5- fluorouracillal és leucovorinnal kombinálva, III. stádiumú vastagbélrák adjuváns kezelésében, valamint áttétes colorectális carcinoma kezelésére javalt (OGYI, 2006). Az oxaliplatin a MOSAIC vizsgálatban (Multicenter International Study of Oxaliplatin / 5-Fluorouracil/Leucovorin in the Adjuvant Treatment of Colon Cancer) az 5-fluorouracil/Leucovorin (5-FU/LV) kombinációval (FOLFOX4) hatásosabbnak bizonyult az önmagában alkalmazott 5-FU/LV kezeléshez képest. A klinikai vizsgálat elsôdleges végpontja a 3 éves betegségmentes túlélés (disease free survival, DFS) volt. Az oxaliplatin alapú kezelés szignifikánsan növelte (P=0,002) a 3 éves betegségmenetes túlélést (78,2% vs. 72,9%). A relapszus kockázata is mind statisztikailag, mind klinikailag szignifikánsan csökkent (23%-kal) a FOLFOX4 protokollal kezelt betegek körében a komparátor csoporthoz képest. Korlátozott erôforrások között azonban a hatásosság és a biztonságosság mellett a költségek és a megnyert egészségnyereség egyensúlya, a költséghatékonyság is fontos szerepet játszik az egyes egészségyügyi technológiák elfogadottságában. Elemzésünkben ezért az oxaliplatin alapú (FOLFOX4) kombinációs terápia költség-hatékonyságát vizsgáljuk III. stádiumú vastagbélrákban szenvedô betegek körében Magyarországon. 33

2 MÓDSZEREK Mivel a klinikai vizsgálatok nem tudják a betegeket halálukig követni, ahhoz, hogy az oxaliplatin kezeléssel járó öszszes költséget és egészségnyereséget figyelembe tudjuk venni, modellt használtunk. A modell leírása Az oxaliplatin terápia egészség-gazdaságtani elemzését adjuváns indikációban a MOSAIC vizsgálat betegszintû adatainak extrapolálására építettük. Az elemzés költséghasznossági elemzés, mely az egészségnyereséget elsôdlegesen életminôséggel súlyozott életévekben (qualityadjusted life-years, QALYs) méri. A vizsgálatban használt 5-FU/LV kezelés, orvoskérdôíven alapuló felmérés alapján megfelel a Magyarországon, a III. stádiumú vastagbélrák adjuváns kezelésében az elsôdleges daganat eltávolítását követôen leggyakrabban alkalmazott kezelésnek, az ún. DeGramont protokollnak. A vizsgált betegcsoport az oxaliplatin adjuváns indikációjának megfelelôen a III.stádiumú (Duke C) vastagbél carcinomás felnôtt betegek (OGYI, 2006). Bár a klinikai vizsgálatban szélesebb betegcsoportot vettek figyelembe, az elemzés csak a III. stádiumú, colon carcinomában szenvedô, sikeres resection átesett felnôtt betegek adatait tartalmazta. Idôhorizont és diszkontálás Ideális esetben az egészség-gazdaságtani elemzés során olyan idôtávot kell alkalmazni, mely elegendô a betegség lefolyásának és költségeinek leírására. Ebben az esetben az elemzést élethosszig végeztük. Ez maximum 50 évet jelenthet, feltételezve, hogy a betegek maximum 50 évet élnek még a kezeléstôl számítva. Mind a QALY nyereséget, mind a költségeket erre az idôtávra számoltuk. A vizsgálatban a medián követési idô a túlélôk között 43,1 hónap, a maximum 60,5 hónap volt. A vastagbélrák kezelésének vizsgálata, azaz a klinikai vizsgálat ideje nem elegendô minden esemény megfigyelésére (relapszus ráta, túlélés, késôbbi költségek). Ezért a hosszú távú következmények leírására modellezést alkalmaztunk, amelyben a FOLFOX terápia hatásosságát extrapoláltuk. A diszkontálás a hosszú távú elemzésekben általánosan alkalmazott és irányelvekben rendszerint kötelezôen elôírt módszer arra, hogy az egy éven túli költségeket jelen értékre számítsuk, vagyis figyelembe vegyük, hogy a jövôben jelentkezô költségek és hasznok kevesebbet érnek, mintha azok azonnal jelentkeznének. Tanulmányunkban, a magyar irányelvben (EüM., 2002) elôírt 5%-os diszkontrátát alkalmaztuk mind a költségek, mind az egészségnyereség jelenértékre számításánál. Ugyanakkor az érzékenység elemzésben kiszámítottuk az eredményeket ennél magasabb és alacsonyabb diszkontráta alkalmazása mellett is. Az egészségnyereség mérése Az egészségnyereséget háromféle módon mértük. A QALYs mellett betegségmentes években (disease free years DFYs) és megnyert életévekben (life-years LYs). A betegségmentes éveket a randomizációtól a relapszus diagnózisáig, vagy a halál idôpontjáig eltelt idô jelentette. A DFS és a LY becslésére több módszert alkalmaztunk. A 0-48 hónap túlélésének számítása Kaplan-Meier módszerrel történt, a 4. és 5. év közötti túlélés becslésére parametrikus módszert alkalmaztunk (Gelber 1993), míg az 5. évtôl a feltételezésünk szerint nem fordult elô további relapszus, ettôl kezdve a túlélést az általános populáció nem és kor szerint korrigált túlélése alapján számoltuk. A magyar lakosságban megfigyelhetô, nem vastagbélrákos általános halálozási arányt az általános mortalitás (KSH 2005), és a magyar vastag- és végbélrákos, valamint az anusdaganatos halálozás (IARC 2006) alapján modelleztük. A vastagbélrákhoz kapcsolódó hasznosságokat egy 173 vastagbélrákot túlélô beteg által kitöltött Health Utility Index- 3 életminôség kérdôív segítségével határoztuk meg. Az átlagos érték 0,85 volt túlélôknél, míg 0,65 az utolsó évüket megélô betegekben (Ramsey et al., 2000). Vizsgálatunkban ez alapján 0,2 hasznossági értékcsökkenést rendeltünk a relapszushoz. A 4. év után a két kezelési ágon azonosnak tekintettük a hasznosságot. A toxicitások miatti hasznosságcsökkenés 19-45% az toxicitás idôtartama alatt (1. táblázat). Az általános lakossági hasznossági értékek az OLEF 2003 felmérés EQ-5D index segítségével mért adatain alapulnak (Németh 2006). 1. táblázat Hasznossági értékek csökkenése és idôtartama az egyes mellékhatások következtében A költségek Az elemzés finanszírozói (OEP) szempontból készült, ezért csak a közvetlen egészségügyi költségeket vettük figyelembe. Az elsô 4 év költségadatai a betegszintû adatok elemzésén alapszanak. Az egy betegre jutó összköltség a relapszus elôtti, a relapszus utáni és a relapszus alatti költségekbôl tevôdött össze. A vizsgálatban megfigyelt mellékhatások, a metasztatikus vastagbélrák, valamint a helyi kiújulás kezelésére egy egészségügyi erôforrás felhasználási kérdôívet töltöttek ki onkológusok. Az alapgyógyszerköltségek számításához a DeGramont protokoll esetén az OEP honlapon feltüntetett, HBCs pontértéket használtuk, amely a gyógyszerköltségeken kívül magában foglalja a kemoterápia adminisztrációs költségeit is (OEP-EüM 2005). Az oxaliplatin esetén HBCs pontérték nincs még meghatározva, így feltételeztük, hogy a hozzá 34

3 tartozó HBCs értéke megegyezik majd az árban hozzá közel álló irinotecan-degramont protokollével (HBCs súlyszám: 2,05555). A további, HBCs-ben támogatott kemoterápiák esetén a hozzájuk tartozó HBCs-ket vettük figyelembe, míg a HBCsbe nem tartozó gyógyszerek esetén az OEP honlapon feltüntetett, április 1-tôl érvényes bruttó fogyasztói árral számoltunk (OEP 2006). Fekvô- és járóbeteg költségek esetén a számításokban a novemberében érvényes aktív alapdíjjal és német pont díjjal ( Ft és 1,34 Ft) kalkuláltunk. A szakápolás esetén a 3000 Ft-os alapdíjat alkalmaztuk (OEP 2005). EREDMÉNYEK egészségnyereség 1,056 DFS, 0,629 LY, vagy 0,576 QALY betegenként (lásd 3. táblázat). Összköltség és költséghatékonyság A FOLFOX4 terápiás csoportban az összköltség, Ft, míg a komparátor, az 5-FU/LV csoportban Ft volt betegenként. Ennek megfelelôen az oxaliplatin kombinációs terápia többletköltsége Ft az 5FU/LV kezeléshez képest. A relapszus elôtti költségeket figyelembe véve a FOLFOX4 csoportban a kemoterápiás kezelések jelentôsen megdrágítják a kezelést, míg a kevesebb relapszusnak köszönhetôen a relapszus utáni költségek esetén megtakarítások jelentkeznek (részletesebben lásd 4. és 5. táblázatokat). Egészségnyereség A FOLFOX terápia a MOSAIC vizsgálat idôtartama alatt 0,054 plusz életévet, vagy 0,192 plusz betegségmentes életévet jelent egy beteg számára. Az életminôség figyelembe vételével betegenként 0,55 életminôséggel korrigált életév nyereségben (QALY) nyerünk. Ezt kiegészítí a MOSAIC vizsgálat utáni idôszakra az extrapolált egészségnyereség (0,766 DFS, 0,477 LY vagy 0,4 QALY betegenként). Összesen a beteg egész élettartamát figyelembe véve az egészségnyereség 0,958 DFS, 0,531 LY vagy 0,455 QALY betegenként (Lásd 2. táblázat). 4. táblázat Költségek a MOSAIC vizsgálat idôtartama alatt (0-4 évig) 2. táblázat Egészségnyereség összesen magyar populációs adatok alapján Fontos megjegyeznünk, hogy általában a magyarországi adaptációk során figyelembe kell venni a magyar lakosság rosszabb várható élettartamát és életminôségét, mely jelentôs kihatással lehet az eredményekre. A magyar lakosság rossz egészségi állapota (alacsony várható élettartam, rossz életminôség) miatt a legtöbb terápia kisebb egészségnyereséget eredményez Magyarországon, mint az Egyesült Államokban, vagy Nyugat-Európában. Amennyiben az általános lakosságra vonatkozó várható élettartamot és életminôséget nem adaptáltuk volna elemzésünkben, a beteg egész élettartamát figyelembe véve, az 3. táblázat Egészségnyereség összesen az USA populációs adatai alapján 5. táblázat A MOSAIC vizsgálat idôtartama utáni (5-50 évig) jelentkezô költségek A fentiek alapján egy plusz életminôséggel korrigált életévnyereség (QALY) költsége Ft volt oxaliplatin alapú kezeléssel. Egy plusz DFS es LYS költsége pedig Ft, valamint Ft volt. Érzékenységi vizsgálat Az érzékenységi vizsgálatban több bizonytalan paraméter hatását is teszteltünk az eredményekre. A determinisztikus érzékenységi elemzés során az inkrementális költséghatékonysági ráták legérzékenyebben a diszkontráta, valamint az általános populációs adatok (általános mortalitás, általános lakossági életminôség) megváltoztatására reagáltak. A magyar irányelvnek (EüM, 2002) megfelelô 5%-os diszkontrátát 3%-ra csökkentve a költség/qaly 23%-kal csökken, míg 7%-os diszkontráta mellett a költség/qaly 26%-kal nô. (Lásd 6. táblázat) 35

4 6. táblázat Inkrementális költséghatékonysági ráták (ICERs) 3% és 7%-os diszkontráta esetén (HUF) Szintén jelentôsen befolyásolta az eredményt a vizsgálati kemoterápia ára, valamint a relapszus miatt elvesztett hasznossági értékek csökkenése (Lásd 7. táblázat). 7. táblázat: nkrementális költséghatékonysági ráták (ICERs) különbözô paraméterek változása esetén MEGBESZÉLÉS Magyarországon a vastag- és végbélrák komoly terhet jelent a lakosságra. Európában itt az egyik legmagasabb a betegség incidenciája, és legnagyobb a standardizált halálozási arány. Az oxaliplatin daganatellenes hatóanyag, amely a platina alapú vegyületek új osztályába tartozik, és a III. stádiumú (Duke C) vastagbél carcinoma adjuváns kezelésére javallt az elsôdleges daganat teljes eltávolítását követôen. MOSA- IC vizsgálaton alapuló tanulmányuk alátámasztotta, hogy az oxaliplatin alapú terápia a Magyarországon leggyakoribb kezeléshez, a DeGramont protokolhoz viszonyítva nagyobb egészségnyereséget érhetünk el többletköltség mellett. Egy betegségmentes év költsége 1,4 millió Ft, egy megmentett életévé 2,5 millió Ft, egy életminôséggel súlyozott megmentett életévé pedig 2,9 millió Ft. Habár Magyarországon jelenleg nincs hivatalosan elfogadott küszöbérték a gyógyszeres terápiák költség-hatékonyságának megállapítására, támpontul szolgálhat néhány szakmai körökben elfogadott hazai és nemzetközi küszöbérték. Nyugat-Európában gyakran használt küszöbérték egy megmentett QALY költségére 30,000 Euro, ami kb. 7,8 millió Ft (MNB, ). Lehetséges magyarországi költség-hatékonysági küszöbértéknek tekinthetjük a dialízis vagy a vesetranszplantáció költséghatékonysági értékét, mivel ez idáig nem készült módszertanilag is elfogadott számítás egyéb egészségügyi technológiára vonatkozólag Magyarországon. Másfelôl a dialízis, vagy a transzplantáció költséghatékonysági értéke széles körben elfogadott küszöbérték, amely megmutatja a társadalom fizetési hajlandóságát pótlólagos egységnyi egészségnyereségre vonatkozólag. Járay et al. számításai szerint a dialízis költség-hatékonysági értéke 1997-ben 3,84 millió Ft, vagy a transzplantációé 2,27 millió Ft volt megmentett életévenként. Az inflációval felszorozva mai értéken ez 7,06 millió Ft, valamint 4,18 millió Ft (KSH 2006). Ezen küszöbértékeket figyelembe véve megállapítható, hogy az oxaliplatin kombinációs terápia vastagbélrákos betegek adjuváns kezelésében költség-hatékonynak tekinthetô. Az eredmények az érzékenységi vizsgálatban érzékenyen reagáltak a diszkontrátára, az általános populációs adatokra, a vizsgálati kemoterápia árára, valamint a relapszus miatt elvesztett hasznossági értékek csökkenésére. Ugyanakkor a legdrágább egységnyi egészség-nyereséget adó paraméter alkalmazása esetén is a végsô eredmények a szakirodalomban elfogadott költség-hatékonysági küszöbértékek alatt maradtak. Rendszerint a rövidebb klinikai vizsgálatok eredményein alapuló, azokat extrapoláló, hosszabb idôszakot gyakran élethosszat átölelô modellezés szükségszerûen együtt jár feltételezésekkel. A tanulmány készítése során nem állt rendelkezésre a vastagbélrákos betegek izolált mortalitása, így a vastagbélés végbélrákkal, valamint anusdaganatokkal magyarázható halálozást használtuk. Ezzel viszont felülbecsülhettük a várható egészségnyereséget, mivel a bôvebb indikációs csoportra (vastagbél- és végbélrákos, anusdaganatos betegek) jellemzô mortalitási ráta valószínû, hogy rosszabb, mint a csak vastagbélrákhoz köthetô halálozási ráta. Ezért a relatív egészségnyereség nagyobb a csak vastagbélrákos betegekkel összehasonlítva. Ugyanakkor a metasztázisos halálozásokat ez nem tartalmazza, amivel konzervatív megközelítést alkalmazva alábecsüljük a várható egészségnyereséget. A mellékhatások a metasztatikus vastagbélrák, valamint a helyi kiújulás költsége esetén nem álltak rendelkezésünkre megbízható adatok, így egészségügyi erôforrás felhasználási kérdôív segítségével határoztunk meg a költségeket. A hasznosságot a vastagbélrákos betegek esetében Health Utility Index (HUI) segítségével határoztuk meg, míg az általános populációs hasznosságokat EQ-5D-vel. A különbözô hasznosság-mérô eszközök használatából, valamint eltérô magyar és amerikai populációs adatok okozta bizonytalanság csökkentése érdekében külön kiszámoltuk 36

5 mind az amerikai, mind a magyar populációs adatokon alapuló egészségnyereség értékeket. Mindamellett nem valószínû, hogy pontosabb adatok alkalmazása jelentôsen befolyásolná a végsô eredményeket úgy, hogy azok átlépnék bármelyik, szakirodalomban használt költséghatékonysági küszöbértéket. Összefoglalva megállapítható, hogy a MOSAIC klinikai vizsgálaton alapuló, valamint magyar adatokat felhasználó egészség-gazdaságtani elemzésünk szerint az oxaliplatin alapú terápia a DeGramont kezeléshez viszonyítva költséghatékony stratégiát képvisel III. stádiumú vastagbélrákos betegek adjuváns kezelésében. IRODALOMJEGYZÉK [1] André T et al.: Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin as Adjuvant Treatment for Colon Cancer. N Engl J Med 2004;350: [2] Boncz I., Sebestyén A., Dózsa Cs., et al.: A colorectalis szûrések egészség-gazdaságtani elemzése. Magyar Onkológia, 2004, 48 (2): [3] Egészségügyi Minisztérium Országos Egészségbiztosítási Pénztár (EüM-OEP 2005). Besorolási Kézikönyv a Homogén Betegcsoportok Képzéséhez június [4] Egészségügyi Közlöny, Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez., LII. évf. 11. szám, Budapest, [5] GLOBOCAN 2002, IARC (accessed on 22nd September, 2005) [6] Járay J, Kaló Z., Nagy J.: Dialízis verzus vesetranszplantáció. Összehasonlító költséghatékonysági elemzés. In Gulácsi L. (ed.) Klinikai kiválóság. Technológiaelemzés az egészségügyben. Springer [7] Központi Statisztikai Hivatal (KSH): STADAT adatbázis-rendszer. Elérhetôség: dad=portal&_schema=portal (letöltve: október 30.) [8] Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamai. (megnyitva: november 09.) [9] Németh Renáta (2006) személyes közlés; a modell által megkívánt részletesebb eredmények közlése az Országos kérdôíves Lakossági Egészségfelmérés (OLEF 2003) egyéni adatainak újraértelmezésével. Országos Epidemiológia Központ: =1&lang=hun [10] Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP 2006) február 1-tôl rendelhetô gyógyszerek teljes listája. [11] =portal&_schema=portal (megnyitva április 17-én) [12] Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP 2005). Alapdíjak és országosan összesített teljesítményadatok havi bontásban hó, =portal&_schema=portal (megnyitva április 17-én) [13] Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI): Alkalmazási elôírások, (megnyitva: november 23. [14] Shibuya K, Mathers CD, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJ. Global and regional estimates of cancer mortality and incidence by site: II. Results for the global burden of disease BMC Cancer Dec 26;2:37. Epub 2002 Dec 26. [15] The World Health Report 2004 Changing history. WHO (megnyitva február 17-én) A SZERZÔK BEMUTATÁSA Muszbek Noémi és Borsos Kinga bemutatását lapunk V. évfolyamának 8. számában olvashatják. Odhiambo Raymond egészségügyi közgazdász; 2006-tól (június) a Sanofi- Aventis egészségügyi közgazdásza, Egészségügyi Technológia Értékelések elemzôje; 2004 (október) 2006 (május) Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet-Egészségügyi Technológia Értékelô Iroda (ESKI-TEI); Budapesti Corvinus Egyetem (BKAE); a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság tagja. 37

Az oxaliplatin egészség-gazdaságtani elemzése áttéteket adó vastagbélrák kezelésében Magyarországon

Az oxaliplatin egészség-gazdaságtani elemzése áttéteket adó vastagbélrák kezelésében Magyarországon Az oxaliplatin egészség-gazdaságtani elemzése áttéteket adó vastagbélrák kezelésében Magyarországon Muszbek Noémi, UnitedBiosource Corp. Borsos Kinga, Odhiambo Raymond, Sanofi-Aventis Zrt. Háttér: Az új

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

A docetaxel egészség-gazdaságtani elemzése lokálisan elôrehaladott pikkelysejtes fej-nyakrák kezelésében Magyarországon

A docetaxel egészség-gazdaságtani elemzése lokálisan elôrehaladott pikkelysejtes fej-nyakrák kezelésében Magyarországon A docetaxel egészség-gazdaságtani elemzése lokálisan elôrehaladott pikkelysejtes fej-nyakrák kezelésében Magyarországon Odhiambo Raymond, Borsos Kinga, Kósa József, sanofi-aventis Zrt. Háttér: A TAX323

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás 1 Bizonyítékon alapuló orvoslás Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék ELTE TáTK RCT eredményei 1000 betegre vonatkoztatva Szérum koleszterin szint

Részletesebben

A korai emlôrák trastuzumab-kezelésének költséghatékonysági elemzése

A korai emlôrák trastuzumab-kezelésének költséghatékonysági elemzése A korai emlôrák trastuzumab-kezelésének költséghatékonysági elemzése Dr. Marton-Szûcs Gábor, Dr. Nagy Bence, Dr. Bacskai Miklós, Healthware Kft. A korai emlôrákban alkalmazott trastuzumab-kezelés költséghatékonyságának

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egészségnyereség életminőség

Egészségnyereség életminőség A legnagyobb érték nem az, hogy élünk, hanem az, hogy jól élünk. (Socrates) Egészségnyereség életminőség Dr. Mészáros Ágnes 2015. November 14. SEMMELWEIS EGYETEM Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre

A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre KEZÜNKBEN A JÖVŐ KONFERENCIA 2016. február 25. Dr. Biró Krisztina Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Forrás: Egészségügyi Közlöny 2013. év 3. szám EMMI szakmai irányelv az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Előszó A szakmai irányelv megjelentetése része egy hosszú folyamatnak, mely során a Nemzeti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK GYÓGYÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE Doktori (Ph.D.) értekezés

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK június

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK június Egészségpolitika Közgazdasági értékelés az egészségügyben Fügedi Gergely SE-EMK 2016. június Racionalitás az egészségpolitikában Amire szükség lenne: cél/értékvezéreltség célokból következnek a problémák

Részletesebben

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék Halálozás Haláloki struktúra Tartalom Betegségteher (DALY = korai halálozás és megromlott

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK január

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK január Egészségpolitika Közgazdasági értékelés az egészségügyben Fügedi Gergely SE-EMK 2016. január Ma az egészségpolitika egy apró szeletével foglalkozunk: közgazdaságtani értékelés Az egészsépolitika célkitűzései

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MODELLEZÉS Brodszky Valentin, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK GYÓGYÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. JÓZSA GÁBOR

DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK GYÓGYÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. JÓZSA GÁBOR 1 DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK GYÓGYÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. JÓZSA GÁBOR Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 2 DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK GYÓGYÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Dr. Kósa József, Novartis Gazdasági elemzésünkhöz az INNOVATE klinikai vizsgálat alapján a MEDTAP Institute

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A farmakoökonómia jelentősége a gyógyszerkészítmények fejlesztése során. Közgazdaságtan (economics) Farmakoökonómia által tárgyalt főbb kérdéskörök

A farmakoökonómia jelentősége a gyógyszerkészítmények fejlesztése során. Közgazdaságtan (economics) Farmakoökonómia által tárgyalt főbb kérdéskörök A farmakoökonómia jelentősége a gyógyszerkészítmények fejlesztése során Dr. Mészáros Ágnes 2014. Február 15. Közgazdaságtan (economics) szűkös - termelési - erőforrások elosztása az egymással versengő

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja

Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja Dr. Margitai Barnabás, MBA, M.Sc Budapest, 2010. március 11. EMKI- OTH-ANTSZ http://www.asz.hu/asz/jeltar.nsf/0/b9812bdbd9921ec5c125744e0054b627/$file/0805j000.pdf

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának megítélésében Géher Pál dr. Budapest, 2010. május 3. Fekvőbeteg szakellátás Gyógyszertámogatás Összes kiadás 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

I. RÉSZ Személyi rész. II. RÉSZ Törvények, kormányrendeletek -határozatok. III. RÉSZ Egészségügyi miniszteri rendeletek

I. RÉSZ Személyi rész. II. RÉSZ Törvények, kormányrendeletek -határozatok. III. RÉSZ Egészségügyi miniszteri rendeletek 1314 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, kormányrendeletek -határozatok III. RÉSZ Egészségügyi miniszteri rendeletek IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók V. RÉSZ Közlemények

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

Cetuximab. Finanszírozott indikációk:

Cetuximab. Finanszírozott indikációk: Cetuximab Finanszírozott indikációk: 1. Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás)

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás) ÉLETMINŐSÉG Orvosi szociológia (6. előadás) AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE Betegség következményei: 1. Hogyan hat az élettartamra? 2. Hogyan hat az életminőségre? AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend tervezet) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott,

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, GENETIKAI, SZEROLÓGIAI ÉS KLINIKAI TÉNYEZŐK SZEREPE A GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Az OEP hatósági feladatai

Az OEP hatósági feladatai Az OEP hatósági feladatai Budapest 2016. február 27. dr. Bidló Judit Főosztályvezető Biztosított jogviszony TB támogatés Szerződéses kapcsolatok Gyógyszertárak száma Patikák megoszlása TB támogatott

Részletesebben

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28.

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékok szerepe az egészségügyi ellátások finanszírozásában Dózsa Csaba Egészségügyi Minisztérium

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 8. elıadás Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

34 IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS

34 IME VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS Az egészség-gazdaságtani modellezés szerepe a gyógyszer-finanszírozásban; a rheumatoid arthritis biológiai terápiájának költséghatékonysága Magyarországon II. Májer István, Brodszky Valentin, Gulácsi László,

Részletesebben

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18.

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18. Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök 2013. október 18. Az egészségpolitikai döntéshozatal alapjai és dilemmái Miért vagyunk itt? Mi közünk van az egészségpolitikához? Probléma-alapú

Részletesebben

Onkológiai sugárterápiás eszköz beruházás-gazdaságossági terve megyei kórház számára

Onkológiai sugárterápiás eszköz beruházás-gazdaságossági terve megyei kórház számára Onkológiai sugárterápiás eszköz beruházás-gazdaságossági terve megyei kórház számára 1. Alapvető megfontolások A feladat megfogalmazásából kiderül, hogy egy megyei intézményről van szó, amely nem országos

Részletesebben

Boncz Imre 1, 4, Donkáné Verebes Éva 2, Oberfrank Ferenc 2, 3, Kásler Miklós 4

Boncz Imre 1, 4, Donkáné Verebes Éva 2, Oberfrank Ferenc 2, 3, Kásler Miklós 4 AZ ONKOLÓGIAI GYÓGYSZEREKRE FORDÍTOTT ÉVES EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KIADÁSOK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Boncz Imre 1, 4, Donkáné Verebes Éva 2, Oberfrank Ferenc 2, 3, Kásler Miklós 4 1 Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez 2013. EüK. 3. szám EMMI közlemény 2 (hatályos: 2013.03.01 - ) Elıszó A szakmai irányelv megjelentetése

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy

Részletesebben

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása Dr. Bidló Judit Főosztályvezető Döntéshozói dilemma Klinikai vizsgálatok eredményei Hatásosság Biztonság Tolrálhatóság Életminőség Gazdasági kérdések

Részletesebben

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től)

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7514* Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint... 1 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 2 7517* Kemoterápia, bevacizumab+xelox

Részletesebben

dr. Oroszi Beatrix, dr. Horváth Judit Krisztina Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály

dr. Oroszi Beatrix, dr. Horváth Judit Krisztina Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dr. Oroszi Beatrix, dr. Horváth Judit Krisztina Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály Idegrendszeri

Részletesebben

Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában

Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában Evidencia vagy ígéret? Evidencián alapuló orvoslás a haematológiában Dr. Mikala Gábor Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Lymphoma és Myeloma Terápiás

Részletesebben

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály

Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában. Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály Pathologiai lelet értéke a tüdőrákok kezelésének megválasztásában Nagy Tünde Országos Onkológiai Intézet B belosztály A tüdőrák a vezető daganatos halálok USA-ban: férfiak daganatos mortalitása 1930-2000*

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: Nagy Ákos Lobbiigazolvány sorszáma: 07116 A tájékoztató időszaka: 2010. 1. negyedév 1. Egészségügyi Minisztérium az

Részletesebben

Érték alapú szolgáltatás és biztosításvásárlás az egészségügyben; hasznos vagy káros szolgáltatásokat vegyünk?

Érték alapú szolgáltatás és biztosításvásárlás az egészségügyben; hasznos vagy káros szolgáltatásokat vegyünk? Érték alapú szolgáltatás és biztosításvásárlás az egészségügyben; hasznos vagy káros szolgáltatásokat vegyünk? Prof. Gulácsi László, Baji Petra, Balogh Orsolya, Vártokné Hevér Noémi Budapesti Corvinus

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének Javaslat Dr., 2006. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének kialakítására Dr. 2005. - 2006. Egészségügyi technológiák Dr., 2006. Gyógyító megelőző eljárások Orvosi eljárások

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

A SZERVEZETT CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK DR. KOVÁCS ATTILA HELYETTES ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS

A SZERVEZETT CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK DR. KOVÁCS ATTILA HELYETTES ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS A SZERVEZETT CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK DR. KOVÁCS ATTILA HELYETTES ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS NYITÓRENDEZVÉNY BUDAPEST, 2014.10.15. A SZERVEZETT CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK A betegségek

Részletesebben

A colorectalis szûrések egészség-gazdaságtani elemzése

A colorectalis szûrések egészség-gazdaságtani elemzése A colorectalis szûrések egészség-gazdaságtani elemzése Eredeti közlemény Boncz Imre, 1,2 Sebestyén Andor, 1 Dózsa Csaba, 1 Pál Miklós, 1 Sándor János, 3 Palásti Judit, 1 Betlehem József 4 és Ember István

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó 1964 US Surgeon General Report on Smoking and Health Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease WHO helyzetelemzés

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja 20140808 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1 Azonosítószám: 26/2013 2 Az eljárásrend tárgya 21 Az eljárásrend célja Figyelembe véve a nemzetközi finanszírozási elveket, a hazai

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐ ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Szirák, november 12.

Szirák, november 12. Nyugdíjba vonulás és egészségügyi kiadások Bíró Anikó, Elek Péter Szirák, 2016. november 12. Kutatási kérdés Nyugdíjba vonulás oksági hatása az egészségügyi kiadásokra Ha van hatás, akkor a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben