Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, február 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28."

Átírás

1 Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, február 28. Bizonyítékok szerepe az egészségügyi ellátások finanszírozásában Dózsa Csaba Egészségügyi Minisztérium

2 Döntéshozatal az egészs szség- gazdaságtanban gtanban szakmai igények gazdasági lehetőségek szakmai szabályok pénzügyi eszközök

3 A bizonyítékokon alapuló szolgáltatásvásárlás

4 A bizonyítékokon alapuló szolgáltat ltatásvásárlás s releváns területei TB-i alapcsomag meghatározása Népegészségügyi programok indítása (pl. mammográfia) Új egészségügyi technológiák bevezetése Kapacitásszabályozás A TB finanszírozás módjának, mértékének meghatározása

5 A bizonyítékokon alapuló szolgáltat ltatásvásárlás s feltételei telei Költség-hatékonysági elemzések készítése ide vonatkozó irányelvek alapján Jó minőségű bizonyítékok gyűjtése, elemzése Jogszabályi felhatalmazás az evidenciaalapú szolgáltatásvásárlásra Szervezeti keretek

6 Mely területeken nincs bizonyíték, evidencia? Forrásteremtés módja és mértéke (adó, járulék) Forráselosztás az egyes ellátási szintek és típusok között Finanszírozási technika kiválasztása (capitation, fee-for-service, DRG, stb.) Folyamatos optimalizálási feladat a nemzetközi újdonságok, trendek és a hazai tapasztalatok tükrében

7 Az egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatások finanszíroz rozásának lehetséges módjaim Magán biztosítás Kiegészítő biztosítás (önkéntes) 1. TB alapcsomag 0. Állami egészségügyi feladatok

8 Az egészségügyi technológiák befogadása

9 Az egészs szségügyi gyi technológia fogalma az egészségügyi ellátásban használatos gyógyszer, orvostechnikai eszköz, diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs eljárás, eljárássorozat, megelőzési, egészség-fejlesztési tevékenység /32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2. i)/

10 Az egészs szségügyi gyi technológi giák rendszerezése se Eü. technológiák Közfinanszírozott eü. technológiák Finanszírozási protokollokkal lefedett eü. technológiák

11 A befogadáspolitikai modell alapjai Cél: az egészségbiztosítási csomag tudományos bizonyítékokra támaszkodó fejlesztése a) új technológiák értékelése b) régi technológiák felülvizsgálata 1. A csomag fejlesztésében meghatározó a lakosság egészségi állapota, az abból származó szükségletek 2. A befogadáspolitika látókörébe csak olyan technológia kerül, amely biztonságosság, hatásosság és minőség szempontjából megfelelő (hazai alkalmazása engedélyezett) 3. A csomag fejlesztése rögzített és transzparens eljárásrend és módszertan szerint történik (89/105/EEC EU Transzparencia direktíva)

12 A befogadáspolitika (coverage policy) rendszerének nek főf alkotóelemei a) Jogszabályi keret b) Döntéshozatali szempontok c) Az egészségügyi technológia elemzések (health technology assessment) és irányelvek figyelembe vétele (kötelező/ajánlott) d) A befogadáspolitikai döntéshozatali folyamat főbb lépései e) A befogadáspolitikában érintett intézmények, szerepük és felelősségük

13 A gyógyszerbefogadási rendszer működése

14 A gyógyszerek gyszerek befogadásának alapelvei szakmai megalapozottság költségvetési keretek figyelembevétele, finanszírozhatóság átláthatóság, ellenőrizhetőség kiszámíthatóság nyilvánosság az érdekviszonyok átláthatósága szükséglet alapú megközelítés költséghatékonyság

15 A gyógyszerek gyszerek befogadási eljárása TT feladat iktatás, regisztrálás, feldolgozás előkészítése Javaslat az eljárás típusára, ill. ESKI vélemény bekérésére nyilvántartás, dokumentáció, előkészítés, adminisztráció, a folyamat felkövetése, jogszabályhű és ügyrendnek megfelelő szervezése Hiánypótlás Egyszerűsített Bejelentési kötelezettség tájékoztatás Kérelmező GYFO, GYMEF Kérelem Besorolás GYFO, GYMEF Javaslat TÉB GYFO, GYMEF TT Határozat Kérelem beérkezése Formai ellenőrzés Normál Ismételt HTA kérése (szükség szerint) Szakértők ESKI Részletes HTA 90 Nap Kiértesítés

16 Az orvosi eljárások és orvostechnikai eszközök befogadási kérdéseinek megoldása

17 Orvosi eljárások Jelenlegi helyzet Engedélyezés részben megoldott Regisztráció nincs OEP befogadás részben megoldott Orvostechnikai eszközök Engedélyezés regisztráció elvben sem megoldott OEP befogadás részben megoldott Elválasztandó a termék-ártámogatásos befogadás (gyógyszer analógia) és a gyógyeljárás során alkalmazott eszköz kérdése (orvosi eljárás analógia) Forrás: Dr. Kincses Gyula ESKI

18 Az új j orvosi eljárások eszközei zei finanszíroz rozásának kiterjesztése se Befogadás Ideiglenes Kiterjesztett Tételes elszámolás Beépítés HBCs-be Általában először *HBCs Szempontok HTA Monitor

19 A pozitron emissziós tomográfia példája

20 A hazai szükségletek becslése I. A PET előnyeire vonatkozó bizonyítékok mára elegendően erősek ahhoz, hogy indokolják hogy mindazon rászorultak, akiknél a szóban forgó vizsgálat igazolhatóan befolyásolja a kezelés menetét és eredményét időben hozzáférjenek ehhez a rendkívül költséges diagnosztikai eszközhöz; a nemzetközi technológia-elemzési és EBM irodalom mára bizonyos kórképek esetében egyértelműen igazolta a szóban forgó technológia eredményességét (effectiveness) és ebből társadalmi szinten értékelhető, a megmentett minőségi életévek számával mérhető egészségnyereség származik;

21 A hazai szükségletek becslése II. meghatározott kórképek esetében (ez elsősorban a tüdő rosszindulatú daganatai) a mérhető egészségnyereség mellett a PET alkalmazása nemzetközi szinten költség-hatékonynak tekinthető (az elért egészségnyereség a társadalom számára elfogadható áron vásárolható meg) és további esetleges elmaradásunk még az egyelőre hiányzó hazai költséghatékonysági vizsgálatok ellenére is aggályos; megfelelő tervezés, fokozatos fejlesztés tudatos a bizonyítékokon alapuló orvoslás eredményeit tekintetbe vevő szabályozás mellett a kétségtelen többletköltségek szabályozott szinten tarthatók és hazánkban is arányosak lehetnek az egészségnyereség mértékével.

22 Becsült igénybevételi adatok Forrás: ESKI Füzetek

23 1010/2006. (II. 2.) Korm.. határozat PET-CT) diagnosztika középtávú fejlesztéséről I. A vizsgálatok befogadásának ütemezése évben 2000, évben további 4300, évben további 1400, évben további 1000, évben további 800, évben további 700 és évben további 600 teljes test vizsgálat A költségvetési fedezet biztosítása befogadások miatti díjtételcsökkentés az E. Alapból a más vizsgálatokat, illetve terápiákat felváltó PET- CT vizsgálatok következtében a protokollok alapján bizonyítottan felszabaduló források

24 1010/2006. (II. 2.) Korm.. határozat PET-CT) diagnosztika középtávú fejlesztéséről II. a PET-CT vizsgálatot megkövetelő megbetegedések kötelezően alkalmazandó szakmai és finanszírozási protokolljának kidolgozása A költséghatékonyság és a protokollok betartásának értékelése a kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról szóló 61/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet - Országos Szakmaközi Bizottság

25 A gyógyszerkibocsátó stentek példája

26 A koronária szűkület kezelése CABG - coronary artery bypass grafting PCI percutaneous coronary interventions Tágítás - plain old balloon angioplasty (POBA) Stent BMS bare metal stent DES drug-eluting stent SES sirolimus eluting stent PES paclitaxel eluting stent Forrás: HunHTA Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport hecon.uni-corvinus.hu

27 HBCS esetszámok % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hagyományos kezelések Haemodinamikai eljárások Bypass beavatkozások Szívbillentyű műtétek

28 Szívkat vkatéteresteres beavatkozások alakulása

29 Stent DES esetszámok DES teljesítmény adatok Teljesítmény db (elfogadott) Teljesítmény eset (elszámolt) Teljesítmény eft (elszámolt) Szerződött keret július október ,8 252,0 235, , november július ,0 679,0 535, , július július ,8 931,0 770, ,5

30 Stent beültetések arányszámai 90, , , , , , , , ,0000 0,0000 1,33 57,14 28,57 14,29 78,43 83,11 14,26 12,22 7,30 1,26 1,22 4,67 183E 186C 186E stentek átlagos száma 1 stent arány % 2 stent arány % több stent arány %

31 DES vs.. BMS költség-hatékonysága I. Jó minőségű tudományos bizonyítékok támasztják alá azt, hogy a gyógyszerkibocsátó stent beültetés igen hatásos terápia, amely jól azonosítható elsődleges vagy primer végpontban (outcome) restenosis / revaszkularizáció képes drámai javulást elidézni. Az eddigi RCT vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a gyógyszerkibocsátó stenttel végzett terápia igen hatásos eljárás, amely jelentősen csökkenti a nemkívánatos kardiovaszkuláris események számát (amely 7.8% DES esetén) a hagyományos stenthez viszonyítva (amely 16.4%). Forrás: Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport: hecon.uni-corvinus.hu

32 DES vs.. BMS költség-hatékonysága II. A gyógyszerkibocsátó stenteknek az ára azonban 4-szer - 5-ször magasabb, mint a más, nem gyógyszerkibocsátó stenteké, ezért a döntéshozók mindenütt a világon összevetik a gyógyszerkibocsátó stentek többlet-költségeit az általuk elérhető többlet-haszonnal. A DES alkalmazásával jelentős számú nemkívánatos esemény - pl. revaszkularizáció, ismételt infarktus és más események, - kerülhetők el, amelyek eredményeképpen költség-megtakarítás jelentkezik. A konkrét költség és költség-hatékonyági adatok országonként eltérnek. Forrás: Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport: hecon.uni-corvinus.hu

33 DES vs.. BMS költség-hatékonysága III. Tarricone et al. (2004): a DES terápia igen költséghatékony, sőt megfelelő elterjedtség mellett Olaszországban nettó megtakarítás érhető el, amely betegenként 768 és 1757 közötti összeget jelent egy éves időtartamra vetítve. Mittmann, Brown (2005): a finanszírozó nézőpontjából az ICER értéke $ és $ között van elkerült cél-laesió revaszkularizációként (TLR). Weintraub (2004): az elkerült ismételt revaszkularizáció növekményi költség-hatékonysága $1650, illetve az inkrementális költség-hatékonyság a költség / QALY esetén $ Forrás: Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport: hecon.uni-corvinus.hu

34 Köszönöm a figyelmet!

Sztereotaxiás sugársebészet és a gamma-kés egészség-gazdaságtani elemzése

Sztereotaxiás sugársebészet és a gamma-kés egészség-gazdaságtani elemzése Sztereotaxiás sugársebészet és a gamma-kés egészség-gazdaságtani elemzése Jelen összefoglaló az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) Egészségügyi technológia-értékelése alapján készült. Publikációjára

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről 0448 2004. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Szerkesztette: Dr. Boncz Imre Szerzők: Dr. Ágoston

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Elméleti összefoglalót tartalmaz az egészségügy finanszírozási technikáiról Magyarországon a szerző publikációja. Szakirodalmi gyűjtések alapján

Részletesebben

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG Az egészség az egyén és a közösség legfontosabb értéke, amely meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét, a társadalom jövedelemtermelő-képességét.

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 KEDVES OLVASÓ! Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet folytatja

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 1.2 Melléklet: A GDP és a fekvőbeteg-szakellátás kiadásainak alakulása nominális értéken (1994-2009)

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

cím Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés cím hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései

cím Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés cím hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései cím Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűrés cím hazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásai és a vizsgálatok kezdeti lépései A cikk szerz Dr. Moizs Mariann 1, Malbaski Nikoletta

Részletesebben

Mire szerveződik, azaz milyen kockázatokat fed le a kötelező egészségbiztosítás?

Mire szerveződik, azaz milyen kockázatokat fed le a kötelező egészségbiztosítás? Mire szerveződik, azaz milyen kockázatokat fed le a kötelező egészségbiztosítás? Szempontok az újragondoláshoz. Dr. Kincses Gyula Budapest, 2011. augusztus szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. PROBLÉMAFELVETÉS...

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés

Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés Egészségügyi technológia-értékelõ áttekintés ajánlásokkal ESKI füzetek 3. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi technológia-értékelő áttekintés ajánlásokkal Készítették: Borcsek Barbara Dr.

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól Az egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország

Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére Szakmai konzultáció vitairat Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság 2010. október

Részletesebben

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani elemzés Szerkesztette: Brodszky Valentin Brodszky Valentin (szerk.): A certolizumab pegol kezelés rheumatoid

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről

Részletesebben

Magánpraxis, egészségbiztosítás, szerződés és biztonság

Magánpraxis, egészségbiztosítás, szerződés és biztonság Célújság: Biztosítási Szemle Magánpraxis, egészségbiztosítás, szerződés és biztonság Gulácsi László 1, Baji Petra 1, Kovács Erzsébet 2, Farkas Ramón 3, Leitner György 4, Gamal Eldin Mohamed 5, Simon Tamás

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

dohányzás visszaszorítása

dohányzás visszaszorítása dohányzás visszaszorítása 2007 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében. Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Felelős kiadó: Gábor

Részletesebben