SZSÉGÜGYI GYI OUTSOURCING KONFERENCIA SZERVEZETFEJLESZTÉS S MIKRO ÉS S MAKROSZINTEN 2009) ( ) Rita, Ecseki Adrienn.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZSÉGÜGYI GYI OUTSOURCING KONFERENCIA SZERVEZETFEJLESZTÉS S MIKRO ÉS S MAKROSZINTEN 2009) (2000 2009) Rita, Ecseki Adrienn."

Átírás

1 XI. EGÉSZS SZSÉGÜGYI GYI OUTSOURCING KONFERENCIA SZERVEZETFEJLESZTÉS S MIKRO ÉS S MAKROSZINTEN Szakmai átrendeződés s az aktív fekvőbeteg szakellátáson son belül ( ) 2009) Dózsa Csaba,, Kövi K Rita, Ecseki Adrienn Med Econ Kft

2 A téma t jelentősége Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók dinamikusan változó környezete Piaci jellegű: : demográfiai változv ltozások, technológiai fejlődés és hatások Adminisztratív v jellegű: : kiadásokat féken f tartó kormányzati intézked zkedések Hatásuk a kórhk rházi kapacitások, ellátások átrendeződésére Adminisztratív v finanszíroz rozási és s strukturális változások leképez pezése

3 Módszertan Cél: átfogó kép p nyújt jtása a hagyományos orvos-szakm szakmák k egyes ellátási és s finanszíroz rozási mutatóinak az utóbbi 10 évben megfigyelhető változásairól Forrás: KSH adatok, OEP finanszíroz rozási adatok ESKI feldolgozásában ban,, mások m publikáci ciói Aktív v fekvőbeteg beteg-szakellátás s 5 meghatároz rozó szakmája ja: Kardiológia (beleértve invazív kardiológia) Onkológia Sebészet Traumatológia Gyermekgyógy gyászat Az egyes szakmák legjellemzőbb mutatói: ágyszám, éves HBCS esetszám, CMI, ápolási napok átlagos száma, ágykihasználtsági ráta, HBCS súlyszs lyszám Idősoros elemzés készítése: se: közötti k időszak (2000., 2003., 2006., nagyobb évközi finanszíroz rozási és s törvt rvényi változv ltozásoktól mentes évek)

4 A kiemelt öt orvos-szakma kapacitás és teljesítmény mutatóinak átfogó elemzése

5 Eredmények Az elmúlt lt évtized alapvető átrendeződést, mélyrehatm lyreható változásokat hozott illetve indított el 2003., békésebb időszakok országos összesített adatai: Jellemzők Ágyszám Éves esetszám CMI 1,06 1,1 Ágykihasználtsági ráta 77,10% 76,20% Súlyszám Az egyes szakmacsoportok főbb f adatai és s meghatároz rozó környezeti hatások A szakmák kapacitás és s teljesítm tmény mutatóinak változása egyes esetekben egy irányba mutat, néha n ellentétes tes irány nyú

6 Ágyszám Eftv.. hatása (-27%)( Mind az 5 vizsgált szakma esetében csökken: legjelentősebb: seb., gyermekgy., trauma. kardiológia: 2006-ig emelkedés onkológia: folyamatos emelkedés, 2000-es szinten beállt

7 Esetszám Nagyjából l a betegszámot tükrt krözi Befolyásol soló tényezők: Epidemiológiai változv ltozások, szakmai szabályok, technológiai lehetőségek, finanszíroz rozási technika (ld. TVK) változásai az ellátórendszer szerkezetének adminisztratív átalakítása Az onkológi gián n kívül k l minden szakma esetében csökken Az intézm zmények alkalmazkodtak a megváltozott lehetőségekhez/kapacit gekhez/kapacitásokhoz Kiemelés: kemoterápi piák k protokollon alapuló finanszíroz rozása (2005. dec-től)

8 Egy esetre jutó ápolási nap A technikai hatékonys konyság g egyik legjobb indikátora Mindegyik vizsgált szakmában rövidr vidülés s tapasztalható legjelentősebb: kardiológi giában onkológia: egyedül l itt nincs folyamatos csökken kkenés kismért rtékű emelkedés s a finanszíroz rozási változv ltozás s hatására De: mindvégig a legrövidebb kórhk rházi kezelés kúraszerű ellátások (30-40% 40%-ban)

9 Ágykihasználtság Alapvetően en a betegek által a kórhk rházban eltölt ltött tt idő függvénye és s az ágyszám m (*365 nappal) hányadosa, h illetve ezek változv ltozásának eredője Jól l tükrt krözi az ellátórendszer alkalmazkodását t az egészs szségpolitikai és s finanszíroz rozási változásokhoz Lassú csökken kkenést mutat (technikai fejlődés, rövidebb r ápolási idők) Az átszervezéssel ssel (Eftv( Eftv.) együtt járój bizonytalanság és s a napidíj j kereslet visszafogó hatása az elektív ellátások halasztását t hozta, így a jelentős ágyszám-csökkentés ellenére az ágykihasználtság g nem nőtt, n csak a következk vetkező évben, amikor sor kerülhetett a halasztott kezelések elvégz gzésére : 2009: az újabb kismért rtékű kihasználts ltság g csökken kkenés - a 2007-ig észlelt hatások folytatódása

10 Esetösszet sszetétel tel (CMI) Komplex mutató,, függ: f súlyszámok mennyisége (esetkölts ltségesség, g, súlyosss lyosság) és s az esetek összetétele tele (az egyes HBCs-k előfordul fordulási aránya) kódkarbantartás, visszanormálások sok,, régi r HBCs-k megszűntet ntetése, új HBCs-k képzése technológiai változv ltozás, a szakma lobbi ereje Átfogó és s rendszeres korrekció elmaradt időszakonk szakonkénti nti kódrevk drevízió egy-egy szakma vagy tevékenys kenység g típus t esetében Traumat.: 20-25% 25%-os emelkedés (2002-től) Legjelentősebb tech.. fejlődés s a kardiológi giában Sebészet: kismért rtékű növekedés s (új( j technikák) k) Onkológia: drága kemoterápi piás s szerek HBCS-be kerülése Gyermekgyógy gy.: koncentráci ció, vatta esetek arány nyának nak csökken kkenése súlyosabb esetek arány nyának nak növekedése

11 Szakmák k részesedr szesedése se az országosan finanszírozott súlyszs lyszám összegből Leginkább az onkológia és s a kardiológia növelte n arány nyát (esetszám m növekedn vekedés, technológiai fejlődés súlyszámokban való érvényesítésének nek hatása) A traumatológia és s gyermekgyógy gyászat súlyszs lyszám m trendje követi az esetszámot A sebészetben szetben a jelentősen csökken kkenő esetszámot nem tudja kompenzálni a CMI kismért rtékű emelkedése

12 A kiemelt öt orvos-szakma változásainak részletes elemzése

13 Orvos-szakm szakmák és kiemelt környezeti k hatások Orvos-szakma Kardiológia - hemodinamika Onkológia Környezeti hatás Technológia váltás, koncentrálódás, a hagyományos gyógyszeres kezelések háttérbe szorulása az invazív kardiológia, hemodinamika javára. Biológiai alapú gyógyszerek elterjedése. Újgenerációs, nagy pontosságú sugárterápiás eszközök elterjedése. Bennfekvést nem igénylő, kúraszerű ellátások aránynak nagymértékű növekedése. Sebészet Traumatológia Gyermekgyógyászat Hagyományos nyíltműtétek számának és arányának csökkenése a minimál invazív, vagy non invazív ellátások javára. Gyógyszeres terápiák hatékonyságának javulása számos műtétet tesz elkerülhetővé. Az elmúlt 6 8 évben a technológiai tartalom kevésbé változott, enyhe koncentráció figyelhető meg. Új szolgáltatók belépése, akik az esetek egy részét ellátják (pl. SBO k). Hagyományos háztartási és közúti balesetek számának csökkenése. Folyamatos gyermeklétszám csökkenés következett be a vizsgált időszakban. A csökkenő kórházi esetszámok a diagnosztikában és terápiában bekövetkezett technikai fejlődésnek köszönhető.

14 Szakmánk nkénti nti elemzések KARDIOLÓGIA (1) Ágyszám m 9%-os Esetszám m 24%-os PCI Hemodinamikai laborok Sürgősségi ellátás fejlesztése se Mentési protokollok átalakítása időablak A hagyományos, gyógyszer alapú és a modern katéteres terápiák éves esetszámának és az infarktus halálozás alakulása időszakában Kórházban töltt ltött tt idő (8,46 5,72 nap, 32%-os ) CMI (1,36 2,1, 65%-os ) Egyenletes ágykihasználtság (2007: 71,4%!) Súlyszámok 2X

15 Szakmánk nkénti nti elemzések KARDIOLÓGIA (2) A HBCS súlyszs lyszámok alakulása az AMI különfk nféle kezelési típusai t esetében időszak szakában AMI thrombolysis kezeléssel AMI speciális kezelés nélkül AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel AMI PCI vel, stent nélkül AMI PCI vel (egy vagy több stenttel) Thrombolysis rtpa val A HBCS esetszámok alakulása az AMI esetek kezelésében időszak szakában Év AMI thrombolysis kezeléssel AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel AMI speciális kezelés nélkül AMI PCI vel (egy vagy több stenttel) AMI PCI vel, stent nélkül Thrombolysis rtpa val

16 Szakmánk nkénti nti elemzések ONKOLÓGIA (1) Ágyszám -- Esetszám m 3X (lineáris) Ápolási napok száma 54%-os - normatívan viszont Ellátás és s elszámol molás s koncentráci ciója (centrumok, protokoll alapú finanszíroz rozás) Átlagos ápolási idő (7 3,6 nap) kúraszerű ellátások arány nyának nak jelentős növekedése Ágykihasználtság (69,3% 99,8%) elvárhat rható,, mivel nincs acut ellátás

17 Szakmánk nkénti nti elemzések ONKOLÓGIA (2) CMI (1,24 1,37) jelentős s HBCS változv ltozás Kemoterápi piás s gyógyszerek gyszerek bekerülése 12 új j HBCS Megváltozott esetösszet sszetétel, tel, technológia tartalom, jelentési szabályrendszer Évszám HBCS esetszám OEP Daganatos megbetegedések száma KSH HBCS esetszám/daganatos megbetegedések aránya , , , , , , , ,93 a daganatos betegek egyre nagyobb aránya kap kemoterápi piás s kezelést, sőt t jellemző az egy betegre eső több kemoterápi piás s kúra k is egy éven belül ennek ellenére a daganatos haláloz lozás s rövidtr vidtávon von mégsem m csökken, mely felveti annak szüks kségességét, hogy az onkológiai ellátást és s különösen k a kemoterápi piás és s sugárter rterápiás s kezelések alkalmazását átfogó költséghatékonysági vizsgálatnak kellene alávetni

18 Szakmánk nkénti nti elemzések SEBÉSZET SZET Ágyszám m 58%-os Esetszám m 47%-os Egynapos sebészet szet erőteljes ösztönzése (2009: 70 int.) Új j sebészeti szeti technikák, k, intervenciós s ellátások Az egynapos sebészeti szeti ellátás s esetszámai, súlyszámai és s finanszíroz rozási összegei as időszakban 2009-ben a súlyszs lyszámból l már m r 3%-kal részesedik, az esetek 7,5%-a, CMI 0,4 körülk (áttörés: 2008.) Egy esetre jutó ápolási nap (7,53 6,14 nap, CSAK! 18%-os ) (egynapos nélkn lkül) l) CMI (1,09 1,27, 25%- os ) Hektikus ágykihasználtság g (65-70%) Súlyszámok 41%-os os

19 Szakmánk nkénti nti elemzések TRAUMATOLÓGIA CMI Osztályok száma (80 60) II Ágyszám m 36%-os Betegszám m 22%-os, ápolási napok 36%-os CMI -- (1,45-1,42) 1,42) jelentősebb változv ltozás s között k (1,19 1,45) szakma lobbiereje (átlag 20%-os súlyszs lyszám emelés) Közel változatlan v ágykihasználtság g (68-70%) hatások kiegyenlített tették egymást Esetek súlyosss lyossága ill. a terápia technológiatartalma nem változott v lényegesen 2004-től l egynapos ellátás s lehetősége - felfutása 2006-tól

20 Szakmánk nkénti nti elemzések GYERMEKGYÓGY GYÁSZAT Osztályok száma (144 73) Ágyszám m 54%-os Betegszám m 40%-os Ápolási nap 19%-os Ágykihasználtság (62% 72%) fölös s kapacitások megszűntet ntetése, tartalékok (normatív v 94,5% a HBCS-k normatív v napjai tovább csökkenthet kkenthetők) k) CMI -- (0,75 0,82) viszonylag alacsony alacsonyabb progresszivitási si szinten kezelhető a 20 év v alatti gyerekszám m jobban csökkent, mint a HBCS esetszám a kórházi gyermekgyógyászati ellátás esetszámainak és átlagos ápolási idejének további csökkentése jelentős részben a gyermekes családok rossz szociális körülményei miatt nem valósulhat meg ennek a társadalmi, szociális hatásnak az elemzése további tudományos igényességű kutatásokat igényel

21 Konklúzi zió Az elmúlt lt 10 év v felgyorsult orvos-szakmai szakmai és technikai fejlődése nyomon követhetk vethető a magyar ellátórendszerben is. Az z országos szinten elnagyoltan és s egységes ges egészk szként kezelt aktív v fekvőbeteg beteg-szakellátás adatai mögött m jelentős, mélyreható szerkezeti változv ltozások és s a szakmák k közötti k jelentős átrendeződések rejlenek. Az elmúlt lt évtizedben elterjedt új j terápi piás, műtétes, m tes, gyógyszeres, gyszeres, stb. technológi giákat átfogó költség- hatékonys konysági elemzéseknek kellene alávetni. Az ellátórendszer kapacitásainak és s finanszíroz rozásának fejlesztése se megköveteli az ellátási adatok és s trendek szisztematikus monitorozását és rendszeres elemzését. Szervezeti keretek: ESKI, EMKI, ÚMFT: TÁMOP (egészs szségobszervatóriumi riumi rendszer).

22 Köszönjük a megtisztelő figyelmet! medecon.hu Forrás: Dózsa, Cs., Kövi, K R., Ecseki, A. [2010]. Változások az aktív fekvőbeteg szakellátás s egyes szakmacsoportjaiban az utóbbi 10 évben I. rész. r IME, IX. évf. 5. szám II. rész r IME IX. évf. 8. szám

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 1.2 Melléklet: A GDP és a fekvőbeteg-szakellátás kiadásainak alakulása nominális értéken (1994-2009)

Részletesebben

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem)

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem) Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem) I. Bevezető A hazai egészségügyben, ezekben az években eltérő fogalmazásban

Részletesebben

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK Sok-e vagy kevés Magyarországon a kórházi ágy? A hazai aktív fekvőbeteg szakellátás kapacitásainak és teljesítmény mutatóinak elemzése nemzetközi kitekintésben Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Elméleti összefoglalót tartalmaz az egészségügy finanszírozási technikáiról Magyarországon a szerző publikációja. Szakirodalmi gyűjtések alapján

Részletesebben

OEP finanszírozási és kórházi működési adatok a hatékonyságelemzések szolgálatában

OEP finanszírozási és kórházi működési adatok a hatékonyságelemzések szolgálatában OEP finanszírozási és kórházi működési adatok a hatékonyságelemzések szolgálatában Dózsa Csaba MSc, PhD Egyetemi docens, Miskolci Egyetem Elnök, Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság Veszprém, 2012 május

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január JELENTÉS az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről 0301 2003. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28.

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékok szerepe az egészségügyi ellátások finanszírozásában Dózsa Csaba Egészségügyi Minisztérium

Részletesebben

A civilek szerepe az egészségi állapot javításában egészség-egyenlőtlenségek csökkentésében és az egészségpolitikák alakításában

A civilek szerepe az egészségi állapot javításában egészség-egyenlőtlenségek csökkentésében és az egészségpolitikák alakításában A civilek szerepe az egészségi állapot javításában egészség-egyenlőtlenségek csökkentésében és az egészségpolitikák alakításában II. tananyagrész Dr. Vitrai József Kaposvári Csilla Bevezető megjegyzés

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA Készítette: Dr. Inotai András, Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június JELENTÉS a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről 1286 2012. június Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: V-2012-115/2011-2012. Témaszám: 06 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4 1.1. Egészségügyi reform 4 1.2. Finanszírozás folyamatos változása 5 1.3. Kiegészítő biztosítók, pénztárak megjelenése

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz Tartalomjegyzék A hazai népegészségügyi helyzet globális jellemzése 2 A magyar lakosság

Részletesebben

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19 B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA S ze g e d i T u d o m á n y e g ye t e m Á l t a l á n os O r v os t u d omá n yi K a r O kt a t ó K ó r h á za 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf.

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995.

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995. JELENTÉS a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól 1995. július 266 A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV. Vagyonellenőrzési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Program 2014-2019

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Program 2014-2019 1. BEVEZETŐ... 8 2. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYZET... 10 2.1. Demográfiai helyzet... 10 2.1.1. Népesség, népmozgalom... 10 2.1.2. Természetes népmozgalom... 13 2.1.3. Vándorlási különbözet... 15 2.1.4.

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

otthonápolás A tartalomból: A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja V. évfolyam 1. szám 2009 január-március

otthonápolás A tartalomból: A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja V. évfolyam 1. szám 2009 január-március otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja A tartalomból: Az otthoni szakápolás középtávú fejlesztési koncepciója és stratégiája Az otthonápolást érintô jogszabályi

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 DEMOGRÁFIA 2.2 MORTALITÁS 2.3 MORBIDITÁS 2.4 EGÉSZSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZôK

Részletesebben

Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló

Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló 2011. június 27. Készítette: Kogon Zsófia, Nándorfi Krisztina

Részletesebben

Autizmus Tény Képek Autisták Országos Szövetsége Jelenkutató Alapítvány Budapest 2009

Autizmus Tény Képek Autisták Országos Szövetsége Jelenkutató Alapítvány Budapest 2009 Autizmus Tény Képek Autisták Országos Szövetsége Jelenkutató Alapítvány Budapest 2009 Autizmus Tény Képek Szerkesztette: Petri Gábor Vályi Réka ELŐSZÓ Kedves Olvasó! Autisták Országos Szövetsége Jelenkutató

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

2. Az alkohol-politika alapelvei

2. Az alkohol-politika alapelvei ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 2006 Országos Addiktológiai Intézet (Tervezet) Dr. Buda Béla Mb. igazgató 1 ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 1. Helyzetelemzés Kutatások alapján bizonyított tény, hogy az alkohol

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben