ellátás új j szabályozása?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ellátás új j szabályozása?"

Átírás

1 Határtalan-e e a határon átnyúló ellátás új j szabályozása? sa? Dr február 1/14

2 A direktíva hatása Lesz-e e komoly hatása a határon átnyúló ellátás új j szabályozásának a lakosságra és s a szolgáltatókra? ltatókra? Nem. 2/14

3 Köszönöm szönöm m a figyelmet Na jó. Akkor erről a NEM -ről kicsit bővebben 3/14

4 A Direktíva A direktíva az direktíva, azaz irányelv, ami önmagában nem végrehajtható jogszabály, de tartalmát t kötelező beépíteni a tagállamok joganyagaiba. (Ennek módja m fakultatív.) A direktívát t hosszú,, bonyolult folyamatként az ú.n. együttdöntési eljárásban febr. 28.-án n fogadták k el. Joghierarchiai vita: a közösségi ellátás s fenntarthatósága mint populációs érdek, kontra uniós s alapelven alapuló egyéni szabadságjogok. A beépítési (hatálybaléptetési) határidő + két k és s fél f év, azaz 2013 okt. 28. (Mo: okt. 25.-i i hatálybalépés) 4/14

5 A határon átnyúló ellátás s fajtái i (mert eddig is volt ) E111/Európai Egészségbiztosítási Kártya (sürgősség/ideiglenes munkavállalás) E112 (hiányzó ellátás pótlása) Az új direktíva szerinti (a beteg akaratából igénybevett ellátás) Az igénybevétel oka A más államban tartózkodás alatt fellépő nem tervezett, nem halasztható ellátási szükséglet. A saját államban az adott technológia/ellátás nem, vagy észszerű időn belül egyáltalán nem nyújtható. A beteg választása, igénye (nem szükséglete) alapján máshol igénybevett ellátás. Előzetes engedély Mit fizet a saját biztosító? Mit fizet a beteg? A szolgáltató kitől kapja meg a pénzét? Jogviszony-igazolás (E111, majd E- health card) esetén nem szükséges Az igénybevétel helye szerinti országban fel-merülő teljes közfinanszírozott költséget (amit ilyen esetben a kinti biztosító fizet egy ottani biztosítottnak). Az ellátás igénybevételének helye szerinti önrészt. Saját egészségbiztosítójától, mely aztán elszámol a beteg biztosítójával, valamint a betegre háruló önrészt a betegtől. Minden esetben kötelező, és a konkrét ellátásra szól. (Konkrét ellátásra, és csak az engedélyben megnevezett szolgáltatónál!) A teljes költséget, leszámítva az ellátást nyújtó tagállamban a betegre háruló önrészt és a kiutazás költségét is. Az küldő ország szerinti önrészt. A küldő ország biztosítójával számol el. 5/14 A direktívában meghatározott nagyobb értékű (Kórházi és kiemelt diagnosztika) ellátásoknál előzetes engedély szükséges. Az engedély nem szolgáltató-specifikus. A két állam közfinanszírozási díjtétele közül az alacsonyabbat. Az ellátás költségét kifizeti, majd a vissza-térítési szabályoknak megfelelő összeget visszakapja. Jelen állapot szerint a betegtől, de keresik a megoldást arra, hogy a betegnek ne kelljen megelőlegeznie az ellátás költségét.

6 A direktíva főf üzenetei A betegeknek joguk van saját t akaratukból l más m s országban igénybe venni a számukra (a biztosítás s helyén) járój ellátást, de ez a jog a hazai ellátórendszer fenntarthatósága, működőképessége érdekében korlátozható. A korlátozás s főf eszköze ze a nagyobb értékű ellátások igénybevételének nek előzetes engedélyhez kötése. k Az engedély nem tagadható meg ritka betegségek gek esetén, ha a kezelés s jobb esélyű,, mint a biztosítás s szerinti országban, illetve ha az adott ellátás s a beteg országában nem érhető el reális időn n belül. l. Az ellátás s elszámolásánál l (jár-e) a küldő ország g szabályai az érvényesek, az igénybevételénél l a fogadó országoké,, azaz a külföldi ldi beteg nem élvezhet hazai biztosított tott kárára k ra előnyt (pl.: a hazai várólistára ra kerül). A más m s tagállamban saját t választás s alapján n igénybevett ellátás s nem okozhat többletköltséget ltséget a saját t ország g biztosítójának, és s a beteg nem nyerészkedhet a más s országban igénybevett ellátáson. A szolgáltató ltató nem tehet különbséget a hazai és s uniós s beteg között. k A tagállamoknak létre l kell hozniuk az ezeket a jogokat segítő,, a fogyasztóvédelmet biztosító intézmény-rendszert. ny-rendszert. (Itt: OBDK) 6/14

7 Részletszabályok lyok I. Elszámolás-technikai kérdések árképzés: közszolgáltató ltató OEP áron számláz!!! z!!! (=nem tehet különbséget) Beutalási kérdések rendezése Visszatérítés: s: (a beteg) az ellátás s tényleges t költségének utólagos megtérítésére re jogosult, azzal, hogy az OEP által fizetendő térítés összege nem haladhatja meg az igénybevétel idején az ellátásra vonatkozó magyarországi gi közfinanszírozott ellátás belföldi ldi költségének mértékét. t. Az utólagos megtérítés s feltétele, tele, hogy a beteg csatolja a beutalóköteles teles ellátások esetében az előzetesen kiállított beutalót, t, az eredeti külföldi ldi számlát és s annak hiteles fordítását, t, a számla kiegyenlítésére vonatkozó igazolást. 7/14

8 Részletszabályok lyok II. Visszatérítés -2: Nagyon lényeges l és s eddig nem kommunikált szabály, hogy a megjelenési esetenként nt 3000 jjáróbeteg- szakellátási si OENO pontértéket vagy azzal egyenértékű finanszírozási si értéket nem meghaladó megtérítés s iránti kérelem nem teljesíthető. thető.. (az átlag eset 2012-ben 1816 pont ) Gyógyszer, gyógyászati gyászati segédeszköz z megtérítése iránti kérelem esetén n az orvosi rendelvényenként nyenként nt 4500 Ft Egészségbiztosítási gbiztosítási si Alap ttámogatási értéket meg nem haladó megtérítés s iránti kérelem k nem teljesíthető. thető. 8/14

9 Hatások I. Fognak-e e betegek tömegesen t külföldre ldre menni? NEM A nagyértékű ellátás s engedélyköteles, a kisértékűt meg nem téríti ti vissza az OEP. (3000 pont magyar finanszírozási si érték alatt nem térít, t t, az átlag eset 2012-ben: 1816 pont ) Meg kell előlegezni legezni a teljes költséget, és s minőségi ellátás esetén n annak csak kis részét t kapjuk vissza. Macerás és s drága a folyamat (hiteles fordítás s pl. többe t kerülhet, mint amennyi a visszakapott pénz ) 9/14

10 Hatások II. Fognak-e e tömegesen t külföldi ldi betegek idejönni? NEM Nem éri meg a ( nyugati ) ) külföldi ldi betegnek: az olcsóság g nem érték, mert nem ő fizet, a haszon nem az övé,, hanem a TB-jéé.. (piaci alapon továbbra is jöhet j pl. fogászatra, de annak semmi köze k a direktívához!) várólistán n nem előzhet. Alig éri meg a szolgáltatónak: ltatónak: csak OEP árat kérhet,, bár b r ez degressziómentes. A magánszolgáltatóknak ltatóknak megérheti, de itt a küldő országok szabályai az érvényesek. 10/14

11 Hatások III. A nem közfinanszírozott szolgáltatók ltatók k kérdése. Vitatott volt, hogy a külföldön ldön n a nem közszolgáltatók ltatók által nyújtott szolgáltatás ltatás s itthon visszatéríthető-e? thető-e? e? (az itthon igénybe vett ilyen szolgáltatás ltatás s ugyanis nem ) A logika és s az alapelvek szerint ez vitatható,, de a jogszabály alapján n nem: a Rendelet szerint az engedélyt nem konkrét szolgáltatóhoz ltatóhoz kell kérni k és s kiadni, és s generális tiltás s sincs. Azt, hogy külföldön ldön n befogadják-e e a magyar magánszolgáltatók ltatók számláit, azt a küldő ország g szabályai szabják k meg. Ami biztos: a magyar piaci szolgáltató ltató nem köteles k OEP áron számlázni. zni. (A lényeg l a diszkrimináció-mentesség.) mentesség.) 11/14

12 Hatások IV. Várható pozitív v hatások Magyar betegek: Egy szűk k gazdagabb réteg r legalább az OEP árat vissza tudja téríttetni ttetni a külföldi ldi ellátás s költségéből l (ha előzetesen engedélyezték ). Magyar szolgáltatók: ltatók: Határ r menti eüe közszolgáltatók: ltatók: Román n határ r mentén n lehet esélye a betegmozgás s megélénkülésének, nek, illetve szlovák határnál l esetleg hozzáférési okból l kishatár-forgalom Gyógyfürdők, wellness szállók: elvben élénkülhet lhet a gyógyászati gyászati szolgáltatás, ltatás, HA: 12/14 a külföldi ldi TB szerint jár j r a betegnek az ellátás, az itteni ellátás s a kint meghatározott elszámolási si értékhatár r felett van.

13 Hatások - wellness szféra 1. A direktíva hatása a területen igen mérsékelt. 2. Csak olyan szolgáltatás ltatás s tartozik a direktíva hatálya alá,, amit a küldő ország TB-je finanszíroz (az, hogy itthon finanszírozott egy szolgáltatás, ltatás, az irreleváns). Ez a kör k r az orvosi wellness szolgáltatások ltatások területén n nem túl t l bő. b 3. Országonként nt eltérő részletszabályok lyok vannak (előzetes engedélyhez kötés, k visszatérítési si limit stb.), mindenkinek a célcsoportjának megfelelő célországok szabályait érdemes tanulmányozni. nyozni. 4. A magyar tb betegekkel együtt ellátott EU betegeknek csak magyar TB áron lehet számlázni, zni, de elkülönített piaci sávban már m r lehet piaci árat kérni, k de akkor a magyar betegtől l is azt kell! 13/14

14 KÖSZÖNÖM M A RÁM R M SZÁNT IDŐT 14/14

A határon átnyúló ellátás új szabályozásáról és várható hatásairól

A határon átnyúló ellátás új szabályozásáról és várható hatásairól A határon átnyúló ellátás új szabályozásáról és várható hatásairól Dr. Kin cses Gyu la, egész ség po li ti kai szak ér tő A szerző közleményében áttekinti a 2013. október 28-án életbe lépő szabályozás

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉS BETEGJOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉS BETEGJOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉS BETEGJOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ OBDK BETEGJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS 2015. JANUÁR 10. BUDAPEST TÁMOP

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ DIREKTÍVA ÁTVÉTELÉRŐL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ DIREKTÍVA ÁTVÉTELÉRŐL Gyakran feltett kérdések 2013/02/07 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ DIREKTÍVA ÁTVÉTELÉRŐL 1. Verzió Információ (Az Eurordis összeállítása a RIROSZ kiadásában) A betegek

Részletesebben

Egészségbiztosítás az Európai Unióban

Egészségbiztosítás az Európai Unióban Elek Diána 1 Egészségbiztosítás az Európai Unióban A magyarok között egyre több a külföldön munkát keresők és vállalók száma, akik az idegen országban több, előre nem várt nehézséggel szembesülhetnek.

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

Egészségügy csendes válaszúton Health quiet crossroads

Egészségügy csendes válaszúton Health quiet crossroads TÁRSADALOMORVOSTAN SOCIAL MEDICINE Egészségügy csendes válaszúton Health quiet crossroads DR. KINCSES GYULA Összefoglalás: A szerző áttekinti az egészségügy finanszírozásának és a magánszolgáltatások szerepének

Részletesebben

Az orvosi szolgáltatásokra alapuló egészségturizmus tendenciái Fejlesztés alatt álló munkaanyag Második, munkaközi változat

Az orvosi szolgáltatásokra alapuló egészségturizmus tendenciái Fejlesztés alatt álló munkaanyag Második, munkaközi változat Az orvosi szolgáltatásokra alapuló egészségturizmus tendenciái Fejlesztés alatt álló munkaanyag Második, munkaközi változat Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az orvosi szolgáltatásokra alapuló egészségturizmus

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni?

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? Bevezetés 2 I. Sürgôs/szükséges ellátás 3 II. Teljes ellátás 6 III. Gyógykezelési célú utazás 8 IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? 10 1 Bevezetés A z Európai Unió akcióprogramokra épülô közös szociálpolitikája

Részletesebben

Egészségügyi ellátás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban való ideiglenes tartózkodás alatt. Gyakorlati útmutató

Egészségügyi ellátás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban való ideiglenes tartózkodás alatt. Gyakorlati útmutató Egészségügyi ellátás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban való ideiglenes tartózkodás alatt Gyakorlati útmutató Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Terméktájékoztató Europ Assistance segítségnyújtás éjjel-nappal Tel.: (36 1) 465-3614 Fax: (36 1) 458-4445

Részletesebben

Egészségbiztosítás, finanszírozás Gyakorlati előadás Bártfayné Felsővályi Kinga 2013-as előadása alapján 2014.11.17. 1

Egészségbiztosítás, finanszírozás Gyakorlati előadás Bártfayné Felsővályi Kinga 2013-as előadása alapján 2014.11.17. 1 Egészségbiztosítás, finanszírozás Gyakorlati előadás Bártfayné Felsővályi Kinga 2013-as előadása alapján 2014.11.17. 1 Államilag működtetett, kötelező egészségbiztosítási rendszer felépítése Ellátások

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTETTE: SIN JÓZSEF GAZDASÁGI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA: VERZIÓSZÁM: 02 TÉRITÉS JÓVÁHAGYTA: ÉRVÉNYBELÉPÉS IDŐPONTJA: FILE NÉV: TÉRITÉS OLDALAK SZÁMA: 33 MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 2011.JANUÁR 1. ÉRVÉNYBELÉPÉSI

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 5. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben II.

Részletesebben

A piaci betegbiztosítások egészség- és társadalompolitikai jelentősége, a megvalósítás lehetőségei

A piaci betegbiztosítások egészség- és társadalompolitikai jelentősége, a megvalósítás lehetőségei A piaci betegbiztosítások egészség- és társadalompolitikai jelentősége, a megvalósítás lehetőségei I. A magánfinanszírozás szerepének és helyzetének áttekintése A kiegészítő biztosítások szerepének értékeléséhez

Részletesebben

Járványügyi újdonságok. Vegyes

Járványügyi újdonságok. Vegyes IX. évfolyam 2014. január Kiadja: Inspekció 99 Orvosi Betéti Társaság szakértői és tanácsadó cég www.inspekcio.hu Szerző: dr. Hanti Péter igazságügyi szakértő, egészségbiztosítási és egészségügyijogi szakértő,

Részletesebben

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Készítette: Dr. Rékassy Balázs rekassy@t-online.hu Készült az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Egészségügyi Stratégiai

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről Budapest 2011. Mi az a jogviszony-ellenőrzés? Miért van erre szükség? Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

OLDALAK SZÁMA: 1/40 VERZIÓ: 03 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel.

OLDALAK SZÁMA: 1/40 VERZIÓ: 03 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel. OLDALAK SZÁMA: 1/40 OLDALAK SZÁMA: 2/40 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 5 2. A SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE... 5 3. ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 5 4. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 51. évfolyam, 2013. 3 4. szám Intézményközi adatáramlást biztosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítás és az irányelv

Szakmai felelősségbiztosítás és az irányelv Szakmai felelősségbiztosítás és az irányelv Az irányelv szerint az ellátást nyújtó tagállam feladata a tagállam területén nyújtott ellátás terén a kockázat jellegével és mértékével arányos szakmai felelősségbiztosítási

Részletesebben

A gyógyturizmus tendenciái a világban 1

A gyógyturizmus tendenciái a világban 1 A gyógyturizmus tendenciái a világban 1 A szerzők közleményükben a gyógyturizmus fejlődését, területeit elemzik. Megállapítják, hogy a gyógyturizmus a világ egyik legdinamikusabban fejlődő üzletága, amelyben

Részletesebben